2012-09-29

Man får inte riva hursomhelst

Detta inlägg är mest skrivet på skämt och visar att allt inte är så lätt som man tror. Miljölagstiftningen är viktig. Det är bra att Råsunda rivs så att det blir lite trevligare i Råsunda. Den nya nationalarenan är dessutom, om jag inte missminer mig, uppförd på gammal prästgårdsjord vilket garanterar att det kommer att bli bra. 

Jag läser i DN att det blir rivningskalas i Solna den 22 november när den sista matchen spelas på Råsunda - hemmaarena för AIK. Det är en kul idé att fansen nu kan ta med sig lite jord från gräsplanen eller ges möjligheten att i vardagsrummet stoltsera med en sittplats från norra läktaren. På platsen där Råsunda nu står ska det byggas 700 lägenheter av PEAB och Fabege AB.

Men som peitmäter måste jag naturligtvis reflektera över om det legalt sett är möjligt att påbörja en rivning genom att låta en fotbolsspublik hjälpa till. Innan en rivning påbörjas ska nämligen byggherren lämna in en rivningsanmälan till kommunen.  Om så skett i Solna vill jag låta vara osagt. Jag har dock svårt att tro att kommunens tjänstemän skulle säga ja till att 10 000 människor får ta med sig Råsundartefakter.  Av rivningsplanen skall nämligen framgå hur rivningen kommer att göras och hur materialet tas omhand.  Genom rivningsanmälan ska kommunen kunna följa upp hur byggherren hanterar byggavfallet.

Viktigast är att man försäkrar sig om miljöfarligt avfall inte blir kvar i kretsloppet. Och vem vet. Kanske tar fansen med sig mögelangripna delar av byggnaden och tänk om jorden på fotbollsplanen är kontaminerad efter allt konstgödsel och gummidobbar.

Nu funderar jag på om det finns någon byggnad som jag skulle vilja plocka rivningsavfall från. Möjligen någon gammal skola man gått i. Fast ett är säkert. När det blir arvsskifte efter någon gammal AIK:are är risken stor att jorden från fotbollsplanen åker på återvinningen.

2012-09-22

FN:s barnkonvention skulle kunna innebära att Haddele ska utvisas

Den som tror att beslut eller domar grundade endast på en tolkning av FN:s barnkonvention skulle resultera i att tvååriga Haddele får stanna i Broby misstar sig. På goda grunder hävdar jag att barnkonventionens presumerar att barnets bästa är omvårdnad av föräldrarna. 

Haddile ska utvisas till Frankrike
Med sorg läser vi om tvååriga Haddile som vistas i ett familjehem i Norra Skåne och som efter Migrationsverkets beslut ska föras till Frankrike för att där återförenas med sin mor. Enligt mediauppgifter är dock modern försvunnen.

Bakgrunden är att Haddiles mor 20 dagar efter nedkomsten försvann från Sverige. Moderns make, som ej är biologisk pappa, tog hand om Haddile, men efter två månader kom hon in till sjukhus efter att ha misshandlats. Därefter tvångsomhändertogs hon och placerades i ett tryggt familjehem. Nu menar Migrationsverket att man följer lagstiftningen och  EU-praxisen som säger att huvudregeln är att ett barn ska återförenas med modern.

Ska barnkonventionen vara lag?
Socialdemokraterna är snabbt ute och vill ändra lagen som ju tidigare innehöll det mindre precisa begreppet "humanitära skäl".  Själv blir jag inte riktigt klok på om det handlar om tillämpning av lag om vård av unga eller utlänningslagen. Möjligen är båda lagarna tillämpliga.  Ola Mattsson, biträdande chef för Sverigeprogrammet Rädda Barnen, säger i TV4 Nyhetsmorgon, att Rädda Barnen vill inkorporera FN:s barnkonvention som svensk lag. Lite förenklat menar han att detta skulle betyda att "barnets bästa" sätts före eventuell tolkning av annan lag.

Personligen tror jag inte att FN:s barnkonvention ska vara lag. I stället ska vi försäkra oss om att lagarna överensstämmer med barnkonventionen, så kallad transformering. Det finns en övertro på FN:s barnkonvention som är osund. Artiklarna i konventionen är ganska oprecisa och på goda grunder tror jag att en tillämpning av FN:s barnkonvention i fallet Haddele skulle innebära att man kom till samma slutsats som Migrationsverket nu gjort. I artikel 3 i FN:s barnkonvention uttalas nämligen att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel sju anger blanda annat att ett barn har rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem

Här presumeras alltså omvårdnad av föräldrarna som det bästa. Genom artikel 8 garanterar konventionsstaterna att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande. Vidare gäller att konventionsstaterna ska ge lämpligt bistånd och i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet.

För mig är det uppenbart att en myndighet eller domstol som skulle besluta i eller avkunna en dom med barnkonventionen som lag skulle kunna komma fram till att en tvåårig fransk/algerisk flicka ska återförenas med sin mor. Det verkar inte som om opinionen just nu tycker att det är en bra slutsats.

När Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skriver att Migrationsverket läser FN:s barnkonvention som fan läser bibeln har han uppenbart missat en del. Dels att Migrationsverket läser lagen och inte FN:s barnkonvention. Att Lindberg inte läst barnkonventioen är uppenbart.

Jag hoppas att Migrationsdomstolen kommer fram till rätt beslut när det gäller vad som är bäst för Haddele. Just nu känns det som att hon ska få stanna i Göingebygden.

Kvällsposten, Aftonbladet, Aftonbladet, Sveriges Radio, SvT, SvD, SvD, DN

2012-09-17

Nu tänkte Magdalena Ribbing fel

Vett- och etikettexperten Magdalena Ribbing tillhör mina favoriter. Det är bra med någon som vet besked och kan berätta att det är okej att skeda upp ärtorna på tallriken. Men idag blev jag besviken när hon kommenterade jippot att man via ett engelsk företag för några hundralappar kan köpa sig titeln lord eller lady. Till Aftonbladet säger hon att det är sorgligt och patetiskt och att det är totalt meningslöst med en sådan införskaffad titel. -Man blir ju inte fin, säger Ribbing.

Adelstitlar och förläningar är spännande men inte kan väl Magdalena att man genom blodsband eller kungligt dekret blir "fin. Lyckligtvis hittar jag en gammal text från henne som går i motsatt riktning. För några år sedan skrev hon om begreppet överklass och gav en känga till bratsen på Stureplan, Båstad och San Tropez. Ribbings skrev:
Men visst vore det bra att slippa dessa klassbegrepp. De saknar rimlig betydelse. Många som kommer från ett hem utan överflöd kan uppföra sig avsevärt bättre än många som fötts med den inte längre betydelsefulla silverskeden i munnen.
Lite rolig är hon.

2012-09-14

Kd borde släppa lex Stålmannen

Jag tar mig för pannan när jag läser hur kd:s rättspolitiske talesman, Caroline Szyber, väljer ett utomordentligt dåligt tillfälle att åter propagera för lex Stålmannen. Att Szyber också är jurist gör argumentation mer anmärkningsvärd. På SvT Debatt skriver hon:
TUNNELBANERÅNET Filmen där en rånare överfaller en man som ramlat ner i tunnelbanan har spridits som en löpeld. Hur är det möjligt att agera så hänsynslöst? Händelsen visar att den civilkuragelag som Kristdemokraterna länge förespråkat behövs mer än någonsin. 
Att vid en händelse då en hänsynslös och vidrig rånare muddrat en berusad person som fallit ned på ett T-banespår börja tala om civilkurage är rent vämjeligt. Hon fortsätter: 
Men är det verkligen okej att inte försöka påkalla hjälp eller meddela SL att det ligger en person på spåret? Nej, det tycker nog få av oss.
Kristdemokraterna vill införa en utvidgad skyldighet att ingripa vid sådana tillfällen – en så kallad civilkuragelag.
Få av oss tycker att det är okej att inte ingripa eller slå larm när någon utsätts för livsfara. Men en civilkuragelag, typ lex Stålmannen, ändrar inte beteendet hos de som eventuellt nonchalerar.

Vad värre är att kd helt tycks missa att det redan finns en mängd lagar som som kan betecknas som civilkuragelagar.

Gemene man vet knappast vilket lagrum som gäller men av kd:s rättspolitiske talesperson skulle man önska mer innan hon fattar pennan.
2 kap. 1 §  lag (2003:778) om skydd mot olyckor har följande lydelse:
Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.
 Detta är en bra lag men det är knappast straffsanktionen som gör att de flesta inte skulle tveka att i samma situation ingripa eller slå larm.

SSläpp det populistiska snacket om civilkuragelag och lyssna på regeringens utredare Olle Abrahamsson, rättschef på justitiedepartementet. Han konstaterade att civilkuragelagar inte har någon effekt i de länder där sådana lagar finns.  De som inte griper in och hjälper till skulle inte ändra sitt beteende om det vore straffbart. Det är dessutom risk att viljan att vittna minskar om folk riskerar att åtalas för att inte ha hjälpt en nödställd.

Låt osss nu hoppas att Caroline Szyber lägger ned detta med civilkuragelag som hon tar upp på SvT Debatt en gång i halvåret.

SvD, DN, Sydsvenskan, Göteborgsposten

2012-09-11

Tyresö kommun spårar ur

När man inte bor i Stockholm är det lätt att missa väsentligheterna i storstadsregionen.

Stackars Tyresö kommun som nu hamnat i en absurd folkomröstning. På söndag ska man folkomrösta och säga JA, NEJ eller rösta blankt till följande fråga:

Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?

Numera gäller att  om tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting står bakom ett förslag om folkomröstning så ska det verkställas om inte två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning. Att folk skriver under vilka listor som helst är välkänt men det är lite tragiskt att kommunfullmäktigeledamöter i populistisk anda inte orkar stå emot sådana här förslag.

Det är absurd att komplicerade taxor blir föremål för folkomröstning. Äldre och funktionshindrade hade varit mer betjänta av om Tyresö kommun sluppit kostnader för en meningslös folkomröstning som knappast kommer att engagera kommuninvånarna. Vi väljer förtroendevalda på valdagen för att de ska besluta i frågor om budget och avgifter. Socialdemokraterna och vänsterpartiet tar inte ansvar i opposition när de driver folkomröstning. Det kan straffa sig när man småningom kommer i majoritet.

2012-09-09

Lämna Lars Vilks ifred

Den senaste tiden har det varit stort debacle kring konstnären filosofie doktor Lars Vilks. Bakgrunden är att han kommer att delta i  en konferens för antiislamister i New York.  När han ifrågasätts i media försvarar han sig och gång efter annan blir det väldigt märkligt. Till Aftonbladets kultursida säger han bland annat:
Om Ku Klux Klan bjudit in mig hade jag åkt dit. Fast mer av kuriösa skäl. De är ju så meningslösa numera. 
Det är uppenbart att Vilks i sitt förhållande till media är lika provocerande som han är i sin "Land art".

Men varför låter man inte Vilks vara ifred. Sannolikt är han den i Sverige som lever under det kanske allvarligaste dödshotet. Han har utsatts för attentat och människor har dömts för långt gångna planer till mord. Vilks lever med ständigt livvaktsskydd och har en mycket begränsad rörelsefrihet.

Mot bakgrund av den press Vilks lever under är det inte underligt att det blir fel. Är man ständigt hotad är man tillåten att ha grumliga tankebanor och dra felaktiga slutsatser även om man i övrigt är en rationell person.

Pressen bör lämna Vilks ifred.

Aftonbladet, Dagen

2012-09-03

UFO stoppar flygtrafik idag

Jag läser i Göteborgsposten nu på morgonen att "Lufthansa utlyser ny strejk" Själv trodde jag att de var facken som utlyste strejk och att arbetsgivarna möjligen kan svara med lockout.

Fast det är lite roligt att det tyska facket för kabin- och flygplatspersonal heter UFO (Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation e.V).

2012-09-01

Läs på Thorwaldsson

LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson intervjuades idag i SR P1:s lördagsintervju. Det var inte många budskap han fick ut eftersom han pressades om LO:s beslut om en non-profitprincip. Det vill säga ett stopp för "orimliga" vinstuttag i den skattefinansierad välfärdssektorn - vård, skola omsorg.

Två gånger upprepade Thorwaldsson skrönan om "blöjvägningen" som ett exempel på girighet bland vårdföretagare. När det gäller den detaljen måste Thorwaldsson ha missat att blöjvägning handlar om att ge rätt inkontinensskydd och inte för att snåla på blöjor.

Att hitta brister hos giriga företag är inte svårt och då är det synd att han vidareförmedlar felaktigheter. I stället kanske han borde fråga medlemmarna i LO-förbundet Kommunal  hur det egentligen är. Men det är klart. Kommunals ordförande Annelie Nordström uttalade nyligen i den norska tidningen Finansavisen, a propos välfärdsföretag som går med vinst,  att alla företag måste gå med överskott över tid för att de ska fungera. Nordström pekar i stället på att problemet med vård och omsorg bottnar i att resurserna är för små. 

Det blir jobbigt för LO när man populistiskt ropar på vinststopp. Under Almedalsveckan sa Annelie Nordström: 
När det gäller vad LO tycker, så är Kommunal en av medlemmarna i LO. Det finns bara 14 medlemmar i LO, och då har man en demokratisk kongress. Kongressen tyckte något på två områden: 1. Ta bort LOV. 2. Att non profitföretag är bättre än vinstföretag. De åsikterna kan du inte trä på Kommunal idag. Vi har ett annat förhållningssätt i den här frågan, och vi förlorade debatten på LO-kongressen. Däremot kommer det att ske en stor utredning inom LO nu där man kommer att jobba vidare med de här frågorna. Men LO är ett särintresse.
SvD, DN
Lördagsintervjun