2012-07-25

Eskil Erlandsson och Stureplanscentern

Igår var landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) sommarvärd i SR P1 Sommar.  Han framträdde som en jordnära, trygg om än blyg politiker. 55 år gammal blev han för några veckor sedan pappa för första gången. -Jag vill att min son ska kunna springa barfota i en betad hage. Att han ska lära sig namnen på gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Att han ska veta var maten kommer ifrån, sa Erlandsson.

Idag besökte jag, för första gången, Årsta holmar mitt i Stockholm. Alla som åkt tåg till Stockholm har passerat över dessa öar när de åkt över Årstabroarna.  Men få har varit ute på dessa holmar som normalt bara kan nås med båt eller en 200 meter lång simtur från Årsta. På Årsta holmar finns bara en gård och vegetationen är tät. Mitt i Stockholm har här några bävrar byggt bo och de får vara i fred.

I Stockholm har Centerpartiet posten som stadsmiljöborgarråd och man skulle önska att denna partibroder till Erlandsson hade samma känsla som honom. Men ack nej. Borgarrådet Per Ankersjö beskriiver sig som en liberal centerpartist och är långt ifrån de klassiskt gröna centerpartisterna.

För ett år sedan föreslog Per Ankersjö och Centerna i Stockholm,  att man skulle bygga en bro till Årsta holmar och "anlägga en riktig city-beach med krog och nattklubb". Sprit och festande är mer intressant för Stockholmscentern än skyddad naturområden. Men lyckligtvis segrar förnuftet. Nu pågår i Stockholms stad ett arbete med att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar för att skapa ett naturreservat med stöd av miljöbalken. Detta innebär att området får ett långsiktigt skydd.

På SvD Brännpunkt uttalar sig Ankersjö de n13 januari 2012. Han säger:
Så på frågan om det är för skalbaggarna eller för människan som vi vill bevara våra grönområden är svaret för mig och Centerpartiet enkelt, det är självklart för människans skull. Jag kan inte, likt vissa ekologister och miljöpartister, anse att skalbaggarnas rätt att husera ensamma i grönområdena trumfar människors möjligheter att få vistas ute i naturen. Vi i Centerpartiet vill ha en stad för människor att leva i helt enkelt.
Jag har bott i Stockholm i 53 år utan att ha varit där. Men jag har njutit av att veta att är finns en biologisk mångfald och orörd natur. Jag har kunnat leva i Stockholm utan att ha varit ute på Årsta holmar. Ankersjö uttalar sig uppenbart för Centern men någonstans känner jag att Eskil Erlandsson har en annan syn på tillvaron.

Centern har i flera opinionsmätningar det senaste året hamnat under fyraprocentgränsen. Kanske är denna traditionsrika folkrörelse på väg att försvinna. Om historien om Centern som ett "före detta parti" kommer att skrivas är det sannolikt att den s.k. Stureplanscentern kommer att tillskrivas rollen som de som knäckte partiet.

Bloggar om , , ,

2012-07-18

Ship to Gaza - Om kommuner och utrikespolitik

Idag anlöpte skonaren S/V Estelle Malmö hamn. Hon är ett av fartygen som deltar i aktionen Ship to Gaza med syftet att segla med förnödenheter till Gaza som ju är försatt i blockad av staten Israel.

Opinionssidan i Sydsvenskan skriver idag tre vänsterpartistiska politiker om Ship to Gaza. De politiker som skriver är tvivelsutan företrädare för kommunen eftersom det handlar om kommunalråden Hanna Gedin och Hanna Thomé samt ordföranden i kulturnämnden, Daniel Sestrajck.

Allt har hitintills tytt på att Ship to Gaza är ett fredligt projekt med humanitära syften. Det är därför inget att säga om kommunalpolitiker vill skapa engagemang kring den tragiska situationen för palestinierna i Gaza. Men vissa citat i texten väcker frågor. De skriver blanda annat:
För Malmö stads rödgröna majoritet är det viktigt att göra vad vi kan för att bidra till en lösning på konflikten. 
Nu är det dock så att utrikespolitik, enligt kommunallagen, inte är en kommunal angelägenhet. Detta gäller oavsett hur gott uppsåtet än är. Det är staten som ansvarar för utrikespoliiiken. Kampen för internationell  solidiaritet får kommunpolitiker ägna sig år som privatpersoner men inte som kommunalpolitiker. De vänsterpartistiska politikerna påstår att Malmö stad just nu ser över problematiken med varor som produceras på ockuperad mark. Jag menar att en sådan utredning knappast kan resulterar i ett direktiv att bojkotta sådana varor. Det skulle strida mot vad som är kommunens kompetens.  Utrikespolitik är inte kommunernas kompetens.

 Bloggar om


2012-07-16

Egendomlig debatt om Eurovision Song Contest

I Aftonbladet i torsdags skriver tre hotelldirektörer i Stockholm under rubriken "Grattis Danmark  vinnare i ESC 2013". De menar att beslutet att lägga finalen i Malmö är en samhällsekonomisk skandal eftersom vi tar hem ett internationellt jätteevenemang och sedan skänker bort en massa möjligheter till marknadsföring, skatteintäkter, näringsintäkter och tillväxt till vår granne Danmark.  Hotelldirektörerna radar upp mängder av argument som ger vid handen att mycket av evenemangets intäkter kommer att hamna Danmark.  I sak må de ha rätt i mångt och mycket men nog blir man lite förvånad när de bland uteblivna intäkter radar upp "uteblivna landningsavgifter".

Särskilt egendomligt är det att tre hotelldirektörer i Stockholm beklagar sig för uteblivna hotellnätter. Stockholm må ha 17 000 hotellrum att jämföra med Malmös 4 000 rum. De flesta som frekvent besöker Stockholm vet att staden redan idag har för få hotellrum. Kanske borde hotelldirektörerna yvas över problemen i vardagen i stället för i samband med en  unik händelse som att Sverige står som arrangör för ESC.

Hotelldirektörerna må vara duktiga i sin argumentering men nog framskymtar avundsjukan när det skriver:
SVT motiverar beslutet med att det blir ett lyft för ett mångkulturellt Malmö. Tyvärr kommenterar man inte att man ger bort större delen av den ekonomiska vinsten med arrangemanget till ett land som i mångt och mycket inte delar samma åsikter vad det gäller mångkultur och migration.
Idag berättar Sydsvenskan hur avtalet mellan SVT och Malmö ser ut. Av detta framgår att en semifinalerna kommer att ligga just i Köpenhamn. Detta gör att evenemanget blir en gemensam angelägenhet för både svenskar och danskar. Det är givetvis bra och gynnar båda länderna och evenemanget i sin helhet. Det är bara att konstatera att det ligger i tiden att stora evenemang numera är bilaterala. Där har Malmö klara fördelar framför Stockholm. Hockey-VM 2012 var inte direkt någon success.