2010-01-31

Klintbergare på Facebook

Facebook är ibland hysteriskt och det verkar lätt att få igång ryktesspridning.

Alldeles nyss såg jag flera FB-vänner som lagt in följande meddelande:

VARNING!!!!!!!
Gå inte med i en grupp som nu cirkulerar på FB med titeln: Att bli pappa eller mamma är det bästa som hänt mig. Den gruppen är startad av pedofiler vars mål är att komma åt dina foton!!! Var snäll och sätt detta som din status så infon sprids!!! Tack!

Börjar det inte bli lite löjligt med alla dessa Facebook hoax och detta budskap är givetvis ett dåligt skämt.

För det första ska man alltid vara försiktig med bilder aldrig exponera den som inte vill det. Och givetvis låter vi inte våra telningar bli allmängods på nätet.

För det andra kan väl ingen veta att just denna grupp startat av pedofiler. De brukar vara betydligt mer försåtliga. Men pedofiler verkar figurera ofta i denna tids Klintbergare.

För det tredje finns i skrivande stund ingen sådan här grupp på FB.

Eller har jag fel?

Bloggar om

2010-01-30

Tacka Thatcher för mjukglassen


Baroness Thatcher of Kestevan tilhör kanske inte mina favoriter. Särskilt inte då hon blev kompis med skitstöveln Augusto Pinochet Ugarte, Chiles diktator. Men hon är en imponerande kvinna och den brittiske premiärminister som i modern tid bott längst (1979-1990) på 10. Downing Street. Bland hennes meriter finns att hon som ung kemist var med i den grupp som utvecklade mjukglassen.

Nu läser jag i DN att ett stort antal privata dokument släppts och att de bland annat handlat om hennes diet. Tidningen skriver:

Det var inför valrörelsen 1979 som Margaret Thatcher ville gå ner nio kilo. Den blivande premiärministern valde en bantningskur som innebar mycket proteiner.
Först reagerar jag på att det står just "nio kilo". Det är liksom lite udda. Varför inte runda av till tio kilo?

Men så slår det mig. Det handlar om hövlighet. Man talar inte om en kvinnas ålder. Lika lite tala man om hennes vikt. I orginaldokumenten står givetvis om att hon har som mål att väga kanske 80 kilo. För inte väljer man att gå ner just nio kilo?

Fast svaret är naturligtvis inte detta. I orginaldokument ser jag att det står att hon skulle gå ner 20lb (20 pund) på två veckor. Det motsvarar 9,0718474 kilogram.
Och Whisky fick hon dricka de dagar hon åt kött. Men den detaljen glömmer DN bort.

Margaret Thatcher Foundation, Release of MT's private files for 1979 - (1) Transition to Power

Bloggar om

Göran Skytte gör mig glad (idag alltså)

Morgonens fundering är om Göran Skytte håller på att bli vänster igen. Jag läser hans krönika i Svenskan som handlar om ett besök i "svenska Österbotten i Finland". Skytte uttrycker några riktiga sanningar om hur vackert och väl man talar svenska i Österbotten och så är det ju. Skytte skriver:
I svenska Österbotten i Finland får man höra ord som ”eljest” och ”på nejden”. Där kan man lätt få intrycket att var och varannan människa är en passionerad språkvårdare. De talar som poeter. Samtidigt konstaterar Skytte att det i Sverige är få som bryr sig om språket.
Men det intressanta med dagens krönika är att hans förutsägbara sammanfattning och analys inte kommer i krönikan. Undrar om han håller på att bli vänster. Han skriver nämligen inte, på sitt vanliga manér, att den utveckling han ogillar är sossarnas fel. Så brukar det vara när Skytte fattar pennnan.

2010-01-29

En polischefs bisyssla

Vanliga polismän som ägnar sig åt bisysslor granskas hårt och förbjuds inte sällan fortsätta med dem. Men när det gäller en polischef verkar det inte riktigt vara en lika tydlig linje. Frågan är om det finns brister i det högsta chefskapet och det är nog läge att man nu lägger pappren på bordet om den häktade f.d. polischefens bisysslor.
När nu ändå den häktade polischefens namn offentliggjorts tycker jag att det kan riktas uppmärksamhet på ordningen i polisledningen. Det kvarstår att den förutvarande länspolismästaren och ledamoten i Kgl. Krigvetenskapsakademien gett goda avtryck i beskrivningen av sitt ledarskap och därigenom påverkat synen på genderfrågor på ett mycket positivt sätt. Så är det otvivelaktigt. Han har utkämpat en och annan batalj med Polisförbundet och blottat en facklig splittring när hans eget fack, JUSEK, backat upp honom. Men så kan jobbet som chef vara.

Det är också förståeligt att både Rikspolischefen och justitieministern chockats även om jag tycker att en utbildad jurist och erfaren polisman som rikspolischef Bengt Svensson borde kunna klargöra att man inte är skyldig förrän en det finns en lagakraftvunnen dom. Det känns liksom som att man flyr sitt ansvar.

Saken är nämligen den att polischefen under många år tagit betalt i sin föreläsningsverksamhet. Denne polischef har under flera år uppträtt i offentliga sammanhang iförd uniform men fakturerande sig själv arvode. Detta är en typisk bisyssla.

Enligt 7 § lag (1994:260) om offentlig anställning § gäller att en arbetstagare hos en myndighet under regeringen inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Polisledningen har varit duktiga på att förbjuda enskilda polismäns verksamhet oavsett det handlat om att sälja släpvagnar på en lite ort i Norrland, sälja vapen. I några fall har man fått backa som arbetsgivare som till exempel när det gällde en polisman som på kommersiell basis ordnade överlevnadskurser eller när det gällde en polisman som var deltidsbrandman. Tidigare har jag i inlägget "Visst ska polismän få vara fritidspolitiker" skrivit om ett pågående rättsfall i Arbetsdomstolen där två polismäns bisyssla som ordförande i socialnämnden förbjudits av arbetsgivaren. Jag har i det fallet uttryckt förståelse för polismyndighetens beslut. Arbetsdomstolen lär avgöra ärendet under våren men man har i ett inhibitionsbeslut tills vidare tillåtit uppdragen för de enskilda polismännen.

Men nu är det dags för polisledningen att lägga pappren på bordet när det gäller den nu häktade före detta polischefen. Hur har man tänkt när det gäller hans bisyssla som uppenbart tillåtits. Han har trots allt uppträtt i uniform, berättat rätt intrikat om brottsutredningar samt talat på detaljerad nivå om det egna ledarskapet och polisens goda värdegrundsarbete.

Sådant ska definitivt en polischef göra men han ska inte ta betalt i egen ficka. Det skadar helt klart myndighetens anseende att en förhållandevis högt avlönad tar betalt för att berätta om polisen.

DN, DN, SvD

Bloggar om

2010-01-28

Namnpublicerandets dilemma

Upsala Nya Tidning publicerade idag namnet på den före detta länspolismästare som häktats på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och förberedelse till våldtäkt av minderårig. Aftonbladet och Expressen följde snabbt efter medan DN och SvD fortfarande håller fanan högt och betänker att det handlar om en person som inte är dömd.

UNT:s redaktion förklarar krystat att man namger därför att det handlar om en polisman som gjort sig känd för att verka för jämställdhetsfrågor och att allmänhetens tilltro till rättsväsendet bygger på förtroende för de personer som är verksamma där. Tidningen hycklar när man säger att om en person fullständigt sviker ska inte det få effekter för alla andra.

För det första är det lite egendomligt att just Upsala Nya Tidning är först ut. Självklart handlar det om att Upsalaborna väl känner till mannen och läst om konflikter mellan länspolismästaren och underställda polismän. För det andra har tidningar själva medverkat kring intresset för den misstänktes person. De skrev tidigt om hans engagemang i värderingsfrågor och vidare publicerades bilder där han på blurrade bilder syntes i uniformsmössa. Ganska lätt identifierbara.

Personligen tror jag att tidningarna inte är ärliga när man motiverar sina publiceringsbeslut. I själva verket handlar det om att nya media som bloggar går före media och namnger. Igår kunde man på drakarnas webblatser se twinglade bloggar där den misstänktes namn publicerades. Klart att media känner sig frånåkta.

Men sammantaget är namnpubliceringar inte bra. Många minns den som pekats ut som misstänkt. Den personen döms på förhand. Skulle vederbörande frias är det få som kommer ihåg detta.

Staffan Dopping skriver bloggar - Pressetik i lågsätet
UNT:s redaktion förklarar sin namnpublicering

Bloggar om

2010-01-27

Birgitta Ohlsson missar det väsentliga

Birgitta Ohlsson, Folkpartiets utrikespolitiska talesman, är ute och cyklar ordentligt idag när hon på SvD Debatt föreslår att Sverige ska inrätta ett centralt organ som ser till att slutna arkiv öppnas upp för insyn. Hon gör detta på den dag då vi ska minnas förintelsen. Birgitta Ohlsson tar sin utgångspunkt i att bland annat Vatikanen hemlighåller dokumentation som skulle kunna kasta ljus över förintelsen. Hon menar att det även i Sverige finns problem med slutna arkiv och påstår att enskilda svenska forskaren ofta står mot de olika myndigheternas jurister.


Jag ifrågasätter starkt Birgitta Ohlssons påstående att forskare ofta står mot myndigheter när det gäller tillgång till arkiv. Det kan förekomma att historiskt material hemlighålls men att det är särskilt vanligt betvivlar jag. Jag försöker hålla mig ganska uppdaterad när det gäller kammarrätternas och Regeringsrättens rättsbildning på offentlighetsområdet och att historieforskare skulle överpröva myndighetsbeslut att vägra lämna ut allmän handling hör inte till vanligheten. Likaså verkar inte JO eller Justitiekanslern särskilt ofta få in ärenden från just forskare.


När Ohlsson ropar på centrala organ med förebild från andra länder gör hon en rejäl tavla. I Sverige har vi nämligen en offentlighetsprincip. Offentlighet är huvudregel och sekretess undantag. När hon jämför med Tyskland och USA missar hon att myndigheternas arkiv i dessa länder är hemliga. I Sverige är arkiven offentliga men kan undantagsvis hemlighållas. Något särskilt organ för detta behövs inte. Besluten om att inte utbekomma allmän handling kan nämligen överprövas och prövas av domstolar.


Birgitta Ohlsson tänker helt enkelt fel. Hennes idé låter bra men är inte relevant. Det känns långsökt och nästan lite osmakligt att ta upp denna fråga på Förintelsens dag och dra paralleller till antisemitism.

Dagen

2010-01-26

Konstiga brott


Jag gillar polisen på Gotland eftersom de är hyggligt duktiga på att lagföra män som kastar vatten där man inte ska kissa. Tack vare att polisen agerar resolut luktar det mer hav och rosor i Visbys gränder på somrarna än ammoniak. Östercentrum utgör möjligen ett undantag och har en doft som påminner om Gula Gången vid Slussen i Stockholm. Att urinera offentligt renderar i normalfallet ordningsbot på 800 kronor.

Men att kissa på konstiga ställen kan även innebära andra brott. En 15-årig gotländsk pojke står åtalad för bland annat skadegörelse då han tömt sin blåsa i bensintank på en antagonists moped.

2010-01-25

Pinsam sorti för PORNSTAR-mössemannen


I helgen skrev jag lite neutralt att en man som haft i sikte att få ett vikariat som barnskötare fått beskedet att det inte blir något jobb. Den presumtive arbetsgivaren hade varit inne på Facebook och reagerat på att han på sin profilbild bar en toppluva med texten "PORNSTAR".
I mitt inlägg "Allt är inte diskriminering" konstaterade jag att mannen, Mats Mügge, varken sagts upp eller fått sparken som media antydde. Och som flera bloggare verkade ha trott. Han hade helt enkelt inte fått ett väntat anställningserbjudande och att få en specifik anställning, är som bekant, i allmänhet inte någon rättighet. Någon diskriminering i lagens mening är det inte.

SR P1 Studio Ett hade idag ett inslag där PORNSTAR-mössemannen, Mats, och journalisten Sofia Mirjamsdotter medverkade. De både tyckte att det var anmärkningsvärt att en profilbild på Facebook skulle kunna användas mot någon i ett anställningsförhållande. Han hade ju inte haft mössan på jobbet.

Även om jag inte tycker att PORNSTAR-mössan är så farlig, utan möjligen bara ganska pueril, kan man nog inte generellt hävda att man kan uppträda hur man vill på Facebook utan att det får konsekvenser. Pornstarcollections kollektion har en uppsjö av kläder av det utmanande slaget. Bland dessa finns "MILF-hunter" och man kan fråga sig om en barnskötare privat kan bära en tröja med texten "MILF-hunter"? Sannolikt inte. Den kan ju tas bokstavligt. :) Lika lite skulle en polisman privat men i offentlighet kunna bära en tröja med texten "Hells Angels Defense Fund" eller "Spöa buset". Själv såg jag en polisman med en tröja märkt "KVV 6". Inte heller den är särskild smart att bära på badstranden om man är polis.

Men Mats Mügge gjorde nog bort sig en del i programmet och visade att han nog inte förstått problemställningen. Det finns faktiskt gränser:
Programledaren: Så egentligen tycker Du rent principiellt att du ska kunna göra få göra vadsomhelst, till exempel spela in porrfilm, om det skulle vara så?

Mats Mügge: Ja absolut alltså, i princip, för det är vad jag gör på fritiden och jag tror ingen tre- eller fyraåring kommer att googla mig på Facebook.
Om många går omkring och tror att man kan skilja på privatliv och arbete som Mats tycks tro har vi ett problem. I grunden handlar det om lojaliteten till arbetsgivaren och den slutar definitvit inte vid arbetstidens slut. Mycket får man göra men inte allt. En del privata agerande skadar arbetsgivaren och då kan arbetgivaren ha rätt att ingripa.

Bloggar om , ,

2010-01-24

Be om ursäkt

Linda Skugge tillhör inte de mest ödmjuka skribenterna på vår jord. Jag funderar därför på om det är rätt att be någon om ursäkt när vederbörande inte verkar tycka att ord som ursäkt och rättelser betyder något.

Igår skrev Linda Skugge på Newsmill ett inlägg om spökskrivare - Utan spöksskrivare stannar Sverige. Hon gjorde en ordentlig tavla när hon påstod att författaren Kurdo Baksi hade uppgivit att han var spökskrivare åt Stieg Larsson. (Linda Skugge stavade naturligtvis Stieg Larssons namn fel genomgående i sin artikel). Faktafelet upptäcktes tidigt och kommeterades varvid TT intervjuade Linda Skugge om den lilla fadäsen.


TT: Är inte det här rätt pinsamt för dig?

Skugge: Det är väldigt sällan jag tycker att nåt är pinsamt, jag tror aldrig det har hänt.

TT: Hur kommer du att agera nu? Skrivs artikeln om, eller dras den tillbaka?

Skugge: Skulle aldrig falla mig in att skriva om den och Newsmill kan ta bort den om de vill, det gör mig ingenting.
Men på Newsmill verkar man rädda för Skugge. Idag har nämligen Leo Lagerkrantz bett både Kurdo Baksi och Linda Skugge om ursäkt. Att man ber Kurdo Baksi om ursäkt förstår jag men Linda Skugge? Lagerkrantz skriver:
Dessutom ber jag Linda Skugge om ursäkt för att vi inte faktakollat och korrekturläst hennes text ordentligt.
Det kan antecknas att Skugges text har rättats både vad gäller uppgiften om Baksi och stavningen av Stieg Larssons förnamn. Vem ska be om ursäkt för det?

Bloggar om , , ,

Svenning kommer med rappakalja

Aftonbladets Olle Svenning har helt rätt när han i Aftonbladet idag visar dubier kring den egendomliga ordningen att det kommissionärsskap som Cecilia Malmström tillträder förenar ansvar för polis- och migrationssamarbete. Det är ju tragiskt att se migration som en polisiär fråga. Men sedan kör Svennings analsy huvudet i väggen. Svenning försöker måla upp en problembild i Cecilia Malmströms arbete som blir lite väl intrigaktigt och långsökt.

Cecilia Malmströms doktorsavhandling heter "Regionen, makten och härligheten" och den handlar om regionala partier i Västeuropa. Hon är alltså väl påläst om regionala partier. I den spanska autonoma regionen Katalonien finns det katalansknationalistiska partiet CiU vars ledamöter i Europaparlamentet tillhör Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE). Det är samma grupp som svenska centerpartister och folkpartister tillhör. Och Svenning tycks i Malmströms avhandling ana en sympati för just CiU.

I den katalanska staden Vic finns en "liberal" borgmästare som kämpat för att utesluta de som inte har visahandlingar från sjukvård och social omsorg. Han fick ordentligt på tafsen och i veckan drogs förslaget tillbaka.

Olle Svenning skriver:
Man bör lägga märke till att borgmästare d ´Abadal och CiU, liksom Malmström, tillhör EU:s liberala partigrupp.
Detta påstående är ren rappakalja. Borgmästare d´Abadal tillhör inte EU:s liberala partigrupp. Han är ju nämligen inte ledamot i EU-parlamentet. Även i Sverige har det funnits knäppa folkpartister, socialdemokrater och moderater men man kan inte koppla sådan personer till partigrupperna i EU-parlamentet.

Det är vidare ett lågvattenmärke att insinuera att en EU-kommissionär har koppling till en partigrupp i parlamentet. Om inte annat har vi blivit klart medvetna om det när vi sett Margot Wallström uppträda med integritet gentemot sin egen partitillhöriget.

Bättre än så här borde Svenning kunna skriva. Det finns egendomliga falanger i Europaparlamentets ledande högerliberala allians. Men denna artikel är inte trovärdig.

Aftonbladet Olle Svenning, Cecilia Malmströms omöjliga uppdrag

Bloggar om

2010-01-23

Sahlin kan riskera mutanmälan

Frågan är om det nu dras igång en förundersökning kring Mona Sahlin om misstanke om mutbrott. Det är ju inte helt vanligt att vänner ger varandra gåvor för 6 000 kronor. Men förhoppningsvis handlar det om en burgen väninna som visat Mona Sahlin sin innerliga vänskap och uppskattning.
Aftonbladets Lena Mellin liksom, den i lump vandrande flanellskjortan Göran Greider, hamnade riktigt snett när de i veckan utgöt svavel över hur Mona Sahlin uppträdde med en chic Louis Vuittonväska för sex laxar.

Skriverierna om Mona Sahlins har varit ett riktigt lågvattenmärke vilket konstateras av Svenska Dagbladet som låter Barbro Hedvall klargöra att debatten slår mot förtroendet för media snarare än mot Mona Sahlin. Men på tidningens ledarsida kan inte Per Gudmundsson undvika att raljera på ett omoget sätt.

Själv tycker jag att Sahlin självklart ska få ha vilken väska hon vill och i likhet med Fredrik Reinfeldt kunna bära dyra och exklusiva bijouterier. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, skrev alldeles nyss på sin blogg:
Det mediala spinnet kring Vuitton-väskan visar snarast att Mona Sahlins ställning i debatten har stärkts. Fredrik Reinfeldt lär kanske t o m få sig en match i popularitets- och förtroendefrågorna i den kommande valrörelsen.
Men ibland är det knepigt att vara offentlig person riksdagsledamot och kanske statsminister in spe. Risken är nämligen stor att Mona Sahlin kommer att tvingas tala om vem den väninna är som gett henne gåvan i 50-årspresent. Uppenbarligen är det inte maken Bosse som satsat lite extra på sin hustru och i allmänhet är det ovanligt att vänner ger varandra gåvor för 6 000 kronor.

Mona Sahlin riskerar att råka ut för samma sak som Malmös ledande kommunalråd Ilmar Reepalu. 2004 invigde IT-miljardären Dan Olofsson sin safaripark i Sydafrika. Bland de inbjudna fanns Malmös främsta kommunalråd Ilmar Reepalu som fick resa och logi värt 34 000 kronor. Olofsson, som bland annat varit studiekamrat med Reepalu på Chalmers, hävdade att det var en ren vänskapsgåva och en 60-årspresent. Men det tyckte inte statsåklagaren mot korruption som åtalade Reepalu för mutbrott och Olofsson för bestickning. 2007 friades de dock av hovrätten.

Nu är jag rädd att Mona Sahlin kan råka ut för samma sak. Alltid är det väl någon "vän av ordning" som gör en anmälan. Men jag hoppas att Mona Sahlin har ett så stort och skiftande umgänge att det finns någon som älskar henne så mycket att hon tycker att Mona ska ha en snygg väska och att åklagaren snabbt kan notera: Förundersökning nedlägges - inget brott.

Bloggar om

Bra att JO markerar mot kommuner

JO har i ett beslut kritiserat Karlskrona kommun för att man, i likhet med många andra kommuner, använder okonventionella metoder för tillsyn enligt alkohollagen. Man låter ungdomar som fyllt 18 år göra provköp. Provköpen strider enligt JO mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma och han anser att metoden inte bör användas, så länge den inte har stöd i lagstiftningen.
Att utan stöd i lag hålla på med sådan här deckarspaning är fel. Det är direkt olämpligt att en kommunal nämnd ägnar sig åt en verksamhet som innehåller polisiära inslag. Samtidigt finns det faktisk alternativa metoder. En sådan är att uppmana näringsidkarna att som led i egenkontrollen genomföra egna stickprov och dokumentera dessa.

Detta är ett bra beslut men det kommer fem över tolv. Saken är nämligen att regeringen den 15 januari överlämnade en lagrådsremiss med förslag om ny alkohollag. I denna finns inga ändringsförslag som ger stöd för provköp. Men frågan är om kommunerna inte klarar sig med de medel som står till buds redan idag. Okonventionella och spektakulära metoder har ofta en mindre effekt än vad man tror. Övertron på sådan här "spaning" illustreras tydligt i en dom från Kammarrätten i Stockholm 2009 (mål 478-08). Kammarrätten uttalade i sina domskäl:

Kommunens kontroller har skett med personer som är 18 år och lagens bestämmelser innehåller inte något närmare krav vad gäller ålderskontrollen. Parterna har olika uppfattning om de aktuella ungdomarnas utseendemässiga ålder.
Utredningen visar inte heller i övrigt att bolaget vid något tillfälle misslyckats med ålderskontrollen och sålt öl till någon under 18 år. Mot denna bakgrund finner kammarrätten inte att utredningen med tillräcklig styrka visar att bolaget i sin försäljning av öl överträtt alkohollagens bestämmelser. Vad nämnden anfört om möjligheterna att utöva tillsyn föranleder ingen annan bedömning. Kammarrätten gör således samma bedömning som länsrätten att det saknas grund för ingripande enligt alkohollagen
Dagen, DN, Sydsvenskan
JO:s beslut 2972-2009

Bloggar om , , ,

2010-01-22

Adoptera en fängelsepräst

Jag läser i Kyrkans Tidning att man kan adoptera en fängelsepräst. Bakgrunden är att Internationational Prison Chaplain´s Assossiation, IPCA som håller World Conference i Stockholm den 20-25 augusti 2010. Tanken är att företag ska kunna "adoptera" en präst från tredje världen för att möjliggöra för denne att komma till konferensen.

En bra grej för att stödja präster och pastorer som gör stora insatser för utsatta bröder och systrar.

Fängelsepräster är de enda som inte kräver något av de som frihetsberövats. Alla andra gör det. Anhöriga, allmänheten, fängelse, rättssystemet. Alla har krav och ska ha krav. Men någon måste lyssna.

Jag var hungrig och ni gav mig att äta,
jag var törstig och ni gav mig att dricka,
jag var hemlös och ni tog hand om mig,
jag var naken och ni gav mig kläder,
jag var sjuk och ni såg till mig,
jag satt i fängelse och ni besökte mig.”
(Matt 25:35-36)

Även Larsson missade i researchen

Spekulationerna kring Stieg Larssons person och författarskap fortsätter. Idag har DN en artikel där konklusion är att det kanske inte varit Stieg Larsson själv som skrivit Milleniumtriologin. Man menar att han haft en lysande researchförmåga men att han penna inte var tillräcklig.

Om man jämför Guillous böcker är Stieg Larsson inte så detaljrik och researchen inte så omfattande. Och nog förekommer det fel. Bland annat talas i "Män som hatar kvinnor om Fältjägarskolan i Kiruna. Någon sådan skola har nog inte funnits. På förutvarande Lapplands jägarregemente I22 i Kiruna utbildades förvisso jägare och tidigare hette förbandet jägarskolan. De soldater som utbildades vid den aktuella tidpunkten kallades Lapplandsjägare och kanske även gränsjägare.

2010-01-21

Att vittna är en plikt


Det är dåligt av Djurrättsalliansens aktivister att inte ställa upp och vittna om vad man sett. Genom att inte ställa upp för rättvisan visar man på att man inte fullt ut är beredd att slåss för djuren.
I december avslöjades att många gårdar med grisuppfödning hade vedervärdiga förhållanden. Det var föreningen Djurrättsalliansen som tagit sig in i anläggningar och videofilmat missförhållanden. Polisanmälan gjordes och förundersökningarna är i full gång.

Men nu berättar polisen i Hallands och i Uppsala län att förundersökningarna sannolikt kan komma att läggas ned eftersom de som tagit videofilmerna inte är beredda att träda fram och vittna. Det innebär att brott helt enkelt inte kan styrkas. Djurrättsalliansen säger att man inte vill avslöja sig eftersom man vill kunna göra samma sak igen. Sannolikt finns även oron att anmälas för olaga intrång.

Att vittna är en plikt och det är svagt av aktivisterna att inte ställa upp för rättvisans sak. Om man vill att djuren ska få det bättre är det viktigt att lagföring sker. Det är viktigt att djuren värnas och då får nog dessa aktivister ta ett eventuellt straff för olaga intrång.

Dagens PS, DN, Sydsvenskan

Bloggar om

2010-01-20

Att ropa på hårda tag är vämjeligt

Jag läser i Norrländska Socialdemokraten om hur det i måndags kväll var upplopp på Johannisbergs ungdomshem i Kalix. I samband med ett strömavbrott anlades två bränder inne på avdelningen och buset tilltog med aggresiva ungdomar som försökte ta sig in till personalen från bostadsavdelningen där de låsts in. Polisen tillkallades och först efter att förstärkning kommit efter några timmar kunde lugnet återställas.

Johannisbergs ungdomshem är en instituiton med 15 platser där man tar emot pojkar mellan 15 och 20 år som har allvarliga psykosociala problem och problem med kriminalitet och missbruk. Sex av platserna är avsedda för pojkar som dömts till sluten ungdomsvård och det är på den avdelningen som bråket ägt rum. Sluten ungdomsvård är en påföljd som kan dömas ut i stället för fängelse.

Som vanligt dyker bland läsarkommentarerna upp de som vill ha hårdare tag och som har enkla lösningar på ungdomarnas problem. Typ "ge dem stryk och mesa inte" - "Lås in dem för evigt". Många med de åsikterna utgår från sina egna erfarenheter och tror att det bakom varje trasigt barn finns en förälder som med lite vilja kan lösa problemen. Att föräldrarna inte sällan har lika stora problem verkar inte finnas på kartan för de "enkla lösningarnas" företrädare.

Men det finns också relativt många sunda empatiska och insiktfulla kommentarer som inser att det är djup tragik bakom de flesta fall när ungdomar låses in.

En läsarkommentar är mycket intressant och sund:
För sextio år sedan var problemen desamma, möjligen något lindrigare. Man blir bekymrad. Är uvecklingen av behandlingsmetoder så dålig
Denna kommentar ligger antagligen ganska nära sanningen. Även förr fanns det stora problem. Möjligen var exponeringen något mindre. Drogerna var inte lika närvarande och våldet mindre spektakulärt. Behandlingsmetoderna har givetvis utvecklats men tyvärr inte tillräckligt mycket.

Att ropa på hårda tag är vämjeligt.

NSD, Polisen anfölls av ungdomar
NSD, Upplopp på ungdomshem
NSD, Upploppet på Johannisberg hade kunnat sluta illa

2010-01-19

Glada industrinyheter i Ångermanland


Igår morse vaknade jag med den utmärkta avisan Tidningen Ångermanland med både liberal och socialdemokratisk ledarsida. Och glad blev jag. Dockstavarvet har nämligen fått en order på sex lotsbåtar till Tyskland. En order värd 100 miljoner kronor.

Docksta ligger vid Skulebergets fot 34 kilometer söder om Örnsköldsvik. I Docksta finns även en skofabrik där man tillverkar välkända slippers. Själv har jag inte haft några skor från Docksta sedan jag hade näbbstövlar i mitten av 70-talet. Men de saluför fortfarande näbbstövlar.

Örnsköldsviks Allehanda - Stororder till Docksta

Bloggar om

2010-01-18

Lars Olhly till Wallmans salonger.

Stackars Mona Sahlin som ska ha med Lars Ohly att göra. Som vanligt agerar han motvalls och anser att missionen i Afghanistan är fel insats. Utan närmare motivering bluddrar han om att den inte leder till ökad säkerhet och stabilitet. Det är ju lätt att påstå om man inte behöver tänka på realiteteter.

Att det är ett FN-mandat och att det handlar om att barn ska kunna gå till skolan bortser han ifrån. Han har ju bestämt sig.

Lars Ohly borde bli tågmästare igen. Han platsar för en anställningsintervju på Wallmans salonger. Det var ju i den miljön som SJ senast hade intervjuer när de skulle anställa tågvärdar.

SvD

2010-01-17

Den første i hedensk jord

För knappt ett år sedan invigdes den första nyanalagda gravplatsen i Norden för Asatroende. Denna utgörs av en skeppssättning på en del av Assistenskyrkogården i Odense. Nu i dagarna har den första gravsättningen ägt rum och om detta berättar Fyens Stiftstidende Odense.

Bloggar om ,

2010-01-16

Låt Gotland bli danskt

Det är uppenbart att Sverige inte klarar det faktum att vi har en ö med stor befolkning, många fritidsboende och blomstrande turism. Gotland behandlas styvmoderligt och rent oförskämt. Vart femte år ska gotlänningarna behöva oroa sig för färjetrafiken och frågan är om inte Danmark, som ju är vant vid öar i när och fjärran, vore bättre för Gotland än det gamla fosterlandet. Kanske blev delar av uppgörelsen vid freden i Brömsebro 1645 fel för Gotland.

Myndigheten Rikstrafiken har till uppgift att genom anbudsförfaranden avhjälpa brister i tillgänglighet i transportpolitiskt motiverad långväga kollektivtrafik som inte körs på marknadens villkor. Syftet är att skapa grundläggande resmöjligheter för medborgare och näringsliv. Ett av ansvarområdena handlar om trafiken Visby-Nynäshamn/Oskarshamn.

Rikstrafiken har nu kommit med rapporten ”Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030″. Det är ett dokument för samråd som Rikstrafiken tar fram inför upphandling av trafiken från februari 2015 och framåt. Läsningen är oroande för Gotland och det måste vara knäckande för gotlänningarna att var femte år behöva oroa sig för sin väg.

Framförallt utifrån miljömålen anser Rikstrafiken att det ska vara färre färjeturer till ön och att förbindelserna ska vara långsammare än idag. Detta känns som ett hån mot befolkningen på en ö som stolt kan visa vindkraftverk en masse. Försämringar i färjetrafiken skulle kunna liknas vid att vi Stockholmare skulle få åka enfilig grusväg mellan Rotebro och Arlanda.

Att sedan Rikstrafiken förespråkar enhamnsalternativet Västervik som enda destination är fullständigt förvirrat när trafiken idag går på både Oskarshamn och Nynäshamn. Lika olyckligt är det att två kommuner i Kalmar län konkurrerar med varandra. Västervik borde nöja sig med sin visfestival.

Om vi inte ser upp kan gotlänningarna uppvakta drottning Margrethe II för anslutning till konungariket Danmark. Hon vill säkert förläna någon hertigskapet Gotland och för den delen kanske utnämna några grevar af Wisborg. Danmark fattar ju detta med öar.

Barometern, Östran

Bloggar om , ,

2010-01-15

Lokförarbilder kan orsaka avstängning

En lokförare på DSB First har tagits ur tjänst efter att ha fotograferat under färd och lagt ut bilderna på sin privata facebooksidor. En annan förare har stängts av sedan han eller hon gett företagskritiska synpunkter i kommentarer på Facebook. DSB First kör Öresundstågen som jag tycker det är helt okej att åka med. Om lokföraren skulle ta någon bild från förahytten upprörs jag inte.

DSB Firsts kommunikationsdirektör Irene Lippold uppger att de två förarna har åsidosatt säkerheten på tågen genom att fotografera under färd. Enligt uppgift handlar det om bilder på trasiga skyltar och växlar.

– Det finns bilder som visar att man inte prioriterat säkerheten ombord. Bland annat har man fotograferat från hytten medan tåget rullat. Därför måste vi nu göra en utredning.

Om DSB First gör rätt vet jag inte. Avstängning är en ganska ingripande åtgärd när man utreder disciplinära förhållanden. Om förarna har uppsåt att skada sitt företag är det inte acceptabelt men att åberopa säkerhetsskäl känns ganska överdrivet. Det är nog inte ovanligt att lokförare i Skåne, helt enligt regelboken, kör 180 km/h timmen med full dimma framför förarrutan. Säkert händer det också att lokföraren tittar i tidtabellen eller kanske spanar in den vackra Öresundsbron.

Att som lokförare knäppa en bild under körning är inte att jämföra med bussförare som sitter och sms:ar. Om DSB-First har andra synpunkter på de avstängda lokförarnas lojalitet och lämplighet bör man nog berätta det och inte hänvisa till tveksamma uttalanden om säkerheten.

Hellre en lokförare som fotograferar än tåg som underhålls bristfälligt.

SvT, Lokförare avstängd för tågbilder
ST-press, Järnvägsanställda avstängda
Nyhetsbyrån, Facebookbilder fick anställda avstängda, Sydsvenskan, Skånska Dagbladet

Bloggar om , ,

Omtanken om den politiske motståndaren

Jag fascineras av alla politiker och alla skribenter med uttalad politisk hemvist som ger tips till sina politiska motståndare. Aftonbladets ledarskribent Kennet Andreasson gav exempel på sådan egendomlig textutläggning igår under rubriken "Centerledarens känsla för timing". Andreasson berättade om centerledaren Maud Olofssons som enligt uppgift fått frågan av Reinfeldt om Centerpartiet hade någon kandidat till posten som EU-kommissionär. Olofsson skulle ha svarat nej och frågan hade därmed gått vidare till Folkpartiet som föreslog Cecilia Malmström.

Andreasson gråter krokodiltårar över Centerns dåliga opinionssiffror (3,1 procent enligt sista opinonsundersökningen) och talar om en partiledare som skulle vara putt på att EU-parlamentarikern Lena Ek skulle ha kandiderat mot Maud Olofsson till partiledarposten 2001.

Säkert har Centerpartiet identitetsproblem när gamla centerpartister i Torbjörn Fälldins anda fronteras med tokliberaler som Fredrik Federley. Men att tro att Maud Olofsson lämnar staffetpinnen om EU-kommisionären för att Lena Ek skulle ha varit motkandidat i partiledarvalet är ju löjligt.

Det vore nog bra om Aftonbladets ledarsida insåg att Cecilia Malmström är en utmärkt nominering som EU-kommissionär trots att hon inte är centerpartist, moderat eller kristdemokrat.

2010-01-13

Doktor Kronos

Upsala Nya Tidning berättar att SJ och några andra aktörer ska inrätta en doktorandtjänst för att forska kring orsaker till tågförseningar och hur de kan förebyggas.

Det var på tiden. Det är också bra att dokotorandtjänster av naturliga skäl måste vara tidsbegränsade så att punktligheten ökar.

Nu gäller det att snabba på för att få igång forskningsprojektet.

2010-01-11

Men DN säger ju att laserpekare inte är farliga!!!

Återigen skriver media på nyhetsplats om allvarliga tillbud där enskilda personer och till och med piloter blivit belysta med laserljus.

Det skulle vara intressant att höra hur DN kommenterar att man för ett par veckor sedan hade en förvirrad insändare författad av en självutnämnd "lasermedicinska forskare" som hävdade att laserpekare inte kan skada någon.

Någon form av källkritik borde man ha på en insändarredaktion.

Jag skrev om insändaren under rubriken "Vem ska man lita på? - Inte DN:s insändare".

DN, Skånska Dagbladet, GP,

Man kan göra lokala nyheter av allt

Värmlands Folkblad är en av mina favorittidningar. Jag vill på goda grunder påstå att de hade den bästa och mest sakliga rapporteringen kring skyddsjakten på varg för ett par veckor sedan. De har även tillsammans med Nya Wermlandstidningen även en god lokal nyhetsrapportering om man vill veta vad som utspelat sig i Filipstad, Torsby och Årjäng.

Men ibland går det för långt med att göra en nyhet till en lokal nyhet.

Med den lustiga rubriken "Värmländsk åklagare kallas in mot hotfull man" berättar man om åtalet i Mölndals tingsrätt mot en Mölndalsbo som hotat en domare i Skaraborgs tingsrätt och kammaråklagare. Inga koppplingar till Värmland direkt.

Men eftersom kammaråklagare Barbro Brännlund i Karlstad kallas in som åklagare blir denna historia en värmländsk angelägenhet. Klart långsökt tycker jag.

Ska jag var petimäter så hamnar målet alls inte i Mölndals tingsrätt. Den 19 oktober 2009 upphörde nämligen Mölndals tingsrätt och uppgick i Göteborgs tingsrätt. Vidare säger man att kammaråklagare Brännlund är vid åklagarmyndigheten i Karlstad. Så är det inte. Åklagarmyndigheten är sedan några år en enda myndighet i hela Sverige. I Karlstad finns en åklagarkammare. Och det är där kammaråklagare Brännlund arbetar.

Bloggar om

2010-01-09

Dålig krisberedskap i Skånes Djurpark

UPDATE: Nu har Skånes djurpark talat om att hela flocken om tolv djur skjutits. Djurparksledningen har med all sannolikhet fattat rätt beslut. Men anledningen till att man inte gick ut i media var att man ville informera all personal om detaljerna innan offentliggörande. Men detta är inget bra argument. Den ena personalen nåddes givetvis också av nyheterna via media och förvirringen måste om möjligt bara bli större.

Det är inte bra att Skånes djurpark inte kan hantera media när nyheterna förmedlar att vargar rymt. För Skånes djurpark är detta extra illa då man har det halvt spektatkulära jippot att för 1 900 kronor släppa in besökare på vargmöte i hägnet.
Några vargar har rymt från ett hägn på Skånes djurpark i Höör. Enligt obekräftade uppgifter kan det handla om fyra stycken som tagit sig in i ett hjorthägn. De ska ha avlivats. Rykten säger att det till och med kan handla om tolv vargar.

Jag kan bekräfta att vi har haft problem med vargflocken, säger djurparkschefen Camilla Jönsson till Sydsvenskan. – Vi skickar ut ett pressmeddelande under söndagen, fortsätter hon.

Detta är givetvis en dramatisk händelse som fordrar alla koncentration för de anställda i djurparken. Men samtidigt vållar detta stor medial uppmärksamhet och det är inte rimligt att "yla" om att man ska skicka ut ett pressmeddelande under morgondagen. Det är lika bra att lägga alla korten på bordet med en gång. Djurparkschefen kan inte ens bekräfta rykten om att djurparken utrymts. Detta får givetvis till följden att media, såsom till exempel Skånska Dagbladet, söker vittnen.

DN, GP, Helsingborgs Dagblad, Aftonbladet, SvD, Skånska Dagbladet, Sydsvenskan , DN, SvD, SvD, Aftonbladet, SvD,

Bloggar om , , ,

Doktor Englund behöver inte komma ut

Jag noterade att Dagens Nyheter redan nu i morse kungjorde vem som får 2010 års Nobelpris i litteratur.
ÄNTLIGEN!
Någon som får Nobelpris två år i rad?

Bloggar om , ,

2010-01-08

Injicera på ett torg


-Nej vi vaccinerar inte mot svininfluensa, landstinget betalar för dåligt, sa sjuksköterskan med godkänt "Lidingö-i" på det fina privata sjukhus där jag har förmånen att få söka viss vård om jag behöver.

Ack ja, ack ja.

Men det finns initiativrika personer som svurit Hippokrates ed. På Medborgarplatsen har en nyutexaminerad läkare som just gör AT slagit upp en liten stuga där han vaccinerar folk. Enkelt och exotiskt i vinterkylan.

Att injicera på Stockholms torg är ingen höjdare även om det är muskulärt. Men influensavaccin i en liten stuga där doktorn är klädd i Canada Goose och undertecknad sitter med bar överkropp i minus 15 grader är fullständigt underbart.

Sådana initiativ av vårdpersonal vill vi se mer av.

Vaccinstugan på Medis har öppet till och med söndag.

Bloggar om , ,

2010-01-06

Nu väljer vi rätt ordBild: Hobbex intressanta produkt öl- och drickhjäm för 79 kronor får man inte ta igenom säkerhetskontrollen om man inte druckit ur.

Jag noterar att tidningarna de senaste dagarna i allt större utsträckning börjat tala om nakenskanning. Även TT använder detta nyuppfunna ord vilket av naturliga skäl skapar känslor som kanske går utöver vad saken gäller, nämligen säkerheten på flyget. Det finns ingen anledning att använda ett känsloladdat ord som för tankarna åt fel håll då det redan finns ett ord för den moderna säkerhetsutrustningen - kroppsskanning. Samtalet om integritet kan leva utan ordet nakenskanning.

Om man använder ordet nakenskanning skulle man lika gärna kunna tala om tafsande när säkerhetskotrollanter gör en yttre visititering ovanpå kläderna. Och ber de att få titta i väskan för att plocka bort hårmousset du glömt vore det rätt egendomligt att påstå att de snokar.

Svenskan skriver:
Brittiska myndigheter vill också i större utsträckning än i dag använda bombhundar och planerar att införa nakenskannrar på samtliga flygplatser i landet under 2010, rapporterar The Guardian.
Det är helt fel. The Guardian använder ordet body-scanning:
Body-scanning and other technology will play an important role in enhancing the
security process.
Även tyskarna talar om körperscanner. Skärpning anbefalls. Utmönstra ordet nakenskanning.

Vart tog förresten de röntgenglasögon - nakenglasögon vägen som vi, uppväxta på 60-talet, kollade in i Hobbexkatalogen? :) De hade verkligen bra texter till sina artiklar:
Ispinuppor, Gamla gubbar tror inte sina ögon, Snabbgashandtag – för snabba och
riviga starter, Röntgenglasögon som ser rakt igenom kläderna---
SvD, DN, Aftonbladet, GP

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2010-01-05

Sveriges framsida på Facebook


Även om jag är stockholmare händer det att jag irrar på Nils Ericsonterminalen i Göteborg för att hitta bussen till Stenungsund. Likaså känner jag mig inte helt borta på spårvagnslinje 8 mot Frölunda torg.

Helt klart är jag imponerad av de som på Facebook lagt upp en grupp som hämtar RSS från Västtrafik för publicering a trafiknyheter och avvikelser på Facebook. Detta har man kört sedan årsskiftet och än så länge är vi bara ett drygt 30-tal fans.

Det ska bli kul att se hur detta utvecklas. Snart kommer givetvis interaktiviteten. Någon som sitter på det försenade tåget skriver en kommentar och sociala kontakter uppstår. Trafikanterna kommer genom sin inbördes kommunikation att förbättra informationen.

Det vore kul om vi som bor på SJ:s koncept X200o kunde dra igång en sådan här grupp och ge tågvärdarna realtidsinformation om de eviga trafikstörningarna.

Bloggar om ,

2010-01-04

Länge leve vargen - ja till licensjakt

Nu får Vänsterpartiet skärpa sig i sin populism och sina ogrundade politiska utspel. Den som läser Aftonbladet idag och konstaterar att det endast är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är emot licensjakten på varg borde fundera på varför just dessa två partier hamnar där de gör. Kanske är det inte hetsjakt och utrotning av vargen som fått riksdagen att sätta upp det mål för vargstammen som man gjort.

Vänsterpartiets Wiwi-anne Johansson är ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och säger att hon lämnat in en interpellation till miljöminister Andreas Carlgren där hon frågar honom på vilken vetenskaplig grund man baserar licensjakten.

Det är ju helt otroligt att en riksdagsledamot som ska vara påläst på jaktfrågor har missat att Naturvårdsverket inför sitt beslut inhämtade en forskningsrapport från SKANDULV, Sveriges lantbruksuniversitet och Viltskadecenter om reglerande beskattning av den svenska vargstammen samt flyttning av varg inom landet för att förstärka vargstammens genetiska situation. Inom SKADULV arbetar forskare från nio vetenskpliga institutioner och det övergripande syftet med SKANDULV:s verksamhet är att skaffa fram faktaunderlag för en optimal förvaltning av varg i Norge och Sverige, samt att hjälpa till med spridning av information om vargens biologi och förvaltning till en bred allmänhet.

SKANDULV är så långt från varghatare man kan komma.

Till de som i likhet med mig vill ha varg men som är tveksam till licensjakten. Läs Aftonbladets chatt med Olof Liberg som forskar i vargar och vilt och jobbar som koordinator på skandinaviska vargprojektet - Skandulv. Läs chatten här

Vi som vill ha varg måste besinna oss. Lyssna på forskarna.

SKANDULV, Förslag på åtgärder för att stärka den genetiska situationen för den svenska vargstammen.

SvD, SvD
Bloggar om , ,

Vatikanens rättssystem kan man lita på

Kyrkans Tidning berättar att Vatikanen med stor sannolikt kommer att konstatera att den kvinna som överföll påven och skadade en kardinal vid julnattens mässa inte hade uppsåt eftersom hon inte var psykiskt tillräknelig. I stället kommer man att rekommendera psykiatrisk vård på det sjukhus i Schweiz där hon tidigare behandlats.

Det känns bra att Vatikanen inser att psykiskt sjuka som inte är tillräkneliga inte ska straffas. Många andra rättssystem verkar ha övergivit den klassiska insikten.

Tidigare har jag skrivit inlägget "Gamla farbröder i glasögon ska inte vakta påven"
Dagen. De som tvivlar på mitt påstående att påvens livvakter har annan fysionomi och ålder än hur vi är vana att se livvakter kan titta på denna länk från BBC. Påvens första framträdande utanför Vatikanen efter julnattens mässa.

Bloggar om ,

2010-01-03

Vem minns jordbruksminister Eric Enlund?

Meningslösa undersökningar är det gott om men ibland måste de stämma till eftertanke. SIFO har intervjuat 1 000 personer äldre än 15 år mellan den 14 och 21 december och frågat om de känner till statsråden i Reinfeldts regering. Att 56 procent av de tillfrågade inte känner till forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz är inte särskilt förvånande och inget att uppröras över. Man kan inte begära att folk som ska komma ihåg namn på Idolvinnare också ska kunna rabbla statsråd.

Men att tre procent av de tillfrågade inte har koll på statsminister Fredrik Reinfeldt borde man gå till botten med. Det finns säkert förklaringar men jag skulle vilja veta vilka dessa är.

Själv har jag levt länge på att jag känner till jordbruksminister Eric Enlund, sjukvårdsminister Hedda Lindahl, löneminister Marianne Wahlberg och skolminister Birgit Rodhe (Alla i Ullstenministären 1978-79).

SvD, Sydsvenskan

Därför måste kriminella gäng samverka

I morse läste jag i Sydsvenskan att de kriminella gängen Black Cobras och Lion Family fusionerat. Enligt tidningen nåddes polisen av vaga uppgifter om fusionen i början av veckan.
– Jag är övertygad om att vårt tryck har påverkat dem, säger Börje Sjöholm, operativ chef för länskriminalen.

Men jag tror att denna sammanslagning av kriminell verksamhet har en helt annan förklaring. Samma tidning skriver nämligen nu på kvällen om hur Skånepolisen sprängt en vänsterskoliga. SIC!

De var i köpcentrat Entré på Värnhemstorget som två män greps på lördagsförmiddagen misstänkta för att ha stulit sju udda skor. Nu tror polisen att man har sprängt en internationell vänsterskoliga. Tidningen påstår man först stjäl vänsterskor i Sverige för att sedan åka till Danmark och stjäla motsvarande högerskor där. Detta eftersom man har högerskorna framme i affärerna på andra sidan Öresund.

Det blir rätt uppenbart att vänsterskoligor måste samverka med högerskoligor. Hoppas att professor Leif G W Persson går till botten med detta.

Nu gäller det att sätta ned klackarna och stoppa denna kriminalitet. Allt måste synas i sömmarna.

Precis i denna stund skriver Sydsvenskan att misstänkta skoltjuvar gripits på Augustenborgsskolan i Malmö. Jag undrar om det var vänstersko(l)tjuvar?
SvD, DN
Bloggar om

2010-01-02

När blev Zlatan - Ibrahimovic

Ibrahimovics tre vansinnesutbrott skriver Sportbladet med stora bokstäver. Frågan är vad det är som gör att Zlatan nu kallas vid efternamn.

På tre grunder är detta egendomligt:
1. Det går åt mer trycksvärta
2. Man tvingas skriva den krångliga genitivformen som slutar på "cs"
3. När man får chansen att använda den vackra bokstaven "Z" ska man göra det.

Till och med norska Verdens Gang kallar Zlatan för Zlatan när de skriver "Frustrert Zlatan misser neste kamp". Att den spanska fotbollstidningen Barca däremot skriver "Ibrahimovic no jugará en Tenerife por sanción" kan jag förstå. Men inte Sportbladet. Zlatan är Zlatan liksom Tumba var Tumba och inte Johansson.

SvD, DN, Sydsvenskan
Bloggar om ,

Naturskyddsföreningen blir rättshaverister

Jag har under dagen skrivit inlägget "Jägarna görs en björntjänst" där jag menade att de jägare som medverkar till spektakulär mediabevakning kring licensjakten på varg gör sig själva en björntjänst. Den folkliga opinionen för vargen ökar.

Likaså kan jag konstatera att Naturskyddsföreningen hamnar rejält fel när man försöker skapa uppmärksamhet genom att anmäla licensjakten till EU-kommissionen. Det är inget annat än rättshaveri.

Enligt art- och habitatsdirektivet kan undantag för fredning av en hotad art göras om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Ytterligare förutsättningar är att undantaget tillämpas under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning. Undantaget får enbart röra vissa exemplar av arten i en begränsad mängd, som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna (I Sverige Naturvårdsverket).

Det är precis vad Naturvårdsverket gjort när man belutat om licensjakt efter varg 2010 (beslutet). Följer man Statens Veterinärmedicinska Anstalts uppdaterade information om licensjakten kan man nog konstatera att jakten är väldigt organiserad. Vidare är det viktigt att notera att licensjakt inte får ske i det så kallade Galvenreviret i Gävleborgs län där det finns en invandrad varg, och avkomlingar till den så kallade Pessinskivargen som invandrade från Ryssland/Finland 2006/07.

Frågan är avgjord av EG domstolen genom målet C-342/05. EG-domstolen kom i sitt avgörande fram till att det inte stred mot Art- och habitatdirektivets artikel 16 att tillåta viss jakt trots att arten inte hade uppnått gynnsam bevarandestatus.Ärendet gällde viss jakt på varg utanför renbetesområdet i Finland.

Efter detta avgörande har Large Carnivore Initiative for Europe på EG-kommissionens uppdrag tagit fram riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur. Riktlinjerna har antagits av kommissionen och kan enligt kommissionens bedömning ligga till grund för inriktningen av rovdjursförvaltningen, framför allt inom EU. I riktlinjerna ges rekommendationer om hur Art- och habitatdirektivet bör tillämpas när det gäller förvaltning av stora rovdjur. Regeringen gör, helt i enlighet med direktivet, bedömingen att en långsiktigt livskraftig vargstam kräver en förbättring av stammens genetiska status och att det är mer angeläget än en fortsatt tillväxt på smal genetisk bas (Proposition 2008/09:210, En ny rovdjursförvaltning).

Vi som vill att det ska finnas vargar i Sverige måste ha förståelse för rovdjurpolitiken. Det är viktigt att få en bred acceptans kring rovdjursstammen. Det stora hotet mot vargstammen är att så många vill knäppa en varg, helst alla. Tjuvjakten kan helt enkelt decimera stammen totalt. Det är en svulst som inte går att kontrollera. Men kan vi skapa en balans och acceptans finns det utrymme för att stammen ökar. Kan vi sedan få fler revir är det också sannoliktatt vargpopulationen kan tillåtas väsentligt överstiga dagens mål på 210 individer.

DN, SvD, SvD, GP, Aftonbladet, Värmlands Folkblad,

Bloggar om , ,

Jägarna görs en björntjänst


Bild: På julafton tog jag denna bild på ett tjuvslaktat vildsvin. De usla tjuvjägarna hade också passat på att fylla kylskåpet med ett rådjur innan de tippade de omsorgsfullt slaktade djuren vid vägkanten.

Jag tillhör dem som tycker att det är tragiskt och bedrövligt med tjuvjakt och dödande av varg. Bland det löjligaste man kan få höra är: -Du är ju Stockholmare och om vargen fanns där skulle det vara annat ljud i skällan.
Jag skulle gärna se några vargar i nationalparken som jag bor granne med. De skulle gärna få dra iväg och ta något vildsvin i veckan. Om de nu klarar dessa djur.

Rovdjurspolitik och jaktvård är mycket svårt. Riksdagen har beslutat om en vargstam på högst 210 individer och mellan den 2 januari och 15 februari får totalt 27 vargar skjutas. Syftet med jakten är att begränsa vargstammen till högst 210 individer, vilket är den nivå riksdagen beslutat om.

När nu vargjakten påbörjats har tidningarna braskande rubriker och stora uppslag. Värst är Aftonbladet som med röd rubrik skriver: "JUST NU: Tolv vargar skjutna". Bättre att som Värmlands Folkblad skriva: "Sju vargar avräknade från licensen".

Detta är inte bra och det är inte saklig nyhetsrapportering att många vargar skjutits på bara några timmar. De jägare som ställer upp och vittnar om detaljer i jakten gör sig själva en björntjänst (obs lite roligt).

Förståelsen för licensjakten på varg kommer inte att öka. Snarare tvärtom.

DN, SvD, GP
Bloggar om , ,

Rackel

Nya bilen - ett enda stort rackel skriver Norrländska Socialdemokraten som berättar om Mika Salo från Övertorneå som köpt en ny bil med återkommande fel.

Jag undrar om rackel är ett vanligt dialektalt ord i Norrbotten. I Svenska Akademien finns inte ordet rackel som substantiv men väl i verbformen rackla som betyder vinglig, skakig. Även adjektivet racklig anges i ordlistan. I Svenska Akademiens ordbok kan man dock hitta ordet rackel som i en av betydelserna betyder trassel, krångel, slarv.

I Kattebohult bor det tattarepack,
i Kattebohult bort i Bo,
och där är det rackel och snatter och snack
och skojareliv, må ni tro.

Där hålla de svarte Boneckerna till,
de värsta i vårt fögderi
- vad prästen och lagen och länsman vill
det strunta Boneckerna i.
Fröding, Skojare, ur Gitarr och dragharmonika

2010-01-01

Jan Malmsjö smög in kommunistfras

Ännu har ingen beskyllt Jan Malmsjö för att vara kommunist trots att han igår smög in frasen "Ring in balans mellan rik och arm" när han reciterade Nyårsklockan. Om inte annat skulle man kunna vänta sig att en sådan beskyllning skulle kunna komma från Aron Modig, andre vice ordförande i KDU. Han menade ju i ett debattinlägg tidigare i veckan att det är Socialdemokraternas fel att unga kallar äldre för gubbdjävel.

Frågan är om det inte är dags att lägga ned uppläsningen av Alfred Tennysons Nyårsklockan på Skansens stora scen den dag Jan Malmsjö inte längre vill eller kan fortsätta deklamera. Det är ju en ganska kort tradition med tv-sändningar sedan 1977. Före 1956 fanns traditionen av och till som radiosändning och deklamation på Skansen.

På det hela taget är den svenska översättningen av Tennysons Nyårsklockan ett rent pekoral. Texten påminner i mångt om den diktartradition som personifieras av Alfr-d V-stl-nd i Grönköping Veckoblad. Det är ju till exempel helt barockt att läsa:
Ring själaringning över land och vatten!

Själaringning ljuder förvisso både över land och vatten. Men vi själaringer bara över människor som lämnat jordelivet. Här handlar det om ett kalenderår. I det engelska orginalet heter det:

Ring out, wild bells, and let him die.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Jalusi och svartsjuka

När jag läser den norska tidningen Verdens Gang påminns jag om att norrmännen säger sjalusi när vi säger svartsjuka. Enligt Svenska Akademiens ordlista finns ordet jalusi även i svenskan och det betyder då svartsjuka eller avundsjuka. Vidare naturligtvis även i betydelsen en avskärmningsanordning bestående av lameller. Jalusi är givetvis samma ord som tyskans jalousie, engelskan jealousy och kommer av franskans jalousie bildat av ordet jalox.

Men nog är det lite egendomligt detta med SVARTsjuka. När det gäller kopplingen till färger säger man ju "grön av avund" - "green with envy", och i engelskan talar man om "green-eyed monster.

Egendomlig nyhetsrapportering från Finland

Den svenska nyhetsrapporteringen från vårt östra grannland är ofta egendomlig. Antingen handlar det om spektakulära händelser eller så får vi oss till livs subtila kuriositeter. Överlag kan man ana en viss storebrorsmentalitet. Tyvärr faller Dagens Eko idag in i detta dåliga mönster när man rapporterar om dödskjutningarna i ett köpcentrum i Esbo utanför Helsingfors nu på nyårsaftonen.

Ekot rapporterar under rubriken "Skottdramat tänder invandringsdebatt" utifrån det faktum att mördaren var en kosovoalbansk flykting som bott i Finland sedan 1991. Redaktionen har det dålig omdömet att ta sin utgångspunkt i de läsarkommentarer man kan läsa i tidningar och Ekots Christer Fridén säger:
Men många av hennes (läs presidentens) undersåtar är redan på det klara med var orsaken står att finna. Det är i invandringen.
– Stoppa den!
– Invandringspolitiken är en katastrof! Skicka hem dem! Inför dödsstraff!, är några av alla de kommentarer som gårdagens mord i Esbo har utlöst
Att ta sin utgångspunkt i tidningarnas läsarkommentarer är klart tendentiöst och kan inte syfta tilll något annat än att misstänkliggöra Finlands befolkning och peka ut dem som primitiva rasister. Skulle man ha samma enkla journalistsiska upplägg och rapportera utifrån läsarkommentarer i svenska tidningar skulle man också kunna dra egendomliga slutsatser av svenskarna. Det är ju inte alltid Einsten som skriver läsarkommentarer och man bör nog vara försiktig med att dra allt för stora växlar på dessa spontana skriftliga inlägg.

SvD, DN, Aftonbladet, SvD
SR Ekot, Skottdramat tänder invandringsdebatt

Bloggar om ,