2006-07-31

Folkomröstning om hälsa


Folkomröstningen om trängselskatter gäller inte skatterna. Folkomröstningen är en hälsofråga
I dag avslutas trängselskattförsöket i Stockholm och i samband med de allmänna valen hålls folkomröstning i frågan. Stockholms kommuns invånare, liksom 15 av de 26 kranskommunerna, röstar JA eller NEJ till fortsatta trängselskatter. Oppositionsborgarrådet Kristina Axén Ohlin, Stockholm, gjorde tidigare under sommaren svävande uttalanden om hur man skulle respektera resultatet av en folkomröstning. Til syvende og sidst kommer riksdagen att få säga sitt och enligt DN står det nu klart att det borgerliga blocket kommer att lyssna på alla folkomröstningar i Stockholms län, samtidigt som den röd-gröna majoriteten väljer att lyssna bara på Stockholms stads invånare.

Att bara drygt hälften av kranskommunerna röstar måste verkligen sägas göra denna folkomröstning till en chimär. Jag tillhör dem som får rösta men anser att denna fråga borde avgöras endast av de som bor i Stockholms kommun. Motivet för detta är ganska enkelt och jag rekommenderar läsning av PC Jersilds kolumn i DN den 8 april.

Andra bloggar om: , ,

2006-07-30

Minnesmonumentet över Europas mördade judar

I den tyska huvudstaden Berlin finns sedan maj 2005 ”Minnesmonumentet över Europas mördade judar”. 2 711 betongblock på en yta motsvarande tre fotbollsplaner.
Detta är, som sig bör, ett omdiskuterat konstverk och i stort sett allt från de första planerna till invigningen har ifrågasatts. Det är bra att ett minnesmärke skapar känslor eftersom det ökar förutsättningarna för att monumentet skall få den effekt som avses.

Monumentet består av 2 711 stora grå betongblock som täcker en yta motsvarande tre fotbollsplaner och är utformat som ett böljande hav. De största betongblocken är fyra meter och den som rör sig mellan blocken får en känsla av ensamhet och förvirring.

Själva konstverket är helt anonymt men under den stora ytan finns en utställning där offren får namn och ansikte. Förintelsen innebar att fem till sex miljoner judar dödades med motivet att de var underlägsna och kriminella utifrån den sjuka ideologins namn.

Monumentet kommer att kompletteras med minnesmärken över nazismens brott mot homosexuella och romer på andra platser i centrala Berlin.

Memorial to the Murdered Jews of Europe
Forum för levande historia

Andra bloggar om:

2006-07-26

Moderaterna lovar mer än de kan hålla :-)

Sökmotorer spelar ibland små spratt. För ett par dagar seden hamnade Kyrkoordnaren som träff nummer åtta när man Google sökte på "Första världskriget". Nu har jag ramlat ner på träfflistan men besviken måste ha bli stor för den skolelev som skulle skriva i detta stora ämne. Och så får man träff på en bloggare som skriver om en 109 årig krigsveteran som avlidit.

Beskrivning av webbplatsen
När man registrerar sin webbplats på sökmotorerna skriver men in en lite beskrivande text som syftar till att den som får upp en träff snabbt skall kunna avgöra om han eller hon träffat rätt. Så har våra politiska partier gjort men moderaterna lever fortfarande kvar i Carl Bildts tid.

Vad skriver partierna?
Presentationen av partiets webbplats lär inte vara det argument som avgör valet.

Centerpartiet skriver med ett arkännande att vårt land fortfarande har välfärd:

Välkommen till Centerpartiet. ... Centerpartiet vill ha en bättre välfärd. En välfärd som är anpassad till hur våra liv ser ut idag och inte som det var...

LUF-ordföranden gjorde i veckan bort sig genom att presentera ett smaklöst spel på sin webbplast. Nu hör det dock till saken att spel är ett vapen i valet för Folkpartiet. Man är också fascinerad av livsmedelsförpackningarnas innehållsdeklarationer men glömmer "bäst föredatum när man skriver:


- Politisk information från Folkpartiet: rapporter, motioner, mediainformation, spel.

Kristdemokraterna har en kärnfull förklarande text även om jag själv alltid biter mig i tungan när man använder begreppet "Rikspartiet". Betyder det att man har ett rikskansli också?:

- Rikspartiet. Princip- och handlingsprogram, pressmeddelanden, motioner,
riksdagsledamöter, organisation.
Miljöpartiet de Gröna har nog den mest logiska texten:


Vill du veta mer om Miljöpartiets politik är det här du ska söka.

Men å andra sidan får man reda på mycket om Miljöpartiets politik på Allianspartiernas webbplatser också.

Socialdemokraternas presentation har inte skrivits av Göran Persson. Han säger ju att han är social demokrat och inget annat:
Den demokratiska socialismens samhällsuppfattning är uttryck för viljan att förverkliga idéerna...

Vänsterpartiet berättar att man har en massa dokument. Och visst jag hittade partiets stadgar där när jag lekte partisekreterare och kollade om det inte fanns grund för att förvägra Bergling medlemskap:
Partiprogram, faktablad, pressmeddelanden, motioner, riksdagsledamöter, organisation.

Men Moderaterna lovar mer än vad de kan hålla. De lovar nämligen att man skall kunna ta del av Carl Bildts veckobrev. SIC! Men Lundgrens veckobrev då? Och Arvid Lindmans, Gösta Bagges, Gunnar Heckschers, Yngve Holmbergs och Gösta Bohmans tankar. Frågan inställer sig: Är Moderaterna verkligen "Nya" moderaterna när man på Google presenterar sin webbplats med orden :
Presentation av idéer, åsikter och aktiviteter. Här kan du prenumerera på Carl
Bildts veckobrev.

Carl Bildt är i bloggosfären numera och behöver inte skriva veckobrev.

Andra bloggar om: , , ,

2006-07-25

Varför vet man inget om Polen?

Nu är det Polen som gäller. Det senaste veckorna har jag försökt att ha örnkoll på vad svenska media rapporterar. Knappast någonting annat än att vårt broderland i söder har fått en premiärminister som är enäggstvilling med presidenten. Detta faktum kan möjligen vara ett argument för monarki eftersom sannolikheten för att statschefens syskon engagerar sig i politiken är minimal. Att de båda bröderna har varit barnfilmstjärnor är också ett intressant faktum men det totde inte röra sig om den polska dubbningen av bröderna Lejonhjärta.

Nåväl. Jag känner mig inte tillräckligt påläst för att ta en politisk diskussion med någon polack. Men när jag kommer till Tyskland skall jag snacka läkarstrejk, Angela Merchel och givetvis ge ett utlåtande över den politiska inriktningen som Tysklands familjeminister Ursula von der Leyen står för.

Man skall synpunkter på allt.

Carl Bildt den uthållige

En verklig pionjär i Internetvärlden, och en uthållig sådan, är förre statsministern Carl Bildt. Det är nu tolv år sedan dåvarande statsministern Carl Bildt skrev sitt första veckobrev. Alla som tänker tillbaka tio till tolv år påminns om att informationstekniken utvecklats enormt under dessa år. Vi kan le åt hur det tedde sig för tio år sedan och hur lite vi då visste om vad som skulle dyka upp runt hörnet.

Egendomligt nog är Carl Bilds första veckobrev ganska tidlöst trots att han bland annat uppehåller sig kring just IT-teknik.

I sitt första veckobrevet den 27 juni 1994 skrev Carl Bildt bland annat:
Datormediet är fantastiskt. Sedan vi i våras startade systemet Information
Rosenbad har tusentals personer varit i kontakt med regeringskansliet på
elektronisk väg. Det är även många som har skickat elektronisk post till mig och
som också har fått svar samma väg.

Om man läser Carl Bildts första veckobrev i dess helhet kan man konstatera att han i mångt och mycket såg de väsentliga huvudlinjerna i informationsteknikens kommunikationspotential. Man kan också konstatera att han lade en ribba för de politiska tilltalet i det elektroniska meningsutbytet. Jag tänker på hans personliga och vänliga tilltal till dåvarande oppositionsledaren Ingvar Carlsson.

Många följde i Carl Bildts fotspår och avgav nyårslöften att skriva veckobrev. De flesta gav upp. Men Carl Bildt har fortsatt. Och idag är det inte veckobrev. Idag handlar det om täta analyser kring internationell politik på Carl Bildts blogg.

Länk till Carl Bildts första veckobrevet 2004
Länk till Carl Bildts blog

Andra bloggar om: , ,

2006-07-24

GIv akt! Lystring ställ! Jan Myrdal har hittat en gammal Soldatinstruktion


En av Konungen...
Trots mitt närmast patologiska intresse för Soldatinstruktioner (SoldI) läser jag Jan Myrdals artikel på DN debatt med en gäspning. Artikeln har den skakande rubriken "En av Konungen stadfäst statlig svensk rasism" men jag drar samma slutsatser som Bloggen Bent som skriver:

Ska man konkretisera hans [Myrdals] polemik så säger han: ‘På trettiotalet fanns rasistiska passusar i soldatinstruktionen i svenska armen’. Jaha. Och? Är det något nytt? Vi pratar ju faktiskt om landet som tillät Hitler att - istället för att skeppa över soldater till Norge från Danmark - låta dem åka tåg genom Sverige. Vi pratar ju om landet vars malm byggde Hitlers flottor och kanoner. Vi pratar ju om landet som nästan arresterade* Karl Gerhard för att han framförde ‘Hästen från Troja’ på en scen i Stockholm.
* Min fotnot. Karl Gerhard förbjöds av statsmakterna att framföra sin geniala text på Vasateatern. Karl Gerhard såg sig tvingad att till slut hörsamma detta.

Rasbiologen intresserar alla
Myrdal plockar fram det gamla vanliga framgångskonceptet och säger några ord om Rasbiologiska institutet i Uppsala, sedemera institutionen för medicinsk genetik. Den grejen går alltid hem och alla spetsar öronen då man hör ordet "Rasbiologen". Vidare svävar Myrdal ut i excesser om hur många exemplar av boken som sänts till respektive förband.

Historieprofessorer och docenter uppmanas lystra till Myrdal
Myrdal avslutar sin artikel med en uppmaning till den akademiska världen:

Ja, någon intellektuellt hungrig och arbetsvillig ung forskare borde gå igenom historien kring hur "SoldI A" användes ute på förbanden i detalj. Det kan ta vederbörande något år eller så men kan bli en god avhandling.
Bra då vet vi hur lång tid jobbet tar. Men sanolikt kommer denna forskare inte att kunna belägga att arga furirer förhört soldaterna om deras inställning till rasblandning.

Men på Krigsarkivet blir man glada
De enda som blir tillfredställda av Myrdals artikel är personalen på Krigsarkivet. Nu förstår de varför Jan Myrdal beställt fram dossier på dossier från magasinen som huserar handlingarna från Lantförsvarets kommando­expedition.

Roligare läsning finns i Söndagsstrix
Jag rekommenderar läsarna en rolig satir om Jan Myrdal som alldeles nyligen publicerades i SöndagsStrix.
SöndagsStrix den 19 maj 2006
"Jag såg inget massmord" - Den artikel i Aftonbladet som gav upphov till satiren

Andra bloggar om: , , , ,

Försvarsmakten 2006 - Av Överbefälhavaren stadfäst mångfald
Som folkbildare vill jag dela med mig av vad Försvarmakten står för idag:
Försvarsmakten slår vakt om alla människors lika värde. Här ska alla ges möjlighet att trivas, utvecklas och göra ett bra jobb. Alla människor, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning, hudfärg, tjänstegrad eller liknande ska respekteras och behandlas likvärdigt. Ingen ska särbehandlas på ett negativt sätt. Kulturell mångfald är en styrka för Försvarsmakten.

Lycka är en galopperande häst

Lycka är att gå fram till en till synes tom sommarbeteshage och ropa ett hästnamn. Efter en liten stund ser man på några hundra meters avstånd en häst komma ur skogen i full galopp. Och så en kraftig halt bara någon meter framför dig.

Andra bloggar om:

Bra säkerhetssystem i sjukvården kan bli bättre

Felbehandlingar i vården
Författaren Tommy Sandström skriver på SvD Brännpunkt idag att tusentals patienter dör varje år i vården till följd av felbeslut. Sandström referar till Anders Fagerlund som är utredare inom medicinsk felbehandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Fagerlund uppger att de nationella siffrorna ligger på nivån 3 000 till 4 000 årligen. Som orsaker till dödsfallen anges felmedicinering, felaktiga beslut inom psykiatrin och felaktiga eller försenade diagnoser.

En första personlig reaktion på uppgifterna är att dessa inte kan vara riktiga och kraftigt överdrivna. Om så är fallet kommer givetvis uppgifterna att vederläggas. Men hur det en förhåller sig är ett fel ett för mycket.

Redan idag finns många säkerhetssystem
Artikelförfattaren radar upp ett antal förslag som han anser skulle minska risken för felbeslut. Vad artikeln dock inte innehåller är att hälso- och sjukvården givetvis har system för att eliminera felbahandling. Redan 1936 fick vi Lex Maria som innebär en skyldighet för vårdgivaren att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Läkarförbundet och Vårdförbundet är konstruktiva
En bra redogörelse för anmälnings- och tillsynssystemet finns på Socialstyrelsens webbplats och en viktig komponent är tillsynen över de s.k. legitimationsyrkena. I en nyligen publicerad ledare reser Läkarförbundet dock vissa frågeställningar, Läkartidningen nr. 28-29. Läkarnas fackliga organisation menar att regelverket bör ses ses över för att så långt som möjligt bygga upp ett patientsäkerhetssystem utan repressiva inslag. Ett patientsäkerhetssystem måste inriktas på varför en händelse inträffat och hur händelser kan förebyggas, inte vem som gjort fel och ska ställas till ansvar, säger Läkarförbundet.

Bakgrunden till Läkarförbundets utspel är en dom i Högsta domstolen där en barnmorska dömdes för vållande till annans död på grund av ett misstag i medicineringen. Läkarförbundet, men också Vårdförbundet, menar på goda grunder att fler åtal mot vårdpersonal kan leda till att medarbetarna inte vågar berätta om misstag. Man måste då ha i bakhuvudet att säkerhet alltid utvecklas bäst genom att små brister uppmärksammas och dokumenteras. Så är t.ex. säkerhetsarbetet inom flyg och sjöfart inriktat. Likaså har vi i arbetsmiljölagen regler om att tillbud skall anmälas till Arbetsmiljöverket. När man tittar på förslagen från artikelförfattaren i SvD kan man konstatera att han inte efterlyser repressiva inslag.

Regeringen och sjukvårdspolitiker bör lyssna till ett gemensamt budskap från två av sjukvårdens fackliga organisationer.

Andra bloggar om: ,

2006-07-23

Fartkameror - En glädjande nyhet som jag tror påDagens Nyheter skriver:
En första utvärdering av de nya fartkamerorna får Vägverket och polisen att jubla. Den sänkta hastigheten beräknas minska antalet dödsoffer med uppemot hälften. De kameror som redan finns fångar upp till 200 fartsyndare per dygn.

Vid midsommartid skrev jag på min blogg:
Jag är bergfast övertygad att de nya fartkamerorna och högre böter får alla bilister att tänka till och lätta på gaspedalen. Lägre farter innebär sparade liv och lidanden. Det är fakta.

Andra bloggar om:

Analyser och kommentarer kring konflikten i Mellanöstern

Dagens Nyheter hade i morse ett fantastiskt väl genomarbetat uppslag med dagbok och grafik kring den senaste tidens krigshandlingar på Gaza, i norra Israel och i Libanon. Dagens Nyheters Nathan Shachar levererade också en intressant analys .

Jag saknar dock två inslag i rapportering och analyser - Carl Bildt och påven.

Carl Bildt
Carl Bildt levererar i stort sett varje dag skarpa analyser kring läget i kriget. Carl Bildt är inte vem som helst och har naturligtvis genom sina tidigare internationella uppdrag en enorm auktoritet. Fria svenska debattörer och politiker borde lyssna mer till Carl Bildt.

Länk till Bildts blog

Påven - The Pontiff
En annan aktör på den utrikespolitiska arenan som vi i större utsträckning bör lyssna till är Påven och den Heliga Stolen. 40 procent av Libanons befolkning är kristna och av dessa tillhör drygt hälften den maronitiska kyrkan. Maroniterna är unierade med Rom och gruppen kan i huvudsak beskrivas som mycket inflytelserika i det libanesiska samhällslivet Maroniterna är normalt relativt franskorienterad vilket är intressant utifrån Frankrikes tydliga hållning i kriget. När småningom EU vaknar kan Frankrike komma att spela en avgörande roll.

Påven har just nu semester men i sin söndagsmässa uttalade han enligt CNN:
I take the occasion to reaffirm the right of Lebanese to the wholeness and
sovereignty of the country, the right of the Israelis to live in peace in their
state and the right of the Palestinians to have a free and sovereign country,"
Tankar och handling för dem som drabbas av kriget
Stöd och hjälp till dem som drabbas av kriget är också något som kommer i bakgrunden av krigsrapporterna. Stöd Lutherhjälpens katastrofarbete i Libanon, Skriv Libanon - katastrofarbete om du betalar via Internet eller via talong.

Andra bloggar om: , , , ,,

Nej - De strandsatta är inga gnällspikar

Aftonbladets Johanne Hildebrandt faller idag in i kören av krönikörer och bloggare som anser att vissa strandsatta svenskar är gnällspikar. Hildebrand gör detta under temat "Var finns det egna krismedvetandet?" och hon återger två stycken TV-inslag. Dels en mamma med ett barn på armen som sa att de sköt och att de skulle dö. - Om så var fallet, varför sprang hon då omkring på stan i stället för att uppsöka en källare? frågar Johanne Hildebrand. Det andra exemplet är mamman som klagade över att fraktfartyget hon evakuerades med var för smutsigt och att det inte fanns mat.

Jag har också hört dessa så kallade "gnällspikar" men jag måste säga att jag förstår dem. Alla som befunnit sig i Libanon har varit i en väldigt utsatt situation. När man står där framför reportrarna förväntas man säga något. I den situationen är inte intervjuoffret den mest analytiske och logiska personen. Inte sällan har de befunnit sig i orolig väntan tillsammans med andra skärrade och de har triggat upp varandra.

Men jag har också hört många som är tacksamma över det svenska agerandet. Särskilt när man kommit hem.

Om det är några som är oansvariga så är det producenter och redaktörer som klipper eller publicerar denna typ av intervjuer. Sannolikheten att de intervjuade kommer att ångra sina uttalanden senare är ju ganska stor men de blir ihågkomna som gnällspikar. Johanne Hildebrandt gör ett misstag när hon inte inser att just hon, i egenskap av krigskorrespondent, har en professionell förmåga att hantera saker rätt i en kris. Alla människor har inte samma erfarenhet.

Det håller inte att säga till den som blivit bestulen på mobilen, mist en anhörig eller är olyckligt kär: - Det finns de som har det värre. Din egen kris i denna stund är oftast den värsta.

Mina tankar finns hos Libanons befolkning, Israeliska medborgare i norra Israel och palestinierna i Gaza. Jag glömmer inte heller andra oroshärdar i världen. Skamligt nog kan jag bara räkna upp ett fåtal och jag vet lite om vad som egentligen sker.

Linda Skugge håller med Johanne Hildebrand

Andra bloggar om: , , ,

2006-07-22

KU-ledamot slirar på regeringsformen

Jag tillhör dem som tror att det är viktigt att de bland riksdagsledamöterna finns personer som är välutbildade. Vissa frågor har en sådan komplexitet att det är viktigt att det sunda förnuftet hos gemene vald politiker kompletteras med gedigna kunskaper. Listan över experter i politiken kan göras lång och jag nämner t.ex. läkaren Barbro Westerholm (fp) som profilerade sig på socialpolitikens område och statsvetaren Bertil Fiskejö (c) som väl kan tillskrivas som en av våra grundlagsfäder.

Munkavle och kullerbytta i regeringsformen
Min förvåning blir då stor när den folkpartistiske ledamoten i konstitutionsutskottet Tobias Krantz tillsammans med den ersättaren i KU, Henrik von Sydow skriver en debattartikel på SvD Brännpunkt som vill sätta munkavle på myndighetsföreträdare.

Om man är ledamot i KU, och som Tobias Krantz, filosofie doktor i statskunskap, borde man hålla tungan rätt i mun. Krantz skriver:

Generaldirektörer ska ägna sig åt myndighetsutövning, inte politisk
opinionsbildning.

Krantz och von Sydow fortsätter: Befogenheten att utöva myndighet måste alltid grundas på lag eller annan författning.

Här hamnar Krantz i en fälla där han blandar ihop den juridiska termen myndighetsutövning med begreppet förvaltningsmyndighet. Myndighetsutövning definieras nämligen som utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande. Förvaltningsmyndigheternas myndighetsutövning är ofta en liten del i verksamheten. När Sjöfartsverket underhåller våra fyrar är det inte myndighetsutövning och när Vägverket lagar broar är inte heller det myndighetsutövning. När däremot Sjöfartsverket godkänner den nya Gotlandsfärjan och när Vägverket godkänner ett förarprov är det myndighetsutövning. Det finns t.o.m. många myndigheter som överhuvud inte har myndighetsutövning bland sina uppgifter.

Gnäll inte på JämO - Han gör precis det som rikdsagen vill
Slutligen tycks skribenterna ha missat att många myndigheter, som precis som debattörerna konstaterar, faktisk genom lag och förordning har uppgiften att sprida information och verka för opinion. I artikeln hackar man t.ex. på Jämställdhetsombudsmannen. Sanningen är att JämO genom sin förordning har till uppgift att skapa opinion.

1 § p.7 förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen lyder:
att informera allmänheten och på andra lämpliga sätt medverka i strävandena att
främja jämställdhet i arbetslivet och på de andra områden som avses i lagen om
förbud mot diskriminering.

Både von Sydow och Krantz har suttit och klubbat igenom lagar som öppnar för sådana här formuleringar i regeringsförordningarna. Det är dags att vakna nu i elfte timman.

Värna yttrandefriheten
Vi har yttrandefrihet i vårt land. Självklart skall myndighetsföreträdare också ha yttrandefrihet. Det är bra att Plikverkets Björn Körlof (förutvarande m-politiker) uttrycker oro inför ett avskaffande av den allmänna värnplikten. Han tror nämligen inte att han skulle klara av sin uppgift att få tillräckligt kvalificerad personal till försvaret. Det är bra att Kustbevakningens generaldirektör pushar på när det gäller miljölagstiftning och utsläpp från fartyg.

Självklart vill jag avsluta med ett europeiskt perspektiv. EU:s stödprogram är fyllda av incitament för att påverka värderingar och attityder. Protesterera von Sydow och Krantz mot detta också.

Alliansens politik
Alliansen har under en lägre tid kritiserat regeringens utnämningspolitik ochj lovat att man i framtiden i större utsträckning skall ta hänsyn till förtjänst och skicklighet när det gäller nya verkschefer. Det är sannolikt att fler "experter" som myndighetschefer kommer att innebära ett ännu större deltagande i debatten.

Andra bloggar om: ,

Lettlands president kritiserar den egna nationen


Rigas kommunfullmäktige förbjöd i veckan Pridetåget i Riga. Beslutet fastställdes småningom också av en domstol och som skäl anges att man inte kan garantera säkerheten. -
- Om det inte går att skydda de 100 personer som ville delta i marschen, hur ska det då gå med Natomötet senare i år? frågade sig Tjeerd Herrema, ställföreträdande borgmästare i Amsterdam som rest till Riga för att delta i paraden till AFP.

Lettlands president Vaira Vike-Freiberga har uttryckt: - Vägran att tillåta den här paraden är oacceptabel i ett demokratiskt land.

Det är dags att göra storpolitik kring det faktum att Lettland visat att man inte klarar av mänskliga rättigheter. Det handlar dels om likabehandling oavsett sexuell läggning och dels att man har ett rättsväsende som klarar av att garantera demonstrationsfriheten.

Lettland har en bra statschef i professor Vaira Vike-Freiberga. Hon är ingen mes.

Nyheter den 22 juli
Expressen om attacker mot Pride
Aftonbladet om angrepp på Pridedetagare
Dagens Nyheters rapport
Svenska Dagbladets artikel

Andra bloggar om: , ,

Äldrepolitiken är som åldrandet - Det blir bara krokigare och krokigare

Det är svårt att få grepp om regeringens äldrepolitik. Med jämna mellanrum levererar regeringskansliet förslag om nya reformer som gäller omsorgen om de äldre. Förslagen är okontroversiella och sunda men det är svårt att känna sig övertygad om en politisk linje. Allt tyder på att regeringen inte riktig vet vad man skall göra.

Ingen kan få grepp om regeringens äldrepolitik
Den 28 maj skrev jag under rubriken "Krokig väg för äldrepolitiken". Anledningen var en debattartikel från äldromsorgsministern Ylva Johansson. Då handlade det om ett regeringsprogram med 250 miljoner för att bygga äldreboenden. 250 miljoner kronor kan låta mycket men är en spottstyver i fastighetssammanhang. Mitt frågetecken kring detta inslag i äldrepolitiken var det låga anslaget samt det faktum att äldrepolitiken under så många år varit helt inriktad på kvarboendeprincipen. Nu hade man äntligen kommit till insikt att man måste ha mångfald i synen på äldreomsorgen. Problemet är bara att den hårt drivna kvarboendeprincipen skapat strukturproblemen som man nu ville neutralisera med 250 miljoner. Enkelt uttryck - En hårt driven kvarboendeprincip har gjort att alternativa äldreboendeformer försvunnit de sista åren.

Göran Persson i Almedalen
I Göran Perssons Almedalstal den 3 juli kom nästa utspel i äldrepolitiken. Det handlade om ekonomiska resurser för att göra äldre personal i äldreomsorgen till någon form av mentorer för yngre medarbetare. Säkert en bra idé men naturligtvis ett spektakulärt utspel. Hade socialdemokratin fungerat som folkrörelse hade givetvis en sådan idé vuxit fram hos vårdbiträden och undersköterskor genom sina fackliga engagemang. Men så är det inte idag. Nu smids planerna av strateger på Sveavägen 55 och i regeringskansliet.

Ylva Johansson satsar på demensvård?
DN Debatt idag kommer Ylva Johansson med ytterligare ved äldreomsorgsbrasan. Nu handlar det om 200 miljoner kronor årligen i ett fempunktsprogram från 2007. En av punkterna handlar om generell kompetenshöjning av personalen inom demensvården. Regeringen menar att alla demenssjuka bör vårdas av personal med specialutbildning i demensvård- och omsorg. Regeringen konstaterar också, föga uppseendeväckande, att det också finns ett stort behov av demenskunskap på samtliga grundutbildningar inom vård och omsorg. - Kunskapsbehovet gäller alla professioner, säger Ylva Johansson.

Satsa på utbildningar
Nu gäller det att sätta högskolorna på spåret och tillskapa resurser för just dessa. Ett exempel på en högskola som redan insett behoven och förstår vikten av fördjupning i grundutbildningarna är Ersta Sköndal högskola som sedan några år har ett socionomprogram med inriktning mot äldreomsorg, 160 poäng. Samordnat med detta program finns på samma högskola sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldreomsorg, 160 poäng.

Forskning
En annan av punkterna som Ylva Johansson redovisar ären satsning på ett nationellt kompetenscentrum där en huvuduppgift är att öka kunskaperna om demensvården i Sverige. Det nationella kompetenscentret ska ha ett samlat ansvar för att hantera forskning och kunskapsspridning.

Enligt min mening saknas ett europeiskt perspektiv i detta. Äldreomsorg är en angelägenhet för hela Europa och genom det europeiska samarbetet blir kraften större. Europaparlamentet har i en första behandling godkänt ett forskningsprogram kring stamscellsforskning som omfattar 54 miljarder kronor för åren 2007-2013. Och detta är alltså bara ett forskningsområde. Stamcellsforskning handlar de facto om många av åldrandets sjukdomar som t.ex. diabetes och Alzheimer. Aftonbladets ledarskribent Mats Engström skriver om detta forskningsområde idag.

Hopp finns i utredning
Sammanfattningsvis visar regeringens agerande på en oklar linje i äldrepolitiken. Alliansen är också frånvarande.

Framtidens äldreomsorg handlar om mångfald. Det handlar om mångfald i både vårdsyn och mångfald kring utförarna. Ett stort hopp står till "Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälso- och sjukvården och äldreomsorgen" som leds av förre EU-parlamentarikern Inger Schörling.

Andra bloggar om: , , ,

Varför gjorde Hamilton inrikespolitik av evakueringen?

Folkpartiet är det enda partiet som försökt göra inrikespolitik av evakueringen
Just nu ger media i allmänhet goda omdömen om Sveriges organisation för evakuering ur krigsområdet Libanon. Sådan rapporter är naturligtvis uppmuntrande för utrikesförvaltningens, andra statliga myndigheter och frivilligorganisationernas personal och volontärer. I den akuta situation som fortfarande råder är det inte läge att göra bokslut. Jag noterade den 18 juli att det endast var folkpartiet som fallit i fällan och försökt inrikespolitik mitt under det koncentrerade arbetet ( Hamilton på burk )

Hamilton uttalade:
Frågan är högaktuell igen: Italien, Grekland och andra EU-länder fick snabbt
igång evakueringen av sina medborgare ut ur Libanon. Det var bra. I efterhand
har det visat sig vara den rätta handlingslinjen.

BBC gjorde igår, två dagar efter Hamiltons skarpa analys, en sammanställning kring evakueringen av utlänningar från Libanon. Sverige hade då evakuerat 5 000 personer. Italien hade evakuerat 767 personer. Sannolikt är Italiens mission slutförd och det är ett land som är erkänt kompetent på detta område. Man har ju en ständig beredskap för vulkanutbrott och jordbävningar i befolkningscentra. Italien har också stora populationer på öar.

Is i magen
Av denna lilla händelse lär vi oss återigen att man skall sitta i båten när svåra situationer inträffar. Man skall låta de som skall sköta jobbet lämnas ifred i största möjliga utsträckning. Alliansen fungerar bäst när partiledarna tar hand om de stora frågorna. Semestervikarierna skall inte plocka fram sina käpphästar. I detta fall EU-samarbetet.

Nu kan dock Hamilton dra sitt strå till stacken: Up to 10,000 Bangladeshis also live in Lebanon. Bangladesh has asked for help locating and evacuating its nationals stranded in the country.

Kan EU-länderna hjälpa till?

Glöm inte
Återigen kommer jag att tänka på kvinnan som dyker upp vid trafikolyckan och tilltalar en konstapel med orden: - Vad har hänt, vad har hänt? Jag kan vittna.

Mina tankar finns hos Libanons befolkning, Israeliska medborgare i norra Israel och palestinierna i Gaza.

Andra bloggar om: , , , ,

2006-07-21

Små bränder kan orsaka stora skador

I en tidigare yrkesutövning skrev Kyrkoordnaren dagligen händelserapporter. Denna ädla litterära konst fascinerar mig fortfarande. Kort, kärnfull, beskrivande och utan avsaknad av väsentligheterna är ledorden.

Från utryckningsrapport vid Södertörns brandförsvar den 20 juli 2007 klipper jag:
23:27 Tungelsta Station, Haninge, Larm via 112. Brand i papperscontainer. Släcktes hjältemodigt med centrumrulle innehållande vatten från 441.

Kampen för mänskliga rättigheter utkämpas varje dag

Prideparad stoppas i Riga
I helgen skulle en Prideparad ha genomförts i Lettlands huvudstad Riga. Men nu har stadsfullmäktige förbjudit hbt-rörelsen att hålla denna fest. Arrangören, Mozaika, överklagade beslutet till en förvaltingsdomstol. Lettland har ett statskick som vilar på demokratisk grund och förra året upphävdes paradförbudet. Tyvärr blev beslutet inte detsamma i år med hänvisning till säkerhetsskäl.

Svenska företrädare träffade det lettiska parlamentet
Det finns många svenska perspektiv på den tragiska hållningen i Lettlands huvudstad. Genom EU-samarbetet "Fritt Fram" deltog under fredagen företrädare för det svenska försvaret, den svenska polisen, Södertälje kommun och kristna hbt-personer vid ett officiellt möte med ordföranden i utskottet för mänskliga rättigheter i det lettiska parlamentet. "Fritt Fram" är ett projektsamarbete som syftar till att motverka all form av diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och uppvaktningen skall ses mot bakgrund av att det lettiska parlamentet så sent som nu i sommar beslutat att inte följa EU-direktivet om krav på en fullständig och sammanhållen diskrimineringslagstiftning, utan valde att inte inkludera sexuell läggning.

Folkpartistisk förvåning och besvikelse
Att man hänvisar till säkerhetskäl när det gäller den grundläggande demokratiska mötesfriheten är tragiskt. -Det är bara pinsamt när Lettlands inrikesminister i tv kallar Pride-demonstrationen för "den största säkerhetsproblemet Lettland stått inför sedan landet blev självständigt" den folkpartistiske riksdagsmannen Martin Andreasson. -Detta är ett land som organiserat ishockey-VM, tagit emot president Bush på statsbesök och snart ska vara värdar för Natos toppmöte. Självklart har man man förmåga att ge skydd åt en Pride-demonstration - vad som saknas är viljan, fortsätter Andreasson. Folkpartiets pressmeddelande skrevs före beskedet om att domstolen avslagit begäran om demonstrationstillståndet.

- Politicians and Intellectuals from all Europe support Latvian LGBT Community after the ban of the Riga Pride
- RFSL om den förbjudna Prideparaden
-Försvarsmakten berättar om sitt engagemang för PRIDE i Riga
-Projektet Fritt Fram

Nyheter den 22 juli
Expressen om attacker mot Pride
Aftonbladet om angrepp på Pridedetagare
Dagens Nyheters rapport
Svenska Dagbladets artikel

Andra bloggar om: , ,

Bästa semesterdagen?

Kyrkoordnaren skriver personligt men inte privat. Efter att under en dag ha pryat på ett äldreboende måste nog den dagen utnämnas som semesterns viktigaste.

Återigen. Är min fastighetsskatt och bensinskatten viktiga frågor?

Promenadbiträden, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och läkare är de riktiga hjältarna. Och givetvis de som administrerar det hela.

Federley är en hyvens kille - Pudlar är bra

Bloggosfären har de senaste dagarna fyllts av kritik mot CUF:s ordförande som gjorde ett omdömeslöst utspel om krisen i mellanöstern. Jag har själv instämt i klagosången och den upprörda stämningen.

2006-06-15:
Vad säger Centerrörelsen om Fredrick Federley?
2006-06-20
Centerrörelsen ger besked - Federley gjorde en björntjänst

Men i natt gör Federley bot och bättring i en intervju i DN. Fredrick Federley säger:

Donationen var en symbolmarkering. Just då tyckte jag det var rimligt, men jag
förstår kritiken och tar den till mig.

Även om Federley kastar in brasklappen: "ångrar inte donationen men skulle inte göra om den" är det bra att han gör en pudel. Det är hyvens folk som ångrar sina handlingar och kan tänka om. Federley är på rätt väg och har genom detta naturligtvis fått en väldigt nyttig erfarenhet.

Men affären blev nog lite för stor. Federley bör ta time out över valet. Under den tiden kan han slipa på sin personlighet, skaffa en mentor (för det kan han ju inte ha haft) och fundera på om han inte också skall ta avstånd från tankarna om att tillåta det patriarkala förtrycket som polygami innebär.

En intressant iaktagelse är också att det var i bloggosfären som kampen utspelade sig.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Aftonbladet erkänner - Personalen är ångerfull?

I dagens Aftonbladet, liksom i Expressen, skriver man om en så kallad känd artist som ertappats med att använda kokain. I Aftonbladet har man en pixlad bild och fotografens namn anges som "ÅNGERFULL". Detta efternamn förekommer inte i Sverige även om det låter som ett gammalt soldatnamn.

Är detta en ny trend på redaktionerna?
Att redaktionerna ibland har roliga upptåg när det t.ex. gäller rubriker vet jag men att ange en fotografs namn på detta sätt är onekligen något nytt.

Varför gör då Aftonbladet på detta vis? Är det en liten protest från personalen att man överhuvudtaget använder pixlade bilder i sådana här sammanhang? Denna bild är ju en kraftigt beskuren detaljbild och kanske vill inte fotografen kännas vid sin tidigare bild. Ett motiv kan givetvis vara att man vill försvåra för nyfikna att spåra den ursprungliga bilden.

På den utmärkta webbplatsen Tidningen i Skolan kan man läsa om maskade eller pixlade bilder.

Så här slipper man debatten om allmänintresset
Att den ursprungliga och omaskade bilden redan nu på morgonen spridits på Internet verkar dock inte göra Aftonbladet bekymrade. Man slipper ju snacket om allmänintresset.

Om kokain
Personligen tycker jag att kampanjen Knark är bajs som just nu körs på MTV är bra narkotikainformation. Bakom kampanjen står "Mobilisering mot narkotika - Narkotikapolitisk samordning".

Andra bloggar om: ,

2006-07-20

Centerrörelsen ger besked - Federley gjorde en björntjänst

Den 15 juli frågade jag mig: Vad säger Centerrörelsen om Fredrick Federleys utspel att skänka pengar till Israels försvar? Det fanns skäl att känna sig allvarligt bekymrad över en enskild ungdompolitikers omdömeslösa agerande för att skapa opinion. Fredricks och CUF:s stöd för månggifte har ju inte åstadkommit några större applådåskor och nu var hans syfte att föra in Centern på den utrikespolitiska arenan. Federley gjorde Centern en björntjänst

Bra Centerpartiet
Idag går Centern ut med ett pressmeddelande. Det är en allmänt hållen och välbalanserad text. Alls inte något Federleysk spontant och naivt utkast. Det känns också ansvarsfullt att partiet inte gör inrikespolitik av hemtagandet av svenskar från krigsområdet och man skriver:
Centerpartiet gör i nuläget bedömningen att utrikesdepartementet gör vad som
står i deras makt för att skydda svenska liv och snabba på evakueringen av
nödställda svenskar.

Tur att Centern har Bassem Nasr, Malmö
Bassem Nasr, förstanamn på Centerpartiets malmölista tar idag tydligt avstånd från Federley i en replik införd i Expressen. Nasr ger uttryck för en allvarlig oro när han skriver:

Fredrick Federleys utspel har skadat centerpartiets trovärdighet när vi berättar för potentiella väljare om vår syn mänskliga rättigheter och vikten av att följa internationella konventioner. Bidraget är något av det mest osmakliga och omdömeslösa inslaget i svensk politik i dag och kommer att förfölja oss länge. Centerpartister jag har pratat med uttrycker starkt missnöje, men även partiet måste tydligt och officiellt ta avstånd från våldet mot civilbefolkningarna och stå upp för våra värderingar, precis som vårt syskonparti i Finland.

Det är bra att Bassem Nasr vågar replikera Federley och trotsar den vanlig taktiken att tiga ihjäl partikamraters snedsteg. Det är också bra att Nasr relaterar till Finlands centerparti. Ett parti som i sina led har haft en av de skickligaste utrikespolitikerna som vår värld sett - Republikens president (1956-1981) Urho Kekkonen.

Länk till Keskusta - Centern i Finland

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kan en bloggare få sparken? Blog sacking

Nu rullar en debatt igång sedan en kvinna i Frankrike fått sparken från sitt jobb efter att ha bloggat över gränsen för det tillåtna

Lojaliteten i anställningen
En av anledningarna till att börja blogga var att öka min egen insikt om vad som sker i bloggosfären. Jag är fullt övertygad om att även vi i Sverige kommer att få vår först "bloggpark". Bloggandet kommer att ställa yttrandefriheten i en anställning och dess begränsningar på sin spets. En väsentlig utgångspunkten i en anställning är att man inte får skada sin arbetsgivare. Om man man skadar sin arbetsgivares affärer eller anseende kan man få sparken och givetvis innebär ett flitigt bloggande en risk. Den som är anställda av stat eller kommun har när det gäller yttrandefriheten en något större anställningstrygghet.

Arbetsrätt och datorer
Jag kan dra mig till minnes ett fall som handlar om datorer och anställning. Detta handlade om en anställd på en pensionärsorganisation som fick sparken för att han surfade på Internet. Enligt Arbetsdomstolen var arbetsgivarens uppsägning sakligt grundad eftersom mannen inte skötte sitt arbete. Han surfade och e-postade nämligen en stor del av arbetstiden och det ifrågasattes om han hade behörighet att installera Internet(AD 1999:49).

Det enda fallet som gäller bloggande är väl inte avgjort ännu. Men det handlar om en polisman som på sin blogg skrivit ned en kollegas intryck från ett omtalat omhändertagande av en berusad känd person. Det har ifrågasatts om polismannen brutit mot sin tystnadsplikt.

Petiteanglais fick sparken och det skulle hon även ha kunnat fått i Sverige
En engelsk kvinna har, enligt BBC, sparkats av sin franska arbetsgivare, ett bokföringsföretag, med motivet att hon gjort sig skyldigt till allvarlig tjänstefel (gross misconduct). Kvinnan har på sin anonyma blogg uttryckt sig på ett sätt som arbetsgivare ansett skada arbetsgivaren. Hon läggs vidare till last att hon bloggat på arbetstid.

Intressant i sammanhanget är att hon aldrig namngett sin arbetsgivare eller sig själv men genom ett foto kunde hon identifieras.

Blog sacking
Jag undrar hur många bloggare som är medvetna om att en svensk bloggare skulle kunna hamna i samma situation som "petiteanglias".

Länkar:
Den aktuella webbplatsen; www.petiteanglaise.com
BBC:s artikel
The Sidney Morning Herald
Le Journal de Net

Andra bloggar om: , ,

Bert Karlsson klarar inte av att refuseras

Mitt liv som Bert - Ny bok av Bert Karlsson
Enligt tidningen Resumé kommer skivbolagsdirektören Bert Karlsson, Skara, ut med en självbiografisk bok i höst. Jag tycker att jag läst en sådan redan tidigare [Skandal 1991, tryckt i Borås] och ser med spänning fram mot vad han skall skriva denna gång. Om jag inte missminner mig utlovades vid förra boksläppet rejäla avslöjanden från tiden i riksdagen men jag tror att jag blev besviken.

Hur är boken uppbyggd frågar reportern. - Jag har bland annat en mår-illa-lista och en mår-bra-lista. Där har jag listat 40 saker som får mig att må illa och 40 som får mig att må bra svarar Bert Karlsson.

Bengt Westerberg på lista
På listan över "mår illapersoner" säger Bert att Bengt Westerberg delar förstaplatsen med en känd festfixare.

Tänk så jobbigt att man kan gå omkring i femton år och sura för att Bengt Westerberg i egenskap av folkpartiledare rest sig ur en TV-soffa och lämnat studin för att markera sitt avståndstagande från Bert Karlsson och Ian Wachtmeister Ny Demokrati.

Bert Karlsson är en person som berör. Själv har jag egendomligt nog inga åsikter om karlen annat än att han verkar vara en duktig entreprenör.

Jag tycker dock att det var starkt och konsekvent av Bengt Westerberg att resa sig för att markera avståndstagandet från det populistiska och främlingsfientliga dagsländepartiet Ny Demokrati. Fler människor borde i likhet med Bengt Westerberg markera avståndstagande. Det är alldeles för många som sitter i soffor och har åsikter om andra men som är konflikrädda och lismande när de konfronteras med individer som representerar, det som de uppfattar, dåliga.

Att Bert sätter upp Bengt Westerberg på listan visar hur liten och långsint han är. Den som har som sitt dagliga värv haft att refusera artister klarar inte av att själv bli refuserad.

En artikel om Berts nya bok - Mitt liv som Bert finns även på realtid.se

Andra bloggar om: , ,

2006-07-19

Basshunter i Norge

När jag tittar efter hur besökarna på denna blogg hamnat just hos Kyrkoordnaren visar det sig att det är två sökord som dominerar i sökmotorn Google. Det ena ordet är "Lordi" och det andra ordet är "Basshunter".

Jag är rädd att många besökare blir besvikna och känner att jag då måste kommentera med någon nyhet för läsaren. Jag länkar därför till en intervju med Basshunter i norska Verdens Gang.

- Det blir moro å møte det norske publikummet, säger Bass Hunter.

Läs artikeln i Verdens Gang

Andra bloggar om: , ,

Skäms Expressen! Allmänintresse - Pyttsan

Expressens chefredaktör borde idag ha en klump i halsen när han gör bokslut med sin tidigare tvärsäkra uppfattning att allmänintresset talade för att tidigt publicera namn och bild på den så kallade Hagamannen.

Den så kallade Hagamannen har idag dömts till 14 års fängelse för försök till mord och grov våldtäkt. Artikel i SvD

Men på en punkt frias Hagamannen. Det gäller en åtalspunkt där han i december 2000 misstänktes ha förövat en våldtäkt i Ersboda på en då 15 årig flicka. Tingsrätten konstaterar att mycket talar för att den åtalade är gärningsmannen men bevisningen räcker inte. Tingsrätten noterar:

Någon fotokonfrontation eller annan under kontrollerade former anordnad konfrontation i syfte att säkerställa bevisning har inte anordnats och skulle efter publiceringen av bilden på N.N. knappast heller ha varit meningsfull
Expressen sålde lösnummer - ett brottsoffer betalar priset
Först ut att publicera namn och bild på Hagannen , under täckmantel av det så kallade "allmänintresset", var Expressen. Chefredaktören försvarade ståndaktigt sitt ställningstagande.

Alla begriper att allmänintresset inte finns. Expressens intresse att sälja lösnummer har med stor sannolikhet lett till att en ung kvinna som utsatts för ett svårt brott nu inte kommer att få den symboliska bekräftelsen att gärningsmannen är dömd. Eftersom en gärningsman inte kan fällas kommer hon inte heller att få skadestånd i samma utsträckning som eljest.

Expressen som är så fantasirikt och ägnar stor energi åt en kampanj mot bensinskatt kanske borde starta en insamling för kvinnor som utsätts för övergrepp.

Efterskrift
Efter att jag skrev detta blogginlägg går Expressen ut med sin dimridå över den egna tidningens ansvar. Läs den här. Nu är jag inte längre benägen att säga "Skäms Expressen". Nu måste jag plocka fram invektiven och med riksdagsmannen Fabian Bengtssons ord i rösträttsdebatten 1921: Vet hut, vet sjufalt hut.

Andra bloggar om: , , ,

Kommer Stig Bergling (alias Eugen Sandberg, Stig Sydholt) att bli nämndeman nu?

Den förutvarande mediokre polismannen och officeren Stig Bergling har gått med i Vänsterpartiet skriver Dagens Nyheter.

Bergling har avtjänat straff men det finns ingen anledning att glömma hans brott
Det är viktigt att man efter avtjänat straff kan tas emot i samhället som en fri människa men det finns ingen anledning att glömma en illgärning. Androm till varnagel och räfst skall vi påminna oss om att Bergling gjorde sig skyldig till grovt spioneri. Han lämnade blanda annat ut detaljuppgifter om svenskt kustartilleriförsvar till Sovjetunionen. Kustartilleriförsvaret är numera historia och Sovjet har förpassats till de mörka delarna av vår historia. Men om Sovjet hade inlett ett anfall mot Sverige hade Berglings landsförräderi varit dödsdomen för många svenska soldater.

Stackars Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har fått den nu levande störste landsförrädaren som medlem i sitt parti. Oerhört pinsamt och skämmigt för det partiet men också pinsamt för alla de media som refererar detta som en nyhet. Nu på morgonen räknar jag in att att tretton landsortstidningar, vid sidan av de stora drakarna, fört in TT-nyheten.

Bergling ett PR-geni?
Bergling är verkligen arketypen för en grandios och narcissistisk person. Tänk bara på hur hans nuvarande efternamn - Sydholt - hänsyftar på den norske spionen Arne Treholt. Hur kan media medverka i återkommande skapa uppmärksamhet kring Bergling. Det var nu knappt två månader sedan sist [Läs vad Kyrkoordnaren skrev då]. Då uttalade han sig om fängelsedomen mot Skandiachefen Lars-Eric Peterson.

Vad blir Berglings nästa drag för att få tillfredställese kring sin narcissism och lite påfyllning till pensionen? Skall han för tredje gången byta efternamn till Philby eller Wennersström. En sak som jag tänk på är att han rest sig ur sin rullstol och börjat gå. Kanske kommer han att avslöja att han är pappa till Britney Spears eller författaren som döljer sig bakom pseudonymen Bo Baldersson. Allt är möjligt och media kommer att sitta vid hans fötter och källkritiskt hänga på.

Vänsterpartiets stadgar
Berglings tidigare officerskamrater och poliskollegor har vittnat om en udda individ som knappast kan beskyllas för att ha haft vänstersympatier. Vänsterpartiet hamnar i ett dilemma. Å ena sidan är man väl glad för en ny medlem som kan dela ut flygblad i Husby och Akalla men man borde också hysa dubier kring hans nymornade politiska medvetenhet. Antagligen trodde Bergling att han skulle förvägras medlemskap och därmed få större uppmärksamhet.

Hade jag varit Vänsterpartiets partisekreterare hade jag föreslagit en djupdykning i § 5 i Vänsterpartiets stadgar. Partiet har ju viss vana att tolka den paragrafen utifrån personer som just har ett behov av att visa upp sig med eller utan kläder:
Medlemskap kan av partiförenings styrelse nekas den som är medlem i
konkurrerande politiskt parti, som uppenbart inte har för avsikt att verka
för partiets politik eller som på annat sätt kan förväntas allvarligt
skada partiet.

Nu återstår den verkligt stora frågan. Kommer Vänsterpartiet att nominera Stig Bergling som nämndeman i Stockholms tingsrätt? Det har väl blivit en vakans efter gatuterroristen.

Låt oss nu glömma Bergling. Måtte tidningarna lägga på luren när han ringer nästa gång han kommer med något nytt upptåg.

Andra bloggar om: , ,

Kan en kyrka vara chockerande?

Kyrkoordnaren är ibland bekymrad över medias degenereringen av ordet chock. Chock är ju en allvarlig situation. Om detta har jag skrivit den 21 maj.

SR Jämtland berättar idag om att renovering av chockerande kyrka dras i långbänk. Denna gång visar det sig, hur underligt det en låter, vara en korrekt, om ändå överdriven, formulering.

Det handlar om kyrkan i Hotagen som i över ett år stått stängd på grunnd av mögelangrepp efter att blanda anat en präst fått en allergisk chock i kyrkan. Här handlar det alltså om den oerhört allvarliga medicinska definitionen av har vi den medicinska definitionen på chock vilket är ett kliniska tillstånd där den cirkulerande då blodmängden är mindre än kärlbäddens volym. Detta resulterar i blodtrycksfall som i sin tur resulterar i syrebrist i cellerna (hypoxi).

Vad gör påven på semestern?

Så här i semestertid är det ju alltid intressant att fråga sig vad folk gör på semestern. Påve Benedictus XVI befinner sig enligt La Reppublica i sommarstugan som han har uppe i italienska Alperna. Han lär även ha tagit en tripp över gränsen och besökt ett kloster i Schweiz samt en S:t Bernhardshundskennel.

Andra bloggar om: , ,

2006-07-18

Hamilton på burk

Moderaternas Fredrik Reinfeldt var, med undantag för Lars Ohly, först ut bland partiledarna att uttala sig officiellt med anledning av den upptrappade situationen i Mellanöstern. På statsmannamässigt manér klargör Fredrik Reinfeldt att han kan ta plats på utrikespolitikens arena.

Folkpartiet och Carl B Hamilton kan inte låta bli att göra inrikespolitik
När nu Folkpartiet gör sin röst hörd kring den allvarliga Mellanösternkonflikten konstaterar jag med besvikelse att Folkpartiet genast gör inrikespolitik av frågan.

Man kan fråga sig vad som hänt på Folkpartiets kansli. Kanske är Leijonborg på semester och så drar sig någon till minnes den gamla vitsen:

- Har ni Greve Hamilton* på burk?
- Ja, det har vi.
- Då tycker jag att ni ska släppa ut honom.
Eftersom jag kan min adelskalender vet jag att tobaks-Hamilton* inte tillhör samma gren av den grevliga ätten som folkpartisten och professorn Carl B Hamilton. Men kanske är det den gamla historien som spökat på Folkpartiets kansli. Någon strateg tänker: -Det är dags att göra ett uttalande, annars kanske vi inte får det minsta konsultativa statsråd i Reinfeldts ministär.

- Vi har just nu bara Hamilton på burk.
- Då släpper vi ut honom

Så blir det då att ordföranden i riksdagens EU-nämnd, professor Carl B Hamilton, tar till orda i ett pressmeddelande och i ett samtal i SR P1 - Studio Ett, med utrikesministern Jan Eliasson och diplomatkårens nestor, förre ambassadören Sverker Åström (född 1915 - fantastisk man).

Men Hamilton har inte samma goda omdöme som moderatledarens utan hamnar inne på den inrikespolitiska polemiska arenan. Hamilton säger bland annat:
- Grekland och andra EU-länder fick snabbt igång evakueringen av sina medborgare ut ur Libanon.
Hamiltons kritik handlar om Sveriges förhållningssätt till övriga EU-länder. En kritik som är svår att förstå när man konstarerar att Sverige i söndags var det land som lyckades föra flest medborgare i säkerhet och hur Sverige nu intar en central ställning vid mottagande av evakuerade europeer på Cypern.

Släkten Hamilton har många officerare i sina led och man kan undra om Carl B Hamilton, genom sina blodsband, lockats av taktiken med dimridåer.

Men varför dimridåer? Kan det handla om att slippa en intern debatt om hållningen till Israel? Är Folkpartiet rädda för att den gamle partiledaren Per Ahlmark skall vakna. Bättre då att lyssna till den gamla partiledaren Bengt Westerberg som genom sitt folkrörelseengagemang i Röda Korset redan den 6 juli satte ned foten genom den så kallade Visbydeklarationen.

Andra bloggar om: , , , ,

Hur är det med partierna och konflikten i Mellanöstern?

I samband med Almedalsveckan förvånade jag mig över att de utrikespolitiska frågorna var så pass frånvarande i partiledarnas tal. Det vore ju ändå rätt passande att man oavsett partitillhörighet försökte att i viss mån följa i Olof Palmes anda. Det var ju ändå han som började tradtionen Almedalen.

När vi nu fått en mycket akut säkerhetssituation i södra Libanon vilken eskalerat i en krigssituation väntar man med spänning på vad partiföreträdarna skall säga.

Först ut var Vänsterpartiets Lars Ohly som den 13 juli skrev att Israel måste fördömas. Att Vänsterpartiet är först ut är föra förvånade då det är ett parti som bland sina väljare sannolikt inte har så många som vill försvara Israels handlingar.

I går konstaterade moderatledaren Fredrik Reinfeldt att det upptrappade våldet i Mellanöstern bara kan leda in i en återvändsgränd. Moderaternas uttalande är av naturliga skäl mer allmänt hållet och försiktigt. I likhet med de senaste dagarnas nyhetsrapportering glömmer man att nämna situationen i Gaza som ju stod i centrum för en vecka sedan men där situationen är lika allvarlig som tidigare. Det är ett problem att vi inte klarar av fokus på två eller flera fronter.

Idag har statministern genom statsrådsberedningen skickat ut ett pressmeddelande där han kommenterar situationen i Mellanöstern. Pressmeddelandet lär säkert följas av flera när vi nu kl 13.00 nås av nyheten att Israel stoppat ett fartyg som skulle evakuera bland andra svenskar.

Men var är Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna?
Särskilt viktigt är det att Maud Olofsson och Centerpartiets kommer med ett uttlandde.Ungdomsförbundets ordförande Fredrick Federley gjorde ju ett spektakulärt och vämjeligt utspel i förra veckan med syftet att som Centerpartiets Messias föra in Centern på den utrikespolitiska arenan. Jag blir mer och mer förvissad att han kapitalt misslyckats och bara försvårat för Centern att sätta ner foten. CUF har i likhet med SSU just nu ingen bra företrädare för partiet.

Läs om Fredrick Federley som skänker pengar till Israel.

Andra bloggar om: , , , , ,

Plymouthbröderna

Plymouthbröderna låter som några raggare i 80-årsåldern men bakom detta namn döljer sig en sektliknande församling i Smålandstenar. Medlemmarna drar sig undan allt värdsligt och man har en ålderdomlig kvinnosyn. I ett TV-inslag i våras berättades att gifta kvinnor inte får arbeta.

Kyrkans Tidning berättar idag att teologie doktor Gunnar Hillerdal nu skriver en bok om rörelsen. Plymouthbröderna driver en friskola och har tagits som ett exempel på lämpligheten att man överhuvud skall kunna driva konfessionella friskolor. En av anledningarna till att just Plymouthbröderna driver friskola är att medlemmar i församlingen inte får äta mat tillsammans med "utomstående".

Andra bloggar om: , , ,

Amerikanska krigsmakten och evakueringen mot Cypern


Tre fartyg beställda av svenska UD är på väg mot Libanon för att evakuera svenskar från krigshärden. Enligt uppgifter har dessa fartyg lovats fri lejd av Israel men det är ju viktigt att även den andra sidan ställer upp garantier.

CNN meddelar att en evakuering av amerikaner nu också inletts. Den amerikanska jagaren USS Gonzalez är på väg mot östra Medelhavet för att säkerställa evakueringen. Likaså mobiliserar Marinkåren amfibieförband i Persiska viken för att kunna medverka vid evakuering via Jordanien.

Men frågan inställer sig. Finns det risk för upptrappning och förändrade hotbilder när den amerikanska försvarsmakten är på plats?

Mina tankar går till dem som är kvar. George Bush säger bara:
"See the irony is what they need to do is get Syria to get Hezbollah to stop
doing this shit and it's over."

Andra bloggar om: , , ,,

Mickey Spillane död

CNN hade precis, 00:20, Breaking News "Mystery writer Mickey Spillane has died at 88 at his home in Murrells Inlet, South Carolina".

Man kanske borde läsa något av honom? Jag har alltid tyckt att hans namn låter som namnet på en tecknad seriefigur.

Andra bloggar om:

2006-07-17

Nu går det verkligen vågor på Hammarby sjö

Hammarby behåller serieledningen efter att i kväll ha besegrat Öster med 2-0 på Söderstadion
Efter ett långt uppehåll är så Allsvenska igång igen. Själv har jag misströstat och utgått ifrån att Bajen nu skulle göra sorti som serieledare. Förutsättningarna är ju inte de bästa när innermittfältsparet Petter Andersson och Mikkel Jensen är långtidsskadade. Som lök på laxen nåddes vi idag av beskedet att Björn Runström lämnat Hammarby för Fulham i Premier League.

Men motgångarna till trots skriver vi i kväll bokslut. Hammarby - Öster 2-0. Fem poängs ledning före IFK Göteborg, AIK och Malmö FF.

Andra bloggar om: ,

Lunchrestaurang stängd för lunch!


Den som besöker Stockholm bör definitivt äta lunch eller middag på Gondolen med hänförande utsikt över Strömmen och Riddafjärden. Krögaren Eric Lallerstedt har inrett i klassisk svensk stadshotellanda och den som glömt bort svensk husmanskost tas med på en utflykt med kullinariska höjder.

Men nu under sommaren serverar man inte lunch och jag ler lite när jag på Gondolens webbplats se en väldig lustig fomulering:

Gondolen har öppet för lunch och middag fram till den 10 juli. Därefter har vi
stängt för lunch och öppnar restaurangen klockan 17.30.

Stamtavla är en bra grej - Stoppa hundsmugglingen

Jordbruksverket har starta en kampanj mot smugglingen av hundar.

Några av de trevligaste människor som finns är hundägare. De är lätta att prata med, är inte alltför egotrippade och de verkar må bra av att vara ute i ur och skur. Naturligtvis tackar vi hundarna för detta. Det så kallade Paris Hiltonfenomenet leder dock till att det blvit väldigt populärt att skaffa en hund modell mindre. Den typiske Paris Hiltonhundägaren på tunnelbanan är en ung kvinna.

Nu finns det dock en tråkig baksida på småhundarnas popularitet. Vi har fått en smuggling av hundar, främst från Polen, och en marknad via mindre seriösa annonser. Allt handlar om en organiserad brottslighet där många djur plågas och där risken för svåra smittor florerar vilket naturligtvis kan komma att drabba andra hunda här i Sverie.

Den som köper hund på detta sätt göder de samvetslösa djurplågarna och bidrar därmed till att ännu fler djur behandlas illa.

Den som köper en smuggelhund:  • begår ett brott som kan straffas med höga böter.
  • det är olagligt att befatta sig med smuggeldjur, dvs att köpa dem, vara fodervärd åt dem eller dagmatte åt dem et cetera!
  • gynnar en verksamhet som kan innebära plågsamma förhållanden för tik och valpar under uppfödningstiden, och att valpar dör under transporten till Sverige.
  • kan genom valpen föra in rabies och den för människor livsfarliga dvärgbandmasken.
  • riskerar att stå ensam med en hund som visar sig vara sjuk, och som det händer att veterinären vägrar behandla av smittskyddsmässiga och moraliska skäl.
  • kan ofta inte få sin hund försäkrad om den saknar stamtavla.
Jordbruksverket
Tullverket

Se reklamfilmen mot hundsmuggling


Andra bloggar om:

2006-07-16

Fyllebom i TrelleborgDen 16 okotober 2004 dog en familj på fem personer då de krockade med en långtradare utanför Svedala. Långtradaren körde på fel sida av motorvägen och föraren var mycket berusad. Lastbilschauffören dömdes senare till fyra års fängelse.

Trelleborgs hamn har nu, efter en idé från en skånsk åkare, låtit sätt upp en alkobom i hamnen. När en lastbil rullar av färjan kan den slumpvis dirigeras i till alkobommen. Föraren får blåsa och för att bommen skall lyftas krävs att utandningsluften mäter lägre än 0,2 promille.

Bommen har funnits i några veckor och redan har tre långtradarchaufförer stoppats. En av dessa hade 1,6 promille.

Infrastrukturminister Ulrika Messing inviger bommen
Ekot den 28 juni
Full chaufför fastnade i fyllebommen - anhölls för rattfylleri


Andra bloggar om:

2006-07-15

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest


I förrgår såg jag Pirates of the caribbean: Död mans Kista. Jag är den enda i familjen som tycker att den var värdelös. Jag sov i 15 minuter och möjligen hade filmen kvalitet där.

Familjens kvinnor anser att Johnny Depp är snygg. Jag delar inte deras estetiska tolkningar och konstaterar att han i filmen har mycket dåliga tänder och taskig hygien.

Jag instämmer i Dagens Nyheter recension - Ingen skatt i Depps kista.

Det är i alla fall roligt att filmen tar upp temat om legenden kring den flygande holländaren. Den flygande holländaren är ett spökskepp som förs av kapten Vanderdecken. Flera gånger hade han misslyckats med att runda Godahoppsudden och till sist svurit att han skulle lyckas oavsett om gud eller djävulen stod verkade mot honom. Gud kunde inte tåla denna hädelse och dömde kaptenen och hans skepp att intill domens dag segla på världshaven.

Hur många i publiken som i framtiden kommer att le igenkännande när de läser Victor Rydberg vet jag inte.
Det finns ett skepp som går och går
men aldrig går i kvav;
Kaptenen många hundra år har drivit runt på hav
och svurit med förtvivlans lust
på rorman vid hans ratt,
som ej kan köar upp på kust
i stormig natt

Men rorman gör vad han förmår,
om än med föga hopp;
där bränningen som vildast slår,
dit styr han skeppet opp,
han krossa vill dess hårda barm mot klippa, bank och skär,
men böljans harm,
hans egen harmoch allt förgäves är.

Andra bloggar om: , ,

Fast i hissen på väg till BB


Det är bra med brandkåren. Jag saxar ur Händelserapport från Södertörns brandförsvarsförbund:

2006-04-13, kl. 22:41 Södra Jordbrovägen, Haninge.
Larm via 112, hissöppning, amb personal med gravid kvinna på väg till förlossning fastnat i hissen.
441: Öppning av hissdörr, allt gick bra, kvinnan åkte med ambulans till sjukhus.

Vad säger centerrörelsen om Fredrick Federley?

Fredrick Federley ligger säkert på kvällarna i sin lägenhet på Lilla Essingen och tänker att han är Centerpartiets Messias

Ungdomsförbund trampar snett
Ungdomsförbunden orsakar sina partier huvudbry ibland. Själv har jag på några månader förvånats över:
1. SSU:s Anna Sjödin som inte tar konsekvenserna av att ha varit omhändertagen enligt LOB och därefter delgivits brottsmisstanke om våld mot tjänsteman och olovligt förfogande.
2. Ung vänster som i sina led haft en gatuterorrist med förtroende som nämndeman
3. Moderata ungdomsförbund i Kronoberg som vill legalisera prostitution
4. Centerns ungdomsförbund som utan att blinka antar ett yrkande om att tillåta tvegifte

Naiv SSU:are lever i agentfiktionens värld
Ibland kan man le lite åt naiviteten hos ungdomspolitiker som då en SSU:are i Skåne (det är för pinsamt att länka) sprider ett rykte på Internet att han minsann vet att en palestinsk besökare på SSU:s valläger på återresan blev anhållen, förhörd och fick mobiltelefonen beslagtagen. Och detta skulle vara ett verk av israeliska agenter på en svenska flygplats. Alla förstår att om en sådan händelse timade och den skulle kunna beläggas skulle vi ha en diplomatisk kris med CNN "Breaking News" på plats utanför Arvfurstens palats. Denna SSU:are må vara förlåten eftersom han inte har någon framträdande ställning i partiet och hans påståenden föregås med en sund tystnad från överiga SSU:are.

Federley i Expressen
Fredrick Federley skriver den 14 juli i Expressen under rubriken "Därför skänker jag pengar till Israel". Federley skriver att det för honom känns viktigt att ta ställning i konflikten och han tar ställning för ett Israel som för sina anfall mot den självständiga staten Libanon får skarp kritik av de flesta länder. Påvens talesman i utrikespolitik har fförklarat att Israel gått över gränsen för det tillåtna och i Sverige har inget parti gått fram till Israels försvar.

Federley är t.o.m. större försvarare av angreppen än USA:s president George Bush som efter att ha talat med Libanons premiärminister Fuad Saniora lovar att pressa Israel för att undvika civila offer. USA:s diplomatiska uttryckssätt är att man fortfarande Israels rätt till självförsvar. Detta är försiktigt uttryck om man betänker hur USA tidigare alltid med skärpa tagit Israel i försvar.

Men Fredrick Federley stödjer krigshandlingar som saknar stöd i folkrätten.
Ett mycket förvånande utspel av en politiker i ledningen för Centerpartiet som borde tvinga partiledaren Maud Olofsson att ta tillorda.

Federley en Messias
Vad har då Fredrick Federley för syfte?
-Centerpartiet har ofta inte kommit med i den utrikespolitiska debatten varför det är viktigt att poängtera hur en del av oss resonerar, förklarar Federley.

Federley tror att han har nyckeln till frågorna där Centerpartiet måste ändra ståndpunkt för att bli det stora partiet igen. Rörelsen har ju på kort tid gjort helomvändning i flera frågor; ingen grön prägel på partiet och glömt den tidigare inställningen till kärnkraften. Kanske är Federley en av fäderna till den nya kursriktningen? Vidare driver Federley att Centern skall lämna sin negativa hållning till det europeiska valutasamarbetet. Det är så dags nu, säger en gammal EMU-vän som jag.

Nu går han alltså vidare på det utrikespolitiska området vilket rimligen måste bekymra partiledningen. Federley skulle sannolikt inte antas till UD:s aspirantutbildning.

Skriv bättre Fredrick
Ett tips till Fredrick är att jobba mer med språk och disposition när han får chansen att skriva i Expressen. Den text som finns på Expressens webbplats är högstadieaktig.

Centerns Stockholmslista
Fredrick Federley undertecknar sitt inlägg med "riksdagskandidat, C, Stockholms stad".

Vi kan vara lugna. För det första har centern mycket svagt stöd i Stockholms stad och har för närvarande ingen riksdagsbänk. För övrigt är han andra namn och lista toppas av skådespelerskan Solveig Ternström, 69 år.

Den som har anledning att var orolig är kanske just Solveig Ternström. Många som tror på hennes förmåga att sitta i riksdagen till hon fyller 74 år kommer säkert att fundera två gånger när man förstår att Fredrick Federley kan komma att bli Ternströms ersättare. Ännu svårare för Ternström blir det att partiets tredje namn är en kvinna som i Rapport uttryckt stöd för att särskilda muslimska lagar borde införas i Sverige. Förvisso har hon tagit avstånd från sitt uttalande - sannolikt efter att ha blivit uppläxad av partiet - men det är givetvis besvärande vad hon egentligen sagt.

Andra bloggar om: , , , ,

2006-07-14

Fattiga familjer finns och glasögon en rättighet
För 39 år sedan, sju år gammal, fick jag glasögon. Besöket hos optiker Simson i Högdalen orsakade säkert ett stort hål i pappa brandförmannens plånbok. Några extrapass som taxichaufför för honom skulle jag tro. Men utan glasögon hade jag nog varit ganska handikappad. Sannolikt hade jag knappt kunna läsa. Eftersom jag är astigmatiker hade synfelet förvärrats utan korrektion.

Barnhjälpsföreningen Majblomman berättar i ett pressmeddelande att allt fler hör av sig till Majblomman för att få bidrag till glasögon, mediciner och hjälpmedel. Barn som inte får hjälp att rätta till hinder i form av grå starr, brytningsfel eller skelning utvecklar inte synskärpan och detta kan inte rättas till senare i livet.

Det är självklart att barn med funktionshinder ska få hjälpmedel såsom hörselapparat och rullstol. Men det är inte självklart med glasögon.

Kanske är fastighetsskatten inte så viktig för mig när det kommer till sak.

Här är en länk med Majblommans rapport och redogörelse för hur partiledarna kommenterade detta under Almedalsveckan.

Andra bloggar om: , ,

Allons enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé!


Idag är det kronprinsessans 30:e födelsedag då hon fyller 29 år. Men även Frankrike firar stormningen av Bastiljen då revolutionens män och kvinnor skaffade vapen för att kunna freda nationalförsamlingen mot den franske kungen.

Tänk vilken Nationalsång Marseljässen är
Framåt ni fosterlandets barn,
Nu nalkas ärans stora dag!
Mot tyranneriet vi höja vårt blodiga standar.
Hör ni över fältens krater dessa grymma soldaters rop?

De tränga sig in på vår hop,
De mörda våra söner och livskamrater
Till vapen medborgare!
Ställ upp på raka led!Framåt, framåt!
Låt fiendens orena blod flyta på vår jord!

Till vapen medborgare!
Ställ upp på raka led!Framåt, framåt!
Låt fiendens orena blod flyta på vår jord!

2006-07-13

Jag tror inte att det finns råttor på flyplan


Idag skriver Aftonbladet om och återger innehållet en videofilm som visar hur små möss embarkerat en Boeing 767 från American Airlines. Man ryser i kroppen när man läser: Bilderna visar hur djuren byggt bo i planets ventilationssystem och dött i passagerarnas syrgasmasker.

Jag är skeptisk och kommer även i fortsättningen att tryggt sätta mig i SAS-kärrorna. Om syrgasmaskerna skulle falla ned kommer jag sannolikt att kunna behålla lugnet. Jag har ju varit med en gång förut (bilden). Det var inga möss i andningsmasken.

När masken faller ned dra den till dig hårt. Hårdare än du tror. Ta gummibandet över huvudet. Det glömde jag trots att jag hört instruktionen fler än tusen gånger.

Göran Hägglund och arbetstiden


Man skall inte ställa för många frågor på en gång. Det visar dagens intervju i Kyrkans Tidning med Göran Hägglund.

Kyrkans Tidning har under våren/sommaren en artikelserie med de svenska partiledarna. Idag har turen kommit till Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund.

I artikeln får Göran Hägglund svara på fem frågor under rubriken "Så här tycker Hägglund om..."

En av frågorna lyder: Så här tycker Hägglund om antalet arbetstimmar i veckan:

Göran Hägglund svarar: – Jag gör åttio nittio timmar i regel.

Oj, oj. Är det måttstocken för arbetstid? Vi kommer att få många som drabbas av utmattningsdepression. Arbetslösheten kan öka men om vi behåller lönerna på samma nivå som nu kommer vår konkurrenskraft att öka.

Ibland blir det lite roligt när korrekturläsarna inte riktigt hunnit med i svängarna och när intervjuoffret glömt bort vad han svarat på.

Andra bloggar om: ,

2006-07-12

Visst påverkas jag av Almedalsveckan

Nu har jag jobbat tre dagar efter semestern på Gotland och besöken i Almedalen. Frågan är om man påverkas av Almedalen.

Svaret är JA.

Miljöfrågor
Svenska Naturskyddsföreningen med kampanjen Livrädda Östersjön gör bra ifrån sig och fungerar som en väckarklocka som får mig att engagera mig mer för en sjuk miljö. Att Östersjön mår dåligt vet vi men det blir högst påtagligt när man befinner sig på ön mitt i Östersjön. Det handlar ju inte bara om algblomning. Det handlar om en sjuk planet.

SIDA
Visserligen har jag sett filmen Lilja for ever men när man får siffror och lyssnar till hur hela generationer av ungdomar i vissa länder är i farozonen för trafficking växer engagemanget.

Även jag måste gör något. En fullkomlig nyhet för mig var att det inte bara handlar om flickor och prostitution utan att det handlar om mäniskohandel i stort. Vem är det som plockat tomaten jag åt vid lunch?

Junilistan
Partiledaren Nils Lundgren är en pensionär på 70 år som sitter i Europaparlamentet. Och om det är någonting han har så är det energi. Talade på Donners torg dagarna i ända. Han sover nog inte i bänken i Bryssel och Strasbourg.

Jag lyssnade dock inte på honom.

Politiker i allmänhet
Politiker är som du och jag. Glada och engagerade. Jag har förtroende för dem. I grunden är man nog mer överens än vad man ger sken av.

Ny Volvo
Volvo var på plats med sina miljöbilar. Nu är jag helt övertygad om att det blir en miljöbil nästa gång. Kul att vi har Volvo i Sverige även om Ford äger Volvo personvagnar.

Andra bloggar om: ,

TÄVLING Vad är detta för faktura?Kyrkoordnaren skriver inte gärna om sitt arbete. Men denna sköna sommardag är jag på plats på kontoret. Alldeles nyss snurrade en faktura förbi på skrivbordet. Konteringen är "Främmande tjänster" och som leverarad tjänst anges "Gödsel från urin: en dag á 5 600 kronor".

Har du någon aning om vad som döljs bakom denna rubrik. Svaret finns på denna plats den 19 juli 2006.