2013-06-21

Ska man tro på piloter?Bild: Här är jag ute och flyger 2001 och vi får tryckfall i kabinen. Det var inte roligt men nästa gång kommer jag att vara lite coolare.

Ska man tro på piloter?
Jag är trygg när jag flyger men tänker ofta på att piloterna säkert inte kommer att tala sanning om det går dåligt. Tyvärr fick jag idag mina misstankar besannade när jag läste en rapport från Statens Haverikommission. Piloter kan ljuga.

Den 2 februari startade en av Malmö Aviation British Aerospace Avro-146- RJ100 med 102 passagerare från Stockholm/Bromma flygplats för en reguljärflygning mot Malmö/Sturup. Cirka fem minuter efter start drabbades befälhavaren av illamående och yrsel och lämnade över kontrollerna till den biträdande föraren. Flygningen avbröts och flygplanet återvände mot Bromma. Den biträdande föraren hanterade den resterande delen av flygningen med endast sporadiskt deltagande från befälhavaren. Efter landning togs befälhavaren om hand av väntande medicinsk personal och fördes till sjukhus för undersökning.

Allt gick bra men läser man rapporten noggrant ser man att kapten, när han blev illamående, meddelade befälhavaren passagerare och kabinpersonal att planet måste återvända till Stockholm på grund av ett mindre tekniskt fel. En vit lögn kanske för att inte skapa för stor oro. 

Haverikommissionen skriver: 
Haverikommissionen kan ha förståelse för att befälhavaren inte ville oroa passagerarna genom att säga att han blivit sjuk, men ser inte några rimliga skäl till att inte meddela kollegorna i kabinen om den rådande situationen. Det är sannolikt så att medvetenhet hos samtliga i besättningen om det korrekta förhållandet bidrar till en högre beredskapsnivå för det fall den fortsatta flygningen på något sätt skulle avvika från normala rutiner. 
Statens Haverikommission,Slutrapport RL 2013:10,  Tillbud den 2 februari 2012 med luftfartyget SE-DSX efter start från Bromma flygplats, Stockholms län.

Jag vill inte åka med danska lokförareOnsdagen den 2 november 2011 inträffade ett tillbud till urspårning på sträckan Malmö C – Helgoland (Danmark).
En motorvagnsenhet som hade en axel upptrallad på grund av hjulskada skickades utan att någon uppmärksammade trallan i ett tåg över Öresundsförbindelsen. Tåget hade som högst en hastighet på cirka 180 km/h. Enheten med trallan hade en hastighetsbegränsning som innebar att den i Sverige fick framföras med en högsta tillåten hastighet av 20 km/tim på rakspår och 5 km/tim genom växlar. I Danmark var hastigheten begränsad till 40 km/tim på rakspår och 10 km/tim genom växlar.

En av orsakerna till tillbudet var att den danska lokföraren utförde klargöring enligt danska regler. Det innebar att han innan han startade bara gjorde ett bromstest och kontrollerade funktionen ”död mans grepp”. Däremot gjorde han ingen utvändig kontroll, vilket ska ingå i klargöringen enligt de regler som gäller i Sverige.

Hujedamej så konstigt.

Statens Haverikommissions rapport