2009-09-30

Jaktbrott på Götgatan


Slog upp tidningen och trodde att något fantastiskt hänt på Södermalm. En pitbull har bitit ett lo!!! Jag har träffat Björn vid Hornstull och en gång sett Bert-Åke Varg på Medis men lo???

Tidning "mitt i Södermalm" skrev i veckan om en cyklande kvinna som blivit biten i benet av en pittbull på Götgatan. Hundägaren gick därifrån utan att ens fråga hur det gått men enligt polisen har hundägaren inte gjort sig skyldig till brott. Det är en rent civilrättslig historia enligt Södermalmspolisen eftersom hunden var kopplad och inte bussats på den kvinnan.

Egendomligt tycker jag som vet att hundägare har strikt ansvar enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § nämnda lag ska skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Men det innebär givetvis inte att man kan tvinga hundägaren att stanna kvar. Det har polisen rätt i. Polismannen talar om en lucka i lagen eftersom detta inte är reglerat i brottsbalken.
Men det är kanske inte helt rätt. Att vara oförsiktig när man går omkring med en hund skulle mycket väl kunna vara vållande av kroppskada och det är inte ovanligt att man polisen upprättar anmälan på den grunden.
Bloggar om , ,

Hur kan man drömma om en kommunal polis

Justitieminister Beatrice Ask talar klarspråk till Rikskriminalen och Stockholmspolisen som antyds jobba var och en på sitt håll och brista i samverkan.

Om revirtänkande och inbördes konkurrens är utmärkande för poliskulturen blir man ännu mer förvånad över de som tror att en kommunal polis skulle vara bra för den polisiära verksamheten. Förhållandena i andra länder förskräcker.

Aftonbladet

Bloggar om

Körkortsåterkallelse

Körkortsåterkallelse är en trafiksäkerhetsåtgärd men upplevs sannolikt av individen som ett straff. I förra veckan avgjorde Regeringsrätten ett ärende där länststyrelsen återkallat körkortet för en man som gjort sig skyldig till två trafikförseelser men där det också lades honom till last, i egenskap av arbetsgivare och trafikansvarig, att en anställd vid upprepade till inte använt färdskrivaren. Regeringsrätten fann dock att den anställdes dåliga beteende inte kunde läggas åkeriägaren till last och åkaren fick behålla körkortet.

Men ibland blir det uppenbart att körkortsåterkallelse är en rimlig trafiksäkerhetsåtgärd. Nu på morgonen läser jag på Helagotland att en kvinna stoppats i Visby efter att ha kört vingligt. Damen befanns dock nykter och manövreringssvårigheterna bottnade i att hon sms:ade. Polisen släpper kvinnan som genast tar upp sin telefon bara för att en bit bort köra mot rött.

I ett sådant fall känns körkortsåterkallelse som en rimlig trafiksäkerhetsåtgärd. Men frågan är om körkortsåterkallelse är rimligt för den som kört 50 km/h på 30-sträcka och inte trots många mil på vägen inte gjort sig skyldig till trafikförseelser en masse.

Dom i Regeringsrätten

2009-09-29

Med sådana fans dör Bajen


Bosse Sundling, ordförande i Hammarby IF Fotbollsförening, och Staffan Thorsell, ordförande i Hammarby Fotboll AB, skrev idag ett öppet brev till Hammarbys supportrar och la korten på bordet om hur vissa fans saboterar Bajens framtidsutsikter. Hela brevet präglas av hoppet om att alla vettiga supportrar ska ställa upp och skapa ordning. De skriver:
Vi ber om din hjälp att göra klart för alla falska fans att busliv, bengaler, hot och knytnävar inte hör hemma på Söderstadion.
Men frågan är om ordföringarna inte talar för döva öron. Man blir alldeles matt när man läser Bajen Fans ordförande Daniel Sundqvist uttala sig i Svenskan. Han har själv inte läst det öppna brevet men anser att Staffan Thorsell bör tänka över sin egen situation. – När han uttalade sig i stil med att med sådana anhängare förtjänar inte Hammarby att vara i allsvenskan, så har han klivit över en gräns. Oavsett orsak så kan en ordförande inte hävda att laget ska åka ur allsvenskan. Min uppfattning är att han bör se över sin position, säger Sundqvist.
Dessvärre har Thorsell rätt. När fansen blir ett överskuggande problem dör klubben. Hur supporterordföranden tänker övergår mitt förstånd. Det lär inte bli lätt för Bajen att skaffa sponsorer om man kopplas samman med busliv av värsta sort. Jag trodde i min enfald att organiserade fans hade läget klart för sig. Men icke.

Flygcertifikat för män som flyger på flera sätt

Hur kan en person som dömts för narkotikabrott, erkänt drogproblem och gjort sig skyldig till vapenbrott få behålla sitt flygcertifikat och få flyga yrkesmässigt?
Tidningarnas beskrivningar av de män som sitter anhållna misstänkta för inblandning i den så kallade helikopterkuppen är fascinerande. Uppgifterna om männen är många och man överlämnar till läsaren att dra sina slutsatser. Att intervjua grannar och föräldrar ger knappast svaren på den stora frågan om männen är skyldiga eller inte. Advokat Silberksy är som vanligt utomordentlig i sin retorik och talar om en Kafkaliknande situation. Sådant bjäbb före häktningsförhandling är inget som klienten tjänar något på och det är lätt att se att Sibersky endast vill stärka bilden av sin egen person.

Oavsett om mannen är skyldig eller inte inställer sig en relevant fråga: Hur kan en person som dömts för vapenbrott och narkotikabrott överhuvud få behålla ett flygcertifikat?

SvD, DN, DN

2009-09-28

Vad är Norrland


Bild: Lotsbåt i isen, Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har idag meddelat att Lotsbeställningscentralen för Norrland kommer att hamna i Gävle i början av 2010. Därmed är det slut med lotsbeställning i Lule som idag svarar för Bottenvikens sjötrafikområde. Gävle som idag svarar för Bottenhavets sjötrafikområde får nu ett duktigt stort område att ansvara för.
Nu spelar det väl inte så stor roll var lotsbeställningen är placerad. Lotsstationerna i Bottenviken ligger i Luleå, Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik men det är väl ändå lite provokativt att lägga beställningen i Gävle. Det är ju nästan inte Norrland.

2009-09-27

Mesig fritidsnämnd

För en tid sedan gav en bankdirektör mig en dråplig historia om condictio indebiti. Läran om Condictio indebeti (återställa det icke ägda) innebär i princip att den som av misstag utbetalt ett belopp till någon har rätt att återfå beloppet Banken hade av misstag fört över en miljon kronor till en kvinnas konto. När man upptäckte misstaget ringde man upp kvinnan och berättade om sitt fel. -Om banken gjort ett misstag får banken stå för det, kontrade damen självsäkert i tro att hon blivit miljonär. Bankkamreren var snabb i repliken och gav svar på tal. -Hör nu snälla damen, banken har verkligen gjort ett misstag, om 30 sekunder har banken gjort ytterligare ett "misstag" och står för det.

Enligt Sydsvenskan har Malmö fritidsförvaltning av misstag betalat ut 399 084 kronor till en ensamstående, medelslös tvåbarnsmamma. Misstaget upptäcktes efter ett par månader då kvinnan redan förbrukat 130 000 kronor. Kvinnan har betalat tillbaka vad hon har kvar men då hon saknar tillgångar bedömer kommunen möjligheterna att få tillbaka pengarna som små.

Nu har fritidsnämndens au beslutat att man inte ska göra polisanmälan. – Jag tycker är fullständigt horribelt att inte polisanmäla. Kvinnan har visat välvilja och betalat tillbaka en del, men 130 000 kronor av kommunens pengar är borta. Då är det ett moraliskt krav att vi också polisanmäler, säger fritidsnämndsledamoten moderaten John Roslund. Majoriteten företrädda av socialdemokraten Bengt Forsberg säger att han är mycket tveksam till om det är meningsfullt att göra en polisanmälan. - Jag ser inga möjligheter att få tillbaka pengarna, säger Bengt Forsberg.

Det är en egendomlig inställning som Forsberg har. Han har ansvar för kommunens pengar och en polisanmälan syftar givetvis till att pröva om kvinnan gjort sig skyldig till brott. Det är inte minst viktigt ur allmänpreventiv synvinkel att lagföra någon som förbrukar pengar man av missstag kommit i besittning av. Det 'r ju djupt tragiskt om människor i allmänhet går omkring och tror att man få förbruka pengar som uppenbart är utbetalade av misstag.

2009-09-24

Nej Berga blir nog inte ny bas

Med anledning av de stora säkerhetsbristerna för polisflyget i Stockholm säger Rikspolischefen att det kan var aktuellt att flytta tillbaka basen till Berga i Haninge. Nu ska han tala med Överbefälhavaren. Det låter ju bra men jag är skeptisk. Även justitieministern talar om flytt till Berga.

I början av juni 2006 lade Försvarsmakten ned Andra helikopterskvadronen vid Berga. Samtidigt sade Fortifikationsförvaltningen upp polisflyget på den utomordentliga och moderna anläggningen. Orsaken till detta var att Amfibieregementet flyttat in på det närbelägna Berga. Amfibieregementet har en annan typ av utbildningsverksamhet än de tidigare förbanden på garnisonen hade och om jag förstår rätt omöjliggjorde denna verksamhet flygning i området. Numera pangas det rätt friskt runt Berga och det är inte lika fridfullt som när området fylldes av unga män i Kalle Ankakostym.

SvD, DN, SvD, SvD, Dagen

Haninge får lågt betyg av mig

Jag blir inte helt stolt över min kommun - Haninge - som gläds över att man får köra med betygsliknande omdömen i förskoleklassen. Det är tragiskt att skolminister Björklund ser betyg som lösningen på allt. Betyg har en viktig funktion som urvalssystem till högre utbildning även om det verkar ha krackelerat i en del friskolor. Men att ge barn i förskoleklassen betyg är minst sagt egendomligt. Det är utvecklingssamtal och planer för den enskilda eleven som ska gälla.

Att sätta betyg på ett barn och förklara med siffror eller littera att de inte duger är förödande. Lärande ska var positivt och ingen tävling. Definitivt ska vi inte ha system som sorterar in barn i facken dålig, lagom, bra och bäst.

DN

2009-09-22

Lång väg


Toppforskare går till USA. Det lär ta tid. Särskilt som det börjar tina i Arktisområdet.

2009-09-20

Bertil bloggar inte längre

Biskop emeritus Bertil Gärtner dog på söndagsmorgonen. Han bloggade halvanonymt på "Bertil bloggar" och skrev sitt sista inlägg igår - "Varför heter det kyrkoval". Den namnkunnige Bertil Gärtners ödmjuka lågmäldhet framträder tydligt i hans presentation på den egna bloggen. Han skrev bara:
pensionerad kyrkans tjänare
SvD, Göteborgsposten, DN, Dagen

Bloggar om , ,

Jag vill betala för tidningar på nätet

Svenskan skriver idag om annonskrisen och media tidningarnas behov att bredda sin intäktsbas. En möjlighet är att ta betalt för nyheter och andra artiklar men läsarna verka avfärda den idén.

Själv säger jag redan nu att jag är beredd att betala. Givetvis skulle jag inte kunna sluka så mycket material som jag gör idag men jag får väl ersätta den dagliga dosen från BBC, danska Politken, Sydsvenskan och Hela Gotland med bloggar. Tidningsprenumerationen får gå över i en digital prenumeration.

Personligen tror jag inte att frågan om vi är beredda att betala är relevant. Det är marknaden som avgör frågan och inte läsarnas önskescenario.

Kyrkans komplicerade organisation

Den moderata kyrkopolitikern Christina Blomqvist är på plats utanför vallokal i Norrköping och rapporterar att väljarna får problem när nomineringsgrupperna inte ställer upp i samtliga val.

Detta är en intressant iaktagelse. I Norrköping, liksom på många andra håll, röstar man till fyra olika nivåer (församling, kyrklig samfällighet, stift och Kyrkomötet). Det är sannolikt bara folk i den inre kretsen som förstår organisationen.

Bloggar om ,

Kyrkoval och SMS

Idag är det kyrkoval. Både socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan och nomineringsgruppen POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) har nu på morgonen skickat SMS till mig och uppmanat mig rösta. Nu får vi se om Frimodig kyrka och Folkpartister i Svenska kyrkan också kastar sig på SMS-funktionerna.

Mediabevakningen kring detta kyrkoval har varit stor och det återstår att se om detta avspeglar sig i valdeltagandet. Något egendomligt är det dock att media ger utrymme till valpolemik på valdagen. Så brukar man inte göra i de allmänna valen. De kyrkliga nomineringsgrupperna kan givetvis inte skyllas för detta utn det handlar nog bara om redaktionernas värdering av "nyheten"

Min vallokal är stängd 11.00-12.30. Då firas gudstjänst i de flesta församlingar.

SvD, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan

Bloggar om ,

2009-09-19

Tramsig polis - var inte tramsig polis

UPDATE: Thomas Olausson, som var en av "poliserna" i inslaget har lämnat en kommentar här på bloggen och berättat att det inte var riktiga poliser, att fordonet var en demobil och att Oldsberg var förberedd. Med denna förklaring faller givetvis min kritik. Och jag blir så glad att riktiga poliser inte tramsar. Givetvis ska poliser och polisens material kunna användas i filmer men min gräns är knivskarp. Den som utsätts för ett "polisingripande" får aldrig ens misstänka att det kan handla om ett skämt.

Ikväll är Svennis gäst i "Här är ditt liv". I formatet ingår överraskningsmoment där huvudpersonen i programmet luras. Idag spelade Oldsberg chaufför och blev småningom stoppad av en polisbil med påslagna blåljus.

Det är säkert jätteroligt för poliserna att vara med i TV men samtidigt väldigt oseriöst att stoppa ett fordon på skoj. Poliser som gör tjänsteingripanden ska man ta på allvar. Men kan man det?

Poliser borde ha integritet att ibland säga nej till trams. (vilket de uppenbarligen gjort som det visar sig efter förklaringen från Olausson)

Hägglund har krånglat till det för regeringen

Advokat Claes Borgström, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, replikerar idag på Göran Hägglunds debattartikel i veckan där Hägglund orerade föraktfullt om något som han betecknade som "Sveriges radikala elit". I mångt ett antiintellektuellt populistiskt utfall dikterat av en spin doctor.

Till skillnad från Hägglund har Borgström sannolikt själv skrivit den välargumenterande artikeln och han är synnerligen pregnant. Göran Hägglund, däremot, gjorde misstaget att låta den förre ledarskribenten på Svenskan, Fredrik Haage, formulera Kristdemokraternas hållning.

Borgström slår mot en öm punkt i Hägglunds tendentiösa resonemang - nämligen synen på jämställdhet. Borgström och socialdemokraterna får nu ett utmärkt tillfälle att beskylla hela alliansen för samma syn som präglar Hägglund. Och så är det givetvis inte. Alla de andra regeringspartierna kännetecknas av tydlig jämställdhetspolitisk agenda.

Hägglunds största misstag var givetvis att göra sig lustig över Lunds universitets strävanden att skapa en genuscertifiering. Om man raljerar över ambitioner att skapa rutiner för att motverka könsdiskriminering säger man indirekt att jämställdheten inte är ett problem. Därigenom dissar Hägglund den tvärvetenskapliga genusforskningen. En forskning som får allt större betydelse på allt fler områden, inte minst när det gäller management.

Hägglund fyller uppenbarligen inte Alf Svensson kostym.

Borgström på DN Debatt

Bloggar om ,

2009-09-18

KD borde låta sig certifieras ur genusperspektiv

Kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren får på tafsen av KD-kvinnorna efter att ha uttalat att Hollywoodhustrun Anna Anka är en förebild i sitt sätt att utmana den politiskt korrekta debatten. Om det nu är så att fru Anka sagt att en kvinna ska vara vacker för sin man och att det är kvinnans ansvar att tillfredsställa sin man sexuellt så är det naturligt och sunt att KD-kvinnorna reagerar.

- Alla människor är välkomna att ansöka om medlemskap i Kristdemokraterna, men det lilla jag läst och sett om personen Anna Anka får mig knappast att tro att hon har värderingar som gör att hon hör hemma hos oss, säger partiledaren Göran Hägglund.

Men problemet är att Hägglund nog är orsak till att partisekreteraren hamnat så snett i sin iver att tillfredställa partiledarens dekret. Igår skrev han nämligen en debattartikel på DN Debatt där han tog priset för ytlighet, tendentiös kategorisering och populism. Bara den som har något att dölja uttrycker sig på det sätt som Hägglund gjorde. Hägglund skrev bland annat:
På Lunds universitet ligger man redan i framkant på detta populära område [oklart vilket område Hägglund avser]: Där skall miljöerna certifieras ur ett genusperspektiv.
Certifiering ur genusperspektiv är naturligtvis bra. Det visar forskning inom många discipliner. Att ifrågasätta sådant gör man bara om man känner sig hotad av ökad jämställdhet. Hade KD genuscertifierat sitt parti hade man inte stått med partisekreterarens skam och ånger idag. Men sannolikt hade inte heller partiledarens debattinlägg klarat nålsögat.

Heja KD:s kvinnoförbund.

SvD, DN, SvD

Bloggar om , ,

2009-09-15

Rör inte min brandman, avsnitt 543

Man kan bara gratulera rättssamhället när fyra unga män nu anhållits i Göteborg misstänkta för att för två veckor sedan ha kastat en stor sten genom vindrutan på en brandbil i Hjällbo. Att polisen genom spaningsarbete kan gripa misstänkta gärningsmän är en oerhörd framgång och visar att polisen arbetar på rätt sätt. Brottslingarna kalkylerar givetvis med om de kan komma att åka fast. Då är det bra att de vet att det inte bara är risken att gripas på bar gärning eller flyende fot som får ingå i deras kalkyl som skitstövlar.

SvD, DN, GP

2009-09-13

Gotländskt förfall och historiskt förringande

Tänk att det ska vara så svårt att fixa vettigt ljud i dubbade filmer. I skrivande stund tittar jag på hur Marie Jungstedts fina deckare förstörs i de tyska produktionerna av kriminalromanerna med den gotländska kriminalkommisarien Erik Knutas som huvudperson. Tyskarna må uppskatta de gotländska miljöerna och gillar sannolikt produktionerna eftersom de är vana vid dubbningar. Men att visa dem på svensk TV degenerar romanerna. TV 4 borde inte visa detta skräp.

Hard discountkedjan Liedl och begagnade bildelskedjan Laga.se sponsrar filmerna på TV 4 och det är verkligen symptomatiskt. Liedl känns ju inte direkt som favoritaffären och Laga.se är förvisso en god affärsidé men symbolen för begagnat. Och begagnade är verkligen filmerna.

Bara det att kalla huvudfiguren Anders Knutas för Robert Anders i filmerna är ju bedrövligt och historielöst. 263 personer i Sverige bär enligt SCB efternamnet Knutas. Väldigt många av dem har enligt folkbokföringen adresser på postorter som Visby, Slite, Klinte, Klintehamn och Romakloster och de bär verkligen en stolt historia kantad av övergrepp.

Svenskbyborna är ättlingar till svenska bönder som 1781 tvångsförflyttades från Dagö till Ukraina. De grundade Gammalsvenskby och lyckades bevara svenskheten. Inför hotet att deras jord skulle kollektiviseras och på grund av förföljelser och svåra ekonomiska förhållanden, flyttade ca 900 svenskbybor till Sverige 1929. De flesta svenskbybor bosatte sig på Gotland.

Buskas, Martis och Hinas är andra svenskbynamn.

Den 25 juli 2007 skrev jag inlägget "Inger Nilsson spelar obducent"

Bloggar om ,

Läroplan ska fotbollsplanen heta

Jag läser i DN att man ska anlägga konstgräs på Katarina Södra skolas fotbollsplan. Detta sker bland annat för att hedra Lennart "Nacka" Skoglund som gick i folkskolan där och som skulle ha fyllt 80 år nu på julafton om han levt.

Idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt hoppas att allmänheten ska komma in med förslag på vad den nya fotbollsplanen ska heta. Mitt val är självklart. Fotbollsplanen ska heta LÄROPLAN.

I det här sammanhanget är det värt att berätta att även Greta Garbo, eller som hon hette då - Greta Lovisa Gustafsson gick på Katarina Södra. En liten stockholmiansk utsvävning med anknytning till Bajen kan också vara på sin plats:

Vilken gata på Södermalm börjar och slutar med en grind?

Svar: Södermannagatan. Den börjar uppe vid grinden till Katarina kyrka och slutar vid grinden till Kanalplans idrottsplats. Hemmaplan för Hammarby IF:s damlag i fotboll.

Bloggar om , , ,

2009-09-12

Det är samtal om döden som behövs

Medierådets Kristina Ahlinder och Ann Katrin Agebäck skriver idag på DN Debatt under rubriken "Sajtägare har ett ansvar för döden på Facebook". Det handlar bland annat om den angelägna frågan om en avliden persons profil på till exempel Facebook ska stå kvar. De menar att det är dags att diskutera vem som fattar beslut om avlidna personers profiler och bilder.

På det hela taget levererar Ahlinder och Agebäck vittnesbörd om sådant som i realiteten diskuterats ganska länge. Det är därför lite tråkigt att de lite svepande talar om policies och sajtägares ansvar och i realiteten inte har så mycket att komma med. Samtidigt verkar de ha missat att vi i vår moderna kultur i stor utsträckning skyr döden och skjuter bort den. Skribenterna skriver:
Det är också dags för föräldrar att prata med sina tonåringar även om döden. Döden finns på nätet, precis som i det ”verkliga livet”, och hur illa man än må tycka om det kommer det inte att försvinna. Internet gör döden synligare och ger ett utmärkt tillfälle att våga beröra frågor om liv, död och etik. Man behöver inte vara teknisk expert för att prata om det, en ansvarsfull och inkännande medmänniska räcker långt.
Problemet är dock att de flesta föräldrar antagligen inte förmår formulera sig kring döden. Även om alla upplever svår sorg är döden något väldigt många skjuter ifrån sig. Många vuxna har aldrig sett en avliden person. Samtidigt som både män och kvinnor egenskap av föräldrar har personliga erfarenheter av förlossningen som ett stort ögonblick i livet blir det allt färre som har erfarenhet av att vara tillsammans med en människa i dödsögonblicket. Det ögonblick som det ofattbara blir så påtagligt. Till skillnad från många andra kulturer överlåter vi till andra att tvaga, klä och gravsätta våra döda anhöriga. En ständigt närvarande kroppsfixering och en utbredd sekulär livssyn gör att vi inte formulerar oss kring döden.

Döden är större än policies och rutiner på Internet. Samtalen kan inte begränsas. Samtalen är viktiga men döden kan inte begränsas till sådan som chattforum, social medier och virtuella minnesplatser.

SAAB Funeral Concept

I veckan besökte jag begravningsbyråbranschens fackmässa "Sista vilan" på Svenska Mässan i Göteborg. Bland utställda fordon fanns en mycket vacker SAAB 9-3 i utförande som begravningsbil. Även om jag är Volvofreak måste erkännas att SAAB:s design är underskön.

Frågan är dock om det är så smart av karosserierna att bygga begravningsbilar på Saabchassin. Går det åt pipan i Trollhättan kommer just dessa bilar att stå som symboler för slutet. För säkerhets skull märker jag upp mina heta bilder med fotografens namn.


2009-09-11

En nyhet som inte borde vara en nyhet

Jag läser att länspolismästare Carin Götblad i Stokholm skadats svårt i knät när hon befann sig på Gotland där hon också är länspolismästare. Enligt tidningsuppgifter ska hon då ha tryckt på sitt personlarm som Säkerhetspolisen ansvarar för. Eftersom ingen åtgärd vidtogs utreds nu om det begåtts tjänstefel.

Min enkla fundering är om detta verkligen måste komma ut till allmänhetens kännedom. När det ställs frågor om enskilda personers säkerhet hänvisas alltid till att man aldrig uttalar sig om sådant och att sekretess föreligger.

Borde inte förundersökningssekretess gälla i detta fall? Det är väl inte bra att vi får reda på att länspolismästaren har överfallsskydd och att Säkerhetspolisen ansvarar för henne.

SvD, DN

Bra Fru kulturminister

Jag brukar undvika att blogga om jobbet. Men kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är en pärla när hon på debattsidan i Uppsala Nya Tidning skriver:
Regeringen kommer därför att ge Riksantikvarieämbetet i uppdrag att i samråd med bland annat Svenska kyrkan utarbeta riktlinjer för att tillämpningen av bestämmelserna om de kyrkliga kulturminnena ska kunna utformas så att större hänsyn kan tas till de önskemål som finns i församlingarna.
Våra kyrkors kulturhistoriska värde ska givetvis värnas och vårdas. Men samtidigt handlar det om miljöer som används dagligen för den gudstjänstfirande församlingen. Kyrkor har i alla tider förändrats beroende på förändringar i traditioner. Så ska det fortsätta att vara.

Kultur betyder odling. Odlingar är levande.

Dagen

Bloggar om , , ,

2009-09-08

Storbritannien gick över till vänstertrafik 1962

I förra veckan var jag i Skottland och hade en kortare nonsensföreläsning om hur Storbritannien gick över till vänstertrafik 1962. Det blev ganska muntert att tänka att så skulle vara fallet.

Döm om min förvåning när jag i morse läste att Samoa på måndagsmorgonen gick över till vänstertrafik. Detta som en anpassning till Nya Zeeland och Australien.

Det som jag trodde var omöjligt har alltså inträffat.

Historien kring detta med höger- och vänstertrafik är lite oklar. Vänstertrafik skulle kunna förklaras av att de flesta människor är högerhänta. Om man rider förbi någon annan höll man naturligen tömmarna i vänster hand när man hälsade på de man mötte. Högertrafiken påbjöds av Napoleon och skulle kunna förklaras med att man började kör allt större hästekipage. Med flera hästar i par satte sig kusken till Vänster för att kunna ha sin piska i höger hand. Ytterligare en fördel var att kusken hade koll på vänster sidas hjul vid möten på smala vägar med andra ekipage.

BBC, Samoa switches to driving on left
SvD

2009-09-06

A Red, Red Rose

Tänk att jag missat att det inte är Evert Taube själv som skrivit "Min älskling du är som en ros". I själva verket är den en tolkning av "A Red, Red Rose" av Robert Burns (1759-1796).

O my Luve's like a red, red rose,
That's newly sprung in June:
O my Luve's like the melodie,
That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry.

Länk till hela texten på "A Red, Red Rose

2009-09-03

Hoax på Facebook

Hoax kommer från engelskans bluff eller skämt och beskriver fenomenet med falska varningar som sprids på Internet. Ofta har det handlat om att man manuellt ska radera filer på hårddisken då de uppges vara virus. Naturligtvis är det luringar och vill det sig illa raderar man vitala filer.Nu har ett hoax dykt upp på Facebook. Meddelandet i vännernas statusfält är alarmerande: Godkänn inte en Rolf Ingdahl Jensen som vän!!!!! Han är en hacker. Om dina vänner tillför honom till sina listor kan han ockå hitta dig och hacka dina Data ID. Kopiera detta meddelande och skriv den som status så alla dina vänner kan se och kopiera det.
Hoax slayer avslöjar kedjebrev och visst skriver man om detta hoax. Fast då hette han Cristopher Butterfield. Christopher Butterfield Hacker Warning Hoax

Jag har tidigare skrivit om hoax: Skrämmande hoax om hjärtinfarkt

Bloggar om ,

2009-09-02

Lyckliga människor läcker inte

DN refererar en rapport från OECD om Islands ekonomi. Den sågar hela köret. I samma artikel sägs World Database of Happiness ha placerat islänningarna som världens lyckligaste folk. Placeringen bygger på undersökning gjord under 2008. Jag hävdar på goda grunder att denna lycka nu kanske inte är så uppenbar.

För ett par timmar sedan tog jag del av en undersökning om värdegrund. I denna påstås att dagens värdegrund innehåller värderingar som handlar om ovisshet om framtiden. Dessa värderingar påstås skapa energiläckage (entropi) och inverkar hindrande på utvecklingen och hur samhället fungerar.

Sverige får ett entropital på 31 procent vilket inte är helt sunt. Men det är värre i USA (52 procent) och på Island (54 procent). Riktigt illa med energiläckaget således. Lyckliga människor läcker inte. För välmående företag talar man om entropital på tio procent.

2009-09-01

Huliganer i farten

Vid gårdagens Skånederby mellan Malmö FF och Helsingborg IF blev det stökigt värre. Bland annat togs sig ett antal HIF:are in på Gamla kyrkogården där man slogs sönder en gammal gravsten och beväpnade sig med allsköns lösa föremål.

Polismästare Ulf Sempert lovar nu att polisen ska göra sitt yttersta för att lagföra busarna. Srskilt de som varit inne på kyrkogården och härjat.

Jag hoppas att polisen lyckas i sitt uppsåt och att vi kan få se rejäla påföljder. Men dessvärre tror jag inte att det hjälper och knappast är det androm till näpst och varnagel. Med det beteende som uppvisas hos fotbollshuliganer är psykoterapeutisk behandling det enda som kan hjälpa. Det är riktigt skruvat när de drar igång men det kan å andra sidan också bero på den rika förekomsten av alkohol och centralstimulantia.

Matchen slutade 0-0. Nollor både före och efter matchen alltså.

Sydsvenskan