2012-08-30

Rappakalja från TT och adekvat kausalitet

TT gick under kvällen ut med ett telegram om olycksutredningen efter en tragisk spårvagnsolycka i Göteborg i början av året. TT:s rubrik är "Förare fick klartecken vid olycka". Denna rubrik saknar helt och hållet relevans vid denna händelse där en 17-årig flicka omkom efter att ha klättrat över kopplet mellan två vagnar samtidigt som spårvagnen sattes i rörelse.

Den som läser detta kan ju tycka att det verkar skumt och man anar att det brustit i något tekniskt system. TT:s kortfattade text ger ingen ytterligare klarhet.

Men vad var det då som timade?

Flickan och hennes kamrater hade bråttom till ett tåg från Göteborgs central. På Drottningtorget står ett spårvagnssätt och flickans sällskap valde att gena genom att klättra över kopplet på mellan vagnarna. När flickan tog sig över kopplet startade tåget och hon släpades under spårvagnen.

Det är viktigt att man försöker minska risker. Att någon dör är katastrofalt och ofattbart. Göteborgs spårvägar tar sådant här på allvar. På moderna spårvagnar kan man inte klättra mellan vagnarna. Spårvägen låter även montera staket för att försvåra passage mellan spåren.

Men när TT skriver ett kortfattat telegram och sätter en fullständigt irrelevant rubrik blir ingen klokare. Saningen med ett s.k. "klartecknet" var att föraren fick klarsignal och därmed körde iväg.

Kanske skulle textredigerarna på TT studera detta med adekvat kausalitet. Om till exempel blixten slår ned i en hästdroska som genom kuskens misstag kommit på avvägar, så kan inte skadestånd yrkas med motiveringen att blixten inte hade träffat droskan om inte kusken kört fel väg.

SvD

Uniformspetimäter

En turbanklädd sergeant vid den stolta
Kanadensiska ridande polisen (RCMP)
Jag läser i Dagen att norska soldater nu får bära religiösa symboler. Då mäste jag vara petimäter och påstå att norska soldater burit religiösa soldater sedan uniformsupplösningen och sannolikt även för dem. De bär nämligen norska riksvapnet vilket i likhet med det svenska toppas av en krona med ett kors.

Annars tycker jag att det är bra att det numera är tillåtet för norska soldater får bära turban, hijab eller kalott till uniform. I den svenska försvarsmakten är det sedan några år tillåtet med kippa, turban och huvudduk.

UPDATE: Den 31 augusti skriver även Kyrkans Tidning om detta. Man citerar den danska tidningen Kristeligt Dagblad som även berättar att den norska polisen 2009 beslutade sig för att inte tillåta religiösa symboler till polisuniformen. Den svenska polisen öppnade genom sin nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 för att polisen tillåter att en medarbetare i enlighet med sin religiösa tro ges möjlighet att bära turban, kippa eller huvudduk i tjänsten. Turbanen, kippan respektive huvudduken ska anpassas till form och färg och uniform.

Det är rätt egendomligt att majoriteten av danska försvarspolitiker idag uttalar att man inte vill gå i Norges (Sveriges) fotspår. Forsvarsordfører for Socialdemokraterne Bjarne Laustsen er ikke i tvivl.

-Religiøse symboler skal fylde så lidt som muligt i offentligheden. For mig er det at tro en privatsag, og derfor behøver man ikke skilte med det. Jeg synes man bør bibeholde uniformen, da det gør det lettest for alle, säger exempelvis socialdemokraten Bjarne Laustsen, ordförande i Folketingets försvarsutskott, till Kristeligt Dagblad.

Världens fest

Nu är det åtta dagar kvar till Världens fest i Malmö. Nästan 3 500 personer kommer.


Barn i träd

Lycka

2012-08-06

-Lugnet är duktig på representation, sa kommunalrådet Bucht i Haparanda

Kommunalrådet Sven-Erik Bucht (s) i Haparanda avtackade i början av 2009 Kristina Lugnet som kommundirektör i Haparanda. Med facit efter dagen är det närmast ironiskt att läsa att Bucht talade om glitter och glamour och att hon är duktig på representation. SIC!

Generaldirektör Krístina Lugnet kommer att få lämna Tillväxtverket. Det blåser på¨toppen och hon har uppenbarligen inte haft koll på ivriga medarbetare på denna myndighet där många har en bakgrund i näringslivet. Det är inte helt osannolikt att dessa tagit med  sig en representationspraxis som kan vara acceptabel i näringslivet. Skillnaden är att man i staten har ansvar för det allmännas pengar. I näringslivet svarar man inför aktieägarna och några företagsevent måste till för att hålla upplevelseindustrin under armarna.

Jag vet att Kristina Lugnet var en omtyckt och framgångsrik kommunchef i Haparanda och hittar en närmast ironisk artikel i Norrländska Socialdemokraten. Kommunalrådet Sven-Eric Bucht höll tal till Lugnet och sa:
Jobbet framför allt, du har verkligen brunnit för uppgiften och fått saker gjorda. Bryr sig alltid om, du har ett stort socialt patos och är duktig på att underhålla kontakter. Det tredje draget, allt ska se ut något för världen, det får gärna vara glitter och glamour och du är duktig på representation. Inte konstigt att de utser dig till generaldirektör.


Oj då. Förutsåg Bucht något?
DN, DN, SvD