2007-03-31

Namnbyte på partier

Två bloggare gör idag debattinlägg som handlar om enskilda partinamn.

Kristdemokraterna borde byta namn säger Kulturbloggen
Rose-Marie på Kulturbloggen ¨menar att Kristdemokraterna borde byta namn då partiledaren nu öppnat för en kärnkraftsvänlig politik. Rose-Marie skriver:

Att bryta löften, tja det gör politiker och partier av och till. Men när ett parti som i sitt namn har ett så starkt ord som kristen eller krist som i kristdemokraterna, då har i alla fall jag förväntningarna att detta parti ska stå för vissa grundläggande etiska riktlinjer, att det ska bygga på en viss etisk bas.
Kristdemokraterna fick sitt namn så sent som 1996 då man lade bort det frireligiöst präglade namnet "Kristen Demokratisk Samling" - KDS. I samband med kärnkraftsomröstningen var partiet ett tydligt linje 3-parti med nej till kärnkraft på agendan men uppenbarligen blåser nya
vindar nu. Även om jag inte förstår Rose-Marie i sak är det intressant att hon anser anser att orden "kristen" eller förledet "krist-" skapar särskilda förväntningar. Möjligen är det så att det i det sekulariserade Sverige finns särskilt starka känslor kring ordet kristen och att förhållandena på kontinenten, som i modern tid haft namnet kristdemokrater på generellt konservativa partier, är annorlunda. Det är värt att notera att såväl moderata som kristdemokratiska EU-parlamentariker samverkar i EPP-ED, Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (EPP-ED - European People´s Party-European Democrats). Den partigrupp som för övrigt är störst i Europarlamentet.

Olevik Dunder vill arbeta för Liberalerna
Peter Olevik Dunder är folkpartistisk kommunpolitiker i Haninge och han anser att Folkpartiet liberalerna bör byta namn till Liberalerna. Peter skriver:

Niklas Frykman (fp), Eskilstuna, motionerar till Landsmötet (Folkpartiet liberalernas årsmöte) om ändrad firma*. Liberalerna föreslår Frykman och jag kan
hålla med honom om att det skulle skruva upp debatten i Sverige.Vi behöver fler
liberaler i Sverige och det underlättas om vi som parti tydligt markerar vår ståndpunkt.
Folkpartiet liberalerna fick sitt något omständliga namn 1990 och man har under åren förekommit under ett par namn sedan man 1902 bildades under namnet Frisinnade landspartiet. Att Sverige behöver fler liberaler äger nog sin riktighet men då ska det vara liberaler enligt klassiskt folkpartiskiskt stuk det vill säga präglade med ett stort mått av humanism. Idag är det många grupper som använder begreppet liberal om sina idéer och glidningen i begreppet är uppenbar. Begreppet nyliberalism, vad nu det är, blir synonymt för att vara liberal och klassiska inslag i liberalismen degenereras.

Folkpartistiska EU-parlamentariker samverkar i Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE - Alliance of Liberals and Democrats for Europe) där för övrigt också centerpartister uppträder.

Slutligen ska sägas att förledet "folk" i Folkpartiet är inte heller helt enkelt med många bottnar och jag har tidigare skrivit om demos och ethnos: 2006-08-09, Spiken i kistan för folkpartiets litteraturkanon.

Socialdemokraterna
När nu Mona Sahlin drar igång sitt framtidsarbete kanske även hon borde fundera över sitt partis omständliga och något gammalmodiga namn - Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP. Ett namn som i och för sig härrör ur det ursprungliga namnet Socialdemokratiska Arbetare-Partiet, bildat 1889.

Ordet arbetare har förändrats genom åren och kan ge intryck av en förlegad samhällssyn då majoriteten av befolkningen var sysselsatt i kroppsarbete och där det var synonymt med egendomslöshet - jfr. proletariat. I förra årets valrörelse blev detta uppenbart när Moderaterna började använda begreppet "Sveriges nya arbetarparti (utan "e")" med uppenbar travestering på socialdemokratiska partiets formella namn.

"Socialdemokraterna" eller "Socialdemokraterna - Såssarna" borde vara bra namn. Ordet sosse var tidigt ett skällsord men har nu erövrats som en populär och allmän icke nedsättande benämning.

Slutligen noteras att socialdemokraterna i EU-parlamentet samverkar i gruppen PES (Party of European Socialists).

* - Om ordet firma
Ordet firma finns i italienskan och betyder där namnunderskrift (firmare) eller skriva under. Firma är en juridisk benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Det vill säga namnet på rörelsen.

Andra bloggar om: , , ,

2007-03-30

Tio år eller livstid

UPDATE: SvD TT den 9 juli, Praxis slår igenom och hovrätten dömer till tio år för brutalt mord

UPDATE: SvD Brännpunkt den 28 april
Förutvarande hovrättsrådet Hans Henrik Abelin kritiserar den nya praxisen. Albelin menar att Högsta domstolen i stället borde ha uppmärksammat domstolarna på möjligheten att, där ett mord kan bedömas som mindre grovt, i större utsträckning än hittills döma för dråp med den lägre påföljden högst tio års fängelse.

Vad som saknas i Abelins resonemang är dock att den rätta vägen kanske ändå är längre tidsbestämda straff i likhet med till exempel Norge.

UPDATE: DN 14 april, HD-dom ger lägre straff för mord
Riksåklagaren konstaterar idag att Högsta domstolen genom en dom slagit fast en ny praxis när det gäller straffet för mord. För den som döms för mord gäller fängelse i tio år eller livstid. Det prejudikat som kom idag är enligt riksåklagaren Fredrik Wersäll tydlig på det sättet att det mer eller mindre uttryckligen säger att normalstraffet för mord är ett tidsbestämt straff. Så har inte Högsta domstolen uttryckt sig tidigare.

Samtidigt som våra fängelser översvämmas med livstidsdömda markerar Högsta domstolen att livstid bara ska dömas ut i undantagssituationer.

Detta kan upplevas som smått ironiskt när justitieminister Beatrice Ask igår gick ut med utredningsdirektiv för att nå en tillämpning i straffmätning så att straffen vid grova brott och återfall i större utsträckning ska ligga i "den övre delen av straffskalan. Det är ju idag i stort sett ett unikum (undantaget mord hitintills) om domstolen hamnar i närheten av maxstraff.

Det är tryggt att Tomas Bodström inställer i kombattanten Beatrice Asks ambitioner och man får väl anta att vi i likhet med Norge kommer att få tidsbestämda straff som väsentligt överstiger dagens tidsbestämda maxstraff på tio år. Någonstans känns det ovärdigt med livstidstraff och det vore kanske bättre att döma till fängelse på 20, 25 eller 30 år. Men sannolikt finns det ett antal fall där livstids fängelse är rätt straff.

När det gäller straffmätning är det viktigt att erinra sig att att det knappast finns belägg för att hårdare straff i allmänhet resulterar i lägre brottslighet. Straffen handlar i stället om en markering från samhällets sida.

Skjut på biskopen

Färjestad kommer igen nästa år. Jag lovar.

Men redan till helgen händer det saker i Modo och Timrås eget Härnösands stift. Biskopen Tony Guldbrandzén är bördig värmländska Karlskoga och en riktig Degerforsare med klara sympatier för Färjestad. I samband med biskopsvisitiationen i Selångers församling utanför Sundsvall kommer biskopen och andra att göra en insats för Lutherhjälpens kampanj Rent Vatten.

Ett innebandymål ställs upp utanför Granloholms kyrka och allmänheten välkomnas att skjuta på biskopen iklädd Färjestadströja och samtidigt stödja Lutherhjälpens kampanj Rent vatten utrotar hungern.

Alla Timrå och Modofans uppmanas att åka till Granloholm.

Pressmeddelande, Biskopen står i mål i Färjestads färger

Köp ett dass, ge rent vatten

Andra bloggar om: , ,

2007-03-29

Är pushmail farligt?

Pushmail innebär att e-posten, kalendern och adressboken synkroniseras genom att mobiltelefonen är ständigt uppkopplad. E-postservern "trycker ut" förändringar till mobiltelefonen och ett nytt e-brev dyker till exempel upp ungefär som ett SMS. Det är en cool tjänst som har sina finesser om man är ute på resa. Blir det för mycket av det goda stänger man givetvis av tjänsten.

Idag är min andra dag med pushmail och jag erfor att denna tjänst kan vara livsfarlig. När jag gick utför en trappa fick jag e-post. Naturligtvis måste jag omedelbart läsa det nya meddelandet. Givetvis snubblar jag och rullar ner några meter. Lyckligtvis oskadd.

Pushmail kan alltså vara livsfarligt.

Det ofattbara

UPDATE: Kyrkans Tidning den 30 mars, Osäkert om kyrkan byggs upp igen

I Älvestads församling i Linköpings stift bor 282 personer som tillhör Svenska kyrkan. Idag har de mist sin kyrka.

Ofattbart och ofattbart
Ordet ofattbart rymmer många betydelser. Dels handlar det om det som är så stort och obegripligt att man inte kan ta på det. Det är omöjligt att fatta - ofattbart. Men det handlar även om något som vi inte kan förstå eller inse vidden av. Vi fattar inte - ofattbart.

Kulturarv
När en medeltida kyrka brinner handlar det om att vårt kulturarv mister något som inte kan återställas. Det handlar också om människor som mister det rum som betytt mycket för dem då det handlar om platsen där man upplever gudstjäntsgemenskap regelbundet. Det är också rummet där man i glädje samlats till dop-, konfirmations- och vigselgudstjänst. Här har man i begravningsgudstjänsten tagit farväl av anhöriga och vänner. Kyrkan och kyrkobyggnaden är central för alla människor.

Kulturarv skapar rötter
När det gäller den kulturhistoriska förlusten kan den vara svår att förklara. Jag brukar då tänka på att nutidsmänniskan i allt större utsträckning söker sina rötter genom släktforskning. Om våra förfäder bott i Sverige kan vi med lite sökande nå ända ner till 1600-talet. Vi kan se släkskap och få fram uppgifter från husförhör, domböcker och militära rullor.

Även om bostadsplatserna går att lokalisera finns inga spår av gårdar och torp kvar om det inte är så att vi tillhör adeln där slott och herresäten i stor utsträckning bevarats. Samma sak är det med gravplatserna som ju återanvänts.

Men när vi finner att någon anhörig bott i en viss församling kan vi ofta besöka kyrkan och vara säkra på att våra anhöriga varit där. Vi vet att de besökt kyrkan söndag efter söndag och att de döpts, konfirmerats, vigts och begravts i kyrkorummet. Sannolikt kan vi också få se det där nattvardskärlet som farfars farfars farfars far drack ur vid konfirmationen 1803. Då om inte förr kanske vi förstår vad kulturhistoriska värden egentligen betyder.

DN, Medeltidskyrka totalförstörd
SvD, Kyrkan nedbrunnen

Den fylligaste rapporteringen finns i Östgöta Correspondenten.

Andra bloggar om:

Gruvarbetarna gör upp

Skönt att gruvarbeterna genom IF Metall nu också skrivit under löneavtalen och att konflikter därmed undviks. Facket har fått ge upp kravet på ettårsavtalen men får igenom underjordstilläggen och det verkar rimligt och motiverat.

I sammanhanget är det också glädjande att konstatera att många gruvarbetare i LKAB och Boliden de senaste åren fått goda bonusar baserade på de egna företagens lönsamhet.

Gruvarbetare är viktiga.

IF Metalls pressmeddelande
Arbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivarförbund, får ny webbplats idag

Gruvarbetarna gör upp

Skönt att gruvarbeterna genom IF Metall nu också skrivit under löneavtalen och att konflikter därmed undviks. Facket har fått ge upp kravet på ettårsavtalen men får igenom underjordstilläggen och det verkar rimligt och motiverat.

I sammanhanget är det också glädjande att konstatera att många gruvarbetare i LKAB och Boliden de senaste åren fått goda bonusar baserade på de egna företagens lönsamhet.

Gruvarbetare är viktiga.

IF Metalls pressmeddelande
Arbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivarförbund, får ny webbplats idag

Rikspucko på skoter

Fy för sören skrev jag i förrgår om de personer som i fångat två kungsörnar i Pajala och därefter misshandlat dem till döds. Idag skriver DN att det återigen är dags med övergrepp mot kronvilt då en gärningsman jagat en järv i Härjedalen på snöskoter under ett par timmar för att därefter köra på och sedan skjutit den.

Det känns tryggt att polisen i Jämtland inte ligger på latsidan utan genomför en husrannsakan mot en misstänkt gärningsman. De som ägnar sig åt den här typen av brott är inte tänkande människor och därför brukar de lämna gott om spår efter sig. Det handlar om allt från skoterband, vapenspår och pälsfragment på den egna klädseln till cigarettfimpar med DNA runt brottsplatsen.

Jag gissar att sannolikheten är stor att busen kan fällas för grovt jaktbrott och självklart väntar fängelsestraff där vi får hoppas att man lägger sig i den övre gränsen på straffskalan.

Vi får hoppas att detta är en person som inte har tillstånd att ha vapen och att ett vapenbrott läggs till åtalet. För det kan väl inte vara så att ett sådant här rikspucko klarar jägarexamen och det skulle vara intressant att veta vilka drivkrafter som finns bakom denna typ av brott.

2007-03-28

Från vrak i parken till vrakpark

Statens Maritima museer berättar att man under maj månad ska påbörja dokumentation av ett mycket välbevarat skeppsvrak från 1600-talets som hittats utanför Dalarö i Haninge kommun. SvD/TT uppger att fartyget står kölrakt på botten.
Sådant här är ju jättespännande och nu hoppas Statens Maritima museer och Haninge kommun på en vrakpark utanför Dalarö där detta fartyg får sällskap med Anna Maria, Riksäpplet, Gröne jägaren, Bellevuevraket. Hellre vrakpark är vrak i parken.

Anna Maria
Anna Maria var ett så kallat flöjtskepp som som vintern 1708-1709 var på väg mot Portugal med last av plank, järn och koppar då hon fastnade i isen utanför Dalarö. Där drabbades hon av brand och sjönk.

Riksäpplet
Om Riksäpplet kan man berätta att det var ett svenskt regalskepp som förliste 1676 och som sprängdes i början av 20-talet då man ville åt svarteken. Av detta virke påstås att bland annat byggde portarna till Stockholms stadshus (jag tvivlar).

Gröne Jägaren
Gröne Jägaren är inte bara en krog på söder där Hammarbyfans håller till. Gröne Jägaren var ett linjeskepp som förliste 1676 pga. brand då man låg och bärgade kanoner från Riksäpplet.

Upplevelsindustri
Man blir alltid glad över nya vettiga ideer som seriöst bidrar till upplevelseindustrin. Klart att Haninge ska ha en vrakpark. Och att det ska finnas några dykar på parkförvaltningen.

SvD Dalarö vill erbjuda vrakdykning

Andra bloggar om:

Optikerutbildning

Idag har jag varit hos min trevliga och kunniga optiker för att pröva ut nya brillor. Själv har jag varit glasögonorm sedan sju års ålder och det har väl inte alltid varit så kul. Desto mer roligt var då att höra att hon ibland träffar på barn som vill ha glasögon utan att de behöver det. Glasögon verkar vara inne.

Om optometri begriper jag intet och jag har bara ytliga kunskaper om konkava och konvexa linser samt kan förklara vad astigmatism är. Optiker är ett legitimationsyrke under Socialstyrelsens tillsyn och de utbildas vid Karolinska institutet eller högskolan i Kalmar under tre år.

Men idag lärde jag optikern något nytt med anknytning till ögat. Jag fick dra ett av mina favoritutttryck - okulärbesiktning. Det vill säga en undersökning som utförs med (enbart) ögonen. Hon lärde sig ett användbart ord och jag fick lära mig hur mycket optikerns fina maskiner kostar.

Opiker

Kan man han en häst i Handen

20 miljarder kronor
Haninge har inte bara Coca-Colafabriken och Amfibieregementet. Haninge har många hästar också. Hästnäringen är en verksamhet med stor utvecklingspotential. Det handlar om en verksamhet som kan hjälpa till att få en levande landsbygd och det handlar om att fler ska ges möjligheter att umgås med djur och få naturupplevelser. Den som tycker om hästar är tycker om människor och det handlar om friskvård i ordets rätta bemärkelse. Hästnäringen i Sverige omsätter 20 miljarder kronor varje år vilket motsvarar 10 000 heltidsanställingar.

I januari förra året avsatte regeringen och dåvarande jordbruksministern Ann-Christin Nykvist 15 miljoner till hästnäringen. Pengarna utgjorde en del av de medel från handelsgödsel- och bekämpningsmedelsskatterna, som regeringen ansåg skulle återföras till de gröna näringarna.

Genom Jordbruksverket har Nationella Stiftelsen för hästsportens främjande, (NS), genomfört en studie i syfte att lyfta fram hästnäringens lokala betydelse. Kalix, Söderhamn, Gävle, Sjöbo och Haninge har deltagit i detta projekt.

Hästföretagarnas kritik
Det är intressant att ta del av några av Haninges hästföretagares kritik mot kommunen. Jag känner en igen en del av problemen och det är bra att de förtroendevalda nu uppmärksammas.

Det företagarna har svarat att kommunen kan bli bättre på är:
− Tillgodose behovet av ridvägar för att undvika konflikter och problem.
− Informera kommuninnevånare om att allemansrätten även gäller ryttare. Se till att olagliga
hästförbudsskyltar tas ner.
− Ordna samarbesaktiviteter för hästintresserade, kontaktmöjligheter - mässa, träffar och föredrag.
− "Köpa in" mark för att anlägga ridvägar för alla.
− Stötta bredden mer d.v.s. ridskolor och ridverksamhet på samma sätt som man stöttar andra idrotter t.ex. hockey.
− Hästhållningen kan på vissa stall förbättras. Förbättra uppföljningen av de åtgärder miljöförvaltningen ålagt vissa stallägare.
− Mer kunskap/utbildning till miljöförvaltningens hästansvarige ang. "hästar", dess skötsel, behov och beteende.
− Fixa gödseldeponering.

Andra bloggar om: ,

Analys och kartläggning av Haninge kommuns hästnäring (pdf-fil)

Djurens Rätt om Djurskyddsmyndigheten

Den 1 juli 2007 läggs Djurskyddsmyndigheten ned och ansvaret för djurskyddslagstiftningen flyttas över till Jordbruksverket. Nedläggningen har blivit en principfråga och risken är uppenbar att djurskyddet inte kommer i samma fokus när verksamheten inryms i en annan myndighet. Den politiska debatt som föregick nedläggningen baserades på ett tendentiöst förlöjligade av Djurskyddsmyndigheten förlöjligades. Det är uppenbart att de krafter som drivit frågan om nedläggning av myndigheten realiter är kritiska mot en, som man upplever, alltför sträng djurskyddslagstiftning.

Tidningen Djurens Rätt (finns inte på nätet) utges av djurrättsorganisationen Djuren Rätt har i nummer 2/2007 en bra artikel om ett av de förlöjligade kampanjbidragen. I början av året gjorde sig Stefan Wikman, krönikör i Kvällsposten, lustig över ett yttrande från Dusrskyddsmyndigheten om hur levande hummrar ska hållas. Myndigheten hade besvarat en fråga från en tjänsteman på hälso- och miljförvaltningen i Göteborg där man uttalade att hummrar i fångenskap inte ska ha tejpade klor, att de inte ska läggas på is och att akvariet ska vara mörkt och utrustat med stenar där djuren kan söka skydd.

Stefan Wikman skrev under rubriken "Tråkigare djur finns inte" att Djurskyddsmyndigheten är rena skämtet. Ledarskribenten Claes Arvidsson på Svenska Dagbladet föll in i klagokören och spädde på hatet mot Djurskyddsmyndigheten och därmed även föraktet mot djurskyddslagsstiftningen.

Vad däremot de tendentiösa journalisterna missat är att Djurskyddmyndighetens uttalande om hummrar har sitt ursprung från Jordbruksverket. Det var nämligen den myndigheten som ursprungligen tog fram dessa riktlinjer i samråd med dåvarande zoologen Nisse Hildén på Havets hus i Lysekil.

Tyvärr är det risk att djurskyddsfrågorna inte kommer i samma fokus när de inordnas i en stor myndighet som Jordbruksverket. Men man måste vara optimist och hoppas att Jordbruksverket kommer att göra bra ifrån sig. Då kan vi vänta oss att samma krafter som verkat för att Djurskyddsmyndigheten läggs ned kryper fram och påbörjar artilleriet mot det som de i sjäva verket slåss mot - nämligen djurskyddslagstiftningen. Giv akt!

Andra bloggar om:

2007-03-27

Våren har kommit


Idag blev det vår och det har sina problem. I söndags morse när jag drog iväg tog jag dunjackan. Den funkade på alla platser jag besökt. Men när jag gjorde sista mellanlandningen i Uppsala idag på eftermiddagen kände jag mig sig som en fåntratt när jag gick omkring iklädd stora dunjackan i vårvärmen.

Fyrisåns östra strand var fylld med studenter som njöt i solens sken. Kurslitteraturen låg kvar i väskorna.
Andra bloggar om: ,

Dödade kungsörnar

Fy för sören för de personer som fångat två kungsörnar och därefter misshandlat dem till döds. De båda kungsörnarna hittades i söndags av förbipasserande ambulansjukvårdare. Enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt har fåglarna klubbats ihjäl och då benen var avklippta misstänker jag att nidingsmännen tagit troféer.

Fy för sören.

Norrländska socialdemokraten, Kungsörnar ihjälslagna

2007-03-26

Wolf Biermann och Nina Hagen


Den tyske författaren och visdiktaren Wolf Biermann har blivit hedersmedborgare i Berlin och han ingår därmed i en imponerande och exklusiv skara tillsammans med bland andra Marlene Dietrich, Willy Brandt och Michail Gorbatjov. 1953 flyttade han som hängiven marxist från Hamburg i väst till Östberlin. 1976 hade DDR-regimen tröttnat på honom och berövade honom det östtyska medborgarskapet. Biermann hade nämligen ovanan att kritisera den stelnade regimen och avsaknaden av respekt för enskilda människor.

Biermann är en av dem som ständigt gav vittnesbörd om den absurda situationen i DDR och när han lämnade Berlin följdes han även av styvdottern, punkikonen Nina Hagen, född 1955. Vare sig Wolf Bierman och Nina Hagen höll tyst och sådant ska uppmärksammas.

Vi låter oss ej tystas i denna tysta tid
en dag ska marken grönska
då stå vi alla starka
då är den här vår tid
då är den här vår tid
Wolf Biermann, Tolkning från tyska av P-O Enquist och Caj Lundgren

2007-03-25

Rättsstaten visar nådIdag har Rote Arméterroristen Brigitte Mohnhaupt frigetts från ett fängelse i Bayern. Mohnhaupt greps 1982 och dömdes för medverkan i nio mord under sjuttiotalet. Bland offren fanns förbundsrepublikens riksåklagare Siegfried Buback, Dresdner Banks chef Jürgen Ponto och arbetsgivarchefen Hanns-Martin Schleyer. Efter 25 år i fängelse benådas denna ondskefulla person, som enligt uppgift inte visar ånger.
Fantombild
Skandaltidningen Bild publicerar en fantombild på Mohnhaupt där man försöker avbilda Mohnhaupt som hon kan tänkas se ut idag.
Sieht RAF-Mohnhaupt heute so aus?. Bild avslöjar givetvis också att Mohnhaupt har fått ett jobb och att hon kommer att bosätta sig i Karlsruhe. Sådan är den tidningen
Rättsstaten segrar
När nu den tyska presidenten, trots hård kritik, friger Mohnhaupt visar man att man står över de primitiva drifter som kännetecknade RAF-terroristerna. Rättvisan segrar när den visar nåd. Samtidigt påminns vi om de vedervärda handlingar som dessa personer utsatte demokratin och medborgarna för.
Så lite humor om fantomtid
Enligt den tyska tidningen Welt frigavs Mohnhaupt mellan klockan 02.00 och 03.00 i morse. I en klurig läsarkommentar har en Simon Italiaander skrivit:
Freigelassen zwischen 2 und 3 Uhr am Sonntagmorgen? Das ist aber Phantomzeit. Es gibt wegen der Uebergang nach Sommerzeit kein "zwischen 2 und 3 Uhr".
Italiander skriver alltså att i och med övergången till sommartid i natt fanns inte någon timma mellan 02.00 och 03.00. Klurig kille den där Simon.

Detta är mitt tusende blogginlägg. Men skriver man om allt blir det snabbt volymer.

Alla dessa väljarundersökningar


Expressen presenterar idag Skops senaste väljarundersökning där oppositionen har ökat sin ledning till 3,4 procentenheter. I reda siffror betyder det 49,6 procent för oppositionen och 46,2 procent för de borgerliga partierna.
Opinionssiffror mellan valen känns fullständigt meningslösa. Möjligen skulle det vara intressant om något parti närmade sig fyraprocentspärren. Möjligen kan man även notera att Sverigedemokraterna inte finns på banan såsom påståtts den senaste tiden. Möjligen beror det på att det är ett parti som bara samlar röster när man kampanjar.
Expressen genomför själv em liten polling med fullständigt extrema siffror nu på morgonen. Men vad ska de göra på redaktionen när opinionssiffror sex månader efter valet är föga intressanta.
Jo förresten mellan 07:45 och 07:55 nu på morgonen hämtade det borgerliga blocket in fyra procentenheter. Och detta trots att Reinfelds sov i Berlin och Sahlin i Nacka.
Andra bloggar om:

2007-03-24

Högklassig förplägnad i Fårösunds fästning

Pontus Frithiof med restaurangruppen Pontusgruppen ska nu i sommar sköta driften av Fårösunds fästning tillsammans med arrendatorn Björn Gustafsson uppger nättidningen Hela Gotland. Att driva Fårösunds fästning idag innebär dock inte att man är officer i Fortifikationskåren och sörjer för att smörja kanoner och se över maskeringar.

Fårösunds Fästning tillskapades i efterdyningarna av Krimkriget där västmakterna krävt att Sverige hade god koll över Fårösund och började byggas 1885. Fästningen bestod av tre kanonbatterier. Krimkriget varade mellan 1853 och 1856 och den huvudsakliga krigskådeplatsen var Krimhalvön i Svarta havet. Men eftersom den brittiska flottan blockerade den ryska flottan i Östersjön kom Gotland att bli en strategisk plats. Bland annat finns på Fårö en krigskyrkogård för engelska sjömän som dött i kolera.

Redan efter 1922 avvecklades fästningen eftersom den inte höll måttet och idag är det en exklusiv och spännande konferensanläggning.

- Det här innebär att vi nu har ambitionen att bli en av Gotlands bästa krogar, säger Björn Gustafsson till Hela Gotland som också uppger kockar och den mesta av serveringspersonalen kommer att komma från Stockholm. Och det är ett bra ställe att komma ifrån säger jag.

Pontusgruppen stänger i slutet av april den fina krogen Pontus in the Green House på Österlånggatan i Gamla Stan men drar inom kort igång en restaurang i tre etage på Brunnsgatan vid Stureplan. Brasseriet Pontus by the sea i Tullhus 2 på Skeppsbron tuffar på med traktering i vanlig god ordning.

Fårösunds fästnings webbplats

Andra bloggar om:

Televinken måste tillbaka


Jag konstaterar nu under kvällen att det finns flera generationer av bloggare (exempelvis Maria på Tinnitussan) som saknar Televinken. Själv stiftade jag bekantskap med Televinken redan 1964 och han har betytt enormt mycket för trafikvett och är naturligtvis det som saknas det uppväxande släktet idag. Förvisso hade han en motorik som förde tankarna till en missbrukare av centralstimulantia men var en genomhederlig typ och han ler alltid.

Enligt detta klipp från 2000 sitter Televinken numera inlåst i ett skåp i Runtuna utanför Nyköping. SIC!
Lyckligtvis kan man kolla in några årtiondens versioner av Televinken på SvT:s webbplats och min favorit är hur Televinken talar med polismannen, farbror Lasse, om hur man stoppar bilar.
Nu är det dags för fyran att avsluta Förkväll. Kör Televinken från busstationen i Nyköping i stället.
Andra bloggar om:

Sommartider

Söndag morgon ska jag upp tidigt för att åka ner till Nynäshamn och kolla innebandy. Sålunda måste klockan ställas. Men hur är det med en Eriksson P990. Ställer den om klockan automatiskt till sommartid? Kommer jag försent? Gotlandsfärjan går den på rätt tid? Och vad är rätt tid?

DN skriver om sommartid

Nu bara på barnkalas


Svenska Spel är snabba i vändningarna och stoppar Limbo när man upptäcker att det fuskas med spelet. Se pressmeddelandet från Svenska Spel

Påven är dock mindre snabb när det gäller att göra upp med limbo. Limbo kommer av latinets limbus som betyder kant eller rand. Enligt den romersk-katolsk teologin är det ett mellantillstånd mellan himmel och helvete (men inte skärselden). Man skiljer mellan fädernas limbo för fromma som levt före Kristus och spädbarnens limbo för odöpta barn.

Enligt limboteologin har odöpta barn inte tillträde till himlen och de förtjänar inte heller helvetet. Nu tycker katolska kyrkan att det är dags att göra upp med detta trams och påven förväntas ta beslut senare i år.

Jag är övertygad. Alla barn kommer till himlen.

Nu förpassas limbo till barnkalasen. Jag är böjd (*-*) att tycka att det är en trevlig lek.

Kom igen Securitas visa G4S


Kilopriset på den gula tre skilling banco var vid senaste föräljningen 562 miljarder kronor.
I sommar är det 150 år sedan det rara, Tre skilling banco gul, stämplades i Kopparberg i Västmanland (Örebro län). Detta frimärke betecknas som världens dyraste och när det senast såldes till en privatperson på en auktion i Köpenhamn 1998 uppgick köpeskillingen till 15 miljoner kronor.
För kostsamt att visa
Nu visar det sig att turistbyrån i Kopparberg inte har råd att låna frimärket under sommaren för att visa upp det. Försäkringskostnader och bevakning skulle bli alldeles för kostsamt.

Tänk vad kul det hade varit om någon marknadsnisse på Securitas kom på att man skulle sponsra äventyret och låta ett gäng väktare åka till Kopparberg för att bevaka detta världsberömda frimärke. Den svenska världskoncernen kan ju om inte annat missa chansen genom att konkurrenten G4S (Group for Securicor) kommer på samma briljanta idé.
Spännande historia
Historien om det gula feltrycket är spännande redan från början då det hittades av den fjortonårige, sedemera överstelöjtnanten, Georg Wilhelm Backman putanför Västerås. Han sålde märket till en frimärkshandlare i Stockholm för sju kronor och på den vägen är det.
Och om man får tro Svenska Dagbladet så finns det spännande historier kring företag också idag. Läs artikeln i SvD från den 26 juli 2005, Frimärkssamlare i skalbolagshärva
Ölassociationer
Frimärket har under många år givit namn åt en känd ölsort. Det är småländska Banco bryggerierna (som under 90-talet ägdes av Refaat el-Sayed) i Skruv som sedan mellanölets dagar haft produkten "Tre Skilling Banco" i sortimentet. Just nu finns inte Tre Skilling Banco som öl efter att Banco brygggeri 2002 köpts upp av? Ja just det - ironiskt nog - Kopparbergs bryggerier.

Andra bloggar om: ,

Varför vänta


Skatteverket skickar ut Inkomsdeklaration 1 (för löntagare, pensionärer m.fl.) i början av april. Senast den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad.
Men varför vänta? Igår lades deklarationerna ut på Internet och nu har jag deklarerat från soffan trots att jag har lite avdrag och bilagor som ska kompletteras. Det funkar alldeles utmärkt.
Hej mor!
Nu behöver Du inte fråga. Jag har deklarerat.
Andra bloggar om:

Fixa en könsneutral skylt

Mariestad är som bekant den gamla residensstaden i Skaraborgs län uti Westgiotharnas land. Nu har kommunpolitikerna vänt sig till kommunikationsdepartementet för att få tillstånd att sätta upp en "fru gårman". Man vill alltså ha en skylt som markerar övergångsställe men där mannen på skylten ersatts av en kvinna. Kommunstyrelsens ordförande Ulla Göthager (s) anger som argument att detta är en åtgärd i jämställdhetens tecken och samtidigt vill man hylla "herr gårmans" skapare Karl-Gustaf Gustafsson.
Nu är detta, enligt min mening, fel väg. Det finns skäl att ändra "herr gårman" men man ska inte ha en rik flora vägmärken. I stället ska vi göra som i Norge. Där införde man förra året en könsneutral skylt (se bild) efter initiativ av Likestillingsombudet (motsvarar Jämställdhetsombudmannen). Möjligen är det lite mycket man över norrmännens könsneutrala skylt.

META: På den nya skylten "Varning för gående" som kommer den 1 juli 2007 verkar det som att det är en man som håller en flicka i handen.
Andra bloggar om:

2007-03-23

Volvovigilans och fyra ventilhattar


UPDATE 2008-03-20, Jag kan garantera att Bilia uppskattar och belönar den som återfinner deras stulna bilar.
2007-03-23
Vigilans är en term man använder för att beskriva att man vakar över en tillverkningsprocess eller när en radarobservatör tittar på sin monotona skärm.
Jag ägnar mig ofta åt att spana efter Volvobilar och har de senaste dagarna funderat över vem av grannarna som köpt en ny fin Volvo V70 Classic. Idag tog jag mig en närmare titt på bilen och blev fundersam över att den hade registreringsskyltar som var tillverkade 2005. Nu råkade jag veta att Volvo Classic kom i januari 2007 och att ingen V70 från 2005 har blinkers på backspeglarna och min misstänksamhet växte. Jag kollade lite på Larmtjänsts webbplats och hittade en bil som stals i en bilhall förra veckan.
Biliahandlarna kom före polisen och var naturligtvis glad över mitt fynd. En som inte blir glad är busen som ställt bilen för att låta den kallna. Men han kan ha det. Dessutom har han för vana att köra utan bilbälte.
Nu tycker jag att jag kan få en hygglig rabatt nästa gång jag köper bil. Jag hittade trots allt en bil värd 300 000 kronor. Eftersom jag har en likadan bil som den stulna frågade Biliahandlaren om jag ville ha något till bilen. Jag kom då på att jag satt på sommardäck igår och att de saknade de där ventilhattarna. Undrar om man vågar fråga om man kunde få fyra ventilhattar till däcken.
Volvo är bra och Bilia också.

Alhem och vargen

Överåklagaren Sven-Erik Alhem i Malmö har åsikter om allting. Han för in sin yrkeskompetens i alla upptänkliga frågoroch man kan tycka att det blir för mycket. Men jag har också åsikter om allt.

I morse var Alhem bra i TV 4:as morgonsoffa om varg i polemik med Lars-Erik Kalles, Jägareförbundets ordförande i Dalarna, och jordbruksministern Eskil Erlandsson. Lars-Erik Kalles föll i fällan och avslöjade sin debattnivå med antydan till argumentet: Ni skåningar kan ju tycka, ni har inga vargar och vet inte hur det är. Vidare blev han avklädd genom att framföra argumentet att folk inte vågar gå ut i skogen och plocka bär. Alhem kontrade naturligtvis med frågan om när en människa sista blev angripen av varg.

Det spelar ingen roll att man inte vet om Alhem uppträder i form av åklagare eller folkpartistisk politiker. Han har ofta relevanta synpunkter som synes grundade i självupplevelse.

SvD 22 mars, Utökad rätt att skjuta rovdjur

Andra bloggar om:

2007-03-22

Nu blev det för mycket

Jag tillhör dem som beklagar att Djurskyddsmyndigheten läggs ned den 30 juni i år. Myndigheten har förlöjligats i media och knappast någonstans i debatten har någon på allvar uppmärksammat alla bra beslut och riktlinjer som tagits fram. Läs till exempel det enormt bra beslutet om sjölejon på cirkus. Jag är övertygad att historien kommer att konstatera att djurskyddet verkligen gynnats av en egen tillsynsmyndighet.

Men frågan är om inte SvD:s kolumnist Anna Larssons text med rubriken "Skona djurskyddet och lägg ner djurparkerna" går lite väl långt. Med utgångspunkt från hur djuren har det i djurparker och att vi med dagens tillgång till information inte behöver djurparker i undervisningssyfte tycker hon att djurparkerna ska bort.

Slutklämmen i kolumnen lyder:
Det är inte Djurskyddsmyndigheten som behöver läggas ner. Lägg ner Skansensdjurpark istället.
Tyvärr är detta inte ett helt bra argument när man vill försvara och lyfta fram djurskyddet. Det blev liksom lite för mycket och jag funderar på om Anna Larsson är ironisk. Det är min övertygelse att djur kan ha det bra i djurparker. Men djur på cirkus är jag skeptisk till. Och det har Djurskyddsmyndigheten också varit. Förslaget till ny föreskrift för hållande av djur på cirkus

Om Djurskyddsmyndigheten har jag skrivit tidigare

Andra bloggar om:

2007-03-21

Riddarutrustningar stulna

Nätnyheterna på Hela Gotland berättar att tjuvar har stulit ett antal riddarutrustningar och ringbrynjehuvor i Kapitelhusgården på S:t Drottensgatan i Visby. Mest illa är att det är gamla orginal och de ägs av länsmuseet.

Polens abortlagstiftning kränker mänskliga rättigheter


Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg har idag avkunnat dom i fallet Tysiac mot Polen. En 35-årig polsk kvinna, Alicja Tysiac, har tillerkänts ett skadestånd på 25 000 Euro då hon förvägrats abort.
Bakgrunden är att kvinnan led av en ögonsjukdom som skulle förvärras om hon födde ytterligare ett barn. Risken för total blindhet var övervägande. Men i Polen är abort förbjuden om inte kvinnans eller barnets liv är i fara och man tillåter alltså inte abort för förebyggande av sjukdomar. Kvinnan fick inte abort och efter att ha fött barnet har hennes synskärpa reducerats väsentligt med påföljd att hon svårligen kan arbeta och försörja sina tre barn. Nu är hon pensionerad och lever på ett knappt statligt underhåll.
Europadomstolen konstaterar nu att tillämpningen av den polska lagstiftningen kränkt kvinnans mänskliga rättigheter som de anges i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
En polsk kvinnorättsgrupp uppskattar att det endast utförs 200 legala aborter i Polen varje år.
Andra bloggar om:

Blott Sverige svenska poliser har

Bilden föreställer en dansk politibetjent
När justitieminister Beatrice Ask på dagens SvD Brännpunkt uttalar att Bodström är okunnig och fördomsfull fortsätter hon den låga debattnivå som de tu ägnat sig åt sedan den nya regeringen tillträdde. Det är inte långt borta med en invektivens ordning.
Nu fajtas det om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete i säkerhetsfrågor - det så kallade Prümfördraget. Avsikten med Prümfördraget är bekämpa särskilt terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration. Men fördraget ger också Sverige möjlighet att på eget initiativ be poliser från andra medlemsstater att ingå i en gemensam insats för att förebygga brott eller upprätthålla den allmänna ordningen.

Beatrice Ask vill att utländsk polis ska kunna uppträda i Sverige och hon ger bilden av hur finländsk polis skulle kunna ingripa vid ett bankrån i Pajala om svensk polis har lång framkörning. Bodström, som säger sig vilja stödja polissamarbete, slår ifrån sig och säger att förslaget skulle kunna innebära att polisen i en baltisk stat ska kunna agera någonstans i Sverige om man anser att det är överhängande fara.

Jag är benägen att hålla med Bodström. Det är full tillräckligt att utländsk polis, som sker t.ex. vid högriskmatcher i fotboll, kan vara på plats i Sverige och stödja svenska poliser i spaning och underrättelseverksamhet. Men att låta utländska poliser verka som polismän i Sverige och därmed tilldelas polisens våldsmonopol är skrämmande. Man kan också fråga sig om utländsk polis verkligen vill verka i ett annat land. När de ingriper i Sverige är det svensk lag som gäller och hur lätt är det för en finsk polis att veta hur svenska domstolar ser på t.ex. nödvärnsrätten vad gäller bruket av tjänstevapen. Polislagstiftningen variera också väsentligt vilket vi såg exempel på i Danmark där polisen uppenbarligen har större möjligheter att frihetsberöva presumtiva ordningsstörare än vad den svenska polislagen ger utrymmer för. Det är värt att notera att det just nu pågår en process i Italien där amerikanska polismän och militärer är brottsmisstänkta efter att ha verkat på italienskt territorium.

De europeiska polisutbildningarna skiftar i kvalitet med allt från kvalificerade högskoleutbildningar till learning by doingkoncept. En dansk politibetjent har 43 månaders utbildning bakom sig och har sannolikt en väsentligt större kompetens än en värnpliktig italienska karabinjär. Men de är båda poliser.

När Ask talar om brådskande hjälp från finländsk och dansk polis känns det som relativt ointressanta behov. Gränsen mellan Sverige och Danmark är en vattengräns och när det gäller landförbindelsen via Öresundsbron gäller redan idag att de två ländernas polis kan göra ingripanden i respektive land om insatsen påbörjats i det egna landet. I Haparanda finns Sveriges och Finlands polis i samma hus och i övrigt kantas landgränsen av glest befolkade områden. UPDATE: Det finns inget gemensamt polishus i Haparanda. Planerna avskrevs i maj 2006 p.g.a. den finska polisens medelsbrist.

Intressantare hade kanske ett samarbete med Norge varit men det är ju inte aktuellt inom ramen för Prümfördraget.

Det finns andra delar att kritisera Bodström för
Thomas Bodström har tvivelsutan under sin statsrådstid verkat för ökat europeiskt polissamarbete. Detta såg vi exempel på för några veckor sedan då dansk polis lånade in svenska polisfordon i samband med Köpenhamnsupploppen.

Vad Beatrice Ask bortser från i sin artikel är att Bodström också har andra invändningar när EU:s ordförandeland Tyskland nu föreslår att Prümfördraget ska inkorporeras i EU.s regelverk och därmed omfatta alla EU-länder. Bodström menar också att det är tveksamt om det är rimligt att andra länder får onlinetillgång till andra staters fingeravtrycks- och DNA-register. Detta är en fråga som är väsentligt intressantare än Beatrice Asks exemplifiering av hur Finlands polis ska kunna ingripa vid ett bankrån i Pajala. Här kan hon pressa Bodström på argument. Just denna typ av gränsöverskridande brottsspaning är det verkligt intressanta i europeiskt polissamarbete. Det är också en verksamhet som den egna staten kan kontrollera och reglera för att åstadkomma rättssäkerhet.

Andra bloggar om:

2007-03-20

Två tranor i Häggum

Nu börjar det röra på sig i Westgiotharnas land. Idag räknade fågelspanarna in 1950 tranor som flög ut över Hornborgasjön för att sova. Men viktigare är dagens rapport från Häggum som säger att två tranor spatserade på en åker. Nu ligger förvisso Häggum inte långt från Hornborgasjön men det är ändå en bra och säker observation. -Mycket pampigare än om man åker och tittar på dom i massorna vid Hornborgasjön- säger observatören.

Thatcher blev en bronslady


Järnladyn Thatcher blir film skriver DN. Filmen kommer tydligen att utspela sig under tiden för Falklandskriget.
Baronessan Margaret Thatcher Thatcher of Kesteven kallades Iron Lady men faktum är att hon i februari blev Bronze Lady. Då invigdes nämligen den första statyn föreställande en levande förutvarande brittisk premiärminister. Statyn finns i en foaje i underhuset - House of Commons.
Redan 2002 drog sig Thatcher tillbaka från offentligheten på grund av sviktande hälsa men i samband med invigningen av statyn dök hon upp och gjorde en skarp och självdistanserad kommentar:
-I might have preferred iron - but bronze will do. It won't rust. And, this time I hope, the head will stay on.
Saken är nämligen den att en arg gubbe för några år sedan slog sönder en marmorstaty föreställande Thatcher. Brons är som bekant legering av koppar och andra metaller, vanligen tenn.
Synd att hon blev kompis med skitstöveln Augusto Pinochet Ugarte och medverkade till att han aldrig kunde rannsakas för sina avskyvärda brott.

Viktigt och mindre viktigt

Gudrun Schyman
Rubrikerna i medias kommentarer av Fichtelius intervjuer med Göran Persson har handlat om orden kring Carl Bildt och nu ikväll avslöjanden om Gudrun Schymans bristande kompetens och omdöme. Persson levererar föga överaskande sanningar om hur Gudrun Schyman hamnat snett och det är ju uppenbart att hennes parti inte förmådde tala klarspråk med henne i tid.

Persson om kungen
Höjdpunkten i avsnitt 1 var Perssons varma och uppskattade ord om kungen. Det handlar inte om något lismande utan en ärlig uppskattning av en hårt arbetande statschef. Det är bra att bilden av kungen förmedlas av någon än Hey Baberibagänget. Om vi blickar tillbaka i tiden kan vi konstatera att Olof Palme var en person som betydde enormt mycket för det alltigenom positiva eftermälet till Gustav VI Adolf. Det är alltså bra att kungen redan under sin livstid ges dessa positiva omdömen.

Persson om Israel
Men kvällens avsnitt beskrev på ett bra sätt något av det mest intressanta under Perssons regeringstid. Nämligen hans i grunden positiva hållning till staten Israel. När han säger att kibbutzen under hans ungdom betraktades som det bästa i socialism förstår man att han är ärlig i sin hållning till Israel.

Frågan som återstår är hur det senaste årens händelseutveckling påverkat hans positiva inställning och om han fortfarande i grunden litar på den i grunden demokratiska staten Israel.

Andra bloggar om: ,

Kacka kommer från latin

För en tid sedan konstaterade jag att jag inte förstod uttrycket "kacka i det blå skåpet". Men småningom går det upp, via Nina på "Tankar och vattenskvalp" att Janne "Loffe" Carlsson använder uttrycket i filmen Sällskapsresan 1 och jag förstå ungefär vad som avses. Givetvis missleder jag mig själv genom att tro att kacka är slang. .UPDATE: Rätt uttryck i filmen är "Skitit i det blå skåpet"

Idag kom jag plötsligt på att man säger "kacka i eget bo" vilket betyder att man talar illa om sina egna eller sig själv. Då slog det mig att Nationalencyklopedien kanske har svaret.

Och visst. NE förklarar att verbet kacka innebär "ha avföring". Vidare berättar man att ordet är belagt sedan 1640 och härleds ur ett ljudhärmande barnord. Slutligen konstateras att latinet har ordet cacare med samma betydelse. Intressant är också att substantivet för ordet är kackande.

Kackalorum däremot är en skämtsam latiniserande bildning till ordet kackla. Detta är givetvis också ett ljudhärmande ord.

Svenska Akademiens Ordbok om kacka

DN:s språkexpert Catarin Grünbaum har skrivit om det blå skåpet

2007-03-19

Vem är jag


I ett utflöde av narcissism är vi många som emellanåt googlar på vårt eget namn. Jag valde dock att bildgoogla på mitt för- och efternamn idag. Och bifogad bild dök upp!!!

Jag finns på Google. Alltså är jag.

När kommer DVD:n?


Tidningarna eskalerar nu i klippet från "Ordförande Persson" där Göran Persson säger:
-Jag är ju naturligtvis gynnad av att Bildt är så jävla dålig. Det är klart att jag undrar var han ska ta vägen killen
Carl Bildt kontrar omedelbart på sin blogg:

På andra [håll] tror jag nog att de mest [ses] som en bekräftelse på det som alla redan visste, nämligen Perssons ständiga tendens att tala illa om andra.
Det är skönt att se att även Carl Bildt i likhet med mig tappar ord i sin blogg. Men borde han inte sitta i båten och avvakta programmet innan han tar till kritiska ord. Det är ju faktiskt inte omöjligt att Persson i serien senare kommer att kommentera sitt möjligen dåliga ordval.

Men nu återstår frågan om när SvT släpper "Ordförande Persson" på DVD? Det kommer att bli en höjdare med massor av subtitles så att den kan spridas över världen. Vidare kan vi se directors cut och tänk alla blunders - ett skrattkalas utan lika kommer att bryta ut. Möjligen ser vi stuntscener med vinterbad vid Båven och tänk att kunna välja Carl Bildt, Mona Sahlins och KG Bergströms kommentarer scen för scen.

Det är nog läge att göra en trippel-DVD med en gång för att kunna smaska på med bortklippta bilder. Det enda som återstår är att lägga till bra musik.

Andra bloggar om: ,

Bra betyg till nyhetsbevakningen

Den 18 december 2006 bekymrades jag över att DN i sin nyhetsbevakning från Finland ägnade sig åt löjlig skvallerjournalistik och nästan uteslutande skrev om namnkunniga finländska politikers kärleksaffärer eller hur kändisar gör politisk karriär i vårt grannland.

Men de senaste dagarna före valet har DN skärpt sig och rapporterat bra från Finland. Förvisso har det varit svårt att se skiljelinjerna mellan de finländska partierna men man har åtminstonne kunnat redogöra för den politiska situationen i vårt grannland och idag berättar man om regeringsbildningsprocessen.

Andra bloggar om: , , ,

2007-03-18

Läs Calles Utsikt från ett tak

Calle Fridén på bloggen Utsikt från ett tak är byggjobbare och använder sin blogg för att berätta i ord och bilder om hur det är att jobba. Calle verkar ha fötterna på jorden även om han ibland är uppe på tak eller tar bilder från byggkranar. Idag berättar han om hur han möter den polske byggnadsarbetaren Tomasz som arbetar svart i Sverige. Calles artikel är klart läsvärd och ger ett perspektiv som vi inte alltid möter i denförenkalde svenska debatten.

När Calle och Byggnads slåss för utländska arbetares rättigheter handlar det inte om protektionism utan om grundtrygghet för anställda. Att det inte finns någon konflikt med näringslivet på denna punkt har jag i veckan konstaterat när jag läst ett pressmeddelande från Adecco i Norge. Adecco är ju som bekant en av världens största arbetsgivare och i Sverige är de välkända i bemanningsbranschen. Adecco i Norge rekryterar hantverkare i Norge för att erbjuda den norska ekonomin yrkeskunnig arbetskraft. Adecco Norge skriver:
Adecco har siden starten frontet norsk lønn i Norge, og inngikk sommeren 2006 tariffavtale med Fellesforbundet innenfor byggefagene. Gjennom sin aktivitet har konsernet skaffet hardt tiltrengt arbeidskraft til en byggebransje med historisk høy aktivitet. Konsernet leverer i dag til de fleste større entreprenører i Norge.
För Adecco Norge är det självklart att man ser till att polska byggarbetare som kommer till Norge får lära sig norska redan i Polen och att polackerna får vettiga löner.

Selskapet har ikke valgt den letteste, men den mest rederlige veien når det gjelder rekruttering av arbeidskraft fra Polen. De har jobbet på en langsiktig og ordentlig måte i stedet for å satse på kortsiktige gevinster, sier Petter Furulund, administrerende direktør i Servicebedriftenes Landsforening (SBL).
Norska Servicebedriftenes Landsforening är en del av Norges motsvarighet till Svenskt Näringsliv.

Adecco i Norge är smarta. De behandlar duktiga utländska arbetare på ett hedervärt sätt. Detta gynnar näringslivet i längden eftersom Norge kommer att få ett bra rykte. Sanningen är ju att de flesta polska arbetare inte åker till Norden. De åker i stället till England och Irland och många är de återvändade polacker som berättar om den misär de levt i och hur arbetskamrater har hamnat på samhällets skuggsida. När deras barn funderar på att åka utomlands för att jobba, kommer de att välja Irland eller Norge?

Läs Calles inlägg den 16 mars, Polsk gästarbetare berättar

Andra bloggar om:

Bajen sämst när det gäller - Gäller inte alltid


Edsbyn vann SM-finalen i bandy i förlängning. Helt otroligt. Grymt mot Hammarby.

Även om Edsbyn i slutet av andra halvlek kvitterade Hammarbys matchlånga ledning och förlängning är faktum trodde jag att vi skulle kunna säga: "Tji fick SvD:s rubriksättare som i en i övrigt trevlig artikel skrev "Bajen sämst när det gäller". Men det är klart. Rubriken uppmärksammar lite av charmen i Bajen men någon gång måste även Bajen ledsagas. Så skedde inte idag.

Hammarby bandys ekonomi
Nu måste bandyportföljen fyllas med många sköna slantar för att reda upp Hammarby Bandys sargade ekonomi. Bollnäs Gif har liksom Hammarby Bandy tidigare haft en ansträngd ekonomi och sommaren 2003 var man bara dagar från konkurs enligt DN. Bollnäs ordförande Olle Nilsson-Sträng berättar om sänkta kostnader och alternativa intäktskällor och som den sportsman han är delger han gärna Hammarby Bandys ledning sina erfarenheter.

Djurgårdare höll på Hammarby
Ytterligare en hedervärd person idag är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som i en tv-intervju under matchen deklarerade att hon höll på Hammarby. Detta trots att hon är inbiten Djurgårdare. Om kulturministern i egenskap av idrottminister har lite tid över kanske hon kan övertyga sin politikerkollegor i Stockholm att de bör bygga en bandyhall också i Stockholm. Då kanske Djurgårdens IF kan komma att göra repris på sina SM-guld i bandy 1908 och 1912.

Tomas Brolin
En av de bästa tv-bilderna från matchen var hälsingen och fotbollsspelaren Tomas Brolin iförd Hammarbyhalsduk. Är man från Hudik är det uppenbart inte Edsbyn som gäller.

Bandy är tv-mässigt
Trots att bollen är liten och inte syns i tv-ruten finns det tv-charm också i bandy. Eller vad sägs om Peter Jihdes kommentarer där han står i skridskor mitt på planen. Och visst är det kul att en reporter glider fram till utvisningsbåset och gör en intervju med Hammarbyspelaren Stefan Erixon där han sitter av tio minuter.

Sådant är livet för en Hammarbyare.

DN, Vilket lag blir svenska mästare
SvD, Guldet till Edsbyn
Sportbladet, Det är en som en saga

Hammarby Bandy

Andra bloggar om: , , ,

Sahlin intresserar

-Zlatan är svensk - det är sverigedemokraterna som ska förbli en "osvensk företeelse", sa Mona Sahlin i sitt jungfrutal som partiledare inför sossarnas extra partikongress. Hon talade också om hur politiken ska finnas till för ungdomar i ett samhälle som så starkt fokuserar på jämförelse och konkurrrens. – Det finns en jämförelsestress som drabbar ungdomarna och som oroar mig.– Kan vi erbjuda pauser i den här kampen? Kan det offentliga rummet bli mer avsexualiserat?, frågade sig Mona Sahlin. Retoriskt använde hon några citat som skulle kunna vara hämtade från ungdomars verklighet:
- Hur många har du blockat på MSN?
- Har du inga Cheap Monday?
- Är du alternativ?
- Får du pierca dig?
- Hur ofta tränar du? Vad har du för BMI?
- Vaddå, är du oskuld, typ?
- Nämen, har du lagt ut de där bilderna?!
- Såg du henne på snyggast.se?
Men jag fattar inte innebörden av alla begrepp hon svängde sig med för att exemplifiera. "Blockad på MSN" vet jag vad det innebär eftersom jag är blockad av mina barn. Nu blir det väl dock problem när fackets folk läser detta. De läser ju ordet som man uttalar facklig blockad. Knappast "blåkkad på emmessen".

Piercing har jag full koll på och jag vet till och med vad en "PA - Prince Albert" är. Huua. ("PA is a common form of male genital piercing" som engelskspråkiga Wikipedia uttrycker det). Och nu har jag tagit reda på att Cheap Monday är ett svenskt jeansfabrikat. Vad jag förstår är det ganska billiga märkesjeans och inte lika dyra som Reinfeldts, kungens och mina GANT-tröjor och Peak Performancejackor. :-)

Mona Sahlins linjetal
Andra
bloggar om:

Björklunds partiledare tycker att mobbning är okej

Igår såg jag TV 3:s humorprogram Extra Extra där en rad komikerpar skämtar till det och driver med allt och alla. Det är ett sevärt program som ger många skratt.

I veckans avsnitt hade man bjudit in Lars Leijonborg och även han var rolig med en uppenbar självdistans och förmåga till självironi. Men Lars Leijonborg gick över gränsen när han skämtade om sin företrädare på posten som utbildningsminister. När de andra medverkade alluderade på Leif Pagrotskys småväxthet hade Leijonborg det dåliga omdömet att hänga på. -När jag flyttade in på Pagrotskys rum fick jag höja bordet, sa Leijonborg och drog igång många skratt.

Leijonborgs statsrådskollega på departementet skolminister Jan Björklund har många gånger varit ute i debatten och krävt hårdare tag mot mobbning. Ett sätt att motverka mobbning är att klargöra att kränkningar genom ord är oacceptabla. Men Lars Leijonborg tycker uppenbart att det är okej att göra sig lustig över småväxta. En ståuppare kan nog få göra detta men knappast en utbildningsminister som ska vara ett föredöme.

Nu tror jag att Leif Pagrotsky klarar dessa övertramp men frågan är hur andra småväxta känner sig. Och Lars Leijonborg borde fundera på om det är okej att driva med folks hudfärg, sexuella läggning ekonomiska belägenhet. Var går gränsen?

Lars Leijonborg motverkar sitt eget partis hållning när det gäller hur vi förhåller oss till våra medmänniskor. När ska folkpartiet peta Leijonborg? Inte nog med att han grundluras av sin egen partisekreterare och tvingas råljuga i tv i samband med Siggeaffären. Han ger grogrund för mobbning på våra skolgårdar och i arbetslivet också.

Andra bloggar om: , , ,

Lustiga CUF-motioner 2007 avsnitt 2.

Då är det dags att riva av ytterligare en lustig CUF-motion och denna gång är det verkligen lustigt.

Skämtare har jag alltid gillat och göteborgsk humor är underbar. En likaså underbar stad är Göteborg som nu CUF Bohuslän vill göra till huvudstad i Sverige. Och med glimten i ögat har Peter Adielsson en mängd radikala förslag.

Efter att ha skrivit en lång recittext där han återger glada västskustska Dahlqvistmelodin "Det är dans på Brännö brygga" klämmer han i med ett radikalt yrkande.:
att Göteborg utses till ny huvudstad
att hela det kungliga slottet och andra instanser flyttas till Göteborg
att dans på brännö brygga görs till svensk nationalsång
att Gustav II Adolf utses till ett nationalhelgon

Frågan är om CUF:s stämma, där viktiga politiska frågor, debatteras är en lämplig tummelplats att driva gäck med det demokratiska grundfundamentet - motionsinstitutet. I och med att CUF i Bohuslän (Göteborg ingår väl lyckligtvis inte i det distriktet?) tillstyrker motionen visar man puerilitet och att man saknar känsla för en av den göteborgska humorns verkliga kännetecken - nämligen att sluta skämta i tid.

Men kanske borde jag kritisera motionen för att motionären tror att kungliga slottet är en instans när det i själva verket är en byggnad. Vidare att Brännö är ett egennamn som stavas med inledande versal och att man först måste motionera om införande av nationalhelgon innan man kan bifalla ett yrkande att utse en kung till detta.

Denna motion borde ha stannat på stämman i Bohuslän.

*- Puerilitet är när en vuxen person är barnslig.

Lustiga CUF-motioner 2007 avsnitt 1

Andra bloggar om: ,

2007-03-17

Ornitologer ser in i framtiden

I morgon är det 280 tranor vid Hornborgasjön om man får tro Transtatistiken. Men hur kan då spanarna redan i kväll vet hur många tranor som finns på plats i morgon. Jo det är nämligen så att "Dagens tranantal" är det antal tranor som räknades under föregående kväll, när fåglarna flög ut i sjön för att sova.

Detta är en typisk så kallad legal- eller nominaldefinition. Man bestämmer stipulativt vad ett begrepp betyder och allt blir solklart även om det allmänna språkbruket får sig en törn.

Nu ska jag räkna in familjen och se hur många som är hemma i morgon. Ingen tror jag eftersom ingen flugit ut i sjön för att sova. :-)

Gotländsk twingly

Innan DN och SvD började med Twingly var vi hänvisade till de omodererade "Kommentarer".

Detta med läsarkommenter är en vanlig tjänst på landsortstidningarnas webbplatser men kommentarerna är oftast få. Men idag aktiveras gotlänningarna på nyhetsportalen Hela Gotland till sympati för en krögare som ofredats. Tidningen skriver:
En restaurangägare i Roma blev på fredagskvällen ofredad av ett äldre par. Paret, som är i sextioårsåldern, skrek och förolämpade restaurangägaren, enligt dennes
anmälan till polisen. Vad som var upprinnelsen till bråket är oklart, men då parets förolämpningar och tillmälen syftade på restaurangägarens utländska härkomst kan det misstänkta brottet "ofredande" också komma att omfatta hets mot folkgrupp.
Gotlänningarnas reaktioner hittar du här

Synd att inte Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar har Twingly. Då skulle det bli många som bloggade om Gotland. Inte minst på sommaren skulle tidningarnas läsnummerförsäljning öka.

Andra bloggar om:

Nu kommer e-tidningen

DN berättar om nya bildskärmstekniker och skrivartekniker som ska göra det möjligt att läsa tidningen på ett alternativt sätt i framtiden. Personligen tror jag inte att det kommer att handla om utskirfter på plastblad och allt vad det spekuleras om. Det kommer i stället att handla om morgondagens bildskärmar.

Själv har jag lagt märke till att jag just nu läser snabbare på min bärbara dators TFT-skärm än i papperstidningen. Inte minst har jag blivit patologiskt beroende av hypertextlänkar och att kunna matcha med att läsa tidningen samtidigt som Nationalencyklopedien ligger i ett fönster på skärmen.

I morse blev det kö till morgontidningen vid frukostbordet och jag valde att läsa pdf-versionen direkt på nätet. Eftersom man i pdf:en kan välja förstoringsgrad är det lätt att få fram den textstorlek som skapar optimal läshastighet. Enda problemet är att det kan hamna lite marmelad på "Alt-tangenten".

Andra bloggar om:

Kvinnorna sviker Ségolène Royal

Den socialistiska kvinnliga presidentkandidaten Ségolène Royal möter sina tuffaste kritiker i de franska kvinnorna enligt en artikel i morgondagens Washington Post. Royal ligger nu på tredjeplats i opinionssiffrorna om vem som ska bli Frankrikes nästa president. Om man får tro Wahington Post handlar kvinnornas kritik om brister i kompetens och ledarskap.

Royal förföljs också hela tiden av interna politiska skandaler, förlupna ord och utspel. Nu senast var det socialistkollegan Eric Besson, som citerades i den franska tidningen Le Figaro när han uttalade att han fruktade för sina barns framtid om Ségolène Royal blir president. Eric Besson var tidigare Ségolène Royals ekonomiske rådgivare.

Tvivelsutan är det inte lätt för en kvinna att bli president i Frankrike. Det är alldeles för många som har svårt att tänka sig en kvinna på posten som president i "femte republiken". Frankrike ligger till exempel på föga hedrande 22:a plats bland EU:s 27 stater när det gäller andelen kvinnor i parlamentet (den direktvalda nationalförsamlingen och den av lokala församlingar valda senaten). Med sina drygt tolv procent kvinnor i parlamentet ligger man under länder som Afganistan, Pakistan och Förenade Arabemiraten när det gäller kvinnors representation.

Washington Post, 18 mars, For France's Female Contender, Women Are a Tough Audience
Le Figaro, 15 mars, Eric Besson "redoute" la victoire de Royal

Läs även bloggen Frenchly Speaking som berättar om att de franska vallagarna är väldigt hårda när det gäller att åstadkomma jämställdhet.

Andra bloggar om: ,

Vattentrams från Carlsberg


Tidigare har jag uttryckt besvikelse över att Carlsberg degenererar Ramlösas varumärke genom att låta Vichy Nouveau marknadsföras under det omständliga namnet "Ramlösa Vichy Noveau". Och de danska öltillverkarna har fullständigt tappat proportionerna.
Kvacksalveri och vattentrams
I år firar Ramlösa 300-årsjubileum och tänker sig en massa jippon i Helsingborg samtidigt som man har sikte inställt på att återigen bli störst på vattenmarknaden i Sverige. I raden av stolligheter presenterar man nya smaker och presenterar den nya smaken Grape genom att påstå att den är bra mot stress, oro, prestationsångest och jetlag. VATTENTRAMS
Ömsom vin ömsom vattentrams
Visserligen är det lite exotiskt att veta att Ramlösa kommer från en gammal hälsobrunn som ansågs bota röda ögon men produktionsansvariga Kaise-Marie Delden på Ramlösa har associationer bortom verkligheten då hon säger:

-Ramlösa är som ett vällagrat vin. Det tar 70 år innan regnvattnet sipprat ner
till källan, som ligger på 90 meters djup. Det vattnet vi köper i butiken är
alltså årgångsvatten från 1930-talet.
Viner har doft och smaker. De mognar och utvecklas. Vatten är gott och härligt men det smakar nada. Deldens jämförelse är VATTENTRAMS.


Sarek öl - vattentrams
Men Carlsberg är trogen sin huvudsakliga produkt och brygger naturligtvis även öl. En av deras ölsorter har det uppfriskande namnet Sarek efter nationalparken i den lappländska fjällvärlden. På burken står det "Ren svensk lager". Vad betyder detta? Innebär detta att Carlsbergs andra varumärken, Pripps Blå, Falcon och allt vad de heter är "Smutsig svensk lager". VATTENTRAMS.
Flaskvatten är vattentrams
Andra bloggar om:

Kola vippen

Dagens Nyheters språkexpert Catharina Grünbaum svarade för en tid sedan på frågan: Varifrån kommer uttrycket "kola vippen" om att dö?. Catharina Grünbaum berättar att det finns en mängd omskrivningar för det skrämmande ordet dö. Hen exemplifierar med uttrycken att man kan ta ner skylten, kasta in handduken, kila runt hörnet, segla vidare, trilla av pinn och logga ut. Ordet "kola" i "kola vippen" kommer från finskans kuolla, som betyder just 'dö'.

Att det är svårt att beskriva döden såg jag härförleden i ett yttrande från en rättsläkare som skrev:
Då dessa skador tillfogades N.N. var han död eller skulle livet fly inom ett par sekunder.
. "...livet fly" är också en omskrivning för "att dö".

Man kan kritisera rubriksättarna på DN som skriver: "Kola vippen - att dö en smula". Härigenom medverkar de i degeneringen av det känslosamma uttrycket "Att skiljas är att dö en smula".

Smart drag på sossarnas partikongress


Foto: Linus Hallgren, www.socialdemokraterna.se

Kongressledamot hänvisar till bloggen
Solnas oppositionsråd Johanna Graf tog alldeles alldeles nyss till ett nytt drag på den socialdemokratiska extra partikongressen. Hon konstaterade att hennes två minuters talartid inte räcker till särskilt mycket. I stället hänvisade hon till sin blogg där alla har möjlighet att göra sin röst hörd.

Johanna Grafs blogg hittar Du här

Bloggtätt på extrakongressen
Överlag verkar det ha blivit drag på bloggandet i samband med denna extra partikongress. Partiet har bjudit in tolv bloggare på elva bloggar som publicerar inlägg från sessionerna. De officiella s-bloggarna är Peter Karlberg, Helena Markstedt, Jon Worth, Hanna Finmo, Joel Malmquist, Erik Laakso, Matilda Ardenfors och Roya Hakimnia, Johanna Graf, Åsa Westlund, Anders Löwdin och Jonas Morian. Några av dessa bloggare är kongressledamöter.

En bra spaning kommer från Matilda Ardenfors och Roya Hakimnia som skriver ett inlägg med rubriken "En föråldrad retorik" där de kritiserar begreppet "broderskap".

Andra bloggar om: ,

Göran Persson blir kyrkvärd, men var?

Göran Persson kan bli kyrkvärd i Daga församling skriver Kyrkans Tidning och refererar till den partiledarintervju som tidningen gjorde i höstas.
Men där har tidningen fel. Förhoppningsvis drömmer Göran Persson inte om att bli kyrkvärd i just Daga församling för det kan han inte bli. Göran Persson bor nämligen i Helgesta-Hyltinge församling och enligt kyrkoordningen kan man bara bli kyrkvärd i den församling där man bor.
Enligt 4 kap. 24 § kyrkoordningen väljer kyrkorådet för mandatperioden kyrkvärdar bland dem som är döpta och röstberättigade i församlingen.
Nu tror jag dock att Göran Persson har koll på vilken församling han tillhör och vill Göran Persson medverka i gudstjänster i Daga församling får han väl bli gudstjänstvärd. Det finns uppgifter för alla i Svenska kyrkans församling och man är välkommen även till församlingar där man inte bor. Björnlunda, Gryt, Gåsinge-Dillnäs, Helgesta och Hyltinge är alla fantastiska sörmländska kyrkor på cykelavstånd från lantbruket på Övre Torp.

Men något om kyrkvärdskap sade Göran Persson inte i sitt avskedstal.

Wikipedia har en utmärkt artikel om kyrkvärdsämbetet
DN, Persson avtackades i riksdagen
Andra bloggar om: ,

2007-03-16

Grus grus


Nu börjar det bli dags att planera en utflykt till Hornborgasjön i westgoternas land.
Så här fint var det vid Hornborgasjön den 6 april förra året. Det var kallt och jag var tvungen att ha handskar på mig. Dunjackan gjorde verkan. Denna dag räknades det in 7 880 tranor vid Hornborgasjön. En havsörn och två fiskgjusar var också på besök även om de inte återfanns i mitt objektiv.
Åk till Hornborgasjön. Det är värt ett besök. Kolla in statistiken på: http://www.hornborga.com/transtat.asp
Passa på att besöka Varnhems klosterkyrka och fornborgen Ekornavallen.

Swedish armed forces versus US Military


Det är roligt att vara svensk och stolt över svenska myndigheter, som till exempel Försvarsmakten.
- Jag vill tro att vi blivit bättre på att uppfylla vår vision om ett positivt och inkluderande klimat för alla, oavsett sexuell läggning, men än är det för tidigt att slå sig för bröstet, säger Försvarsmaktens utbildningsinspektör, brigadgeneral Bengt Axelsson a propos att Försvarsmakten inrättat en befattning som hbt-handläggare.

Samtidigt hörs mörka röster i USA:s försvarsmakt¨: – Jag anser att homosexuella handlingar mellan två individer är omoraliskt och att vi inte bör tolerera omoraliska handlingar. Citat tillskrivs den högst rankade amerikanske militären (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), general Peter Pace i ett samtal om armén med journalister i måndags.

General Pace har nu delvis ångrat sitt uttalande och säger i ett pressmeddelande: -I should have focused more on my support of the policy and less on my personal moral views. Men ber om ursäkt, det gör han inte.

Den policy Pace refererar till lyder "Don’t Ask Don’t Tell". En sorglig sentens som gäller inom USA:s försvarsmakt och som förbjuder öppet homosexuella att göra militärtjänst.

Pace är inget annat än homofob och borde lära sig lite mer om hbt-frågor.

Om detta har Rose-Marie på Kulturbloggen också skrivit
The Independent, Homosexuality is immoral, says America's top general
CNN, Top general: Remark on gays were 'personal moral views'

Andra bloggar om: