2011-12-21

Kyrkupplaga

Yrkesspråk är alltid spännande och idag lärde jag mig ordet "Kyrkupplaga". En kyrkupplaga är en upplaga av en tidning som görs med syftet att försena en eventuell extraupplaga från en konkurrerande tidning. Nu senast gjorde Expressen en s.k. Kyrkupplaga om vädret när huvudupplagan i själva verket handlade om avslöjandet om det fejkade bilderna med kungen på sexklubb.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson berättar på sin blogg om den första kyrkupplagan 1978. Tidningen Expressens chefredaktör hade fått kunskap om att folkpartiets partiledare Per Ahlmark skulle avgå. Man tryckte upp en första upplaga på några hundra exemplar som levererades till Dagens Nyheter och Aftonbladet. Denna fejkupplaga hade rubriken "Så mycket tjänar du på att gå ur statskyrkan". Den riktiga upplagan basunerade i stället ut den stora nyheten att Per Ahlmark avgår och att han skulle ersättas av Ola Ullsten.

Anders Borg och Gustavs grabb


Finansminister Anders Borg verkar aldrig göra fel och han är alltid övertygande i sina resonemang. Men nu har jag läst två tidningsartiklar som gör mig fundersam.

I torsdags berättade Anders Borg i en öppenhjärtig intervju i Kyrkans Tidning om sin kristna tro. I faktarutan uppger Anders Borg att hans senast lästa bok var Gustavs grabb av Leif GW Persson. Alls icke ett dåligt bokval.

Men igår var Anders Borg inbjuden till Svenska Akademiens högtidssammanträde med offentlig sammankomst i Börssalen i Gamla Stan. Svenska Dagbladet fångar upp honom i vimlet där han kvickt och med glimten i ögat svarar på frågan vilken julklappsbok han skulle köpa. - G W Perssons Gustavs grabb, blir svaret.

Först tänker jag att detta inte stämmer. Man kan ju inte köpa en bok man redan läst. Men så slår det mig. Det är ju så man ska göra. Själv är jag såld på det fascinerande språket i Tomas Bannerheds Korparna.

En liten petimäteranmärkning är att Svenskan skriver "G W Persson". Kanske för att det var ett citat från Borg. Men Leif Gustav Willy Persson skriver själv "Leif GW Persson".

2011-12-20

Pressetik återigen

Det är svårt med etiken i media tänker jag när jag läser Skånska Dagbladet som skriver att två drunknade män ska ha haft alkohol i blodet. Bakgrunden är att två män på fisketur i Sövdesjön i södra Skåne drunknade i maj. Någon misstanke om brott förelåg inte men nu har polisen enligt tidningen fått resultatet från den rättsmedicinska undersökningen. Provresultaten, vilka är hemliga, visar att männnen hade alkohol i blodet. Tyvärr ett vanligt faktum vid drunkning.

Men frågan är hur man tänker etiken när man publicerar uppgifter som är hemliga och egentligen bara angår polisen och de anhöriga. I de pressetiska reglerna uttalas att man noga bör överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Man ska avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. Vilket allmänintresset är här synes oklart. Det liknar mest bysladder och motivet är knappast att sprida kunskap om den olyckliga kombinationen alkohol på sjön. Vidare uttalas i de pressetiska reglerna att man alltid ska visa brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.

2011-12-19

E-Type borde skärpa sig

Det är lite tragiskt att höra E-Types version av Mikael Wiehes "Andraklasspassagerarens sång" (Titanic) från TV4:s "Så mycket bättre". Hoola Bandoolasq låt är finstämd och allvaret är aldrig frånvarande. Det politiska budskapet är väl dolt.

Men när E-Type ska göra sin version av en sång om en katastrof, där 1 517 miste livet, blir det lite väl mycket tjo och tjim. Han framför sången som en blandning av reggae och calypso. Dansbandstonerna kan förnimmas och allvaret blir som bortblåst. Avslutningen blir vämjelig när frasen "Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp" avslutas som Thore Skogmans och Lill Babs fina "Pop i topp" från 1965.

Det hade varit bättre om E-Type framfört LTO-tango. Fast den har ju Björn Afzelius skrivit.

2011-12-18

Biskop Antje och Skolverkets generaldirektör

Skolverket verkar oroliga i advenstid och har intagit ett säkerhetstänkande kring den farliga advenstider där människor kan kränkas vid besök i skolan. Det finns dock en myndighet som har anledning till säkerhetstänkande i adventstid - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Biskop Antje Jackelén - @BiskopAntje - har idag haft en liten men rolig twitterkonversation med generaldirektören @AnnaEkström på Skolverket.

Biskopen skriver att hon hör många som är oförstående för verkets "säkerhetstänkande". Jag är en av dem. Jag har förvisso varit tveksam till skolavslutningar i kyrkan utifrån skolllagens formuleringar om skoltvånget, men anser att Skolverket drabbades av kristofobi när man gick ut med sin rekommendation "Advent i en icke-konfessionell skola". En skrivelse som jag nu inte lyckas återfinna på Skolverkets webbplats. Jag kommenterade skrivelsen den 3 december under rubriken "Tycker Skolverket att man ska ha skorna på sig i moskén".

Min enda kommentar är: Det finns en myndighet som har anledning att ha säkerhetstänkande i adventstid - Myndigheten för samhällsskyd och beredskap, MSB. 40 procent av bränderna i bostad i december försorsakas av levande ljus. I juletid är det full rulle vid spisen vilket innebär ökade risker. Och fortfarande finns det dem som vågar ha levande ljus i granen. MSB:s viktiga varning i adventstider finner du på denna länk.

Tror Sturmarkarna att asatroende firade Adventus Sus Scrofi


Humanisterna vill ge de kristna inslagen vid jul ledigt. Vilka kristna inslag man avser är oklart (ingen stjärna i granen?). På den grunden är det intressant att Sturmarkaren Patrik Lindenfors i kommentarer till mitt blogginlägg "Gör Sturmark till teologie hederdoktor" säger att en präst som uttalar en välsignelse inte är något farligt alls. Han skriver vidare att detta dessutom är något som bör upplevas inom ramen för skolan. Bra så och kul om Sturmark också tycker detta. Men det är inte riktigt detta öppna förhållningssätt Humanisterna ger uttryck för. Skolverkets undervisningsråd och jurister drabbas också av oberättigad oro och menar att bön och välsignelse är uteslutet vid skolbesök. Hade det varit frågan om tvångsdop hade jag förstått att man upplevt en fara.

Biskop Antje Jackelén replikerar, med ödmjuk ton, i dagens Sydsvenskan på Humanisternas företrädare Patrik Lindenfors och Christer Sturmarks debattinlägg "Sluta ljuga om julen". Ett inlägg med raketforskarambition där man bland annat berättar att Jesus inte föddes på juldagen. Som om det var många som bekände sig till en sådan kalenderdoktrin?

Biskop Antje Jackelén skriver:
Många väljer ett soptunneperspektiv på kristen tro, de grundar sitt omdöme på det som hamnat på historiens skräphög. Ett kritiskt förhållningssätt är viktigt också när det gäller tro, men för den skull behöver man inte kasta ut barnet med badvattnet. En oroande tendens i Sverige är att sätta sektstämpel på religiösa gemenskaper. Att betrakta kyrkan som en nischverksamhet för ett fåtal medlemmar är missvisande och utarmar samhället. Svenska kyrkan är medlemsfinansierad men öppen för alla.
Det är bra att biskopen är ödmjuk något som Sturmarkarna inte är. Den sekulära humanismen, som Sturmarkarna bekänner sig till, distanserar sig alltmer från humanism i betydelsen mänsklig. De allra flest torde nog ställa upp på en definition att egenskaper som empati, förståelse för andra och ödmjukhet är humanism - mänsklig.

I sin debattartikel skrev Sturmarkarna:
Julen är inte exkluderande utan alla kan vara med i firandet, oberoende av religiös tillhörighet eller livsåskådning. Om man håller sig till sanningen är lucia- och julfirande i skolan inga som helst problem. Men ge de kristna inslagen ledigt, de kan den som vill lägga till därhemma.
Men vilka kristna inslag är det egentligen Sturmarkarna vill ge ledigt. Är det krubban, som för övrigt bara har hundraårig tradition i Sverige, är det stjärnan i julgranen eller är det titeln "Sankta" i Luciasången? . Kanske är det psalm 134, Gläns över sjö och strand.?

För problemet är ju att skollagen nu ju tolkas så restriktivt att skolor inte vågar gå till kyrkan. Förskolor oroas för och ställer in besöket i kyrkan med den traditionsenliga krubbvisningen. En förskolechef i Bollebygd får frågan om han kan se någon poäng med att barnen får komma till kyrkan för att lära sig varför vi firar advent. Han svarar: säger till tidningen Dagen: -Då kan vi lika gärna göra det själva så att det inte bara blir kyrkans tro och tänkande. Det är bättre att pedagoger talar så att det inte blir ensidigt.

Förskolechefen är ett exempel på vad som händer om man följer Sturmarkarnas religionsfientliga hållning. Vissa jultraditioner är hämtade från andra sammanhang än rent kristna. Men ingen torde ifrågasätta att just adventsfirande är något som bara firats firats i den kristna kyrkan. Eller tror man att de asatroende firade fyra särskilda söndagar - Adventus Sus Scrofi (Grisens ankomst)? (med reservation för latinets böjningsformer).

2011-12-17

Den som vill ta upp pressetisk debatt ropar i öknen

När professor Claes Sandgren påminner om att tipspengar till poliser är mutbrott och samtidgt uppmanar publicistiska företrädare till debatt om pressetiken ropar han i öknen. Det är totalt tyst. I tidningen Journalisten refereras han men kommentarfälten gapar tomma. Denna tystnad från journalisterna och ovilja att utveckla pressetiken kommer att leda till att lagstiftaren inskränker meddelarfriheten.

Den 7 december skrev jag inlägget "Journalister ska inte utveckla sin egen yrkesetik". Bakgrunden var att Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd, som bara består av journalister, tagit ställning till intervjutekniken med dolda kameror i förhållande till regeln att en journalist ska visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt. I samma regel uttalas att den intervjuade ska upplysas om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information.

Det är ju liksom lite svårt att göra detta när man använder dolda kameror. Givetvis är det befogat att använda dolda kameror men i detta fall lurade man en frälsningsofficerare att gå in i ett själavårdande samtal. Yrkesetiska nämnden friade vilket jag anser vara fel. Själavårdssitutationer åtnjuter särskilt skydd i lagstiftningen i de flesta demokratiska rätttssystem och det borde den Yrkesetiska nämnden ha reflekterat över. Utgången hade säkert blivit en annan om man haft en jurist som opartisk ordförande. Något som är allmänt förekommande i sådana här kontrollsystem.

Den 11 december skrev professorn i civilrätt, Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor, IMM, en debattartikel i Dagens Nyheter under rubriken "Tidningarnas tipspengar till poliser är mutbrott". Sandgren menar att de publicistiska aktörerna bör bekänna färg när det gäller tipspengar. Ett system som kraftigt undergräver förtroendet för polisen och som ytterst skadar rättssamhället.

Men Sandgren tycks ropa i en öken. Ingen svarar honom trots att följderna av en tystnad om pressetiken kan bli ödesdigra. Gör media inget åt detta med tipspengar kommer lagstiftaren att tvingas plocka bort meddelarskyddet för poliser när det gäller förundersökningar. Polismannen är idag skyddad genom att källorna inte får spåras och att han eller hon har anonymitetsskydd. Det är i grunden bra men genom tipspengar missbrukas systemet. Vittnen drar sig för att medverka i förundersökningen, den personliga integriteten för målsägande, vittnen och misstänkt gärningsman riskerar att kränkas. Rättssäkerheten urholkas bara för att media vill ha säljande artiklar.

En som svarar Sandgren är Journalistförbundets ordförande. Men i sin replik tar han inte upp sakfrågan. I stället irriteras han över en formell felaktighet i Sandgrens artikel. Det blir nästan lite lustigt när DN:s redaktion upplåter redaktionellt utrymme som låter Sandgren återge alla tolvpunkter i Journalistförbundets yrkesregler. Det hade varit roligare om Sandgren funderat på en 13:e regel.

En mycket enkel regel. -Medverka inte till att mutor betalas för att få redaktionellt material.

Om inte annat kan man reflektera över p 12:
Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.
Skulle vi oftare se källhänvisningar som, en person med insyn i utredningen, en på platsen tillstädesvarande polisman, och så vidare, skulle nog dessa undantag bland poliser som ta sig en funderare och knipa käft.

2011-12-16

Tröttsamt om åtalsimmunitet

- Jag är emot monarki, och det vet alla. Men ska vi ha monarki måste den moderniseras. Immuniteten är totalt otidsenlig, säger vänsterpartisten Lena Olsson. Det är ganska tröttsamt att hon ideligen återkommer till detta med kungens åtalsimmunitet.

Statschefens straffrättsliga immunitet har inte något med monarki eller republik att göra. Det är enligt rättstraditioner i både monarkier och republiker mycket vanligt att både inhemska och utländska statschefer har straffrättslig immunitet. Förklaringen till detta är komplicerad men bygger bland annat på folkrättens syn på staten. På goda grunder kan man hävda att avsikten med bestämmelsen är att freda statschefen från förföljelse. Straffrättslig immunitet tillkommer även en riksföreståndare ifråga om gärningar som statschef.

Enligt regeringsformen gäller vidare särskilda regler för lagföring av riksdagsledamöter. Det handlar inte om någon absolut åtalsimmunitet men... Vill Lena Olsson ändra dessa?
4 kap. 8 § regeringsfomen
Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.
Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestäm-melser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Sanningen är att om en kung eller drottning skulle börja begå en massa allvarlig brott får vi stora problem. Men de löses inte av att statschefen åtalas och lagförs.

2011-12-15

Be Sös-personalen om ursäkt

I måndags spreds mediauppgifter som gjorde gällande att en forskningsrapport visade Sös-akutens personal tycker att det är kvinnans eget fel om de blir misshandlade. Givetvis höjde jag på ögonbrynen särskilt när jag hört så många vittnesmål om hur Södersjukhusets personal tålmodig, professionellt och med enorm arbetsbelastning möter alla möjliga typer av sjuka. Expressens ledarredaktion var närmast föraktfull i sitt omdöme om vårdpersonalen. På goda grunder kan man fråga sig om denna ledarskribent har någon som helst insikt i hur det kan se ut på Sös-akuten en fredagkväll med 85-åringar som brutit lårbenshalsen, fulla ungdomar som fått en kniv i magen, påtända knarkare som egentligen inte skulle komma till akuten o.s.v.

Nu visar det sig att det handlar om en opublicerad forskningsrapport och forskaren, professor Mareet Castrén, uppger till Dagens Medicin att det inte finns någon sådan fråga i rapporten. I stället handlar det om en fråga som var ställd som ett påstående och med en helt annan betydelse. Nämligen att kvinnor med en passiv personlighet löper större risk för våld från sin partner än de som inte har en sådan personlighet. 28 procent av de tillfrågade vårdanställda instämde i det.

I det påståendet ligger ingen värdering och definitivt inget skuldbeläggande. Man får inte svaret på frågan vad passiviteten beror på eller hur den yttrar sig.

Ekot och alla som misstänkliggjort Sös-akutens personal borde be dem om ursäkt. Men uppenbarligen sitter det långt inne. Tagna med byxorna nere försöker Ekot i ett inslag igår försvara sin slutsats. Det blir vämjeligt. Lyssna här

Vänta på forskningsrapporten. När den kommer ska vi fundera på varför alkohol och andra droger är ett gigantiska inslag när det gäller våld i hemmet. Något som många verkar blunda för.

2011-12-14

Jag är för vissa former av misshandel.

–Men generellt är jag emot all form av misshandel, säger fotbollslandslagets förbundskapten Erik Hamrén, till SvD. Hamrén kommenterar Fotbollförbundets beslut att stänga av misshandelsdömda Alexander Gerndt från spel i landslaget.

Det är lätt att skratta åt ett uttalande när någon säger att han är emot all form av misshandel. Finns det någon som är för misshandel?

Jag måste då erkänna att jag, till skillnad från Hamrén, är för viss form av misshandel. Misshandel är enligt 3 kap. 5 § brottsbalken att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt. Det är inte snällt.

Jag är för misshandel som sker med samtycke. Det är alltså helt okej att tandläkaren tillfogar mig viss kroppssmärta när hon rycker ut en visdomstand. Misshandel som är socialt adekvant är fullt tillåten. Det är alltså inget problem med hårda tacklingar i en hockeymatch. Tänderna kan till och med ryka.

Misshandel inom ramen för nödvärnsrätten är lyckligtvis en straffrihetsgrund och de flesta av oss tycker nog att det är bra att staten har ett våldsmonopol. Poliser måste ibland ta i med hårdhandskarna.

2011-12-13

Gör Sturmark till teologie hedersdoktor

-Sluta ljuga om julen, utropar Humanisternas ordförande Christer Sturmark i en fullständigt fantastisk debattartikel i dagens Sydsvenskan. Medskribent är forskaren i evolutionsbiologi, Patrik Lindenfors. Man anar att doktor Lindenfors svarar för artikelns vetenskapliga höjd. Och nog är det stor vetenskap. Sturmarkarna låter exempelvis förkunna att det inte alls är säkert att Jesus föddes på juldagen. Det var ju stor kunskap dessa båda män förmedlar. Och ska sanningen fram är det nog få som tror att Jesus föddes just denna dag. Men det är givetvis ointressant. Det är nämligen ofrånkomligt att många på juldagen firar Jesu födelse och att just detta firande gjort denna dag till helgdag. Att sedan många firar jul av andra anledningar är också en sanning. Det är helt okej.

Sturmarkarna fortsätter:
Julen är inte exkluderande utan alla kan vara med i firandet, oberoende av religiös tillhörighet eller livsåskådning. Om man håller sig till sanningen är lucia- och julfirande i skolan inga som helst problem. Men ge de kristna inslagen ledigt, de kan den som vill lägga till därhemma.
Det knepiga är att Sturmarkarna är kristofoba när de beklagar sig över vad de uppfattar som kristna delar i julfirandet. De vill att just dessa inslag ska läggas åt sidan. Det blir alltså en Lucia utan hår och stjärngossarna måste vi plocka bort. Stjärnan i granen måste vi befrias ifrån.

De flesta med hyfsad allmänbildning vet att vi även före Sveriges kristnande firade kring nuvarande juletid. Julblotet var ett sådant firande. Men även dessa jultraditioner hade tydlig religiös koppling. Det är uppenbart att Sturmarkarna kan acceptera religiösa inslag under förutsättning att de inte är kristna.

Sturmark måste bli teologie hedersdoktor .Hans gärning är enorm då han nu för alla berättat den stora sanningen att all kristen koppling till julen är lögn. Men kanske ska jag låta bli att vara ironisk. Humanisternas kristofoba hållning är bekymmersam. De gör sig lustiga över kristna och vill hindra kristna att uttrycka sin tro. Ordet humanism betyder mänsklig. Förbundet Humanisternas utfall är ofta intoleranta och långt ifrån begreppet humanism.


2011-12-07

Journalister ska inte utveckla sin egen yrkesetik

TV4 Kalla Fakta sände i våras ett reportage om Frälsningsarméns hållning till homosexuella. Två journalister anmäldes till Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd för att de med dold kamera spelat in en själavårdssituation. En kårledare försöker bota en homosexuell genom bön. Anmälarna menade bland annat att det dolda filmandet av ett själavårdssamtal utgör ett brott mot Yrkesregel 8 i spelregler för Press TV och Radio. Där anges att en journalist ska visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Den intervjuade ska upplysas om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. Journalistförbundets etiska nämnd "friar" journalisterna och uttalar:
Om man väljer att arbeta med dold kamera kräver det enligt Journalistförbundet att man först noga överväger andra alternativ. Dold inspelning får aldrig riskera att uppfattas som en arbetsmetod som bara används i uppmärksamhetssyfte.
De två anmälda journalisterna har i sitt beslut tagit hjälp av redaktionsledning, ansvarig utgivare samt företagets programjurister. Och man har också innan programmet sänds meddelat de personer som medverkade i programmet om att de har blivit filmade med dold kamera.

När det gäller ett eventuellt brott mot regel 8 så innebär arbetet med dold inspelning naturliga svårigheter i att öppet tala om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. Att det i programmet skildras även ett själavårdande samtal anser nämnden inte gör någon skillnad.
Att Frälsningsarméns egendomliga inställning till homosexualitet ifrågasätts är givetvis bra men det är väldigt egendomligt att Pressetiska nämnden överhuvudtaget inte reflekterar om huruvida själavård ska vara en fredad zon; fri från dolda kameror eller dolda bandspelare. Själavårdande samtal skyddas i de flesta västerländska rättssystem. I Sverige har vi till exempel förbud mot att låta präster eller pastorer vittna i domstol om vad de erfarit under själavård. Vidare råder det ett absolut förbud mot hemlig rumsavlyssning på sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas av präster inom trossamfund eller av dem, som har motsvarande ställning inom ett sådant samfund, för bikt eller enskild själavård.

Detta talar för att journalister borde tänka i samma banor som lagstiftaren. Att lagstiftaren gör undantag för själavårdssituationer handlar inte om hokus pokus. I grunden är det ett erkännande av att ett samhälle mår bra av att det finns platser där absolut tystnadsplikt råder. Att människor i full tillit kan lasta av sig svåra saker är bra för individen och det är bra för samhället. Det är min övertygelse att det enskilda samtalet leder till försoning och upprättelse. Detta borde gillas av troende såväl som icke-troende.

För journalister utgör källskyddet en motsvarighet till tystnadsplikten i själavården. Tystnadsplikt, anonymitetsskydd eller källskydd som det också kallas, innebär att alla som vill har rätt att anonymt lämna uppgifter till massmedia. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja källan.

Låt oss göra tankeexperimentet att en journalist med dold kamera lämnar uppgifter till en redaktör och för ett samtal om rätten att få vara anonym. Det är nog inte särskilt svårt att provocera någon enskild journalist och kanske få honom eller henne att av misstag säga saker obetänksamt. Kanske skulle till exempel ett samtal om tipspengar bedömas som känsligt.

Frågan är om Yrkesetiska nämnden skulle tycka att källskydd var lika okomplicerat som själavård när det gäller pressetiken. Jag tvivlar.

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd består bara av journalister. Det är inte seriöst om man vill utveckla och beskriva pressetiken. Då skulle man ha andra professioner i nämnden och man skulle ha en jurist som ordförande. Som jämförelse kan Revisorsnämnden nämnas. Det är förvisso en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att utveckla god revisorssed. Den myndigheten består inte bara av revisorer. Detta ökar trovärdigheten. Förvisso har vi på mediaområdet lyckligtvis Pressens opinionsnämnd och Granskningsnämnden för radio och tv men i grunden tror jag inte att Journalistförbundets yrkesetiska nämnd räcker till. Beslutet om Frälsningsarmén visar detta.

Att leda i bevisning att Frälsningsarmén inte anställer homosexuella som soldater och officerare om inte dessa lever i celibat är inte särskilt svårt att leda i bevis. Att hitta homofoba företrädare är inte heller svårt. Likaså att Frälsningsarmén förhoppningsvis inte särbehandlar anställda som är homosexuella. De dolda kamerorna i inslaget handlade i grunden inte om att vederlägga tesen. Det är uppenbart att de dolda kamerorna bara var en del i dramaturgin.


2011-12-03

Tycker Skolverket att man ska ha skor på sig i moskén

Skolverkets rekommendationer om advent i en icke-konfessionell kyrka torde analogt leda till att man inte skulle kunna acceptera att elever tvingas ta av sig skorna när de besöker en moské i studiesyfte.
Jag tillhör dem som är tveksam till skolavslutningar i skolan. En trevlig tradition men som uppenbarligen i många stycken går på tvärs med skollagen. Om skolavslutningen utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag kan skolavslutning i kyrkan anses vara försvarligt om man tolkar skollagen rätt. Tycker vi att Skolverkets och skolledningarnas tolkningar är fel ska vi inte hacka på dem utan snarare på lagstiftaren som ju skapat skollagen. Lyckligtvis lyckas dock många församlingar medverka till skolavslutningar i skolan som både skolledare och kyrkan kan vara tillfreds med.

Nu i adventstider händer underbara saker i kyrkorna. Inte minst alla krubbesök i kyrkor som ger barn perspektiv på att julen är något bortom julklappar. Lyckligtvis håller många förskolor och skolor fast vid traditionen att besöka kyrkan för att lära sig lite om julen.

Jag blir därför minst sagt förvånad närjag läser Skolverkets rekommendationer om "Advent i en icke-konfessionell skola". Skolverket skriver:
Det är också möjligt att ha en adventssamling för att uppmärksamma traditionen med advent, beroende på hur den genomförs. En sådan samling kan dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.
Det är heller inget som hindrar att en adventssamling hålls i en kyrka och därmed kan även en präst finnas närvarande under förutsättning att prästen inte förmedlar ett religiöst budskap enligt ovan. Prästen kan dock i egenskap av ”värd” hälsa välkommen. Det kan också vara möjligt att sjunga en enstaka psalm om denna kan sägas vara tydligt förknippad med traditionen, dvs. att jämföra med att ”Den blomstertid nu kommer” sjungs vid en skolavslutning.
Dessa ord är veritabelt snömos präglad av kristofobi. Prästen får inte förmedla religiöst budskap uttalar man eftersom besöket i kyrkan är en del i undervisningen.

Om man nu är konsekvent ligger det i farans riktning att Skolverket måste förbjuda besök i syangogor och moskéer. Det faktum att pojkar måste ha mössa på huvudet vid besök i moskén är ju religiöst betingat. Det handlar i judendomen om att visa respekt för Gud. Ska alla tvingas till det? Självklart tycker jag. Det handlar om respekt för religion liksom det handlar om respekt för religion att präster välsignar människor och läser trosbekännelse.

Likaså skulle kunna ifrågasättas om elever verkligen ska ta av sig skorna när de besöker en moské. Det är ju en religiös handling.

Nu tycker jag att Skolverket får skärpa till sig. Sådan här tolkning av skollagen leder i förlängningen till att intoleransen människor emellan ökar.


2011-12-01

Olycklig slutsats i Kyrkans Tidning

Återhållsamhet vägen bort från hiv är rubriken i Kyrkans Tidning när man skriver om en doktorsavhandling av barnmorskan Elisabet Eriksson som nyligen disputerade vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Tidningen fortsätter och skriver i ingressen:
I dag på världsaidsdagen uppmärksammas en doktorsavhandling om kyrkornas hiv-prevention i Sydafrika. Återhållsamhet är budskapet.
Av Kyrkans Tidnings ingress kan man inte tolka något annat än att det i avhandlingen finns ett budskap att återhållsamhet skulle vara vägen när det gäller att begränsa den katastrofala utvecklingen av antalet hiv-smittade i Sydafrika. Men detta är ett förargligt syftningsfel. Vad Elisabet Eriksson konstaterat i sin avhandling är att kyrkornas information i Sydafrika främst fokuserar på moraliska aspekter av sexualitet men att ungdomar bör ha mer nytta av information konstaterar att det behövs stöd och fortbildning till lokala kyrkoledare för att de ska kunna hantera konflikten mellan sina kyrkors värdegrundsfrågor och viljan att hjälpa ungdomar som påbörjar en sexuell relation. Det är ett viktigt budskap till kyrkorna.

Bekämpningen av hiv i Afrika handlar givetvis inte om att predika avhållsamhet. - Den allra viktigaste förebyggande åtgärden för att hindra spridning av hiv/aids är att ge kvinnor utbildning och inkomst, har läkaren och missionären Ingrid le Roux sagt. Professor Hans Rosling vid Karolinska institutet säger att stoppa överföringen av viruset är hundra gånger viktigare än allt annat, och då räcker det inte med ABC-kunskap. Det krävs en social revolution: att sluta använda sex som betalning, minska sex över generationsgränserna och öka användningen av kondom.


Haverikommissionen havererar men bara lite

Jag läser i DN att Statens haverikommission för första gången kommer att utreda ett dödsfall i vården. Detta ska bli spännande eftersom Haverikommissionen arbetar på ett alldeles särskilt metodiskt sätt i sina utredningar. Säkerligen kan Haverikommissionens slutsatser och rekommnendationer kompletterar sjukhusets eget vårdutvecklingsarbete och Socialstyrelsen tillsyn.

Men idag var jag på petimäterhumör och hittade en rapport från Haverikommissionen där myndigheten själv havererat; om än i mikroformat. Men en kul felskrivning är det.

Statens haverikommission har undersökt ett allvarligt tillbud som inträffade den 19 maj 2010 vid Rinkaby flygplats utanför Kristianstad. (Slutrapport LM 2011:1). En hemsk historia där ett militärt transportplan vid materielfällning enligt metoden Container Delivery System under en övning fällde lasten utanför det avsedda fällningsområdet. Fällningen genomfördes med ett klaffläge som medförde att lastrumsgolvets lutning var otillräcklig för att lasten skulle rulla ut ur flygplanet som avsett.

Det som är kul är att man i rapporten skriver att olyckan inträffade i L-län. Men L-län (Kristianstads län) upphörde 1997 och ingår numera i Skåne län (M-län). Förvisso används i vissa sammanhang den gamla länsindelningen. Så är det till exempel när det gäller fornminnen. Men denna princip har inte Haverikommissionen. I slutrapporten RO 2011:01 om en damm som brast utanför Hässleholm i november 2010 skriver man M-län trots att Hässleholm tidigare låg i Kristianstads län.

När det gäller länsbokstäver tillkom de som beteckningar som användes i vägtrafiklagstiftningen. Det finns fortfarande en gällande kungörelse (1973:105) om länsbeteckningar. I denna hittar man inte Kristianstads län (L), Älvsborgs län (P) och Skaraborgs län (R). De finns ju inte kvar längre.

2011-11-28

Herrens ankomst - Inte brandkårens ankomst


Bild: Kyrkoherde Michael Öjermo och insatsstyrkan vid Tyresö brandstation, Södertörns brandförsvarsförbund.

Advent betyder ankomst och i Tyresö församling väntar man på Herrens ankomst. Samtidigt motverkar man brandkårens ankomst. I december nästan fördubblas bränderna i bostäder jämfört med de andra månaderna under året. En fjärdedel av dessa bränder orsakas av bortglömda levande ljus.

Bra tips för att motverka bränder i bostäder hittar man hos Tyresö församling.

Det verkar vara lite oro när det gäller skolors adventsfirande i kyrkan, enligt Kyrkans Tidning. Kanske kan man ha lite samling vid krubban och så får prästen tala om att advent betyder ankomst. Men inte brandkårens ankomst. Det finns ett ljus som aldrig orsakar olycka.


Kan gator vara notoriska

Sydsvenskan berättar om efterspelen kring den vedervärdiga rättssaken där en fjortonårig begåvningshandikappad flicka utnyttjades sexuellt av ett stort antal pojkar och män. Många av förövarna var släkt med varandra och deras anhöriga har visat dem stort stöd och försvarat deras simpla handlingar. I samband med målet uttalades till exempel allvarliga hot mot företrädare för rättsväsendet.

I detta avskyvärda sammanhang känns det futtigt att kommentera ett ordval i Sydsvenskans text. Man skriver bland annat om en föreningslokal på '"notoriska svartklubbsgatan" Norra Grängesbergsgatan.

Enligt Svenska akademiens ordlista betyder notorisk - allbekant; otvivelaktig; ökänd. Och det är väl uppenbart att de flesta malmöiter känner till att Norra Grängesbergsgatan inte är hemvist för filatelistföreningar, ornitologer och syföreningar. Därmed uppfyller denna gata med råge notorisk i egenskap av allbekant. Med tanke på alla våldshandlingar och polistillslag på adressen uppfylls även begreppet otvivelaktig svartklubbsgata. Slutligen är denna gata knappast målet för söndagsutflykten och därigenom får gatan nog kallas ökänd.

Men möjligen har redaktören inte haft valt ordet notorisk på dessa grunder. DN:s språkexpert Catharina Grünbaum skrev 2008 under rubriken "Notoriskt - ett ord på glid". Hon konstaterar att ordet ofta används i betydelsen vanligt förekommande och att ett ord som klassiskt använts för något negativt numera även används i positiva sammanhang.

Ankomst viktigare än väntan

Glömda ljus orsakar var fjärde brand i bostad under december. Obrännbara ljusstakar och

2011-11-24

Svårt väglag är sällan hårt väglag

Svenskan menar nog att det blir svårt väglag. Och ska man vara riktig petimäter så innebär vägmärket "Varning för slirig väg" att vägen kan vara slirig. Slirig väg är ofta ganska mjuk. Märket används oftast när man lagt på ny vägbeläggning. Enligt vägmärkesförordningen (2007:90) får vägmärket "varning för halka" på grund av snö eller is om det finns särskilda skäl. Allmänt dåligt väder en dag i november är knappast särskilda skäl.

Årets lustigaste och klantigaste pressmeddelande

Handels har stämt underklädeskedjan Change som vill att personalen i butikerna ska ha namnbricka som anger deras bh-storlek. Facket menar att detta är kränkande och även om företaget säger att det är frivilligt kan konstateras att företaget i sin policy anger att man anser det är önskvärt att behåstorlek exponeras. Förutsättningarna för att företaget småningom måste krypa till korset är uppenbar. Eller ska man skriva: "Krypa till korsett" :)

Klart skruvad idé från företaget tycker jag. Och inte blir man övertygad när man hör verkställande direktörens försvar. Hon levererar groda på groda och måste nog sägas vara illa rustad att hantera mediafokuseringen på företaget. I ett pressmeddelande skriver hon ett så kallar "öppet brev" som bara blir naivt och vämjeligt. Hon ger till och med facket citat som kan komma att användas mot företaget i en kommande rättegång. Ska man vara lite lustig kan man fråga sig vad som skulle stå på eventuella manliga butiksbiträdens namnskylt - "Torsten Nolla"?

Mest roligt är att hon levererar kontamination på kontamination. Kontamination i grammatikens värld innebär att man blandar ihop synonyma eller besläktade uttryck. Säger man till exempel "ta självmord" är det en sammanblandning av uttrycket "ta livet av sig" och "begå självmord".

Eller vad sägs om följande underbara uttryck:
"Duktiga bh-säljare föds inte på träd". Uppenbarligen växer korrekturläsare inte på träd när Chnege skriver pressmeddelande. Eller är det så att vd:n vill anställa sparvar eller skator. De föds ju på träd. Lite lustigt är att om vd själv var duktig på kvinnokroppens anatomi skulle hon kanske inse att bh-säljare föds vid kvinnans barm.

Sedan fortsättet hon och uttalar: "Media och Handelsförbundet i Sundsvall har ett tydligt maktövertag och spelar med dubbla kortlekar." Spelar man med dubbla kortlekar är det ganska enkelt att avslöja fusk. Antagligen menar hon att media och facket spela med dubbla kort.

Här läser du det sorglustiga pressmeddelandet. Denna vd har antingen dåliga rådgivare eller så lyssnar hon inte på dem.


2011-11-08

Bra radioprogram om mormoner

Under cykelturen hem lyssnade jag på Nordegren i P1 som hade ett bra inslag där man uppmärksammade att en av de republikanska presidentkandidaterna är mormonen Mitt Romney. Som vanligt ställs frågan om en mormon kan bli president och egendomligt nog uppmärksammade man inte att president Dwight D. Eisenhower var mormon även om han lät sig döpas som presbyterian i början av sin presidentperiod och sannolikt bröt med mormonerna redan som 25-åring.

I sändningen noterades att det råder viss mormonyra genom att författaren Stephanie Meyer som skrivit de bästsäljande Twilightböckerna är mormon. Vidare sänds femte säsongen av polygamiserien Big Love visas just nu på tv. Att mormoner medlemmar i Jesu Kristi Sista Dagars heliga kyrka inte är polygamister är en annan sak.

I programmet slant dock tungan på SR P1 Människor och tros redaktör Sören Wibeck. Han sa att Mitt Romney var anti abortmotståndare. Men han menade nog att att Romney är abortmotståndare.

Hembränning som alternativ till Absolut vodka

Svenskan skriver idag om Absolut vodkas kräftgång som framgångsrikt spritmärke. Under rubriken "Absolut måste bli lyx" berättar det franska Åhusföretagets globale marknadsdirektör om hur varumärket glidit ifrån sin starka position som premiummärke i USA.

Personligen tillhör jag dem som i samband med regeringens beslut om utförsäljning 2008 ställde mig skeptisk. I inlägget "Åhus inte bara glass" uttryckte jag min oro för att en utförsäljning till Bacardi, Diego eller Pernod. Dåvarande vd:n för Vin & Sprit förordade utförsäljning till det svenska riskkapitalbolaget EQT och Investor men som bekant gick Pernod segrande ur leken. Själv uttryckte jag skepsis mot Ricards vilja att satsa på Absolut och därmed rädda produktionen i Åhus. Tyvärr verkar jag få rätt i min profetia från 2008 då jag skrev:
Min reflektion blir att Absolut givetvis är färknippat med skånska grödor men att det knappast påverkar konsumenterna i stora världen. När man jobbar med smaker som aprikos och citron är det uppenbart att man fjärmar sig från skånska åkrar och ålagillen. Om någon av de stora spritdrakarna i världen tar över lär de inte koncentrera sig på just varumärket Absolut. Absoluts tid är snart förbi ersatta av någon grumlig Pastis från Pernod. I Åhus kanske punchglass blir det närmaste spritproduktion man kommer.
Missar man positionen som premiummärke kan Ricard lägga produktionen var man vill. Alla vet ju att spritens smak inte påverkas av att det råkar vara framställt med fräscht Åhusvatten och höstgrödor från Skåne. Möjligen är flaskan intressant vilket har betydelse för västgötska Limmareds glasbruk.

Det kommer att visa säga att försäljningen av Vin & Sprit alls inte var lönsam och om tio år är det tveksamt om det överhuvudtaget finns sprittillverkning i Sverige om man undantar egentillverkade mäskprodukter från hobbyintresserade nördar. Kanske skulle dessa produkter kunna bli exportframgångar. Vem skulle inte gilla att stå i en bar på Manhattan och och beställa en drink baserad på spritdryck i en skitig PET-flaska. :)

2011-10-24

Domkyrkoplan eller Domkyrkoplatsen

Byggnadnämnden i Lund är i bryderi då man ska namnge området framför och söder om Lunds domkyrka. Föredragande tjänsteman hade föreslagit Domkyrkoplan men i Byggnadsnämnden blev det diskussion:
Plan ansågs för Stockholmskt. Där finns ju Stureplan och Odenplan. Plats är enligt politikerna mer svenskt och gångbart internationellt. Domplatz finns till exempel i Hamburg och Erfurt. I Venedig finns Markusplatsen och i Rom Petersplatsen
Förvisso är begreppet "-plats" säkert mer internationellt känt men samtidigt är just detta med ordled i adresser ett område där man inte överdrivet ska anpassa sig till vad som är internationellt gångbart. Det är tvärtom lite charmigt "nationellt präglade adresser". De flesta "-boulevarder" och "-avenyer" vi har i Sverige måste i internationella sammanhang ses som ganska futtiga. Att jämföra en liten markplätt i Lund med med Markusplatsen och Petersplatsen är skrattretande. Nästan grandiost och lika roligt som adressen Näsbychaussén som finns i Kristianstad. (Om Näsbychaussén skrev jag 2007).

Men när Byggnadsnämnden säger att "-plan" anses för stockholmskt är man allt ute och cyklar. För det första ligger rikshelgedomen i Uppsala just vid Domkyrkoplan. Om det finns någon adress med ledet -plan i Lund vet jag inte. Men det är vanligt i Sverige och i Malmö finns till exempel Sevedsplan. Möjligen har Byggnadsnämnden i Lund missat att Stockholms hetaste ställe är just en "-plats" - Medborgarplatsen. Stureplan är mer en företeelse än en adress i Stockholm och Odenplan finns det ingen som gillar. I Göteborg är Kungsportsplatsen en central punkt.

Får man tro Svenska Akademiens Ordbok är -plan ett begränsat öppet markparti. Plats däremot är ett markområde framför en särskild byggnad.

På den grunden skulle man kanske ändå föredra namnet Domkyrkoplatsen. Det är ju trots allt området som tvivelsutan kopplas just till domkyrkan. Kanske ska man försöka sig på en kompromiss - Domkyrkotomten.

2011-10-18

Undrar om SVT Rapport visste vem de intervjuade?

SvT Rapport hade i kväll ett inslag om det faktum att Nordeas fonder gått riktigt dåligt. Sämst bland svenska banker. Man intervjuar vanligt folk på stan som jag uppfattar som kunder i banken. Men frågan är om Rapportredaktion insåg att den äldre gentleman som intervjuades på Östermalm var en av Sveriges största finansmän genom tiderna. En man, som på goda grunder, kanske inte har den största tilliten till banker - Lars Gullstedt. Gullstedt byggde upp ett fastighetsimperium, drabbades av den globala finanskrisen i början av 90-talet och förklarades i personlig konkurs 1993. Han hade en skatteskuld på 157 miljoner, en skatteskuld som småningom skrevs av.

2´00´´in i programmet http://svtplay.se/v/2571217/rapport/18_10_19_30

Vem är förre finansmannen Lars Gullstedt


2011-10-16

Härnösands socialdemokratiska seniorförening på villovägar

Härnösands socialdemokratiska seniorförening anmäler landstinget i Västernorrlalnd och Swedbank i Sollefteå till Diskrimineringsombudsmannen, uppger tidningen Ångermanland. Bakgrunden är att landstinget stoppat kontanthanteringen på vårdinrättningar och patienterna hänvisas att antingen betala med kort eller så får man faktura hemsänd. Swedbank drar man in i sin anmälan eftersom banken meddelat att man slutar med kontanthantering på ett kontor.

Denna anmälan är lite sorglustig.

För det första skulle man kunna förvänta sig att politiskt aktiva har lite koll på Diskrimineringsombudsmannens uppgifter. Det handlar trots allt om en statlig myndighet med en viktig uppgift som inte ska behöva ta emot ogrundat trams som bara kommer att avskrivas eftersom saken faller utanför Diskrimineringsombudsmannens ansvarsområde. Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Man kan fråga sig vilken diskrimineringsgrund som åberopas här. Det ligger nära tillhands att det skulle vara åldersdiskriminering eftersom det är seniorpolitiker som gör anmälan.
Men i hälso- och sjukvården gäller diskrimineringsskydd just på alla grunder utom ålder. Vilken nesa. Att sedan DO skulle ha synpunkter på en banks beslut om kontanthantering är givetvis uteslutet.

Det är pinsamt när allt åsätts rubriken diskriminering. Härnösands socialdemokratiska seniorförening borde i stället applådera sin landstingsstyrelse som faktiskt gör det enklare för folk. Man kan ju till och med få faktura hemskickad.

Kanske vore det dags att företrädare för seniorer försöker hjälpa sina kamrater att använda kort och andra alternativa betalningssätt. Det är mycket tryggare för äldre om de slipper bära kontanter.


Victoria - BYO cotton wool

Tidningen Herald Sun i Melbourne berättar att delstatsregeringen i Victoria vill införa trafiksäkerhetsbudskap på bilarnas registreringsskyltar. Premiärministerns säger:
We know that continual reminders and reinforcing messages are an important part of road safety education.
Personligen tycker jag att detta verkar vara en rätt larvig trafiksäkerhetsåtgärd. Uppenbarligen delar tidningens läsare den uppfattningen och kommentarerna visar överlag tummen ned. När tidningen ber om förslag på slogans finns bland annat dessa förslag:
Stop Reading This Message And Concentrate On Driving Speed Cameras
Victoria - BYO cotton wool
Här kan du läsa om akronymer på BYO

2011-10-15

Biskop Antje twittrar

Biskop Antje Jackelén i Lund twittrar på @BiskopAntje . Hon är just nu på visitation i Båstads och Ängeholms kommuner. Senaste inlägg kan man stanna upp inför.
Nu ska vi ge söndagen en själ och själen en söndag. #visitationbjare
Bloggar om ,

Märklig ingress i Sydsvenskan

Sydsvenskan bevakar SDU:s demonstration i Malmö och motdemonstranterna. Men en ingresstext blir mycket lustig:
Tre personer lyckades ta sig förbi avspärrningen men greps snabbt av civilklädd polis. Polisen har slagit en järnring kring Stortorget och släpper endast in tre personer åt gången på Stortorget.
Tre tar sig in och grips, eller möjligen omhändertages och så släpper man i tre åt gången.

2011-10-14

Inför halvfjerds, firs och halvfems


Svenska Dagbladet berättar om en lite originell motion till Folkpartiets landsmöte. Marcus Claesson vill att partiet ska verka för att vi uttalar talen mellan 11 och 29 på ett annat sätt. Elva borde enligt honom uttalas tioett och tjugo borde istället heta ”tvåttio” följdriktigt blir exempelvis 21 ”tvåttioett”.

Detta tycker jag låter bra. I tisdags var jag i Köpenhamn och köpte två kaffe och morötter. Eller det kanske var wienerbröd med chokkolaadddde?

Hursomhelst kostade kalaset Fir og halvfems.

Jag tycker vi inför halvtreds (50), tres (60), halvfjerds (70), firs (80) och helvfems (90).

2011-10-13

Dålig kritik är bra kritik

Dagens SvD Kultur är skön läsning. Ord och inga visor skulle man kunna säga.

Fredrik Sjöberg recenserar Ulf Lundells nya bok "Allt är i rörelse". Detta är en förfärlig bok, skriver Sjöberg resolut och han avslutar sin recension med orden: "Nästa bok är säkerligen bättre".

Lite tråkigare, eller egentligen mer tragisk läsning, levererar Kristin Lundell som bevistat Britney Spears framträdande på Malmö Arena igår där hon gav en föreställning i Femme fatale-turnen. Hon skriver brutalt och naket att den forna superstjärnan i sin nuvarande dagsform inte borde stå på scen.

Jag är benägen tro att dagens båda recensioner är ärliga och relevanta. För inte kan det vara så att Svenskans kulturredaktion fått sur mage. I förrgår var det tidningens dansredaktör (SIC!) Eva Ångström som levererade en drapa om dansverket Episode som nu gästar Dansens hus i Stockholm. Hon skrev:
Allt är inramat av tre dansare som irrar runt i rödkrulliga peruker, bomberjackor och stelnade clowngrin - skrattmänniskor som spränger bomber i brist på tillhörighet.
---
Men ingenting griper egentligen tag eller intresserar på allvar i denna tafatta blandning av uttryck, där Niko Meinholds animerade pianospel i längden blir den bäst förankrade teatrala effekten. Resten är faktiskt uselt dåligt.


Länge leve legalitetsprincipen i Bjärsjölagård och Ystads tingsrätt

Redan i tisdags såg jag en lokalnyhet i Skånska Dagbladet som jag bedömde som ett mindre scoop. Tidningen skrev om en 78-årig man i Sjöbo som friats från fortkörning trots att han kört 92 km/h på 70-väg och fångats i en fartkamera. Bakgrunden till att han friades i tingsrätten är att Vägverket upphörde som en egen myndighet under 2010 och istället blev en del av nystartade Trafikverket. Samtidigt ändrades lagtexten så att Trafikverket istället för Vägverket fick ansvaret för att bestämma hastighetsgränserna på merparten av våra vägar. Men i lagstiftningen saknades övergångsbestämmelser som klargjorde att tidigare Vägverksregler per automatik skulle anses ha utfärdats av det nyinrättade Trafikverket.

Enligt den grundläggande legalitetsprincipen kan ingen dömas för ett brott utan uttryckligt författningsstöd och eftersom det nya Trafikverket inte utfärdat några hastighetsregler friades mannen av Ystads tingsrätt.

Detta är en stor nyhet som hitintills inte nått riksmedia. Men jag utgår ifrån att läget blir ett annat då Skånska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad idag berättar om flera friande domar.


2011-10-12

Jante spelar Uppdrag Granskning ett spratt

Uppdrag Granskning är en duktig redaktion som alltsomoftast på ett skickligt sätt gör avslöjanden som äger stor relevans och skapar avtryck. Men reportaget om Glada Hudikteatern imponerar inte. Däremot visade redaktionen på stor integritet när man ställde kritiska frågor till Sveriges Televisions vd Eva Hamilton som man antydde lagt sig i programmakarnas arbete. Men även där bet man i gräset. Eva Hamilton var imponerande i sina enkla och övertygande svar.

Jag brukar vara allergisk mot det något generaliserande uttrycket "Jante" men här ser vi verkligen hur jante driver fram tendentiös journalistik. Att Pär Johansson tjänar mycket pengar på föreläsningar borde inte vara något problem. Inte heller att han slarvar med fakturor och räkningar. Det är trots allt så att han verkligen når ut med ett budskap som är viktigt. Pär Johansson och Glada Hudik har tvivelsutan påverkat många "normalstördas" syn på medmänniskor och lyft fram den kraft som ligger i mångfald och likabehandling.

Uppdrag Gransknings redaktion använder ordet bisyssla flitigt för att ifrågasätta Pär Johanssons och kommunens trovärdighet. Redaktionen ifrågasätter att Pär Johansson har stora förtjänster på sin bisyssla. Underförstått att bisyssla med automatik skulle vara en mindre syssla än den huvudsakliga anställningen. Men detta är inte den definition av bisyssla som finns i kommunala och statliga anställningar. Bisyssla är per definition en anställning eller ett uppdrag vid sidan om anställningen i en kommun eller i staten. Om någon har en mindre deltidsanställning i till exempel en kommun och en heltid i en annan kommun är det den andra anställningen som utgör bisyssla.

2011-10-11

Felstavat pågatåg


För ett par veckor sedan gjorde Göteborgs spårvägar bort sig när man lät spårvagnen Ebbe Hagard, uppkallad efter framlidne kyrkoherden i Haga församling, rulla ut på Göteborgs gator felstavad. Göteborgsposten frågade sig om spårvägen var läskunniga som stavade "Ebbe Hagbard". Jag förmodar att fadäsen berott på någon skämtare i målarverkstaden eller så var det någon som förläst sig på den tecknade serien Hagbard Handfaste.

Idag såg jag pågatåget Sten Stensson Sten på Hyllie station. Men jag blir lite konfunderad över stavningen. Denne Eslövson hette väl "Sten Stensson Stéen"?. Så är det åtminstone enligt Wikipedia. Det var finansminister Ernst Wigforss kusin John Wigforss som skapade rollfiguren Sten Stensson Stéen, juris studeranden som kunde alla paragrafer utantill och som var besserwisser av stora mått. Den första filmatiseringen 1924 hette "Sten Stensson Stéen från Eslöf". När Nils Poppe övertar rollfiguren i filmen "Sten Stensson kommer till stan" möter vi juris kandidaten Sten Stensson.

2011-10-05

Orättfärdigt påhopp på Mats Odell

Att Kristdemokraternas framtid skulle vara den något känslokalle, om än skicklige, Mats Odell tror jag inte. Men Helle Klein förvånar då hon tar i för kung och fosterland och helt orättfärdigt skriver att "Mats Odell kommer ut som högerkristen". Det är givetvis bra att Helle Klein påpekar att det bland aktiva kristdemokrater, i likhet med de flesta andra partier, finns moralkonservativa.

Men när hon sätter epitet högerkristen på Odell och tillskriver honom egendomliga idéer på den grunden att han tillhör Vallentuna pingstförsamling går hjon för långt. Helle Klein skriver:
Till skillnad från Hägglund talar Odell öppenhjärtigt om sin tro på Gud. Han är medlem i Vallentunas pingstförsamling som inte accepterar Darwins evolutionsteori. Och han betonar att han inte känner beröringsskräck inför de värdekonservativa.
Det må vara så att det i Vallentuna pingstförsamling finns personer som är kreationister. Det vill säga att de bland annat tar avstånd från Darwins evolutionslära. Sådana som på fullt allvar hävdar att jorden är sextusen år gammal. För några år sedan kunde man förvisso på församlingens webbplats ta del av en sorts konspirationsteori där man påstod att vetenskapsmän egentligen bara stödjer evolutionen för att "det är lättare att försvara accepterade ståndpunkter än att ifrågasätta dem." Både Odell och församlingens pastor tog avstånd från detta.

Det är knappast rätt att Mats Odell ska tillskrivas idéer som han inte har bara på den grunden att han tillhör en församling där det finns någon eller några stollar. Det är faktiskt viktigt att låta människor ha egendomliga uppfattningar.

Helle Klein är en seriös skribent och få skulle väl drömma om att tillvita henne åsikter bara för att hon varit politisk chefredaktör på en tidning som i vissa sammanhang uppträtt egendomligt när det gäller nyhetsrapportering, skvaller och löpsedlar. Det var ju faktiskt inte den delen av redaktionen hon ansvarade för. Så fel att hon då plockar in Mats Odell i ett fack bara för att han känner gemenskap i en församling som han sannolikt tillhört sedan ungdomen.

Ikväll måste Waidelich kolla bron på SVT1

Socialdemokraterna har lagt ut en film på Youtube där Tommy Waidelich presenterar partiets skuggbudget. Filmen är hyggligt proffsig om man bortser från det larviga introt med tillgjorda leenden. Men så hajar man verkligen till 1:25 in i filmen då Waidelich svarar på frågan vad motionen innehåller: Wadelich börjar med en uppräkning:
- att se till att vi får en fast förbindelse över Öresund mellan Danmark och Skåne.
Kanske borde Waidelich ikväll klockan 21:00 bänka sig framför TV:n och kolla på thrillern Bron.

Då får han se en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Annars kan han ringa till kommunalrådet Ilmar Reepalu och fråga. TV är ju fiktion ibland. :)

Det kan bli lite fel ibland när man ska berätta att Socialdemokraterna satsar två miljarder kronor i sin skuggbudget för att börja planeringen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.


2011-10-03

Storm i vattenglas skyll inte på kungen

En del politiker upprörs över att kungen varit i Saudiarabien och tilldelat kung Abdullah den Internationella scoutrörelsen högsta utmärkelse Bronsvargmedaljen. Det låter ungefär som simborgarmärket. Lena Mellin i Aftonbladet påstår att kungen riskerar en repris från 2004 då han möjligen uttalade sig lite slarvigt om sultanen av Brunei.

Men kritiken mot kungen är fullständigt obefogad. Saudiarabien är förvisso ingen demokrati men Sverige har diplomatiska förbindelser med denna stat. Det är en given del i svensk utrikespolitik att om möjligt finnas på plats. Det kan vara ett sätt att påverka. Sverige hade ambassad i Tyskland under kriget. I östländerna hade vi ambassader under kommunisttiden och visst är det bra med en ambassad i Havanna. Av hovets webbplats framgår tydligt att kungahuset alltid koordinerar utlandsresor med utrikesdepartementet.

Den medalj som kungen delat ut är inte ett svenskt förtjänsttecken. Det är en medalj som han ombetts av World Scout Foundation att överlämna. Att tjafsa om det är löjligt.

Värre var det när kungen 2004 gjorde sultanen av Brunei till Serafimerriddare. Serfimerorden är ju Sveriges förnämsta orden som bara kan tilldelas statschefer eller medlemmar i det svenska Kungahuset. Men inte heller här var det rätt att kritisera kungen. Enligt 3 § i ordenskungörelsen (1974:768) är det Kunglig Majestäts Orden som beslutar om utmärkelsen men när det gäller utländska medborgare ska det ske på förord av regeringen. Det var Göran Perssons socialdemokratiska regering som 2004 beslutade förära sultanen av Brunei serafimertrissan. Än värre var att Rumäniens diktator Nicolae Ceauşescu 1980 upphöjdes som riddare av Serafimerorden efter förord från Fälldins borgerliga trepartiregering.

Juholt ville motverka jämlikhet

Juholt lär ju vara en skämtare. Så jag kan nog också skoja om Juholts nesa idag när s-riksdagsgruppen gav honom, och partiets au, en liten bakläxa på skuggbudgetförslaget.

I TV 4 Nyheterna säger Juholt:
-Vi hade med ett avsnitt om hur vi skulle kunna digitalisera landet bättre.
Oj, oj. Snacka om klassamhälle. Ett samhälle bestående av ettor och nollor. Men vilka kommer att rösta på Juholt. Ettorna eller nollorna?

2011-10-02

Kyrkor ska inte sprängas - Möjligen sprängas fyllda av människor


Bild: Detalj från predikstolen i Ilstorps kyrka, Lunds stift. De danska kungarna Christian IV:s och Fredrik III:s monogram. Kyrkan har varit dansk i mer än 400 år och svensk i blott 353 år. Spränga kyrkor!!!

Förre kyrkoherden och tidigare domprosten H B Hammar skriver idag på SvD Debatt under rubriken "Dags att riva Svenska kyrkor". H B Hammar tar upp en viktig och ofrånkomlig fråga som knappast är ny. Vi har ett stort antal kyrkor, närmare 3 500 stycken, som är verkliga klenoder och som ska skyddas. Samtidigt är dessa kyrkor ett alltför tungt ansvar för de lokala kyrkotillhöriga att underhålla och driva. Den kyrkoantikvariska ersättning som utgår från staten är ett litet bidrag som inte räcker långt och i realiteten är det de som tillhör kyrkan som solidariskt svarar för kulturarvet.

De verkliga förhållandena för en lokal församling beskrevs i bra Skånska Dagbladet för ett par dagar sedan. Tuffa vintrar har gjort att fasaden på 1200-talskyrkan i Ilstorps utanför Sjöbo farit illa. Ny puts måste till samtidigt som kyrkan är i behov av fönsterrenovering och målning . Församlingens kostnader uppskattas till 1,5 miljoner kronor och det bidrag som beviljades blev bara 200 000 kronor. För 2012 ansökte församlingarna i Lunds stift om sammanlagt 35 miljoner kronor i kyrkobyggnadsbidrag. Lunds stift hade dock endast 5,4 miljoner kronor av den statliga ersättningen att fördela.

Nu gäller det att hålla liv i den debatt som H B Hammar initierat. Det är frågeställningar som inte bara angår de kyrkotillhöriga. Redan 1973 skrev dåvarande kyrkoherden i Södra Åsums pastorat, numera Sjöbo församling, Bengt Samuelsson (Poodlessångaren Jakobs Samuels far) boken "Fyll dem, stäng dem eller spräng dem". Medförfattare var journalisten Anders Beijbom). Boken vållade stor debatt men blev på det hela taget missriktad. Samuelsson ville vända gudstjänssiffrornas utveckling men debatten fokuserade kring uttrycket "spränga kyrkor".

När H B Hammar talar om att spränga kyrkor är han dock ute och cyklar en aning. Kanske hoppas på samma uppmärksamhet som Bengt Samuelsson fick. Sprängning är i vår miljömedvetna tid ingen rivningsmetod. Spränga kyrkor ska vi inte göra. Men de ska ofta vara sprängfyllda. Ilstorps kyrka som jag berättar om ovan rymmer cirka 60 personer. Vid förra söndagens huvudgudstjänst var det 54 besökare. Nästintill sprängfylld och om inte annat trångt.

SvD, Dagen, Sydsvenskan, Kyrkans Tidning

Bloggar om

2011-10-01

Börk börk börk. Ehula hule de chokolad muus

Bild: Vägmärket ovan anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Vägmärkesförordningen (2007:90)

Mannen som förklarat den svenska kocken i Mupparna, "Börk börk börk. Ehula hule de chokolad muus", har valts in Svenska Akademien.

Om omledning
I morse när jag steg på X2000 på Stockholms central annonserades "omledning". På grund av banarbeten mellan Älvsjö och Stockholm skulle tåget mot Göteborg ta sin färd norr om Mälaren. Nu är det så att det lite udda ordet omledning sitter som en smäck om man kört bil i Tyskland och irrat på gator på grund av "umleitung". Men i Svenska Akademiens ordlista finns inte ordet "omledning. Inte heller Svenska Akademiens ordbok har fångat upp ordet "omledning" men å andra sidan var det några år sedan artiklarna på "o" skrev. Däremot förekommer ordet i vägmärkesförordningen och omledning ger nästa 60 000 träffar på google.

Akademien ska stärka svenskan
Igår invaldes professor Tomas Riad i Svenska Akademien. Riad ska sitta på stol nummer 6 (Hans mormorsfar, ärkebiskop Nathan Söderblom, satt på stol nummer 16). Nils Schwartz kommenterar utnämningen av Tomas Riad på Expressens kultursida (ej på nätet). Schwarz skriver:
Kanske vill Akademien med valet av en språkvetare markera att man är mån att slå vakt om det svenska språkets fortlevnad i en tid då engelskan blir alltmer dominant som avhandlingsspråk på universiteten.
Det är bra med en forskare som Tomas Riad. Han kan säkert se till att ordet omledning blir ett riktigt ord i svenskan. Vi har ju en lång tradition i att låna ord från tyskan.2011-09-29

Baggisbrott största nyheten

Detta med hur media viktar nyheter är väl något som man i allmänhet inte bör fundera så mycket på. Journalister gör givetvis sina professionella bedömningar och man ska ha respekt för yrkeskunnande. Men ibland blir även de mest kompetenta redaktörer fartblinda. Om det handlar om nyheter som rör journalistens egna arbetsområden förstoras de ofta och får orimliga proportioner.

Med viss förvåning konstaterar jag att Dagens Eko nu på morgon har en nyhet om efterforskande av källa som förstanyhet. Chefen för Södertörns polismästardistrikt har kallat in en utredare och möjligen pressat honom på om han lämnat negativa uppgifter till media.

Att en polischef efterforskar källa är naturligtvis helt i strid med tryckfrihetsförordningen. I sak kan det bli frågan om tjänstefel och möjligen rendera böter och disciplinär åtgärd från arbetsgivare. Det är givetvis generande för polismästare Jan-Olov Onshagen som är jurist i botten. Möjligen tycker jag inte att det bandade inslaget är solklart efterforskande av källa.

Men samtidigt måste det vara väldigt svårt att vara polischef och ha medarbetare som hävdar källskydd och anonymitet samtidigt som de sätter sig i samtal med chefen och spelar in samtalet utan chefens vetskap. Det är ett beteende som inte känns förtroendeskapande. Förvisso är det inte olaglig att spela in ett samtal om man själv är närvarande men det är ett tveksamt förfarande särskilt om man i andra sammanhang inte verkar ha problem att offentligt framföra kritik mot sin arbetsgivare.

Visst är det viktigt att sådant häruppmärksammas. Men är det rimligt att detta baggisfall är förstanyhet? Eller förblindas journalister av sådana nyheter som har anknytning till den egna professionen.

2011-09-26

Stolpskott Hansson

Idag skulle Malmö tingsrätt ha genomfört huvudförhandling i målet mot den s.k. Malmöhuliganen som åtalats för misshandel, brott mot ordningslagen och ofredande i samband med en match mellan MFF och Helsingborg. Men Helsingsborgs målvakt Pär Hansson hade tagit fel på dag. Hansson uteblev från rättegången där han var åklagarvittne och målsägande.

Hansson verkar inte riktigt inse allvaret med att utebli från en rättegång. Han skyller på en kalendermiss. Om han läst tidningar hade han nog inte missat vad som skulle tima i Malmö idag. Kostnaderna för samhället är stora när en rättegång ställs in. Det är obehag för den åtalade. Advokater, åklagare och domare har annat att göra än att vänta på en fotbollsmålvakt som måhända firar allsvenskt guld.

2011-09-21

Nu överreagerar Samernas Riksförbund

Samernas Riksförbund upprörs över att DN i tisdags hade en annons för BYGGMAX föreställande en namngiven same och med texten "same same men billigt".
– Skulle det vara okej om man använde svarta amerikaner för att sälja ost, eller använda judar för att sälja något som inte alls har med judar att göra, säger Ragnhild Svonni på Samernas riksförbund (SSR) till Norrländska Socialdemokraten.

Men detta är väl ändå en kraftig överreaktion. Givetvis ska man inte göra sig lustig över något så fint som samisk tradition och kultur. Men det blir närmast patetiskt om man betänker hur Samernas Riskförbund själva kämpar för att bevara samekulturen. Svenska Samernas Riksförbund är en politisk obunden intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Men beskriver samisk kultur som särskilda näringar och att ha dåliga skämt kring ordet same är inte värre än att skoja med präster, poliser, brandmän och byråkrater i reklamsammanhang. Det får man tåla.

Väsentligt allvarligare trakasserier av samer är hur barn får höra okvädingsord i skolan och att folk i allmänhet kan fälla kränkande kommentarer om samer.

Eftersom samekultur i mångt och mycket handlar om näringen i samebyarna får man nog tåla en del. Särskilt som man från SSR:s sida upprörs över hur andra än samer gör pengar på sameturism och falsk sameslöjd. Bottenmärket blir SSR:s kanslichefs kommentar i Dagens Handel:
– Tyvärr är det väldigt många som vill använda samer för att sälja saker som inte har med oss att göra, konstaterar hon.

Det gäller att skilja på kränkning och kränkning. SSR tänkte inte till innan de reagerade. Det blir nästa vämjeligt när kanslichefen insinuerar att mannen i samedräkt på annonsbilden inte tillfrågats. Detta tillbakavisas av annonsbyrån. Hade kanslichefen varit lite påläst hade hon varit lite försiktigare. Som annonsmakare vet man att det är straffabart att använda utan samtycke använda någons bild eller namn i marknadsföring. Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

Det blir alltmer uppenbart att SSR:s kritik inte handlar om etnisk kränkning utan att man retat upp sig på att samiska attribut används i reklam utanför den samiska näringen.

2011-09-19

Löjliga tysta minutrar

Dagens allsvenska fotbollsmatch inleddes med tio tysta minuter för svensk fotboll. Detta kan ju låta värdigt om man betänker hur man inför flera matcher i hockeyns elitserie i förra veckan hedrade Stefan Livs tragiska död. Men i själva verket handlade det om en högst egendomlig manifestation. Bakgrunden är att supporterklubbarna inte kan sätta ned foten och i tillräcklig utsträckning ta avstånd från de tragiska händelser som tvivelsutan kan betraktas som huliganism. Enligt ett gäng supporterklubbar är det fel på regeringen, riksdagen, Svenska Fotbollförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll. I sitt upprop som manifesteras i tio tysta minuter tar man avstånd från:

- Enskilda individers illdåd, allt från inkastade föremål till läktarvåld.

- Kollektiva bestraffningar på otydliga grunder.

- Oproportionerliga rubriker och allmän hetsjakt i media.

- Politiska beslut som gör det svårare att gå på fotboll och hotar rättssäkerheten.

- Den framtid vi kanske går till mötes om fotbollspubliken fortsätter att ses om ett problem istället för en tillgång.
Det är för väl att man tar avstånd från enskilda individers illdåd men de följande punkterna är ren rappakalja som snarare understödjer beteendet hos de enskilda individer (och de är ganska många) som man säger sig ta avstånd ifrån. Supporterklubbarna bekymrar sig över reducerad eller borttagen ståplats, förbud mot nidramsor, personliga biljetter, anmälningsplikt, förbud mot tifo och åldergränser på läktaren. Enligt min mening ganska rimliga effekter när fotbolllen i såg hög utsträckning är förenad med bus.

Ett exempel på hur supporterklubbarna reagerar är hur Järnkaminernas vice ordförande yvas över riksdagens beslut att uppdra till regeringen att lägga fram ett lagförslag om anmälningsplikt för de som fått besöksförbud vid matcher. Han tycker att det är "obehagligt" med lagar som stiftats mot vissa grupper.

För det första verkar ABC:s reporter tro att lagändringen är genomförd. Även om jag själv är kritisk till hur en riksdagsmajoritet talar om för en regering vad denna i detalj ska göra är ju supporterklubbens funktionärs uttalande häpnadsväckande. Det handlar inte om någon lagstiftning mot vissa grupper. Det handlar om en eventuell lagstiftning mot enskilda individer som innebär fara för andra och som visat att de inte räds ta till våld.

Det är nog tur att man inte behöver gå på fotboll och känna sig tvungen delta i en fullständigt missriktad aktion. Supporterklubbarna verkar just nu vara de vänner svensk fotboll inte vill ha. Det är bekymmersamt.


2011-09-18

Här är länken som kan rädda de som bor söder om landsvägen

"Satellit kan krascha i Skåne", skriver Ystads Allehanda. Och står det i Ystads Allehanda är det sant. Inte kunde man tro att jordens undergång nu är nära förestående söder om landsvägen. Men sanningen är att en 6,5 ton tung amerikansk forskningssatellit har tjänat ut och nu rör sig i riktning mot jorden.

Redaktionen på Ystads Allehanda konstaterar att Skåne är en tänkbar nedslagsplats. Att det förmodade nedslagsområdet är ganska stort är inte så viktigt. Satelliten kan ju hamna på Kabusa skjutfält med omnejd. I realiteten handlar det om ett område som sträcker sig mellan 57 grader norr och 57 grader söder om ekvatorn. Ett väldigt stort område där majoriteten av jordens befolkning faktiskt bor.

Jag googlade lite och hittade en NASA-länk som håller oss uppdaterade. Vilken tur att jag är i Sundsvall när satelliten dimpar i backen. Här är NASA-länken.


Egendomliga polisbesök :) eller reporter med syftningsproblem

De två poliserna Kajsa och Per har varit ute och besökt skolor i Färs härad skriver Skånska Dagbladet. Det är bra att polisen kan avdela lite resurser till sådan verksamhet men om man som jag är petimäter måste man kritiskt granska vad poliserna säger till barnen. Artikeln vimlar av egendomligheter. Bland annat besvarar poliserna en fråga från barnen på följande egendomliga vis:
– Ja, ska man ut på bankrån eller möta andra farliga människor kan man vara lite nervös.
Det är klart knepigt med poliser som ger sig ut på bankrån och värre är det med poliser som är farliga. För farlig är man ju om man talar om andra farliga nänniskor.

"...de hade fångat många olika tjuvar men inte någon som lagt ut spikmatta på vägen."

Visserligen är det väl ganska vanligt att rånare kastar ut fotanglar men att jaga tjuvar som lägger ut spikmattor låter minst sagt ovanligt. Även i Wallanderland. :)

Jag antar att Skånskans reporter drabbats av syftningsfelsinfektion.
2011-09-10

Stor integritet från Maria Larsson

Statsrådet Maria Larsson (kd) ger beskedet att det inte blir något ekonomiskt skadestånd till de som under 1900-talet utsatts för övergrepp i fosterhem. Hon går därmed emot utredaren Kerstin Wigzells förslag om ekonomisk ersättning och offentlig ursäkt. Regeringen menar att det inte går att på ett rättsäkert och rättvist sätt betala ut ersättningar.

Man kan ha tankar och känslor om detta tråkiga besked till de som utsatts för övergrepp i fosterhem. Det måste för många kännas som ett slag i ansiktet. Ekonomisk ersättning i de nivåer som nämnts är tvivelsutan läkande även om såren alltid kommer att bestå. Men samtidigt är det ett rimligt politiskt ställningstagande och det visar på att Maria Larsson har politisk integritet. Kristdemokraterna är stukade i regeringen men Maria Larsson utstrålar empati och klarar av att förmedla ett sådant här tråkigt besked.

Man kan bara fundera på vad det skulle ha inneburit för kristdemokraterna om Mats Odell varit budbäraren.

Bra men ändå inte bra

Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna är rubriken på en debattartikel skriven av prästen Annika Borg och Humanisternas ordförande Christer Sturmark. När en präst och en företrädare för humanisterna skriver en debattartikel skulle man ju kunna tro att den bygger på ömsesidig självrannsakan. Men icke. Artikeln handlar bara om hur dumma och elaka företrädare för Svenska kyrkan är intoleranta och dekonstruktiva.

Borg och Sturmark exemplifierar, vad de kallar, en oförsonlig hållning från kyrkans sida med hur etikforskaren professor Elisabeth Gerle i boken "Farlig förenkling" (Nya Doxa 2010) påvisar kopplingar mellan religionskritik och främlingsfientlighet. Vidare hur tankesmedjan Seglora smedja under ledning av prästen Helle Klein skullle ha försökt sjukdomsstämpla Humanisterna som islamofoba och menar att dess företrädare lider av en ”grandios självbild”.

Om man följer Seglora smedja och lyssnar till Gerle får man dock en mer nyanserad bild. Borg och Sturmark är helt enkelt tendentiösa.

Det är självklart att kyrkans företrädare ska lyssna på humanisterna och det är självklart att man ska finna beröringspunkter och verka tillsammans när man har gemensamma budskap. Men samtidigt blir det närmast vämjeligt att Sturmark inte kan rannsaka sig själv. Karlen uttrycker sig ju minst sagt aggresivt och intolerant när han ibland talar om troende personer. Om nu Helle Klein ens är i närheten av att ställa psykiatrisk diagnos på humanisterna genom att tala om islamofobi och grandios självbild är ju Sturmark knappast bättre. Sturmark har utan att vara psykiatriker låtit berätta att kristna har "tomtar på loftet". Humanisterna har skrämt hotellkedjor att plocka bort biblar från hotellrummens byrålådor och Sturmark själv menar att religionsfriheten som mänsklig rättighet är onödig.

- Sturmark har anledning till självrannsakan och jag är benägen att hålla med Helle Klein när hon talar om grandios självbild. En grandios självbild kan vara bra men man bör behålla den för sig själv.

Läs även andra bloggares åsikter om ,