2007-01-31

Ny syn på Ryssland

När kungen fyllde 60 år förra året fick han en spännande gåva av Försvarsmakten. Han fick nämligen ett seminiarium om Sveriges säkerhet nu och i framtiden. När fick du själv ett seminarium sist?

- Vår bedömning är att bottenläget är passerat och att utvecklingen för de ryska stridkrafterna nu vänt uppåt. Men det finns fortfarande stora områden där reformarbetet släpar och där det kommer att krävas stora insatser för att utvecklingen ska få fullt genomslag, säger överste Mats Engman vid MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten).

Lägg ihop detta försiktiga uttalande från en underrättelseofficer med en notering av Aftonbladets ledarskribent Mats Engströms så finns det skäl att fundera på vår säkerhetspolitiska situation. Med reflektion över morden på Politkovskaja och Litvinenko skrev Mats Engström:
Oavsett vilka som mördade Politkovskaja och Litvinenko så borde omvärlden se Rysslands mörka sidor tydligare. Det finns många band mellan makten i Kreml och den gråzon där säkerhetstjänster och organiserad brottslighet möts. En gangsterstat med kärnvapen växer fram på andra sidan Östersjön. Det hotar oss alla.
Synen på Ryssland revideras, Pressmeddelande från Försvarsmakten

Kyrkoordnaren den 25 november, Leif GW Perssonmetaforen: -Litvinenko sjöng inte i kyrkokören

Familjen Hoffstedt bloggar från Nora

Kanske skulle man börja en ny blogg med rubriken "Bloggare jag mött". I så fall skulle jag på listan kunna skriva upp Sven-Gunnar Hoffstedt i den vackra västmanländska staden Nora (Örebro län).

Herr Hoffstedt i Nora
Sven-Gunnar bloggar på Hoffstedts egna ord och har en klassisk blogg av dagbokskaraktär. Sven-Gunnar är kristdemokratisk fritidspolitiker med uppdrag i kommun och Svenska kyrkan och förenar sitt politiska intresse med nedslag i familjens vardag. Sven-Gunnar följer bloggarens skolbok och skriver föredömligt kort och varje dag jag tittar i RSS-listan har Sven-Gunnar en ny liten artikel att bjuda på.

En lördag utan att kolla vad som står på på bordet i den Hoffstedska herrgården är ingen riktig lördag för mig.

Fru Hoffstedt i Nora
Men det roligaste med Hoffstedtarna är att även hustrun Nina är en flitig bloggare på Tankar och Vattenskvalp. Jag tror inte att det finns så många äkta par som bloggar på varsitt håll.

Nina blandar personlig reflektioner men Tankar och Vattenskvalp är verkligen både tankar och vattenskvalp. Vattenskvalpen består i att Nina plockar upp små anekdoter. Om man nu med anektdoter avser en kort, ofta skämtsam berättelse som karakteriserar en person och/eller har en poäng.

Ytterligare ett kännetecken för Ninas blogg är att hon har en sällsynt förmåga att hitta bilder som skapar känslor. Om nu inte Nina valt att studera till diakon hade hon blivit en utmärkt bildredaktör.

Nu väntar jag bara på att de Hoffstedtska döttrarna födda 2000 och 2002 ska börja blogga. Men det lär väl dröja några år.

Andra bloggar om:

Klart att Reinfeldt ska få hjälp till sina barn

Morgan Johansson tycker att statsministern själv ska betala nanny när familjen nu flyttar till Sagerska palatset.

Trams

Klart att statsrådsberedningen ska hålla med barnflicka när tjänsteuppdraget tvingar en familj att bosätta sig på ett ställe. Att vara statsminister är inte vilket jobb som helst.

2007-01-30

Misslyckad tysk prostitutionslag


För fyra år sedan införde dåvarande förbundskanslern Gerhard Schroeder (s) en lag som syftade att hjälpa prostituerade ur sin utsatta situation. Den officiella tyska bilden har varit att prostitution sker på frivillighetens grund.

Man konstaterar nu att lagen inte nått sitt mål att skapa social trygghet för de omkring 400 000 prostituerade i Tyskland.

Motståndarna till den svenska sexköpslagen använder ofta Tyskland som förebild och ger bilden av att legal prostitution skapar trygghet för de prostituerade. Nu konstaterar tyskarna, lagen till trots, att de flesta prostituerade är djupt nere i misär, utsatthet, missbruk och kriminalitet.

Jag är ganska övertygad om att man på kontinenten kommer att titta på den svenska sexköpslagen i likhet med vad finländare och norrmän gör. Det är ganska lätt att konstatera att busarna som orsakar alla dessa kvinnors elände är de 1,5 miljoner tyska män som varje dag använder sig av sexarbetare.

I Tyskland finns runt 40 miljoner män. Att 1,5 miljoner av dessa varje dag skulle köpa sex verkar osannolikt. Om siffran på 400 000 prostituerade är sann är 1,5 miljoner sexköpare inte osannolik. Men hur det än förhåller sig med inmundigandet av Viagra är det många tyska män som utan skrupler använder sig av prostituerade.

German Prostitution Law Has Failed
By: Evangelische Nachrichtenagentur idea

Andra bloggar om:

Juristerna måste in i betygsdebatten

Lixvärdevarning på nedanståenda artikel :-)

Juristerna måste in betygsdebatten för att förklara att det finns rättssäkerhetsaspekter på detta med betyg. Betyg är nämligen i grunden myndighetsutövning men på goda grunder har statsmakterna avvikit från vad som är legio i myndighetsutövning. Rätten att överklaga finns nämligen inte i normalfallet. Detta innebär att man bör använda betyg restriktivt. Betyg ska finnas som urval till högre utbildning. När det gäller ordningbetyg är detta subjektiva omdömen där det utifrån rättssäkerhetsskäl kan ifrågasättas om man överhuvud kan ha betygssystem.

Sista veckan har varit fylld av populistiska utspel på skolpolitikens område. Lågvattenmärken har nåtts när kraven på subjektiva ordningsbetyg rests och när skolministern på fullt allvar tycker att skolan genom betyg ska tala om för sjuåringar att de duger eller inte duger.

Med undantag för någon professor i teoretisk filosofi verkar de intellektuella vara avvaktande i sina omdömen om debatten. Pedagogerna i almänhet och lärarna i synnerhet höjer dock ett varningens finger i betygsdebatterna.

Nu är det dags att juristerna lägger sig i debatten.

Vad är rättssäkerhet?
Rättssäkerhet brukar definieras som att lika fall behandlas lika. Alla som någon gång har fått ett betyg eller ett skriftligt omdöme har säkert upplevt sig orättvist behandlade.

För att uppnå rättssäkerhet har vi olika inslag i den utövande rättstillämpningen. Ett viktigt sådant inslag är rätten att överklaga. Rättssystemet ska genom överprövning och prejudikat vägleda den som tillämpar lagar och regler att behandla lika fall lika. Den som efterfrågar en rättighet eller ska ställas till ansvar för sina handlingar skal genom prejudikatsläran kunna prognosticera utfallet i det egna ärendet. Detta är fundamentala inslag i ett rättssamhälle.

Men det finns undantag från rätten att överklaga. Till exempel är bilprovningen en myndighetsutövning där kontrollanten med ett eget beslut kan göra att du står utan bil. Det finns ingen möjlighet att överklaga detta beslut utan du är hänvisad till att uppsöka verkstad för att rätta felet. När lagstiftaren (riksdagen) uteslutit den grundläggande rätten att överpröva har man haft goda skäl till detta.

Vad många däremot inte vet är att betygssättningen i en skola är att betrakta som myndighetsutövning. Den lärare som sätter ett betyg ska göra detta utifrån objektiva kriterier och i likhet med kontrollbesiktningen finns, mig veterligt, inga möjligheter att överklaga. Även här finns goda skäl till varför statsmakterna valt att inte möjliggöra överprövning. Systemet skulle sannolikt kollapsa och överprövande organ skulle knappast kunna göra en annorlunda bedöming än läraren. Lärande är ju en process samtidigt som betygssättning är en punktuell handling.

Lagstiftaren bör vara försiktig med betyg om de inte syftar till att utgöra grunden för urval. Man kan inte plocka in ett i grunden rättsosäkert system som ska syfta till att vara ett inslag i pedagogiken. När det gäller ordningsbetyg, med sådan detaljnivå som förfäktas av några stockholmspolitiker på SvD Brännpunkt idag, är det ännu mer uppenbart att den som säger sig eftersträva rättssäkerhet inte kan stillatigande köpa de populistiska förslagen.

Plocka in jurister i regeringen
Jag har sagt det förr. Det är inte bra att vi har en regering som är unik genom frånvaron av jurister på statsrådsposter. Byt ut Björklund och Leijonborg ersätt dessa med några lagfarna borgerliga politiker. Det finns många sådana.

I den SvD Brännpunkt artikel som refererats ovan skriver de tre ledande skopolitikerna i Stockholm att ordningsbetygen ska innehålla uppgifter om ett barn begått brott. Det låter ju bra men är otroligt okunnigt.

Enligt EU:s personuppgiftsdirektiv råder stor återhållsamhet att föra personuppgifter om brott. I de nationella lagarna brukar detta förebehållas rättsvårdande instanser. Skolan kan knappast betraktas som rättsvårdande instans. Det skulle förvåna mig om moderaterna, som klassiskt värnat om personlig integritet, skulle vara beredda att skapa lagar som tillåter att skolan för register om brott eller misstanke om brott. Särskilt som barn i vårt samhälle inte betraktas som brottslingar i straffrättsligt hänseende.

Andra bloggar om: , ,

Den gotländska betan och den svenska maten

För att inte få en överproduktion av sockerbetor finns ett system med kvoter. Dessa kvoter kan säljas mellan jordbrukarna.

Just nu pågår handel med betkvoter och enligt Gotlands Allehanda ser det ut som att den sista betan från Gotland redan har skeppats till fastlandet. Det är framförallt odlare i Skånde och Halland som köper upp rättigheterna. En väsentlig orsak till att gotländska jordbrukare slutar med betodling är transportkonstnader till sockerbruken i Skåne.

Av detta kan man dra två slutsatser. Systemet med handel av kvoter är sinnrikt och kan skapa en trygghet för jordbrukaren. Men samtidigt bör man som konsument vara medveten om att marknaden är satt ur spel. I princip finns det numera bara en producent av förädlat socker - Danisco. Om inte detta företag motsatt sig att låta gotländska koperativ ta över sockerbruket i Roma hade ön kanske fortfarande haft sockerproduktion. Vad ett oligopol betyder för oss konsumenter kan vi bara ana.

Man önskade att det fanns ett politskt intresse at stödja svensk livsmedelsproduktion. Danskarna har valt att satsa på egen livsmedelsproduktion och detta innebär danska produkter över hela världen. När jag om tio minuter sätter mig vid hotellets frukostbord är sannolikheten att möta ett danskt smörpaket från Lurpak stort.

Den enda som verkar tro på svenska livsmedel verkar vara Ingvar Kamprad som ser till att IKEA-butikerna saluför svenska livsmedel. När jag går in på stormarknaden blir det blåvitt, ICA:s egna varor eller Eldorado.

Huset Oldenburg regerar Norge

Tre dagar med sammanträden på den stora flygplatsen innebär att man bör inleda samtal med andra nationaliteter. Eftersom det är knackigt med portugisiskan tog jag chansen att föra intellektuella samtal med några norrmän.

Döm om min förvåning när norrmännen inte kunde redogöra för vilken ätt deras kungligheter tillhör. Varenda svensk vet att våra kungafamilj är Bernadotter. Vissa tror till och med att kungen bär familjnamnet Bernadotte. Möjligen kan detta namn cirkulera i något inkognitopass men vår kungliga familj har enligt folkbokföringen en asterisk i stället för familjenamn.

Nu har jag kollat svaret och kan meddela alla norrmän att kung Harald, kronprins Haakon Magnus och prinsessan Märtha Louise med flera tillhör huset Oldenburg i likhet med sina tidigare danska kollegor. Dronning Ingrid av Danmark är av huset Oldenburg-Sönderborg-Glücksburg.

Vi kröner den genealogiska utflykten med att konstater att den engelska kungafamiljen numera heter Windsor efter det förnäma slottet Windsor castle. Det egentliga familjenamnet Sachsen-Coburg-Gotha, ansågs olämpligt 1917.

2007-01-29

Underkänna sjuåringar

- Jag skulle aldrig som lärare kunna underkänna en sjuåring, säger Inger Seffers, lärarförbundets ordförande på Gotland till webbplatsen helagotland.se. Detta som en reaktion på att skolminister Jan Björklund flaggat upp för en lagändring som ska göra det möjligt att ge förstaklassare betyg från och med i höst.

Men Björklund tycker att det är okej att med ett skrifligt omdöme knäcka självförtroendet hos ett barn. Man önskar han var lika tuff mot sin egen omgivning och gav betyg till sin egen partiledare hur han agerat i dataintrångsärendet. Underkänt lär väl omdömet bli.

Själv fick jag betyg redan i tvåan. Men på goda grunder hävdar jag att mina föräldrar visste mindre om min situation i skolan än jag vetat om mina barn. Givetvis är det utvecklingssamtal som gäller. Inte skriftliga omdömen.

Alliansen är intressant. Moderaterna styr på ett trovärdigt sätt med en uppenbar realpolitisk inriktning. Kristdemokraterna tvingas ta strid med egna starka väljargrupper och inse att man måste anpassa sin abortpolitik. Centerpartiet syns inte på annat sätt än genom riksdaglsedamoten Fredrick Federleys upptåg och när det gäller folkpartiet önskar man att det var Cecilia Malmström som dök upp framför Leijonborg och Björklund. Under min uppväxt var lärarna i allmänhet folkpartister. Men det tillhör väl historien nu.

DN. sjuåringar kan bli betygsatta i höst

Vad menar Wibe

Sören Wibe är professor i skogsekonomi och borde därigenom vara en eftertänksam och analytisk person. Särskilt som han ger sig in i andra discipliner än sin egen. Idag skriver han på SvD Brännpunkt och försöker surfa lite på Lambertzvågen* när han frågar sig om alla är lika inför lagen. I Brännpunktsartikeln står det att Wibe är riksdagsledamot men så är det inte. Han har däremot varit riksdagsledamot 2002-2006.

Bildt och Mikaelsson
Wibe glömmer bort en hel del fakta när han antyder att överåklagaren Christer van der Kwast särbehandlat Carl Bild genom att inte inleda förundersökning om optionerna från Nafta oil. Detta alldeles efter att van der Kwast drivit ett åtal och fått landshövdingen i Jämtland, Maggi Mikaelsson fälld för mutbrott. Mikaelsson dömdes för mutbrott efter att hon deltagit i en jakt anordnad av SCA samt i samband med detta låtit sig bjudas på två middagar.

Håll partipolitiken utanför den dömande makten
Det är tråkigt att en socialdemokratisk politiker insinuerar att en åklagare gör en personlig bedömning av Carl Bildts förträfflighet som person samtidigt som samma åklagare i sin slutplädering, enligt Wibe, talat om risken för att Mikaelsson skulle låta sig påverkas otillbörligt. Wibe borde begripa att man inte kan göra partipolitik av allting.

Wibe blandar ihop korten
Vad Wibe förbigår i sin artikel är att det handlar om två helt olika processer. I Bildts fall har van der Kwast motiverat varför han inte inlett en förundersökning. I fallet Mikaelsson fann han att han skulle väcka åtal. Och eftersom det blev fällande dom hade han uppenbart rätt.

Wibe argumenterar i sin artikel för att landshövding Mikaelsson är oskyldigt dömd. Vad hon gjort, menar Wibe, överenstämmer med tradition och praxis för hur landshövdingar uppträder. Men det är allt bra magstarkt att jämföra med Bildts optioner. Dessa optioner är ersättning för ett arbete som Bildt genomfört innan han blev statsråd. För Maggie Mikaelssons del tar hon i en jakt tillsammans med personer som hon med all säkerhet kommer att träffa på i sin yrkesutövning. Som landshövding är hon bland annat med och fattar beslut om jakträtter.

*- Lambertzvågen alluderar på att justitiekanslern Göran Lambertz kritiserat rättssäkerheten och menat att oskyldiga dömts.

Andra bloggar om: , , ,

Kyrkoordnaren ett år

Idag har jag bloggat i ett år. Inspirerad av Martin Garlöv på Brygubben testade jag den 29 januari att posta ett inlägg med Nils Ferlins dikt "Du har tappat ditt ord" ur Barfotabarna 1933.

Den artikel jag tycker är viktigast är Skäms Expressen! Allmänintresse - Pyttsan, som publicerades den 19 juli 2006. Expressen var den tidning som först publicerade bild på den så kallade Hagamannen, en våldtäktsman som under lång tid plågat Umeås kvinnor.

Bildpublicieringen på Hagamannen
I bloggartikeln konstaterade jag att Hagamannen friades på en punkt. Det gäller en åtalspunkt där han i december 2000 misstänktes ha förövat en våldtäkt i Ersboda på en då 15 årig flicka. Tingsrätten konstaterar att mycket talar för att den åtalade är gärningsmannen men bevisningen räcker inte. Tingsrätten noterar:
Någon fotokonfrontation eller annan under kontrollerade former anordnad konfrontation i syfte att säkerställa bevisning har inte anordnats och skulle efter publiceringen av bilden på N.N. knappast heller ha varit meningsfull
Med alibit "allmänintresse" bidrog Expressen uppenbart till att en ung kvinna inte gavs den del av upprättelse som en fälld gärningsman ändå kan betyda.

Framåt
Nu återstår att se om det blir ytterligare ett år av bloggande. Efter 816 artiklar i disparata ämnen finns det hopp att skrivklådan består.

Andra bloggar om:

2007-01-28

Sparkad pressekreterare


Det är inte bara IOGT NTO som har problem med kommunikationschefen. Den socialistiske presidentkandidaten i Frankrike, Ségolène Royal tvingades i veckan ge en av sina talesmän gult kort.

Ségolène Royal är sambo med socialistpartiets generalsekreterare Francois Hollande. Paret har fyra gemensamma barn och Hollande har svårt dölja att han gärna skulle vilja vara i sin sambos ställe och kandidera till posten som republikens president.

I direktsändning i TV förra veckan fick Royals talesman frågan om Ségolène Royal hade något brist. -Jo, hennes största brist är hennes sambo, svarade pressekreteraren.

Ajaj. Det var inte bra. Sorti för talesmannen som försökte förklara fadäsen med att det var ett skämt.

Allt enligt rapport från en av mina förutvarande chef, numera bosatt vid Biscayabukten.
International Herald Tribune 18 januari, Bad joke lands French candidate's spokesman in hot water som också låter berätta att motkandidatens Sarkozys talseman deklarerade att hennes chefs största brist var fäblessen för choklad.

Mannen som varit sjuk i 38 år

Har Du svårt att hålla koncentrationen under en predikan? Då rekommenderar jag dig att läsa Karin Långström Vinges predikan idag på fjärde söndagen efter Trettondedagen. Den kommer att hållas i någon av Skövdes kyrkor.

Karin har publicerat den på sin blogg

UPDATE: Även Marta Axner har lagt ut sin predikan på bloggen. Detta är Martas första predikan som präst om jag inte misstar sig.
Martas predikan

Joh 5:1-9

När du ändå är i farten rekommenderar jag dig den spännande frågan och svaret: Är tatuering en synd, som finns på Svenska kyrkans webbplats - fråga om tro och liv.

Andra bloggar om: ,

2007-01-27

Fransmän, fransyskor och fransoser

När jag skulle skriva min artikel om presidentvalet i Frankrike såg jag att jag skrev "fransmän går till val". Det var ett uttryck som jag inte riktigt gillade eftersom det kan tyckas utesluta dryga 30 miljoner franska kvinnor. Jag vill ha ett mer könsneutralt inklusivt ord.

Jag funderade då på att skriva "fransoserna". Det låter ju ganska intellektuellt och betyder givetsvis fransman.Turligt nog kollade jag i Nationalencyklopedien som lät berätta att fransosen, fransoser, var ett äldre svenskt namn på syfilis.

Nu skrev jag jag till slut fransmän och fransyskor trots att fransyska även är den styckningsdel på nötkreatur som återfinns mellan rostbiffen och låret.

Tuff valrörelse i Frankrike


Den 22 april i år väljer fransmän och fransyskor president. Beroende på resultatet kan det bli en andra omgång den 6 maj 2007. Och nu börjar det hetta till i den franska presidentvalskampanjen. Högerpartiets presidentkandidat är inrikesministern Nicholas Sarkozy som fått ett folkligt stöd genom sin hårdföra ton mot brottslighet och upplopp i franska städer (bilbrännarbusar ni vet). I Sverige har socialistpartiets presidentkandidat Ségolène Royal uppmärksammats mesta.

Men nu hettar det till ordentligt i presidentvalskampanjen. Ségolèn Royal går till presidenten Chirac och ber honom skapa ordning i valrörelsen. Hon beskyller motkandidaten, som i egenskap av inrikesminister leder polisen och underrättelsetjänsten, för att ha beordrat undersökningar av Royals kampanjkansli. Bland annat ska det ha varit frågan om en undersökning av den förre franske Greenpeaceledaren som tillhör Royals kampanjmedarbetare.

Med tanke på att president Chirac, partibroder till Sarkozy till trots, inte gillar inrikesministern är det väl inte helt omöjligt att presidenten griper in och tar Sarkozy i örat.

Ségolène Royals webbplats

BBC 27 jan, Royal renews 'dirty tricks' plea

Andra bloggar om: ,

Santiago de Compostela


Det är helt okej att gå i Tyresta nationalpark men det där med pilgrimsvandring lockar också. Vandringar som präglas av långsamhet, frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, delande och andlighet. Brister som vi moderna människor ofta reflekterar över och längtar efter.

Pilgrim ger sig ut på vallfärd
Pilgrim är som bekant en person som ger sig ut på vallfärd och fenomenet finns i många religioner. Det handlar om att bege sig till en helig ort för att fullgöra en religiös plikt eller för att bedja och få välsignelse. Även utanför den direkta religionsutövningen kan man se vallfärdsfenomen och jag tänker tilll exempel på hur Elvis Presleys egendom och dödsplats Graceland i Memphis lockar stora skaror besökare.

Jakobs grav
Inom kristendomen kom vallfärderna ursprungligen att knytas till apostlarnas och martyrernas gravar samt till bibelkända orter i det Heliga landet.

En viktig pilgrimsled blev El Camino till Santiago de Compostela (800 kilometer) i norra Spanien Pilgrimens mål var Santiago de Compostela där aposteln Jakob sägs ha sin grav. Jakob var den första av apostlarna som led martyrdöden då han avrättades under Herodes Agrippa I (Apg. 12:2).

Ny bok
Nu har bokförlaget Veritas gett ut boken "Vägen till Santiago de Compostela" av den katolske prästen Jan Folkegård. Det är en faktaspäckad handbok som syftar till att berika vandringen på den anrika leden mot Santiago de Compostela, Galiciens huvudstad.

Vatikanradion, Mer om Jan Folkegårds guidebok om pilgrimsleden El Camino till Santiago de Compostela

Läs om andra pilgrimsleder
Pilgrimscentrum i Vadstena

Andra bloggar om:

Sveriges första kvinnliga förbandschef


Bild: Försvarmakten

I veckan har Försvarsmakten fått den första förbandschefen som är kvinna. Det är flygvapenöversten Lena Hallin som blir chef för det nybildade ledningsregementet i Enköping. Ledningsregementet har till uppgift att utbilda, utveckla och öva förband med uppgifter inom ledningsfunktionen, informationshantering och psykologisk krigföring.
Att Lena Hallin är den första kvinnan som förbandschef har uppmärksammats vid utnämningen i december men i samband med tillträde kommenteras inte hennes kön. Det är ganska coolt tycker jag och visar på en försvarsmakt som verkligen har en framgångsrik strategi när det gäller jämställdhet. Alla andra organisationer med mansdominans skulle trumpeta ut en sådan här sak men försvarsmakten tänker annorlunda. Envetet arbetar man för att erövra jämställdheten och det gör man med stort fokus och öppenhet. När man väl når ett delmål fokuserar men inte på kön. I stället står uppgiften i centrum.
Den kvinna i Sverige som nått högsta militära grad är sannolikt Annemarie Göransson som var generalläkare 1997-2004. Hon hade den militära graden generalmajor.

Andra bloggar om:

Per Sevastik om Kina

- Kina kommer under en mycket lång tid att i sin dialog med väst prioritera ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter framför civila och politiska rättigheter säger Per Sevastik, gästprofessor vid Peking University Law School. Sevastik undervisar i mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och flyktingrätt och den 21 januari skrev han en artikel i Uppsala Nya Tidning med rubriken "Annan syn på mänskliga rättigheter".
Asian values
När man nu ser hur handel och turism i Kina expanderar i en våldsam takt och då vi i västvärlden ofta talar om de mänskliga rättigheterna i Kina är det bara att konstatera att det verkar vara en monolog. Den kinesiska ledningen, som i mina ögon är väldigt anonym, verkar helt ignorera kritiken som framförs. Som en förklaring till detta lyfter Per Sevastik fram de asiatiska värderingarna - "asian values" - som genomsyrar Kinas syn på mänskliga rättigheter. The asian values kan sammanfattas som respekt för hierarki och auktoritet och vikten av familjens roll. Värderingarna handlar också om social konsensus framför konflikt. Lagen kommer för allt annat och social ordning och säkerhet sätts före individuella, civila och politiska rättigheter.

OS i Peking 2008
2008 är det OS i Peking. I morse intervjuades Gunilla Lindberg, vice president i Internationella Olympiska Kommittén, i TV 4. I intervjun fokuserade man på Kinas expansion men också synen på mänskliga rättigheter. Gunilla Lindberg svarade undvikande och sa att man till exempel kritiserat kinesiska myndigheter för hur kineser tvingats flytta från sina bostäder i samband med byggen av olympiaanläggningarna.

Idrott och politik hör ihop
Man får en känsla av att Olympiska kommittén hela tiden uttalar mantrat: -Idrott och politik hör inte ihop. Det är tråkigt. Den internationella idrottsrörelsen skulle kunna agera. Man gjorde det inte i Berlin 1936 och man tävlade glatt och kamratligt mot dikaturen DDR. När läar man sig.

Andra bloggar om: ,

2007-01-26

Norrland är stort

Den parlamentariska Ansvarskommittén kommer att föreslå att dagens 21 län slås ihop till mellan sex och nio storregioner, erfar Dagens Nyheter. Utredningen tänker sig att detta ska ske 2010 och därmed kommer den Oxenstiernska indelningen från 1630-talet att vare fine.

Kriterier på regioner
Ansvarskommittén kommer att föreslå ett antal kriterier för storregion med parlament:
• Antalet regioner bör vara mellan sex och nio, med vardera en till två miljoner invånare. Inte mindre än en halv miljon.
• Varje region bör ha ett universitet med forskningsinriktning och ett universitetssjukhus eller åtminstone ett sjukhus som nära samarbetar med ett sådant.
• Regionerna bör utformas utifrån hur de regionala arbetsmarknaderna väntas utvecklas de närmaste tjugo åren.
• Alla statliga myndigheter och verk ska följa samma regionindelning.

Dessa kriterier låter genomtänkta och efter dryga 370 år är det kanske dags med en förändring.
Norrland
DN skriver att det för Norrlands fyra län/landsting innebär en sammanslagning till en enda stor region eller möjligen två. Möjligen har DN missat att Gävleborgs län brukar betraktas som Norrland.

Denna del av Sverige, som ytmässigt är större än övriga Sverige, har genom skogen, gruvorna och vattenkraften starkt bidragit till Sveriges välstånd. Om nu större delen av Norrland ska bilda en stor region är det viktigt att man får en god infrastruktur. Inte minst är det viktigt med bra flygförbindelser. I onsdags flög jag från Umeå till Stockholm. Med på mitt plan fanns ett antal passagerare som skulle till Kiruna. Det är bra egendomligt att någon som ska 60 mil norrut först måste åka 90 mil söderut.

UPPDATERING SvD 27 januari, Landshövding Bo Könberg, Låt folket besluta lokalt

Andra bloggar om:

2007-01-25

Michael Kjörling om martyr eller medlöpare

Biskop Stanislaw Wielgus utsedd av Vatikanen till ärkebiskop i Warszawa avgick på egen begäran bara några timmar innan han skulle installeras i Warszawa i början på januari. Orsaken var anklagelser om att Wielgus under lång tid hade varit agent åt den forna kommunistregimen i Polen.

Om detta skriver prästen och personalchefen Michael Kjörling i sin krönika "Min tro och dagens nyheter" i EFS missionstidning Budbäraren, nr 1 2007.

Michael beskriver hur hans moraliska indignation växte när han läste om prästen som spionerat åt en totalitär regim.

-Hur kunde han - en präst - samarbeta med den förtryckande kommunistiska regimen?, skriver Michael för att sedan börja fundera över hur totalitära regimer föder både martyrer och medlöpare. I kolumnen konstateras att det är lätt att sitta hemma i sin bekväma fåtölj och veta vad som är rätt och fel.

Michael Kjörling avslutar sin krönika med att tänkvärt få oss att fundera utifrån:
1. att totalitära system deformerar människor och mänskliga relationer.
2. att den avgångne ärkebiskopen valde fel. Han kunde eller ville inte stå emot.
3. och slutligen som Kjörling konstaterar, att vi som själv sluppit leva under en totalitär regim inte har en aning om ifall vi mäktat stå emot eller inte.

Gå till din församling och be att få låna ett exemplar av Budbäraren nummer 1 / 2007. De har den säkert.

Om Wielgus skrev jag den 4 januari

Marta Axner om ordningsbetyg

Ordningsbetyg - fjäskbetyg
Marta Axner, präst i Köping, bloggar bra om ordningsbetyg på bloggen Oppositionen.se. Under rubriken "Ordningsbetyg - fjäskbetyg" skriver Marta:
Och hur enerverande det än är med tonåringar som absolut måste käfta emot och driva resonemang in absurdum så tror jag att det är nödvändigt - eller åtminstone väldigt positivt - för att främja deras utveckling och kritiska tänkande. Risken finns att läraren hotar med sänkt betyg i ordning för den eleven, eller kanske troligare att eleverna aldrig ens går in i diskussioner med läraren utan ser till att hålla sig väl och svarar som de tror att läraren vill.

Jag uppfattar att Marta lyfter fram elever som inte är värstingar men som ändå kan drabbas av sänkta ordningsbetyg. Betyg satta på subjektiva grunder. När det gäller de som terroriserar andra elever och lärare har de med all säkerhet så svåra sociala problem att de inte påverkas av ett nedsatt omdöme i ett ordningsbetyg. Och sociala problem ska bekämpas på annat sätt.

Själv tycker jag att talet om ordningsbetyg bara är populistiskt. Metta Fjelkner hade ett klockrent debattinlägg i SvD den 21 januari. Metta säger att kunskap står i fokus i skolan och att det är kunskap som mäts med betyg. Hon menar a propos ordningsbetyg att det precis som vid kunskapsbedömning måste råda likvärdighet både inom och mellan skolor. Det får inte finnas utrymme för subjektiv bedömning vara minimal. Precis som Marta konstaterar jag att ordningsbetyg kan påverkas av graden av fjäsk. Knappast en objektiv mätmetod.

Malla Taipale anser att lärarna har verktyg
På P1 Morgon i tisdags morse berättade Malla Taipale, förutvarande rektor vid Turebergsskolan i Sollentuna, om hur hon tvingades stänga skolan för några år sedan efter att elever levt rövare å det grövsta. Hon berättade om sina åtgärder som knappast kan kallas mesiga och kunde konstatera att man redde upp situtationen. Hon berättade också att det gav en positiv utveckling för några av eleverna som under dryga året isolerats från övriga skolan.

Men så slutade hon sin berättelse i radion:
Jag förstår inte debatten och talet om att det saknas verktyg för att skapa ordning. Vi lärare har redan de verktyg vi behöver. Vi är vuxna och har ett naturligt ledarskap. Vi har en auktoritet men vi ska inte vara auktoritära.
Andra bloggar om: , , ,

2007-01-24

Blog sacking, ett faktumIOGT:s kommunikationschef Åsa Hagelstedt anklagade i julhelgen en känd sångare för att köpa porrtidningar. Kommunikationschefens vidarebefordrade och spred hörsägen vilket väl inte är direkt proffsigt även om det sker på den egna privata bloggen. När så Åsa ifrågasättes är hon envis och naiv i sitt försvar av publiceringen. Ganska snart trängs hon av media och stänger då av sin blogg och sticker utomlands. Detta kan bara ses som ett uttrycka att kommunikationschefen inte kan hantera krissituationer. Det sista misstaget hon begår sker när hon vid hemkomsten till Sverige uttrycker allmän brist på förtroende för journalister. Sammantaget är detta en ohållbar situation för ett företags kommunikationschef.

Idag läser vi i Dagens Media att Åsa Hagelstedt inte längre är kommunikationschef på IOGT-NTO. Tråkig och sannolikt det första fallet av blog sacking i Sverige. Man kan inte skriva vad som helst på sin blogg. Man kan få sparken om man kan betraktas som illojal mot arbetsgivaren.

2007-01-23

Minus 20 grader

Kvällen är sen och jag fascineras av en rykande Ume älv. Det känns som om vattnet som strömmar mot Bottenhavet är på väg att stanna. Termometern har precis sjunkit till minus 20 grader och snart lägger sig isen på älven. Det är vinter.

Tidigare vapenamnesti hade kunnat eliminera mardrömmar

Vapenamnesti mars-maj 2007
En av mina kollegor har en enorm förmåga att plocka ut det riksdagstryck som just jag behöver. Ibland gör hon det med glimten i ögat. Som till exempel idag då Justitieutskottets betänkande
2006/07:JuU2, Vapenamnesti
, låg och väntade i brevkorgen. Inom kort förväntas riksdagen besluta att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet mars till och med maj 2007. Senast vi hade vapenamnesti var under tre månader 1993. Den socialdemokratiska oppositionen tar det enormt djärva ideologiska steget och föreslår vapenamnesti under hela sex månader.

Jag drömde att jag stal ett vapen
Från det att jag lämnade armén för dryga 20 år sedan har en dröm förföljt mig. Lite av en mardröm för en laglydig gosse som jag. Titt som tätt vaknade jag kallsvettig efter att ha drömt om en AK4 som jag lånat med mig hem. Bara det är ju heltokigt men värst av allt, i drömmen, hade jag aldrig lämnat tillbaka vapnet. Drömbilden var tydlig. Jag hade i drömmen använt bössan några gånger för provskjutning och därefter gömt den i garderoben. I den obehagliga drömmen fanns ett stort dilemma. Hur lämnar man tillbaka ett vapen till ett nedlagt regemente utan att buras in.

Om jag under alla dessa år ändå hade fått läsa propositioner och utskottsbetänkanden om vapenamnesti så hade min dröm upphört. Möjligen kan denna mardröm ha dröjt sig kvar hos mig efter att så många reservofficerare trotsade general Ove Victorins order att lämna in tjänstevapnen. Tramsgubbar. Man kan väl inte ha officerare som ifrågasätter sin chefs order.

Slutsats
Jag tror inte på vapenamnesti. Det ska bli intressant att få reda på hur många Glock, Sig Sauer och Kalashnikov som registreras hos polisen nu i vår. Men en sak är säker. En sådan här lag om vapenamnesti kan underlätta för sådana som mig att sova bättre. I drömmen hade jag ju kunnat lämna in min automatkarbin till polisen.

Det är skönt att det bara är i drömmen man begår allvarliga brott. Något för drömtydaren.

Andra bloggar om: ,

2007-01-22

Johannes Paulus II var på väg att pensionera sig


Nu avslöjas det att påve Johannes Paulus II (1920-2005) övervägde att avgå på grund av hälsoskäl redan 2000.
Bakom dessa avslöjanden står den förre påvens sekreterare, numera ärkebiskopen i Krakow, kardinal Stanislaw Dziwisz. I februari utkommer hans bok "A Life with Karol" som handlar om den förre påven. Fast dessa uppgifter är inte nya. De framkom redan 2005 när Johannes Paulus testamente offentliggjordes. Annars är det bara påve Celestinus den femte som avgått i förtid. Detta skedde 1294 eftersom han inte riktig var bekväm med den offentliga rollen. Det finns också några påvar som "omplacerats" då de upplevts som kätterska.

Dziwisz avslöjar i boken även att Johannes Paulus övervägde att ändra romersk katolska kyrkans kyrkolag med målet att införa en obligatorisk pension för påvar vid 80 års ålder.

BBC 22 januari, Late Pope 'thought of retiring'
Wikipedia om Stanisław Dziwisz

Andra bloggar om:

Professor Nils Petter Sundgren

Vid kvällens guldbaggegala fick filmkritikern, professor Nils Petter Sundgren årets hedersbagge. Bra val av juryn och välformulerat svarstal från Sundgren, särskilt med tanke på att det måste ha varit oförberett.

Guldbaggegalan är rolig underhållning men jag tycker att man kan kosta på sig att titulera Nils Petter Sundgren - professor. 2006 gav regeringen honom nämligen professors namn. Jag noterar dock att skådespelaren Krister Henriksson titulerades professor. Och det är ju helt rätt eftersom han är professor i scenisk gestaltning på Teaterhögskolan i Stockholm.

DN, Jackpot för barnmusical
2007 års guldbaggar

Jag är inte bara Volvoägare, jag är kristen också

Eftersom jag fått en sten genom taket på min fina bil ringde jag till försäkringsbolaget som har huvudkontor i Göteborg. På samma ö där bilen tillverkats. Efter att skaderegleraren tagit upp anmälan frågade hon om jag inte var intresserade av ett tillägg i försäkringen och jag kopplades till en försäljare.

Eftersom jag inte gillar vagnskadans självrisk på 5 500 kronor och då jag anser mig otursförföljd är jag givetvis intresserad av hyrbil, och sänkt självrisk vid viltolycka och skadegörelse.

-Vad kostar tillägget, frågar jag. -En och en halv miljon, säger den glada försäljaren. Innan affären avslutas frågar han om jag bor i lägenhet eller villa. -Villa, blir mitt svar.

-Då blir försäkringen ännu billigare, berättar han.

Plötsligt slår det mig att jag kan börja pruta på premien och jag utbrister: -Jag är kristen också.

Den härliga mannen från Sveriges framsida replikerar blixtsnabbt. - Kristen!, Då blir det dyrare.

Det är skönt att få skratta. Volvia är ett bra försäkringsbolag.

2007-01-21

Guillou ute på djupt vatten

Dagens kolumn av Jan Guillou i Aftonbladet hör inte hemma i en tidning. Med rubriken "Jag har graverande bevis mot migrationsministern" söker Jan Guillou på ett långsökt sätt kritisera rättssäkerheten* när det gäller utvisningen av den terroristanklagade palestiniern Hassan Asad till Jordanien . Guillou använder en teknik med liknelser men snubblar in sig i så pikanta insinuationer att läsaren antingen inte begriper någonting eller anar att Guillou har ett annat syfte med sin kolumn än den som är temat för texten.

Guillou längtar efter att få bli beskylld för att vara homofob
Guillou borde begripa att han i en kolumn inte kan använda den lysande konst han ger uttryck för i sina romanintriger. Med all rätt kan det ifrågasättas om inte Guillou ända har en släng av homofobi. Men det är väl sådana anklagelser han längtar efter. I sitt, i övrigt övertygande, tal till Pridefestivalen 2006 uttalade han:
Däremot har vi ett nytt svenskt fördömande som så att säga övertagit bögens ledande ställning i hatvokabulären och det är ordet homofob. Men det är mer än en lustighet att bögen och homofoben ersatte varandra i vårt språk. Ty homofoben är ondsint, primitiv, antiintellektuell, vidskeplig, antidemokratisk och intolerant. Alltså något av det värsta man kan anklaga en medmänniska för. Under någon av de andra 51 veckorna skulle man kunna ägna visst intresse åt att detta hatord, som alltså blivit värre än ordet bög någonsin var, inte alltid används med den precision, eller den varsamhet, som man rätteligen bör kräva.
Kanske vill han med sin kolumn att den kommande veckan skall ägnas åt det ord som han menar är det värsta hatordet.

*Rättssäkerhet - Med rättssäkerhet avser jag att lika fall ska behandlas lika och att det ska finnas en möjlighet för den som utsätts för en rättslig eller administrativ åtgärd att prognostisera utgången. Öppenhet och rätten till överprövning är viktiga inslag i rättssäkerheten.

Andra bloggar om:

Det som Gudrun sparade...

Jag heter Per. Min mor heter Gudrun. Men vad ska min bror tänka när han ser den feta rubriken på SvD:s förstasida (tryckta tidningen) idag?

Det som Gudrun sparade, det tog Per

Familjefejd i antågande?

Ingen kan älska opinionssiffrorna

Bottenrekord för regeringen säger SvD när man rapporterar om sin SIFO-mätning där gapet mellan blocken är 11 procent till oppositionens fördel. Detta är ett rekordtapp säger statsvetarprofessorn Sören Holmberg som anför ministerskandalerna och Bildts optionsaffärer som orsak.

Luriga siffror
Siffrorna kan starkt ifrågasättas då DN igår presenterada Synovate Temos januariundersökning. Den pekar nämligen på att oppositionen har ett försprång på drygt sju procent i opinionen. Skillnaden elva procent i stället för sju procent är alltför stor.

Intressant är möjligen att båda undersökningarna är kristdemokraternas tydliga tapp. I valet fick kristdemokraterna 6,8 procent men båda undersökningarna visar på siffror under sex procent. För partiet rycker den förrädiska fyraprocentspärren allt närmare och detta bara på grund av en frånvaro i den dagliga debatten. Risken är dock stor att partiet kan drabbas av inre konvulsioner när de partiföreträdare som står Livets ord nära provoceras av Göran Hägglunds sunda anpasslighet och realpolitiska hållning. Dessa extrema grupper är numerärt små men har en stark ställning på vissa orter. Om media fokuserar på dessa personers inflytande i partiet kommer stora grupper av väljare att känna misstänksamhet mot kristdemokraterna. Och är man nära fyraprocentspärren kan konsekvenserna blir ödesdigra.

Vad ska vi med väljarundersökningar till
Opinionsundersökningar före ett val kan vara spännande. De har ett stort nyhetsvärde och påverkar givetvis dagspolitik och valrörelse. Dessa har dock andra problem vilket gör att man i vissa länder inte tillåter opinionsundersökningar en viss tid innan valet.

Vad som nu skulle vara intressant är att veta hur väljarna faktiskt påverkas av den faktiska politiken och det som ibland rubriceras som skandaler. För socialdemokraterna kan de positiva siffrorna knappast kvitteras som en framgång. Så här snabba svängningar i opinionssiffror och en i mångt frånvarande opposition lär knappast ingjuta trygghet i att övertaget är beständigt.

Finland och Frankrike intressantare
Just nu är jag mer intresserad av opinionsmätningar inför Finlands stundande opinionsval och ska Frankrike få sin första kvinnliga president genom socialisten Segolène Royal.

Andra bloggar om:

2007-01-20

Svensken kan inget om Finland

Nu i veckan har finländsk TV frågat stockholmare om vad som hände i Finland under andra världskriget. Jag hörde några av svaren på Ekots kvart i sex-sändning och svaren var bedrövliga. Enligt undersökningen har hälften av Sveriges befolkning inte en susning om Finland och andra världskriget. Jag skäms.

För en tid sedan berättade jag för några vänner att en finländsk försvarsminister varit präst i Svenska kyrkan. -Att vara försvarsminister i Finland är att vara försvarminister i Sverige, var en klurig kommentar jag fick.

Om man är historielös förstår man inte vilket djup den kommentaren har.

Amatörpolitiker hr Hilbert Florin tipsar Mona Sahlin

Grönköpings veckoblad hängde inte med i nyhetsrapporteringen nu i veckan. Man missade helt enkelt att socialdemokraternas valberedning föreslagit Mona Sahlin som partiledarkandidat. Men detta förty har man goda idéer om hur en framtida ledning för socialdemokraterna skulle kunna utövas. Delat ledarskap förespråkas.

Amatörpolitikern hr Hilbert Florin (s) menar att delning är enda lösning för (s). Och han tänker då på ett delat ledarskap av sällan skådat slag. En partiordförande skulle kunna få huvudsakligt ansvar för administration, t.ex. städning, kaffekokning o.likn. å partikontoret. Under sig skulle denna partiordförande ha en grupp kompetenta vice partiordföranden var och en med sitt ansvarsområde. En vice partiledare skulle t.ex. kunna fylla på godisautomaterna, en annan tillse att bysten föreställande hr folkhemsfader P-A Hansson alltid är välputsad och placerad å sin rätta plats.

Prenumerera på Grönköpings Veckoblad

Andra bloggar om: ,

På Spåret

Jag kunde två frågor i På Spåret i kväll. I vilket stift ligger Arboga församling? och Vad heter ärkebiskopen?

Västerås stift och Anders Wejryd. Det hade varit illa om jag missat detta.

Busväder på Nynäsvägen vid Skogskyrkogården

Nu har vi fått lite busväder. Det är lite mysigt att vara ute och köra i snöyran och bra förövning till nästa veckas utflykt till Västerbotten. Mössa på.

-I'm in


Senator Hillary Clinton har i dag bekräftat att hon tänker kandidera som USA:s nästa president.
DN
Hillary Clintons webbplats


Problem med www.kyrkoordnaren.se

Jag har för närvarande problem med min ompekning från www.kyrkoordnaren.se.

Kanske är det någon buse som håller på med en kapning. :-)

UPPDATE 23:14, Kommandot övertaget. Skönt

Glädje med euro

Slovenierna är nog glada över sina nya slantar. 1-euoromyntet föreställer Primož Trubar, författare till den första bok som på 1500-talet trycktes på slovenska. Det handlade om en katekes och en ABC-bok.

Bloggare och källskyddet

Polikerbloggens Niklas Svensson har enligt Dagens Media JK-anmälts för att ha röjt källa i ett blogginlägg. Anmälaren menar att ett av Svenssons blogginlägg, om förutvarande justitieministern Thomas Bodströms dagisbesök, var formulerat så att det gick att identifiera henne som källa.

Oro i bloggosfären
I bloggosfären har flera skribenter uttryckt oro för att denna anmälan skulle kunna innebära att bloggare skulle kunna dömas för att ha röjt källa. Denna oro är enligt min mening obefogad. De flesta bloggar omfattas inte av Yttrandefrihetsgrundlagens regler om anonymitet och källskydd. Detta är både på gott och ont. Men den som av någon anledning vill ha yttrandefrihetsgrundlagens särskilda skydd, inklusive anomymitetsskyddet, kan låta skaffa utgivningsbevis för sin blogg hos Radio- och TV-verket. Kostnaden är 2 000 kronor.

Om man inte har utgivningsbevis är det vanliga straffrättsliga regler som gäller och möjligen skulle ett röjande av en källa i extrema situationer kunna vara förtal.

Om källskyddet
Källskyddet är ett viktigt fundament i tryck- och yttrandefriheten. Det handlar om att den som har tagit befattning med tillkomsten eller spridningen av en framställning som utgjort eller varit avsedd att ingå i bland annat tryckt skrift, radioprogram eller en teknisk upptagning inte får röja vad han eller hon har fått veta om vem som är upphovsman till framställningen eller har tillhandahållit den föroffentliggörande alternativt vem som har framträtt i den eller lämnat uppgifter. Av detta kan vi alltså förstå att det inte bara är journalister som under straffansvar är förbjudna att röja sin källa. Förbudet gäller alltså även kamreren som betalar ut tipspengar eller växeltelefonisten som kopplat samtalet.

En annan viktig sida av källskyddet är att myndigheter (med undantag för JK när det gäller vissa extrema brott) är förbjudna att efterforska vem som är källa. Om polismästaren skulle ringa upp lokaltidningen och fråga vem som läckt till tidningen i en brottsutredning skulle alltså polismästaren riskera att straffas för tjänstefel.

Utgivningsbevis för bloggen
På samma sätt som yttrandefriheten i tryckta tidningar, böcker, TV och radio skyddas kan även yttrandefriheten skyddas vid publicering på Internet. Webbplatser och bloggar kan omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetslagstiftningen. Det sker om man för 2 000 kronor ansöker om utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. I sammanhanget bör jag kanske påminna om att omodererade diskussionsforum inte kan omfattas av grundlagsskyddet eftersom det där kan läggas in texter som inte kontrollerats av den ansvarige utgivaren.

Svensson frias
Justititiekanslern kommer med stor sannolikhet att avskriva detta ärende. Om inte annat på den grunden att Svensson faktiskt inte röjt källa. Han har använt en källhänvisning helt i stil med Hänt Extra, typ "Det sägs på stan".

Men detta kommer att föregås av en komplicerad juridisk utredning. Enligt min bedömning finns det en försvårande omständighet för Svensson. Niklas Svensson är nämligen vd för Nyhetsbolaget AB. Detta företag är en frilansbyrå som bland annat erbjuder granskande och grävande journalistik i form av reportage, dokument och böcker. Med tanke på den lista av kunder som Nyhetsbolaget refererar till på sin webbplats kanske Nyhetsbolaget kan betraktas som en nyhetsbyrå. Och då gäller faktiskt tryckfrihetslagens och yttrandefrihetslagens regler om anonymitetsskydd. Det skulle i så fall inte vara relevant att han publicerat uppgifterna på sin blogg.

Bara en bloggare med utgivningsbevis
Vid en hastig titt i registret över utfärdade utgivningsbevis hittar jag bara en känd bloggare. Nämligen Christopher L.K. Aqurette på http://www.aqurette.com.

Läs mer hos Radio- och TV-verket

Andra bloggar om: ,

Hästens sängar hotar Riksbankens inflationsmål


Jag har ingen Hästens säng hemma men eftersom jag några veckor varje år bor på ett hotell som satsat på Hästens har det blivit en och annan snarkning och dröm i denna exklusiva säng. Men när jag kollade på Nyhetsmorgon nu i morse slog det mig att Hästens äventyrar Riksbankens inflationsmål.
Sedan lång tid kör Hästens en reklamtrailer där en man ligger och sover i Hästens säng i en butik. En försäljare kommer fram och mannen vaknar samtidigt som han ursäktar sig. Försäljaren berättar att man ska stänga för att förbereda en kommande prishöjning. Karlen blir då klarvaken och det blir affärsavslut bums. En ganska trevlig film som inte blir sämre av att Hey Baberibagänget gjort en underbar parodi på denna reklamfil.
Nu är dock problemet att vi sett denna reklamsnutt under flera år. Jag kan inte tolka detta annat än att Hästens ständigt höjer sina priser. Med tanke på att en Hästens kan dra 25 lax är jag orolig för att detta kommer att påverka Riksbankens inflationsmål.
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil och mer precist säger Riksbanken att målet är att hålla inflationen kring två procent per år.
Andra bloggar om: ,

2007-01-19

En vettig facklig blockad

De fackliga blockaderna för att framtvinga kollektivavtal hos en salladsbar i Göteborg och den religiösa sekten Plymouthbrödernas träindustri i Smålandsstenar har inte direkt varit lyckade för de fackliga organisationerna Hotell- och restaurangfacket och Skogs- och träfacket. Man har definitivt inte lyckats få brett folkligt stöd för sina aktioner. Man har definitivt förlorat slaget om mediernas stöd.

Efter ett års förhandlingar om kollektivavtal har nu Kommunal satt in en övertids- och nyanställningsblockaden mot en privat förskola på Lidingö som vägrar att teckna kollektivavtal.

Det är tur för facket att man nu får uppmärksamhet för en rimlig konflikt. Denna blockad kan anses vara befogad. På det privat drivna Strålarnas förskola på Lidingö vill nämligen ett antal anställda ha kollektivavtal. Förhoppningsvis kan Kommunal visa på vad kollektivavtalen kan betyda för de anställda. Hur har arbetsgivaren löst detta med trygghetsförsäkringar, ersättning för obekväm arbetstid, övertid och semester. Lyckas man inte visa på att kollektivavtalen spelar en roll för arbetsvillkoren har man ett problem.

SvD, Blockad mot privatdagis

UPDATE 21:00: Arbetsgivaren tecknar kollektivavtal

Andra bloggar om:

Internet, internet eller kanske Internätet

Jag skriver nästan alltid Internet med inledande versal. Språkrådet verkar inte tycka att det är helt fel.

Läs mer på: Skriver man Internet eller internet?

Daktyloskopi* på flyget

Tidig morgon på Malmö Sturup med premiär för att resa på fingret.
Den identifiering av resenenären som görs nu för tiden är till för att garantera att den som checkar in bagage verkligen sätter sig på flygplanet. I morse fick jag åka på pekfingret genom att jag först i samband med bagaginlämning fick lägga höger pekfinger på en scannner. När jag sedan kom till gaten lästes åter mitt pekfinger av och jag kunde tryggt gå på planet.

SAS meddelar att fingeravtrycket raderas efter resan.

Daktyloskopi är läran om fingeravtryck. Ordet kommer av grekiskans daktylos som betyder finger och efterleden -skopia som innebär betraktande.

I övrigt log jag när jag köpte Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. När expediten scannade tidningarna stod det "nästa artikel" i kassapparatens display. Nästa artikel passar ju bra när det gäller en tidning.

2007-01-18

Husie och Södra Sallerup

Idag åt jag sopplunch med daglediga i Husie och Södra Sallerups församling i Malmö. Det var kanon att träffa personalen i Husie och alla glada kyrkobesökare.

Andra bloggar om:

2007-01-17

Nej till ordningsbetyg

Pinsam reträtt av Lotta Edholm
Så otroligt pinsamt att skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) i på debattplats i dagens DN ropar ut att ordningsbetyg ska återinföras. Och så under dagen möter hon mothugg från lärarkåren och en tveksamhet från Skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn. Då backar hon enligt Ekot och säger att betyget i ordning och uppförande inte behöver stå i terminsbetyget.

Underkänt för Edholm och hennes kollegor i debattartikeln.

Nej till ordningsbetyg
Det är populistiskt att föreslå till synes enkla administrativa insatser för att bearbeta komplexa problem. Alla vi som kan jämföra skolan under 60- och 70-talet med den professionalism som lärare, trots en komplicerad arbetssituation, visar idag vet att pedagogiken och respekten för elever gått åt rätt håll. Vi fick löjliga ordningsbetyg men konstruktiva utvecklingssamtal lyste med sin frånvaro.

Varför överger lärarna folkpartiet
Som jag tidigare skrivit är det bekymmersamt att det snart sett varje vecka uppstår meningskiljaktigheter mellan lärarkåren och det parti som mer än något annat påstått sig lyfta fram skolfrågorna. Historiskt sett har många folkskollärare och adjunkter varit liberaler men idag är det inte praktikerna som styr partiets skolpolitik. I stället är det en domderande före detta officer som i mångt och mycket finns kvar i tiden som trupputbildare och 80-talets ryande på kaserngården på Älvsborgs regemente i Borås.

Varför var ordningsbetyg en 50-årig parantes
När jag är kritisk till ordningbetyg är jag det utifrån att jag har en uppfattning om varför dessa infördes på 20-talet. Det var en tid då eleverna (eller ungjävarna som man antagligen ansåg) skulle var gudfruktiga, arbetsamma och lydiga. Det var en tid då straff och vedergällning ansågs lösa problem. En tid av förtryck som vi borde ha lämnat bakom oss.

Underbetyg för SR och SvT
Jag passar också på att ge SR Ekot och SvT Aktuellt underkänt eftersom de har två stavfel i Skolverkets chefsjurists namn. Hon heter Ingegärd Hilborn och inget annat.

Andra bloggar om: , ,

Trafiksignaler som lugnar


Den här gröna gubben såg jag på en promenad nu ikväll, Den skulle jag vilja ta med mig hem till Sverige. Vare sig det var röd eller grön gubbe så räknade trafikljuset ned. Ingen jäkt eftersom man har koll på tillvaron.

Tryggt kunde jag slå av på takten eftersom jag kunde konstatera att jag hade 15 sekunder på mig att ta mig upp på den motsatta trottoarkanten.

Andra bloggar om:

Aftonbladets Åsa Petersen klampar in i könsrollsfällan

Det är en allmänt spridd uppfattning att kvinnor i media ofta framställs på ett annat sätt än män. Precis som arbetgivare vid rekryteringar har media en tendens att ställa en särskild typ av frågor till kvinnor. Frågor som man ofta inte ställer till män. Dessa frågar handlar ofta om barn, omhändertagande av åldriga föräldrar och hushållsarbetet.

När Åsa Petersen i gårdagens Aftonbladet skriver krönika gör hon sig skyldig till ett liknande könsrollstänkande som ingår i det dolda förtrycket av kvinnor. Jag menar att hon under rubriken "Axén Olin, sluta vara duktig flicka" ifrågasätter Kristina Axén Olin utifrån ett könsmönster. Åsa Petersen är påhejad av Helle Klein när hon skriver:
Kristina Axén Olin är offer för den ideologin. I stället för att se hur socialt
konstruerade könsroller hämmar och hindrar henne, skyller hon på sig själv och
sitt kön. Hon ger ”kvinnligheten” skulden för utbrändheten. Det är ett svek mot
alla kvinnor.
Visserligen kan vi tycka att det verkar skumt när Kristina Axén Olin säger att hon förutom sitt enormt slitiga jobb sköter i stort sett alla hushållstjänster. Men varför slå på henne för detta. Hon tar ju upp frågan som ett av sina problem och därmed är det uppenbart, åtminstonne för mig, att hon jobbar med frågan. Men Åsa Petersen menar att hon har rätt att krypa inpå Axén Olin och skuldbelägga. Visserligen har Åsa Petersen och Helle Klein kritiserat Göran Pettersson för påstådd gubbighet. Men aldrig har de gått in i hur detta eventuellt skulle påverka hans privatliv. Hade de behandlat Göran Persson som de behandlar Axén Olin hade vi fått se vämjeliga skrivningar om Görans Perssons förhållande till före detta fruar och barn.

Uppenbarligen skiljer man på män och kvinnor.

SvD ledare 17 jan, Axén Olin behövs i Stockholmspolitiken

2007-01-16

Nu kommer det att blåsa kring Hägglund

Sverige ska inom kort börja låta utländska kvinnor fritt göra abort på svenska sjukhus sa socialminister Göran Hägglund i riksdagens interpellationsdebatt under tisdagen.

Ett bra och insiktsfullt ställningstagande men det kommer att bli tufft för Hägglund. Nu kommer han att ifrågasättas starkt i delar av de egna leden. Delar som partiet i allmänhet kanske vill ha ett lite distanserat förhållande till. Ett tips är att följa den rabiata tidningen Världen idag de närmaste dagarna.

DN
Till interpellationsdebatten

Andra bloggar om: ,

Hej mor


Hej mor!
(eller mamma som jag nog alltid sagt eller morsan som vi säger söder om söder)

Det är kul att du läser min blogg. Ska du och Sune inte börja blogga själv?

Det är toppen att 77-åringar är fräscha och kopplar upp sig, läser bloggar och webbplatser.

/Per

2007-01-15

Landshövding eller komiker


Skådespelaren och komikern Mikael Tornving och imitatören Göran Gabrielsson förgyllde kvällens idrottsgala på SvT. Men det dök upp ytterligare en komiker, nämligen landshövding Björn Eriksson, Svenska Skidskytteförbundets ordförande.


Östergötlands läns landshövding Björn Eriksson är landshövdingarnas doyen. Det betyder att han är den som suttit på posten längst och leder landshövdingarnas möten. Men han är inte bara landshövdingarnas ledare han är också ordförande i Svenska Skidskytteförbundet.

Björn Eriksson är en utmärkt landshövding som verkligen representerar sitt län på ett bra sätt och det är naturligt att han får uppdrag i idrottsrörelsen. Han är en handlingskraftig och målmedveten person. Men ibland är han bra lustig och uppträder som en serifigur.

Under kvällens TV-tal höll han ett hysteriskt tal och hade det inte varit för att jag kände igen Björn Eriksson hade jag satt en slant på att Robert Gustafsson klätt ut sig till Ingvar Carlsson för att imitera Thorsten Flink.

Kristina Axén Olin är stor

Finansborgarrådet Kristina Axén Olin ger en öppenhjärtig och närmast utlämnande intervju i DN där hon berättar att hon var ytterst nära att "gå in i väggen". Hon talar om extrem press, alvedon, alkohol och ansvar för hushållets markservice.

Även om Kristina Axén Olin nu får ett bra stöd för att strukturera tillvaron och att hon lovat sig själv att bli bättre på att delegera, visar hon tydligt på den omänskliga arbetssituationen för en del personer i toppositioner. Jag tror att Kristina Axén Olin har en lön på 92 000 kronor i månaden och det är inte en krona för mycket. Ansvaret är otroligt tungt och de allra flesta skulle gå i väggen före lunch med tanke på alla ställningstaganden och beslut som ska fram om man är finansborgarråd.

Den 5 juni 2006 skrev jag en arg artikel med rubriken: Kristina Axén Olin är olämplig som ordförande i polisnämnden. Jag läste nyss igenom den och tycker att den var befogad. Jag är dock glad för inledningen i min tjuriga artikeln:
Oppositionsborgarrådet Kristina Axén Olin har många förtjänster. Hon har en stark personlighet, talar så att folk begriper och det är uppenbart att hon har ett socialt patos.

Nu tillägger jag bara: Kristina Axén Olin är stor som lyfter fram en verklighet som många personer med framträdande positioner befinner sig i. Det hade varit bra om Gudrun Schyman hade haft samma insikt och kraft som Kristina Axén Olin.

I efterdyningarna av Kristina Axéns Olins öppenhjärtighet kommer hon att jämföras med andra personer som befinner sig i en utsatt situation vare sig det handlar om missbruk eller en ekonomiskt utsatt situation. Personligen tror jag att Axén Olins uppriktiga och nakna berättelse kan hjälpa framförallt yrkesverksamma kvinnor som har bekymmer med alkoholen. Jag vill tro att Kristina har en ledarskapsstil som tillåter hennes medarbetare att säga ifrån och säga till chefen: -Nu får du skärpa dig.

DN 15 jan, Hård press nära knäcka Axén Olin

Inga vapen i kabinen

Året har inletts med ett antal flygresor och jag har lyckats lära mig det där med vätskor i plastpåsen och att datorn ska öppnas i säkerhetskontrollen.

En kollega kom nyligen tillbaka från Venezuela och gav mig denna bild från en Caracas flygplats.

Andra bloggar om:

2007-01-14

Arbetsgivare som har Jodenius på intervju bör läsa bloggen

Martin Garlöv på Brygubben har någon gång nämnt att det man skriver på bloggen kommer att läsas av den framtida arbetsgivaren. Detta kan vara på gott och ont.

Per "Siggeaffären" Jodenius
Men hur tänker då Liberala ungdomsförbundets tidigare pressekretare Per Jodenius när han i förrgår på sin blogg skrev:
Var på en anställningsintervju i förmiddag och en i onsdags. Jag vill nog mest ha jobbet jag intervjuades för i onsdags. Det verkade riktigt bra. Ska på ytterligare en intervju på måndag. Får se vad det leder till. Känns som att saker och ting börjar falla på plats nu och det är helt perfekt.
Per Jodenius slutade ju på Liberala ungdomsförbundet i samband med den så kallade spionaffären. Många säger att han fick sparken och det får man ju ibland om man gör sådana radikala felbedömningar och skadar sin arbetsgivare som Jodenius gjorde. Men givetvis är han duktig och kan föra över sin erfarenhet till andra arbetsigvare.

Sviktande omdöme återupprepas
Men är det inte så att omdömet sviktar lite igen när han skriver om sina anställningsintervjuer. Jodenius säger att han helst vill ha jobbet han intervjuades för i onsdags.

Låt oss säga att arbetsgivaren som han var hos i onsdag kommer fram till att Jodenius inte är aktuell. Någon hos arbetsgivaren resonerar: -Vi kan väl inte anställa någon som är åtalad. Sådana arbetsgivare finns nämligen. Däremot tänker arbetsgivaren som han var hos i fredags: -Jodenius, honom ska vi ha!!!

Men så läser styrelsen inför anställningsbeslutet att Jodenius egentligen inte var intresserad av jobbet han intervjuats för.

Jag tycker Jodenius slinter på tangentbordet. När det gäller inblandningen i spionhärvan bör han förlåtas särskilt som folkpartiet hade en så utpräglad spin doctor som partisekreterare. En man som uppenbarligen till och med lyckades dupera partiledaren och allvarligt riskerade alliansen valseger genom sina smutsiga metoder.

Andra bloggar om: , ,

Karl af Hällström om anglikanska kyrkan

Den 12 december skrev jag om hur två stora anglikanska församlingar [några tusen medlemmar] i USA har beslutat att lämna the Episcopal Church som för tre år sedan lät biskopsviga den öppet homosexuella Gene Robinson.

Karl af Hällström, Borgå, Finland, på bloggen Kalles kyrkliga kommentarer skriver idag en intressant artikel på samma tema under rubriken: Splittras anglikanerna helt i februari?

Andra bloggar om: ,

Marta Axner prästvigd

Foto: Jim Elfström /IKON

Förra lördagen hade Köpings församling besök av tre vise kvinnor som berättade om vem Jesus är för dem. Dessa kvinnor var Marie Bodin, landsbygdsutvecklare, Lotta Larsson, krögare på Ögir en musikkrog i Köping och Sigrid Henning, kyrktant.

På måndag är det dags igen. Ytterligare en vis kvinna dyker upp i Köpings församling och denna gång är det pastorsadjunkten Marta Axner som idag prästvigts i Västerås domkyrka. Marta Axner är en känd bloggare på http://martaaxner.blogspot.com/index.html

GRATTIS till Svenska kyrkan, Köpings församling och Västerås stift.

Anders Borg är feminist

Det var glädjande att läsa Svenska Dagbladet i morse för att konstatera att finansminister Anders Borg som enda moderat i regeringen definierar sig som feminist. Statsråden Cecilia Malmström, Lars Leijonborg, Maud Olofsson, Eskil Erlandsson och Jan Björklund är också tydliga med att markera att de är feminister. Se även SvD-artikeln 13 ministrar säger nej till feminism.

Brister i gemensam värdegrund?
Det är dock illavarslande för regeringen att svaren på denna jämställdhetsfråga divergerar. Risken är stor att det är ett värdegrundsproblem som blottar sig när sex statsråd svarar att de är feminister, när 13 säger att de inte är feminister och när tre svarar ja med en liten brasklapp. Värdegrundsproblemet ligger i att man inte talat ihop sig om en sådan här viktig fråga. Eftersom ord som feminism varit så vanligt förekommande i debatten borde man givetvis ha lagt fast en gemensam linje.

Anders Borg är klockren
Finansminister Anders Borg visar exempel på ett strålande intellekt när han förklarar varför han är feminist. -Definitionen på feminism är att det finns en könsmaktsordning och att man vill ändra på det, säger Anders Borg. Han fortsätter med att konstatera att han delar den uppfattningen och att det är en idétradition som är nära förknippad med hur han ser på frihet och människors lika värde.

Frågor återstår
Men det är nu viktig att detta reportage följs upp med en fråga till statsråden hur de definierar just ordet feminism. Särskilt illa ute kan kristdemokraterna var där de två manliga statsråden, Göran Hägglund och Mats Odell, förklarar att de inte är feminister. Risken är stor att man har intagit det ställningstagandet på grund av att man inte deltagit i samtal om feminism.

Just kristdemokraterna börjar nu få interna partiproblem med frågor som är relaterade till jämställdhet. Jag tänker då på hur starka grupper i partiet men nära kopplingar till Trosrörelsen gjort tydliga avståndstaganden till partiledarens något mer liberala hållning i abortfrågan. Inom partidistriktet i Uppsala där företrädare för Livets Ord är politiskt starka har detta varit uppenbart.

Anders Borg berättar hos Aschberg vad han skulle göra om han var statsminister. Från You Tube. Nog har han glimten i ögat och är lite spjuveraktig i denna videosnutt. Det är väl så det ska vara när man är dryga 20 år.

Kolla om det inte är Cecilia Stegö Chilò som dyker upp i filmen?Andra bloggar om: , ,

Gudrun och Per


Så här ser SMHI:s varningskarta ut kl 09.48. De rosamarkerade områdena på västkusten innebär varning klass 3. Det vill säga orkanbyar från sena morgonen, västliga stormbyar 25-30 m/s, möjligen orkanbyar 34 m/s. På eftermiddagen nordväst och mot kvällen avtagande.
I Sverige namnges inte extremväder men så sker däremot i Norge enligt principen att man följer alfabetet. Varannat namn ska vara kvinnligt och varannat manligt namn.
Meteorologisk institutt i Oslo har gett dagens storm namnet PER. Gudrun och Per alltså. Namn att läga på minnet.
Jag tycker att hårda vindar är obehagliga. En novemberdag 1969 stod jag i fönstret och tittade på den hur föremål flög utanför fönstret. Plötsligt hörs ett fruktansvärt dån och det blir svart. Hela taket på flerfamiljshuset jag bodde i blåste av. Och vi som bodde högst upp fick det besvärligt en tid.

2007-01-13

Jag har blivit en avatar

En av döttrarna berättade att hon hade en kompis som hade min bild som avatar* på sitt MSN-konto. Rätt kul faktiskt. Men med tanke på hur somliga väljer avatar kan det ju givetvis också vara mindre kul.

*- En avatar är en bild som används för att representera en person på ett forum, community eller blogg. Ordet avatar kommer från sanskrits avatara som betyder nedstigande. Detta beskriver inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt. Enligt Nationalencyklopedien har detta uttryck fått en utvidgad innebörd. Dels används uttrycket om personer av världshistorisk betydelse eller med stark karismatisk utstrålning, dels om 'manifestationsform' eller 'utvecklingsfas' i allmänhet.

Namninsamlingar är trams

Det verkar vara lite inflation i namninsamlingar. Samtidigt som oppositionen saknar ledare verkar det som att socialdemokratiska fritidspolitiker övergått till en ny namninsamlingstaktik. När namninsamling på namninsamling dyker upp finns bara ett ord - trams.

En namninsmling jag skrev på
En kall januaridag 1973 tågade jag, 13 år gammal, in på postkontoret Älvsjö 5 på Stamgatan i Östberga. Väl där skrev jag på protestlistan mot de amerikanska julbombningarna i Hanoi. Det var lätt att skriva på denna. Alla fem partiledare hade skrivit under även om moderatledaren Gösta Bohman tvekat in i det sista. De personliga känslorna var också starka efter att jag hört Olof Palmes stora tal där han jämfört bombningarna med några facsistiska, nazistiska och kommunistiska regimers värsta illdåd. Denna namninsamling samlade 2 700 000 namn.

Principiellt ställningstagande - nobba namninsamlingar
Men sedan dess har jag undvikit att skriva under namninsamlingar. De har ingen betydelse och många skriver på listor utan att ha ett ärligt engagemang. Det finns andra sätt att skapa opinion på .

Inflation i namninsamlingar
Och nu börjar det bli löjligt. Sedan valet har socialdemokratiska fritidspolitiker excellererat i namninsamlingar. Det har handlat om neddragningarna i A-kassan, höjningen av avgiften till A-kassorna, krav på nyval (SIC!), protester mot förändringar i LAS och nu senast stopp för utförsäljningar av statliga företag.

Dessa namnlistkämpar har hittat en webbplats där de kan skapa nya namnsinsamlingar -namninsamling.com

TT-inslag den 27 december 1972 om Olof Palmes fördömmande av julbombningarna av Hanoi 27 december 1972.
Olof Palmes tal den 23 december 1972

Andra bloggar om:

Biskop Ragnar Persenius skapar debatt i bloggosfären

Tro- och livsåskådningsfrågor är stora på nätet
-Det finns ett jättestort intresse. Absolut en av de livligaste debatterna vi har, säger Passagens chefredaktör Andreas Aspegren om tro och livsåskådningsfrågor på nätet. Det är tidningen Dagen som skriver om Passagen som har 2000-5000 nya inlägg varje dag inom 2000 olika ämnen. Runt 30 av dem handlar om religion. Tidningen konstaterar att förhållandena är likartade på Lunarstorm.

Biskop Ragnar Persenius skapar debatt på bloggosfären
Även på bloggen är frågor om tro och liv framträdande. Detta har vi märkt inte minst under senaste veckan i de välskrivna blogginlägg som skrevs med anledning av biskop Ragnar Persenius debattartikel i Dagens Nyheter om skolavslutningar i Svenska kyrkan. Bloggar om Ragnar Persenius debattartikel finner du på denna länk.

Ett bra exempel på interaktivitet i denna fråga på en blogg är Karin Långström Vinges blogg.

Andra bloggar om: ,

2007-01-12

Ändrade SvD sin webbplats?

Jag hade tänkt ut en, som jag tycker, intelligent reflektion om detta med de försvunna tsunamibanden som inte försvann. Min källa var Svenska Dagbladet som refererade till Katastrofkommissionens ordförande, hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt. SvD: s artikel byggde på, som jag uppfattade det, de uppgifter som under kvällen delgetts av TV4. Kanalen påstår att regeringskansliets mejltrafik från tsunamikatastrofen är komplett. Vi kan alltså glömma insinuationerna att någon företrädare för den tidigare regeringen beordrat att vissa band ska undanskaffas. En teori som låter lite väl konspiratoriskt enligt mitt synsätt. Hur skumt man än tycker det är med statssekreterare Danielssons förehavanden.

Artikel försvann
När jag så ska skriva min bloggartikel är den artikel i SvD:s som givit mig inspiration borta. I stället publicerar man en artikel med rubriken - Ännu oklart om tsunamiband. I denna artikel är det inte Johan Hirschfeldt som uttalar sig om tsunamibanden. I stället säger SÄPO:s informationsdirektör Anders Thornberg att man inte är färdiga med förundersökningen och att det inte går att dra några säkra slutsater ännu.

Dröm?
Drömde jag att SvD hade en artikel med helt annorlunda anslag under en kort tid? '

Andra bloggar om: ,

2007-01-11

Skolavslutningar i kyrkan

Foto: Claes Göthberg, Uppsala stift
-Att behålla skolavslutningarna i kyrkan vore att göra våld på oss själva och ett okänt antal elever och lärare, säger biskop Ragnar Persenius i Uppsala i en debattartikel i DN. Byt ut skolavslutningen före jul mot en inbjudan under advent till en andakt i kyrkan! Ersätt skolavslutningen inför sommarlovet med andra erbjudanden under året då eleverna får lära känna det som sker i församlingen vid de stora högtiderna och de avgörande tillfällena i livet avslutar biskop Ragnar.

Bra argumentation av Persenius
Ragnar Persenius sätter ord på mina egna tankar om skolavslutningar i kyrkan. Jag har haft svårt att formulera mig när det gäller denna debatt. Å ena sidan förstår jag dem som ser en fin tradition kring skolavslutningar i skolan. Men å andra sidan anser jag att en skolavslutning i kyrkan måste ramas in som en gudstjänst. Kyrkan måste vara kyrka. Dessutom ser jag ett problem med att skolavslutning i en religiös lokal kan bilda normen och därmed utestänga elever som har en annan tro. En minoritet ska inte alltid behöva anpassa sig.

Öppen kyrka
Det är viktigt att alla som deltar i en gudstjänst har förståelse för i vilket sammanhang man deltar och på alla sätt måste både skolan och kyrkan motverka en känsla av tvång. Jag är allergisk mot att det är den som avviker från flertalet som ska tala om sin belägenhet. I den här debatten har få yttrat sig och sakliga argument har lyst med sin frånvaro. I debatten har till exempel Humanisterna bara varit arga och chikanerat de som har en tro.

För mig handlar det om respekt för mångfalden och att vara en förebild. Svenska kyrkan har ett erbjudande om tro och gemenskap.

Överfört på mig själv
Jag försöker sätta mig in i en situation där jag själv inte skulle vara bekväm. Låt oss säga att jag flyttar till en plats där församlingar typ Livets ord är väldigt starka. Alla mina skolkamraters föräldrar menar att det är tradition att vandra till en församlingssal och ha ett bönemöte. Kanske finns inslag som tungotal och predikningar typ Åke Green. Skulle jag då tycka att det var helt okej att jag själv skulle behöva protestera och anmäla mig avvikande för att inte behöva gå med till bönemötet?

Biskop Ragnar Persenius i Uppsala skriver en bra argumenterande text på DN Debatt och han lyfter särskilt fram att kyrkan ska erbjuda många tillfällen där skolan får möte kyrkan. Texten måste läsas med reflektion och eftertanke. Den är klockren. Om man också läser artikeln "Uppsalabiskop går emot skolavslutningar i kyrkan" i Kyrkans tidning trillar poletten ned helt och hållet.

Hur stor är traditionen?
Det skulle vara kul att veta hur vanlig traditionen med skolavslutningar i skolan är. För mina egna barn dröjde det nio år innnan de hade skolavslutning i kyrkan. De flesta av mina kamrater i Stockholm har överhuvudtaget aldrig haft skolavslutning i kyrkan. Antagligen för att det var så långt till en lämplig kyrkolokal.

Själv gick jag i en skola nästgårds med den vackra Brännkyrka kyrka och vi hade alltsomoftast skolavslutning i kyrkan. Jag noterar att det inte varit ovanligt att skolor i traditionellt kyrksamma bygder valt att inte ha skolavslutning i skolan som ett mer eller mindre personliga ställningstaganden till enskilda präster. Det har naturligtvis varit smärtsamt för kyrkan och många elever som verkligen haft tradition och vana att fira gudstjänst.

Bra exempel i Umeå
Ett lästips om ett bra samarbete mellan skola och kyrka hittar du i tidningen Spira. Länk. Carlskyrkans i Umeå medarbetare Elisabeth Tobiasson besöker mellanstadieelever vid ett par tillfällen då man arbetar med Bibeläventyret. Ett material som torde följa skolans riktlinjer.

Andra bloggar om: