2009-07-31

Nedskräpning - Inget annat i Örkelljunga

Detta med om det ska vara ned- eller ner- som förled tycker jag är svårt. Men helt klart har Helsingsborgs Dagblad fel när man skriver "Kommunen anmäler brott om nerskräpning". Ned och ner är i och för sig samma ord. Ordet ned betraktas som något formellare och ner är ledigare språk. Men nog heter det nedskräpning. I Svenska akademiens ordlista anges att man kan välja ned- eller ner- som förled till vissa ord. Men nedskräpning är inte ett sådant ord. Och eftersom det talas om anmälan handlar det definitivt om nedskräpning. Det är ju detta ord miljöbalken använder (15 kap. 30 § och 29 kap 7 § miljöbalken [1998:808].

Redaktören vill sedan använda roliga ord och skriver: '''En vän av ordning upptäckte 29 juli att någon hade dumpat skräp längs en skogsväg vid Sonnarpsvägen."

Uttrycket "vän av ordning" är något nedsättande och visar att redaktören tycker att det är fånigt att anmäla nedskräpning. Eller nedvärderar jag hennes text?

Häromdagen skulle jag åka Waxholmsbåt. Det var lite tjockt i köerna till två båtar men alla fattade ändå att det var två köer. Då dök en kvinna upp och delade upp köerna. Någon ordning ska det ju vara. Hon kommenderade mig två steg åt höger och fyra framåt. Det var lockande att utbrista: -Var du ordningsman i skolan? Men så slog det mig. Jag var ordningsman i klassen.

Svenska Akademiens ordlista

Åkern följde med potatisen


Att livsmedelsproduktion kan utarma jorden fick jag ett bra bevis på idag. Färskpotatisen på Maxi ICA Stormarknade i Haninge var märkt: FÄRSKPOTATIS TVÄTTAD.
Tvättad!!!
Det såg ut som om bondens åker följt med potatisleveransen. Det går bra att tvätta potatisen tycker jag men det verkar onödigt att låta härlig matjord åka i avloppsledningarna till Henriksdalsberget.

2009-07-30

Att vittna är en plikt

Åklagare i tyska Regensburg utreder just nu om den katolske biskopen Richard Williamson har gjort sig skydlig till brott då han i en intervju i Uppdrag granskning förnekade gaskamrarna. Den tyske åklagaren Günther Ruckdäschel har nu begärt att svenska myndigheter ska förhöra den jorunalist och den kameraman som gjorde intervjun. Men enligt uppgifter i tysk media har åklagaren fått nej med hänvisning till den svenska pressfriheten.
Der Regensburger Oberstaatsanwalt Günther Ruckdäschel sagte dem Bayerischen Rundfunk, die von der Staatsanwaltschaft gewünschte Vernehmung von zwei schwedischen Journalisten sei unvereinbar mit den Grundsätzen der Pressefreiheit in Schweden. (Bayerischen Rundfunk)
Det låter egendomligt och här döljs någon juridisk subtilitet eller en lapsus i regelverket.. När det gäller förhör som utgör förundersökning i brottmål finns inga sådana regler. Att förneka förintelsen är inte förbjudet i Sverige men det faktum att handlingen inte är straffbar i Sverige utgör heller inte grund för svenska myndigheter att biträda den tyska åklagaren.

Vi får hoppas att någon åklagare snarast reder ut begreppen kring den krångliga lagstiftningen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Journalister får inte röja sina källor men att vittna om vad som förevarit i samtalet med biskop Wiliamson låter okomplicerat.

När det just gäller Uppdrag granskning vittnade en journalist nyligen i en rättgång om brott mot griftefriden om vad hon sett i samband med ett reportage. Detta skedde i Umeå och om jag inte missminns var förhållande exakt det samma när anställda vid Maxi ICA alldeles nyligen åtalades för brott mot livsmedelslagen.

Uppdrag gransknings tidigare ansvarige utgivare, Nils Hansson, var mycket klar om vittnesplikten för journalister när han intervjuades i våras.


Suddeutsche.de, Ermittlungen gegen Williamson stocken
SvD, Aftonbladet,

Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Bloggar om ,

Den sista landshövdingen på ön


Foto: Tidigare i somras observerade jag att det förekom omfattande svartmålning på Visby domkyrka. Detta eftersom taket tjärades av alpinister på hög höjd. Svartmålning kan betyda många saker. Att måla svart, att måla utan kvitton och att klanka ned på.

Landshövding Marianne Samuelssons hantering av ett delikat planärende är en tragisk historia som kommenterats en masse. Det är skönt att den föredragande tjänstemannen utnyttjat sin rätt enligt förvaltningslagen att skriftligt anteckna avvikande mening. Denna regel är skyddet för att inte behöva åtalas för tjänstefel.
Samtidigt är det med blandade känslor man noterar att det finns en "hemlig" ljudinspelning från föredragningen. Detta är ju inte olaglig om den som spelat in närvarat vid samtalet men känns lite olustigt. Men kanske resulterar detta faktum i att den som utövar myndighet,det vill säga beslutar om förmåner och förpliktelser för enskilda, verkligen måste tänka sig för hur han eller hon uttrycker sig och motiverar sitt beslut. Alla argument man har måste kunna antecknas i beslutsmotiveringen. Det är grundläggande.

En annan relevant frågeställning är om denna typ av sannolikt tjänstefel även förekommer i all den myndighetsutövning som inte kan överklagas. I regel är det ju så att beslut som ges till den sökandes fördel inte går att överklaga eller underställa annan myndighet. Till skillnad från ett sådant här planärende som ju bygger på en annan typ av lagstifning. Detta innebär att vi ofta inte får chansen att veta om beslutet stått i överensstämmelse med lagens mening. Så tillvida inte frågan om tjänstefel skulle dyka upp.

Jag läser nu i Svenskan att statsrådet Odell kallar till sig landshövdingen i Gotlands län, Marianne Samuelsson, för samtal. När Gotland åter blev svenskt 1645 blev amiralen Åke Hansson Ulfsparre dess första landshövding och Marianne Samuelsson blir sannolikt den sista.

Marianne Samuelsson sexårsförordnande som landshövding går ut nästa år och det har väl länge varit ganska uppenbart att hon skulle bli Gotlands sista landshövding. Det ligger liksom i luften.

Det vore tråkigt om landshövdingalängden avbryts radikalt. Och för regeringen blir det ett litet bekymmer att man kanske långt före valet måste börja ge besked om den framtida länsindelningen.

Jag såg att förre överåklagaren Sven-Eric Alheim på sin blogg var ganska öppenhjärtig. -Gotland är i oundgängligt behov av en ny landshövding. Den nuvarande är helt förbrukad, skriver han.

Det har helt klart sina fördelar för ön att ha sin egen landshövding. Men om länspolismästaren i Stockholm tillika kan vara myndighetschef i Gotlands län så funkar det väl med länsstyrelsen. Och om man går till Sven-Eric Alheims åklageri är det ju rätt intressant att lokal åklagare i Visby tillhör Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Det är inget som bekymrar den som har med Gotlands åklagare att göra.

Aftonbladet,
Sydsvenska Dagbladet
, SvD, SvD

Bloggar om ,

Normen som Pride glömt bort


Pridefestivalen håller på att bli ett enda stort ölparty. Grejen att det ska drickas är verkligen en exkluderande och onyttig norm som Prideledningen borde ta en funderare över. Men sannolikt är de ekonomiska intressena så stora att sexuell läggning och missbruk aldrig kommer att bli ett tema på Pride.
Jag skriver detta vid lunchtid och jag vet att många deltagare på Pridefestivalen nu börjar dricka för att "ladda upp" inför kvällens stora begivenhet - Schlagerkvällen på Pride.

En stor applåd till Felix König, förbundsordförande på RFSL Ungdom som tar bladet från mun och uttalar:

Stockholm Pride stänger ute personer som inte gillar alkohol. Det märks bland annat genom hur Pride Park, som är ett av de största verksamhetsområdena och som har flest besökare, under eftermiddag och kväll förvandlas till en enda stor ölservering, där personer som inte kan, får eller vill dricka alkohol ganska fort tröttnar på det stora antal fulla människor – och man går och gör något annat istället.
De som kämpar för HBT-personers rättigheter gör en stor insats när de lyfter fram hur den förbannade normen exkluderar och kränker människor. Men det är inte bara när det gäller likabehandling på grund av etnicitet, religion, kön, sexuell läggning och könsöverskridande identitet som normen måste lyftas fram och ifrågasättas.

Det är helt sanslöst att Pride i likhet med Stockholmsveckan i Visby och många andra mer eller mindre angenäma sociala sammanhang får likhetstecken med supande. Det är bedrövligt att Pride upplevs som ett ölparty. Och vad värst är att det bara blir mer. Så har jag upplevt det under de år jag besökt Prideparken.

Någon kommer att säga: -Det är fest!

Javisst. Och på fester ska man stänga ute människor?

SvD, Pride stänger ut nykterister, Dagen, SvD

Bloggar om , ,

Landa men inte starta


När jag i februari 2007 fick höra att entreprenören Oscar Diös från Uppsala skulle inredda en övergiven Boeing 747 till vandrarhem applåderade jag. Kan gamla fartyg fungera som vandrarhem är väl flygplan ypperliga. För vörigt behövs billiga logialternativ på flygplatser. Där sover man sällan för att njuta av bekvämligheter och ofta blir nattvilan kort.

Nu ska Jumbo Hostel på Arlanda säljas. Vandrarhemmet närmar sig 80-procentig beläggning och ägaren Oscar Diös vill få tid att sälja konceptet tilll andra flygplatser. Han säger till SvD:
- Vi har fått många förfrågningar, så det finns ett intresse. Frågan är bara var det finns förutsättningar, till exempel så måste det ju vara en flygplats där man kan landa en 747:a.
Helt rätt. Och det är många flygplatser en 747:a kan landa på. Men hade kriteriet varit att de också skulle kunna starta blir det färre. Så det gäller verkligen att vara övertygad när man sätter kärran i backen.

2009-07-29

Olika syn på saker


Ni kollar väl på Allsångsprogrammen.

Dagens löpsedlar med de allra största nyhteterna är underbara. Skansen-Anders tittar inte på Lisebergs-Lotta och den adlige gentlemannen Sven-Bertil som var hos Lotta i måndags - Han ser inte.
Men det är bra att Aftonbladet uppmärksammar svåra ögonsjukdomar.
Sankt Eriks Ögonsjukdom har bra information om åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration). http://www.sankterik.se/templates/Page____2449.aspx

Bloggar om

Nej, nej, inte en JO-anmälan till

Docent Olof Josephson är en person som jag alltid läst med behållning när jag sett hans spalter i den numera nedlagda tidskrften Språkvård. Men nog känns det lite överdrivet när han nu JO-anmäler regeringskansliet för deras engelskinfluerade e-postadresser. Josephson menar att detta står i strid med den nyligen införda spåklagen (2009:600). I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna - stat och kommun -har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och det allmänna ska också ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja även dessa språk liksom det svenska teckenspråket.

Men är det inte lite tramsigt att uppta rättsvårdande myndigheter med sådana här oväsentligheter som docent Josephson nu gör. Det är inte exkluderande att behöva skriva registrator@justice.ministry.se och svenskan som eget språk står och faller inte med detta. Svenska som eget språk står inte och faller med detta. Om nu vi i framtiden skulle börja säga ministry i stället för regeringskansliet gär väl detta ingenting. För övrigt är det väl bara en ytterst begränsad skara som vet vad regeringskansliet är i formell mening.

Svenskan har alltid påverkats av främmande språk. Ända in på 70-talet titulerades statsministern och utrikesministern - Ers Excellens. Knappast svenska men intet problem. Och ska man inte ge sig på snabel-a. Det betyder ju "at". Ordet departement är också ett lånat ord.

Men det är klart. Josephson JO-anmäler givetvis för att få publicitet. Och han liksom jag är givetvis stolat över att ordet "ombudsman" i Justitieombudsmannen är ett ord som vi exporterat till andra språk.

Aftonbladet, SvD, Dagen, DN

Bloggar om

2009-07-28

Men innerstaden då

Sanna Rayman skriver i Svenskan:

Även i vardagen är trångboddheten ett problem. En sjubarnsfamilj är helt enkelt en vanligare familjestorlek i Rinkeby än i innerstan.
--
När miljonprogramsområdena får sin välbehövliga upprustning bör detta ligga högt på arkitekternas prioriteringslistor. Vi behöver fler åttarummare – för trygghet såväl i vardags- som katastrofsituationer.

Rätt så. Men att en del i problemet ligger i att det inte finns hyresrätter i innerstaden och att hyresrätten är på våg att försvinna är också en del av sanningen. Men att Rayman skulle erkänna att det är politiken som avgör och inte arkitekterna överenstämmer givetvis inte med den politiska agendan.

Reepalu kan inte tolka efter eget tycke

Ilmar Reepalu må ha ett gott syfte och goda argument när han lägger fram ett förslag till underbalanserad budget för Malmö kommun. Men det är lite egendomligt med ett kommunalråd som ser ut att tolka det så kallade balanskravet enligt eget tycke och inte lagens bokstav.

Portalparagrafen i kommunallagens ekonomikapitel är en tautologi. 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) lyder:
Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.
Ordet ekonomi kommer från grekiskans oikus som betyder hus och ekonomi brukar ofta översättas med just ordet hushållning. "Ekonomisk hushållning" är alltså en tautologi / tårta på tårta.

Hur som helst är det en klok regel som uppmanar till ett sunt förhållningssätt. Det sunda förnuftet i god hushållning har också kompletterats med reglerna om balanskravet i den kommunala ekonomin. Balanskravet innebär att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna så ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom.

En lite flexibilitet i balanskravet finns i att fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt resultat inte skall göras om man tillämpar regeln om synnerliga skäl, det handlar om förluster i orealiserade i värdepapper eller om det finns andra synnerliga skäl.

Dessa strikta regler är sannolikt nödvändiga eftersom en kommun i princip inte kan gå i konkurs. Lagstiftaren måste sätta ett regelverk som visar vad god ekonomisk hushållning är för att komma tillrätta med politiker som i naivt oförstånd hoppas att det ska bli bättre i framtiden. Hoppas på framtiden kan man möjligen göra i ett företag men det innebär ett mått av spekulation och för företagets del kan det bli frågan om likvidation. Något som inte är aktuellt för en kommun.

DN berättar nu att regeringen är starkt kritisk till många kommuner medvetet kan komma att gå back nästa år. Ytterst handlar det ju om offentliga finanser och att staten inte kan vara städgumma.

Men i mycket är balanskravet en alldeles för teknisk produkt. Detta uppmärksammades av bland andra Stefan Fölster på SvD Brännpunkt den 24 februari i år. De menade att balanskravet borde lättas upp för att möjliggöra kommunala investeringar nu. Men eftersom en investering leder till periodiserade årskostnader avstår kommunerna på grund av balanskravet.

Men lite förvånad blir man över Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu som 2010 skissar en budget som visar 200 miljoner i underskott. – Vi har haft stora överskott de senaste åren och tar nu av dessa pengar. För Malmöborna innebär det att vi lindrar konsekvenserna av krisen. Utgångspunkten är att skolan inte ska drabbas, säger han.

Det är ett gott uppsåt men nog bryter han mot balanskravet om han inte samtidigt lägger en åtgärdsplan för hur det egna kapitalet ska återställas. Men det nämner Reepalu inget om. Att hänvisa till tidigare års överskott räcker inte. Det är inte vad lagen avser med "synnerliga skäl". Ur kommunalekonomiskt hänseende har dessa överskott bara ökat det egna kapitalet.

Kanske är det återigen läge att justera i kommunallagens balanskrav. Detta krävde Sveriges kommuner och landsting redan i mars. Men det är inte bra att enskilda kommunalråd tolkar lagen efter eget tycke.

DN tvålar till Göran Hägglund

UPDATE: Även Dagens krönikör Maria Küchen har reagerat på delar av Göran Hägglunds minst sagt uppseendeväckande uttryckssätt och schabloniseringar.
Dagen, Maria Küchen: I kyrkan är jag inte kulturelit

Intressant att DN kritiserar Göran Hägglund för hans prat om "idisslande dekonstruktion av könet". Men om man läser hela Hägglunds tal är just detta uttalande sagt på ett mycket föraktfullt sätt och utgör en tveksam och nedsättande scahblonisering av politiska motståndare

Temat för årets Pridefestival är hetero och heteronormen står i centrum. Tyvärr tror jag att detta är ett så svårt begrepp. Få lär ha någon bild av vad det kan handla om. Allt som bidrar till att upplysa om normen är därför bra.

Det är då intressant att DN idag tvålar till Göran Hägglund på ledarplats. Heteronormen bidrar till intolerans och oärlighet i synen på oss själva och våra medmänniskor. DN skriver:

När KD-ledaren Göran Hägglund under Almedalsveckan i nedsättande ordalag talade om ”idisslande av dekonstruktionen av könet” var det i praktiken ett angrepp mot försöken att ersätta gamla inskränkta värderingar med upplysning och tolerans.
Den som tror att toleransen är norm i det här landet har ganska dålig verklighetskontakt. Hatbrotten mot homosexuella är en tragisk realitet. Smygrasismen, sexismen och homofobin är inga marginalfenomen i samhället.
Helt rätt av DN att uppmärksamma Göran Hägglunds plumpa uttalande. Men om man tittar på i vilket sammanhang Hägglund yttrade detta hade det kanske inte blivit så lätt för ledarredaktionen på DN. Hägglunds uttalande är nämligen fällt som en ganska fördomsfull och naiv bredsida mot vänstern. Bakgrunden i Almedalstalet var en kommentar kring kultur i allmänhet och kulturutredningen i synnerhet.

Hägglund sa:
.... Att kulturutredningen exempelvis inte vill nämna ordet kvalitet verkar väcka lika mycket känslor som en ljummen cappuccino. Men inte heller när jag vänder örat mot vänster hör jag mycket annat än svårartade performance-vrål och kultursidornas idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna, nedmonteringen av jaget och annat hyllande av sådant som i deras
avskydda USA allmänt brukar gå under benämningen bullshit.

Men kan då rött och blått mötas i kulturfrågor? Ja, det tror jag. Jag tror att det finns en bildningsintresserad borgerlighet. Och jag tror att det finns en intelligent vänster som har synpunkter över den egna rörelsens intellektuella prestationer.
---
Jag har sagt att vi kristdemokrater är verklighetens folk. Med det menar jag inte bara de som är aktiva i partiet utan alla svenskar som lever på ett sätt vänstern inte vill att de ska leva. De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest. Men dem hittar vänstern av någon anledning alltid något fel på. Krönikörerna talar om för dem att de ska skämmas för att de är inskränkta.
Teaterregissörerna talar om för dem att deras tillvaro är falsk och förljugen. Och i förskolan får barnen veta att lekarna måste vara könsrollsneutrala. Vänstern tycker att det vanliga samhället är ett förtryckande samhälle och därför ska det vanliga klandras och motarbetas. Inte bara de som är aktiva i partiet utan alla svenskar som lever på ett sätt vänstern inte vill att de ska leva.
De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest.

Det hade varit kul om DN recenserat debattnivån och självbilden som Hägglund demonstrerade i Almedalen. Den ligger ganska långt från Reinfeldts lågmälda sakliga argumentering.

DN, Kasta masken
Göran Hägglunds tal i Almedalen

Bloggar om

2009-07-27

Hemligheten bakom Sarah Sjöströms guld

Underbart att se Sarah Sjöström ta VM-guld och slå världsrekord på 1oo meter fjäril. I Haninge gör vi naturligtvis vågen för denna simmare från Södertörns Simsällskap med träning i Torvalla sporthall.

Vad är då hemligheten bakom denna enorma idrottsliga framgång?

Kan det vara problemen med maskar som ständigt dyker upp i Torvallas sköljränna. Lite äckligt är det och ingen vet var de kommer ifrån. Men ut i bassängen kommer de inte. Däremot måste alla som går ner i bassängen tänka bort maskarna. Det gör man genom att upprepa mantrat: -Maska inte, maska inte.

Maska inte. Det är precis vad Sarah Sjöström inte gjorde i Rom.

DN, SvD, SvD, SvD, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Sportbladet

Bloggen om ,

Några tusen erbjudanden om viagra


Sedan slutet av mars har jag låtit en av mina e-postadresser ligga i träda. Det är en "@telia.se-adress" som dagligen i princip bara levererat spam. Igår bestämde jag mig för att åter använda kontot.
Ned i brevlådan ramlade 4 739 mail. En snabb översiktlig okulärbesiktning gav vid handen att jag:
1. Missat några tusen erbjudanden om viagra.
2. Sannolikt försatt chansen till penisförlängningar till månen.
3. Slipper bära Rolexklockor över hela kroppen
4. Missat kvittera ut några hundra miljoner kronor i lotterivinster.
Men jag är lycklig ändå.
Bloggar om

Ensamkommande barn

I förra veckans såg jag på Malmö stads webbplats att 31 ensamkommande flyktingbarn sökt polititisk asyl under fyra dagar. Många av barnen blir kvar i Malmö eftersom Migrationsverket har svårt att hitta platser i mottagande kommuner. Förhållandena är säkert liknande i de tre andra så kallade ankomstkommunerna, Sigtuna, Mölndal och Solna.

Sydvenskan skriver idag ledare över det beklagliga faktum att bara 100 av Sverige 290 kommuner tar emot ensamma barn och ungdomar som söker asyl. I Skåne är det bara fem av 33 kommuner som tar sitt ansvar.

I december förra året hoppade kd-politikern Anders Alkewall av alla sina politiska uppdrag i Vellinge kommun. Bakgrunden var att han krävt en utredning om flyktingmottagning i Vellinge.

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och detta tar avtryck i utlänningslagen så att vid fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. I samma lag klargörs också att när det gäller synnerligen ömmande omständigheter vd prövning av uppehållstillstånd behöver de inte vara av samma allvar och tyngd för barn som för vuxna.

Det är bara att instämma i Sydsvenskans uppmaning. Kommunerna måste ställa upp.

Bedrövligt att blunda.

Även Dalademokraten skriver i ämnet

Sydsvenskan, Ta ansvar för barnen
22 juli Malmö stad - Ny våg av ensamkommande flyktingbarn till Malmö

2009-07-26

Det är ingen kris för golfen

Svenskan skriver att finanskrisen sätter sina spår i golfvärlden. Tävlingar ställs in och många klubbar kämpar med en sviktande ekonomi.

Min reflektion är om vi verkligen kan tala om kris. Minskat intresse till trots är det mig veterligt inte en enda golfbana som behövt avvecklas för att åter bli skog eller jordbruksmark. Detta visar med önskvärd tydlighet att det vi ser bara är en omstrukturering och nya driftsformer.

Läs även andra bloggares åsikter om

Vadå röklucka?

UPDATE Nu skriver DN på ett informativt sätt om rökluckor.

är inte för inte det finns särskilda presstalesmän hos polisen eller räddningstjänsten. Med deras kunskap om polisens eller räddningstjänstens arbete parat med kunskaper om redaktionellt arbete kan nyhetsrapporteringen bli bättre. När en så allvarlig händelse som den i Rinkeby inträffar, där sex personer omkommer, är det viktigt att nyhetsrapporteringen också tar sikte på att hjälpa allmänheten att förstå hur man ska bete sig i liknande situationer.

TT:s intervju med Ulf Erlandsson, brandutredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är bra exempel på hur man kan få in pedagogiska vinklar i nyhetsrapportering om en allvarlig händelse. -Bästa sättet att hindra en brand från att sprida sig är att stänga den inne, om brandkåren ännu inte är på plats. Den som bor i flerfamiljshus och upptäcker att det brinner i grannlägenheten bör stanna kvar hemma, säger Erlandsson. Likaså är DN:s budskap att man inte ska ta hissen när det brinner ett tydligt råd. Dagens Nyheter skriver neutralt om att en röklucka som inte gick att öppna försvårade släckningsarbetet. Man förklarar dock inte vad en röklucka, eller som det egentligen heter brandgasventialtor är. Ännu mer förvirrad blir man när man läser Expressen som verkligen rör till det när det gäller rökluckan. Tidningen skriver:

Men utan rätt utbildning kan luckan vara svår att använda även om den fungerar. Det är osäkert om de boende i huset fått utbildning på hur den ska användas.
Jag utgår ifrån att den enda utbildning vanligt folk ska ha när det gäller rökluckan är väl att man inte ska ge sig på denna. Det är räddningstjänstens som ska hantera brandgasventilatorn. Om jag inte missminner mig brukar manövervredet eller styrreglage också sitta bakom en lucka som oftast är låst.

Hoppas nu inte fler tidningar fokuserar på rökluckan som sannolikt inte annat än påverkat släckningsarbetet. Den har knappast med vare sig brandorsak, dödsfall eller personskador att göra. Numera handlar rökluckor inte bara om restvärdeskydd och brandgasventilering är sannolikt en svår vetenskap som vi bör överlåta till räddningstjänsten att sköta.

Polisledningen i Köpenhamn är inte glad över all information


Just nu genomförs World OutGames i Köpenhamn. Det är en idrottstävling för homo- och bisexuella samt transpersoner. Jag läser i den danska dagstidningen Politiken att polisen annonserar i programbladet och upplyser deltagarna om vilka regler som gäller på Köpenhamns gator. Det är säkert bra så att man inte svävar i villfarelse över rättsläget. I Köpenhamn är det till exempel tillåtet att dricka alkohol på öppen gata men det kan vara ett brott att uppträda berusad och störande. Vidare gäller att buteljer med alkoholhaltiga drycker ska vara förseglade ombord på bussar och tåg.
På en punkt har dock Köpenhamns polisledning fått bekymmer. De tjänstemän som utformat annonsen har nämligen kommit fram till att man bör upplysa om att offentlig sex inte är tillåtet. -Ingen i politiets ledelse har godkendt den annonce. Det er ikke en tekst, vi ville have godkendt, hvis den havde været forbi vores skrivebord, säger polisens informationschef.
Så nu sitter någon eller några stackars tjänstemän och skäms.
Bloggar om

2009-07-25

Den näst siste brittiske veteranen från det Stora kriget har dött

För en vecka sedan dog världens då äldste man Henry Allingham, 113 år gammal. Engelsmannen Allingham beskrevs i DN som den äldste veteranen från Första världskriget, där han var flygmekaniker.

Idag har den siste överlevande britten från första världskriget som stridit till fots avlidit. Det är Harry Patch, 111 år gammal som deltog vid slaget vid Passchendaele, tredje slaget vid Ypres 1917. Ett slag där 70 000 engelska soldater omkom. Fortfarande lever en brittisk sjöman från Första världskriget - Claude Choules 108 år gammal och boendes i australienska Perth.

Den 26 januari 2008 skrev jag om doktor Erich Kästner. Född 1900 var han den siste tyske veteranen från Första världskriget. Han tjänstgjorde som överlöjtnant i Luftwaffe under Andra världskriget och var under mellankrigstiden och efter Andra världskriget domare i Hannover.

Uppskattningsvis två miljoner tyskar dog och 4,2 miljoner skadades i Första världskriget. Men skammen över krigsförbrytelserna har gjort att man i Tyskland inte uppmärksammat sina veteraner som man gjort i de allierade länderna. När nu en engelsk veteran lämnar jordelivet uttalar sig både premiärministern, drottningen och kronprins Charles och påminner om de generationer som lidit i krigen.

BBC, WWI veteran Patch dies aged 111Andra bloggar om

Summariska etiska överväganden

Chefsöverläkare Stefan Engquist på Karolinska Universitetssjukhuset gör ett mycket korrekt intryck i en intervju med BBC.

I de etiska regler för press, TV och radio anges att man noga ska överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Reglerna säger att man ska avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Denna prövning är uppenbarligen väldigt enkel på Expressen och Aftonbladets redaktioner. Bara för att brittisk media publicerar namn på den gravida kvinna från Skottland som behandlas i ECMO på Astrid Lindgrensjukhuset anser man att det är okej att göra samma här. Och när Expressen går ut med bild och namn anser Aftonbladet att man kan göra samma sak.

Att det överhuvud inte funnits några etiska överväganden innan publicering vittnar Atfonbladet om när man frågar sjukhusets pressansvarige hur långt framskriden graviditeten är hos kvinnan. Självklart besvaras frågan inte från sjukhuset utan man hänvisar till patientsekretessen. Gott så.

The Independent
BBC

Bloggar om

Bra men olaglig idé?


Att fotografera regplåtar på bensinsmitare är en god idé med ett vällovligt syfte. Men på goda grunder kan ifrågasättas om det verkligen är tillåtet och riskerna för att oskyldiga pekas ut som brottslingar är uppenbar.
Nu på morgonen har en bensinsmitare försökt köra över personal på en bensinstation mellan Nyköping och Norrköping (SvD, AB). Bensinsmitare är en ganska vanlig företeelse och TT berättar nu att ett nytt system tagits fram där bilars registreringsskyltar fotograferas. Smitarnas registreringsnummer kan sedan vidarebefordras till andra mackar för att varna dessa.

Eftersom detta givetvis handlar om digitala och strukturerade register och då registreringsskyltar kan kopplas till enskilda personer borde personuppgiftslagen bli tillämplig. Idén med registrering är bra och syftet gott men jag ifrågasätter om en sådan är registrering är tillåten. Huvudregeln enligt 21 § i personuppgiftslagen är att endast myndigheter får behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Detta oavsett om brottet är lagfört eller ej. Enkilda, i det här fallet utsatta mackägare, får inte ha egna misstankeregister. Undantagen är få som till exempel att registret behövs för att rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. På den grunden har till exempel SL fått rätt att registrera klottrare och så skulle det vara för den enskilda mackägaren som exemplvis vill gör en polisanmälan. Men i detta fall är syftet också att varna andra och att förebygga brott och det är sannolikt inte ett godkänt syfte i personuppgiftslagens mening.

Frågan är om min tolkning av personuppgiftslagen överenstämmer med det berömda - allmänna rättsmedvetandet? Jag tvivlar. Blir man butterkvist av detta får man väl gå till sin riksdagsledamot som får verka för en lagändring. Men eftersom personuppgiftslagen har sin grund i dataskyddsdirektivet är väl förutsättningarna för att vi i Sverige skulle kunna göra en ändring små. Till saken hör att det blir ännu svårare om man betänker att en hel del smitningar inte är stölder utan faktiskt handlar om att bilisten helt enkelt glömmer att betala.

Men om integritetsapsekten ska sammanfatts är frågan om inte det ändå är bättre att minska smitningarna genom system med förskottsbetalning. Detta förekommer redan idag på bensinstationer runtom i världen. Databaser är givetvis smidiga och bovar förtjänar kanske inte personlig integritet i dessa sammanhang. Men risken för oskyldiga utpekanden och slarvig hantering av uppgifterna förskräcker.
Att man hela tiden måste ha ett kritiskt tänkande när det gäller integritetsfrågor visar också nyheten i Sydsvenskan som låter berätta om SMS-toaletterna på Folkets Park i Malmö. Att man får tillgång till en offentlig toalett genom att skicka ett SMS är inte tokigt. Men att som parkchefen Sverker Haraldsson se denna SMS-tjänst som ett sätt att komma tillrätta med skadegörelse förskräcker. Det är förhoppningsvis bara i hans fantasivärld. Man kan fråga hur Haraldson tänker använda uppgifterna om SMS:arnas toalettbesök.

2009-07-24

Ligg lågt med uttalanden om vad som hänt i Nynäshamn

Dagens Nyheter skriver att gårdagens kollision mellan M/S Gotland och HSC Gotlandia II är väldigt lik den olycka där torrlastfartyget Joanna och ro-ro-passagerarfärjan Stena Nautica kolliderade utanför Varberg 2004.

Att göra jämförelser är alltid lockande men ofta väldigt oklokt. Den enda likheten som vi objektivt känner till idag är att två båtar kolliderat och att detta skett i tät dimma. Men vi känner också till saker som skiljer då två händelserna åt på väsentligt sätt. Kollisionen 2004 skedde på öppet hav medan gårdagens kollision ägde rum i en trång passagen i hamninloppet.

Bidragande orsaker till kollisionen utanför Varberg var att befälet på Joanna missbedömde position, kurs och fart hos Stena Nautica och i ett alltför sent läge girade. Samtidigt som befälet på Stena Nautica inte insåg att Stena Nautica hade samma skyldighet att hålla undan som Joanna och att man hade vant sig vid att acceptera möten i närsituation.

Men den allra viktigaste invändningen mot jämförelsen i Nynäshamn, som man sällan hör talas om, är att Stena Nautica enligt Haverikommissionens rapport inte var sjövärdig vid avgång från Grenå. Stena Nautica vattenfylldes och var nära att sjunka på grund av att rederiet inte hade en genomtänkt och genomförd säkerhetspolicy. Härigenom kom stod vattentäta dörrar i fartyget felaktigt öppna. Bidragande till detta var att dörrarnas elsystem inte var förseglade för att tåla vatten och att besättningen inte var övad att stänga dörrarna vid fara eller olycka. Även Sjörfartsinspektionen kritiserades för att inte ha genomfört sina inspektioner på ett riktigt sätt.

Om man idag drar paralleller med olyckan utanför Varberg kastar man orättfärdigt skit på rederi, befälhavare och besättning. Som alltid gäller:
Sitt i båten och låt utredningen ha sin gång.

Haverikommissionens rapport RS 2005:03 om kollisionen mellan torrlastfartyget Joanna och ro-ro-passagerarfärjan Stena Nautica utanför Varberg, N län, den 16 februari 2004

Svenskan har fel - Malmös elever ägnar sig inte åt myndighetsutövning

Inspirerad av Svt:s serie Klass 9a lade Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu i våras fram ett förslag att elever ska betygsätta lärare. Syftet från arbetsgivarens sida skulle vara att skapa ett verktyg för att underlätta lärarnas pedagogiska utveckling. Om jag erfar rätt är förvisso Reepalu initiativtagare men besluten om utvärdering ligger på tjänstemannanivå. Det är därför lite farligt att se detta som ett socialdemokratiskt förslag.

Egentligen är det här förslaget inte särskilt konstigt och den opinion som väckts handlar sannolikt om Ilmar Reepalus oförmåga att förklara budskapet och tona ner dramatiken. Att använda det värdeladdade ordet betyg är synnerligen korkat.
När man öppnar ögonen ser vi att det redan idag i kommunerna förekommer utvärderingsmodeller där lärarnas insater utvärderas. Om man som vuxen går en kurs eller utbildning är det legio att göra en utvärdering där omdömen om lärarinsatserna är självklara.

Men eftersom detta förslag denna gång kom ifrån en socialdemokrat går man givetvis igång på Svenskans ledarredaktion. Ledarskribenten Ola Mårtensson är drastisk då han skriver "Myndighetsutövning är inget för skolelever".

Tyvärrr måste jag ge Svenska Dagbladet betyget - UNDERKÄNT.

Den betygssättning man ägnar sig åt i skolan är tvivelsutan myndighetsutövning. Myndighetsutövning definieras som utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande. Ett betyg som åsätts en elev har betydelse för dennes behörighet och chanser till exempelvis högre utbildning.

Men det som föreslås i Malmö är inte myndighetsutövning. Det är en ren utvärdering och den saknar, till skillnad från vanlig betyg, stöd i lag. De får således inte konskevenser som kännetecknar det som är myndghetsutövning.

På Svenskans ledarredaktion borde man veta bättre. Men vad kan man vänta sig av någon som sprider fördomar och förakt genom att avsluta sin artikel med orden:


Självklart ska elever och deras föräldrar kunna påverka skolsituationen. Men att på lösa grunder be barn att betygsätta vuxna är en flumidé som får myspedagogerna att sprattla av lycka i de fotriktiga filttofflorna.
Att uttrycka sig på ett sådant sätt är lika dumt som att sätta likhetstecken mellan miljön på oberoende moderata Svenska Dagbladets ledarredaktion och de som rör sig i Visby under Stockholmsveckan och sprutar champagne för 6 000 kronor flaskan. Det om något vore dumt.

Slutligen.Vad är det som egentligen upprör Svenskans ledarredaktion? Jo det är följande frågor som ställs till gymnasieelever efter avslutad kurs:
1. Jag har fått den hjälp jag har behövt för att nå mina mål
2. Jag tycker att bedömningen av mina kunskaper och färdigheter har varit tydlig
3. Jag har fått tillräcklig information för att förstå målen med kursen
4. Jag tycker att jag haft inflytande på genomförandet av kursen
5. Jag har varit engagerad och delaktig under kursen
6. Jag är nöjd med lärarens sätt att arbeta under kursen
7. Jag är nöjd med kursen som helhet
Bloggar om ,

Har vi fått ett skuggkabinett


I Sverige är det som bekant statsministern som utser regering och det är väl ganska troligt att oppositionen innan ett val funderar över vilka personer som kan komma ifråga som statsråd i en framtida regering. Men jag har aldrig hört att sådant basunerats ut offentligt. Mina öron spetsades därför igår när vice ordföranden i riksdagens utrikesutskott, Urban Ahlin (s), yttrade sig a propos Carl Bildts besked om nedläggning av ett antal ambassader och konsulat. På Ekots fråga om det är ett vallöfte från socialdemokraterna att öppna generalkonsulatet i New York svarade han:
– Ja, om jag får styra utrikesdepartementet efter valet så kommer jag att se till att de futtiga miljoner det kostar att ha ett generalkonsulat i New York ska Sverige ha råd med.
Att Ahlin nämnts som namn på en kommande utrikesminister har skett tidigare. Men att den som i en framtida regering ska röra sig med diplomatins codex är så öppenhjärtig förvånar. Eller så är det ett första tecken på att vi kommer att vi fått ett skuggkabinett enligt brittisk modell och det är nog bara att välkomna.Bloggar om

2009-07-23

Nu tänkte polisen fel

En snuskgubbe har den senaste tiden ofredat kvinnor i Skåne genom att ringa upp dem på videosamtal och onanera. Tomas Lundqvist vid Lundapolisen säger att det finns ett par sätt att skydda sig mot den här typen av ofredande. Dels tycker han att man ska låta bli att svara om man inte vet vem uppringaren är, och dels erbjuder de flesta operatörer att man kan spärra videotelefontjänsten.

Det kan ju låta som bra tips. Men effekten blir också att man inte svarar när till exempel polisen ringer. Deras telefoner visar nämligen i allmänhet "dolt nummer".

SR P4, Malmö, Sydsvenskan

Om andlig vård på fängelser

De danska humanisterna, som på det hela taget inte är lika arga och intoleranta som de svenska Sturmarkarna, vill komma in på fängelser och sjukhus för att föra livsåskådningssamtal. Om detta kan man idag läsa i den danska dagstidningen Kristeligt Dagblad. Föreningen vill nu utbilda medlemmar att föra samtal med människor i kris och se sig som alternativ till fängelsepräster.

Detta är väl en god tanke och visar att de danska humanisterna är mer ödmjuka än Sturmarkarna. Hade det varit i Sverige hade Sturmark och hans kamrater gormat över hur eländigt det är att stackars intagna kan välja att samtala med präster, pastorer och imamer.

Men frågan är om de intagna på fängelser och häkten är så intresserade att tala just livsåkådningsfrågor med just humanisterna. Svenska präster, diakoner och pastorer i den andliga vården på fängelser arbetar tillsammans med imamer och religionsdialogen är tydlig. Bland deltagarna finns människor med olika religion och ömsesidig respekt byggs upp. Att personalen i den andliga vården är välutbildad är givetvis också en garanti för en bra verksamhet.

Intresset för de svenska så kallade Humanisterna - Sturmarkare - lär vara begränsat eftersom det är en synnerligt missionerande rörelse som ägnar den mesta kraften åt att vittna om att de som har en religiös tro eller vll finnas i ett andligt sammanhang har fel.

Kristeligt Dagblad, Ateister vil føre samtaler på hospitaler og i fængsler

Bloggar om , ,

Dags att vara stolta över insatsen i Isaf


Eva Franchell skriver ledare i Aftonbladet om den svenska missionen i Afghanistan under den självklara rubriken "Varför måste de riskera sina liv". Eva Franchell skriver:
Riksdag, regering och försvarsmakt måste ta utlandsuppdragen på mer allvar än så [Tolgfors har lovat mer samarbete med amerikanarna]. Det är en stor och svår sak att skicka unga medborgare på livsfarligt uppdrag. Det skärpta läget i Afghanistan måste leda till en debatt om varför de svenska soldaterna är där. Och varför de måste riskera sina liv.
Man borde kunna förvänta sig att ledarskribenten skrev vad hon tyckte. Men icke. I stället blir det lite allmän klagan och underförstådd skepsis över insatsen. Inte minst någon form av insinuation att soldaterna lockas i egenskap av stridspotens. Men i själva verket handlar insatsen i huvudsak om dialog i olika former för att bygga förtroenden och säkerhet.

Det är bedrövlig att väldigt få känner till missionens uppdrag och betydelse. Härmed visar vi inte respekt och uppskattning till de som deltar i detta uppdrag och här är media i högsta grad medansvarig.

Att Sverige deltar i internationella missioner är en del i vår säkerhetspolitik och ett försvar av vårt land. Isaf, International Security Assistance Force i Afghanistan är inte någon imperalistisk aktion dikterad av USA och NATO. De svenska soldaterna arbetar under mandat av FN:s säkerhetsråd och det finns ett avtal mellan Isaf-styrkan och den afghanska regeringen.

Det handlar ytterst om demokrati, frihet och ett liv utan våldsam död och plågor för civilbefolkningen.
DN, SvD

Bloggar om

2009-07-22

Tibbleskolan till JO - tveksamt agerande av (s)

När Täbys socialdemokratiske oppositionsråd, Conny Fogelström (s), JO-anmäler Täby kommun för lag- och domstolstrots kan detta inte ses som något annat än ett politiskt utspel. Fullständigt onödigt.

När jag första gången fick höra hur en ideologisk förblindad moderatmajoritet i Täby genomdrev privatiseringen av /läs "gav bort"/ Tibblegymnasiet trots skarpa protester från elever, föräldrar, lärare och övriga borgerliga partier i kommunfullmäktige blev jag orolig. Här såg vi ett utslag av så kallad timråkrati. Begreppet timråkrati är tillkom 1968 då en maktfullkomlig arbetarkommun i Timrå, efter den stora valframgången 1968 bestämde att alla platser som nämndemän skulle tillsättas med socialdemokrater.

Men att göra en JO-anmälan är ju rent löjligt. Kommunallagen är inte förenad med några sanktioner när det gäller laglighetsprövning och det är fullt möjligt att trotsa förvaltningsdomstolarnas beslut. Tanken är ju att väljarna ska reagera i val och avsätta de politiker som handlar i strid med lagarnas bokstav och andemening.

Det är också lite ironiskt att just ett kommunalråd för socialdemokraterna går till JO. Socialdemokraterna har inte varit särskilt aktiva att realisera de förslag om kommunviten, återställning med mera som föreslagits genom åren. Då har alltid det kommunala självstyret segrat.

Socialdemokraternas pressmeddelande från den 16 juni som nu blir nyhet i DN

Bloggar om , , ,

Hitta bilen utan att komma ihåg var man ställt den

Jag har de senaste dagarna testat programmet Evernote i iPhonen och imponeras av detta suveräna program för anteckningar, eller kanske mer rättvist, en databas där man samlar idéer, utkast röstmemon, inköpslistor och annat kom-ihåg. Idag handlade jag i den där affären där statsministern stundom handlar mat och tog en bild av bilen utanför affären samt sparade ner den på servern.

Ibland kan det var lite svårt att komma ihåg var man ställt kärran men nu kunde jag öppna bilden och även få upp en karta var bilden tagits.

Onödigt? Det kan man ju säga när man har parkerat på Arlanda långtid och tappat lappen med parkeringsytans bokstav. Här har jag dels tillgång till uppgiften i min egen telefon men också genom mitt konto på PC via Internet. Just detta med röstmemon och att ta bilder på det man vill komma ihåg är suveränt särskilt som man kan koppla webbadresser och tags. Vem har inte varit på Biltema eller i byggvaruhuset för att köpa någon liten pryl som man tror sig komma ihåg hur den såg ut. Med en bild missar man inte när man står i butikshyllan och alla grejer ser ut som den man hade hemma.


Bloggar om

Ingen rauk utan eld


I förrgår skrev Helagotland om rök på brandstationen i Slite och idag är det brand på rökeriet i Burgsvik. Nu blir det kanske bara sotare som levereras på Gotland.

Jag vet att ett tv-team är på plats för att göra en uppföljning av Kanal 5:s SOS Gute. I förra omgången var det automatiskt brandlarm i kvinnornas omklädningsrum på polishuset i Visby. Denna omgång kommer inte att bli sämre.

Lyssna till SOS Gute-låten

Hela Gotland 090722, Brand i Burgsviks rökeri
Hela Gotland 090720, Brand i brandkårens lokaler

Egendomligt rubrikval


Jag har lärt mig att det är redigerare på tidningarna som sätter rubriker på artiklar. När jag idag i DN läser rubriken "Obama stryper vapenlobbyn" funderar man på om redigeraren överhuvud taget läst artikeln. Artikeln handlar om en lobby bestående av försvarsindustrin och lagstiftare från delstater med vapenproduktion. Men är det inte ganska vedertaget att när vi använder vapenlobby som uttryck för en företeelse i USA menar vi alla privatpersoner och organisationer som verkar för alla personers rätt att inneha egna vapen och som kämpar för en liberal vapenlagstftning.
Det skulle kännas skönt om Obama även vågade ta den fighten.
Weekly standard har en mer fyndig rubrik i - "Obama Shoots Down F-22".


Bloggar om

2009-07-21

Man måste inte flyga Ryanair

Ryanair gödslar med egendomliga tilläggsavgifter. Något som uppenbarligen får resenärerna att bli upprörda.

Jag har åkt med Ryanair ganska många gånger men undviker numera detta av principella skäl. De har så mycket hysch för sig och personalpolitiken verkar inte i alla delar vara något föredöme. Det känns justare att sätta sig på något annat flybolags kärror.

Men att uppröras över tilläggsavgifter begriper jag inte. Man behöver inte välja Ryanair. Och resenärerna väljer uppenbarligen inte bort Ryanair.

SvD, Flygbolagens tilläggskostnader upprör konsumenter, SvD

Hägglund är faktiskt pålitlig i abortfrågan


Kritiken mot Anders Miltons förslag om personidentitet i Socialstyrelsens hemliga abortregister ser ut att vara kompakt. Men detta tar fokus ifrån alla andra bra förslag som Milton lagt fram. Och fördjupar man sig i syftet med abortregistret är saken inte svart eller vit.

Aftonbladets ledarredaktion är arga
Åsa Petersen tar i för kung och fosterland när hon idag skriver ledare i Aftonbladet under rubriken "De gör upp om kvinnokroppen". Bakgrunden är ett av de många förslag en arbetsgrupp under ledning av läkaren Anders Milton överlämnat till socialministern med förslag på åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetet avseende oönskade graviditeter.

Kring en av punkterna har det blåst upp debatt och misstänkliggörande mot Kristdemokraterna i allmänhet och Göran Hägglund synnerhet. Det gäller det förslag där arbetsgruppen föreslår att personidentitet bör ingå i de uppgifter som landstingen rapporterar till Socialstyrelsen om aborter. Det är häpnadsväckande att som Åsa Petersen skriva:

Efter ett år med folkstormar mot integritetskränkande lagar som FRA och Ipred vore det konstigt om samma folkliga motstånd inte mobiliseras mot abortregistret. Nu går registreringen vidare från internettrafik till kvinnors kroppar.
Här tas billiga poänger utan att faktiskt försöka sätta in läsaren i det förslag som föreligger. Det är viktigt att kvinnan själv bestämmer över sin kropp och att vi värnar om vår abortlagstiftning. Men samtidigt är det självklart att de myndigheter som svarar för sjuk- och hälsovård ges möjlighet att ta fram underlag som syftar till att förbättra hälsoläget eller säkerställa behandling. Redan idag finns ett antal register som förs av Socialstyrelsen och där registrerng sker på individnivå. Det rör sig bland annat om cancerregistret och läkemedelsregistret. Börjar man, att som Åsa Petersen yla om FRA och Ipred, måste i konsekvensens namn även dessa register ifrågasättas.
Enligt 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister regleras de ändamål för vilka hälsodataregister får användas. Dessa ändamål är forskning och framställning av statistik samt kvalitetssäkring och utvärdering av hälso- och sjukvård. Uppgifter i registret får därmed aldrig användas för kontroll, tillsyn eller administrativa ändamål som kan påverka en enskild individ. Samkörning av personuppgifter från dessa register får inte heller göras för några andra ändamål än just de som anges i lagen.

Självklart är det viktigt att det sätts in åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter. Genom förfinad kvalitetsuppföljning kan man bilda sig en uppfattning om vissa grupper är särskilt utsatta. Det förebyggande arbetet kan därmed få bättre resultat.

Jag vill på goda grunder hävda att Hägglund är pålitlig i abortfrågan. Det finns skäl att komma ihåg hur han agerat mot en stark opinion i det egna partiet och verkat för att utländska kvinnor ska kunna få göra abort i Sverige. Det är orättvist att slå mot Hägglund i just denna fråga. Och det är fånigt att som Petersen skriva:

Att sexualpolitiken blir en sak för två äldre herrar att göra upp om är i sig skrattretande.
Friska äldre herrar - o-gubbiga
Milton och Hägglund må vara 62 respektiv 50 år gamla men på det hela taget ganska "o-gubbiga". Vad som blir verklighet av Miltons förslag återstår att se. Detta avgörs inte bara av gubbar. Och visst borde vi applådera utredningen som till exempel föreslår att alla hormonella preventivmedel subventioneras för kvinnor upp till 25 år. Om alla hormonella preventivmedel subventionerades skulle det till exempel innebära att lite nyare preventivmedel såsom hormonstav och p-ring skulle kunna bli ett alternativ även för unga kvinnor med begränsad eller ingen inkomst från eget arbete. Likaså kommer det bli möjligt att för en mycket låg penning få dagenefterpiller på apoteket. Idag är det bara ungdomsmottagningarna som skriver ut fria dagenefterpiller.


2009-07-20

Kommunalrådet ringde fel

Märstas kommunalråd Anders Johansson (s) har tröttnat på ambulerande så kallade asfaltsläggare som svinar ner i kommunen när de sätter ned de temporära bopålarna för den temporära ljusskygga verksamheten.

Jag förstår att han tröttnat men det är definitivt fel av honom att kontakta brittiska ambassaden. För det första ska han möjligen kontakta utrikesdepartementet. Det är definitivt inte en kommunal angelägenhet att att föra utrkespolitik. Det ankommer på staten.

För det andra är det lite våghalsigt att peka ut just brittiska medborgare. Förra året parkerade jag på ett ställe som var campingläger för de här typerna. Många av bilarna var brittiskregistrerade men jag tyckte mig kunna ana att vi bland dessa busar hade en och annan irländare.

På det hela taget är det löjligt att kontakta brittiska myndigheter och tro att de ska kunna agera. Tipsa i stället polisen så att de får göra fordons- och utlänningskontroller. Det bästa sättet att få bort dessa busar är:

• Betala aldrig i förskott
• Kontrollera F-skattsedel
• Begär referenser
• Begär identitetshandlingar
• Kontrollera bolagsuppgifter via Bolagsverket
• Upprätta juridiskt hållbara kontrakt
• Låt inte arbetet påbörjas utan att alla detaljer klarats ut

Jo förresten. Jag har blivit lurad av en skärslipare en gång:
-75 kronor paar caantimetré, vi har ett svårt sjukt barn i Tyskland och måste åka till hamnen omedelbart. Pengar i handen. :)

SvD

Kraxa inte om resursbrist - Upplys i stället


Bild: Transportflygenheten på F7. I februari 2007 transporterades ett barn från Manchester till Karolinska sjukhuset. Under hela resan skedde ECMO-behandling i den intensivvårdsambulans man kört ombord.

UPDATE: Inger Atterstam skriver bra i SvD
UPDATE: Nu går Expressen igång på muterande virus

Jag hörde på radio att den 22-åring som drabbats av lunginflammation i samband med att han drabbats av svininfluensan - influensa A(H1N1) skulle föras över till Karolinska universitetssjukhus för vård i ECMO. ECMO betyder ExtraCorporeal Membran Oxygenering - och innebär syresättning utanför kroppen genom ett membran. Härgenom får lungorna vila och chansen att återhämta sig.

I Sverige, liksom övriga Europa, är ECMO-bahandling samlat till centra där personalen får chansen att specialisera sig i behandlingen. Om jag inte missminner mig finns ECMO i Norden förutom på KS bara danska Århus.

Som ett brev på posten är tidningarna, läs Aftonbladet, nu ute med braskande rubriker som basunerar ut att vårdplatserna i dessa unika fall inte kommer att räcka. Studo Ett:s reporter var lika tendentiös i sina intrevjuer med läkare i Stockholm och Norrköping (Länk). Vad alternativen skulle vara anger man naturligtvis inte. Jag tror inte att man vill ha en ECMO på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Det vore bättre om media mer koncentrerade sig på att berätta om viruset och hur man kan minska smittorisker och minimera svåra följdkomplikationer. Braskande rubriker om hypotetiska situationer är inte ansvarsfullt. Särsklt inte som det är både kliniskt och ekonomiskt omöjligt att bygga den här typen av vård. Läkarna har annat att göra än att behöva koncentrera sig på att hantera frågor som bygger upp scenarier som tar fokus från vård och förebyggande av smitta.

Aftonbladet, Kan bli platsbrist på sjukhuset
Expressen är mer saklig liksom DN, SvD, Sydsvenskan

Bloggar om

Bränder på brandstationer


Det har brunnit på brandstationen i Slite eller i alla fall räddningstjänstens lokaler. Alltid lite lustigt med den typen av fyr. Helagotland

Då är det läge att tradera två anektdoter från Stockholm.
Brand på Bromma brandstation
Under 40-talet utbröt en brand på Bromma brandstation på Ulvsundavägen. Elden kunde snabbt nedkämpas av brandstationens utryckningsstyrka. Det är inte helt otroligt att en förundersökning kunde inledas snabbt eftersom Stockholmspolisen hade ett vaktkontor i samma byggnad.
Ganska snart stod det klart att branden var anlagd och att gärningsmannen var en poliskonstapel som känt en dragning till tändstickorna. SIC!

Brand på Johannes brandstation
I början av 70-talet utbröt en brand men kraftig rökutveckling i ett logement (lucka) på huvudbrandstationen Johannes i Stockholm. Larmoperatörerna på samma brandstation var tvungna att dra stort larm på Östermalms och Kungholmens brandstationer eftersom man på Johannes brandstation vid denna tidpunkt endast hade specialfordon, typ skumbil, kranbil, hävare och ledningsfordon.
När första släckbilen från Östermalms brandstation anlände kunde brandmästaren efter undersökning ge motbud till kollegorna från Kungsholmen då Johannes egna brandmän hunnit släcka själva.

Nog är det lite intressant och lustigt när det brinner på brandstationer.
Andra bloggar om: , ,

Men glöm inte Götalandsbanan


Om inte Europakorridoren med snabbtåg till kontinenten byggs är det lika bra att flytta Sveriges huvudstad till Malmö.
Så bra att ett knippe kommunalråd längs E4:an idag uppmanar till bygge av en höghastighetsjärnväg som följer E4:ans sträckning söderut. Det enda nya med detta är väl att två stockholmspolitiker aktivt anslutit sig till skaran som förespråkar denna dragning av järnvägen.

Även om det inte nämns i debattartikeln är detta en del av den så kallade Europakorridoren. Redan 1993 startade Jönköping, Värnamo, Ljungby och Helsingborg projektet Europakorridoren med den så kallade Europabanan från Stockholm via Jönköping och Helsingborg till Köpenhamn och vidare ner till Hamburg.

Till saken hör också att regeringen den 8 december 2008 tillsatte Gunnar Malm ,VD för Arlandabanan Infrastructure AB, som utredare för förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Han ska vara klar i mitten av september.

Dagens debattartikel får därför kanske bara ses som en uppvärming inför vad som komma ska. Men det är ju bra att Stockholmspolitiker också engagerar sig. I ärlighetens namn ska sägas att storstäderna faktiskt redan tidigare visat engagemang. Exempelvis är Göteborgs förre kommunalråd, Göran Johansson (s) ordförande och i styrelsen för Europakorridoren sitter Stockholms moderate planborgarråd Joakim Larsson.

Ett varningens finger dock. Vi får inte glömma att en satnings på höghastighetståg måste vara väl integrerad med Göteborgsregionen. Det är därför viktigt att Götalandsbanan byggs. Den följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, från Stockholm över Jönköping till Göteborg.

Kommunlråden i Hallsberg och Skövde kanske inte jublar men...

Eftersom höghastighetsjärnvägen ska vara klara senast 2025 hoppas jag på pensionärsbiljetter.

Direktiven till utredningen om höghastighetsbanor, Dir 2008:156
Europakoridoren

SvD Brännpunkt, Bygg höghastighetsjärnväg längs E4:an, SvD

Bloggar om

2009-07-18

Kommuner får inte vaccinera

Nynäshamn har som bekant Sveriges enda kommunalråd 2.0* - Ilija Batljan (s) - och han har deklararat att Nynäshamns kommuninvånare ska få gratis vaccin mot svininfluensa A/H1N1. Detta är givetvis mycket bra även om förebyggande sjukvård torde vara en landstingsangelägenhet. Personligen anser jag att staten borde stå för kostnaderna då det är uppenbart att många landsting inte kommer att klara kostnaderna utan att annan verksamhet blir lidande. Blir inte vaccineringen gratis kommer man att misslyckas i sitt uppsåt.

Svenskan har nu ringt upp de andra kommunalråden i söderkommunerna som klart uttalar att de inte kommer att verka för att kommunerna ska stå för kostnaderna.

Egentligen är detta ganska ointressant. Fokus borde i stället riktas mot folkhälsominister Maria Larsson som utifrån en principiell utgångspunkt säger nej till statligt stöd.

Om man ska vara riktig petimäter är jag ganska övertygad att länsrätten skulle upphäva en eventuell laglighetsprövning där Nynäshamns kommun står för en sådan här kostnad. Det är ju tämligen uppenbart att det handlar om en landstingsangelägenhet (jfr 1 kap. 8 § smittskyddslag [2004:168]. Sjukvårdshuvudmannen, det vill säga landstingen, har att vidta de smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor. Kommunerna och vissa myndigheter har ansvaret för åtgärder som riktar sig mot objekt och djur.

Det är alltså ingen angelägenhet för primärkommunen. Hur gärna man än vill.

*- Aftonbladets ledare 19 juli 2009, Uppkavlade ärmar, Socialdemokratins räddning kan finnas – i Nynäshamn

Tidigare artiklar i ämnet - SvD
Bloggar om

Fördomar om vissa fordonsförare


Bild: Jag åkte med en taxi i Italien som hade en liten pryl för att lura bältespåminnaren. En sådan pryl kan man förhoppningsvis inte köpa på Biltema.

Fördomar ska man alltid vara uppmärksam på. Med viss förvåning läser jag i DN att åtta av tio utan bilbälte kör Audi. Uppgifterna kommer från en undersökning som http://www.alltommotor.se/ genomfört tillsammans med Folksam.

Att köra utan bilbälte är synnerligen korkat och det är förvånande att tre av fem AUDI-ägare som intervjuas i DN anser att det ska vara individuellt att bestämma om man ska använde bilbälte eller inte. Nu är det ju så att vi alla har ett intresse av att skadorna i trafiken minimeras och just bilbältets betydelse för att begränsa skador är oomstritt. Detta motiverar en lagstiftning. Drygt 40 procent av de omkring 300 personbilister som varje år dödas i trafikolyckor har inte satt på sig bilbältet. Varje år dör ungefär 130 bilister i singelolyckor. Av dessa saknar två tredjedelar bilbälte.

Annars hade jag nog satt en slant på att det var BMW-förare som utmärkte sig när det gällde bilbältesmoralen. Man får vissa fördomar besannade när man sitter i kö på Skanstullsbron in mot Skanstull. Vänstersväng är förbjuden och filen är endast öppen för kollektivtrafik. Sitter man där under ett någraminuter svänger alltid någon buss. Likaså ser man ambulanser som under uttryckning svänger upp mot SöS. Men som amen i kyrkan passerar alltid några privatbilar. Och det är alltid BMW.

Men det kanske finns förklaringar. På parkeringen för rörelsehindrade utanför Maxi ICA står alltid någon BMW.

Men det är klart. Det kanske är Säkerhetspolisens livvaktsbilar. De är ju registerade som utryckningsfordon och föraren bryta mot vissa trafikbestämmelser generellt och vissa andra bestämmelser vid brådskande tjänsteutövning.
Bloggar om

Offentlighetsprincipen inskränks


Bild: Detta fordon användes under Almedalsveckan av ett statsråd med hemvist i Västerbotten.

Svenskan skriver idag om Säkerhetspolisens val av utländska fordon för personskyddet. Effekten lär inte bli någon annan än att vi kommer att få någon sekretessbestämmelse som minskar åtkomsten av bilregistret.

Jag har tre Volvo i mitt garage och är jätteglad över detta. Det är jag själv som bestämt detta. På samma vis tycker jag att det är självklart att Säkerhetspolisen väljer fordonstyper som uppfyller de krav som de har när det gäller personskyddet av statsledningen och kungafamiljen.

Att som SvD idag gör, dra igång en debatt om varför man inte väljer Saab eller Volvo, känns fel. SÄPO vet nog vad man gör.

SvD ställer den retoriska frågan om Tysklands förbundskansler Angela Merkel eller Frankrikes president ­Nicolas Sarkozy skulle våga sätta sig i en utländsk bil i stället för en tysk ­eller fransk i tider när den inhemska bilindustrins överlevnad är hotad?

Nej det skulle de nog inte. Men vad värre är att de nog också skulle bli väldigt förvånade över att vem som helst via en slagning på Internet kan få fram fordonsspecifikation på de bilar som används av Säkerhetspolisen.

Det skulle inte förvåna mig om det långsiktiga resultatet av Svenskans artikel blir att vi får någon sekretessbestämmelse som omöjliggör utdrag ur fordonsregistret när det gäller Rikspolisstyrelsens, de lokala polismyndigheternas, Statsrådsberedningens, Hovstallets och kungafamiljens privata bilar.
Expressen

2009-07-17

Stor tvekan kring denna nyhet

Dagen skriver att polis hotade häkta kristna deltagare i rockfestival. man får intrycket att gruppen som "bara vittnat om sin tro" och delat ut biblar skulle ha blvit utsatta för någon form av övergrepp från polisen och arrangörerna av Hultsfredsfestivalen.

Jag tvivlar på sanningshalten i artikeln och sannolikt har många fakta som inte är fördelaktiga för "Streetchurch" glömts bort. Bara påståendet att "polisen hotat med häktning" talar sitt tydliga språk.

Det är domstolar som häktar. Polisen griper, medtar till förhör, omhändertar eller avlägsnar. Kanske borde Dagen ha kollat med polisen vad som verkligen timat. Det ligger nog en hund begraven här och några ur Streetchurch har uppenbarligen inte skött sig.

Bloggar om

2009-07-16

Förtretligt att stava fel


Idag hade Sydsvenskans redigerare svårt att stava.

Aprilskämt i Ystad

Så otroligt pinsamt för Ystad kommun att man har en turistchef som skrivit till kulturministern och bett om ny nationalsång. Man får hoppas att det är Charlotta Blom Rudolv som privatperson som skriver till regeringen. Särskilt eftersom Sverige inte har någon juridiskt fastställd nationalsång. En ickefråga för kulturministern alltså. (Senast behandlat i Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU 06)

– Många svenskar, såväl gamla som nya, kan inte identifiera sig med "Du gamla, du fria". Den är för gammalmodig och jag tolkar den som att den antyder att det var bättre förr, när Sverige var en ockupationsmakt. En bra nationalsång ska väcka stolthet, bidra till att skapa samhörighet och gemensam identitet, säger Blom Rudolv till Sydsvenskan.

Så kan man ju tycka men frågan är om hon kan texten. Förvisso kan några stycken verka ålderdomliga men första versen är väl klockren och rätt odiskutabel:
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Inte ens jag är odelat positiv till inledningen i fjärde versen men det finns nog anledning att sätta saker i sitt sammanhang och inte göra sig löjlig.
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,för Sverige, den kära fosterjorden.

Undrar om turistchefen i Ystad ska plocka bort Ales stenar. Det är ju ändå ingen som vet varför de står där. Och Tornväktaren i S:ta Maria kyrka det är väl ända lite löjligt nu när man ringer 112 för att larma räddningstjänsten eller aktivera kommissarie Wallanders kollegor.

Men det sker många bra saker i Ystads kommun. Igår var till exempel överste Bo Pellnäs på Hammarskjölds Backåkra. Han talde om Ryssland (Ystads Allehanda).

Kulturchefens problematiserande av nationalsången faller bara historielösa och okunniga rasister i saken. Jag passerade Lützen i förrgår och ser det endast som en historisk plats. Inte en tid som vi påminns om i nationalsången.

Sydsvenskan, Kulturchef vill ha ny nationalsång

Nyhetsvärdering


Det är intressant att se hur Facebook, som nu påstås ha 250 miljoner medlemmar, är en källa för journalister när det är nyhetstorka. Sportbladet gör idag sak av att Hammarbyspelaren Igor Armas från Moldavien gått med i den mindre begåvade Facebookgruppen "”Vi vill inte se vårt Hammarby IF i Prideparaden".

Armas svarar att han inte behärskar vare sig engelska eller svenska och när folk ber honom att gå med i grupper så gör han det.

Det hade varit klädsamt om Sportbladet efter det svaret lagt ned artikeluppslaget.

Samtidigt med Facebookgruppen har en sådan där löjlig namninsamling startats på nätet. I skrivande stund har 333 personer deklarerat att de inte vill se "Hammarbyklubb smutsas ner av ett pajasevent!" och "Vi vill INTE se våra spelare delta i Pride!" Läser man kommentarerna ser man att korna inte riktigt är i rätt bås men så blir det naturligtsvis när en av undertecknarna är "Adolf Hitler, Johanneshov".

Bloggar om , ,

2009-07-15

Måste läsa på mer om Premier League

Om man vill göra anspråk på viss allmänbildning måste man ha lite koll på sport i allmänhet och fotboll i synnerhet. Att jag inte har det blev jag alldeles nyss varse när jag läste DN:s rubrik "Downing lämnar Boro för Villa"

Landslagsmittfältaren Stewart Downing lämnar nedflyttade Middlesbrough FC (Boro) för att gå till Birminghamklubben Aston Villa FC (Villa).

Själv trodde jag att man skulle flytta premiärministerbostaden 10 Downing Street till en villa. Eller att det var nånting med den gamla hockeyklubben Tema Boro i Landsbro och kopplingen till den konkursade småhustillverkaren Borohus som ju byggde fina villor. Numera finns namnet Borohus hos en småhustillvarkare i Sjuhäradsbygden (Mjöbäck i Svenljunga kommun).

Österrikisk nutritionslära vid frukostbordet

Jag har sovit på hotell över 1000 nätter och har ganska bra blick för frukostborden. Nu i veckan såg jag på ett hotell i Österrike något jag inte sett förut.

I en stor skål hade man müsli färdigblandad med mjölk. Det var en härlig sörja där müslin svällt och blandats med solrosfrön och vetekli. En och annan hasselnöt guppade också i sörjan.

Själv valde jag att blanda själv till angenäm styrka och smak.

Nu hör det till saken att müsli är en ursprunglig schweizisk blandning avsedd för sanatoriepatienter. Nutriotiosspecialisten och läkaren Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867-1939) var den som först blandade müsli. Men även amerikanen John Harvey Kellog (1852-1943) var inne på samma spår.

Jag vill därför inte utesluta att det österrikiska frukostbordet müsliarrangemanget ligger nära orginalet. I kväll blandar jag en tallrik filmjölk med müsli och sätter in i kylen. Kanske sväller müslin på rätt sätt?

2009-07-11

Hillevi Larsson lever i en anakronism

SvD berättar att både Republikanska föreningen och Rojalistiska föreningen slår medlemsrekord när det nu om knappa året drar ihop sig till prinsessbröllop.

– Jag blev ännu mer engagerad och övertygad när jag kom in i riksdagen, och råkade läsa successionsordningen. Det är ju medeltida paragrafer, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson.

Det är rätt egendomligt att man som riksdagsledamot "råkar läsa" en av de fyra grundlagarna. Det borde vara bland det första man ska göra när man tar säte i Riksdagen. Visserligen kan pargraferna uppfattas som ålderdomliga men medeltida är de definititivt inte. Medeltiden kan sägas sluta på 1500-talet och det är långt före 1810 då Succesionordningen trädde ikraft.

Hillevi Larsson lever i en anakronism där hon blandar ihop medeltid och något som är ålderdomligt. Anakronismen förstärks när hon inte ser att vi lever i en fullt demokratisk konstitutionell demokrati.

SvD

Bloggar om ,

2009-07-10

Där har nog miljöinspektörerna fel

Jag läser i Svenskan att Frälsis inte fått servera bullar i samband med festivalen i Landskrona.

Det är bra att miljöinspektörerna är ute och kollar. Livsmedelslagen är en bra lag som naturligtvis ska efterlevas eftersom den syftar till att skydda oss från sjukdom och ohälsa. Men det torde finnas en möjlighet att tolka lagen positivt eftersom Frälsningsarmén i detta sammanhang inte kan sägas bedriva en tillräckligt organiserad servering.

Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i livsmedelskedjan, se artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002. Av beaktandesats nr. 9 i förordning (EG) nr 852/2004 framgår ytterligare beskrivning. Där anges att ett företag är en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss grad av organisation.

Det går att tillämpa livsmedelslagen på ett rimligt sätt.

Sydsvenskan, DN