2011-04-30

Kungens 65-årsdag förvirrar i folkhemmet

Idag har kungen fyllt år. Medias rapportering är tjatig och mest uppehåller man sig vid den fullständigt irrelevanta frågan om eventuell pension för statschefen. SVT:s Rapport har genomfört en undersökning som visar att 39 procent av svenskarna anser att kung Carl XVI Gustaf ska avgå medan 45 procent vill att han ska fortsätta så länge han vill och orkar.

Det verkar finnas en föreställning att 65 år innebär pension. Men sedan 1999 har Sverige ingen fastlagd pensionsålder. Ålderspension kan tas ut från 61 år. Det är heller inget som hindra att man jobbar om man uppbär pension och man har laglig rätt att arbeta fram till 67 års ålder.

Själva idén med monarkin är att den regerande kungen eller drottningen ska upprätthålla sina plikter hela livet. Att så många som 39 procent överhuvud reflekterar över abdikation som en möjlighet visar att folk i allmänhet inte förstår grundläggande principer för vårt statskick. Det finns inga regler i våra grundlagar om att kungen skulle kunna avgå. Men givetvis är det möjligt även om vi i Sverige inte haft någon abdikation efter Gustav IV Adolf 1809. Men det var inte helt frivilligt. Däremot abdikerade drottning Juliana av Nederländerna 1980..

Den enda regel som finns är att enligt 5 kap. 6 § som uttalar att om konung eller drottning som är statschef under en sammanhängande tid av sex månader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina uppgifter, ska regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen beslutar om konungen eller drottningen ska anses ha avgått.

Att media tror att 65-årsdagen är liktydig med pension och att folk tror att abdikation är tänkbart visar på viss förvirring i folkhemmet.

Svensk Damtidning har noll koll

Idag skrivs det ganska mycket i tidningarna om kläderna som syntes på celebriteterna vid gårdagens kungliga bröllop i London. Framförallt är det damernas hattar som kommenteras. SvD:s Modeblogg är lite tjurig tycker jag när man skriver:
Kronprinsessan Victoria bar slimmad fodralklänning. Kreationen var smickrande, men den aprikosa tonen för blek. Den stora hatten gav tyvärr ett tantigt intryck och hon borde likt andra yngre damer satsat på en mindre hatt.
Kronprinsessans hatt är sannolikt kreerad av modisten Brita von Koenigsegg och givetvis måste jag kommentera att Brita von Koenigsegg är mor till biltillverkaren Christian von Koenigsegg. Häftiga hattar och häftiga bilar.

I medierna är det tunnsått med kommentarer om männens klädsel. Svensk Damtidning utgör ett undantag när man skriver om prins Williams röda uniform. Men dessvärre är man ute och cyklar ordentligt när man skriver:
Prins William bär en röd uniform – som vi tidigare spekulerat i – en “Royal Navy Number One Dress”. Prins William är amiral i Royal Navy (Kungliga flottan) sedan 2006.
Inte en bokstav blev rätt här. Den uniform prins William bar var uniformen för hedersöverste vid Iriska gardet. Detta trots att han är Flight Lieutenant vid Royal Air Force. Inte heller är prins William amiral i Royal Navy. Däremot hade prins Charles på sig "Royal Navy Number One Dress (ceremonial)" och det var han som blev amiral i Royal Navy 2006.

Jag som trodde Svensk Damtidning hade koll på kungligheterna. Men kanske är de lika förvirrade som speakern på Yttre Borggården som idag genomgående sagt "Hennes Majestät" om kungen. DN

2011-04-25

SOS med Svenska kyrkans vapen

Jag åkte förbi ett församlingshem i Lunds stift idag.

Att hissa flaggan uppochnedvänd är ett tecken på att ett fartyg befinner sig i nöd eller behöver assistans. Detta enligt en källa i Svenska akademiens ordbok på uppslagsordet schau. Se här

Bloggar om

2011-04-23

Annalisa Ericson var inte saltaste bönan i stan

Om man lyssnar på texten i Saltaste bönan i stan och kan sin bibel inser man att det inte är Annalisa Ericsson som är den "Saltaste bönan i stan". Möjligen den sötaste.
Annalisa Ericson är död och låten Saltaste bönan i stan är ödödlig. Detta oavsett om det är Annalisa Ericson eller Britta Borg som sjunger. Men man måste lyssna noga på Ulf Peder Olrogs text. Den är skriven mot bakgrund av femtiotalets rättsrötekandaler, rådman Lundquist, Kejneaffären och Haijbyskandalen. Möjligen figurerar även historien med den gamla bondeförbundsledarens Gunnar Hedlunds skattefiffel i låten.

Bröder och systrar i Sodom samt Gomorra - jag är den saltaste bönan i stan..."
samt "...vi gläds åt Stockholms alla mutskandaler - var tyst, för där sker
allting i stort!"...

Självklart var inte Annlisa Ericson den saltaste bönan i stan. Olrog och Kar de Mumma kunde sin bibliska. "Saltaste bönan" handlar om Lots hustru som vände åter mot den förstörda staden och förvandlades till en saltstod. Knappast Annalisa Ericson.

Fånga upp ord kan vi men lyssna på och förstå texter är svårare.

Första Mosebok 19 kap. Herren förstör sodom och gomorra
DN
, SvD, Aftonbladet

2011-04-20

Gotland har 93 och inte 92 kyrkor


Hela Gotland intervjuar idag Anitra Steen, nyvald ordförande i Svenska Spel. Hon berättar bland annat att hon emellanåt kommer att ta med sig maken Göran Persson när hon besöker ön:
Så Gotland lär se en hel del av Anitra Steen. Och maken.
- Ja, verkligen. Inte bara när jag kommer hit för uppdraget i Svenska spel. För Göran vill visa mig alla kyrkor som ni har på Gotland. Och det är väl en del kyrkor har jag förstått? säger hon.
Jo. 92 stycken för att vara exakt.
- Då får ni se mycket av mig, konstaterar Anitra innan hon hastar i väg för nästa intervju
Men tänka sig. Hela Gotland har fel när det gäller siffran 92 kyrkor. Gotland har 92 medeltida kyrkor men sedan finns även Visborgskyrkan i Visby domkyrkoförsamling. Den invigdes första söndagen i advent 1969.

När man ändå är igång med sifferexercisen påminns om att det finns 13 stift, 14 biskopar och 15 domkyrkor i Svenska kyrkan.

2011-04-12

Köra tåg vill de men skilja på räls och spår kan de inte

Idag fick vi reda på att Sundsvallsflyg vill köra tåg. Jag frågar mig om detta är seriöst eller smart marknadsföring. JAg blir misstänksam när jag noterar att de redan igår gick ut med att de lade anbud. Idag ökar tvivlet genom några uttalanden som ter sig märkliga.

Bakgrunden är att Trafikverkets järnvägsnät nu i sin helhet kommer att vara konkurrensutsatt. Trafikverket berättade idag att man fått in 47 ansökningar till det som kallas Tågplan 2012. Tågplan är det dokument som visar alla tågs tidtabeller samt banarbeten på järnvägsnätet. Här samsas både person- och godstrafik.

47 ansökningar har kommit in. 26 av dessa ansöker om att få köra resandetåg och 15 ansöker om att få köra godstrafik. Det är fem nya aktörer som har ansökt om att få bedriva tågtrafik. Sju ansökningar har kommit från olika museiföreningar och två från befintliga bolag med fjärrtrafik, SJ AB och Veolia Transport AB.

En av de nya aktörerna är Sundsvallsflyg som flyger Stockholm Bromma - Sundsvall och på somrarna Sundsvall - Visby. Nu vill de köra persontåg mellan Sundsvall och Stockholm. Men frågan är om de är seriösa eller om detta är ett reklamtrick. Ingen av de andra anbudsgivarna har ju gjort något utspel idag.

Man blir minst sagt skeptisk när man hör Sundsvallsflygs koncernchef Michael Juniwik.-Vi förhandlar just nu med Näringsdepartementet om tillgång på fordon, säger han till Idégruppen Vi Resenärer. Att man skulle kunna förhandla med Näringsdepartementet om tillgång till fordon verkar egendomligt. Möjligen tänker han på Statens Järnvägar. Ett ganska okänt affärverk med ett gammalt hederligt namn som inte ska förväxlas med tågoperatören SJ AB.

Att det är rätt att utbrista: "Skomakare bliv vid din läst", blir uppenbart när man hör Sundsvallsflygs vd Johan Nikula på SR Ekot: -Vi är med på flygtrafiken idag och vi ser en stor framtid för tåget. Det finns kvalitetsproblem med rälsen för närvarande, men det kommer att ta så pass lång tid innan detta är åtgärdat och vi vill vara med och vi vill vara med så snart som möjligt, säger Johan Nikula.

Om man bortser från att uttalandet är obegripligt höjer man på ögonbrynen när karlen säger att det är problem med rälsen. Har man förklarat att man är beredd att köra tåg är det nog bra om man kan skilja på räls och spår.

Jag spår att Sundsvallsflyg inte kommer att köra tåg.


Bloggar om ,

2011-04-07

Adelsohns silkessnöre bådar inte gott


-Svenska järnvägspolitik har varit lekstuga för okunniga politiker i 25 år, säger Ulf Adelsohn, som inte får förlängt förtroende som styrelseordförande i SJ AB. Adelsohn menar att han är för konkurrens i den regionala trafiken men att det inte fungerar i det nationella nätet. Denna öppenhjärtiga frispråkighet från en tidigare moderatledare och kommunikationsminister faller uppenbart inte regeringen på läppen. Kritiken mot Adelsohn blir uppenbar när man konstaterar att finansmarknadsminister Peter Norman uttalar "att det krävs en viss politisk musikalitet" på denna post.

Ulf Adelsohn är stor, klok och har intergitet. Så här skrev han i senaste numret av SJ:s kundtidning Kupé:
År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer och parkering mm fördes till Jernhusen, som också fick största delen av SJ:s kapital; all mark och fastigheter. Jernhusens fastighetsinnehav uppgår i dag netto till nära 6 miljarder. Om inte SJ delats upp hade dessa pengar kunnat användas till upprustning av järnvägsnätet. Det går inte nu. Verkstäderna fördes till EuroMaint och städningen till TraffiCare. Datafrågorna till Unigrid AB. Restaurangerna överläts till Compass Group Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag.
Nästa fredag förväntas regeringen visa var man står. Då presenteras tilläggspropositionen (vårbudgeten) om investeringar i järnvägsnätet. Och ska regeringen trovärdigt tala om konkurrensutsättning handlar det om att väsentligt utöka kapaciteten i järnvägsnätet. Men med tanke på att trygge och kunnige Adelsohn nu får silkessnöret kan vi nog vänta att regeringen presenterar mer av politisk prestige och retorik än investeringar.

Tillbaka till musikaliteten. Frågan är vilka som några saknar gehör.2011-04-06

Kommunerna och balanskravet och "Vi flytt int"

-Hurra vad vi är bra utropar Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m) när han idag skriver på SvD Brännpunkt om bristerna i regelverket om det kommunala balanskravet.
Stockholms stad presenterar i dag ett överskott om 1,7 miljarder ­kronor. Men för att pengarna ska kunna investeras i välfärd måste regeringen ändra lagen så att kommuner själva får bestämma över överskottet, skriver finansborgarråd Sten Nordin
Stockholms stads gigantiska överskott visar att Sverige inte är runt och att Stockholm är gynnat av yttre omständigheter samtidigt som stora delar av landet är missgynnat. Stockholms överskott i skatteintäkterna beror på att man är lyckligt lottad och råkar vara en tillväxtregion. Skillnaderna i Sverige när det gäller att driva kommunal verksamhet är gigantiska och avstånden blir bara större.

Men Sten Nordins debattartikel är inget annat än en politisk pamflett. Han har rätt i sak (bortsett ifrån att det inte är regeringen som ändrar lagar) men samtidigt vet han att han kommer att bli bönhörd. Redan i höst kommer en utredning som lär justera olägenheterna i det annars sunda balanskravet för kommunerna. Se kommittédirektiv nedan.

Som borgarråd i min kommun behöver inte Sten Nordin bekymra sig över att vårt överskott sker i priset av att många andra kommuner utarmas. Den stora politiska utmaningen ligger inte i att justera balanskravet. Den stora utmaningen ligger i att hela Sverige ska leva.

Jag längtar tillbaka till den tid på 70-talet då det näst största partiet utropade "Decentralisera mera" och folk i norra Sverige hade kavajknappar med texten "Vi flytt in".

2011-04-05

Inte bara Nigeriabrev

Jag lyssnade i morse på ett radioinslag i Danmarks Radio där Peter Schjøtt från Symantec förklarade att Facebook blivit yngelplats för hackarna.

Nu under kvällen har det dykt upp flera chatinviter från FB-vänner som vill att jag ska titta på en länkad bild av mig. Jag förmodar att en klick på länken innebär att jag laddar ned någon applikation som öppnar delar av mitt Facebookkonto med okända effekter som följd. Jag tror att detta bland annat kallats "likejacking".

För ett par timmar sedan fick jag en e-post från en bekant sänt från hennes hotmail. Som jag anran hackats. Hon är ganska säker på svenska så jag såg att det var ett något som var skumt. Om man tillägger att hon är en stabil socionom med bred internationell erfarenhet anar jag att hon inte skulle skriva detta budskap till mig:
Tyvärr kunde vi rånad i parken av hotellet där vi bodde, var alla kontanter och kreditkort stulna från oss men lyckligtvis för oss att vi fortfarande har våra pass med oss.
Frågan är dock vad hackern egentligen vill åstadkomma.

DR, Facebook er hackernes nye tilholdssted
Wikipedia om Likejacking

Bloggar om , , ,

2011-04-03

Kvalitet på Expressen - Vad är det

I veckan blev det känt att tidningen Expressen antagit en kvalitetspolicy där man under rubrikerna ”Allmänt”, "Uppträdande”, ”Arbetsrutiner”, "Bildjournalistik”, ”Klädpolicy” och ”Rätt och riktigt” utfärdar en policyn som ett stöd för medarbetare och arbetsledare.

Vad en sådan policy kan betyda i praktiken kan man fundera över när man i dagens Expressen ser en pixlad bild och läser en artikel om en ung före detta dokusåpadeltagare som är efterlyst av polis sedan en socialnämnd i södra Sverige beslutat omhänderta henna enligt lag om vård av missbrukare.

Expressen lämnar ut tillräckligt många uppgifter så att hon ska kunna identifieras och "tvingas" tala ut om sitt missbruk i tidningen om några dagar. Det är för sorgligt med att trasiga människor utnyttjas i dokusåpor och att kvällstidningarna utnyttjar detta.

Kan man lita på Maciej Zaremba?

DN inleder idag en artikelserie om skolan i kris. Bakom artiklarna står den utomordentligt skicklige journalisten Maciej Zaremba och man anar med en gång att Zaremba riktar in sig på en punkt; Problemen i skolan handlar om "kommunaliseringen som inleddes för 20 år sedan".

Men detta är givetvis en väldigt förenklad bild och det är inte alls säkert att ett fortsatt starkt statligt inflytande över skolan skulle ha varit gynnsam. Man glömmer ofta att den statligt genomreglerade skolan hade stora organisatoriska problem och inte alltid hade förmågan att följa med i samhällsutvecklingen. Lärare och skolledare levde i en värld av dubbelkommandon. Stora delar av skolan hade en kommunal styrning. Det handlade till exempel om lokaler och skolmat. Arbetsgivaransvaret däremot var uppdelat mellan kommunerna och olika myndigheter, som kommunernas skolstyrelser, kommunens personalnämnder, Länsskolnämnderna, Statens personalnämnd, Skolöverstyrelsen och Statens avtalsverk. Kommun- och Landstingsförbunden och regeringen hade också stort inflytande över skolan.

Den som betraktar komplexiteten i hur det verkligen såg ut och betänker att knappast någon förstod den dåvarande organisationen inser att det var en anomali av gigantiska mått. Att i det läget kommunalisera skolan men behålla statens ansvar genom grundläggande lagstiftning och läroplan måste bedömas som rätt förståeligt. Det är uppenbart att delat arbetsgivarskap inte hade varit ett bra verktyg när det gäller en del av de förändringar som väl ändå måste ses positiva för skolan på senare år. Jag tänker exempelvis på teambuildingtanken som till exempel ligger i att man har lärarlag. Att tro att lärarstatusen var kopplad till den statliga regleringen känns infamt.

När jag läser Zarembas artikel har jag ett twittermeddelande i mitt huvud. Journalisten och dokumentärfilmaren Svante Tidholm skrev:
Zaremba är helt enkelt så bra skribent att jag inte litar på honom.
Zarembas text innehåller många bilder som med rätta skapar känslor av upprördhet. Men den enda formulering jag blir misstänksam över är när Zaremba skriver:
Låt oss återvända till Kävlinge utanför Landskrona och en stämningsbild från skolvärlden anno 2010.
Varför skriver Zaremba om ett Kävlinge utanför Landskrona? Förvisso passerar man Landskrona innan man kommer till Kävlinge om man som Zaremba kommer från Stockholm. Men de flesta Kävlingebor ser nog närmare kopplingen till Lund eller Malmö. Kävlinge kommun gränsar förvisso till Landskrona kommun men man gränsar även till Svalövs, Eslövs, Lunds och Lomma kommuner. Det ligger nära tillhands att tro att Zaremba vill surfa på de känslor som ligger i att Landskrona är en kommun som har haft särskilda svårigheter kring brottslighet, social utsatthet och integration. Från tätorten Kävlinge är det 25 kilometer till Landskrona men bara 13 kilometer till Lund (där Zaremba är juris hedersdoktor). Skandalskolan som symboliserar skolpolitikens misslyckande är Tolvåkersskolan i Löddeköpinge. Från Löddeköpinge är det knappt 15 kilometer till Landskrona och nästa två mil till Landskrona.

Men visst är Zarembas artikel viktig. Vi som läst mängder av artiklar i Sydsvenskan om Tolvåkerskolan måste fundera på hur många sådan skolor som finns i Sverige. Om sedan Zaremba i kommande artiklar reflekterar över hur skolans resurser påverkats av reformer med friskolor kan hans serie sannolikt vara ett viktigt bidrag i den inte sällan förenklade och populistiska skoldebatten. Zaremba skriver bra, han hittar pudelns kärna men hans svar är ofta tendetniösa.

UPDATE: Den moderata kommunstyrelseledamoten Charlotte Lindblad skriver ett intressant blogginlägg under rubriken: Onyanserat i DN:s artikel om svensk skola och Tolvåker.

Jag noterar att Kävlinge kommun har ett kommunalförbund med Svalöv och Landskrona för gymnasieskolan. Det kanske innebär att Kävlingeborna riktar blicken mer mot Landskrona än vad jag antyder ovan.

Dåligt påläst lokalpress

Team Jakob heter kören i körslaget och inget annat. Lokalpressen i form av Ystads Allehanda sprider emellertid villfarelsen att laget skulle heta "Team Jacob".

Att stava personnamn rätt är en hederssak. Men samtidigt är det svårt om man har bråttom. Vissa namn blir regelbundet fel vilket kan förklaras med att de avviker från gängse stavning. Så är till exempel fallet när någon har ett son-namn med endast ett "s". Exempelvis Anderson. Vanans makt är stor och det blir gärna Andersson.

Ett riktigt knepigt namn är Pettersson. De flesta säger Petter i namnledet oavsett om stavningen är med ett eller två "s". I stavning blir det ofta Pettersson vilket kanske kan förklaras med att 65790 personer i Sverige använder den stavningen i kyrkobokföringen. 30460 personer har stavar efternamnet Petersson så även den formen är hyggligt vanlig. 1984 personer har den stilrena stavningen Peterson medan endast 156 personer stavar Petterson mede ett "s" Till detta kommer givetvis de som plockat in ett "z" - Petterzon och vi har åtta Peterssohn.

Sedan har vi de som har en stavning enligt folkbokföringen men själva använder en egen variant. Ett mycket svårstavat sådant namn är förre talmannen Thage G. Peterson som i folkbokföringen i själva verket heter Tage Edvin Gerhard Petersson. Thage var alltså Tage och Peterson var Petersson. Till detta kommer om det ska vara punkt eller inte punkt efter "G". Men punkt ska det vara för huvudregeln är att man stavar namn som personen själv gör.

Och så var det detta med Team Jakob som Ystads Allehanda kallar Team Jacob.

Här är det säkert någon slags anglicism som slår till för i Sverige är stavningen eftersom stavningen Jakob / Jacob är nästan lika vanliga (13 486 / 12090).

Det finns förresten 10 kvinnor som har förnamnet Jacob och 22 kvinnor som har förnamnet Jakob.

2011-04-02

Alliansen och Alliansen


Det är tur att Riksdagen med bred majoritet röstade för att Sverige ska skicka Gripenplan till Libyen för att övervaka flygförbudszonen som FN beslutat om. Endast Sverigedemokraterna röstade nej.

Om det inte varit så stor enighet skulle en rubrik likt den ovan lätt missförstås.

Försvarsmaktens öppenhet går för långt

Jag hör på Radio P4 Blekinge att de piloter som i morse lyfte från F17, som den första delen i FL01 (Flygvapnet Libyen), väljer anonymitet. -Beslutet har fattats av piloterna själva, men det har inte att göra med några direkta hot, förklarar flottiljchefen överste Johan Svetoft.

Av de tio piloterna som kommer att delta i upppdraget är det bara en som gått ut i media. De övriga har valt anonymitet för att bland annat skydda sina familjer från media.

Även om vi inte lever i det kalla kriget med ryska Spetznasförband är det rätt egendomligt att det överhuvudtaget skulle kunna vara aktuellt att nyckelpersoner i en militär aktion skulle gå ut i media. Jag blir en smula förvånad att Försvarsmakten överlåter till piloterna själva att avgöra om de ska vara anonyma eller inte.

När planen lyfte i morse hade man media på plats. Aftonbladet hade direktsändning. Det är givetvis bra att Försvarmakten är öppen och informerar. Men när man ställer upp tv-kameror på ett dimmigt flyfält blir det lite löjligt. Den seriösa insatsen får ett litet skimmer av jippo.

Aftonbladet har en intressant ledare idag. Man skriver:
Insatsen i Libyen bär fröet till en ny internationell ordning. Där folkrätten respekteras och FN:s säkerhetsråd inte är blockerat av veton från stormakterna.
Där världssamfundet griper in för att skydda människor mot massmord, folkmord och brott mot mänskligheten. Där diktatorer inte längre kan gömma sig bakom frasen ”inre angelägenheter” när de förtrycker sitt folk och förföljer oliktänkande.

Men det faktum att FN agerar i Libyen föder även stigande förväntningar på omvärldens engagemang och uppmärksamhet. Förväntningar som bör tas på allvar.
Världens skyldighet att skydda människor gäller även i Syrien, Zimbabwe, Elfenbenskusten och Sydsudan. På pappret i varje fall.
Aftonbladet, SvD, DN, GP, Sydsvenskan