2007-05-31

Nästa Stockholms Central, därefter Odenplan

Regeringen har idag gett klartecken för bygget av Ciytbanan i Stockholm. Det är bra men det svävas en hel del på målet när det gäller finansieringen.

2007-05-30

Det blev nog lite fel

Klart att vi hoppas att Restaurang Kvarnen på Tjärhovsgatan kan öppna snart igen. Jag skrev om detta igår (Kvarnen en kvarnsten). Men givetvis måste krögarna skärpa sig och inte frekvent återkomma med att servera folk så att de blir dyngraka. Att en av delägarna hanterat färgade sedlar är givetvis inte förenligt med kravet på god vandel och ligger de andra delägarna i fatet. Men jag sätter ganska mycket på att tillståndsdelegationen in i det längsta hoppats på bättring och avvaktat indragning av serveringstillståndet.

SvD skriver nu på kvällen att länsrätten beslutat om inhibition vilket betyder att krogen kan fortsätta servera alkohol till dess länsrätten slutligen avgjort ärendet. Ärendets utgång är skrivet i stjärnorna men mycket tyder på att Stockholms kommun har mycket på fötterna.

I slutet av SvD-artikeln säger delägaren Thomas Steinwender att han inte tror att en stängning av restaurangen är någon lösning. -Det är bara att flytta problemet, säger han.

Men den kommentaren blev nog lite fel. Menar man att Kvarnen ska köra på som man gjort. Tror han att andra krogar kommer att tillåta överkonsumtion? Överkonsumtion på en restaurang flyttar inte. Det är undefär som att säga att man accepterar slagsmål. De kommer att slåss någon annanstans om vi blir tuffare.

Jag förstår hur han tänker men det är nog bäst att en jurist sköter argumentationen i länsrätten. Det verkar trots allt seriöst att man har civilklädda ordningvakter inne på krogen. Med tanke på Kvarnens utformning kanske lokalen inbjuder till smygsupande medelst medhavd dryck.

Och Restaurang Kvarnen är även juste på andra vis. Man är medlemmar i Sveriges Hotell och Restaurangföretagare och har kollektivavtal. Hotell och restaurangfacket behöver inte ta något snack på den krogen. Läs DN

Krogar med kollektivavtal

Andra bloggar om:

DN

Att ta en registreringsskylt är inte stöld


Jag lider av en viss fascination för registreringsskyltar. Med spänning kastar jag mig därför på ett beslut som Högsta Domstolen avkunnade igår. HD kommer fram till att ett tillgrepp av en registreringsskylt inte är stöld. Registreringsskylten i sig är ett offentligt kontrollmärke som inte representerar något ekonomisk egenvärde och brottet blir i stället egenmäktigt förfarande.
Ann-Charlotte är 43 år och har avvikit från ett behandlingshem då hon nojig på amfetamin påträffas av polisen utanför Jokkmokk. I bilen finns en registreringsskylt som tillgripits från en annan personbil och Ann-Charlotte uppger att hon tänker använda denna skylt på sin egen avskyltade bil för att tillsammans med pojkvännen åka runt och tjuvtanka. Ann-Charlotte använder uttrycket blåsa och själv säger jag slanga.
Åklagaren bestämmer sig för att anhålla Ann-Charlotte så att hon inte ska kunna återfalla i brott. Därefter begärs hon häktad och tingsrätten häktar henne. Hon överklagar till hovrätten som kommer till samma slut som tingsrätten. Risken är uppenbar att hon återfaller i brott.
Men Högsta domstolen släpper henne då man konstaterar att brottet är egenmäktigt förfarande och inte stöld. I normalfallet kan man bara häktas om det för brottet föreskrivs ett års fängelse eller mer. Egenmäktigt förfarande har max sex månader i straffskalan och då går det inte att häkta personen.
Högsta domstolen konstaterar att stöld förutsätter ekonomisk skada för den som blivit bestulen. Ekonomisk skada är inte samma sak som att den drabbade tvingats till utlägg för att skaffa en ny skylt. Ekonomisk skada föreligger om det tillgripna har ett legalt marknadsvärde och HD konstaterar att man 1986 kommit fram till att registreringsskyltar är offentliga kontrollmärken. Sådana representerar inte något självständigt ekonomiskt värde och därmed är det inte stöld. I stället är de egenmäktigt förfarande. Ett något lindrigare brott som inte räcker för häktning.
Jag förstår men ändå inte.

2007-05-29

Kundval

Ordet kundval finns inte i Nationalencyklpopedien. Det borde det göra nu när kundvalsmodeller införs på fler ställen i landet.

Kvarnen en kvarnsten


Lunchhaket där jag känner mig mest hemma hade en konstig skylt på dörren idag. Krogen jag tänker på är Bajenhaket Kvarnen på Tjärhovsgatan vid Björns Trädgård.

Texten löd: Stängt på grund av omständigheter.

Svaret på denna egendomliga lapp hittar jag i DN och SvD. Den nästan 100 år gamla anrika klubben mister serveringstillståndet efter att polisen vid ett flertal tillfällen sett att man överserverat gäster och att ordningen varit allmänt stökig. Till saken hör att en av ägarna i höstas också dömdes för häleri efter att ha hanterat färgade sedlar. Och den typen av brottslighet är väl inte direkt utmärkande för de gossar som sjunger i kyrkokören (Leif GW Perssonmetafor). Häleridomen gav kritikerna vatten på sin kvarn.
Det ska rätt mycket till att dra in tillståndet på dessa grunder och det är tragiskt. Självklart är det krögarna som inte skött sig vilket är oansvarigt när man fått möjligheten att driva en så här fin krog.
Söder behöver Kvarnen. Krogen måste snart kunna öppna igen och med rätt ägare borde tillstånden snabbt vara i ordning. En effektiv socialnämnd ser säkert till att kvarnarna inte mal långsamt eftersom. En stängd krog med anor upplevs som en kvarnsten runt halsen på de som vill besöka lokalen.

Andra bloggar om: ,

Nu blev det svårt

Välformulerade debattartiklar med framtidsscenarier lockar alltid till läsning och skapar känslor. Men när en intresseorganisation, i detta fall ett fackförbund, skissar framitden finns det anledning att fundera på vilka dolda agendor som finns. Kampanjmakeriet kan överskugga en sund debatt.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen går på DN Debatt ut med något som ser ut som minnesanteckningar från ett internt seminarium då han under rubriken "Polisens brottsbekämpning riskerar att omöjliggöras" målar upp scenariet för brottsligheten år 2020. Föga förvånade handlar det om ökad internationalisering, ökat våld, utbrett narkotikabruk och ett segregerat samhälle med utanförskap som följd.

Framtidsbilden kommer att publiceras i en rapport som man valt kalla Folkhemmet, Bullerbyn, Klansamhället och Nattväktarstaten och Karlsen fortsätter: -

...minskad respekt för auktoriteter, ökade klyftor etc - kan få stor påverkan på hela samhällsbygget. Om klyftorna ökar kommer detta dessutom sannolikt att driva på den minskande respekten för auktoriteter.
Förvisso är det alltid intressant med framtidspaning och Polisförbundets slutsatser är välformulerade men knappast några riktiga nyheter. Möjligen är min egen erfarenhet av framtidsspaningar att man alltid är väldigt övertygad om scenariet när man väl har har formulerat sig men att man i tioårsperspektivet med facit i hand får konstatera att många slutsatser blev klart feltaktiga.

Den fråga som man som läsare måste ställa sig är varför en facklig organisation ägnar sig åt framtidsspaning. Dagens debattartikel visar att ett syfte är att kalla till en bred konferens med diskussioner som ska bidra till en polis som skapar ett tryggt samhälle.

Ett sådat vällovligt initiativ finns det ingen som kan säga nej till men detta är givetvis inte hela sanningen. När framtidsscenarierna dyker upp i debatten kommer Polisförbundet att var på plats för att föra fram fackliga ståndpunkter. Det är deras jobb och de har tidigare visat att de i många stycken bidragit positivt till samhällsutvecklingen. Men givetvis måste man vara vaksam mot att det också kommer att framföras särintressen som är föga konstruktiva och som försvårar en rimlig utveckling.

Polisförbundets debattartikel måste därför läsas med utgångspunkten att den ingår i en kommande kampanj. Vad denna kampanj kommer att innehålla vet jag inte men naturligtvis handlar det om att skapa ett informationsövertag. Polisförbundet har 19 000 medlemmar och är tvivelsutan en av Sveriges starkaste fackföreningar med den största anslutningsgraden bland de antällda.

Utan att gissa alltför vilt vågar jag tro att man är på väg in i en lönekampanj för att nå samma framgång som kampanjen 15 000 nu som genomfördes om jag inte missminner mig tidigt 80-tal. Framgångsrik lobbying och stöd från allmänheten ledde till att poliser fick löneökningar som vida översteg vad andra grupper fick.

Men det kan också handla om ett initiativ för att stärka solidariteten i det egna fackliga arbetet. Under ett par år har det rått en öppen motsättning mellan Stockholmspolisernas lokala fack och övriga landet.

Tänk att man ska behöva vara så konspiratorisk bara för att man läser DN Debatt. :). Men det är inget att säga något om. De gör bara sitt jobb.

Återstår att se om Karlsen i likhet med företrädaren blir länspolismästare. Om det är fler poliser på bekostnad av färre väktare och medborgargarden som Karlsen kämpar för ska han ha en eloge.

Länk till rapporten

Andra bloggar om:

2007-05-28

Erica Lejonroos berättar mer

Den 11 november 2006 skrev jag ett blogginlägg som jag nu publicerar på nytt. Jag gör detta mot bakgrund av att TV Nyheterna fällts i Granskningsnämnden. Även om Erica nu har jobb orsakade det osakliga inslaget stor skada som är irreparabel. Läs SvD eller DN

Granskningsnämndens beslut

Här mitt tidigare blogginlägg
Den 14 november skrev jag bloggartikeln "TV4 knäcker moderata gruppledaren Erica Lejonroos" . På orättfärdiga grunder har TV4 antytt att Erica Lejonroos skulle vara en myglare. Man beskrev att Erica skulle vara en välbetald politiker som genom sin position försökt få bidrag till egen tandvårdsbehandling. Effekten av "nyheten" blev att en hårt kämpande kvinna tvingades ge upp sin politikerkarriär (förhoppningsvis bara temporärt). En verklig kämpe och förebild slogs till marken. Trots att Aftonbladet Kultur och därefter SvD:s ledarsida uppmärksammat TV 4:s undermåliga journalistik vägrar man erkänna sitt publicistiska misstag. (Även Henrik Bergren på DN:s ledarsida har uppmärksammat Erica Lejonroos)

Viktigt med upprättelse
Ericas upprättelse är viktig för den sociala situationen i vår samtid. Hon är ett levande exempel på att man kan resa sig ur missbruk och kriminalitet för att åter ta plats i samhällsgemenskapen. Paret som just nu sitter i husvagnen vid Flaten och injicerar amfetamin och pojkarna som i kväll på krogen bränner stålarna från ett värdetransportrån har all anledning att tänka: - Det är ingen idé. Om man en gång hamnat utanför är man evigt såld. Förlåtelse och upprättelse finns inte.

Erica berätter mer hos Kyrkoordnaren
Idag har Erica själv skrivit ett inlägg i min bloggartikel. Erica skriver bland annat om varför hon ansökte om tandvårdspengarna. Och saken är klar. Erica skulle ha varit värd vartenda öre från Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne. Det var bara ett problem, en skitsak. Erica var inte berättigad till medel eftersom hon inte var folkbokförd i Stockholms stad. Men jag är säker på att bruksägare Vilhelm Govenius säkert hade sagt ja till Sundbybergsbor om han bara vetat att Sundbyberg skulle byggas när han skrev sitt testamente i början av 1900-talet.

Tack för ditt inlägg Erica.

Läs mer på dennal länk
Erica Lejonroos webbplats

Andra bloggar om: , , , ,

Skum flygkonflikt


Det är något som inte stämmer när det gäller kabinpersonalens strejk på SAS. HTF som organiserar de kabinanställda verkar ha svårt att få sympati för strejken och har sänt ut ett pressmeddelande där man påstår att arbetsgivaren meddelar felaktigheter. Trots att jag läser pressmeddelandet gång på gång förstår jag inte vilken information arbetsgivaren gått ut med som skulle vara felaktig.

För mig som resenär ter det sig uppenbart att kabinklubben inte förmår förhandla. En förhandling innebär ett tagande och ett givande. Inte blir det bättre av att DN hittar en kabinanställd som kritiserar det egna fackets bild av arbetsförhållandena.

Jag gillar SAS. SAS är viktigt för oss i Sverige. Men jag är också oroad för vad som kommer att hända med SAS. Risken är stor att det bara finns förlorare. SAS blir ett blödande företag. Piloter, kabinpersonal och flygplatspersonal får lämna sina anställningar. Vi som reser inrikes och utrikes får sämre service.

Alldeles nyss bokade jag en flygresa. Jag är på väg till södra Lappland och hade tänkt åka SAS till Umeå och sedan bil upp mot Norge. En kvällskörning genom Västerbotten och Lappland i all most midnattssol lockade.

Men med det osäkra läget på SAS valde jag att flyga Skyways till Lycksele. Det känns bra. De små flygplatserna behöver sina resenärer.

2007-05-27

Mors dag


Hej mamma så här på mors dag.

Mamma är ändå mamma.

Ha det.

Bengt Göransson, Täby och DDR

Calle Fridén på Utsikt från ett tak har uppmanat mig att läsa förre kulturministern Bengt Göranssons (s) krönika i Helsingborgs Dagblad om när DDR återuppstod i moderaternas Täby. Och onekligen har Göransson många poänger när det gäller privatiseringen av Tibblegymnasiet särskilt som beslutet drivits igenom i protest från elever, föräldrar, lärare och övriga borgerliga partier i kommunfullmäktige.

Mina tankar går till den så kallade timråkratin där en maktfullkomlig arbetarkommun i Timrå, efter valframgången 1968, bestämde att alla platser som nämndemän skulle tillsättas med socialdemokrater.

Göransson skriver bra särskilt som han jämför med DDR och artikeln illustreras så chickt med en grön Trabant från VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau.

Om Göransson sägs att han alltid går omkring med en konsumkasse. Så är det inte. Jag såg honom på bussen från Gullmarplan för ett par veckor sedan. Han hade ingen Konsumkasse. Det var en tygkasse från ABF Stockholm. :-)

Andra bloggar om: ,

Sverige skulle bomba i Sovjet

På SvD Brännpunkt har i veckan ägt rum en debatt om Ryssland och gasledningen i Österjön.

Först ut är den folkpartistiske riksdagsmannen Carl B Hamilton som under rubriken "Sverige har inget intresse av ryska oljetankers" argumenterar för att Sverige måste förmå Ryssland att göra upp med Vitryssland, Polen, Lettland och Litauen för att bygga oljeledningar till västeuropa. Hamilton menar på goda grunder att flera tankers i Östersjön och en gaspipeline på Östersjöns botten är dåliga alternativ.

Därefter går den förutvarande försvarministern Thage G Peterson (s) ut med en uppmaning om samarbete med Ryssland då han hävdar att alltför mycket i debatten kretsat kring Ryssland som ett eventuellt militärt hot. Peterson anför:
Den svenska försvarsmakten vill speciellt bevaka den pump- och underhållsstation som planeras i Östersjön, så att inte ryssarna använder den som en plattform för militärt spioneri på Sverige. Det är också att riva upp gammalt rysshat.
Den moderate ledamoten i försvarsutskottet, gotlänningen, Rolf K Nilssons kontrar med artikeln "Rysk militär intar Östersjön". Nilsson konstaterar att Rysslands demokrati är bräcklig och att landet vid flera tillfällen utsatts för terrorangrepp. Risken är stor att att så även kan ske när det gäller gasledningen och detta medför indirekt ett hot mot Sverige. Tage G Peterson replikerar samma dag och hävdar att samtal måste föras. Han förklarar att han alltid tagit avstånd från den gamla kommunistregimens våldsideologi. Petersons slutord lyder:
Min alliansfria fredslinje har jag kombinerat med ett starkt svenskt militärt försvar. Det var dumt att avmilitarisera Gotland!
Jag läser att både Rolf K Nilsson och Peterson ser behov av en säkerhetspolitisk analys och att ett militärt hot läses in i förhållandet till Rysslands starka Östersjöintressen.

Om man ska lära av historien är det värt att ta del av en rapport som försvarmakten släppte i fredags då man offentliggjorde rapporten om den nedskjutna DC 3:an 1952. En detalj i denna utredning (motivet till signalspaningen) har hitintills endast reellt uppmärksammats i Göteborgsposten (Sverige skulle bomba i Baltikum).
Om Sovjet anföll Sverige skulle svenskt stridsflyg svara med att angripa bland annat "motståndarens hemort, främst industrier, befolkningscentra och kommunikationer. Även flygbaser i Baltikum skulle bombas".- Det är ingalunda otänkbart att i framtiden ett krig mellan en stormakt och en liten stat kan avgöras genom enbart hemortsbekämpning, skriver förre flygvapenchefen B.G. Nordenskiöld i rapporten från 1945.
Scenariot från 1945 kan givetvis avfärdas som utfall för rysskräck. Men sett med de baltiska ländernas ögon är nog förhållandet annorlunda.

Läs mer på Signalspaning gav bombmål i Sovjet

Andra bloggar om:

Eftersupning - Låt oss koncentrera oss på alkoholproblemen

SvD 28 maj, SvD fångar upp detta med eftersupning
Aftonbladet, SvD och DN berättar att riksdagsmannen och tidigare EU-parlamentarikern Per Gahrton natten till lördagen har krockat med en mötande bil och att han varit berusad. Gahrton själv hävdar att han druckit dagen innan och i väntan på bärgare efter den timade olyckan.

Återfall i brott?
Med tanke på att Gahrton för ett par år sedan togs på bar gärning och visade otillåten alkoholhalt i evidensmaskinen (Intoxilyzer/Evidenzer) är sannolikheten ganska stor att Gahrton nu endast ägnar sig åt de undanflykter som är vanliga bland personer som ertappas med brott. I fallet för två år sedan friades Gahrton i tingsrätten då polismannen som utförde blodprovet inte hade behörighet på apparaten men Gahrton fälldes i hovrätten som koncentrerade sig åt fri bevisprövning. Gahrton sökt har begärt prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Något som känns som en smula haveristiskt.

Rattfylleri är katastrofer
Varje dag företas 16 000 bilfärder av bilförare som har alkohol eller narkotika i kroppen. En tredjedel av det fåtal som lagföres har kört påverkade en eller flera gånger tidigare. Ett hundratal gärningsmän hade dömts mer än nio gånger!

Den starka kopplingen mellan alkoholproblem och rattfylleri är uppenbar och just återfallsfrkevensen visar oss att talet om hårdare straff och frihetsberövanden knappast löser problemen.

Kvällstidningarna har ingen ryggrad när det gäller hållningen till rattfylleri och alkohol och när en okänd person gör sig skyldig till detta allvarliga brott stämmer man in i kören som kräver stränga straff. När däremot en känd person gör sig skyldig till detta brott, som ofta kräver oskyldigas liv och hälsa, är man mer hovsam i sina omdömen och närmar sig pudelns kärna. Nämligen att rattfyllerister nästan alltid har alkoholproblem.Stränga straff i all ära men när dessa gärningsmän är ute begår de samma handling igen. Det är endast en kamp mot alkoholmissbruket som kan leda till att vi vänder de negativa siffrorna.

Hur kommer Gahrton att behandlas i media
Eftersom Gahrton inte är folkkär artist utan politiker är sannolikheten stor att media nu kan börja ställa den kritiska frågan. Hur står det till med förhållandet till alkohol?

Att överklaga en dom på formella grunder när man ändå vet att evidensmaskinens resultat är rättvisande är ett utslag för att man ljuger för sig själv. Om Gahrton nu ertappas utanför Everöd och dricker i väntan på bärgare ägnar han sig åt samma lögn mot sig själv.

Ingen vettig människa skulle komma på tanken att dricka alkohol när man, som efter en olycka, har all anledning att hålla sig skärpt. Om man som politiker har varit med och stiftat lagar känner man till begreppet eftersupning och inser att alkoholkonsumtion i just den situationen kan leda till ytterligare problem.

Det har diskuterats att i likhet med andra länder göra eftersupning straffbart men många som hävdar eftersupning kan trots detta fällas eftersom man genom upprepade mätningar kan avgöra när alkohol intagits. Gahrtons gamla parti, folkpartiet, tillhör dem som föreslagit förbud mot eftersupning. Även alliansen har ställt sig bakom att kriminalisera förbud mot eftersupning (Betänkande 2005/06:JuU23). Det hör dock till saken att det bara är 10-20 personer per år som går fria då de påstått att de intagit alkohol efter bilkörningen och i regeringsställning, då populism inte står högt på agendan, är lag mot eftersupning en ickefråga. (Läs pressmeddelande 2007-04-14)

– Jag har problem med en långsam förbränning och borde hålla stenhårt på att aldrig köra dagen efter, säger Gahrton till Aftonbladet. Helt otroligt uttalande. Hur vet man att man har låg förbränning och hur kan man påstå att det är ett problem, ungefär som hög kolesterol.
Men slå inte mot Gahrton. Låt oss i stället återigen fokusera på att alkoholporblem och rattfylleri hör ihop.

Andra bloggar om: ,

2007-05-26

Detaljfråga besvarad för tio år sedan

Någon googlare nådde alldeles nyss min blogg genom att på Google skriva: "göran persson bor nämligen i". Jag är glad över att kunna hjälpa till genom att mitt blogginlägg "Göran Persson blir kyrkvärd, men var?" var första träff.

Om nu google är så fantastiskt att man kan få svar på en så här udda formulerat fråga ska jag nu försöka mig på en egen googling.

Min fråga till Google får bli: När ska Per Westberg gå och lägga sig så här dagen före pingstdagen nu när annandag pingst inte längre är helgdag

Två träffar:
http://humaniorabloggen.blogs.com/humaniorabloggen_odensvea/lite_av_varje/index.html

http://www.svenskakyrkan.se/svk/kyrkstat/KYUTRED/PDF/huvbet.pdf

Egendomligt

Jag var 1997 expert i utredningen om Svenska kyrkans framtida organisation.

Inte visste jag att vi där besvarade frågan om när jag skulle gå och lägga mig inför pingstdagen 2007. Jag får läsa betänkandet igen. :-)

Andra bloggar om:

Citat

- Om fru Nyman har något lugnande hemma, jag menar tabletter, så vore det nog bra att ta ett par nu.

Citatet är hämtat ur filmen "Mannen på taket" (1976) då kriminalkommissarie Martin Beck (Carl.Gustaf Lindstedt) berättar för en kvinna att hennes man brutalt mördats i sjuksängen på Sabbatsbergs sjukhus. Den mördade är poliskommisarie på Klara polisstation och hans namn är Stig Nyman (Den vedervärdige mannen från Säffle).

Privatisering med förhinder

– Det är rimligt att det offentliga har ansvaret för den allra mest specialiserade akutsjukvården. Åtminstone inom överskådlig tid, de närmaste mandatperioderna, säger Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd (kd) i Stockholm, enligt SvD.

Det känns tryggt att en allianspolitiker klargör att det finns gränser när det gäller privatiseringen av sjukvården. Detta utspel sker samma vecka som skolminister Jan Björklund kritiserar beslutet i Täby att privatisera kommunens enda gymnasieskola, Tibblegymnasiet, trots klent stöd från elever, lärare och föräldrar. Björklund gör sitt utspel i Lärarnas tidning. Han får stöd från oväntat håll när den stora privatskolekoncernen Kunskapsskolan vd Anders Hultin som anser det anstötligt att rektorer kan sälja privatiserade kommunla skolor vidare med höga vinster (DN).

SvD, 26 maj, Klent intresse för borttagen stopplag
SvD, 27 maj, Stopplagen mest symbolisk

Andra bloggar om: , ,

Sporthelg i Stockholm


Bajenland möter Knalleland är texten på Hammarbys annonser inför dagens match på Söderstadion där Bajen möter Elfsborg. Att denna stora händelse inträffar inom Stockholms stads gränser förstår alla. Elfsborg gick vinnande ur leken efter att i 79:e matchminuten ha satt ett mål. Läs DN och SvD om matchen som slutade 0-1 och som placerade Elfsborg högst upp i tabellen.

Men Radiosporten är totalt ute och cyklar när man kommenterar att morgondagen stora sporthändelse äger rum i Sundbyberg. Man tänker på ElitloppetSolvalla men grejen är den att både Solvallas stallbacke, läktare och bana ligger inom Stockholms stads gränser.

Sveriges till ytan minsta kommun, staden Sundbyberg, får nöja sig med en och annan innebandymatch i Hallonbergen och Rissnehallen och Löt.

Radiosportens journalister måste lära sig lite mer geografi. Bara för att Göteborgs travbana, Åby, ligger i Mölndals kommun behöver inte Stockholm ha lagt sin i grannstaden. :-)

Wallander look-alike

-Du ser ut som Wallander, sa äldsta dottern när hon idag såg mig i solglasögon.

Min kommentar blev: -Vilken av dem? Rolf Lassgård, Krister Henriksson, Lennart Jähkel (Talismanen) eller Linda Wallander (Johanna Sällström)?

Efter mycken spaning har vi kommit fram till att det var Krister Henriksson hon tänkte på. Hustrun säger däremot att jag är en korsning mellan Lassgård och Henriksson.

Man kan nästan tro att det är Fars dag i morgon.

Brott ska av poliser utredas blott

Polisen börjar anställa civil personal för att utreda vissa typer av brott, enligt DN.

- Det är stötande ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Du har rätt som medborgare att ställa höga krav på den som arbetar med brottsutredningar. Jag skulle kräva det både som målsägande och misstänkt, säger Polisförbundets utredare Jan Karlsen till DN.

Jag håller med honom. Väktare och ordningvakter tar över allt mer av övervakning och brottsingripande på gator och torg. En utveckling där civilanställda tar över polismäns arbete känns fel. Sveriges poliser är välutbildade och har den erfarenhet som krävs för att utreda brott. I sin karrriär får de alldeles särskild insikt om lag och rätt, brottsoffer och gärningmän. Erfarenheter som civilanställda aldrig kan ha.

Brott ska av poliser
utredas blott.

Andra bloggar om:

Flygstrejk och inseminering

Flygkonflikten i SAS får inte bara konsekvenser för oss flygresenärer. På hästforumet Bukefalos fångar jag upp en intressant tråd under ämnesområdet avel.
Då står äntligen stoet med ett ägg och då behagar SAS flygstrejka semindagen !
Ägget är nu just över 3 cm (halvblod) och halvmjukt, hur stora brukar de vara när de släpper? Finns chansen kvar vid seminering på måndag?
Läs hela tråden

Jag tycker att denna konsekvens av flygstrejken är minst lika tråkig som att bli akterseglad i Luleå eller London. Men här blir konsekvenserna verkligen långdragna.

Läs om Maria Abrahamson på Tjuvkil i Kungälv som överväger att bygga seminspilta. Enkelt val. Bygg! LÄnk till Marias inlägg: Seminstation?

Andra bloggar om:

Lika som bär
Symbolen till vänster tilhör den kyrkliga nomineringsgruppen Frimodig kyrka som finns i Kyrkomötet.
Sveriges Kommuner och Landstings logotyp till ovan till höger.

Testiklar av stål - Strix television bryter mot arbetsmiljölagen

Läs även Göran Skyttes tänkvärda krönika i dagens SvD: Offentliga rummet är allt farligare

Strix Televisions vd Robert Aschberg gör i DN en halv pudel om det omtalade "skämtet" då man sprutade vatten på statsministern. Antagligen börjar han sakta komma till insikt att programidén "Balls of steel" befinner sig i utkanten av det som är tillåtligt.

I ett blogginlägg den 23 mars har jag uttalalat att Arbetsmiljöverket borde besöka produktionsbolaget Strix. Att en redaktionsledning sänder ut medarbetare på uppdrag som innebär att den anställde är tvungen att begå brott är givetvis ett arbetsmiljöproblem. De brott som hitintills har varit kända är ofredande (vattensprutningen) och missbruk av larmanordning (Fejkad klädkupp).

I intevjun säger Aschberg:


- En massa inslag i "Balls of steel" kräver en hel del mod av reportern/aktören. Det finns saker som jag hade varit jävligt tveksam till att göra. Ska du tjafsa med någon ska du inte gå på en gammal tant, för då är det inga "ballar av stål", utan då ska du hoppa på en tungviktsboxare. Får någon en snyting kan inte vi säga något om det.
Är inte detta taskig arbetsmiljö? Även om en medarbetare "frivilligt" går med på att bryta mot säkerhetsföreskrifter på en arbetplats är det arbetsmiljöbrott.

Här är det frågan om yngre medarbetare som naturligtvis är hungriga i karriären och gör "vad som helst" för att behaga sina chefer. Produktionsledningen förnedrar ur Aschbergs kommentar framskymtar ett pennalistiskt drag.

När sådant äger rum på skolor och militära förband upprörs vi. Men på TV-bolag är det uppenbart journalistik.

Läs intervjun med Aschberg. Patetiska svar är ordet.
Läs i Wikipedia om formatet Balls of Steel
Webbplats för Balls of Steel, Channel 4 (UK)

Andra bloggar om: , , , ,

2007-05-25

Kantorn har gjort det igen

Nu har bloggaren "En kantor filosoferar" gjort det igen.

Han berättar en dråplig historia om begravningsgudstjänst och mobiltelefoner.

En berättelse med känsla från vardagen i en församling i Svenska kyrkan.

Läs: Uppkopplad?

Andra bloggar om:

Frukost med finess

Den 24 mars berättade jag att Stockholmskrögaren Pontus Frithiof tagit över driften av Fårösunds fästning på norra Gotland. Nu har jag varit där och övernattat två nätter.

Underbar atmosfär och charm. Vad sägs till exempel att avnjuta en fantastisk trerätters middag och blicka ut mot fåren som trycker sina nosar mot glaset för att kolla in vilka som sitter och dinerar.

Jag tillhör gänget som tröttnat på hotellfrukostar. Korvar i överflöd imponerar inte på mig och jag saknar alltid det egna frukostbordets havregrynsgröt.

Men Fårösunds fästning var en upplevelse. Ett enkelt frukostbord med härlig dryck och frukt kryddades med att frukosten varierar i sammansättning varje morgon. Ett bra nytänkande.

Fårösunds fästnings webbplats

Andra bloggar om:

Going Kronos - Tiden går och vi väntar

UPDATE: DN, Going Kronos startar i Elitloppet även i SvD

Jag hann aldrig till DN:s sportbilaga i morse. Men omslaget hade en vacker bild. Supertravhästen Going Kronos sprang i vattnet utanför Falsterbo i Skåne.

På bussen från Norra Sköndal satte jag mig bredvid en kvinna som lagt bilagan på sätet där jag tänkte sitta. Nu kunde jag läsa artikeln om kusken Lufti Kolgjini. Fram träder en fantastisk häst och en tränare med en innerligt varm känsla för hästar oavsett om det är travelit eller en gammal kuse som är på väg att bli korv.

-Han kommer att ge de 25.000 i publiken en skönhetsupplevelse, är Luftis avslutande kommentar när han besvarar frågan hur det kommer att gå i Elitloppets final nu på söndag.

När jag då under kvällen kan läsa i DN och SvD att Lufti Kolgjini hotar att stryka hästen ur tävlingen eftersom han anser att Solvallas banan är för dålig blir jag konfunderad. Mina dubier ges näring när jag i Sportbladet läser Stig H Johanssons kommentar:
-Det är bara skitsnack. Att hota med att stryka bara för att banan inte passar just hans häst är bara löjligt. Jag körde på banan i onsdags och då var det definitivt inga fel på banan.
Självklart drar Kolgjini poänger på sin omtanke om hästen men man kan ana ugglor i mossen. Morgonens artikel bildar klangbotten till dagens utspel om att inte tävla med hästen. Man behöver inte vara alltför konspiratorisk för att misstänka att Kolgjini haft i tanken redan när han intervjuades hemma i Skåne att inte låta Going Kronos starta.

Men jag kan ha fel. Kanske är det ändå omtanken om hästen som driver Kolgjini.

Jag ler lite när DN skriver: Han fick vatten på sin kran vid fredagens lunchtrav på Solvalla när båda ledarhästarna i första loppet plötsligt kastade sig i galopp mitt på upploppet, till synes helt utan anledning.

Vatten på sin kran? Det var ett nytt uttryck. Uttrycket att få "vatten på sin kvarn" är dock ganska bra. (Rättat i den tryckta versionen av tidningen)

SvD:s travkrönikör Lennart Persson, Guldkalven bör slippa Elitloppet

Sådant här ska inte vara straffbart

Det verkar lite rörig i affären om Göran Perssons eventuella arbetsmiljöbrott.

Det eventuella brottet skulle bestå i att han i egenskap av byggherre inte lämnat in förhandsanmälan om bygget. Dessutom saknades den obligatoriska planen för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Det är lätt att den som anlitar egna hantverkare hamnar i en sådan här situation.

Att upprätta en arbetsmiljöplan på ett bygge är viktigt. Ytterst handlar det om att minska risken för att människor skadas eller dör. Däremot är det enligt min mening tveksamt om sådant här verkligen ska vara straffbart. Man skulle sannolikt nå samma effekt om straffen ersattes av administrativa sanktionsavgifter. Det är lite löjeväckande att polis och åklagare ska behöva lägga ned resurser på sådant här samtidigt som man har svårt att få fällande domar i arbetsmiljömål där människor dött eller skadats.

Kommunalt avtal klart

Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting har helt odramatiskt kommit överens om ett treårigt löneavtal för 400 000 personer i kommuner och lansting.

Det är skönt att man förhandlingsvägen kan komma överens och slippa uppslitande konflikter. De butterkvistar som misstänkt LO för att vilja göra politiska markeringar i avtalsrörelsen får konstatera att de haft fel. Arbetsgivare och fack har varit ansvarsfulla även om det förhållandevis dyra avtalet givetvis ska betalas av skattebetalarna. Nationalekonomerna lär ha synpunkter.

Samtidigt med denna uppgörelse pågår HTF-konflikten om kabinpersonalens löne och anställningsvillkor vid SAS som i allt måste betraktas som ett misslyckande. Ett ekonomiskt ansträngt SAS drabbas av strejker vilka slår väldigt hårt mot flygbolagets kunder.

Situationen är otroligt komplicerad. Tidningarna fylls med intervjuer med missnöjda flygresenärer som talar om att byta flygbolag. Just kundernas känslor överskuggar sakfrågorna och sympatierna för facket uteblir. Att det inte är så glassigt att vara steward och purser vet nog de flesta flygresenärer som sett hur just kabinpersonal verkligen sliter. Men blir man strandsatt på grund av en konflikt fundera man lite över bolagets ekonomiska ställning eller kabinpersonalens korta raster. Man blir som resenär helt enkelt blockerad och arg över varumärket. Risken att man väljer annat bolag är uppenbart. Och det är minst av allt vad SAS behöver och därmed inte heller vad kabinpersonalen behöver.

Men Sverige behöver ett internationellt flygbolag med stark koppling i Sverige. Framförallt resenärerna från landsorten som flyger in till Arlanda för internationell transfer skulle få klara försämringar om flygnavet alltmer flyttades från Arlanda. Givetvis skulle de internationellt verkande företagen i Stockholm drabbas av sämre flygförbindelser. SAS upplevs ändå som en garanti med många flygplan, piloter och kabinanställda med bas just i Stockholm. Försvinner detta kommer det att bli ännu mer transfer till Köpenhamn, Frankfurt, Amsterdam och London. Möjligen kommer det också bli fler som tvingas flyga via Helsingfors Vanda vidare ut i världen.

Nytt avtal för Kommunal i natt

2007-05-24

Hovets registreringsskylt

Någon kom alldeles nyss in på min blogg genom att googla "hovets registreringsskylt". Tyvärr tror jag inte att googlaren fick svar på sina undringar.

Men jag anar varför intresset spirar just i dessa dagar. Det japanska kejsarparet har varit i Stockholm och har transporterats i en Daimler Limousine av 1960 års modell. Det är den exklusivaste av H.M. Konungens stalls tolv bilar.

Vid sådana här högtidliga tillfällen pryds bilen med en registreringsskylt i form av en kunglig krona. Jag har även sett denna krona på Mercedesfordon och är ganska övertygad om att fordonen har vanliga registreringsskyltar också. Man skulle kunna likna dessa plåtar med personliga skyltar där ju fordonen också har vanliga registreringsnummer. Jag hittar dock inget lagstöd för dessa skyltar men det spelar inte så stor roll. Något svar finns säkert.

Fram till 1973 när de gamla registreringsskyltarna fanns kvar hade hovet en löpande serie som började med nummer A1. Jag tror att man hade nummer upp till A27 (en Volkwagnsbuss på Drottningholm).
Hovstallets bilar
Daimler - 1960, Cadillac - 1969,Daimler - 1990, VW Caravelle - 1997 (miljöbil), Chevrolet - 1999, Mitsubishi Pajero - 1999, Saab 9-5 - 1999, Mercedes-Benz - 2000, Lexus - 2005 (miljöbil), Mercedes-Benz - 2005, Porsche Carrera - 2005 (leasing), Saab 9-5 - 2005 (miljöbil), Saab 9-5 - 2005 (miljöbil), Volvo V 70 - 2005,Volvo XC 90 - 2005, Volvo S80 - 2006, VW Caravelle - 2006 (miljöbil).

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

Ingen ligghall för russen på Lojsta hed

Att jag beklagar att Djurskyddsmyndigheten läggs ner vid halvårskiftet har jag skrivit om flera gånger.

Läs till exempel här:
2 juni 2006, Vem har intresse att hetsa mot Djurskyddsmyndigheten

Myndigheten har varit förtalad och kritikerna har alltför sällan kritisk granskats om deras faktiska inställning till djurskyddet. Debatten har varit tendentiös och Djurskyddsmyndigheten har framställts som byråkratiska idioter. I debatten har glömts att myndigheten tillämpar en lag, djurskyddslagen, som verkligen var efterlängtad när den kom. Rättssäkerheten har varit tryggad genom möjligheten till domstolsprövning och Astrid Lindgrens namn är starkt förknippad med svenskt djurskydds positiva utveckling de senaste åren.

Ett av ärendena har handlat om ligghall för russen i Russparken för Lojstahed på Gotland. Det formella och vetenskapligt grundade kravet att hästar ska ha tillgång till en vindskydddad ligghall för utfordring har stått mot den gamla djurhållningsmetoden och de praktiska svårigheterna med russen som fritt rör sig över stora ytor. Djurskyddsmyndigheten tyckte uppenbart som jag och den kritiska frågan nu handlar snarare om den dagliga tillsynen framför kravet på ligghall. Detta kommer givetvis inte att vara några problem. Djurhållaren - Gotlands Hushållningssällskap är en ansvarsfull och driftig organisation.

Det är därför angeläget att notera att Djurskyddsmyndigheten nu förlängt dispensen från kravet på ligghall. Smidigheten hos myndigheten och dialogen med djurhållaren har gett resultat och information finns i Djurskyddsmydighetens pressmeddelande.

Denna positiva nyhet har hitintills endast refererat i Ridsport, SR P4 Gotland, Hela Gotland och Hästmagazinet.

Om ensamma hästar har jag skrivit den 5 maj 2007: Hästar ska ha kompisar och Göran Hägglund borde åka till Danmark

Andra bloggar om: ,

2007-05-23

Arbetsmiljöverket borde besöka STRIX television

Säkerhetspolisen upprättar en anmälan om ofredande på den journalist som låtit sitt produktionsbolag uppdra till henne att chikanera statsministern. - De gör sitt jobb och vi gör vårt. Men de skjuter på budbäraren, reportern har gjort detta på uppdrag av oss, säger Robert Aschberg till SvD.se.

Men hur tänker Aschberg?
Om jag ber någon att sno Ascbergs Bobcat (en liten kompaktlastare) menar han då att det är fel av polisen att bura in tjuven? Givetvis ska även jag dömas för anstiftan men gärningsmannen kan väl inte gå fri på en sådan här grund? Förmans befallning har jag hört talas om men....

Frågan är om det inte är reportern som är mest förnedrad. En arbetsgivare som skickar ut sina anställda för att göra sig skyldiga till brott måste vara en arbetsgivare som inte upprätthåller en bra och säker arbetsmiljö. Den arbetsmiljöansvarige, sannolikt direktör Ascberg själv, kan ha gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Han har säkert råd till böter och skulle se det som reklam att få stå inför skranket. Men androm till näpst och varnagel heter det ju.

Nej Robert Aschberg. Ditt agerande här stämmer inte med de ideal och den empati du visat i många andra sammanhang.

Kom ut och säg:

Förlåt. Jag tänkte fel.

Säkerhetspolisen ser allvarligt på det inträffade, då det försvårar vårt grannlaga arbete med att skydda den centrala statsledningen, skriver Säkerhetspolisen
i sitt pressmeddelande
.
Jag hade alltså rätt i min bloggning från igår - Lägre än Glocalnet

Säkerhetspolisens devis lyder: Vi skyddar Sverige och demokratin.

Det gör de verkligen. Men STRIX försvårar för demokratin.

Andra bloggar om: ,

Lägre än Glocalnet

Tidningarna rapporterar att statsministern utsatts för ett löjligt och lågt skämt i samband med en biopremiär. Stackarna på SvT har anlitat Strix television för ett humorprogram där man valt att spruta vatten i ansiktet på folk. Hur kul är det?

Statsministern tål säkert löjliga skämt men det finns också mycket allvarliga invändningar hur långt man kan förnedra andra människor.

För det först är det jättetaskigt mot Reinfeldts barn. Det är inte roligt att se sina föräldrar chikaneras. Sådant sårar. Men den empatiska förmågan saknar uppenbart Strix.

För det andra kan sådana här skämt vara farliga. Överaskningsmoment kan misstolkas av säkerhetspoliserna även om de är skickliga. Att avleda uppmärksamheten ökar också risken för hot.

För det tredje är det väldigt taskigt att blöta ner någon. Det är väldigt obehagligt att ha blöt skjorta. Det är inte lågt att plasta sitsen men det är lågt att spruta vatten. Lägre än Glocalnet.

2007-05-22

Här får inte tryckfelsnisse vara framme


En rubrik på Svenska Dagbladets webbplats idag. När man skriver om ämnen som dyslexi är tryckfel särskilt pinsamma. Eller spelar det logiska tänkandet redaktören ett spratt? Antalet positioner räckte inte för att skriva ut ordet logik.


2007-05-21

Bloggare i Svenska kyrkan


UPDATE: KOM 2007 har en egen blogg: KOM2007
Här har jag länkat upp bloggare med anknytning till Svenska kyrkan (och lite Finlands evangelisk lutherska kyrka). Det är bloggar som jag bevakar med RSS. Denna sammanställning görs inför Svenska kyrkans KOM-dagar den 22-23 maj 2007. Jag gör alltså ett litet undantag och blandar in arbetet i bloggandet.
Församlingar
Förlösa-Kläckeberga
Förlösa-Kläckeberga församling var sannolikt den första församlingen i Svenska kyrkan som gav sig ut i bloggosfären. Under hösten 2006 var man igång och förhoppningsvis drar man snart igång igen.

Diakoner

Håkantankar
Håkan Stenow är stiftsdiakon på Göteborgs stift och ger oss emellanåt tankar om kyrka och tro.

Kyrksyster
En diakon i mellansverige skriver om diakonens vardag. Vackra, vardagsnära bilder från en god fotograf och tankvärda texter. Kyrksyster har sedan länge haft en relativt stor skara av läsare.

Präster
Den Fria Kyrkan
Göran, Karl och Thomas är präster (osäkert) i Svenska kyrkan och antar bloggförklaringen att skriva för en Svensk Kyrka fri ifrån fördomar och all förlegad Kristenhet.

En Lisa för själen
Lisa är präst och hör hemma i Strängnäs. Jag har ännu inte lärt känna hennes blogg.

Fader Jonatans Blog
Jonatan Mattson är präst i Trångsunds församling publicerar artiklar, predikningar, reflektioner, småtankar, bilder och annat. En blandning av religion, politik, fantasy, film, böcker, musik, humor och rena dumheter om man får tro Jonatan själv

Johan i Moçambique
Johan Linnman är från Västerås stift och jobbar som präst för Svenska kyrkans Mission i Mocambique. Rapporter från Afrika med inlägg om vardagshändelser och tro levandegörs kombinerat med bilder.

Jämtlandstösen
I Jämtland hittar vi en präst som håller vad hon lovar när hon presenterar sin blogg med livsåskådning och kyrka, samhälle och arbetsliv, barn och familjeliv, litteratur och kultur.

Kalles kyrkliga kommentarer
I Evangelisk Lutherska kyrkan i Finlands svenskspråkiga Borgå stift hittar vi prästen Karl af Hällström. Skarpa teologiska inlägg, försvar för hbt-personers rättigheter blandas med underfundig humor. Karl är en bra nyhetskälla då han ofta nosar upp kyrkliga nyheter från utomnordiska länder.

Koivunen Bylundin blogi
Domprosten i Uppsala, Tullikki Koivunen Bylund skriver ofta på finska och deltar i ett teologiskt samtal i vårt grannland. Emellanåt skriver hon också på svenska.

Karin Långström Vinge
I Skövde pastorat jobbar Karin Långström Vinge som präst. Karin som också sitter i Kyrkomötet är mamma, fru, husse och tråkkyrklig och är en veteran i den kyrkliga bloggosfären. Hon bjuder på nya inlägg varje dag. Karin skriver många av sina inlägg på några få minuter och de korta kärnfulla texterna lockar många läsare som också ger flitigt med kommentarer. Vem kan motstå att läsa Karin som utlovar svaret på frågan vilket läppglans som bäst matchar aktuell kyrkoårsanknuten liturgisk färg eller vilken hårsprej som håller för friluftsgudstjänst i snålblåst?

Lizas lilla katekes
Liza Hagberg är ungdomspräst i Skänninge pastorat, Linköpings stift. Skriver säkert i angelägna ämnen och jag utgår från att Liza läses av de hon arbetar med. Klockren blogg i närheten av Klockrike.

Madicken - Teolog
Kvinna, mamma, maka och präst. Bor i mindre samhälle och arbetar i ännu mindre samhälle. Madicken tycker livet är fantastiskt och försöker se ljuset i sprickorna! Om jag inte gissar fel kanske vi träffar Madicken på Hultsfredsfestivalen i sommar där hon gör ett bra jobb med andra präster och diakoner.

Marta Axner
I Köping hittar vi prästen Marta Axner. Tidigare studentpolitiker och numera socialdemokratisk politiker i Kyrkomötet.

Prästbloggen
De finlandssvenska prästerna Bo-Göran Åstrand, Ann-Sofi Storbacka, Mats Lindgård och Malin Lindblom bloggar under Prästbloggen. Här är prästerna som tillsammans har förmågan att göra en blogg intressant. Korta tänkvärda texter. Ofta bara några meningar.

Prästerik
Vardagliga teologiska djupsinnigheter utan pretentioner får vi från Erik, präst i Sörabykyrkan i Örebro.

Stillsam
Stillsam är knappast den blogg som författas av Lars B Stenström kyrkoherde i Olaus Petri, Örebro. Långa välskrivna artiklar från den förutvarande chefredaktören på Kyrkans Tidning. Det märks att en publicist ligger bakom denna "debattunga" blogg.

Stora Syster i Vassen
Miriam Klefbeck är präst i Södertälje och skriver en enkel och opretentiös dagbok

Virriga stressprällens magsårsblogg
Kanske lite svårt att ta denna skämtare helt på allvar. Men roligt är det.

Kyrkomusiker
Svens Mallorcablogg
Sven Årnes är just nu tjänstledig TV-journalist och programledare på TV4 Värmland. Han jobbar som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Palma de Mallorca och skriver dagbok.

En kantor filosoferar
En kantor i västgötabygderna skriver dagbok med reflektioner från församlingslivet. Här kan man ibland hitta riktigt finurliga vinklar på vardagen för en kantor.

Biskop
Biskop Tonys anteckningar
Sveriges första bloggande biskop är Tony Guldbrandzén i Härnösand. Några kommentarer finns inte i biskop Tonys spalt men han tar emot meddelanden genom ett särskilt formulär. I helgen firad Tony 40 år som präst. Hur är det möjligt. Har vi haft barnpräster i Sverige?
Övriga anställda
Kyrkoordnaren
Per Westberg, utvecklingschef på arbetsgivar- och serviceorganisationen Församlingsförbundet kallar sig Kyrkoordnaren. Han bloggar i ämnen som politik,
dagsaktuella händelser och Hammarby IF. Westberg skriver inte om sitt jobb och
sin familj (med undantag för hästen) men uttrycker ibland sina tankar om kyrka och tro. Om Westberg bygger sitt liv kring kyrkoordningen eller om bloggnamnet handlar om att ordna i kyrkor vet man inte. Kanske handlar det om kyrko-ord eller någon som är rädd att skapa oordning , kyrk-oordnaren. Om Karin Långström Vinge är tråkkyrklig är Per Westberg surkyrklig. :-)
Andra församlingsaktiva

Brygubben
Bakom signaturen Brygubben hittar vi Martin Garlöv ordförande i kyrkonämnden i Uppsala kyrkliga samfällighet. Martin är kommunikationskonsult och bloggar inom breda ämnesområden men med särskild inriktning mot media, kommunikation och marknadsföring. Martin gör ofta skarpa reflektioner i frågor som är aktuella i Svenska kyrkan.

Guds Rike
På Guds Rike bloggar Claes Corbelius, rörelsesekreterare i kristna studentrörelsen och socialdemokratisk kyrkopolitiker i Norrköping.

Helle Kleins blogg
Aftonbladets tjänstlediga chefredaktör bloggar dagligen från PIUS (Pastoralinstitutet i Uppsala). Fram mot årskiftet väntar prästvigning i Stockholms stift.

Hoffstedts Egna Ord
I Nora, Örebro län, Västerås stift hittar vi den kristdemokratiske politikern Sven-Gunnar Hoffstedt. Dagboksblad från familjelivet i vardagen varvas med politiska inlägg. Sven-Gunnar ger korta rapporter från sina uppdrag på församlings-, stifts- och kyrkomötesnivå. Med värme berättar han om sitt engagemang i Hela Människan och ibland får vi rapporter från Västerås stifts Församlingsförbund.

Maria Abrahamsons blogg
Kyrkopolitiker i församling, stift och kyrkomötet. Men också aktiv och profilerad kommunpoliker, egen företagare och entreprenör från Kungälv. Maria lovar mycket moderatpolitik, nåra droppar miljö och hästliv. Och visst håller hon vad hon lovar.

Jösta Claeson
Församlingsförbundets ordförande Jösta Claeson bloggar i egenskap av socialdemokratisk politiker och berättar framför allt om det politiska livet i skärgårdskommunen Värmdö.

Stig-Göran Fransson
Centerpolitiker från småländska höglandet med uppdrag på olika nivåer i kyrkan. Bland annat i Församlingsförbundets styrelse.

Christina Meltin Westerlund
S-politiker i Härnösand som ibland gör nedslag i kyrkorådets arbete.

Björn Söder
Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder sitter i Kyrkomötet.

Andra bloggar om: ,, ,

Turisttrauma på Gotland

Räddningstjänsten på Gotland hjälpte på söndagsmorgonen ett par som blivit utelåsta från sitt hotell i Visby. Enligt Hela Goltand var hotellet obemannat och när paret skulle hämta sin packning fick de dörrhandtaget i handen. Efter att resultatlöst ha letat låssmed ryckte räddningstjänsten ut till turisternas hjälp och öppnade dörren.

Nu återstår att se om det är någon som skriver in något omdöme om detta hotell på Eniros Gula sidor. Nu på morgonen har är det bara fyra eller fem stjärnor i Gula sidorna. Löjlig tjänst de har på Gula sidorna detta med mer eller mindre seriösa omdömen.

Ett hotell i Visby beskrivs med orden: Fina, personliga rum och trevliga allmänna utrymmen (frukostmatsal, balkong). Trevligt bemötande.

Om ett hotell i Växjö kunde man läsa att det var svårt att få ragg på restaurangen. Ett betyg som nu hotelldirektören fått bort.

2007-05-20

Humanisterna säger nej till religionsfrihet

UPDATE: Prästen Mikael Mogren och skribenten Mohamed Omar besvarar idag Ateisternas inlägg i Expressen från den 17 maj där man anser att religionsfriheten har fullvärdigt skydd genom regeringsformens rättighetskatalog. De sammanfattar religionsfriheten på ett bra sätt genom att uttala - lagen om religionsfrihet gäller inte bara abstrakta principer utan människors liv.

Expressen den 20 maj Lagen räddar avvikandes liv

Bra inlägg och jag funderar på varför funderar Ateisterna riktar in sig på religionsfriheten samtidigt som de med tysthet passerar föreningsfriheten. Det är också en frihet som finns uppräknad i regeringsformens rättighetskatalog?

Mitt inlägg den 18 maj
Ett glatt gäng ateister (går under beteckningen Humanisterna) gör tillsammans med filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö (mannen som upprätthåller svenskt rekord i publicering på debattsidor) och statsvetenskapsprofessorna Ishtiaq Ahmed ett komplicerat utspel om religionsfriheten.

Expressens debattsida för de fram att lagstiftningen om religionsfrihet bör avskaffas. Förutom att begreppet religionsfrihet är motsägelsefullt, inkonsekvent och kraftlöst, riskerar dess tillämpning att bli ett hot mot det sekulära samhället, skriver de. Författarna konstaterar att religionsfriheten i en del delar är inskränkt i lag och anser att grundlagarnas regler om yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet redan skyddar det som man vill skydda med reglerna om religionsfrihet.

Men när de uttalar att tillämpad religionsfrihet kan bli ett hot mot det sekulära samhället avslöjar de sig själva. Vad de menar med samhälle vet jag inte men regeringsformens regler handlar om hur det allmänna ska förhålla sig gentemot medborgarna. Antagligen tycker Sturmark och hans kompisar att samhälle är liktydigt med stat och kommun och då är det fritt fram för dem att hävda att samhället är sekulärt. Men samhälle brukar klassiskt definieras som benämningen på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid. Med den klassiska definitionen på samhälle blir påståendet om ett sekulärt samhälle felaktigt. Med tanke på hur många människor som definierar sig som religiösa är vårt samhälle knappast sekulärt.

Det är ingen slump att religionsfriheten särskilt pekas ut i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Religionsfriheten har nämligen i rättighetskatalogerna tillkommit för att många stater som kallat sig sekulära (inte sällan diktaturer) och de stater som byggt på konfession (vilka ibland varit diktaturer) inte ska kunna förtrycka sina medborgare. Likväl som det handlat om en frihet att få utöva sin religion har det handlat om frihet att tvingas tillhöra ett samfund. Detta kallas negativ och positiv religionsfrihet. De flesta länder som har en utpräglat sekulär lagstiftning, exemplevis USA, kallar sig sällan sekulära stater. Men Sovjet är ett bra exempel på en stat som satte upp det sekulära på agendan.

Jag vill ha en stat som är neutral i förhållande till samfund och trosutövare men jag vill inte ha ett samhälle som ett gäng ateister hävdar är sekulärt. Samhället kan nämligen inte vara sekulärt i alla delar så länge det finns människor som har en religion. Som jag beskrivit ovan använder nog skribenterna ordet samhälle som synonym till det allmänna (stat och kommun) och även då finns skäl, att med historien som erfarenhets- och kunskapskälla, särskilt räkna upp religionsfriheten bland friheterna.

De grundläggande friheterna är bra. De möjliggör för ateister att kalla sig humanister. Och i det civiliserade samhället kan vissa delar av grundläggande rättigheter inskränkas. Eftersom vårt land anslutit sig till Europakonventionen kan domstolar avgöra om de inskränkta rättigheterna är förenliga med Europakonventionen. Det är bra. Mänskliga rättigheter står över politisk nyckfullhet, förtryck i religionens namn och populistiska inlägg från ateister.

Andra bloggar om: , , , , ,

Bloggare som alfafans

Återigen publiceras en fullständigt ointressant opinionsundersökning (SvD, DN, GP).
SvD:s ledarskribent Per Ericsson gör idag en intressant jämförelse mellan kristdemokraternas kräftgång i opinionssiffrorna och lanseringen av den nya Spidermanfilmen. I filmvärlden vet man att de inbitna fansen har en otroligt stor betydelse när en film ska lanseras. Begreppet alfafans har lanserats.

Via diskussionssajter och bloggar förs samtal om en kommande film och om de inbitna disssar filmen är sannolikheten stor att den stora flocken (publiken) följer efter.

Per Ericsson menar att Hägglund riskerar att mista sina alfafans.

Med detta ledarstick ger Per Ericsson en rättvis bild av att bloggosfären verkligen kan spela en politisk roll.

SvD, 20 maj, Hägglund får inte göra alfafansen arga

Andra bloggar om: , , ,

Biljettlöst för miljön - Pyttsan

SJ inför nu biljettlöst resande för alla resenärer uppger SvD. Tidigare är det bara vissa affärsresenärer som kunnat åka biljettlöst och satsningen beror, enligt SJ, på önskningar från resenärer gällande miljö och enkelhet.

Jag har åkt biljettlöst i ett par år och tycker att det är bra att bokningsnumret kommer via SMS eller mejl. Men att tro att miljön sparas med denna nyordning är nog inget annat än en from förhoppning.

För min del har det biljettlösa resandet medfört mer papper.

1. Jag måste ta ut ett kvitto på A4. Detta skall användas som allegat till reseräkningen. Tidigare fogade man tågbiljetten och den var ju bara en fjärdedel av en A4.

2. Dels vill jag för säkerhets skull dra ut en resebeskrivning om jag mot all förmodan inte skulle få igång mobilen för att kunna läsa SMS-uppgiften om vagn och plats. Reseöversikten är oftas på två sidor.

Det biljettlösa resandet innebär alltså att att en lite biljett ersätts av tre A4.

Hillary Clinton och salladsbaren Wal-Mart


New York Times berättar idag historien om hur presidentkandidaten Hillary Clinton i början av 90-talet satt i detaljhandelsföretaget Wal-Marts styrelse. Man anar att en skandal är i upptågande för den relativt radikale demokratiske presidentkandidaten men hon klarar genomlysningen bra.

Wal-Mart är sett till omsättning världens största företag men har väl här i Sverige blivit mest känt för en hårdnackad politik gentemot fackföreningar. Dåliga arbetsförhållanden och låga löner har varit kännetecken för företaget. Med en omsättning på knappt 300 miljarder dollar och med 1 800 000 anställda är det lätt att förstå att det är ett företag med makt som framgångsrikt lyckas hålla fackföreningar utanför verksamheten. De eventuella påföljder man riskeras drabbas av är en spottstyver i företagets totala omsättning.
New York Times konstaterar att den dåvarande hustrun till Arkansasguvernören Bill Clinton valdes in i styrelsen för att minska ägarkretsens kritik om kvinnors underrepresentation. Från styrelsearbetet finns vittnesmål att Hillary Clinton drev frågan om kvinnor som chefer och till framgångar hör även bildandet av ett miljöråd. Att Hillary inte drev frågan om arbetsförhållanden och fackföreningars rättigheter förklaras med att hon ändå inte skulle kunna nå framgång.
Men som president kanske hon kommer att kunna driva dessa frågor: -Wal-Mart workers should be able to unionize and bargain collectively, säger en talesman för Hillary Clinton.

2007-05-19

Grandiositet kan leda fel

UPDATE 16:00: Till ny förbundsordförande i CUF valdes Magnus Andersson med röstsiffrorna 52 mot 46 för valberedningens kandidat Marie Wickberg. DN och SvD

- CUF ska vara liberalismens största försvarare och socialismens största fiende, sade Marie Wickberg i sitt anförande för att väljas som ordförande i CUF på CUF:s stämma i Kalmar idag.

Liberaler i allmänhet delar nog inte entusiasmen att just CUF ska vara liberlismens största försvarare. Men socialister blir nog glada om det är just CUF som är den socialismens största fiende.

Motkandidaten Magnus Andersson pekade i sitt anförande på jämställdheten, miljön och ett nyttledarskap. Undrar vad som döljs i programförklaringen om nytt ledarskap. Her det inte varit bra med Fredrick Federley?

Med olidlig spänning inväntar jag nu debatten om de socialistiska lämmeltågen. Förbundsstyrelsen har svarat:

Angående lämmeltåg och andra socialistiska sammanslutningar

Förbundsstyrelsen förstår motionärernas fruktan inför de befarade socialisttågen.
Dock finns i denna sydländskt sammansatta förbundsstyrelse ingen vetskap om att
dessa tåg verkligen existerar. I federalistisk anda anser förbundsstyrelsen därför att
berörd region, Norrland, själva tar hand om sina socialistiska och bakåtsträvande lämlar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att avslå motionen.

Jag har övergått till att tycka att dessa tokmotioner är ganska roliga. Jag har ju tidigare skrivit i ämnet vid två tillfällen. Lustiga CUF-motioner avsnitt 1 och Lustiga CUF-motioner avsnitt 2.

Bra förresten att Fredrick Federley bloggar direkt från stämman.

Andra bloggar om: , , ,

Psykiskt funktionshindrade ringer jourhavande präst


Var femte person som ringer till jourhavande präst organiserat genom Växjö stift lider av ett psykiskt funktionshinder, och andelen självmordssamtal har blivit fler berättar SR Ekot.

- Det finns alltså en spännvidd till samtal där människor bokstavligt sitter med tablettburken i handen eller repet. Och det är sista livlinan, att få tala med Jourhavande präst, säger stiftskonsulent Birgit Lerman.
Rapporten från Växjö stift visar hur många svårt sjuka det finns. Samma vittnesskildring ges i dagens SvD Brännpunkt där sju läkare i kriminalvården berättar hur illa ställt det är bland landets fångar. En tredjedel av de intagna har någon form av psykisk sjukdom. Tre fjärdedelar anses vara personlighetsstörda. 90 procent röker, minst 60 procent är narkotikaberoende och minst 50 procent är alkoholberoende.
Det finns mycket att göra och det är viktigt att kampen inte stannar av och vem tror på hårdare straff när man läser kriminalvårdens dystra siffror.

Andra bloggar om:

Theodore Maimann har avlidit den 5 maj


Theodore H Maiman (1927-2007) är den amerikanska fysiker som 1960 demonstrerade laserprincipen för första gången. Om lasern nu kan beteckna som en uppfinning ligger Maiman säkert i klass med Alexander Graham Bell och Thomas Alva Edison. I likhet med glödlampan och telefonen är ju lasern något som påverkar våra liv dagligen. Jag tänker på cd-spelaren, självscanningen på stormarknaden och användningen inom kirurgin.

Ur kappsäcken med onödigt vetande brukar jag ibland plocka fram kunskapen vad laser är förkortning på. Light amplification by stimulated emission of radiation [ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning].

Engelska wikipedia berättar att Maiman under sina tonår drygade ut kassan genom att reparera radioapparater. Den generation som höll på med radio- och tv-apparater på sin fritid borde uppmärksammas. Vad gör de nu? Är de datanördar som på sin höjd byter grafikkort.

Politiskt bokslut utan noteringar

UPDATE 16:00: Till ny förbundsordförande i CUF valdes Magnus Andersson med röstsiffrorna 52 mot 46 för valberedningens kandidat Marie Wickberg. DN och SvD

Idag väljer Centerpartiets Ungdomsförbunds (CUF) stämma ny ordförande. Kandidaten nominerad av valberedningen heter Marie Wickberg (Maries blogg) utmanad av Magnus Andersson (Magnus blogg).

Tystnad kring CUF-stämman
CUF-stämman i Kalmar hamnar helt i skuggan av Miljöpartiets kongress i Norrköping och Sverigedemokraternas riksmöte i Karlskrona. Inte ens det faktum att man röstat för att tillåta dödshjälp får media att skriva. Att man på sedvanligt sätt är ute och cyklar verkar inte heller beröra media. Förra året ställde sig CUF bakom kravet på att tillåta det patriarkala förtrycket som månggifte brukar innebära. Några motioner i riksdagen som går i den riktningen har vi dock inte sett.

Årets hitintills stora beslut handlar om att man vill avskaffa nationella helgdagar och istället införa en ledighetspott, där individen själv får välja när man vill ta ut sin ledighet. Att sådana individuella val är fullt möjliga genom både enskilda anställningsavtal och kollektivavtal tycks ha gått CUF förbi. De som kallas sig liberaler vill uppenbart använda sig av lagstiftningen som medel. Annars skulle man inte behöva skriva att man vill införa ledighetspott. Denna fråga behöver CUF inte fundera på. Att de sedan vill avskaffa de nationella helgdagarna är ett gigantiskt experiment även om jag respekterar deras argument att många helgdagar har kristen grund. Men frågan är om det inte är ganska konstigt att avskaffa Nationaldagennu när vi äntligen fått den och hur CUF tänker om söndagarna som helgdagar förtäljer inte stämmohandlingarna.

Federley ångar på
Den avgående CUF-ordföranden Fredrick Federley försöker sig på ett politiskt bokslut på DN Debatt. -Trots att Sverige har haft en fullvärdig demokrati i snart ett hundra år har vi börjat överge grunderna för demokrati i form av den fria debatten och åsiktsskillnaderna. säger Federley som menar att hans politiska utspel ofat avfärdats med orden "nyliberalism" eller "ungdomligt oförstånd".

Han anklagar sitt eget parti och uttalar att den den socialdemokratiska hegemonin är så stark över den svenska debatten att den också kommit att smitta Allians för Sverige. Det är tydligt att Federley inte gillar att regeringen framfört åsikter som enligt honom för bara några år sedan skulle ha ansetts vara omöjliga för borgerliga partier att företräda.

Men Federleys bokslut är knappast unikt för de känslor som kan fylla utåtagerande personer som han själv. Angreppen på det egna partiet är grova utan att han exemplifierar och från åskådarplats är det svårt att minnas att han verkligen hållits tillbaka av centerrörelsen. Snarare har man väl förvånats över hur rörelsen stilllatigande låtit honom hållas med det ena upptåget efter det andra. Bokslutet skulle kunna sägas vara utan noteringar.

Nu återstår att se vad det blir av den politiska kraften Federley när han "bara" är riksdagsman. Risken är stor att media successivt kommer att noncha utspelen. Han kommer i likhet med en annan av utspelens mästare, Linda Rosing, att marginaliseras. Som ledamot i socialförsäkringsutskottet är utrymmet för spektakulära upptåg begränsat. Och ska man bli omvald måste man uppskattas som drivande och påläst av kollegorna inte förutbestämd vad man ska säga. Är man dessutom invald för centern i Stockholms kommuns valkrets måste man sannolikt börja fundera på hur centern ska kunna behålla de röster man fått i staden som traditionellt inte överbefolkats av centerpartister.

Tillhör Federley rätt parti?
Den sista frågan som ska ställas när man läser Federleys bokslut är: Kan det vara så att Fredrick Federley har valt fel parti? Även om de är ovanliga finns det politiker som dragit den slutsatsen. Eva Åsbrink, Carl Tham, Ylva Johansson, Annika Åhnberg och Anders Wijkman är några av de rara förebilderna.

Andra bloggar om: , , ,

2007-05-18

Skattjakt

Det amerikanska dykföretaget Odyssey har hittat ett 1600-talsvrak på internationellt vatten utanför Englands sydkust. Från fartyget har man nu bärgat 17 ton silver- och guldmynt till ett värde som beräknas uppgå till 500 miljoner dollar motsvarande 3,3 miljarder kronor. Personligen är jag lite skeptisk till uppgifterna eftersom vrakletarna är så kryptiska men man ska väl tro på nyheter från AP. :-)

Nu i maj påbörjas marinarkeologiska undersökningar på hemlig plats utanför Dalarö med den ungefärliga position som i kordinatform anges i Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2007:113) om bl.a. dyknings- och ankringsförbud inom vattenområde nordväst om Edesön, Dalarö, Haninge kommun. Där lär knappast några miljardskatter gömmas men det är ändå väldigt spännande med ett välbevarat fartyg från 1600-talet som står kölrätt. Fan ta vrakplundrare. Jag ska hålla ögonen öppna. Läs mer på Statens Maritima museer.

Aftonbladet, Hittade skatt på vrak värd 3,3 miljarder
DN

Miljöpartiets kongress med Påverkanstorg

Miljöpartiets kongress sänds just nu i SvT. Ordförande är lättsam (och i likhet med mig vänsterhänt) och mötet är inte så kaotiskt som det beskrivs från Miljöpartiets första år. Men partiet lider fortfarande av att vissa grupper för fram förslag som är långt ifrån den politisk realism som ankommer på ett riksdagsparti. Alldeles nyss avslogs en motion om avskaffande av räntor och egendomligt nog var det en relativt stor skara som viftade för bifall till motionen med sina gula röstkort. Det finns däremot inte skäl att var så kategorisk och tendentiös som SvD:s ledare med rubriken "Fortsatt talibanisering hos Miljöpartiet":

Men Miljöpartiet är också i många delar en organisation som prövar nya mötesformer. Vid denna kongress har man till exempel ett så kallat Påverkanstorg något som SvD inte direkt rapporterar av som någon höjdare. Påverkanstorg innebär att debatt och beslut i kongressutskotten samt beslutsdebatt i plenum ersätts med debatter och sammanjämkning på ett Påverkanstorg.

Man samtalar för att finna kompromisser och syftet är att så många medlemmar som möjligt ska göra sin röst hörd. Grunden är att så många som möjligt ska vara med i diskussionerna inför besluten som fattas av ombuden och som beretts av partistyrelsen.

Svenska Scoutförbundet, SIF, SSU och Sveriges förenade studentkårer har tidigare använt sig av Påverkanstorg med skiftande erfarenheter. Syftet är trots allt gott och ytterst handlar det om det faktum att det är en liten skara som gör sin röst hörd. Inte sällan handlar det om män.

Alla initiativ som bidrar till att vitalisera demokratin bör uppmuntras.

SvD, Mp vill ha ny form av skatteväxling

Andra bloggar om: ,

Kul tryckfelMartin Stugart svar på Stockholmsfrågor i DN tillhör höjdarna i livet. Idag slängde jag mig på frågan eftersom den lät så spännande. Rubriken och även inledningen i frågan lyder: Jag undrar om du vet något om Privatagan på Södermalm?

Vad döljer sig bakom detta funderar jag. Jag har hört talas om uppfostringsanstalter och tukthus men vad är privatagan. Var det någon sekt på söder som spöade sina barn mer än vad andra gjorde förr i tiden.

Men när Martin förklarar att Privatgatan gick mellan Ringvägen och Bohusgatan inser jag att tryckfelsnisse varit i farten.

Bra med högre kontrollavgifter

Ordet planka som betyder att smita in har sitt ursprung i att man klättrade över planket för att komma in till exemepelvis folkparken eller idrottsanläggningen.

Fuskåkandet på SL kostar 200 miljoner om året men jag har en känsla av att fuskåkandet i lokaltrafiken minskat de senare åren. Det blir mindre vanligt, eller så ser jag sämre, att folk forcerar spärrarna. Ökad bemanning och mer svårforcerade automatspärrar hjälper sannolikt.

Men även om min tes stämmer är det bra att SL:s styrelse nu gör en ordentlig markering och höjer kontrollavgiften till 1 200 kronor. Några böter är det givetvis inte såsom SvD uttrycker det. Däremot kan den som plankar på kollektivtrafiken under vissa förutsättningar dömas till böter för bedrägligt beteende. Kraftfulla åtgärder mot fuskåkare är viktigt eftersom äkat fuskåkande sänker den allmänna betalningsmoralen. Om SL går miste om intäkter på grund av fuskåkandet är risken också uppenbar att trafikanterna drabbas av minskad service. Det kan ju leda till att man stänger ingångar på pendeltågsstationerna som är obemannade och att vissa hållplatser inte trafikeras vid vissa tillf'ällen.

SL:s styrelseordförande använder det gamla fina uttrycket snylta och snyltning är också en annan benämning på brottsbalksbrottet bedrägligt beteende.

På söndag ska jag köpa nytt 30-dagarskort för 620 kronor. Det är det värt även om jag ofta envisas med att tala om 70-kort (det vill säga priset 1974). Om 70-kortet följt prisbabeloppets utveckling (tidigare basbelopp) hade det idag kostat 350 och jag hoppas att man småningom sänker avgifterna i kollektivtrafiken. Den senaste höjningen av kontantpriserna var klåfingrig och mindre klok.

DN

2007-05-17

Riva eller inte riva Swartlings ridskola

UPDATE 14 juni: Ridskolan rivs

Byggnadsminnesförklarade Swartlings ridskola på Valhallavägen kan komma att rivas om fastighetsägaren Akademiska Hus får som man vill uppger SvD. Ridhuset var tidigare något så tjusigt som Generalstabens stalletablissement

Jag tycker att man ska bevara gamla hus och de kan ofta bli väldigt funktionella när de byggs om för annan användning än den ursprungliga.

Akademiska Hus vill uppföra en ny lokal för kungliga Musikhögskolan och har bedömt att byggnaden är i för dåligt skick för att vara användbar. - Dels är den dåligt underhållen, väggarna håller på att vittra sönder. Dels är den kontaminerad av spillning och urin och stora delar av byggnaden måste bytas ut, säger Lennart Karlsson, regiondirektör hos Akademiska Hus i Stockholm. Akademiska Hus har stöd från Stockholms stad som tillstyrkt att byggnadsminnesförklaringen hävs.

Detta med byggnaden är kontaminerad av spillning och urin gör att jag förstår att Akademiska Hus vill riva.

Den 20 maj skriver också DN om den eventuella rivningen men i denna artikel beskrivs inte i vilket skick huset är.

Riksantikvarieämbetets yttrande