2007-08-31

Bye bye Waterloo

Svenska kyrkan i Belgien kommer i början av oktober att flytta från sina nuvarande lokaler i Waterloo utanför Bryssel till de centrala delarna i staden. De nya lokalerna finns på Rue de Gaulois 35 i stadskärnan. I och med det svenska EU-inträdet har allt fler svenskar kommit till Bryssel och de har då ofta bosatt sig centralt nära sina jobb. När kyrkan i Waterloo byggdes bodde dock de flesta inflyttade svenskar i Waterloo där det även fanns en svensk skola.

1815 var Waterloo också i hetluften. Men var det sannolikt ganska tomt på svenskar där.

Svenska kyrkan i Belgien

Andra bloggar om:

Lägg ned stridsyxan

Jag tillhör dem som hyllar den svenska alkohollagstiftningen och som menar att det är viktigt att stora krav ställs på restauranger och krögare. Det är inget snack om att slappa krögare och liberala regler leder till ökat supande. Resultatet blir fylla och bus. Enkelt uttryck resulterar fyllan i att folk misshandlas. Roligt på krogen men tråkigt på akuten och på polisstationen.

SvD berättar i dag att Kammarrätten beslutat att Restaurang Kvarnen på Tjärhovsgatan får fortsätta servera alkohol. Chefen på stans tillståndsenhet är inte nöjd med beslutet och ska under helgen fundera på om man ska överklaga till Regeringsrätten.

Men nu har faktiskt två domstolar sagt sitt och kommunen bör avsluta det här ärendet. Det är inte rätt att krögare och gäster ska sväva i ovisshet. Det indragna tillståndet har givetvis fått avsedd verkan men nu bör tillståndsenheten ta sig an andra angelägna ärenden.

För den som inte visste det kan man gå på Kvarnen utan att hålla på Bajen.

Restaurang Kvarnen

2007-08-30

Jag har en kompis

Yiipee
Jag har fått en kompis på Facebook.

Karin är verkligen en riktig kompis.

UPDATE: Nu har jag fått en till - Marta.

Andra bloggar om:

Tryckfrihet

Att det är Tryckfrihetens dag i dag lär gå de flesta förbi. Möjligen förs ett och annat samtal på tidningsredaktionerna men där stannar det. DN:s ledare tar sitt ansvar och hyllar tryckfriheten även om syftet egentligen är att fälla omdömen om den pågående journalistkonflikten.

Kampen för tryckfriheten måste alltid utkämpas. Detta vissar inte minst Tidningsutgivarnas Sifoundersökning som refererades i DN i går. Undersökningen visar att åtskilliga riksdagsledamöter vill ändra vissa punkter i grundlagarna om tryckfrihet och yttrandefrihet.

Förklaringen ligger givetvis i att riksdagsledamöterna fått frågor om enskilda förbud och inskränkningar och det är då lätt att falla till föga och ropa på ändringar i yttrandefriheten. Men det är de små stegen som urholkar tryckfriheten och politikerna måste ståndaktigt stå emot opinionen och avvisa enstaka inskränkningar.

Den enda metoden är att ryggmärgsmässigt säga nej och ha långsamma processer innan man förändrar lagstiftningen.

Andra bloggar om:

2007-08-29

Nytt bidrag i ämnet pjatt

Den 18 oktober 2006 ondgjorde jag mig över Nationalencyklopediens fattiga beskrivning av ordet pjatt - en obetydlig eller hållningslös person.

Jag var tvungen att markera att en pjatt också kan vara en hjälpkonduktör på Roslagsbanan. Vare sig obetydlig eller hållningslös.

Nu berättar Jan Malmstedt* att pjatt också är ett litet instrument (gärna hemmagjort) som man vid förstoring av fotografier i förstoringsapparat för in i ljusstrålen för att dölja eller koncentrera ljuset, så att ytan på kopieringspappret blir mindre resp. mer belyst och således blir ljusare eller mörkare. Kallas i Photoshops verktygslåda Skugga.

Jan Malmstedt har nyligen gett ut IT-ordboken för alla på Docendo.

IT-ordboken för alla, ISBN 6263 9789178827619

Volontär i Tanzania

Hela Gotland skriver trevligt om Helena Wolter från Eskelhem på Gotland som på fredag åker på tre månaders volontärarbete för Svenska kyrkan i Tanzania.

Hela Gotland, Wolter volonterar i Tanzania

Läs mer om Svenska kyrkans utbytesprogram, Ung i den världsvida kyrkan

Vad gör Svenska kyrkan i Tanzania?

Andra bloggar om:

Reinfeldt måste ta kommandot

Lars Leijonborg blir kvar i regeringen även efter det han nu i höst avgår som partiledare för folkpartiet.

Om detta kan man har två synpunkter.

Pro primo är det egendomligt att det är folkpartiet som i ett pressmeddelande meddelar att Jan Björklund blir ny utbildningsminister och departementschef samt att Lars Leijonborg stannar kvar i regeringen, nu som högskole- och forskningsminister.

Konstitutionell är det statsministerns regering och inte folkpartiets regering. Det är alltså statsministern som ska berätta om regeringens sammansättning. Nu ökar dubierna kring den frånvarande statsministern ledarskap. En kontrast till Göran Persson men med stora frågetecken.

Pro secundo är det tragiskt att Leijonborg ska bita sig kvar vid makten. Sanningen är ju att hans ledarförmåga och trovärdighet fått en allvarlig törn efter den s.k. Siggeaffären. Partikamraterna har föreslagit en ny partiledare och detta är givetvis riktat mot Leijonborgs oförmåga att hantera sin egen förutvarande partisekreterare. Att folkpartiet, med delar av partiledningens välsignelse, hade fingrarna i en syltburk som man gång efter annan beskyllt socialdemokrater för är ännu värre. Särkilt som angreppen mot socialdemokrater aldrig kunnat härledas till andra än enskilda förvirrade personer.

Leijonborg sviktar i sitt omöme när han inte lämanr regeringen. Det finns massor av jobb som han skulle kunna utföra om han avgick som statsråd.

Andra bloggar om:

Bra att Eva Lundgren får berätta

Professor Bo Rothsteins utspel om Uppsala universitet på DN Debatt den 22 augusti 2007 var rolig läsning. Att gå till angrepp mot universitet genom att föreslå dess nedläggning bar minst sagt sandlådans insignier. Utan att vara insatt i akademiska fejder anar man att Rothsteins häftiga utfall mot Uppsala universitet någonstans handlar om personliga oförrätter.

Eftersom professor Eva Lundgren i mångt personifierat de mönster som Rothstein anklagar Uppsala för är det bra att det är just hon som nu sågar Rothstein på DN Debatt. Det är också bra att Eva Lundgren får chansen att själv berätta om sin forskning. Det är ju väldigt beklagligt att en tv-journalist, senare påhejad av Rothstein, är den som bibringat allmänheten kunskapen om Eva Lundgrens forskning.

Tyvärr har vulgärbilden av Eva Lundgrens forskning plockats upp i vissa politikerkretsar och det ska bli intressant att se om några av hennes belackare nu erkänner att de kanske inte riktig har fog för sina påståenden om vad Eva Lundgren egentligen kommit fram till när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Med en vass text rätar Eva Lundgren upp en del frågetecken i dag. Men man kan fråga sig i vilket intresse just en kvinnovåldsforskare ska ifrågasättas av en vetenskapsman inom en annan disciplin. Förlorare i just denna fejd är de kvinnor som tvivelsutan utsätts för våld.

2007-08-28

PetimäterPer i farten

Det finns en kul fras man rappt kan kasta ur sig när någon talar om "Besserwisser". Man svarar givetvis: -Det heter inte Besserwisser, det heter Wisserbesser.

I dag skrev jag till en kollega och uttryckte att jag hade drag av petimäter.

Kollegan svarade: -Du menar petimeter.

I det läget är det underbart att konsultera Nationalencyklopedien och konstatera att man bara anger en stavning - petimäter. "Ä" som i Ärlig. Samma sak i Svenska akademiens ordlista. Svenska akademiens ordbok anger dock förekomst av stavningen petimeter. Å andra sidan lär man fordom ha sagt puttimeter också.

Ur NE
petimä´ter subst. ~n petimätrar ORDLED: peti-mätr-ar• överdrivet noggrann person {SYN. pedant}HIST.: sedan 1734; av fra. petit-maître 'snobb', till petit 'liten' och maître 'herre; mästare'

Statens ansvar

Justitieminister Beatrice Ask har nu öppnat upp diskussionen om att privata aktörer ska kunna driva svenska fängelser. Att ett sådant utspel skulle komma förr eller senare var väntat men att hon nu talar som om detta skulle kunna vara en lösning på platsbristen gör det inte mindre kontroversiellt. Det är bra att folkpartiet och kristdemokraterna markerar mot dessa idéer.

Det är självklart att staten ska sköta vissa saker. Rättsväsendet, i vilket ingår bland annat polis och kriminalvård, är en sådan uppgift. Försvaret är en annan sådan angelägenhet.

Sedan länge har vi sett hur en privatjustis och bevakningsbransch expanderat men polisens roll i rättskedjan är de facto orubbad. Inom försvaret kan vi notera en utveckling där mer av underhållsresurser privatiseras. Nu senast Muskö örlogsvarv som ska drivas av Kockums. Så länge dessa företag inte finns med i stridande förband kan inte heller detta upplevas inkräkta på Försvarsmaktens integritet.

Men att privata aktörer skulle kunna tjäna pengar på att människor frihetsberövas skulle vara en kapitulation från statsmakten. Att referera till USA känns tunt och i stället borde man kanske fundera på det bittra faktum att en demokratisk nation har en procent av sin befolkning i fängelser.

2007-08-27

Parkeringsvakter mäter bra

Stockholms P-vakter har nu funnits i över 50 år.

De gör ett bra jobb och svarar bra på mina knepiga frågor. Är de på humör kan man fråga dem hur långt det är till deras miljövänliga övervakningsfordon. Då tar de fram lasermätaren och ger ett korrekt svar.

Alla större städer har parkeringsövervakare och i Stockholm hör det till ovanligheterna att bilar bogseras bort. Vi slipper också sådana där klampar som ser ut som björnfällor.

Om nu någon undrar!

Jo, jag har blivit lappad. Men då har jag ju gjort fel och får stå mitt kast.

Stierngranat och Johannes Paulus II

Den 19 juli skrev jag om Vatikanens nya webbplats - Stato della Città del Vaticano . Romulus med den utmärkta webbplatsen "Romulus - Rom - Huvudstaden du inte får missa" påpekar i en kommentar till mitt inlägg att det finns en webbkamera i påve Johannes Paulus II gravkammare i Vatikanska grottorna under Peterskyrkan.

I förstone kan man tycka att en webbkamera i en gravkammare är ganska makabert. Men om man betänker att kamerorna som Vatikanen satt upp har turister och pilgrimer som målgrupp fyller de en stor funktion. Även i en gravkammare.

En person som tänkte på teknik i gravkammaren 30 år före webbkamerorna var den mytomspunne ingenjören och majoren Malte Liewen Stierngranat (1871-1960). När han avled blev han enligt sin egen önskan balsamerad och klädd i den sist uppsydda adelsuniformen i Sverige. Därefter begravdes han bredvid sin hustru i en kopparpyramid på släktgården Stjärneborg utanför Aneby. Men ett av hans önskemål effektuerades inte. Han ville nämligen ta med sig en rikstelefon men Televerket vägrade att öppna ett abonnemang till pyramiden.

Länk till gravkammarens webbkamera

Stjärneborgs museum & pyramid

Källa: Malte Liewen Stjerngranat - Mannen som gjorde vad som föll honom in, 2000, författare Göran Engström.

Andra bloggar om:

2007-08-26

Redan Karl X Gustav gick torrskodd

Farhågor vi hört förr
"Danskt-tyskt brobygge hotar miljön i Östersjön" är DN:s rubrik på en artikel om det planerade brobygget över Fehmarn (Femer) bält (sund). Och som ett eko från brobyggena över Stora Bält och Öresundsbron väcks farhågorna att brofundamenten ska minska inflödet av syrerikt vatten till Östersjön.

Vid detta laget borde vi ha lärt oss att dessa påståenden med stor sannolikhet är nys. Bemödar man sig att läsa artikeln till slutet hittar man ett uttalande från Fredrik Wulff, professor i sy­stemekologi på Stockholms universitet. Han tror att man kan konstruera en bro så att syre- och vattenbalansen i Östersjön inte påverkas. Samtidigt konstaterar han att man får stora störningar på fiske och bottenfauna medan man bygger bron men att broarna därefter till och med kan bli en tillgång för naturen. Han refererar till bropelarna på Öresundsbron och Stora Bältbron har blivit populära platser för musslor och att detta gett en rikare fågel- och fiskfauna.

I detta sammanhang finns det anledning att heja på broplanerna som kan få en stor betydelse för miljön. Genom en broförbindelse mellan Lolland och norra Tyskland underlättas för en infrastruktur som i större utsträckning bygger på järnvägstrafik. Det betyder i förlängningen färre långtradare på våra vägar.

Torrskodd
Avslutningsvis kan jag inte låta bli att göra mig lustig över DN:s presentation av broprojektet:
Om tio år kan man gå torrskodd mellan Sverige och Tyskland.
Men hallå! Det kan man ju göra redan i dag. Två år innan Öresundsbron invigdes år 2000 hade broarna över Stora Bält invigts. Förvisso är gångtrafik förbjuden men teoretiskt kan man "gå" torrskodd.

Redan Karl X Gustavs armé gick torrskodd genom den berömda marschen "Tåget över Bält". Den svenska armén gick över det isbelagda Lilla Bält den 30 januari 1658 och passerade Stora Bält den 5-6 februari 1658. Detta ledde till freden i Roskilde och Sverige fick Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän, samt för två år även Trondheims län och Bornholm. Utan den freden hade vi inte haft någon Öresundsbro.

2007-08-25

Oseriöst test

I dag har DN, i den goda konsumentjournalistikens anda, utfört ett test av åtta älgstudsare. Naturligtvis sätter man den spekulativa rubriken "Älgstudsare exploderade".

I ett av testerna simulerade man en olycka och täppte pipan. Det finns ju alltid en risk att pipan vid jakt eller övningsskytte genom slarv täppts av en sten eller en kula. Två av de testade vapnen Browning och Remington exploderade vid testen cch splitter från stock och pipa spreds. Detta är givetvis livsfarligt och kan orsaka svåra skador på skytt och omgivning.

Men frågan är om det är seriöst att skåpa ut två välrenommerade vapen genom ett sådant här test. Vid en pipexplosion utsätts vapnet för exeptionella påfrestningar och det är sannolikt att det endast var slumpen som avgjorde att just dessa vapen exploderade. Skulle man testa flera hundra vapen av samma modell kanske siffrorna skulle se helt annorlunda ut.

Det är inte helt osannolikt att en sådan här värdering till ochmed kan vara farlig. Ägare av de andra bössorna kan omedvetet invaggas i en falsk trygghet och därigenom gradvis tumma på den egna säkerhetskontrollen och vapenhanteringen.

DN - Älgstudsare exploderade vid test

Andra bloggar om:

Kasper är tillbaka

I början av juni var det några busar som vandaliserade skulpturen Kasper på Medborgarplatsen i Stockholm. Sedan i torsdags kan vi glädjas åt hans närvaro igen. Han har varit på reparation och man har svetsat i bottenplattan. Det skadade fundamentet kommer att lagas på plats nu under hösten.

Om vännen Kasper på Medborgarplatsen skrev jag den 3 juni.

Läs mer om konsten på Medborgarplatsen och i Fatbursparken
Andra bloggar om: , , , , ,

Hos Maud Olofsson kan man bryta mot lagen

Motocross är Motocross är en fysiskt krävande motorsport som körs med motorcykel på kuperad grus- eller jordbana. Att köra motocross ute i naturen är förbjudet även om det sker på egen mark.

Som politiker i allmänhet och som statsråd i synnerhet är det viktigt att föregå med gott exempel. Man ska känna till lagar och man ska efterleva dem. Som förälder har man ansvar för att även barnen följer de regler som finns.

I dagens DN Motor berättar Maud Olofsson och hennes man om ögonstenen hemma på gården i Högfors - en vackert gul Volvo BM 640 från 1969. Det vill säga en hjullastare som säkert kan vara till nytta på den västerbottniska gården.

I reportage berättar man om sönerna som kör cross och Maud Olofsson säger:

-Det här är en av fördelarna med att bo på landet. Det är enkelt för killarna att köra cross.
Nu kan hon ju mena att pojkarna kör crossmotorcykel men frågan är om hon egentligen inte försäger sig. Pojkarna, som förvisso båda är vuxna, kör antagligen cross det vill säga över stock och sten.

Mig veterligt finns närmsta crossbana hemma hos familjen Olofsson nästa två mil från gården i Högfors. Gumboda crossbana ligger nämligen norr om Robertfors. Förvisso kan man åka registrerade crosshojar på vägar men ut i terrängen får man inte ge sig. Detta gäller även på egen mark. Med tanke på Maud Olofssons åsikter om fördelarna med livet på landet ligger det i farans riktning att det är körning i terräng som äger rum i närheten av Högfors.

Eller är det ett löfte från Maud Olofsson att verka för en översyn av lagstiftningen. Knappast. De bestämmelser som gäller för terrängkörning räcker. Frågan är om Maud Olofsson vet vad som gäller?

Terrängkörningslagen (1975:1313)
Terrängkörningsförordningen (1978:594)
Trafikförordningen (1998:1276)

Andra bloggar om: ,

Kämpa för integriteten

Det är skönt att vi i Sverige har en myndighet - Datainspektionen - som har till uppgift att värna om den personliga integriteten. Alldeles för sällan ifrågasätts den övervakningsiver som är så påtaglig i vårt samhälle och det är viktigt med en motkraft. Alldeles för lättvindigt söks svar som handlar om säkerhet och övervakning i teknik.

Det är därför glädjande att Datainspektionen överklagar Kammarrätten i Göteborgs beslut att tillåta en gymnasieskola i Lerum använda fingeravtrycksläsning vid skolmåltiderna.

Datainspektionen konstaterar att behandlingen av personuppgifter i samband med avläsningen strider mot de grundläggande kraven i personuppgiftslagen (PuL). Lagen säger att de uppgifter som registreras ska vara adekvata och relevanta i förhållandet till ändamålet och heller inte vara fler än nödvändigt. Datainspektionen ansåg att gymnasieskolorna använde sig av fler uppgifter än nödvändigt för att uppnå målet.

De tekniska lösningarna är enkla men i förlängningen är integritetsriskerna uppenbara. Integritetsskyddet måste alltid utgår ifrån risken att insamlade personuppgifter kan missbrukas.

Datainspektionen om ärendet2007-08-22

Inga enkla svar

Svenska kyrkan präglas av en stor öppenhet och rymmer med naturlighet många fromhetsriktningar och trostolkningar. Det är bra eftersom det ger trovärdighet och en stabil grund för samtal om tro.

Den 15 augusti skrev prästen Carl-Erik Sahlberg på SvD Brännpunkt om sitt arbete med utslagna kring Klara kyrka och Sergels Torg. Han menade att familjeupplösningen, porren och alkoholen är bidragande orsaker till att Stockholms utslagna hamnat där de är. Av detta drog han slutsatsen att trohet, föräldraansvar och nykterhet måste bli hedersbegrepp igen.

Personligen blev jag lite bekymrad av Sahlbergs enkla förklaringar. De påminner i mycket om en retorik som som ger ekon till den Laestadianska väckelsen i Norrbotten under mitten på 1800-talet. Tvivelsutan var det en väckelse som räddade familjer som fastnat i hunger och missbruk. Men det känns svårt att tro att en sådan väckelse skulle kunna vara lösningen på dagens missbruksproblematik.

Det känns bra att i dag läsa en replik från prästen Robert Mattsson, en av fyra "samtalare" på samtalsakuten i Gävle Heliga Trefaldighets församling. Robert Mattsson anser att Carl-Erik Sahlberg förenklar bilden av varför människor hamnar i misär och utanförskap. Mattsson skriver:
De splittrade och dysfunktionella hem som leder till att människor hamnar i kriminalitet, missbruk och prostitution kanske istället har sin grund i arbetslöshet, misslyckad skolgång, socialbidrags­beroende, sjukdom, missbruk, utanförskap och så vidare i ett i övrigt välmående samhälle.
Samtalsakuten i Gävle är en mycket professionell kyrklig verksamhet som bedrivs i samverkan med primärvården i Gävle och Västra Gästrikland. Den som hamnar i kris erbjuds livskriser erbjuds upp till fem.

Läs mera om Samtalsakuten här

Andra bloggar om:

2007-08-21

Sjökaptensuniform - en googling


Jag noterade nyss att någon nått min blogg genom att googla på ordet "sjökaptensuniform". Det är i och för sig inte konstigt men vad som är mer anmärkningsvärt är att googlaren bara fick fyra träffar. Tre av träffarna handlar om utstyrsel vid bröllop. I kategorin fanns mitt eget inlägg Helgens fundering, Foppas bröllop. Den fjärde googleträffen handlade om att Lidköpings sjöfartsmuseum fått en sjökaptensuniform donerad 1936.

Jag utgår ifrån att googlaren blev besviken som ville veta lite om sjökapteners uniformer. I folkbildningens intresse bjuder jag på en bild på en sjökaptensuniform. Det är lättare att söka på "uniform i handelsflottan" för att få adekvat träff. Men nu hoppas jag sökspindeln hittar min artikel. En sjökapten eller egentligen befälhavare har fyra guldgaloner och en ögla på översta galonen.
Jag förmodar att det numera endast är sjöbefäl på passagerarfartyg som bär uniform. Och så dyker de upp på bröllop. Flottans officerare har en rund ögla och amifibiekårens, dito, har en tulpanformad ögla.
Sjöofficerarnas ögla sägs ha sitt ursprung från viceamiralen Horatio Nelson (Lord Nelson). 1797 fick han armen avskjuten och han lär ha tröttnat på att höger rockärm hängde och slängda. Han fann på råd. Rev av en av guldgalonerna och gjorde en ögla av den för att hänga upp ärmen. Därefter lär officerarna ha följt honom. Jag är tveksam till denna historia. Men den är bra.
Sjökapten (Bachelor of Science in Nautical Science) är väl egentligen en examen från Sjöfartshögskolan.
UPDATE: Nu är ordningen återställd. Fem träffar på "Sjökaptensuniform".

Tunn kritik

Rektorerna vid Blekinge Tekniska högskola, Kalmar högskola och Växjö universitet replikerar i dag på den nyutnämnde unversitetskanslerns vågade förslag om färre universitet för att stärka forskning och utbildning. Flodströms lyfte fram sitt eget ursprungliga lärosäte Kungliga Tekniska högskolan som han menade skulle kunna uppnå fördelar om man hade gemensam styrelse och ledning med till exempel Karolinska Institutet. Steget att tänka in även Handelshögskolan och Stockholms universitet är inte långt.

Men i dagens debattinlägg får han mothugg från tre rektorer som menar att han saknar problembeskrivning, analys och målbeskrivning i sin tes. Bristen på analys är riktig men å andra sidan var det bara en idé från Flodström. Idéer ska naturligtvis småningom analyseras. Däremot förstår jag inte vad trion menar med att han saknar målbeskrivning. Jag tycker att målet är ovanligt klart formulerat - bättre positioner i internationella sammanhang. Problembeskrivningen är också ganska klart uttalad.

I sin debattartikel skriver rektorerna:
Den bild av lösning som Flodström målar upp med fem universitet i landets olika delar synes ha kommit fram ungefär på samma sätt som när kolonialmakterna med
hjälp av linjal delade upp Afrika.

Det är naturligtvis en målande bild men jämförelsen haltar. För det första har universitetskanslern inte haft linjalen framme. Och när kolonialmakterna väl ritat sina gränser tog de makten över territorierna. Flodström vill skapa starkare självständiga styrelser som kan leda verksamheten och inget tyder på att han i sin vision kommer att förbjuda strategiska allianser som Akademi Sydost. Men de strategiska allianserna kanske inte ska begränsas av att aktörerna finns i en och samma union.

Debatten lär fortsätta och det är bra. Nivån börjar höjas och vi slipper svepande nedsättande omdömen som "bygdeuniversitet". Vi ska vara glada att högskolor och universitet finns på så många orter. Men det är inte samma sak som att det ska finnas rektorer och styrelser överallt.

Blogginlägg007-08-06, Frejdig generaldirektör

Bra initiativ

Travkusken Jan-Olov Persson gjorde en viktig insats igår när han tillsammans med kallblodet Järvsöfaks deltog i beridna högvakten. Det är alltså möjligt för en framgångsrik travare att lämna travbanan och få chansen att skritta fram på Stockholms gator. Det är också bra både för rid- och travsporten att vi får se att det är helt okej att rida på en aktiv travhäst.

Högvakten
Stöd föreningen Beridna Högvakten

Andra bloggar om:

2007-08-20

Såg det ut så här när Pinocchio greps?


Bild: Gripande av Pinocchio

Den narkotikabrottsling som fritogs i maj förra året under en häktningsförhandling i Västmanlands tingsrätt (fast det står Västerås tingsrätt på skylten) har gripits i Helsingborg.
Karlen har ju av någon anledning smeknamnet Pinocchio. Det kan inte vara särskilt roligt att vara buse och få lång näsa när man ljuger.
Bra jobbat av tullarna som grep J-sen.
Operation Valkyria


En olycka har inträffat i samband med inspelningarna av filmen Operation Valkyria. Jag plockar därför fram en gammal text om just den filmen. SvD uppger att problemen kring vissa inpelningsplatser handlar om militära områden där filmförbud råder. Så vitt jag kunnat läsa mig till handlar det i stället om minnesplatser som bör få behandlas pietetsfullt.

Spiegel Online, Elf Komparsen bei Dreharbeiten verletzt - Polizei ermittelt
Berliner Morgenpost, 20 augusti, Cruise-Film: Aufmarsch der Statisten
Berliner Morgenpost, 19 augusti, Nazi-Kulisse im Herzen der Stadt

Min text från den 21 juli
Just nu påbörjas inspelningar av en amerikansk film om sammansvärjningen och attentatet mot Hitler den 20 juli 1944 - Operation Valkyria. Skådespelaren Tom Cruise spelar huvudrollen som översten greve Claus von Stauffenberg och stora delar av filmen spelas in i Tyskland och rykten har gjort gällande att filmteamet vägrats tillträde till det tredje riket forna generalstab - Bendlerblock*. Orsaken till detta skulle vara Tysklands negativa inställning till scientologerna och Tom Cruise är ju som bekant en framträdande scientiolog. Ryktena tillbakavisas bestämt av tyska regeringsföreträdare som hävdar att man varit generös mot filmteamet men att just Bender Block är en minnesplats som hedrar det motståndet mot naziregimen.

Efter det misslyckade attentatet tillfångatogs Stauffenberg och ett stort antal andra officerare. Stauffenberg avrättades tillsammans med tre andra officerare redan natten till den 21 juli och detta skedde just på Bendlerblock. Dagarna efter attentatet greps ett par hundra medskyldiga och den näramste tiden efter flera tusen. Många fick plikta med sina liv. Det är rätt typisk att en Hollywoodfilm om en viktig historisk händelse omgärdas av ryktesspridning där uttalanden och beslut övertolkas. Man anar att det är en del i marknadsföringen.

Tyskland har en komplicerad inställning till scientologerna som betraktas som en sekt med politisk agenda och just Tom Cruise har fungerat som ikon. I det tyska arvet finns en skeptisism kring det man uppfattar som ideologiska rörelser med oklar agenda. Den tyska staten avfärdar scientologin som en kyrka och menar att det är en kommersiell verksamhet. Men att utifrån detta avfärda en skådpelare verkar lite långsökt.

Stauffenbergs 72-årige son, den pensionerade generalmajoren Berthold Stauffenberg säger till tidningen die Stern att han tycker att det är osympatiskt att en bekännande scientolog spelar hans far. BBC 20 juli, Cruise shoots controversial movie SvD skrev om detta den 26 juni och 2 juli
Die Stern, Cruise-Stauffenberg-Kontroverse, Berlin macht sich "lächerlich"
Läs även SvD, Planen som skulle undanröja Hitler

* Bendlerblock är en byggnad i Berlin där bland andra generalstaben huserade under andra världskriget. Gatan där byggnaden ligger heter numera Staufenberg Strasse och här finns sedan 1993 en del av det tyska försvarsdepartementet.
Tyska Försvarsdepartementen om Bendler Block
German Resistance Memorial Center

Andra bloggar om:

Kurt Tucholsky (1890-1935)

En av mina kollegor återkommer ofta till den tyske författaren Kurt Tucholsky med pseudonymerna Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger och Ignaz Wrobel. Ibland hör jag kollegan reflektera över romanen "Schloss Gripsholm " från 1931.

Bengt O skriver ett utmärkt blogginlägg om denna landsflyktige nazistkritiker som efter suicid vilar på Mariefreds kyrkogård. Tucholskys öde kan lära oss något i vår egen tid.

En webbkrönika Bengt O. - Allt det förgängliga - liknelse, spegling

2007-08-19

Idrott och politik hör ihop

Den radikala folkpartipolitikern Birgitta Ohlsson är synnerligen aktiv. I går skrev hon klokt om bistånd i Sydsvenskan och i dag skriver hon i Göteborgsposten. Budskapet i dagens debattinlägg är ett förslag att den svenska OS-truppen till Peking ska bära sorgeband som en markering att vi inte glömmer de miljontals offren för den kinesiska diktaturen.

I likhet med Birgitta Ohlsson och Riksidrottsförbundet* anser jag att idrott och politik hör ihop. Men jag är inte helt säker på att en vitt sidenband som tecken på sorg enligt kinesisk tradition är rätt medel. Jag har svårt att tro att värdlandets medborgare skulle förstå symboliken och kopplingen till mänskliga rättigheter. Och de som har makt att förändra skulle definitivt inte förstå. Risken är stor att kinesen i gemen känner sig kränkt.

Mänskliga rättigheter i Kina erövras i de dagliga kontakterna och det är därför synd att regeringen ändrat inriktning i delar av det svenska biståndet. Birgitta Ohlsson borde kanske fundera på vad den förändrade biståndspolitiken kan innbära när man nu avvecklar Raoul Wallenberginstitutets arbete med demokratifrågor i Kina. Realiter handlar det om att på ort och ställe undervisa studenter i Kina om mänskliga rättigheter. Sannolikt är denna metod minst lika framgångsrik som att träffa föra samtal i Arvfurstens palats. Sak samma på Kuba.

Jag är benägen att till del hålla med bloggaren Blogge Bloggelito som i en kommentar på min blogg skrev:
Att Kina får arrangera OS är det bästa tänkbara, eftersom det integrerar landet än mer i världsgemenskapen och skyndar på förloppet mot demokrati. Sådan integration manar till större ansvarstagande och en större förmåga att lyssna på andras synpunkter. Det ger också en längre period av dialog och annat utbyte av stora format. Kontakter är det bästa för att skapa en harmonisk värld.
* I samband med fotbolls-VM 2006 uttalade Riksidrottsförbundet:

Riksidrottsförbundet anser att idrott och politik hör ihop. Samtidigt anser vi att prostitution och trafficking i samband med fotbolls VM inte är en idrottsfråga utan främst en politisk fråga. Det finns ingen motsättning i det. Att idrott och politik hör ihop innebär inte att idrotten kan ta över politikernas ansvar.

Däremot innebär det att idrotten påverkar och påverkas av politiska beslut inom många olika områden. Det kan exempelvis gälla skattefrågor på det nationella planet och arenafrågor på det kommunala planet. Det gäller också frågor som jämställdhet, integration, folkhälsa, trafiksäkerhet mm. Idrottsrörelsen bidrar på så sätt till en positiv utveckling i samhället vilket vi får stöd för från stat och kommuner.

Andra bloggar om: ,

Att svara i telefonen

När man ringer till hotell har de oftast väl inövade hälsningsfraser. Det kan låta ungefär så här:
-Välkommen till Best Western Hotell Royal Corner i Växjö. Du talar med Camilla.
Men nu i kväll ringde jag till ett sådant där litet slitet åttarumshotell på en bruksort i Bergslagen för att boka rum nu i veckan. Svaret i telefonen blev: -Hallå!

Själv frågar jag om jag kommit till N.N. hotell i X-fors/X-hammar. -Ja, blir svaret.

-Jag kommer på torsdag. Det är väl den 23 augusti, meddelar jag.

-Jo, det är något sådant svarar portieren, eller vem det nu var som hördes i andra ändan.

Proffsighet kan skilja. Men vad gör det? Jag behöver en säng för sex timmars vila.

Att det lilla hotellet skriver "grekisksallad" i ett enda ord och har ett pansionat i stället för ett pensionat spelar ingen roll.

Men frågan är om man verkligen kan trakteras av en meny som innehåller "tornedo". Tornedo var väl pseudonymen för den berömda illusionisten Karl-Ewert Forsberg, född 1926, som tillsammans med sin hustru Meta de Sota skapade en unik akt där virtuosa kort- och cigarettmanipulationer sammanflätades med klassiska illusioner.

Men jag förstår dem. Det är svårt att stava till tournedos, hjärtat av oxfilén.

Andra bloggar om:

Förgrömmade unge

DN rapporterar att man i dag hittat en amerikansk råttsnok (majsorm) utanför Junibacken på Södra Djurgården*. Nu har polisen fört den till Skansenakvariet där den förvaras som hittegods.
Här hittades ormen

Det är säker Emil som varit framme. Förgrömmade unge. Han har inte gått i Jan Björklunds skola. Allt bevittnades av Karlsson på Nordiska museets tak som bara jollrar: -Världens bästa Karlsson. Fy för sören för sådan ormägare som dumpar sina ormar. Se upp så att inte Katla sprutar eld på er.

* Stadsdelen/ön Södra Djurgården hette ursprungligen Valdemarsön. Undrar hur många taxichaufförer som vet det? Jag tror jag ska börja använda den ursprungliga benämningen för att särskilja från Norra Djurgården som sträcker sig ända upp mot Bergshamra och Stocksundstorp.

Projekt Runeberg om Valdemarsön

Andra bloggar om:

Förra gången miste brandstationen elva brandmän

I går kollade jag lite flyktigt i New York Times och hittade en bildserie som jag tyckte var mycket vacker. Se denna länk. Den föreställde interiörer och exteriörer från restaureringen av skyskrapan Deutsche Bank* som fick svåra skador den 11 september 2001. Det slog mig att byggkranar, byggjobbare och verktyg kan bli väldigt snygga och känsloladdade motiv.

I dag läser jag att två brandmän i natt omkommit i samband med en brand i byggnadställningarna som omger huset. Det är ett rätt egendomligt sammanträffande.

De två döda brandmännen dog sannolikt av hjärtstillestånd efter kolmonoxidförgiftning. Vid branden skadades också minst 18 brandmän. Eftersom huset är under renovering och saknar fungerande stigarledningar tvingades man hissa upp slangarna till sjuttonde våningen och under den långvariga släckningen fanns det stor oro för bland annat den asbest som kunde frigöras i omgivningarna.

Det är inte svårt att förstå de känslor New Yorkborna får när kraftig rök kommer från Södra Manhattan. De döda brandmännen var placeradade vid Engine 24 (släckbil)och Hook & Ladder 5 (stegbil). Deras brandstation i Greenwich Village på södra Manhattan miste elva brandmän den 11 september 2001.

*- Byggnaden ägs inte längre av Deutscher Bank. fter att ha fått ut försäkringsersättningen sålde man fatigheten till Lower Manhattan Redevelopment Corporation. Deutsche Bank finns numera på 60 Wall Street, J.P. Morgan Chase tidigare huvudkontor.

New York Times, 2 Firefighters Killed in Blaze at Ground Zero
CNN, Two New York firefighters killed in massive blaze


5-5-5-5 är de klockringningar som avslutar en begravningsceremoni för en brandman i New York. Signalerna betyder "Final Alarm" eller "Mottagande av det sista larmet". Traditionen alluderar på de muntliga radiokoder som har sitt ursprung i telgrafen. Den mest kända är 10-4, acknowledgement (uppfattat)

FDNY Announces the Deaths of Firefighters Joseph Graffagnino and Robert Beddia

2007-08-18

Nej där har du fel Stugart


Av någon egendomlig anledning ser jag aldrig Martin Stugarts stockholmsfrågor i den tryckta tidningen. Det blir i stället att söka sig till webbversionen.

I dag svarar Martin på frågan om den Sivertska kasernen på Tjärhovsgatan i hjärtat av söder. Ett hus som jag som barn tyckte var lite läskigt. Vid julgransplundringarna i grannhuset, Katarina brandstation, kunde man se fyllgubbar som hade natthärbärge på Sivertska. Tur att brandmännen är så starka tänkte jag. Då behöver de inte vara rädda för fyllgubbarna. Själv var jag livrädd för söders fyllon även om de bara låg på gatan och sov i ruset.

Martin Stugart avslutar sin berättelse med orden: Numera är "Sivertska kasernen" ett internationellt ungdomshärbärge.

Men där har han fel tycker jag. Möjligen är han tillbaka i mitten på 70-talet då byggnaden i princip var ett enkelt vandrarhem öppet på sommartid. Men sedan 1986 är Hotel Columbus ett riktigt hotell som också har en kvalitativ och ombonad vandrarhemsdel. Förvisso har man ibland använt termen ungdomshärbärge om vandrarhem men något missvisande är det. Kanske är det termen Youth Hostel som spökar. Svenska Turistföreningen har många vandrarhem och är med i IYHF, International Youth Hostel Federation som är en sammanslutning av världens nationella vandrarhemsorganisationer.


Ett enkelrum i vandrarhemsdelen på Hotell Columbus kostar över 700 kronor dygnet.


Förvisso har annexet ingen hiss och dusch och toalett finns i korridoren men hotellet i sin helhet håller verkligen god klass och kan varmt anbefallas till den som ska besöka Stockholm. Trots alla hotell inne i city är givetvis ett hotell nära Medis det bästa Stockholm kan erbjuda. Det är ett prisvärt hotell.

Hamilton måste hålla sig på ytanDen folkpartistiske riksdagsmannen Carl B Hamilton kommer på måndag att ställa en fråga i riksdagen till försvarsminister Mikael Odenberg. På SvD Brännpunkt skriver Hamilton att ryska marinen på uppdrag av Gazprom sannolikt undersökt svensk ekonomisk zon i Östersjön. Undersökningen har gällt bottenförhållanden kring den gasledning som det ryska bolaget Nordstream planerar över Östersjön.

Hamilton har tidigare förtjänstfullt skrivit på SvD Brännpunkt om den ryska energiexporten till västeuropa och driver givetvis tesen att det ligger i Sveriges intresse att förmå transitländerna -Vitryssland, Polen, Lettland och Litauen - att acceptera olje- och gasledningar över land för att undvika den miljömässiga och säkerhetspolitiska risk en undervattensledning skulle innebära. Möjligen kan jag tycka att det finns ett argument som talar för en gasledning i Östersjön. Jag tänker då på möjligheten för en helt ny infrastruktur för de inhemska energibehoven.

Men när Hamilton nu idag ropar "vargen kommer" mot bakgrund av att den ryska marinen varit inblandade i prospekteringsarbetet tror jag att han skjuter över målet. Det finns ju ingen anledning att tro att den ryska marinen i detta fall anlitats för säkerhetspolitiska intressen.

Svaret är enkelt. Ett ryskt företag behöver på affärsmässiga grunder hjälp med bottenundersökningar och sjömätning. I Ryssland, liksom i många andra länder, är det militära organ som har kompetens och ansvar för dessa frågor. Även i Sverige har marinen under långa tider haft uppgifter som primärt varit civila. Under 358 år, fram till 2002 (tror jag) var det marinen som var ansvarig för till exempel sjömätning. Åren fram till alldeles nyligen då Sjöfartsverket tog heltäckande ansvar bemannade marinen sjömätningsfartygen liksom isbrytarna. En gång i tiden var det mrinen som skötte delar av postbefordran.

Om Hamilton tänker efter skulle alltså svenska marinen för bara sju år sedan sannolikt ha fullgjort de uppgifter som han nu ser som en rysk provokation. Ett högst trovärdigt scenario, som kanske till och med har inträffat, skulle ha kunnat vara vetenskapliga undersökningar. För riktighetens skull bör man nog notera att man normalt söker lov hos myndigheterna. Försvarsministern lär ge svar på tal. Det är inte helt osannolikt att Hamilton får svaret att ingen mätning skett i svensk zon. Kustbevakningen och försvaret har givetvis koll på aktiviteterna i den svenska ekonomiska zonen.

Hamilton bör fortsätta sin kamp för en terrester gasledning. Men han bör nog vara lite försiktig med att varna för den ryska björnen. Svenska Dagbladets debattredaktion är inte sen att haka på och utlovar en debattartikel i morgon med rubriken "Den svenska marinen är snart utplånad". Då får vi väl läsa om det stora amiralitetet och den lilla flottan utan båtar. En viktig fråga men det stora hotet ligger knappast i ett ambitiöst sjömätningsuppdrag. Det ska bli spännande att se vilka skribenter som dyker upp. Hoppas att det inte är ett gäng pensionerade kommendörer 1gr och någon gammal konteramiral som ska slå på sina yrkesaktiva kollegor.

24 maj, Sverige har inget intresse av ryska oljetankers

2007-08-17

Torrkokning


Norrländska Socialdemokraten berättar att Räddningstjänsten i Boden varit ute på larm i morse. Stort larm till Kungsgatan 29 i Boden. Orsaken var en torrkokning på en spis uppger tidningen. Jag vet inte om jag är dum. Men var, om inte på spisen, sker en torrkokning. I pannan på ett ånglok eller kanske i mikron?

Nåväl. Tidningen låter oss använda flera sinnen när man berättar att skadorna inskränkte sig till en doft av bränd bakelit i bostaden. Denna underbara osmältbara men illaluktande plast.

Jag vet hur torrkokning luktar och beskrivningen bränd bakelit är nog ganska bra.

Tack ja Men inte i brev

Magdalena Ribbings frågespalt i DN "Fråga om etikett" är alltid rolig och lärorik läsning. Det är ju ganska kul med lite stil ibland och de ritual som kan finnas i etikett är givetvis trevligt.

Men ibland måste man ifrågasätta och distansera sig till hennes syn på vad som är brukligt.

I dag frågar N.N. om det inte är brukligt att de som varit på bröllopsfest skickar tackkort. Den förutvarande brudgummen, eller om det är bruden, konstaterar nämligen besviket att ingen av de 80 gästerna tackat i brev.

Magdalena Ribbing tycker att detta är helt fel. -Jag kämpar sedan många år med att förklara att man SKA tacka efter ett kalas, men det hjälper inte, förklarar hon ampert. Magdalena Ribbing förklarar denna brist på hyfs med att människor är häpnadsväckande slöa, självupptagna, ointresserade eller så har de ingen penna och inget frimärke.

Jag tycker att Magdalena Ribbing har helt fel. I stället ska man under festen visa sin uppskattning direkt till brudparet och deras anhöriga. Sedan fortsätter vi att tacka nästa gång man träffar den nyblivna äkta makan eller maken.

Och är det en riktig höjdarfest kvitterar man i åratal efter.

Att hålla på att skicka tackkort tyder på att man inte kan titta folk i ögonen och kvittera sin uppskattning.

Tackkort vid sådana här tillställningar använde vi i en tid där människor var tillresta och inte mötte varandra så ofta. Det var tiden innan man hade Ågren inför att ringa utanför det egna riktnummerområdet och tiden innan man hade MSN-kontakt med omgivningen.

EDIT: Detta inlägg är skrivet halvt på allvar halvt på...

Mycket tyckande om Wikipedia


UPDATE
Dagens Nyheter har en bra ledare om Wikipedia i dag.

2007-08-17
Svenska Dagbladet har låtit sina läsare tycka till om Wikipedia. Detta efter "avlöjandena" att AstraZeneca, FBI och CIA ändrat några uppslagsord i Wikipedia. En föga uppseendeväckande nyhet tycker jag.

Jag läser mycket på Wikipedia och tycker att det är en underbar community. I likhet med varenda högstadieelev vet jag att man inte kan använda Wikipedia som referens men man kommer väldigt långt med Wikipedia. Jag vågar påstå att jag är hyggligt källkritisk och konsulterar ofta Nationalencyklopedien för att hitta "säker källa". Det är då påfallande att Wikipedia överlag uppvisar en mycket god kvalitet. Även på områden där jag har egna specialkunskaper imponeras jag över artiklarnas kvalitet.

Eftersom jag gärna är Wikipediaambassadör brukar jag berätta om Wiki för människor i tid och otid. Påfallande ofta får man den inskränkta kommentaren: -Det där Wikipedia är dåligt. Kommentaren beror givetvis på att de inte testat Wiki och inte kan föreställa sig potentialen.

Wikipedia är inte dåligt. Wiki är helt fantastiskt. Fem minuter efter att TT skickat ett telegram om att det forna fotbollsproffset Ove Grahn har avlidit fanns denna uppgift på Wiki. I och för sig vet jag hur det gick till men ändå. :-)

Andra bloggar om:

Wikipedia om Wikipedia
Wikipedia om kritik mot Wikipedia

2007-08-16

Finns det en Stureplanskultur

Det börjar nu bli riktigt besvärligt för de som tycker att det är kul att festa på krogarna kring Stureplan. Det börjar pratas om en Stureplanskultur, och den beskrivs inte företrädesvis som några kokainsnortande överklassungar, utan mer som människor som tappat moraliska gränser. Jag förutsätter att beskrivningen av Stureplanskulturen är en starkt schabloniserad bild.

Svenska Dagbladets kolumnist Anna Larsson, beskriver ingående de sexövergrepp som de båda Stureplansprofilerna A och B med krog på Kungsholmen gjort sig skyldig till. Hon skriver också om den Aftonbladetbloggande Alex Schulman som utlovar sin hustrus sexuella tjänster som pris i en tävling. Barnsligt så att det förslår.

Den 17 oktober 2006 skrev jag ett blogginlägg där jag reagerade med avsky på vad Schulman skrev om en handikappad man som varit på Grands Veranda samtidigt med Schulman. Min slutsats blev rekommendationen att Schulman skulle behöva ta ledigt ett par år och arbeta som personlig assistent.

Anna Larssons uppmaning till Aftonbladets chefredaktör är att ge Schulman sparken. Jag håller med. Schulman skulle behöva ett riktigt jobb i den riktiga världen.

Tänk att Alex Schulmans morfar var filosofie doktorn och Mjölbylektorn Sven Stolpe. Tänk vad den kloke, superintellektuelle, konservative katoliken från Malexander skulle ha sagt.

2007-08-15

Nytt dygn och datumparkering

Att hålla reda på detta med datumparkering är en svår grej. Men Hela Gotland berättar att många gotlandsresenärer som ska åka på natten också bokar fel. Nyhetssajten berättar till exempel om två familjer, som inte kände varandra, som skulle åka hem vid ett-tiden på natten lördagen den 12 augusti. Men de hade bokat biljetter till den 11 augusti klockan 00:50 och insåg sedan att det var natten innan.

När man läser detta har man svårt att förstå hur folk kan göra fel. Men kanske är det snälla fina familjer som vanligen lägger sig kl 21.30 och som inte har en aning om det mystiska som händer kl 24.00 eller är det 00.00. :)

När jag jobbade på järnvägen hade man ett kul system i personallistorna. Om man började kl 17.12 och jobbade över midnatt slutade passet kl. 26.08 det vill säga 02.08. Men kompisen som avlöste hade börjat kl. 01.58 det vill säga när min tur nått klocka 25.58.

Och så var det detta med datumparkering. Datumparkeringsregeln innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämnt nummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum.

Men hur är det? Vilken sida är det nu jag ska parkera på kvällen innan? Och så var det ju detta att efter det udda datumet 31 mars följer det udda datumet 1 april. Men då är ju ingenting på allvar.

Jag bojkottar städer som Gävle, Östersund och Ludvika. I Hässleholm parkerar jag på järnvägsstationen. Datumparkering är livsfarligt.

2007-08-14

Volke ska vila på krigskyrkogård

Amatörarkeologer har återfunnit kroppen efter den tyske stridspiloten Maximilian Volke som var 29 år gammal när hans plan sköts ner den 5 september 1944 över norra Italien. Detta uppger DN.

Nu kommer sergeant Volke att gravsättas på den tyska soldatkyrkogården Passo della Futa mellan Bologna och Florens. Över 30 000 tyska soldater gravsattes där under andra världskriget.

Att en flygare hittas i en åker i Italien är en påminnelse om krigets vansinne.

Cimitero militare tedesco del Passo della Futa
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Andra bloggar om:

Röda Korssymbolen måste skyddas

Amerikanska Röda Korset säljer ut sin symbol
Nyhetsbrevet Kapabel från Cumpan totalkommunikation uppmärksammar mig på en nyhet i DN och Washington Post. Det amerikanska multinationella sjukvårdsproduktföretaget Johnson & Johnson har stämt Amerikanska Röda Korset då man menar att organisationen bryter mot företagets varumärkesregistrering i användandet av Röda Kors-logotypen. Amerikanska Röda Korset har sedan 2004 gett sig in i detaljhandeln med plasthandskar, förbandslådor, tandborstar och kammar och märkt upp dessa med Röda kors-symbolen.

Kapabel ber sina läsare fundera om samma sak skulle kunna hända i Sverige? Hur långt räcker namnet och varumärket för den organisation du arbetar för, frågar Kapabel.

Själv blir jag chockad över händelseutvecklingen kring Röda Korset i Amerika och menar att det definitivt inte kan hända i Sverige. Åtminstone inte vad beträffar just det röda korset. Jag önskar Amerikanska Röda Korset all framgång i kommande processer men tycker samtidigt att deras tandborstförsäljning degenerar den viktiga symbolen.

Röda Korset är en symbol i folkrätten
Röda Kors-symbolen liksom dess motsvarigheter Röda halvmånen, Röda Davidsstjärnan och Röda Kristallen* är symboler som bara ska användas i krig. Det handlar ytterst att skydda sjukvårdare och de som skadats. Genom Genévekonventionen från 1949 kan varje lands regering i fredstid ge tillstånd till sjukvårdande institutioner, som har funktion även i krigstid, att använda symbolen. Sjukhus och ambulanser har normalt tillstånd att använda symbolen liksom i Sverige de som utbildats på Röda Korset sjuksköterskeskola har rätt att bära symbolen. Röda Korset vakar över reglerna så att felaktig användning inte sker. I Sverige skyddas Röda Korsbeteckninge genom lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.

Röda Korsföreningar liksom Svenska Röda Korset har givetvis rätt att använda symbolen men som jag ser det uteslutet internationella konventioner att symbolen säljs för kommersiella sammanhang. Så har uppenbarligen skett i USA under slutet av 1800-talet, det vill säga före Genèvekonventionens tillkomst. Härigenom skulle man kunna säga att den amerikanska staten har ett problem. En internationell konvention kolliderar med den inhemska rätten.

Ideella organisationer måste vara restriktiva
Möjligen bör Amerikanska Röda Korset rannsaka sig själva. Genom att använda sin symbol på produkter som säljs i kommersiella sammanhang utmanar man näringslivet samtidigt som det är uppenbart att den egna symbolen degeneras. Risken är uppenbar att den amerikanske soldat som i hela sin uppväxt haft en tandborste med Röda korssymbolen inte inser att symbolen har en alldeles särskild funktion i krigssituationen.

Att vara restriktiv i sin varumärkesanvändning är något som även svenska organisationer rent generellt bör fundera över. Trossamfund, politiska partier och föreningar bör tänka två gånger innan man ger sig in i spekulativ verksamhet med sitt varumärke och sina logotyper i bagaget. När jag säger detta är jag väldigt medveten om att till exempel idrottsklubbar delfinansierar sin verksamhet med just supporterartiklar. Men då handlar det om att bygga på tillhörighet och inte förväntade värden och kvalitet som varumärken på kommersiella produkter signalerar.

* - Läs mer om Röda Kristallen

Röda Korsets symboler räddar liv

American Red Cross, J&J (NYSE: JNJ) Sues Red Cross Over Use of Red Cross Emblem

Andra bloggar om: ,

Den oberoende liberala tidningen slår mot marknadskrafterna

Så här i samband med världsvattenveckan drar DN:s ledarsida en lans för att vi konsumenter ska minska vårt drickande av buteljerat vatten. "Dyra droppar" är rubriken och det är givetvis omtanken om vår naturen som är ledstjärnan. Även om tidningen uppmanar oss reflektera över att vatten på flaska kan vara 2 000 gånger dyrare än kranvatten.

Det är intressant att den oberoende liberala tidningen inleder en kampanj mot en trend som så tydligt handlar om de fria marknadskrafternas kraft över den enskilde konsumenten. Alla pratar om hur "korkat" :) det är med flaskvatten men få drar konsekvenserna av detta.

Själv har jag förmånen att i dag få dricka flaskvatten. Det blir på egen medhavd flaska via tappkran. Men som konferensräv blir det dessvärre även många backar vatten från "källor".

Tyvärr tror jag inte DN:s ledarsida är startskottet i någon folkresning. För det är marknadskrafterna alltför starka och manipulativa. Men marknadskrafterna kan även skapa motkraften. Frågan är bara vem som vinner den kampen?

2007-08-13

Roligt innan - Tråkigt efter


Djurgården slog Hammarby med 1-0 nu i kväll på Råsunda. Dagen började i ljus och glädje på Medborgaplatsen men slutar i ett mörker. Det är väldigt trevligt med högljudda bajenhorder på Medis.

Sportbladet, Här går Djurgården upp i serieledning

SvD, Dahlberg Dif:s derbyhjälte

DN, Djurgården derbysegrare

Andra bloggar om: , ,

Var brann båtarna?

Två båtar vid Västra kanalvägen i skånska Höllviken började brinna på måndagskvällen skriver DN. Sydsvenskan låter dock berätta att båtarna brann vid Östra Kanalvägen.

Själv skulle jag säga att båtarna brann vid Falsterbo kanals norra eller södra ände. Eller var branden i Falsterbo kanal? Alternativt Falsterbo kanal vid Höllviken eller Falsterbo kanal vid Kämpingeviken. Nåväl. Kanalen är 1,6 kilometer lång och räddningstjänsten finns på båda sidor av kanalen.UPDATE: Svenska Dagbladet fattar grejen och använder sig av TT Malmös telegram som säger att båtbranden ägt rum i Falsterbokanalen.

Tyvärr har två personer fått lättare brännskador.

Sturmarkarnas nya grej

Tidningen Dagen refererar Sydsvenskan där tidningen Kåkbladets chefredaktör, Henry Ohlsson är kritisk mot det kloster som finns inne på Kumlafängelset. -Kristendom och frälsningstanke genomsyrar kriminalvården – trots att statskyrkan är avskaffad, menar han.


Möjligen missar Ohlsson att det långt före relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten fanns fria samfund inne på fängelserna. Det finns även anledning att reflektera över att religiösa samfund har nära relationer med fångsystemen i de flesta demokratiska länder. På svenska fängelser gör företrädare för världsreligionerna ett viktigt jobb vid sidan av präster, diakoner och pastorer. Den andliga vården i kriminalvården innebär att alla ska ha rätt att få ha sin tro eller religion och göra det som tron säger också i fängelset. Det spelar ingen roll vilken tro det är.

Vid sidan om Svenska kyrkans präster och frikyrkans präster kan vi på de större anstalterna möta präster från Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan samt muslimska imamer.

Det känns tragiskt att Klostret på Kumla ifrågasätts. Egentligen är det en avdelning där den intagne, som alltid dömts till långt straff, skall vara i stillhet på en retreat. Den som är på denna avdelning får tid att fundera på dig självoch försöka förstå vem han är.

Kriminalvården betonar att Klostret inte är någon kurs i kristendom även om man får läsa bibeln samt meditera och tänka.

Nu kommer det inte att dröja länge innan ateisternas organisation Humanisterna och dess ledare Christer Strumark går till storms mot den andliga vården inom kriminalvården.


Sydsvenskan den 11 augusti, Chefredaktör riktar kritik mot klostret

Sydsvenskan den 12 augusti, Bön om syndernas förlåtelse på fängelseklostret

Dagen den 13 augusti, Kritik mot religion på fängelser

Andra bloggar om: , , ,

Åtta miljoner år gamla träd

En åtta miljoner gammal cypresskog har hittats i ett dagbrott i Ungern. Träden hade fått ett skyddande hölje av sand då kolet bildades. Nu hoppas man få en unik möjlighet att studera klimatet för åtta miljoner år sedan.

Åtta miljoner är en lång tid. Ett tidsspektrum som bara geologer förstår.

Det är då svårt att förstå de kristna rörelser som förfäktar kreationismen. I deras övertygelse skapades världen exakt så som berättelsen i Första Mosebok förtäljer. En kreationist tillbakavisar Darwin evolutionslärare och man är alltså övertygad om att världen skapats på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt. Man har givetvis även problem med arkeologer och osteologer eftersom man tror att jorden skapade cirka 4 000 år f.Kr. Det är en tidpunkt då vi andra tror att människan introducerat plogen.

BBC, Ancient forest found in Hungary

2007-08-12

Vem ger sådana gossar råd

Nedanstående blogginlägg skrev jag tidigare i veckan men valde att inte publicera. När jag idag läser SvD bestämmer jag mig för att publicera.


Två yngre män har häktats efter att de misstänks ha våldtagit en ung kvinna som de slagit följe med efter en krogrunda i förra veckan. Tillvägagångssättet har stora likheter med ett våldtäktsmål som en av de misstänkta (21-åringen) friades ifrån i våras. Tingsrättens dom i det fallet har överklagats av åklagaren och hovrätten tar upp fallet i höst.

I dag förklarar 21-åringens advokat att det brott hans klient tidigare anklagats för inte har någon betydelse vid bedömningen av den nya gärningen.

Så är det givetvis inte. Mannens trovärdighet påverkas givetvis av hur hans bakgrund ser ut.

Man kan undra om någon mogen människa i 21-åringens omgivning givit honom några råd efter den förra rundan på häktet. Den förra domen tecknar en bild av 21-åringen som beklämmande - låt vara att han inte dömdes för brott.

Efter att tillsammans med målskamraten ha haft sadistisk sex med en höggradigt berusad kvinna som även hade efedrin i blodet skrev han ett SMS-meddelande med följande text:

Vi berättar inte det med N.N. för någon Men fan va gött det är med förnödering
N.N. är vår gänghora och så ska det va
Tyst som i graven haha ja hon är underbar"

Själva händelseförloppet är avskyvärt och varje ansvarskännande person i hans omgivning borde ha gett honom rådet att tänka på hur han ser på sig själ, på sexualitet, droger och kvinnnor. Om han nu verkligen varit oskyldig förra gången är det ju självklart att hans destruktiva stil skulle leda honom i fördärv förr eller senare.

Och nu sitter han där i ett litet rum med lås på utsidan och misstänks för samma avskyvärda brott 4,5 månader efter förra resan.

Och värst av allt är att två kvinnor skadats av honom. Om inte annat vet polis och åklagare denna gång mer om denne gynnares sätt att bagatellisera övergrepp.

Musikfestivaler är bra

Bildtext: Det blev nog lite fel i TT:s telegram

Musikfestivalerna i Sverige är många och tyvärr blir det en del fylla och brott när många människor samlas på en liten yta. Över åren verkar arrangörer, polis och socialtjänst ha hittat en samverkansform som på det hela taget gör att festivalerna måste anses som välordnade. Rapporterna från Sweden Rock, Hultsfred och Augustibuller gör att man som förälder sannolikt inte behöver känna någon särskild oro när ungdomar åker till dessa platser. En fredagskväll på stan i Stockholm eller torget i Alingsås rymmer också påtagliga risker. Men på festivalen finns socialarbetare och polis ändå nära och kan ingripa.

Man kan nu fråga sig om Reggaefestivalen i Uppsala utgör ett undantag bland musikfestivalerna när tidningarna rapporterar om 250 deltagare som misstänks för narkotikabrott. Tragiska siffror men min ryggmärgskänsla säger mig att det sett ut på samma sätt vid tidigare festivaler i Uppsala. Narkotika förekommer tvivelsutan även på andra festivaler men det är också uppenbart att det är lättare att lukta sig till haschfolket än den som sitter i tältet och knaprar eller snortar amfetamin eller kokain.

Om man nu ska se något positivt i detta är det möjligen att en hel del dolt missbruk de facto upptäcks och lagföres. Ingripandena kan för många bli en väckarklocka. De få som är under 15 år och omhändertages blir hemskickade oavsett vad föräldrarna tycker. I de flesta familjer tar man säkert ett omhändertagande, ett medtagande för kroppsundersökning eller ett gripande på allvar även om socialtjänsten antyder att det finns föräldrar som inte vidtar några åtgärder. Kanske sitter just dessa föräldrar själva och puffar på pipan för att med THC (Tetrahydrokannabinol*) i fettvävnaderna sätta sig och skjutsa barnen till fotbollsträningen dagen efter.

Känner jag mina pappenheimare rätt kommer snart kommentarerna till detta inlägg uttala att hasch minsann inte är farligt och att det är ett medikament som borde skrivas ut mot smärta.

Men mitt budskap är att festivalledning, polis och socialtjänst gör ett bra jobb och att det är viktigt med musikfestivaler. Jag länkar därför till Socialdepartementets sajt Knark är bajs

Upsala Nya Tidning, Polisen: Knarket flödar fritt

Andra bloggar om:

*- THC är den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis. Cannabinoiderna är fettlösliga och tas upp och lagras i fettvävnad och organ med hög fetthalt, t.ex. hjärna och lever. Nedbrytningen tar ända upp till sjuttio dagar, vilket gör att kroppen påverkas långt efter det att det akuta ruset klingat av.

Universitet och högskola

Debattinlägget om statusjakt och titelsjuka var intressant men nog drar professor Alvesson lite väl stora poänger på sina exempel. Debattinlägget, som också är refererat i Dagen, är egentligen en liten puff för professor Alvessons bok Tomhetens triumf, Om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel(Bokförlaget Atlas Kb, 2006) . Men detta blir man bara varse om man läser pappersversionen av Dagens Nyheter. Lundaprofessorer når ju inte sällan en stor läsekrets genom sina populärvetenskapliga alster.

När Alvesson som uttryck för titelinflationen väljer tankar om yrkeslegitimation för socionomer verkar han bortse från att det är frågan om mycket mer än status. En yrkeslegitimation handlar ju egentligen om statens (till exempel Socialstyrelsens) eller en offentligrättslig korporations (till exempel Advokatsamfundets) kontroll av en yrkesutövning. Legitimationen är alltså ett instrument för att skydda klienter och patienter.

Egentligen har vi nog i alla tider levt i en sådan här statusjakt och titelsjuka och den har säkert gjort att människor "mått dåligt". Vad som förändras under tiden är att stusjakten tar sig olika former. Klassamhället är en tydlig symbol liksom adelskap och statliga förtjänstordnar. Uniformers grannlåt och kläders utformning är andra symboler för över- och underordning. Mästarbrev och gesällprov har varit viktiga inslag i hantverksyrken genom århundraden.

Mats Alvesson har givetvis rätt i sin iaktagelse. Han är ju professor, inte universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen som är en del av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Nu fick jag lära mig något nytt. Högskolor kan alltså finnas vi universitet. Inte ens Nationalencyklopedien får ihop det som under uppslagsordet "Högskola"
skriver:
gemensam benämning på den verksamhet som regleras i högskolelag och högskoleförordning och som även innefattar verksamheten vid universiteten. I
begreppet högskolor(na) innefattas inte universiteten. Benämning universitet ges den högskola som bedriver forskning och utbildning inom flera olika vetenskapsområden.

2007-08-11

Över 30 år sedan Lute var löjtnant


DN skriver att en högt uppsatt löjtnant (SIC!) uttalat att USA kan komma att införa allmän värnplikt igen.

Om man är högt uppsatt löjtnant kanske man har sitt kontor på 72:a våningen i en skyskrapa men nu råkar det handla om generallöjtnanten Douglas E. Lute [uttalas LOOT] som i maj utsågs till president Bushs rådgivare om Afganistan och Irak. Lute lämnade West Point 1975 och var löjtnant för 30 år sedan.
USA har svårt att rekrytera soldater och har alldeles för många soldaten med trasslig bakgrund. Krigsförbrytelserna i Abu Ghraibfängelset i Irak är effekter av detta. I maj och juni misslyckades man med rekryteringsmålen. Washington Post 11 augusti, Army Recruiting Rebounds in July To Exceed Goals

The White House, Fact Sheet: Lieutenant General Douglas E. Lute: Experience and Authority

Mårups kirke på lösan sand

Jag läser en dramatisk nyhet i Dagens Nyheter om en kyrka som håller på att rasa ned i havet. Med tanken på att en turistbuss höll på att falla ner i en älv i Norge igår blir man ju fundersam.

Nu visar det sig dock att det rör sig om Mårups kirke från 1200-talet som inte längre är någon sockenkyrka utan förvaltas av Skov- og Naturstyrelsen. Kyrkoordnaren kan inte göra mycket annat än att konstatera att DN inte har det helt lätt med geografin. Maarups kyrka ligger på norra Jylland men definitivt inte på Jyllands norra udde. Där har vi ju Skagen och Grenen.

Den danske Kulturarvsstyrelsen har upphävt kulturminnesskyddet för Mårups kyrka och säger i sitt beslut:
Begrundelsen for beslutningen er, at Mårup Kirke ligger ved den jyske vestkyst på en strækning, hvor store dele af kysten løbende afgnaves af havet. Denne proces har stået på siden kirkens opførelse og vil på et tidspunkt føre til, at kirken styrter i havet.

Även Rubjergs fyr har det körigt på klinten. Läs mer här

Länk till Maarups kirkes vänner med bilder på kyrkan

Kulturarvstyrelsen, Ophævelse af fredningen af Mårup Kirke

Mårups sogn

Även Dagen skriver om Mårups kyrka

Prästerik om trista bröllop

Prästerik skriver bra och tänkvärt om "Trista bröllop".

Andra bloggar om: ,

SSU-kongressen i pressen

SSU:are attackerades i dag av nazister som sålde tidningar i Örebro. Det är givetvis åt helvete men våld och skadegörelse är ett vanligt mönster från höger- och vänsterextremister.

Nu kanske man inte ska lita på att TT återger händelseförloppet rätt även om Nerikes Allehanda skriver om ett liknande scenario. Men det är bra egendomligt att SSU:arna tar upp en diskussion med nassarna. Att SSU:arna sedan tar upp en spontan demonstration är ännu mer egendomligt.

Kampen mot nazister och rasister måste man föra med ryggrad. Man kan inte ena dagen vägra debattera med Sverigedemokrater (Mona Sahlin gjorde ett undantag) för att andra dagen spontant öppna ett samtal med nazister på ett torg i Örebro.

Det är tråkigt att SSU-kongressen inte hörs i media utifrån friska och fräscha idéer. I stället får vi läsa om maktkamp och hur en distriktsordförande avbryter Peter Wahlbecks framträdande. Nu avslutas det hela med att man attackeras på Örebros gator. Inte blir det bättre av att läsa SSU:s webbplats som endast listar följande nyheter från kongressen:

Mona Sahlins tal till kongressen
Centern slår undan benen för unga på arbetsmarknaden.
Ny styrelse vald!
Jytteoch Mattias leder SSU!
JytteGuteland ny ordförande för SSU!

Var är idéerna och visionerna. Partiledarens tal och valfrågor och ett enda litet ynka påhopp på centerledaren. När den egna webbplatsen inte flaggar upp den poltiska riktningen kan man inte kylla på att media inte behagar rapportera.

Nerikes Allehanda: Nynazister slog till i Örebro och Arboga

Andra bloggar om:

Är fiskbullar gott


Fiskbullar är väl ingen höjdare direkt men de är billiga och man ska givetvis äta lite fisk ibland. Men mald fisk är trots allt lite skumt och jag skulle vilja veta var fisken simmat. På abba.se uppger man nordvästatlanten, nordostatlanten och Stilla Havet.

Igår lade jag två burkar fiskbullar på en morotsbädd, täckte med potatismos och toppade med ostsås och riven ost från alla ostkanter jag kunde hitta. 250 grader och skjuts in i ugnen under femton minuter

-Sjukt gott, sa en av döttrarna som värmde upp en bit i natt.

Krönikör som ser djävulen i varje hörn och bakom varje vägkrön


DN:s ledarkrönikör
Anders Isaksson är arg i dag när han skriver om de goda avsikternas regemente. Han ger sig på fartkamerornas placering, Lantmäteriverkets långa handläggningstider på avstyckningar och det faktum att Sverige genom Diakonia och kooperationen ger biståndspengar som hamnar i Mugabes Zimbabvwe. Att biståndet sedan handlar om direkt stöd till hungrande barn och vuxna verkar inte vara så viktigt. Kampen mot Mugabe ska tydligen utkämpas genom att ännu fler fattiga ska dö.

När det gäller detta med fartkameror vet Isaksson att de är felplacerade. Han säger:
Om det övergripande målet verkligen vore att rädda liv skulle hastighetskamerorna bevaka alla de kurviga smala och backiga småvägar där trafiken är gles men de proportionellt flesta dödsolyckorna sker.
Han exemplifierar med det faktum att det på Drottningsholmsvägen mellan Brommaplan och Tappström finns men att det ute på de krokiga vägarna ute på öarna inte finns någon.

Mot bakgrund av veckans ttragiska siffror om en spräckt nollvision och ett stort antal döda i trafiken skulle man kunna få uppfattningen att fartkamerorna inte har någon effekt. Själv tror jag benhårt på att de får fler att lätta på gaspedalen. Rannsakar jag mig själv inser jag att kamerorna påverkat mitt beteende. De har hjälpt till att dra konsekvenserna av insikten om att farten dödar. Givtevis påverkas man av att kamerorna effektiviserat lagföringen samtidigt som målade och civila polisresurser kunnat frigöras för annan övervakning av trafikbeteendet. Efter att ha kört 300 mil på amerikanska vägar i somras kan jag konstatera att stränga påföljder och intensiv polisövervakning leder till en mer ansvarsfull och vänlig bilism.

Jag delar inte Isakssons bild av att kamerorna är placerade på fel ställen och tycker det är insinuant att påstå att de placerats på ställen för att sätta dit folk. Jag kan mina kameror på Nynäsvägen och Lännavägen och noterar att trafiksituationen väsentligt förbättrats. På andra ställen har jag radarvarning genom GPS men har ingen som helst nytta av den informationen annat än att jag möjligen bättrar på mitt lokalsinne.

Isaksson verkar arg. Har hans skägg möjligen hamnat på bild hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna.

Om lantmäteriförrättningar har jag ingen åsikt. Ännu!

Här finns trafiksäkerhetskamerorna

Andra bloggar om: , , ,

Varför bjöd SSU inte in Morgan Johansson

Studio Ett fångade i går upp Politikerbloggens nyhet om att komikern Peter Wahlbeck tvingades av scenen under SSU-kongressen i veckan. Det var SSU-ordföranden i Örebrodistriktet, Emma Lindell, som tyckte att Peter Wahlbecks stand up var olämplig då han bland annat skämtade om feminism och hånade viktiga feministiska företrädare. Hon gick upp på scenen, förklarade att han inte var rolig och bad honom gå. Wahlbeck visade att han är en helt vanlig människa och gick.

Emma Lindells agerande är pinsamt och oförskämt. Bjuder man in Peter Wahlbeck får man nog stå sitt kast och begriper man inte vad som kan komma ur hans mun har man levt väldigt isolerat. Ingen tvingar den som blir upprörd att skratta. Det är bara att bita ihop och ta beställarna i örat.

Jag har sett många pinsamma artister dyka upp i fel sammanhang men givetvis kan man inte avbryta dem. Peter Wahlbeck får i sin kommentar en poäng när han konstaterar att LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin vek sig av skratt under hans framträdande.

Jag tycker att Emma Lindell ska vara festkommitté nästa gång och att hon ska bjuda in Thomas Östros eller Morgan Johansson som toastmasters nästa gång. Eller Per Unkel kanske.

Politikerbloggen refererar händelsen

Politikerbloggen - Peter Wahlbeck: Jag tar inte betalt för mitt framträdande hos SSU


Andra bloggar om: ,

Det verkar körigt på dn.se


Det verkar körigt på Dagens Nyheters webbplats nu. Det är nog bäst att gå ut till brevlådan.

2007-08-10

Lokala nyheter

Eftersom jag träffar många människor från olika delar av landet försöker jag hålla mig ajour med lokala nyheter. På Gotlands Tidningars och Gotlands Allehandas nyhetswebb Helagotland hittar jag följande notis att inleda ett samtal med gotlänningar från södra delen av ön men även Sollentunabor från Malmvägen:
Hemse ishall får låna en sarg. Det är Sollentuna som tillfälligt lånar ut sin sarg till Hemse, så att Sudrets hockeysäsong kan komma igång till den första september, det uppger Radio Gotland.
I början av sommaren togs den gamla sargen bort för att den skulle ersättas med en ny, men leveransen blev försenad.

Politiker måste ta ställning

Enligt SvD har den borgerliga majoriteten i Värmdö kommun valt att inte yttra sig till Miljödomstolen inför en miljöprövning som gäller anläggandet av en marina. Kommunens tjänstemän har i sin beredning avstyrkt utbyggnaden då man menar att vattenområdet är en instängd fjärd med trösklar som bromsar omsättningen av vattnet. Enligt Värmdö kommuns miljöförvaltning visar mätningar att kvoten mellan kväve och fosfor ligger på gränsen till att stora algblomningar ska uppstå. I kommunen har man även erfarenheten att småbåtshamnar kan var mycket förorenande.

Två populära badplatser i Värmdö - Grisslinge och Södersved - hotas enligt kommunens sakkunniga.

Men majoriteten i nämnden väljer att avstå från remissyttrande till Miljödomstolen.

Detta förfarande är vad vi i andra sammanhang kallar att "fega ur". Kommunfullmäktige har valt en nämnd för att denna ska sköta sin uppgift. Givetvis ska man gå emot tjänstemännen om man anser att de har fel.

Här visar majoriteten att man inte tar sitt ansvar. Varför inte säga rent ut: -Vi vill ha en marina i Grisslingefjärden. Värdet av båtägarnas intressen väger tyngre än barnfamiljer som tar bussen till Grisslinge för att få lite rekretation.

Det finns bara en slutsats att dra. Majoriteten i nämnden inser givetvis att tjänstemännen har mycket på fötterna. Men politikerna vågar inte bli symbolen för miljöbedömningar som kan slå mot företagsamheten och inflytelserika personers vilja. Majoriteten gör allt för att smånningom gömma sig bakom ett domstolsbeslut.

Personligen tror jag att den som beställt en Arcona 460 mycket väl kan finna sig i att ta BMW x5:an några mil till för att okulärbesikta eller borda skutan.

Själv har jag inte varit på Grisslinge sedan jag var fyra år men jag passerar ofta där och ser att köerna till bussarna är långa på sommardagarna.

Läs yttrande från Värmdö Naturskyddsförening