2007-09-30

Jacob Hägg har gått på grund

Det är sjömätningsfartyget Jacob Hägg som gått på grund i Furusundsleden konstaterar jag genom att kolla på AIS:en*.
När ett sjömätningsfartyg går på grund är det lätt att vara lustig men jag undandrar mig detta.
Om jag själv skulle skriva rapport blev det något i stil med:
Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Jacob Hägg gick på grund på grund av att man mätte fel.
DN, Fartyg på grund

Fartyget Jacob Hägg är uppkallat efter gotlänningen, konteramiralen och marinmålaren Jacob "Jaques" Hägg (1839-1931).Medborgarplatsenprofiler

Efter åtta dagars frånvaro återsåg jag i dag Medborgarplatsen. För att vara en söndag utan match på Söderstadion var det ovanligt livligt kring Stockholms pärla nummer 1 - Medborgarplatsen. Sannolikt har den nya gallerian i Skatteskrapan bidragit till att Medborgaplatsen befäster sin tätposition som Stockholms trevligaste plats.

Jag har aldrig förstått tjusningen med Stureplan som ju är byggt vid ett gammalt dike som skiljer Östemalm och Norrmalm. Nu har den platsen dragits i skiten genom två puckade och hänsynslösa krögare från Kungsholmen. Dessa män går under namnet "Stureplansprofilerna".

Jag försöker nu vara först ute med att mynte begreppet Medborgarplatsenprofiler. De är hyggliga män och kvinnor som tycker att Medis är en bra plats. De uppskattar utsikten mot moskén och Katarina kyrka och de älskar det gula kaklet på Medborgarplatsens t-banestation. Sjävklart vägrar de gå upp i uppgång "Björns Trädgård" eftersom den inte är orginal.

Vi ses i Skrapan

Åklagare i ny skepnad

Det är väl ändå ett nytt fenomen att åklagare använder tidningarnas debattsidor för att argumentera kring pågående förundersökningar. Under ett par veckor har ett antal åklagare på en åklagarkammare i Stockholm varit djupt inbegripna i en debatt om bevisningen i våldtäktmål och i dag dyker vice överåklagaren Björn Blomqvist vid Riksenheten mot korruption upp och kritiserar TV 4:s agerande kring förundersökningen mot TV 4-journalisten Trond Sefastson.

Även om jag instämmer i Blomqvists kritik och delar hans uppfattning att TV 4-chefens polemik skadar tilltron till källskyddet tycker jag att det är tråkigt att åklagare i allt större utsträckning använder medierna för att skapa uppmärksamhet.

Det var bättre på den tiden då åklagare var relativt anonyma ämbetsmän som förde debatten om juridikens möjligheter och inskränkningar på symposier och i facktidskrifter. Frågan är om inte åklagarnas ökad mediatillvändhet skadar tilltron till deras funktion i rättsväsendet.

Självklart ska de svara på frågor och hålla presskonferenser men de bör inte diskutera pågående förundersökningar på debattsidor. Integritet skapar också respekt.

TV 4:s anklagelser skadar tilltron till källskyddet

2007-09-29

SvD öppnar ny webbplats

UPDATE: Jag noterar att SvD.se dagen efter sin nylansering uppenbarligen fått problem och återgått till sin gamla sida. Om problemen skriver chefredaktören på sin blogg.

SvD.se öppnade i dag sin nya webbplats och bland nyheterna finns tjänster som gör att man genom en knapptryckning kan tipsa vänner om artikeln på , Digg, Stumble Upon,
Del.icio.us, Ma.gnolia och Digga. Detta har jag tidigare sett på utländska sajter och givetvis är det bra att SvD nu är tidigt ute.

SvD.se rules.

Gammal väktare släppt


Ung väktare släppt säger SvD apropå att en 28-årig väktare som suttit häktad för medhjälp till grovt rån släppts på fri fot.

Utan att kunna verifiera det annat än med egen okulärbesiktning av väktare i allmänhet tror jag att en 28-åring faktiskt är en "gammal väktare".

Kor är heliga

I senaste numret av Djurens rätt (5/2007, finns inte på nätet) har man en intervju med den tidigare miljöministern i Indien, Maneka Gandhi (svärdotter till Indira Gandhi). Hon är starkt engagerad i djurrättsfrågor och miljö och berättar bland annat om de problem som kommer att uppstå när allt fler indier anammar den västerländska livsstilen och börjar äta kött. Det är sannolikt att Maneka Gandhi har rätt när hon säger att en vegetarisk livsstil är det enda som kan stoppa den globala uppvärmningen.

Ordet helig är ett helig ett mångtydigt ord som vi nog oftast använder som benämning på något som tillhör den gudomliga sfären. Det är därför underbart att läsa Maneka Gandhis okomplicerade svar på frågan om kor är heliga. Hon svarar:
- Det är självklart att de är heliga! Deras dynga används för att berika jorden, bygga våra hus, elda våra lampor, våra spisar och för att hålla borta myggorna. Kornas urin används både som pesticider* och som läkemedel. Kornas kärror tar skörden till marknaden och gör att priserna kan hållas nere och att oljeberoendet blir mindre. Kornas mjölk ger mat åt människor, även om jag inte är anhängare av mjölkproduktion. Hela vår ekonomi är beroende av dem.
Det är klart att kor är heliga

* Pesticider är kemiska bekämpningsmedel.

Maneka Gandhi på Wikipedia

Ett "t" betyder så mycket


Denna rubrik på DN hade blivit väldigt rolig om det stått "stoppat" i stället för "stoppad". Men å andra sidan är det också risk för missuppfattning om man tittar i artikeln på webben.
Andra bloggar om:

Partierna har också ansvar


Den socialdemokratiske riksdagsledmoten Hans Hoff reagerar nu på den politiska siutationen i Sundbyberg. Två moderata kommunpolitiker valde att lämna moderaterna för att bli socialdemokrater. Därmed fick Sundbyberg en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande.

Hoff uttalar i SvD att han vill att partierna ska få större makt över platserna i de valda församlingarna så att plötsliga avhopp inte kan förändra majoriteterna. .– Ska man prata klartext ska partiet kunna avsätta en person som lämnat partiet, säger Hans Hoff.

Det är bra att Hoff tar bladet från munnen samtidigt som han noterar komplikationerna som uppstår då vi i realiteten har personvalsinslag i vårt valsystem.

Men en fråga kvarstår från Sundbyberg. Att två moderater blir förbannade över sitt parti och ledarskapet kan var förståeligt. Det kan också vara förståeligt att dessa väljer att votera med socialdemokraterna. Men om jag förstår saken rätt har exmoderaterna blivit socialdemokrater på riktig. Borde inte det socialdemokratiska partiet ställa lite högre krav på ideologisk motiverad övertygelse innan man tar emot nya partikamrater. Att sverigedemokraterna i Helmsta tar emot en avhoppad moderat är inte särskilt förvånande men att socialdemokraterna gör det är anmärkningsvärt.
På sin webbplats skriver Hans Hoff som är från Slöinge i Halland: -
Jag försöker så långt det går att prioritera umgänge med familj och vänner samt hålla mig i form genom att motionera.
Och någon slö inge är inte Hoff. Han kommer att motionera om saken. Den är tyvärr nte tillgänglig på webben ännu.


Andra bloggar om: ,

2007-09-28

Det finns alternativa lösningar på meddelarskyddet

Svenska kyrkan har löst frågan om meddelarskydd genom att fack och arbetsgivare skrivit in en meddelarrätt i kollektivavtal.
Genom att kolla mobilräkningar har en privat arbetsgivare i vårdsektorn klurat ut att en anställd varit anonym källa i en artikelserie i DN där arbetsgivaren utmålades på ett ofördelaktigt sätt. Detta påstår i alla fall DN och drar åter igång debatten om privatanställdas yttrandefrihet kontra de offentliganställdas grundlagsskyddade rättighet att meddela sig med massmedia. Den kvinna som uppger att hon hotades med uppsägning efter att ha kontaktat DN säger:
När vården privatiseras försvinner meddelarskyddet samtidigt, det är det värsta av alltihop"
Tvivelsutan är de offentliganställdas meddelarfrihet ett viktigt inslag i den offentliga granskningen av stat och kommun. När offentlig verksamhet privatiseras faller detta skyddssystem bort och vanliga arbetsrättsliga regler om lojalitet gentemot arbetsgivaren kan innebära att en arbetstagare som med eller utan fog kritiserar sin arbetsgivare kan komma att sägas upp.

Naiva landstingsråd
Men när personallandstingsrådet Maria Wallhager (fp), säger att samma villkor ska råda för personalen oavsett om den verkar i privat eller offentlig verksamhet är jag rädd att hon underskattar svårigheterna. Man skulle kunna tro att landstinget med enkla avtalsskrivningar i sina upphandlingar skulle kunna garantera de privatanställdas meddelarfrihet. Men sanningen är att den grundlagsskyddade meddelarfriheten för offentliganställda ingår i ett mycket komplicerat rättssystem. Lite förenklat handlar det om en detaljerad sekretesslag där vissa tystnadsplikter kan brytas om den offentliganställde avser att meddela sig med media. Andra tystnadsplikter kan överhuvud inte röjas. Vidare är det i princip Justitiekanslern som ensam är utredare och åklagare på detta område. Den egna myndighetens chefer får alltså inte sjäklv ha räfst och rättarting om han eller hon läst något i tidningen som inte bort läcka ut.

Oppositionsrådet Ingela Nylund Watz säger att meddelarskyddet är grundlagsfäst och att det är mycket allvarligt att efterforska källor. Hon hoppas att regeringen har tänkt, eller tänker till i frågan, för detta måste regleras på högre nivå.

Vad Nylund Watz möjligen missat är att grundlagsregleringen i praktiken endast gäller gentemot det allmänna det vill säga stat och landsting. Sanningen är att en privat arbetsgivare faktiskt inte omfattas av något efterforskningsförbud.

Förhoppningen, eller är tendentiös misstänksamhet, att regeringen tänkt på detta är rätt lustig och frågan inställer sig om den förra regeringen tänkte på detta. I sanning ska jag säga att den förra regeringen faktiskt tänkte på detta. Regeringar har nämligen de senaste 30 åren tänkt på just denna fråga men man kommer ingenstans. Sannolikt därför att frågan är så komplicerad och rymmer många bottnar. De båda landstingsrådens uttalanden synes en aning naiva.

Svenska kyrkans lösning - meddelarrätt
Det går dock att värna om meddelarskyddet utan lagstiftning. Svenska kyrkan är ett exempel på detta. Före relationsändringen med staten omfattades Svenska kyrkans arbetsgivare och anställda av den grundlagsskyddare meddelarfriheten och efterforskningsförbudet. För att bibehålla det tidigare systemet skapades inom Svenska kyrkan ett kollektivavtal som innebär att man införde begreppet vilket syftar till att bibehålla de förhållanden som gällde då Svenska kyrkans anställda var offentliganställda.

Andra bloggar om: ,

DN, Hon tipsade DN - hotades med sparken
DN, Mycket allvarligt att forska efter källor

Källkritik av snitt

Möjligen drar kvällsredaktionen på DN lite väl stora växlar när de utropar "Outlaws har gett upp mc-kriget". Tidningen skriver vidare: - Jag pratade just med en person som sa att det stämde, säger en före detta medlem som vill vara anonym till DN.se.

Nog saknas det ganska mycket källkritik i denna artikel. För det första handlar det om hörsägen. En före detta medlem som talat med en "person". Sanningsvittnen radas på sanningsvittnen.

Video från Kyrkomötet

En video med inledningen vid årets Kyrkomöte finns på denna länk.

Länk till Kyrkomötet

Andra bloggar om: ,

Steg

Även om jag är en typisk kontorsråtta konstaterar jag att jag i dag gått 14 842 steg mellan Domkyrkoplan och Universitet. Det är nästa lika många steg som en undersköterska tillryggalägger på en arbetsdag.

2007-09-26

Jobba sent

Jag jobbar ganska sent på kvällarna/nätterna denna vecka. Jag frågade nyss en kollega om när han gick och la sig igår.
-04.30, svarade han.
-När gick Du upp då?
- Lite senare, blev det snabba svaret.

2007-09-25

30 år

Den 25 september 1977 förlorade jag min far. Snart är jag själv lika gammal som han var när han dog. Det känns konstigt.

Sorgen bär och mötena i drömmarna är många. De är alltid positiva.

2007-09-24

Uppsala möte 2007

Under kvällen har jag vandrat runt i Uppsala för att hitta en taktik.

Hur ska jag i morgon undvika Elfsborganhängaren och boråsaren Frasse från att fälla kommentarer om Hammarbys möte med Elfsborg på Borås Arena eller om det nu heter Hobbex Camp?

Som hammarbyare utgår man ju ifrån att det går åt skogen.

Men i morgon kommer jag att klä mig i mörk kostym och med högburet huvud möta Frasses blick. Hammarby vann med 2-1 på besök i westgiotharnas land. Jag inser givetvis att Hammarby inte kommer att kämpa om guldet och unnar ödmjukt Elfsborg eller Kalmar framgångar.

Stora slag har tidigare utkämpats i dessa trakter av Västergötland. Den 19 januari 1520 stod en drabbning på Åsundens is utanför nuvarande Ulricehamn. Svenskarna under Sten Sture den yngre besegrades av en dansk armé under Otto Krumpen. Dock åkte den danske ockupanten på nöten på Hammarbys hemmaplan vid slaget vid Brännkyrka den 27 juli 1518.

DN, Hammarby vände i Borås

Andra bloggar om: , ,

2007-09-23

En miljard åttahundra miljoner kexchocklad

I Sverige snattas det för nio miljarder kronor årligen i dagligvarubutiker. Varje dag utsätts handeln för 2-3 rån, 40-50 kontokortsbedrägerier och 55.000 stölder/snatterier. Detta till trots kan det vara rätt, att som Örnsköldsviks Allehanda, skriva om de mindre tillgreppen.

En miljard åttahundra miljoner kexchoklad. Det är mycket det.

Tänker Hillevi Larsson på vad hon säger


Igår skrev jag om kungens förläningar av medaljer. Läs här.

I dag rullar debatten vidare på SvD.se där bland andra den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson uttalar sig.

Jag utgår ifrån att det är i egenskap av ordförande i Republikanska föreningen som Hillevi Larsson kastar ur sig den illa övertänkta kommentaren:

–Kungen ska vara en galjonsfigur och därför är det olyckligt att han personligen har inflytande över vilka som ska få de här medaljerna. Det bästa vore helt enkelt att en jury på ett neutralt sätt får utse medaljörer.
Hillevi Larsson fortsätter sitt förenklade resonemang genom att dra slutsatsen att Sveriges statschef skall vara en symbol, utan politisk makt. Det är i och för sig riktigt och en av finesserna med vår konstitutionella monarki men nog drar hon lite stora växlar på vad utmärkelsemedaljerna har för betydelse. Med detta resonemang skulle kungen och drottningen inte kunna bjuda på middagar eller delta i officiella aktiviteter. I den Hillevianska världen är ju sådant politisk makt.

Men hade Hillevi Larsson suttit i konstitutionsutskottet hade hon nog behövt fundera lite mer över vad hon egentligen säger. Jag tror inte det är möjligt, utan grundlagsändring, att förbjuda kungen att hantera medaljer och i realiteten ger Hillevi Larsson utmärkelssystemet legitimitet då hon upprörs. Konsekvensen av hennes synpunkter blir att regeringen som representant för statsmakten måste förstärka sitt belöningssystem. I likhet med de flesta andra stater måste då Sverige återinföra ordensväsendet och börja dela ut Wasatrissor och hänga serafimerorden igen.
Själv är jag skeptiskt till ett statligt ordensväsende men om Hillevi Larssons tankar vinner gehör kommer även jag att tycka att den gamla ordningen ska återinföras.

Kan en socialdemokrat ta emot medalj
För några år sedan frågade jag en socialdemokratisk politiker hur han tänkte när han tog emot Konungens medalj av 12:e storleken i Serfimerordens band.

-Jag är glad, svarade han. -Nu för tiden kan en arbetargrabb som jag få medalj av kungen. Det är nya tider.

Men i Republikanska föreningens värld lever vi kvar i Oscar II:s tid. Vår kungs ordspråk är kanon - För Sverige i tiden.

Den 6 juni nästa år kommer Göran Persson att förlänas H.M. Konungens medalj i 12:e storleken att bäras i kedja runt halsen. Tro mig. Han kommer att ta emot den.

Andra bloggar om: ,

Marcel Marceau död


Jag läser på BBC att den franske mimartisten Marcel Mangel med artistnamnen Marcel Marceau avlidit igår 84 år gammal. Jag har en känsla att mimkonsten nästan bara fungerar vid liveframträdanden i en mycket liten teaterlokal. Men Marceau gjorde i och för sig bra ifrån sig i Mel Brooksfilmen "Det våras för stumfilmen" med sin och filmens enda replik: "-No".
Wikipedia är underbart. Under tiden jag loggade in på Wikipedia för att komplettera uppgiften om Marceaus dödsdag, jag behövde verifiera datumet, var det en annan wikifantast som kompletterade uppgiften. Snabba puckar.

2007-09-22

Objuden gäst

skriver SvD och DN.

Javisst. Kommer Sverigedemokrater hem till mig så får de gå hem.

Tjuv på häst

Jag läser en nyhet i Sydsvenskan som får mig att bli minst sagt fövånad. Under rubriken "Tungt kriminella till häst i det fria berättar man att sju intagna på Kirsebergaanstalten i Malmö varit ute och ridit islandshäst i Sjöbotrakten.

Hela artikeln vimlar av insinuationer och misstänkliggöranden. Inledningstexten är talande:
Rånare och andra kriminella uppsuttna på islandshästar strövade i går mellan gårdarna i Blentarps utkanter. Kriminalvården bjöd på en fem timmar lång Skåneutflykt i hästtrakterna sydväst om Sjöbo. Fångarna red in i byn. Ställde hästarna vid en lada. Klev in på Blentarps Byakrog. Och åt en dagens. Grekiska färsbiffar med potatisgratäng och sås.
Bra Kriminalvården. Självklart ska ni ta ut intagna och personal på ritt om det bedöms säkert. Det gör gott och visar på en fin sida av livet. Långt ifrån våld och de egotrippar som kännetecknar kriminaliteten. Det är bra att personal och intagna får positiva gemensamma erfarenheter i stället för det eviga tjafset på avdelningarna. Den som sett ljuset hittar vägen ur mörkret. Hästliv är ljus.

Buu för Sydsvenskans reporter Tobias Barkman som antagligen tycker att fångar ska sitta på vatten och bröd.

Andra bloggar om: ,

Gudrun Schyman


Spegelbild av vårt samhälle
Det är givetvis bra att SvD.se uppmärksammar den sneda könsfördelningen när det gäller H.M. Konungens medaljförläningar. Detta är givetvis inte kungens fel utan visar bara att vi inte nått särskilt långt när det gäller samhällets toppositioner. Vi har aldrig haft någon kvinna som utsetts till överbefälhavare. Ingen kvinna har ännu heller inte valts till ärkebiskop, statsminister, ordförande i Högsta Domstolen eller Regeringsrätten. Vi har bara haft en kvinna som talman [här glömde jag Birgitta Dahl] och en kvinna som president i Svea hovrätt. Båda dessa bär Konungens medalj av 12:e storleken med kedja.

Gudrun Schyman
Mest förvånande är det ända att Gudrun Schyman försöker sig på en kommentar i artikeln. Som republikan borde hon överhuvudtaget inte tycka någonting om detta. Att vara republikan uppfattar jag som att man har en principfast inställning till statsskicket. Då kan man knappast se de insignier som är förenade monarkin som politiska medel. Gudrun Schyman tillhör ju inte gänget som har verkat för att ett staligt ordensväsende återinförs.

Kul kommentar om 'Hovkalender 2007
En av familjemedlemmarna kom med en kul kommentar igår. En gäst hade på kvällen suttit och tummat på Hovkalender 2007 och den blev liggande på soffbordet. Hemkommen från stallet fälls kommentaren: -Vadå, handlar den där boken om hur hovarna växer under året?
En liten kommentar
Senast kungen delade ut medaljer var på nationaldagen. Av de som förlänades Konungens medalj av 8:e storleken i högblått band var tre kvinnor och två män. En av kvinnorna var ECPATS generalsekreterare Helena Karlén för värdefulla insatser i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn.

Tolgfors är baptist

Sten Tolgfors har en likhet med presidenterna Harry S Truman, Jimmy Carter och Bill Clinton. De är alla baptister.

Jag läste i går i Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundets tidning Sändaren att den nya försvarsministern Sten Tolgfors är baptist. Detta faktum bekräftas i tidningen av en lokal pastor i Örebro och det är naturligtvis en av förklaringarna till att försvarsministern som ung vägrade bära vapen.

regeringens webbplats anges Tolgfors medlemskap till Moderata Samlingspartiet, Svenska Röda Korset och Rotary International men den sympatiska församlingen i Örebro har man tydligen glömt.

Idag finns drygt 17 200 baptister samlade i cirka 225 församlingar i Sverige. Baptister har genom sin öppna attityd tvivelsutan spelat stor roll i kampen för demokrati och religionsfrihet. Medborgarrättsledaren och baptistpastorn Martin Luther King Jr (1929–68) är kanske ett av de tydligaste exemplen på detta.

Läs notisen - Baptistsyskon

Andra bloggar om:

2007-09-21

Bärsärkagången

Jag läser i DN att de boende i bostadsrättsföreningar med småhus är de verkliga förlorarna när de nya fastighetsavgifterna ersätter fastighetsskatten. I artikeln berättar man om bostadsrättsföreningen Djingis Khan i Lund och det är inte utan att man tycker lite synd om bostadsrättsinnehavarna. De betalar en ordentlig slant för att köpa sin bostadsrätt men kan inte, till skillnad från oss med egna hem, dra av för de lån som belöper på fastigheten. Bostadsrättsföreningen måste ju ta in räntekostnaderna på avgifterna och dessa betalas av medlemmen med skattade medel. Många av bostadsrättsföreningarna med småhus har varit förlorare förr. Inte minst då bostadsfinansieringssystemen lades om på 90-talet.

Djingis Khan är ett kaxigt namn på en bostadsrättsförening.

Men i en annan del av Lund finns Sveriges coolaste gatuadress - Bärsärkagången. Tänk bara hur det låter om någon är våldsam eller ägnar sig åt skadegörelse på denna adress. Pettersson har gått bärsärkagång på bärsärkagången. Jag klistrar in en kartbild som visar till Bärsärkagången i Lund.Bostadsrättsföreningen Djingis Khans webbplats

2007-09-20

Löjligt om uniformer


SvD skriver att Rikspolisstyrelsens förslag om ny polisuniform med snällare framtoning sågas av Polisförbundet och lokala polismyndigheter. I artikeln tonar fram en tjurig nejsägarkultur och tyvärr är det Polisförbundets ordförande Jan Karlsen som står för klagosången.

Först beklagar sig Karlsen över att den bakomliggande utredningen innehåller sakfel. Men vem bryr sig om detaljer som att pikétröjan är mörkblå och inte svart som utredningsmannen skrivit. Varenda människa uppfattar ju uniformen som svart.

Därmot surnar jag till när SvD okunnigt skriver om pikettröja. Det heter pikétröja och syftar på sticktekniken. Inte att skjortan ibland används av poliser som tillhör piketen. Pinsam felskrivning.

– Rapporten är dåligt förankrad i verkligheten. Man har misslyckats med att få poliserna i fält att känna sig delaktiga i diskussionen, fortsätter Jan Karlsen. Han har säkert rätt i att man misslyckats med diskussionen. Frågan är hur lätt det är när några tongivande poliser protesterade omedelbart efter att rapporten skrevs. Jag tvivlar på att viljan finns att verkligen förstå förslagets bevekelsegrunder.

Karlsen talar om "poliserna i fält". Detta är möjligen ett mindre bra uttryck när det faktiskt handlar om en polis som med viss rätt anklagas vara lite väl macho och ramboinspirerad. Förvisso används förledet "fält-" när det gäller socialsvängen men vanligast är nog den militära kopplingen. Karlsen hade nog tjänat på att använda mer neutrala begrepp som "poliser i yttre tjänst", "poliser under ingripanden" och så vidare.

Tyvärr har nog poliser ibland ett litet egendomligt förhållande till sin uniform. Häromdagen såg jag tre poliser på Medborgarplatsen. Trots att det bara var fem plusgrader hade två av polismännen pikétröjor. Är det inte löjligt att spinga bararmad när det är kallt ute. Ungefär som när man sprang till matsalen på lunchrasten. Att sedan en av polismännen hade mer adekvat uniform gör ju inte saken bättre. Polismän som uppträder i grupp ska ju enligt reglementet om möjligt använda likadan uniform. Det är liksom det som ligger i ordet uniform.

Andra egendomligheter är när man ser vanliga poliser använda toppluva trots att den endast ska användas i särskilda påbjudna situationer eller av hundförare.

Priset togs väl ända av de poliser från Nationella Insatsstyrkan som vid en rymmarjakt för några år sedan hade på sig militärgröna fältkläder med så kallade fälthatt (används bara av försvarets utlandsstyrkor och marinens bassäkerhetsförband). Möjligen fanns någon polistaktisk förklaring av munderingen i södertörnsskogarna.

Andra bloggar om:

2007-09-19

Söderpromenad

Efter dagens lunch tog jag en uppbygglig promenad över Katarina kyrkogård till familjegraven. Jag noterade att min farfars far dog nio månader innan jag föddes.

Det är tur att man inte tror på reinkarnation.

På favoritbrandstationen Katarina har utryckningsstyrkan på grund av nedskärningar minskat med en släckbil. Detta ger ett tamt litet utryckningståg på en släck/räddningsbil och en stegbil. 1 brandmästare, 1 brandförman och 5 brandmän är inte mycket.

Bättre var det förr med motorspruta, soteldsvagn och stege. Ännu tidigare ropade brandvakten:
GUDS HÄRLIGA MILDA OCH MÄKTIGA HAND BEVARA VÅR STAD FRÅN ELD OCH BRAND"

2007-09-18

Att bli arg

Den 11 augusti skrev jag positivt om vägkameror.

Rannsakar jag mig själv inser jag att kamerorna påverkat mitt beteende. De har hjälpt till att dra konsekvenserna av insikten om att farten dödar. Givtevis
påverkas man av att kamerorna effektiviserat lagföringen samtidigt som målade
och civila polisresurser kunnat frigöras för annan övervakning av trafikbeteendet.

Efter att ha kört 300 mil på amerikanska vägar i somras kan jag konstatera att stränga påföljder och intensiv polisövervakning leder till en mer ansvarsfull och vänlig bilism.

Efter att ha fått närmare 6 000 kronor i fortkörningsböter i finska lappland och lagförts en gång i Sverige försöker jag verkligen hålla igen och känner mig välmotiverade att göra det. Men ibland blir läsarna arga och skriver som i denna kommentar till blogginlägget den 11 augusti:
jaha ja, en man som vigt sitt liv till att tjäna en av den svenska historiens värsta förtryckar organisationer, en organisation som har tiotusentals liv på sitt samvete och var ett ok för svenska folket långt in på 1900-talet.Nog om detta, dagens svenska kyrka har förvandlats till en låt gå och tyck synd om krimminella organisation, men hepp, på sitt vanliga hycklande sätt ger prästen sin välsingnelse till hård övervakning och straff som ett sätt att komma till rätta med hastighetsöverträdelser. Om det funkar så bra i trafiken prästdjävul, så borde väl samma metodik fungera när det gäller brott i allmännhet...
Jaha vad ska man säga? Jag bestämmer mig bara för två enkla kommentar:
1. JAg talar om hur jag själv påverkas av fortkörningsböter och risken för lagföring.

2. Jag är inte präst. :)

I helgen läste jag ett bra tips om Facebook i en tidning. Där stod "skriv inte i Facebook om du är full".

2007-09-16

Vi män har problem

I fredags for återigen en tanke upp i mitt huvud. -Är det inte så att vi män har problem i trafiken?

Bakgrunden var att jag såg ambulanshelikoptern gå ner utanför fönstret. Det var en stor insats men föranledde inga tidningsnotiser. Lite senare på kvällen kunde jag läsa insatsledaren på Haninge brandstations rapport:
Singelolycka Rv 73 södergående vid Haningeavfarten. En ensam förare i en PB Volvo har kört av och voltat med bilen som ligger på taket i diket. Vid min framkomst är polis, ambulans, 441, 443 och helikopter på plats. Vägen är avstängd, föraren lossklippt och på väg att lyftas ut ur bilen. Han lastas vid medvetande i hkpt. 441 och 828 lämnar platsen. 443 och 448 kvarstannar för sanering.
Tanken finns kvar nu på söndagseftermiddagen då jag svänger av motorvägen och möter en fånigt sportstylad Volvo 745 som får sladd i en rondell. Han har svårt att häva sin sladd i den intensiva trafiken och jag knappar in 112 på mobilen för alla eventualiteters skull. När han passerar ser jag en 30-åring som skrattar. Han far vidare mot okända mål nonchalant inför det faktum att han precis riskerat sitt och andras liv.

Väl hemma kollar jag nyhetsflödet från helgen. Norrländska Socialdemokraten rapporterar om en 15-årig pojke som avlidit efter en singelolycka utanför Älvsbyn på lördagskvällen. Föraren är en 20-årig man som misstänks för rattfylleri. Östersundsposten berättar att en man i 30-årsåldern avlidit efter en trafikolycka mellan Åsarne och Klövsjö där två personbilar och en traktor var inblandade. Olyckan hade sin upprinnelse i att den avlidne mannen körde in i baken på en traktor och därefter for upp i luften för att komma ner på taket på en personbil i mötande körfält.

I fredags avled en äldre man i en singelolycka utanför Katrienholm. Polisen misstänker sjukdom.

Ett tråkigt bokslut över trafikhelgen. En sådan otrolig tragik med trafikdöda. Men också ett så gigantiskt problem att just män är överrepresentarade när det gäller trafikolyckar. Det finns all anledning att uppmärksamma mäns överrepresentation när det gäller trafikolyckor med personskador som följd. Särskilt som ny statistik visar på att många dödsolyckor inträffar på vägar där högsta tillåtna hastighet är 50 kilometer i timmen.

Andra bloggar om:

Mona Sahlin dyker upp

Mona Sahlin kan inte sägas vara särskilt synlig i politiken. Snarare kan den politiska oppositionen sammanfattas i att det den förre justitieministern Thomas Bodström dyker upp med förutsägbara kommentarer om sin efterträdares, Beatrice Ask, förehavanden. Hans kommentar brukar vara: -Hon begriper inte politik, eller: - Det är bra att hon tar upp våra gamla förslag men hon har inte kommit med några egna idéer efter ett år som justitieminister. Egentligen verkar han rätt nöjd med den borgerliga kriminalpolitiken.

Att Mona Sahlin är så osynlig är kanske inte hennes egen förskyllan och hon är ju i gott sällskap av Fredrik Reinfeldt som också har en förmåga att gömma sig. Alltmer blir det tydligt att en intellektuell finansminister är den som skisserar den politiska agendan.

Men i dag dyker Mona Sahlin upp med en riktigt sund och i delar övertygande debattartikel i DN. Hon skriver:
Jag är djupt oroad över att försvars- och säkerhetspolitiken inom den moderatstyrda regeringen uppenbarligen har reducerats till vilken budgetpost som helst, i stället för att grundas i en säkerhetspolitisk analys och vilket läge som regeringen bedömer att försvaret bör vara i. Det leder mig till oro över om statsministern har grepp om budgetfrågorna, sin regering och inte minst Sveriges
säkerhetspolitik.
Möjligen är det lite oturligt för Mon Sahlin att försvarministern skriver om Sveriges internationella missioner på SvD Brännpunkt samma dag.

Mona Sahlin känner oro för att den moderata finanspolitiken, förblindad av en skattesänkningsiver, leder till en förändrad säkerhetspolitisk agenda.

Utifrån detta kräver Mona Sahlin partiledaröverläggningar eftersom säkerhetspolitiken av tradition är ett område där man eftersträvat bred politisk enighet. Naturligtvis är det rädslan för NATO-medlemskap som oroar.

Men någonstans känns debattartikeln inte uppriktigt ärlig. Säkerhetspolitik är knappast det område där Mona Sahlin tidigare visat framfötterna och där hon kommer att vinna folkets gunst. Även om det tidigare rått stor politisk enighet om hur Sverige ska förhålla sig till NATO är det en realitet att NATO 2007 inte är samma organisation som NATO 1988. Om man går in i samtal om säkerhetspolitiken måste man vara beredd på att samtalen leder till förändrad syn på grundläggande utgångspunkter.

Kanske är Mona Sahlin och socialdemokraterna inte medvetna om att man inte lär vinna något val på NATO-frågan. Möjligen har hon insett att den andra heliga kon - värnplikten - också förändrats genom realiteten att behovet av värnpliktiga soldater minskat dramatiskt. Hade artikeln skrivits för ett år sedan hade hon varit nödsagad att skriva om värnplikten som ett fundament i säkerhetspolitiken. Men nu undviker hon ämnet. Frågan är om hon om ytterligare ett år varit lika säker om NATO-medlemskap.

Mona Sahlin skriver:
Den militära alliansfriheten ger oss handlingsfrihet som också innebär möjligheter att agera vid internationella konflikter där militärt bundna stater av olika skäl inte kan utnyttjas.
Det är ett logiskt resonemang men frågan är om det egentligen finns någon konflikthärd i världen där alla parter ser Sverige som ett neutralt land. För många betraktas nog tillhörigheten till EU, Försvarsmaktens övningar med NATO-förband och det enkla faktum att Sverige räknas till västvärlden som tecken på att Sverige inte i allt är neutralt.

Andra bloggar om: , , ,

2007-09-15

MILJÖskadad

Tänk vad MILJÖskadad man kan vara. När jag läste kommunpolitikern Maria Abrahamsons [(m) i Kungälv], bloggning om "Kommunala miljömål" associerade jag till vilken domstol som i första instans handlägger miljömål från Kungälvs kommun. Vänersborgs tingsrätt for upp i mitt huvud.

Så fel. Miljömål är givetvis mål för miljön och inte ärenden enligt miljöbalken. Typisk miljöskada att associera fel.

Marias liknelse om vägen för att nå miljömålen är ganska bra: Hon skriver:
Vad vi behöver är en GPS miljönavigator att styra samhället.. som ständigt kan tala om för oss var vi befinner oss och vart vi ska... Detta sker om vi sätter upp tydliga mål och dessutom bestämmer oss för vad vi ska följa upp på vägen dit. Då säger navigatorn till i varje korsning som vi kör fel. " Sväng hööööger - första avfarten mot förnyelsebar energi"....
Efter några hundra mil på amerikanska vägar i somras finns ett besked från GPS:en som dominerar minnet - "Make a legal U-turn". Men om man stressas av GPS:en hör man gärna "Make an illegal U-turn".

Jag är övertygad om att vi måste göra en och annan "legal U-turn" för att nå miljömålen.

Andra bloggar om: ,

SvD-läsare twinglar mer

Utan att ha räknat tycker jag mig märka att läsare av SvD.se oftare klickar på twinglylänkar än vad läsare av DN.se gör.

Har jag rätt eller fel?

Om jag har rätt. Vari ligger förklaringen?

Andra bloggar om: ,

Från sängrökande norrman till jättedricks

Lucianatten 1974 brann anrika Laholmen Hotell i Strömstad. En sängrökande norrman lade hotellet i aska men 1984 reste sig, likt fågel Fenix, Laholmen som vi ser det i dag.

Jag läser nu om den 93-årige civilingenjören Matts O Westerberg som visat sin uppskattning för personalen på Laholmens Hotell i Strömstad genom att bilda en stiftelse bestående av aktier. Westerberg vill att aktiernas årliga avkastning, vilken enligt hotelldirektören Matthias Dalnoki kan bli uppemot 200 000 kronor, ska delas ut till "Årets medarbetare".

Även om jag inte bott lika många nätter på Laholmen som Westerberg har också jag bra minnen av servicen.

Matts O Westerbergs stiftelse för personalen på Laholmen är klockren. Nu kommer konkurrenterna att få svårt att tävla med Laholmen. Servicekänsla och lojalitet kommer att uppmuntras även om jag inte tror att avkastningen blir så hög som Dalnoki anger. Värdet på hotellrörelsen kommer genom denna stiftelse att öka.

Men ibland måste man tacka nej till gåvor som är förenade med villkor. Om villkoren är skrivna så att de i realiteten blir en belastning eller blir svåra att uppfylla måste man tacka nej.

Men ingenting tyder på att så är fallet när det gäller Westerbergs donation.

Grattis Laholmen, grattis personalen och grattis Strömstad.

Och sist men inte minst. Grattis till den norska hotellkedjan Rica som äger Laholmen Hotell. Den kedjans historia börjar året efter den sängrökande norrmannen, 1975, då Jan E. Rivelsrud och prins Carl Bernadotte bildade Rica Hotell-og Restaurantkjede A/S.

META:
Prins Carl Bernadotte (1911-2003) var kusin med Gustav VI Adolf och är mest känd från den så kallade Husebyaffären. I efterdyningarna av denna åtalades han för grovt ocker, ett brott som han också erkände. 1962 frikändes han dock eftersom rätten menade att han saknade uppsåt.

Jag noterar att GT benämner Matts O Westerberg som "elektrisk överingenjör". Riktigt roligt faktiskt. Det finns inget som tyder på att Westerberg är en gammal "stöt". Möjligen kommer han framgent att orsaka lite "spänning" på hotellet och "ledningen" måste tänka till varje år.

Hotellets webbplats

- Jag är inte bara gullig, jag kan sjunga också

Jag kollade igenom några inslag från "Britains Got Talent" efter att hört sannsagan om den forne mobiltelefonförsäljaren, numera opersångaren, Paul Potts från Wales.

När barn är med i talangtävlingar handlar det ofta bara om gullighet och charm. Men när det gäller sexåriga Connie Talbot som sjunger "Somewhere Over the Rainbow", från filmen Trollkarlen från Oz, handlar det om något annat. Lyssna.

Daily Express 17 juni 2007, LITTLE CONNIE VOWS: 'I WILL WIN BRITAIN'S GOT TALENT IN MEMORY OF MY DEAD NAN'

OmständigHeden


Jag brukar alltid ha åsikter om allting. Men igår tog det stopp.

Frågan gällde samtalen mellan göteborgsklubbarna Örgryte IS, Gais och BK Häcken om att gå samman och bilda FC Gothia.

Vilken fullständigt omöjligt grej. Dels det bittra faktum att det inte finns utrymme för tre klubbar vid sidan av Blåvitt och dels det faktum att känslan sitter i klubben.

Nu har planerna på den nya klubben lagts åt sidan men TV 4 Nyhetsmorgon hade ett samtal mellan klubbledningarna och företrädare för supportrarna och vi fick verkligen se ett exempel på freudiansk felsägning.

Gais ordförande Christer Wallin pressades på frågan om han utsatts för hot. Han försökte av naturliga skäl undvika frågan men ramlade på orden och hänvisade till omständigheden. Två gånger faktiskt.
Det var en kul felsägning. Heden (eg. Exercisheden) är ju den plats där göteborgarna påstår att Sveriges första fotbollsmatch spelades 1892. Örgryte mötte Lyckans soldater. Men jag tror att minnesstenen i Göteborg har fel. Sveriges första fotbollsmatch lär ha spelats på Rörsjöbanan, i Malmö redan 1890. Numera är väl Heden mest känd för alla matcher under Gothia cup. En och annan korpmatch spelas sig väl där också.

Jag skulle nog ha blivit GAIS:are
Jag har ofta funderat på vilket lag jag skulle hålla på om jag var göteborgare. GAIS tror jag.
Tänk bara på det otroligt vackra klubbnamnet - Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap och de lågmälda gröna ränderna. Inte särskilt snygg klubbdress men med en läcker känsla i gommen i och med associationen till makrillens randiga rygg.

Andra bloggar om: , , ,

Rätt och fel om mobbingskadeståndet

Barn- och elevombudet vid Skolverket har framställt ett skadeståndskrav på 150 000 kronor mot Malmö kommun. Bakgrunden är att en elev vid Sundsbroskolan utsatts för verbala och fysiska kränkningar men att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. Härigenom har kommunen inte levt upp till lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Nu kommer frågan om skadestånd upp i Malmö tingsrätt. Kommunen har bevisbördan för att man inte åsidosatt sina åligganden enligt den nya lagen. Tidigare har barn- och elevombudet inlett processer med skadeståndskrav mot tre kommuner (Färgelanda, Göteborg och Norrköping). Skadeståndskraven har då legat mellan 25 000 och 40 000 kronor. Men i Malmöfallet motiveras det höga skadeståndskravet bland annat på det allvarliga brott som begåtts när eleven tejpats fast vid ett träd.

Jag är övertygad om att denna lag kan motverka mobbing. Risken för rejäla skadestånd är ett incitament för skolan att aktivera sig ännu mer för att upptäcka och motverka kränkningar.

Nyhetsrapporteringen
När jag igår såg nyhetsrapporteringarna kring detta fall blev jag lite konfunderad. Först ut var TV 4 Nyheterna som intervjuade modern som namngavs med förnamn. Reportaget avslutades med att man av hänsyn till familjen inte ville ange efternamn. Men så börjar SvT Rapport som har en intervju med pojken själv - namngiven och allt.

Jag tycker nog att SvT Rapport är lite okänsliga. Förvisso gav pojken ett mycket gott och stabilt intryck men frågan är om vårdnadshavarna verkligen var överens om hur rapporteringen skulle läggas upp.

PetimäterPer
PetimäterPer måste klanka lite på SvD som talar om Barn- och elevombudsmannen, Lars Arrhenius. Den korrekta benämningen på hans befattning är Barn- och elevombudet och han finns vid myndigheten Skolverket. Barn- och elevombudet är alltså inget nytt ombudsmannainstitut vid sidan av DO, HomO, HO, JämO och JO. I stället handlar det om att Skolverket fått en ny uppgift.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Barn- och elevombudets beslut
Skadeståndskravet
Beslut angående skolsituationen för grundskoleelev på Sundsbroskolan

2007-09-14

Kyrkans Tidning skriver om bloggare

I går hade Kyrkans Tidning ett helt uppslag om bloggande. Bland annat uppmärksammade man denna blogg och prästen Karin Långström Vinge i Skara stift.

Kyrkans Tidning, Även inom Svenska kyrkan finns flitiga tyckare

Andra bloggar om: ,

Värt att satsa på djurvård

DN berättar att svensken satsar mer på djursjukvård. Omsättningen i veterinärmedicinen är en miljard om året och djurklinikerna satsar allt mer i avancerad utrustning och behandling.

I förstone kan man tycka att det är egendomligt att människor är beredda att lägga så mycket pengar på sina husdjur. Någonstans kan man ifrågasätta om ett marsvin verkligen betyder lika mycket som en hund.

Men de etiska dilemmana kan man lämna. Det är klart att det är rätt att djurägare väljer att satsa sina privata pengar på sin husdjur. Detta tjänar vi alla på. Veterinärmedicinen utvecklas vilket givetvis gynnar även nyttodjuren. Det är till och med troligt att framstegen gynnar den medicinska utvecklingen för bahandling av människor. När djurkliniker köper in kostsam apparatur ökar avsättningsområdet för den utrustning som ursprungligen tagits fram för behandling av människor. Längre serier ger lägre priser.

Vi ska alltså vara glada för att djurägarna satsar på sina djur. Djur betyder mycket.

Nu gäller det bara att se till att det utbildas tillräckligt med veterinärer.

2007-09-13

Rätt belopp

Regeringen har fastställt SL:s beslut att höja straffavgiften för fuskåkning. Nu höjs avgiften från 800 kronor till 1 200 kronor enligt DN. Detta är helt rätt. Att planka i kollektivtrafiken är vädigt egotrippat. Några få av plankarna hävdar att de kämpar för nolltaxa vilket naturligtvis är nys.

Det är bra med höjda kontrollavgifter liksom planerna på incitamentsavtal för att bekämpa fuskåkandet. I våras berättade SL att man kommer att införa incitamentsavtal för operatörerna för att stimulera personalen att vara mer noga vid biljettvisering.

2007-09-12

Hellre en sextonåring på nightgibb än en 21-åring på Stureplan

UPDATE: Regeringsrätten fastslog den 14 september att nätverksspel på datorer kräver tillstånd enligt automatspelslagen. Man gjorde alltså samma bedömning som kammarrätten. Men helt kört för nightgibb är det inte.

Nightgibb är en sund aktivitet.

Men vad är då nightgibb?
När ungdomar, oftast pojkar, kopplar ihop sina datorer till ett lokalt nätverk (LAN) och bänkar sig kring köksbordet hemma hos kompisen för att spela datorspel hela natten så nigthtgibbar de. Nightgibba kan man även göra på Internetcaféer eller andra lokaler med speldatorer.

För en 47-åring som mig kan nightgib uppfattas som något egendomligt. På natten ska man ju sova och jag har i en tidigare karriär jobbat nattturer så att det räcker.

Men jag tycker att nightgib är en bra aktivitet. Det är antagligen väldigt kul att vara vaken på natten och göra något man tycker är roligt tillsammans med sina kompisar. Att sedan stupa i sängen av trötthet är givetvis underbart för en tonåring.

Sist men inte minst är väl nightgibbande ett bra alternativ framför att vara ute på stan och leva bus. Jag vågar tro att Coca-Cola är den enda drogen som förenad med nightgibbandets kultur.

Förbud mot nightgibbande
Men nu finns det en risk att nigthgibbandet på Internetcaféer kan komma att regleras. Frågan kommer att avgöras av Regeringsrätten som den 8 maj beviljade prövningstillstånd för ett ärende enligt lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

Länsstyrelsen
Bakgrunden var att Internetcaféet PlayIT i Örebro för fem år sedan fick tillstånd enligt automatspelslagen för nätspel men att ungdomar under 18 år inte fick delta efter klockan 24.00. Kaféägaren överklagade till länsstyrelsen som upphävde kommunens beslut. Länsstyrelsen ansåg nämligen att det inte var frågan om automatspel. Man tolkade att begreppet automatspel fordrar att en kontantinsats skall erläggas i själva spelet för att överhuvud kunna spela. Kommunen fick alltså mothugg.

Eftersom automatspelslagen är från början av 80-talet var det väl snarare flipperspel man avsåg på den tiden. Lagen tillkom bland annat för att kunna kontrollera vissa olämpliga ungdomsmiljöer.

Länsrätten
Länsrätten gick på länsstyrelsens linje och konstaterade att persondatorer ihopkopplade i LAN inte var att betrakta som spelautomater i lagens mening.

Kammarrätten
Fyra år efter att detta ärendet påbörjats hamnar ärendet på kammarrättens bord. Domstolen konstaterar att automatspelslagen är en social skyddslagstiftning med verkan att bland annat förbättra ordningen i de lokaler där spelverksamhet bedrivs. Man menar att man vid tolkningen av begreppet spelautomat måste ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Kommunen får alltså rätt i kammarrätten som beslutar att nightgibbande skall förenas med tillståndsplikt.

Regeringsrätten beviljar PT (prövningstillstånd)
Regeringsrätten släpper nu upp detta ärendet för prövning och bildande av praxis.

Jag noterar dock att Play-IT nu inte verkar ha någon verksamhet. Köpcentret Krämaren i centrala Örebro byggs om och man letade i våras nya lokaler. Risken är uppenbar att ärendet därför inte kommer att avgöras slutligt. UPDATE: Ärendet avgjort den 14 september genom beslut 3975-06.

Vad ska man tycka?
Även om kammarrättens beslut står sig är det kanske inte kört för de som är under arton år att nightgibba på Internetcaféer. Vi får hoppas att tillståndsorganen i sådan fall noga tittar på den verksamhet som bedrivs. Det gör väl ingenting att 16-åringar sitter i en lokal hela natten och spelar. De betalar en slant för uppkoppling och köper lite mat. Det är på det hela taget ganska lugnt. a

Nu är det inte längre kommunerna som prövar ärenden enligt automatspelslagen. Denna uppgift ligger i stället på Lotteriinspektionen och man har all anledning att vara generösa med att bevilja tillstånd för den här typen av "spellokaler". Knepar det till sig får man väl dra in tillstånden. Kommunen och polisen är ju remissinstanser.

18-årsgränser vittnar om oförstående för ungas förmåga att ta ansvar för sitt eget liv.

Hellre en sextonåring på nightgibb än en 21-åring på Stureplans krogar.

DN skrev om detta den 19 juni

2007-09-09

En olycka kommer sällan ensam

Marks kommun i södra Västergötland brukar inte vara platsen som levererar de stora nyheterna. Men frågan är om detta inte ändrats i helgen.

Jan Björklund bördig från Skene har blivit partiledare för folkpartiet. Skene är en förort till Kinna som ligger i Marks kommun. Och nu på kvällen toppar två nyheter SvD:s telegramsnurra. Dels har ett tåg krockat med en traktor i Horred och någon timma tidigare utbröt en brand i ett serviceboende på samma ort.

Grejen är bara den att Horred också ligger i Marks kommun. Man får inte vara skrockfull men ibland sägs det att en dålig nyhet sällan kommer ensam. Låt oss hoppas att Jan Björklund inte är någon dålig nyhet även om det hade varit roligare att se Cecilia Malmström som ledare för det liberala partiet.

Jag har alltid gillat landskapet i Marks kommun och det är det område i Sverige där det är störst chans att möta en Ferrari (möjligen undantaget Båstad någon vecka på sommaren). Givetvis kan man även komma att köra om en Ferrari för den delen. I Skene ligger nämligen den svenska importören av Ferrari och Maserati - von Braun Sports Cars. Synd att den begagnade Ferrari Enzo Sportkupén -04, är reserverad. Med en mätarställning på 750 mil går den loss på ynka 8.150.000 kronor. Putäll på er grefvar och baroner som Kolingen sa där han stod i fönstret till Operabaren och tittade in. [Teckning av Albert Engström i nummer 39 av Strix 1897]

Tur att det inte var den kärran som krockade med tåget.

Andra bloggar om:


Jag ska gå ut

Jag fick alldeles nyss en bekräftelse på en hotellbokning. I bekräftelsen står det:
All our rooms are with attached WC / shower, AC /heater and no curfew.
No curfew! Vad bra. Inget utegångsförbud! Vilken tur.

De är snälla i Rom.

Två nya ord infanticid och usurpera

I dag har jag lärt mig två nya ord infanticid och usurpera.

Infanticid
Ordet infanticid lärde jag mig när jag läste på om björnar. Infanticid innebär att späda ungar dödas. När björnhannar dödar ungar handlar det om göra en hona med ungar tillgänglig för befruktning.

Usurpera
Ordet usurpera träffade jag på när jag läste om militärkuppen i Chile den 11 september 1973. Usurpera innebär att någon egenmäktigt tar sig rätten till makt över något.

Björnjakt och björnfrossa

Ekot hade idag ett inslag om att många björnar som skjutits vid årets skyddsjakt på björn skadskjutits. Totalt får högst 184 björnar fällas i Sverige i år.

Skyddsjakt är en jakt vars syfte är att begränsa bland annat skador av vilt. Skyddsjakt är noga reglerat och Naturvårdsverket och länsstyrelsenra utfärdar föreskrifter om det finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt på grund av ett viltbestånds storlek. Det kan även förekomma särskilda beslut på skyddsjakt när ett rovdjur till exempel angripit tamboskap.

I Gävleborgs län har hitintills i år 14 björnar fällts (24 får fällas) . Men samtidigt har sju björnar som påskjutits inte återfunnits i eftersök. Mot bakgrund av dessa dystra siffror anordnar därför Jägarförbundet särskilda björnjägarkurser. Man tror nämligen att många jägare drabbas av björnfrossa när de möter nallen i skogen och dessutom har de bristfälliga kunskaper om hur björnar beter sig.

TTELA.se berättar om Bengt-Olof Nilsson från Röshult i Frändefors, i Dalsland, som har skjutit sin första björn. Det var en hanne på 57 kilo och den låga vikten tyder på, om jag förstår saken rätt, att det är frågan fjolårsunge. Det är lite tråkigt att TTELA förmedlar bilden av en jägares isolerade heroiska kamp när man refererar jakten:
Nallen reste sig på bakbenen för att se bättre.- Men skjutytan är liten på en björn när den står upp, så då kan man inte skjuta. I stället kröp Bengt-Olof Nilsson ihop och björnen gjorde likadant och gick ner för att dra sig tillbaka in i skogen.- Då sköt jag mitt i björnen, rakt i bröstet. Då viker han huvudet mellan ramarna och rullar ner i diket.Jaktlaget har restriktioner att inte gå fram förrän jaktledaren kommer, berättar Bengt-Olof. - Medan jag väntar ser jag hur en liten björk rör sig. Han är alltså inte riktigt död. Och jag vet inte om han ska resa sig och komma emot mig och anfalla.
Skyddsjakt är nödvändigt men jägarna måste ha perspektiv till spänningen som ligger i att jaga björn. Myter måste bekämpas men med historier som Frändefors-Nilssons späs fördomarna mot jägare på. Effekten blir att den allmänna opinionens förståelse för viltvården minskar. Inte blir det bättre av att även Ekot fångar upp en romantiserad, för att inte säga skrönaktig historia, om en namgivne älgjägare i Storuman som möter fyra björnar:
– Så jag tog upp radion och skulle meddela jaktkompisarna att de får vara beredda för det är fyra björnar i skogen. Och då kommer björnen rätt upp mot mig i full fart och jag skjuter honom mitt i huvudet rakt framifrån från åtta meters håll. Efteråt var det inte riktigt så att benen bar mig...
Men eländet kring björnjakten slutar inte med skadskjutna björnar. SvD rapporterade den 3 september att under förra årets björnjakt sköts två björnungar i Gävleborgs län den 1 september hände det igen. Vid förra årets händelse delgavs jägarna misstanke om grovt jaktbrott men förundersökningen lades ned eftersom brott inte kunde styrkas.

Skyddsjakt är nödvändigt och det är bra att Jägarförbundet tar tag i detta. När jägare blir bättre utbildade ökar chanserna att döma knäppskallarna som skjuter björnungar för jaktbrott.

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på björn 2007

Andra bloggar om: , ,

Harald Edelstam - Det förbannade datumet den 11 september

Militärkuppen i Chile 1973
TV 4 Nyhetsmorgon hade i morse ett långt inslag om ambassadören Harald Edelstam (1913-1989) med anledning av att filmen Svarta Nejlikan har premiär nu på fredag. Filmen handlar om den svenske ambassadören Harald Edelstam som med ett stort personligt engagemang tog upp kampen mot Pinochetregimen efter statskuppen i Chile den 11 september 1973. 130 000 människor frihetsberövades och tortyren var omfattande. 3 500 dödades och 1 500 är försvunna. Jag minns att jag någon gång i mitten på sjuttiotalet som femtonåring hörde ett föredrag av Harald Edelstam och det slår mig att skådespelaren Michael Nyqvist är väldigt porträttlik den verklige Harald Edelstam. En klart aristokratisk uppsyn i positiv bemärkelse. Förnäm stil och stiligt.

Tilde de Paula och Chile
Programledaren Tilde de Paula är född i Chile den 14 november 1972 och flydde med sin familj efter militärkuppen och samtalet i studion avslutades med att Tilde de Paulas mor uttryckte en djup personlig hyllning till Harald Edelstam för hans insatser. Detta var TV när det är som bäst.
-Han [Harald Edelstam] räddade livet på oss, det är därför du har en bror som har dopnamnet Harald, avslutade Tilde de Paulas mor samtidigt som hon höll sin dotter i handen.

Edelstams väg
Martin Stugart fick förra veckan en fråga i DN om Edelstams väg på södra Djurgården är uppkallad efter ambassadören Harald Edelstam. Svaret var att namnet på denna väg är betydligt äldre och att Edelstams väg är uppkallad efter hovstallmästaren Fritz Fabian Edelstam (1865-1919) [Adelskalendern ger inget svar på hur Fritz Fabian var släkt med Harald Edelstam.

Det är väl inte osannolikt att någon eller några svenska orter efter denna film kommer att, i likhet med vissa latinamerikanska länder, kommer att få gator som är uppkallade efter Harald Edelstam.

Filmen Svarta nejlikan
SvD 2007-09-13, Recension
DN 2007-09-14, Recension
Expressen 2007-09-12: Filmen är en fiktion
Expressen 2007-11-09, Edelstams son: Pappa räddade liv - blev mobbad på UD

Andra bloggar om:

Rättsvetenskapsmännens dag

Rättsvetenskapsmännen får stort utrymme på morgontidningarnas debattsidor i dag. På DN Debatt skriver professorn i komparativ rättshistoria, Mats Kumlien, om filmcensuren. SvD Brännpunkt ger professor emerita i straffrätt, Madeleine Leijonhufvud, utrymme med ett konstruktivt förslag att skapa ett regelverk kring våldtäkt som känns trovärdigt.

Det är roligt att konstatera att forskare använder sina discipliner för att sända konstruktiva signaler i samhällsdebatten. Att de sedan skriver bra och har stor pedagogisk förmåga att förklara komplicerade förhållanden gör inte saken sämre.

Flera sådana här inlägg på debattsidorna.

2007-09-08

En manlig hundägares katt


Att förkortningen KI ibland står för Konjukturinstitutet det vet jag. Men när SvD.se i dag skriver om husskatt tänker jag att KI-chefen avser chefen för KI- Karolinska institutet. Vederbörande har kanske en hund men vill också ha en långsiktigt huskatt som kan jaga råttor. En katt som tillhör en manlig hundägare torde kunna betecknas som husskatt.
Nu är det dock så att det är en kvinna som är rektor och chef för Karolinska Institutet. Hon heter Harriet Wallberg-Henriksson och är professor i fysiologi.

Tvetydig rubrik

Denna rubrik på SvD.se kan ha två innebörder. Dels kan man vinna över någon från andra sidan, dels kan man vinna över någon.

Sveriges första vadå

Lustig bildtext i Kvällsposten a propos ett evenemang på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Annars kom jag att tänka på biskop Henrik, död cirka 1066 som var biskop i Lund samtidigt som biskop Egino blev biskop i Dalby utanför Lund. Nåväl i texten berättar Expressen om Sveriges första kvinnliga biskop - Christina Odenberg.

Andra bloggar om:

Vem ska man tro på

Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt kriver i dag på SvD Brännpunkt hur bra det kommer att bli med "Vårdval Stockholm". Hon menar att det i framtiden kommer att finnas tydliga incitament för vårdgivare att rikta sig till patienter med stora behov och att etablera sig där det idag finns få vårdgivare. Så såg det också ut när landstinget igår offentliggjorde uppgifterna på vilka som lämnat in anbud. Se denna länk.

Men tyvärr tror jag att hon målar upp en illusorisk bild. Systemet tar inte hänsyn till att vårdcentraler med uteslutande äldre listade patienter inte får tillräcklig kompensation för sitt merarbete. Det är inte så lätt som att säga att äldre ger fler patientbesök och därmed större intäkter. Behandlingen av äldre och administration runt de äldre och deras multidysfunktioner är krävande och kompenseras knappast av fler besök. Samma gäller områden där många inte talar svenska eller annars befinner sig i ett socialt utanförskap.

Risken är uppenbar att bristvaran - specialistläkare - söker sig till vårdcentraler med "enkare" patienter. Följden blir att lönerna trissas upp på de "tyngre" mottagningarna och spiraleffekten är igång. Det så kallade vårdvalet blir en illusion.

Ur DN saxar jag:
Carema, som driver Rågsveds husläkare och flera andra mottagningar i Stockholmsområdet, förlorar många miljoner kronor på det nya systemet.- Vi blir tvungna att se till att vi får fler patientbesök. Dessutom måste vi minska vår personal, säger Lasse Källström, vd för Carema Primärvård.
Jag är rädd att Filippa Reinfeldt inte riktigt har koll på Rågsved. Intresset är kanske inte så stort eftersom det inte är där moderaterna vinner valet. Problemet är att inte heller socialdemokraterna vinner valet i Rågsved. Men den privata vårdgivaren Carema känner sina patienter och måste tas på allvar. Nu måste dock dessa jobba på kommersiella grunder och kan inte ta socialt ansvar för Rågsved. Om jag förstår saken är inte heller de övriga koalitionspartierna i landstingets ledning helt överväldigade av alla ingridienser i Vårdval Stockholm.

När unga människor på Gärdet får ett squashracket i ögonbrynet är de vinnare på Vårdval Stockholm. Men risken är stor att den somaliska mamman på Ervalllakroken i Rågsved är förloraren när hennes tre barn får öroninflammation. När vårdcentralen i Rågsved blir en fabrik är hon inte betjänt av att hon kan välja en vårdcentral i Bromma. Den somaliska mamman har ingen Volvo XC90 att packa in barnen i. Hon har sannolikt inte heller råd med t-banebiljetten som krävs för att ta de plågade barnen genom stan.

Ridterapi

I går hölls ett seminarium på Ersta Sköndal högskola om vårdetik. Bland annat lyftes ridterapi fram som en effektiv rehabiliteringsform. Genom ett urval av olika ridövningar och andra hästanknutna aktiviteter anpassas behandlingen till patientens förutsättningar och rehabiliteringsmål. I ridterapi kombineras träning av stabilitet, styrka, koordination, balans och kroppskännedom.

Föreläsare var legitimerade sjukgymnasten Pia Tillberg som använder ridterapi som behandlingsform vid bl.a. stroke, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstörning och ryggproblem.

Stiftelsen Hippocampus
Program vid det så kallade Hamiltonseminariet*

Genom ett ekonomiskt bidrag från Margareta Hamilton kan intressanta forskningsprojekt utvecklas.

Andra bloggar om:

2007-09-07

Vad är en rondellhund

Jag funderar över debatten om rondellhundar och konstaterar att statsministern är mycket trovärdig och klok i sin hantering av ärendet.

Men hur i all världen förklarar omvärlden detta med fenomenet - rondellhundar. Det måste ju vara fullständigt obegripligt. Vadå "dogs in roundabouts"? För det kan ju inte vara "canines in traffic circles".

Själv är jag mycket noga på att skilja på rondeller och cirkulationsplatser. Rondellhundar står i rondeller men jag kör i cirkulationsplatsen runt rondellen.

Lundgren och Lundgrens Lager


Jag var på Systemsbolagets vinbutik i Söderhallarna nu strax efter klockan 18.00. Det är en av få butiker som inte har självbetjäning och då blir jag nervös. Idag skulle jag hålla tre saker i huvudet:

1. Två flaskor Mariestad
2. Två flaskor Lundgrens Lager
3. Bankomatkortets kod 2495 :)
Väl framme vid kassa 3 mindes jag: -Två flaskor Mariestad och två flaskor Nils Lundgren.

-Du menar Lundgrens Lager, replikerar kassörskan.

Nu vågar jag inte gå på Systembolaget mer. Men frågan är om inte Nils Lundgren är aromatisk, frisk och nyanserad. Möjligen finns inte så mycket så markerad efterbeska hos honom.

Fotot på Nils Lundgren: Stig-Göran Nilsson

Tolgfors tänker när han flyger

Försvarsminister Sven Tolgfors satt i TV 4 Morgonsoffan i morse. Han gav definitivt inte samma stabila intryck som företrädaren Mikael Odenberg. Och frågan är om hans sätt att beskriva sitt engagemang kan bli lite löjligt. Han berättade bland annat att han nu i veckan tvingats flyga hem från Indien över natten för att presenteras som ny försvarminister.

-Jag flög över Afganistan och då reflekterade jag en timma över situationen i Afganistan, sa han.

Jag tvivlar inte på att han funderade över läget i Afganistan och att passagen i luftrummet gav inspiration. Men att han gjorde det under en timma verkar lite löjligt tillrättalagt. Frågan är också om man under så lång tid som en timma kan reflektera över ett ämne. Möjligen kan man samtal med andra passagerare över ämnet eller så kan man sitta och skriva över ämnet. Men "reflektera" i en timma? Hur gör man det?

När jag själv försökt tankmässigt koncentrera mig på ett ämne i ett flygplan har jag somnat.

Andra bloggar om:

Det finns inga grabbar på lagret

Bauhaus kör just nu en serie reklamfilmer i TV där en excentrisk och klart jobbig man prövar Bauhaus service och sortiment. Vilken vara han än efterfrågar finns hos Bauhaus och när han även konstaterar att Bauhaus har låga priser frågar han om Bauhaus har höga priser.

I ett av reklaminslagen testar mannen, som spelas av doktor David Waldvogel, Bauhaus genom att konstatera att det enda han saknar inför grillkvällen är vänner. -Men det har väl inte ni?, är den självklara kommentaren. Säljaren är mållös en stund varpå han svarar: -Jag ska höra med grabbarna på lagret.

Det blir en lyckad kväll men saken är den att Bauhaus inte har något lager. I alla fall inte i sina butiker. Och om de nu har ett lager så är det inte sannolikt att det jobbar ett gäng "grabbar" där.

2007-09-06

Livstid blev 23 år

UPDATE: HD prövar tre avkunnade domar om tidsbegränsning av livstidsstraff

Regeringen kan tidsbegränsa ett livstidsstraff genom att besluta om nåd. Men sedan ett knappt år kan en livstidsdömd som avtjänat minst tio år av sin strafftid genom beslut i Örebro tingsrätt få straffet omvandlat till ett tidsbegränsat straff [lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid].

Örebro tingsrätt har tidigare prövat två ärenden som gäller en man respektive en kvinna och avslagit deras begäran att få ett tidsbegränsat straff.

Men igår kom Örebro tingsrätt med den första straffomvandlingen. En 56-årig man som avtjänat 14 år av sitt livstidsstraff för bland annat mord fick sitt straff tidsbestämt till 23 år.

Det är bra att denna möjlighet till domstolsprövning finns. Nu kan en livstidsdömd se vad som kan påverka möjligheten att få ett tidsbestämt straff. Även om denna livstidsdömde varit lite busig på fängelset har han skött sig överlag väl de senaste åren och han har en bra prognos. Risken för återfall i brott bedöms som liten.

Det är också roligt att se att en arbetsgivare lovar honom arbete efter frigivning.

Om omvandling av fängelse på livstid

Datorväskan


I hissen ner till garaget där jag har cykeln under dagen tittade en kvinna på mig och sa: -Vilken snygg datorväska Du har!

Döm själv.

2007-09-05

Tolgfors har rätt namn för sitt uppdrag - Sten Nedskärningfors

Sten Tolgfors blir chef för försvarsdepartementet. Med tanke på hans namn passar uppdraget som handen i hadsken. Tolg är nämligen namnet på en församling i Växjö kommun i Kronobergs län. Enligt Nationalencyklopedien kommer namnet av fornspråkligt *tolgh vilket betyder 'inskärning', 'nedskärning', troligen avseende dalgången mellan Tolgasjön och Asasjön eller den långsmala i sitt mittparti djupt nedsänkta Tolgasjön.

Nedskärning var ordet. Sten Nedskärningsfors

Nu ska det bli intressant att se om den påläste och erfarne statssekreteraren HG Wessberg följer sin chef och majorskollega i reserven.

Update: Stationsvakt har också tittat i Nationalencyklopedien

Reinfeldt svek sin försvarsminister

Mikael Odenberg har i dag avgått som chef för Försvarsdepartementet och under eftermiddagen kommer han också att lämna uppdraget som riksdagsledamot. Det är starkt gjort och hans skäl är goda. Han anser att man tar fel väg när man i den kommande budgeten skär i försvarsbudgeten och materialanslagen.

Denna avgång ger svar på den fråga som vi ställt oss sedan finansministerns utspel om minskade försvarsanslag på Almedalsveckan i början av juli? Var stod Reinfeldt när försvarsministern tvingades polemisera med finansministern.

Uppenbart var det finansministern som gällde och statsministern avslöjar att han inte bara döljer sig för media. Han undviker att tala klarspråk med sina ministrar också.

Tyvärr lär väl knappast oppositionen ta vid i Odenbergs sakliga argumentation.

Lag mot åldersdiskriminering gäller redan nu

Inför folkpartiets landsmöte nu i helgen har den kommande partiledaren Jan Björklund meddelat att det kommer att läggas ett förslag om förbud mot åldersdiskriminering i Sverige. DN kritiserar detta på ledarplats och man gör konstateranden att 50 plussare kanske alls icke är diskriminerade i det svenska arbetslivet. DN skriver:
Hur är det då med gamla - eller äldre eller ännu diskretare 50-plussare - är de verkligen eftersatta och maktlösa offer för fördomar? Knappast. Den stora 40-talistgeneration som nu ingått i sitt sjunde levnadsdecennium är de mest privilegierade årskullarna någonsin i Sverige. De har fått uppleva en makalös tillväxt, en expansion av utbildningsväsendet och kunnat skapa kapital ur en inflationsekonomi och ett perverterat skattesystem. Dessutom fick många av dem
makt och inflytande vid förhållandevis unga år, en makt som bland annat använts
till att göra arbetslivet säkert och tryggt för den som har fast anställning, men desto mer svårforcerat för den som står utanför. Den som är lycklig nog att ha denna anställning kan i dag dessutom behålla den till 67 år.
I mångt kan det konstateras att den tydligaste åldersdiskrimineringen i Sverige är omvänd. Det kan på goda grunder hävdas att yngre generationer drabbats av förändringar i till exempel socialförsäkringssystemen och omstruktureringen i bostadsfinansieringssektorn. Men när DN skjuter på folkpartiet glömmer man att en kommande lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet handlar om en implementering av ett EU-direktiv. 2000 beslutades om ett direktiv om likabehandling, skulle alla medlemsstater ha infört en lag mot diskriminering på grund av ålder, sexuell läggning, religion, övertygelse och funktionshinder senast i december 2003. Vi har nu kommit till 2007 och en fullständig implementering av likabehandlingsdirektivet börjar nu närma sig. Teoretiskt skulle en person som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering sedan lagen borde ha införts vända sig till EG-domstolen. Givetvis måste man tröska sig igenom de inhemska domstolarna men har ett land inte implementerat ett EU-direktiv skulle EG-domstolen kunna komma fram till att diskriminering skett.

Även DN måste inse att vi lever i Europa. Ibland får vi bita i det sura äpplet och implementera lagstiftning som kanske har större betydelse i andra EU-länder. Det är föga klokt att skylla folkpartiet för lagstiftningsiver.

Min personliga reflektion när det gäller likabehandlingslagstiftningen är att den har stor betydelse för att motverka diskriminering. Möjligen känner jag att diskrimineringsgrunden funktionshinder inte får det fokus som skulle behövas.

Andra bloggar om: ,

2007-09-04

Hundstrypning i Lindholmen

Enligt sägnen påstås Gustav Vasa ha fötts på Lindholmens gård 1496 i Vallentuna norr om Stockholm. Jag tittade på lite bilder från Roslagsbanan och hittade en konduktör som flörtar med en passagerare på Lindholmens station. Grejen är bara den att passageraren har en hund i koppel.

Kolla in bilden här - Stackars hund

Brand på Strandhotellet i Öregrund

Det brinner just nu på Strandhotellet i Öregrund. Enligt uppgift skall det röra sig om en brand i trossbotten på fastigheten.

Man kan undra om Dagens Nyheter vet var Öregrund ligger. De har nämligen placerat nyheten på "Stockholmssidan". Men den lilla staden Öregrund ligger ju i Östhammars kommun i Uppsala län nästan 16 mil från DN:s redaktion i Marieberg. Rapporter från Nynäshamn och till och med Hallstavik kanske kan hamna på Stockholmssidan men knappast Öregrund-

Jag hoppas att man kan få bukt på elden på detta trevliga och mycket enkla hotell. Det behöver inte vara lyxigt överallt. På sommaren lär det vara lite stökigt i omgivningarna men i februari är det lugnt och man sover bra.

Här ligger hotellet:

DN, Strand hotell i Öregrund eldhärjas

Upsala Nya Tidning, Brand på Strandhotellet i Öregrund

Strandhotellet, Öregrund

Vart tog den vinröda skon vägen

I dag var det riktigt ruggigt i Uppsala. Det är alltså hög tid att se över höstgarderoben. Jag har alltid hållit mig med minst ett par vinröda skor. De som jag har nu är av märket Ecco och de är väldigt snygga eftersom de ofta träffat den bordeauxfärgade skoputsen. Nu är det dock så att de havererat undertill och står i tur för utrangering.

Jag ger mig därför ut på en tur i skobutikerna och blir besviken. Svarta och bruna skor finns på hyllorna men vinröda skor saknas.

Vad ska jag göra?

Dels vill jag ha ett par rejäla bordeauxfärgade pjuck utan missprydande sömmar på ovansidan och dels vill jag ha ett par klassiska penny loafers. Snart ska jag ha gröna, beiga och brunaktiga byxor. Det går knappast att ha svarta skor till dessa färger. Tyvärr är jag skeptisk till bruna skor förutom de bruna Timberland seglarskorna. Men det är lite för leisure till kavaj och kostym.

Stora problem. Nja knappast. Men ändå.

Andra bloggar om:2007-09-03

Den lynnige Johansson kommer att bli besviken

Den 13 juni förklarade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren Connex, numera Veolia, hade rätt att avskeda den facklige förtroendemannen Per Johansson, klubbordförande för SEKO (Facket för Service och kommunikation) i Stockholms Tunnelbana.

Nu går Johansson vidare till Europadomstolen och till SvD säger han att det är en fråga om yttrandefrihet. Men om man läser domen om de faktiska förhållandena förstår man att detta inte handlar om yttrandefrihet. Så till vida man tykcer att det är en yttrandefrihetsfråga att leva rövare och mer eller mindre hota arbetskamrater. Domarna i Europadomstolen kommer knappast att se vari Johanssons påstått kränkta yttrandefrihet består utifrån de omständigheter som gav arbetsgivaren rätt att avskeda honom. Två av AD:s ledamöter fann att det inte fanns skäl för avsked men däremot saklig grund för uppsägning. Johansson hade alltså enligt alla ledamöter i arbetsdomstolen gått över gränsen för det tillåtna.

Läser man domen (nedan) tonar bilden fram av en facklig förtroendeman som minst sagt verkar lynnig och oberäknelig. Sådana här ageranden måste var mycket ovanliga och är självklart inte acceptabla på arbetplatser. Det är ju inte bara höga chefer som fått utstå Johanssons aggresivitet. Även trafikbefäl, tunneltågförare och utomstående har drabbats av absurda verbala angrepp.

Yttrandefrihet på arbetsplatser är viktig men yttrandefrihet innebär inte att man får springa omkring och hota, kalla folk för svikare och grisarslen. Listan på Johanssons beteenden är anmärkningsvärt lång och ger bilden av en person som nog måste ändra attityd om han ska få arbetskamraters och arbetsgivares förtroende.

Johansson gör bort sig när småningom Europadomstolen konstaterar att han är ute och cyklar. Omdömet har inte bara sviktat i kampens hetta. Det sviktar även två månader efter en klockren dom.

Läs domen i dess helhet och bilda dig en egen uppfattning. Domskälen börjar på sidan 26.

Andra bloggar om: