2007-12-31

Persbrandt läser Nyårsklockan

Om några timmar ska Jan Malmsjö ta på sig galoscherna och lämna bostaden på Strandvägen för att pipa upp till Skansen där han traditionsenligt ska deklamera Tennysons nyårsklockor.

– Man skulle ju egentligen läsa något annat. Men det är ju av gammal hävd och vana, säger Jan Malmsjö i SVT: s ”Eftersnack”.

Och jag håller med honom. Det är ett rent pekoral som läses upp varje år och den svenska översättningen påminner i mångt om den diktartradition som personifieras av Alfr-d V-stl-nd i Grönköping Veckoblad. Det är ju till exempel helt barockt att läsa:
Ring själaringning över land och vatten!
Själaringning ljuder förvisso både över land och vatten. Men vi själaringer bara över människor som lämnat jordelivet. Här handlar det om ett kalenderår. I det engelska orginalet heter det:
Ring out, wild bells, and let him die.
Det är bra att Malmsjö ett par gånger anpassat texten till aktuella händelser eftersom det gör traditionen levande. Kanske skulle SvT:s Eva Hamilton sådär 23.10 skicka ut ett pressmeddelande med texten: Persbrandt läser Nyårsklockan på Skansen den 31 december 2008. Då skulle det bli fart på Malmsjö.

Aftonbladet, DN
Andra bloggar om:

Storringning i Ystad


UPDATE: Även i Malmö har det ringt nyårsringning men då på natten mot den 2 januari (Sydsvenskan)
Ystad Allehanda rapporterar att klockorna i Mariakyrkan i Ystad löpte amok vid midnatt. Alla tre klockor ringde enligt nyårstraditionen 24 timmar för tidigt och detta under 45 minuter.
Mariakyrkan i Ystad är alldeles unik i Sverige. Man har nämligen en livs levande tornväktare som varje natt året runt blåser en utdragen hornsignal över Ystad. Varje kvart hörs signalen ljuda i varje väderstreck för att visa att allt är lugnt i staden. Wallander har ju lämnat in tjänstevapnet nu.

En underbar tradition som funnits minst sedan 1748.

Läs mer om tornväktaren

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Maxi ICA och gårdagens exemplar


Jag har lagt märke till att man inte säljer lösnummer av Dagens Nyheter på Maxi ICA Stormarknad i Haninge. Förklaringen lär vara att McDonalds Express har friex av tidningen. Men då måste man givetvis käka hamurgare också.

En idé skulle kunna vara att man i ICA:s spelkassa säljer gårdagens DN. :)

Bloggare om , , ,

Kvinnoprästdebatt i Danmark

Danmark har haft kvinnor som präster sedan 60 år
Sedan 1947 är den danske folkekirke öppen för präster och 1948 prästvigdes de första kvinnorna i Danmark. Nu är nära hälften av alla Danmarks 2 000 präster kvinnor men man räknar med att 150 av de manliga prästerna inte erkänner kvinnor som präster.

Anne-Mette Gravgaard sognepræst på Østerbro berättar:
De lagde ikke skjul på deres modstand. Når de skulle vikariere for mig, havde de anskaffet sig nye oblatpakker og nye vinflasker, fordi de følte, jeg havde forurenet tingene.
Mobbning
Sedan tidningen Politiken i en enkät visat att 60 procent av Danmarks kvinnliga präster fått höra att de inte kan vara präster på grund av sitt kön och då 17 procent känner sig mobbade av vissa manliga kollegor och meinghetsråd (kyrkoråden som anställer de statligt avlönande prästerna) har kvinnoprästfrågan fått förnyat bränsle. I nästa vecka hålls Biskopsmöte i Köpenhamn och då kommer, enligt Berlingske Tidende, frågan om handlingsvägar för att förbättra situationen upp. Bland annat finns stöd i Biskopsmötet för att revidera prästlöftena som i stort varit oförändrade sedan 1870. Karsten Nissen, biskop i Viborg Stift menar att prästlöftet är skrivet i en gammaldags språkdräkt som behöver moderniseras samtigt som han anser att man uttryckligen bör skriva in detaljer såsom att prästen är förpliktigad att delta i prästerliga möten.

Politiken den 26 december 2007, Kvindelige præster bliver modarbejdet
Berlingske Tidende den 30 december 2007, Biskopper vil sikre kvindelige præster ligestilling
Kristeligt Dagblad den 31 december 2007, Pres på historisk præsteløfte

2007-12-30

Fylleslagsmål på Sydpolen

Jag läser i The Guardian att två män varit inblandade i ett fylleslagsmål på den amerikanska Amundsen-Scott South Pole station. Den ena mannen ska ha fått sönderslagen käke.

På sydpolen kan man snacka om att det är långt till polisen. Det är nämligen US Marshals i Honolulu som svarar för polismyndigheten på Antarktis och detta sker genom en internationell överenskommelse (Läs här). Vid den händelse som refereras av The Guardian verkar dock inte polisen ha varit på plats.

Scott base ligger 100 meter från sydpolen men har en avdrift på 10 meter om året. Positionen är 90° 0′ 0″ Syd, 0° 0′ 0″ Ost.

Live Camera på Sydpolen

Estetik eller ballistik

Man skulle önska att DN Ekonomis rubrik "Raketerna till nyår som smäller högst" är ironi. Men så är det inte. Samtidigt som tidningen rapporterar om en stackars familj i Huddinge som fått sitt hus nedbränt på grund av en fyrverkeripjäs gör man en test av fyrverkerier. Det hade väl varit okej om tidningen satt en rubrik som hänsyftar på fyrverkeriets estetik eller inriktat undersökningen på vilken pyroteknisk anordning som orsakar minst skador på miljön men här är det höga smällar som gäller.
Givetvis är det läsarintresset som styr det redaktionella innehållet men just smällandet är ju en så välkänt negativ effekt som till och med fått lagstiftaren att förbjuda försäljning av produkter med knall som huvudsaklig effekt [10 § förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor]. I bekantskapskretsen planerar man för omflyttning av de kära husdjuren när nyårsnattens smällande snart tar vid. SvD skriver till exempel om den stackars dvärgschnauzern Milla
Frågan är om tidningen med en annan läsekrets valt att hänsyfta på projektilernas ballistik*typ: "Raketerna som säkrast träffar en brandman". Sydsvenskan berättar nämligen återigen att brandmän under en släckinsats blivit beskjutna med raketer på Ramels väg i Malmöförorten Rosengård. Själv har jag skrivit "Rör inte min brandman" och "Rör inte min brandman 2 ".
Tacka vet jag Svedala som av hänsyn till hundarna ställer in det traditionella fyrverkeriet och istället bjuder in till ett tyst fyrverkeri med kinesiska lyktor. Läs mer här.
*-ballistik - läran om ostyrda projektilers rörelse
Läs även andra bloggares åsikter om

2007-12-29

I Should Be So Lucky


Den australiensiska sångerskan Kylie Minogue har idag blivit Officer of the Order of the British Empire (OBE). Då vet man alltså att man ska säga Dame Minogue om man ser henne.

Reuters, Kylie Minogue honored by Queen Elizabeth

Välja regent

Ibland faller Dagens Nyheter in i kvälltidningsformatet. Som idag när man berättar om britternas önskan att se prins William av Wales på tronen efter drottning Elizabeth II. Webbredaktören passar på att lägga in en liten omröstning om "Vem vill du se på Sveriges tron efter Carl XVI Gustaf".

Så otroligt löjligt. Det är ju själva finessen med monarkin att man inte väljer tronföljare utan att det är bestämt på förhand. Ingen som klickar på alternativen kan mena allvar. Sveriges tronföljd bestämdes i och med att ständerna 1810 valde tronföljare efter Carl XII:

...varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen...
Lyckligtvis bestämde Riksdagen 1979 att vi i Sverige skulle ha full kognatisk tronföljd vilket innebär att det inte görs någon skillnad mellan man och kvinna vid successionen.

Om nu Discovery gjort en undersökning bland 1000 britter som säger att mer än hälften föredrar prins William på tronen i stället för prins Charles som kung är detta inget annat än en tydlig signal på att det i Storbritannien finns en tveksamhet till monarkin som statsskick. Man köper uppenbarligen inte en av monarkins viktigaste beståndsdelar - successionen. För övrigt är kung Carl XVI Gustaf på 185:e plats i den brittiska tronföljden.

Reuters, Britons favor Prince William as next king
Daily Mail, New crisis for Prince Charles as it emerges majority of Brits want William for king

Läs även andra bloggares åsikter om

Om utnämningspolitiken

Jag tillhör dem som tycker att det är fånigt när regeringen försöker göra politiska poänger genom att använda öppna ansökningsförfaranden när man söker verkschefer. Om detta har jag bland annat skrivit i inlägget om rekrytering av ny rikspolischef - Öppen ansökan ger sämre urval.

SvD.se och Helsingborgs Dagblad skriver nu att riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar (s) har KU-anmält infrastrukturminister Åsa Torstensson och näringsminister Maud Olofsson så att Konstitutionsutskottet (KU) ska kunna granska vilka roller statsråden haft när man upphandlade ett rekryteringsföretag för att rekrytera ny generaldirektör till Banverket. Yazdanar menar man möjligen kringgått offentlighetsprincipen. Detta förnekas dock av statssekreterare Leif Zetterberg som menar att alla handlingar som inkommer till rekryteringsföretaget blir att betrakta som allmän handling och att rekryteringsprocessen därmed blir offentlig.

Jag vet inte om detta platsar i KU och om socialdemokraterna kan komma åt pudelns kärna. Jag tvivlar på att en KU-anmälan är rätt. Men däremot är det pinsamt att regeringen anlitar ett rekryteringsföretag som inte har full koll på hur offentlighetsprincipen fungerar. Att skriva: "Att uppdragsgivaren (regeringen, min anmärkning) också behandlar personuppgifter konfidentiellt" visar att man inte hängt med i senare års debatt kring kommunala chefsrekryteringar.

Det finns en möjlighet att kringgå offentlighetsprincipen men den innebär att rekryteringsföretaget måste avtala med den offentliga uppdragsgivaren att denna inte ska ha rådighet över materialet. JO har prövat detta ett antal gånger. Regeringen vill uppenbart ha en öppen process och det borde givetvis avspegla sig i upphandlingsunderlaget.

Jag trodde att rekryteringsföretag hängde med i hur gällande rätt tolkas. Men så är uppenbart inte fallet.

Det ska bli intressant att se hur regeringen agerar när rekryteringsföretag i framtiden gör uppenbara misstag. Kommer man då att skylla ifrån sig eller kommer man att bita ihop och betala avgångsvederlag? Liksom regeringar gör även rekryteringsföretag nämligen sina misstag.

Men min kritik mot detta politiska tuppfäkteri kvartstår. Öppna rekryteringar minskar rekryteringsbasen. Och ska sanningen fram har även den gamla utnämningspolitiken överlag lett till att bra verkschefer rekryterats. Det finns undantag, men de är få. Politiker kan bli alldeles utmärkta verkschefer, liksom personer som arbetat i regeringskansliet.

Banverkets nuvarande generaldirektör Per-Olof Granbom är det nog ingen som klagar över. Han verkar ha stort förtroende. Men frågan är om denne man hade sökt jobbet 2006 om det varit ute till öppen ansökan efter att Bo Bylund axlat annat ansvarsområde. Sannolikt inte. Han har nämligen jobbat på Banverket sedan det bildades 1988. Dessförinnan var han på SJ. En kompetent person som inte vill riskera sitt rykte genom att söka öppet. De flesta som söker chefsjobb får ju faktiskt inte jobbet.

Varför inte lyssna på lärarna

Det är klart att Jan Björklund blir överraskad när Mona Sahlin gör gemensam sak med lärarfacken på DN Debatt. Bred politisk lösning om skolan på ett villkor är budskapet från debattörerna. Och villkoret handlar om att skrota regeringens planer att införa betygsliknande omdömen så tidigt som från sju år.

Folkpartiet har traditionellt haft fördelen att ha många lärare i sina led. Men när ideologin överges av längtan att bestämma blir det fel. När spin doctors bestämmer politiken är det omöjligt för Björklund att överhuvud ifrågasätta sina egna populistiska utspel. -Sverige måste lämna flumskolan genom mer fokus på kunskapsresultat, blir Björklunds kommentar.

Med sådana svepande kommentarer som bara syftar till enkla politiska poäng är Björklund fördomsfull. Jag har lärt mig att det är livsfarligt att använda ordet flum. Inte sällan omvärderar man med tiden det som uppfattas som flum. Inte minst inom management och ledarskap har nya teorier som senare bildat praxis givits epitet flum.

När det gäller pedagogernas kritik mot tidiga betyg vägrar Björklund lyssna. Han drömmer sig tillbaka till sin egen tid på lågstadiet i Skene och verkar ha svårt att inse att det även vid den tiden fanns inslag i skolan som inte var bra. Björklund verkar definiera "fokus på kunskapsresultat" på sitt eget sätt. Själv står han för en enorm flummighet när han inte tar till sig forskning på utbildningsvetenskapens område.

Att tala om för en sjuåring att de inte duger är vansinnigt. Så var det i skolan in på sjuttiotalet. De som inte fick det nedsättande omdömet kommer antagligen inte ihåg hur det faktiskt förhöll sig. Men vi borde vara tillräckligt många som kommer ihåg vilka stolligheter som faktiskt existerade.

Nej. Tacka vet jag utvecklingssamtalet. Det är minsanna inte flum även om många nog tyckte det när det fick ordentlig struktur och blev ett riktigt redskap i skolan. Lärarna på lågstadiet har de medel som krävs och behöver inte betyg.

Björklund måste lyssna på lärarna även om det rubbar hans egen självsäkra bild av verkligheten. Ett parti som inte lyssnar på pedagogerna är dömda att misslyckas på utbildningspolitikens område.

Folkpartiets partiledare 1969-75, Gunnar Helén, myntade uttrycket - Att vara liberal är att vara kluven. Han skrev mycket klokt:
Att vara liberal är att vara kluven. Att ständigt föra argument åt två håll, vare sig nu debatten utkämpas inom en själv eller på offentlig plats. Att vara liberal är att mot en sorts människor försvara det som man nästa dag måste angripa hos en annan. Det kan inte gärna vara lätt för någon att vara en ärlig liberal. Det kostar på att i snart sagt varje kulturell och social fråga bilda front åt två håll – och dessutom se till att de båda frontlinjerna sluter sig till en hållbar helhet.
Är Björklund liberal? Eller är han bara envis med en förutbestämd bild av hur verkligheten ser ut. Kul förresten att Mona Sahlin dyker upp i debatten.

DN, Björklund kallsinnig till Sahlins krav, Sydsvenskan, TT, SvD, Aftonbladet, Dagen

Detection of Horse Allergen around a Stable


Tre forskare från UAS och Karolinska institutet har i tidskriften International Archives of Allergy and Immunology publicerat en undersökning som visar att man inte kan påvisa hästallergen i luften på längre avstånd än 50 meter från stall eller hagar. -Våra resultat talar för att det finns goda skäl att revidera Boverkets nuvarande rekommendation om en gräns på minst 500 meter mellan bostäder eller kontor och närmaste stall eller hage, säger Lena Elfman, forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.

Intressant i rapporten är att den främsta spridningen av hästallergen till medmänniskor sker genom de som varit i kontakt med hästar. Hästarna själva är alltså inte problemet.

Vi får hoppas att Boverket nu tittar över sitt regelverk och att fler etableringar i hästnäringen kan ske nära där människor bor. Om inte annat kan detta komma att innebära att det blir bättre standard överlag på ridanläggningar. Målsättningen måste enligt min mening vara att ridanläggningar är som gym. Man går dit, tar på sig sina särskilda kläder, man utför sin aktivitet och man avslutar med dusch och klädbyte. På detta vis kan andra offentligga miljöer såsom bussar, kontor och skolor få lägre halter allergiframkallande ämnen.

Fritt referat av forskningsrapporten, Detection of Horse Allergen around a Stable
Upsala Nya Tidning skriver också om detta

Läs även andra bloggares åsikter om

2007-12-28

Korta frysningar


Jag brukar kolla hur googlare kommit in på min blogg. Idag var det någon som sökt på "korta frysningar på svt 1 och svt 2".
Tyvärr gav min träff nog ingen vägledning.
För framtida behov skriver jag därför följande text:
Korta frysningar på svt 1 och svt 2 kan bero på att du tar emot din signal digitalt. Använder du digitalbox med egen antenn kan antensignalen vara för svag eller något annat störa störa signalen. Har du digital mottagning via kabel-TV kan frysningarna bero på signalen från nätet. Det är något som kan mätas i decibel (!). Ett annat tips är att kolla antennanslutningar och scartkablar.
Visst är man trovärdig. :)

Bajen är bara förnamnet

UPDATE: En kommentar påstår att han hade en klasskompis som hette AIK. Jag har kollat. Det finns faktiskt fem män i Sverige som heter Aik. Kolla här . Det finns också en Modo. Men frågan är om nedanstående är en nyhet det finns nämligen åtta stycken män i Sverige som har förnamnet Bajen. Dessutom en kvinna som har tilltalsnamnent Bajen.
__________________________

Bajen var namnet, fotboll är vårt spel
Söder adressen, ingen kan att ta
fel.

Men inte skulle man kunna sjunga:

Bajen var förnamnet, pojke det är jag
Bagarmossen adressen, i allafall idag.

Att någon ska heta Bajen i förnamn tycker jag är knepigt trots att jag är Hammarbyare och hela historien är en aning pueril. Men min vana trogen kväljer jag inte dom. Däremot är det knappast möjligt att ge någon namnet AIK eller MFF. Eller tänk att heta Brommapojkarna Pettersson.

Som tur är heter gossen William Bajen Erik och trots föräldrarnas förhoppning kommer han nog inte att kallas Bajen av sina kamrater. Det blir nog William,Ville eller något i den stilen.

William ser förresten väldigt trevlig ut på bilden i DN. Snygga kläder har han dessutom.

För alla glada Hammarbyare som nu vill lägga till ett förnamn är det bara att klicka på denna länk och fylla i blanketten. Men om jag nu rannsakar mig själv heter jag faktiskt C:son i ett av förnamnen. Är det bra det? Det är väldigt konstigt i andra länder.

DN, Föräldrar överklagade, sonen får heta Bajen.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Ledigt över helgerna


Det är många som tar ledigt i mellandagarna och efter nyår för att hämta nya krafter. UNT har gjort en liten rundringning bland företag kring Uppsala och Enköping och konstaterar att det är knapp styrfart.

Genom förvaltningslagens bestämmelser måste myndigheter ha öppet alla vardagar och därmed pågår viss aktivitet även om många offentliganställda också tagit ledigt.
Men få företag och organisationer basunerar ut att de stänger hela bygget. En organisation som uppenbarligen gjort det är Forum Syd som håller julstängt mellan den 24 december och 6 januari. Förvisso lovar man att en del handläggare svarar på direkttelefon men annars annonserar man klart och tydligt: Stör oss inte.
Men igår blev man verkligen störda i och med att handelsminister Eva Björling på DN Debatt levererade en bredkänga mot bland andra Forum Syd som kritiserat de pågående EPA-förhandlingarna. Se här. Nu har givetvis handelsministern väl valt tidpunkt för sitt utspel. Hon vet att det är helgledigheter. Hon vet också att det är flera svenska och internationella organisationer som står bakom uppropet och att dessa givetvis har svårt att gemensamt mobilisera ett försvar för sina ståndpunkter. Givetvis kommer vi att få se en argumenterade text på DN Debatt inom kort men det hade varit bra om någon omedelbart nyanserat debatten genom att påbörja en polemik.
Ett julstängt kontor kan få sina konsekvenser och det är minst sagt tråkigt att en debatt om dessa viktiga politiska frågor inte tas med en gång. Handelsministern utspel kommer sannolikt oväntat och kanske har det betydelse att handelsministerns statssekreterare sedan i slutet av november tidigare var chef för ubåtsflottiljen i Karlskrona.

2007-12-27

800 kronor för skvättande

Män som skvätter på gator och torg är ett gissel. Det är därför bra att polisen ibland lagför sådana fasoner. Hela Gotland berättar att en polispatrull kl 01.45 i natt ertappade en 28-åring på bar gärning och att han mottog ett bötesföreläggande på 800 kronor.

Hoppas att han nu berättar för vänner och bekanta och att dessa böter tjänar androm till varnagel och näpst.

Här inträffade ordningsförseelsen:

Läs även andra bloggare som skriver om

2007-12-26

Sitt i båten

Svenska privata säkerhetsföretag hyrs in och utbildar soldater i bland annat Nordic Battle Group uppger TV4 Nyheterna. Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) liksom Svenska Freds är snabba ut med kommentarer.

Så här i juletid då nyhetstorka råder borde kanske Anders Karlsson sätta sig i båten innan han kategoriskt uttalar att externa konsulter inte bör tas in för att sköta frågor som är så hemliga att inte ens försvarsutskottet fått reda på vad det handlar om. Risken är ju stor att han inte ställt rätt frågor eller är påläst. Det vill säga att uppgifterna de facto inte är hemliga. Det torde väl inte vara någon hemlighet att Försvarsmakten de senaste året gjort sig av med officerare och därmed trupputbildare en masse. Som försvarspolitker måste man ställa frågor som hur många, varför och på vilka uppdrag.

Redan 2006 uppmärksammade Värnpliktsnytt antalet konsulter i Högkvarteret och skrev:

I Högkvarterets telefonbok kan Värnpliktsnytt konstatera att det kryllar av konsulter i byggnaden. Den senaste tryckta versionen av telefonboken är från år 2004. Då fanns det 73 personer med titeln konsult. Satt i perspektiv: i samma bok fanns 192 individer med titeln major. Alltså en konsult på knappt tre majorer.
Inte heller torde det väl vara helt rättvist att jämföra det Karlsborgsbaserade säkerhetsföretaget Scandinavian Special Projects och Uppsalaföretaget Dynamic Solutions med sådana amerikanska privata företag som agerar i Irak, typ Blackwater som nu kommer att ske i debatten. Vi får nog tåla att Sveriges insatsförband i vissa moment kommer att tränas av personer som representerar privata företag. Om Nordic Battle Group ska kunna mobilisera 2 300 soldater i olika tjänster är det en omöjlig matematik att de i alla moment utbildas av officerare. Man måste nog ta hjälp av konsulter i allehanda uppdrag oavsett om det gäller anestesi, bilkörning eller språkutbildning. Att det är bra kunna avancerad bilkörning för en soldat som kan överaskas är knappast någon taktisk hemlighet men att backa i full fart är inget man utbildats i vid trafikskolan som 18-åring.

Utrikesbloggen: Den nya tidens legosoldater
DN 14 nov, FBI: Blackwater-skott var obefogade

SvD, Sydsvenskan

Läs även andra bloggares åsikter om

Fyllekjørt med kjemikalietanker

När svenska tidningar skriver om Barbadosflaggade Wilson Garstons grundstötning i Helsingborg sätter man lite halvt försiktiga rubriker: "Sovande styrman korsade färjeled" och "Berusad överstyrman häktad - sneddade genom färjeleden" har vi läst i dag.

NTB genom norska tidningen Dagbladet skriver i lite annan stil när man berättar om en befälhavare som gripits igår i Kristiansand i Norge:
Indisk kaptein skal ha fyllekjørt med kjemikalietanker.
I underrubriken står: Var på vei til Tjeldbergodden for å laste metanol.

Tur att kapten inte han smutta på lasten. Av metanol/metylalkohol - träsprit (CH3OH) - blir man ju blind också.

DN, Helsingborgs Dagblad

Andra bloggare om ,

Så även i vår julskinka

Främmande föremål i livsmedel är en ständigt återkommande nyhet och jag läser alltid dessa notiser med ett visst mått av skepsis. Nu noterar jag i Kristianstadsbladet att en smålänning fått träff på ett metallföremål mitt i julskinkan. Så kan säkert vara fallet.

Metallföremålsjulskinkeinnehavaren spekulerar i om det rör sig om en pilspets eller en kula.

Själv hade jag en pilspets i julskinkan. Men den satt kvar på termometern när skinka var klar. Dock kan jag inte hitta det skyddande plasthöljet som man ska ha i väntan på nästa år. Nästa år åker "pilspetsen" på nytt in i julskinkan. Hoppas att den inte går av.

Även i DN

Könsneutrala förnamn

Nya efternamn
DN återger en lista på nya efternamn som godkänts under 2007. SvD och Sydsvenskan publicerar ett TT-telegram i samma ämne. I enlighet med svensk tradition tycks namn som hänsyftar på naturen vara populära. Exempel på dessa är Drömskog, Solklippa och Trollefur. Djurvärlden tycks också fascinera och där finns det hårda namnet Blackwolf som kanske i framtiden kommer att bäras av Ulf och Ylva Blackwolf. Det är naturligtvis bara en vanesak att man reagerar på Blackwolf samtidigt som namn som Wolf och Varg glider förbi. Betydligt beskedligare är det lilla söta efternamnet Skogsmus vilket jag tror skulle kunna passa en försvarsminister - typ Sten Skogsmus. Annars är det ju inte helt ovanligt i riddarhuset med ätter som bär djurnamn exempelvis Hermelin och Uggla.

På Patent- och registreringsverkets webbplats finns en tjänst som man kan ta hjälp av om man vill hitta ett nytt efternamn -Bilda ett helt nytt efternamn. Jag skapade till exempel det utmärkta namnet Kruså på bara tre sekunder. Men Westberg får duga.

Könsneutrala förnamn
På Patent- och registreringsverkets webbplats kan man finna en lång förteckning över förnamn som bärs av både kvinnor och män. Könsneutrala Benny, Bojan, Bonnie, Eddy, Eve, Guy, Jasmin och Robin paras med en mängd utländska namn som jag inte hade en aning om bärs av både män och kvinnor. Exempel på ett sådant namn är Mohamoud och Mohamud.

Själv heter jag Per och detta namn bärs enligt SCB av två kvinnor och 175 255 män.

Aftonbladet

2007-12-25

Politikerna vaknar efter sex år


Räntesnurror
Idag blåser det för fullt efter ett rättsfall i Regeringsrätten som enligt Skatteverket skulle kunna innebära att staten går miste om 60 miljarder i bolagsskatter. Domen innebär att de stora bolagen kan undgå skatt genom att kvitta vinst mot ränteavdrag i nybildade dotterbolag. Tekniken som använts för att undgå beskattning kallas räntesnurror.

Sent uppvaknande
Detta är naturligtivs anmärkningsvärt men det är lite egendomligt att det dröjer 1,5 månader innan politikerna vaknar och försöker ta egna poänger på "upptäckten". Domen avkunnades nämligen redan den 6 november i år och det är politikernas ansvar att se till att man täpper till hål i lagstiftningen när de blir kända.

Först ut i debatten är vice ordföranden i Skatteutskottet Lars Johansson (s) som säger att det är oerhört uppseendeväckande att man med vår nuvarande lagstiftning kan undanhålla 60 miljarder. - Det här måste vi gå till botten med, säger han till TT.

Därefter hänger kristdemokraten Lennart Sacrédeus från Mora på och säger: - Här är ett hål som lagstiftarna måste täppa till. Som lite petimäter kan jag säga att ordet lagstiftarna kanske låter lite anonymt och bakom detta ord döljer sig riksdagen det vill säga Lars Johansson, Lennart Sacrédeus och 347 andra riksdagsledamöter. Även centerns partisekreterare Anders Flanking försöker ta lite populistiska poänger och säger: - Det kan inte vara meningen att man jagar bärplockare och småföretagare och så kan sådana här hål finnas i lagstiftningen. Det tycker jag blir demoraliserande. Vi kommer att ge vår arbetsgrupp som jobbar med skatter i uppdrag att titta på detta.

Centerns arbetsgrupp! Pytttsan. Härmed försöker han ge intryck av att det är just centerpartiet som ska bringa ordning. Det är givetvis Finansdepareementet som tar sig an detta.

Lag som bekämpats
Förutom att detta prejudikat varit känt i 1,5 månader är det också intressant att notera att det handlar om tillämpning av den så kallade skatteflyktslagen. En lag som införts av en borgerlig regering 1980, avskaffats av en annan borgerlig regering 1993 och återinförts 1995 av en socialdemokratisk ministär. En lag som inte alltid applåderats av borgerliga debattörer. Så sent som 2003 fanns partimotioner från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna att upphäva generalklausulen i skatteflyktslagen. Men nu vill man uppenbart använda lagen ännu hårdare. Det politiska minnet är kort.

Gammalt välkänt kryphål
Själva tekniken som Industrivärden använt sig av är inte heller ny. Regeringsrätten hänvisade i sin dom till rättsfallet RÅ 2001 ref. 79, där ett i stort sett identiskt upplägg prövades. Den gången var det Östersunds kommun som överlät samtliga aktier i flera dotterbolag till ett annat dotterbolag mot revers. Räntebetalningarna finansierades genom koncernbidrag från dotterbolagen. Även denna gång ansåg Regeringsrätten att skatteflyktslagen inte var tillämplig på förfarandet.

Det handlar alltså inte bara om ett plötsligt uppvaknande julafton i Nådens år 2007. Det handlar om ett uppvaknande som kunde ha skett redan 2001. Men den gången handlade det ju inte om ett privat företag som skatteplanerade utan om en kommun.

DN, DN, DN, SvD, SvD, Aftonbladet

Läs mer - Skatteverket besrkiver räntesnurror

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Danska begravningsplatser

För några år sedan tog Dansk Skovforening (motsvarar Skogsägarna) och gruppen LØVFALD initiativ till en debatt i Danmark där man uttryckte önskemål från danskar att få bli gravsatta i skogen. Som SvD med flera tidningar rapporterar har detta nu lett fram till förslag om ändringar i lov om begravelse og ligbrænding.

Av artiklarna kan man få uppfattningen att detta innebär att ansvaret för danska begravningsplatser i framtiden övergår från den Danska Folkkyrkans socknar till kommunerna. Så är det inte. Redan idag finns det kommunala begravningsplatser i Danmark men dessa ska invigas av en biskop för att tas i bruk och de ska alltid ha ett kapell. Ändringar i lagen innebär endast att kommunerna nu har rätt att anlägga begravningsplatser utan att anlägga kapell och det är här utvalda platser i skogen kan bli aktuella. Restriktionen i dessa begravningsplatser ligger i att det endast är askurngravar som tillåts och givetvis handlar det om särskilda avgränsade platser.

Fortfarande kvarstår viss skepsis från skogsägarna som gärna hade sett att man slapp det allmännas inblandning. Man får förmoda att denna kritik vilar på kommersiella grunder.

Lite off topic kan nämnas att den förändrade lagen inte gäller Grönland. Vilket väl har sina förklaringar.

Kristelig Folekblad, Til sommer kan du graves ned i skoven, DN, Dagen

Folketinget, Forslag til Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding (Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser, delegation af kompetence og forenkling af procedure)

2007-12-24

Svensk ombord?

UPDATE: DN, Helsingborgs Dagblad Sovande styrman korsade färjeled

Jag ser i tidningen att ett Barbadosflaggat fartyg gått på grund utanför Helsingborg. Styrmannen lär sitta i arrest misstänkt för sjöfylleri. Jag kollar upp AIS:en* och döm om min förvåning när jag ser att fartyget på tydlig svenska anger status: "På grund"

Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 202
är på väg mot Helsingborg och passerade nyss (22.30) Barsebäck. Fartyget Wilson Garston ägs av ett norskt rederi.

*AIS (Automatic Indentification System) är ett system för fartyg och flyg däruppgifter sänds ut via VHF. De uppgifter som lämnas kan vara position, kurs, fart, last, fartygsuppgifte, destination m.m.

På nätet finns ett flertal amatörer jorden över som fångar upp AIS-trafik och publicerar den på webben.

Sydsvenskan, Grundstött båt blev utflyktsmål


Aftonbladet, Lastbåt på grund utanför Helsingborg
Helsingborgs Dagblad, Lastfartyg på grund - misstänkt sjöfylleri
DN, SvD, DN

Klart att folk ska vara lediga på julafton

God jul önskar jag med min traditionsenliga annons från Kungliga Telegrafverket (1954 tror jag). Klicka på bilden och njut av forna tiders frånvaro av fjäsk. Vad föredrar man? ICA eller gamla Televerket?

Rör inte min brandman del 2

I inlägget Rör inte min brandman har jag tidigare skrivit om den absurda situationen att brandmän den senaste tiden vid flera tillfällen angripits under sitt arbete. Vi har också sett exempel på att ungdomar gett sig på brandfordon och material samt allmänt levt bus vilket försvårat räddning och släckning. Det är svårt att finna ord och det är uppenbart att ungdomar som håller på med sådant här är hopplöst långt från respektfullt beteende. Det är lätt att bli förbannad men jag blir bara ledsen och undrar vad som sker och hur man kan komma tillrätta med denna enormt tragiska utveckling. Det är möjligt att även jag faller in i en mediahysteri när jag skriver i ämnet och vi ser ibland exempel på detta. Kristianstadsbladet och Sydsvenskan skriver till exempel om stenkastning vid en insats i Kristianstad under söndagskvällen men brandmästaren på platsen tonar ner händelsen och menar att det bara ska ha rört sig om att någon hade kastat en mindre sten och inte ens med flit.

Så bra att Räddningsverket enligt Sydsvenskan nu gett forskare på Malmö högskola i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan förebygga konflikter vid räddningsuppdrag. Svaren är sannolikt inte att finna i att det finns en aversion mot just brandmän eller att dessa ses som representanter för en överhet. Det handlar om att ungdomar i grupp triggar varandra att spela Allan. Vi får hoppas att forskarna finner metoder som är mer fantasifulla än att man bjuder in till studiebeök på brandstationen i Hyllie och sätter några brandmästare på att organisera upp den hedervärda ungdomsbrandkåren i Malmö.

Meningen är att forskargruppen ska ta fram en metod för dialog mellan räddningstjänst, polis och andra myndigheter och de grupper i samhället som av en eller annan anledning hyser en misstro till dessa myndigheter. För att lyckas med detta måste man hitta mekanismerna bakom konflikterna.

Utvecklingen är, om man får tro media, allvarlig och vi kan få en situation som liknar den i Frankrike. Trots att franska brandmän har enormt hög status och är djupt älskade i folkleden blir de angripna vid upploppen som skakat invandrartäta förorter. I Frankrike har ju också väldigt många brandmän invandrarbakgrund men det är uppenbart att de som står utanför samhället och inser att de inte kan bli fotbollsproffs inte heller tror att de kan bli brandmän.

Läs mer om forskargruppen på Malmö högskolas webbplats

Aftonbladet
Andra bloggare om

Kyrkogård, griftegård eller begravningsplats

Behövs ett nytt ord för kyrkogård
Jag lyssnade på det fascinerande SR P1-programmet Språket igår. Professor Lars-Gunnar Andersson fick från en lyssnare frågan om det inte behövdes ett nytt ord - gravgård - för kyrkogård. Brevskrivaren tänkte på att Maglarps kyrka utanför Trelleborg nu rivits och att det alltså inte längre finns någon kyrka vid den kvarvarande kyrkogården. Dessutom påpekade frågeställaren att det i Malmö, liksom i andra städer, finns särskilda kyrkogårdar där det aldrig funnits kyrkor. Gravgård vore ett lämpligt ord tyckte lyssnaren.

Lars-Gunnar Andersson påpekade att det finns ett religionsneutralt ord som man kan använda - begravningsplats - och att det inte finns behov av något nyord. Han menade också att det går alldeles utmärkt att använda ordet kyrkogård även om det inte finns någon kyrka. Enligt Andersson finns det flera exempel på ord som behåller sitt historiska ursprung i ny tappning och han exemplifierade med att gångjärn nu för tiden kan vara gjorda i plast.

Griftegård är vackert
Själv slår jag ett litet slag för ordet griftegård som förekommer på ett antal platser i Sverige (Bland annat i Sollentuna, Järfälla, Linköping, Motala och Partille). Ordet grift kommer från latinets crypta och grekiskans krypt. Ordet förekommer även i brottsbalksbestämmelsen brott mot griftefriden.

Legaldefinition
Det finns även en så kallad legaldefinition av ordet begravningsplats. I 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) anges begravningsplatser som områden eller utrymmen som är behörigen anordnade för förvaring av avlidnas stoft eller aska och somhar tagits i anspråk för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar.

Mobilsamtal i kolumbarium
Via Bengt O. Karlsson webbkrönika Det dunkelts sagda får jag tipset att läsa bloggaren Stefan Johansson som skriver: "Vem talar hon med i columbariet". Det är en tänkvärd liten text och det slår mig att ordet kolumbarium ur latinets columba som är namnet på släktet duvfåglar. Kolumbariet är alltså duvslaget och duvan är allmänt en symbol för oskuld och fred men i kristendomen är den också en uppenbarelseform för den heliga Ande. Eftersom Stefan Johansson skriver om en kvinna som talar i mobiltelefon i kolumbariet tänker jag på brevduvor som befordrar meddelanden.

2007-12-23

Varför skämta om allvarliga saker

Från och med den 1 januari 2008 kommer Kriminalvården att påbjuda rökförbud på svenska fängelser och häkten. – Viktigaste argumentet är arbetsmiljön för personalen, men också brandrisken. Dessutom finns forskning som visar att rökning främjar annat drogberoende, säger Anne-Chatrine Älgevik, Kriminalvårdens personalexpert, till TT.

När generaldirektör Lars Nyhlén gick ut med detta första gången i Kriminalvårdens personaltidning Runtikrim 2006 var fokus vid brandrisken men en och annan tidning hade det dåliga omdömet att vara ironisk. Expressen frågade den 26 april 2006 till exempel hur straffet ser ut för den som bryter mot reglerna? Sådana kommentarer är roliga när man lyssnar på Stand Up men platsar inte på ledarplats i en tidning. Fängelser behövs men alla frihetsberövanden är tragiska.

Dagens Nyheters Malin Siwe tappade totalt verklighetsförankringen när hon förra våren på ledarplats menade att det inte är kriminalvårdens sak att bestämma vem som ska röka på kåken eftersom det är de intagnas hem. Jovisst de intagna bor på fängelset. Men att sätta likhetstecken är ganska långt från verkligheten.

Helsingborgs Dagblad och SvD återger idag ett TT-telegram som faller in i ironin när man börjar sin nyhetsartikel om det kommande rökförbudet med den fåniga kommentaren:

I år blir det inga nyårscigarrer för fångarna på svenska fängelser och häkten. Från och med den 1 januari införs rökförbud i cellerna.

Det är löjligt att skämta om att människor sitter i fängelse. På ett fängelse firar man knappast nyår och risken är att sådana här lustifikationer bidrar till skrönor om livet i fängelser. Klockan 00.00 på nyårsdagen sover säkert de flesta intagna på vår kriminalvårdsanstalter. Vad har de att fira? Det är knappast skålande i champagne och cigarrer på rastgården som gäller.

Jag hoppas att rökförbudet slår väl ut. På häktet i Göteborg liksom på Bergaanstalten i Helsingborg införde man rökförbud med positiva erfarenheter redan tidigare i år.

DN, Dagen

Man ska idka källkritik

Den 10 december hörde jag i bilen ett reportage från Nobelfesten.
-Borgargården vid Stockholms stadshus börjar nu fyllas, sa reportern. Jag log självsäkert och tänkte att det nog heter Borggården.

Men ändå slog det mig att det var bäst att kolla om reportern var ute och cyklade som jag förutsatte. Nåväl det blev ingen källkontroll. Dagen efter fikade jag med ett allmänbildat gäng och som av en händelse spårade samtalet in på Nobelfesten. -Jag hörde en reporter säga att han stod på Borgargården men det heter ju Borggården, sa den trovärdiga kamraten som hade en hypotes som stämde överens med min uppfattning. Detta uttalande var ett kvitto att jag inte behövde idka källkritik.

Men så idag tänkte jag kolla för säkerhets skull. Döm om min förvåning när jag först läser artikeln i Wikipedia. Texten talar sitt tydliga språk:
Inspirerad av italienska renässanspalats lät Östberg bygga stadshuset runt två ’’piazzor’’ – Borgargården och Blå hallen.
Borgargården? Oj. När jag sedan läser på Stockholms stads webbplats blir jag övertygad. Det heter Borgargården.

Men i Wikipediaartikeln ser jag en uppgift som uppger att portarna till Stadshuset är i svartek hämtade från vraket av regalskeppet Riksäpplet som sjönk utanför Dalarö 1676.

Pyttsan tänker jag. Det där med Regalskeppet Riksäpplet är en skröna. Men vis av källkritiskt tänkande googlar jag. Och visst hittar jag en uppgift om att det är en skröna att Stockholms stadshus portar är från Riksäpplet. Men denna gång har jag anledning att vara ännu mer källkritisk. Källan är nämligen en viss Kyrkoordnaren. I en artikel om sjunkna skepp utanför Dalarö skriver han att han är skeptisk till uppgiften.

Ingen trovärdig källa direkt. Jag får ta en semesterdag i vår och bege mig till Stadsarkivet och kolla urkunderna.

Extrema djur

Det är mycket skoj på TV 4. Alldeles nyss avslutades Bonde söker fru och nu börjar Extrema djur.

Rör inte min brandman

UPDATE: Även den 21 december brinner Kroksbäcksskolan enligt Sydsvenskan. Den 22 december beskjuts en brandman vid en containerbrand på von Rosens väg i Rosengård enligt Sydsvenskan, SvD, DN , Sydsvenskan, Sydsvenskan

Ursprunglig text
Jag läser i DN och Sydsvenskan att brandmän under kvällen beskjutits med raketer i samband med en rökutveckling på Kroksbäcksskolan i förorten Hyllie i södra Malmö. Även igår angreps brandpersonal och polismän när en sopcontainer brann vid samma skola (Sydsvenskan).

För ett par veckor sedan störde ungdomar släck- och räddningsarbete vid en storbrand i Landskrona och vid det tillfället tog man sig in i brandfordon drog i slangar och tog sig in i avlysta trapphus. Sanslöst.

Det är svårt att finna ord och det är uppenbart att ungdomar som håller på med sådant här är hopplöst långt från respektfullt beteende. Det är lätt att bli förbannad men jag blir bara ledsen och undrar vad som sker och hur man kan komma tillrätta med denna enormt tragiska utveckling. Svaret är givetvis inte förbud mot fyrverkerier även om vi snart kommer att få se sådana krav.

OBS! Skolan heter Kroksbäcksskolan och inget annat.

Helsingborgs Dagblad, SvD

Andra bloggare om

Bildt spelar World of Warcraft

Aftonbladet har idag en angelägen ledare om tystnaden kring den pågående kärnvapenupprustningen. Bortsett från förhandlingarna kring Irans kärnvapenprogram förs överhuvud inga förhandlingar om nukleär nedrustning vare sig från EU:s sida eller FN. Detta samtidigt som den ryska duman i år anslagit 77,4 miljarder till kärnvapenprogrammet. USA:s årliga underhåll av kärnvapenarsenalen kostar 45 miljarder samtidigt som man utvecklar det nya programmet RRW (Reliable Replacement Warhead - Utbyte av stridsspetsar) för 833 miljarder kronor.

Det ska bli spännande att se hur Carl Bildt griper sig an den svenska traditionen med hög svansföring när det gäller debatten kring kärnvapenupprustning. Kanske kunde Bildt ta sonens exempel med sig ut till världens ledare: Nils spelar nämligen World of Warcraft. Se här.

Aftonbladet, Kalla kriget är slut men vapnen finns kvar

2007-12-22

Växjö - Visby


Sommaren 2008 är det tänkt att Flysmaland som opereras av Avitrans i Nyköping ska flyga Växjö-Visby. Tre dagar i veckan under sex veckor mitt i sommaren kommer man att trafikera Gotland

Givetvis är det bra, (eller?) att Visby får fler destinationer men det känns som om entreprenörerna i Smalandsflyg klampar omkring i porslinsfabriken när man i sitt pressmeddelande skriver:

Satsningen innebär att drygt 1200 personer nu kan ta flyget istället för båten.
Det hade kanske var mer passande att säga att ön skulle få fler gäster än basunera ut att man tar upp kampen mot färjetrafiken via Oskarshamn. Färjetrafiken behöver sina resenärer.

Pressmeddelande, Direktflyg till Visby från Smaland Airport i sommar
SvT Smålandsnytt verkar inte helt begeistrade

Läs även andra bloggare som skriver om

Coolt - Stefan Sundström visar sitt armband


SvT 2 sände i kväll del 5 i serien "Mötet". Vispoeten och sångaren Stefan Sundström mötte prästen Olle Carlsson från Allhelgonakyrkan i Katarina församling. Ett samtal där Stefan Sundström berättar om sitt liv och hur han tolkar Olle Carlssons bild av Jesus.

Det är uppenbart att Stefan Sundström är ute på en pilgrimsresa och i avslutningsscenen skymtar Stefan Sundströms armband. Han bär Livets pärlor - Frälsarkransen.

SvT, Mötet Stefan Sundström/Olle Carlsson
Läs även andra bloggare som skriver om , , ,

Tony Blair har konverterat

Storbritanniens forne premiärminister Tony Blair har konverterat till den romersk katolska tron. Konvertitetlyckönskas av ordföranden i den anglikanska kyrkogemenskapen, ärkebiskopen av Canterury, dr Rowan Williams som säger:
Tony Blair has my prayers and good wishes as he takes this step in his Christian
pilgrimage.
När nu Tony Blair blir katolik får Katolska kyrkan en intressant röst. På AIDS-dagen, den 1 december 2006 gjorde Tony Blair ett tydligt uttalande riktat till kyrkor och religiösa grupper. Adressen var främst romersk-katolska kyrkan men även evangelikala grupper. -I think if all the churches and religious organizations were facing up to reality, it would be better, sa Blair och refererade till vissa kyrkors hållning när det gäller framhållandet av avhållsamhet och bann av kondomanvändning. Blair kan bli ett starkt stöd till de många katoliker, präster, biskopar och kardinaler som ifrågasätter Vatikanens kategoriska nej till barnbegränsningsmetoder. Just barnbegränsning är ju orsaken till att man motsätter sig kondomanvändning. Men på goda grunder kan man hävda att anvhållsamhetsdoktrinen inte är hållbar. Särskilt inte som många som smittas av sexuellt överförbara sjukdomar tvingas till sex.

Läs mer på BBC och The Telegraph

Sydsvenskan, DN, SvD, Dagen

Andra bloggar om: ,

Det ICA-handlarna inte har det har polisen


Svenska Akademiens ständige sekreterare, doktor Horace Engdahl, är en person som har förmågan att kombinera ett skarpt intellek, stor beläsenhet med en underfundig humor. Vid Akademiens högtidssammankomst i torsdags gav han ett bra exempel på detta då han i sitt avslutningstal poängterade vikten av Icahandlarnas historiekunskaper genom att dra en göteborgsvits:
I en viss västsvensk vitsgenre kan dålighet rent av vara en kvalitet, som när man säger att den senaste livsmedelsskandalen beror på ICA-handlarnas undermåliga historiekunskaper: -De måste lära sig att skilja mellan Fersen d.ä. och Fersen d.y.
Men idag när jag besökte Maxi ICA i Haninge slog det mig att det ICA-handlarna saknar det har polisen. Södertörnspolisen har nämligen strategiskt placerat ett polisfordon som är avsett för det så kallade mobila insatskonceptet på en väl synlig plats i julvimmlet. Så gör man varje år och tanken är givetvis att öka tryggheten för allmänheten samtidigt som potentiella bilinbrottstjuvar förhoppningsvis blir skraja av att det kanske finns polismän runt butiken som kan gripa på bar gärning eller heter det färs(k) gärning?
Om jag nu ska koppla till ICA-handlarnas historiekunskaper om Fersen den äldre och Fersen den yngre så blir det rätt kul att polisen i år valt att postera ett fordon som egentligen är till för mobila insatskonceptet. Just dessa fordon kommer sällan till användning och används främst vid kommenderingar som kan innebära upploppsliknande situationer. I det mobila insatskonceptet används dessa särskilda fordon som gör att poliserna kan röra sig mycket närmare en orolig situation. Poliserna behöver inte skydda sig med sköldar utan kan arbeta med öppna händer. Syftet är att undvika och bemöta ordningsstörningar utifrån ett professionellt och situationsanpassat förhållningssätt.
Riksmarsalken Axel von Fersen den yngre dödades ju 1810 av en upprepad mobb utanför Bondeska palatset i Gamla Stan. Mobben trodde att Axel von Fersen och hans syster Sophie Piper hade giftmördat tronföljaren Karl August. Militären fäste tilltro till giftmordsryktena och förhöll sig passiva när von Fersen stenades.
Kanske är det polisens historiekunskaper om upplopp, (Fe)färsen den yngre, och giftmord som får polisen att rulla fram en bil som tillhör den speciella polistaktiken - mobila insatskonceptet - just vid Maxi ICA Stormarknad i Haninge.
Någon polisman i tjänst lär inte ha funnits på ICA-Maxi. Bilen är nog bara en illussion om polisen närvaro. Men jag tror den funkar. Egendomligt nog hörde jag en kommentar som tyder på detta. Ut från butiken kom en yngre man hög som ett höghus tillsammans med vad jag förmodar är flickvännen och en släkting som drar på en barnvagn. Han tittar på polisbussen och stönar i en paranoid kommentar: -
Det fanns inga snutar inne i butiken, det är en buss full med civilare.
Det verkar som att polisen kan sin historia och att taktiken bygger på beprövad erfarenhet. Däremot såg jag idag inget tecken på att ICA:s varumärke är i fritt fall som DN påstår. Det var knökafullt på parkeringen.

Här rivs för att få luft och ljus


Betongklipparen ett monster
De senaste dagarna har jag tagit en buss till jobbet som gör resan längre. Skälet är att jag vill se hur rivningen av ett hus vid Klarabergsviadukten bakom Centralstationen fortskrider. En grym maskin (betongklippare) knackar sönder en kåk byggd i början av 1980-talet och det är knappast återanvändning och källsortering av rivningsmassorna som gäller. Fönstren faller med ett brak ned i en hög med kontaminerat byggavfall.

Världens exklusivaste cykelverkstad ska byggas
Det är ingen arkitektonisk skönhet som lämnar plats för ett nytt hus men självklart måste man reflektera över det absurda i att ett hus med 20 år på nacken rivs. Nu kommer Jernhusen att bygga ett miljösmart hus med plats för kontor, hotell, restauranger och butiker. Det nya huset - Kungsbrohuset - sträcker sig över två kvarter och med termen miljösmart menar man att hyresvärden i ett tidigt skede hjälper den kommande hyrsegästen att tänka miljösmart. Det handlar om energibesparingar och miljömedvetande. Det är en utmaning i detta nya kontorskomplex när man skriver:

Till exempel ska man kunna ha gemensam posthantering, it-lösningar, andra FM-tjänster, bil— och cykelpooler, cykelverkstäder mm, alltså funktioner som stöttar hyresgästernas verksamheter och förenklar deras vardag.

Detta lär väl bli världens exklusivaste cykelverkstad och nog måste man ha ett lite kritiskt öga när man läser Jernhusen visioner. Men kanske lyckas man och mina farhågor på et marknadsföringsjippo kommer på skam.

Esplanadsystemet
Samtidigt slår det mig att detta med miljötänk och rivning av hus alls inte är nytt. August Strindberg tar oss till det blivande Karlaplan med Karlavägen och Narvavägens esplanader i sin dikt Esplanadsystemet (Dikter på vers och prosa, 1883). Tiden är 1880-talet och där det fashionabla Östermalm nu finns är det kåkstäder med urusla boförhållanden. Samtidigt börjar de förmögna invånarna i staden känna avsky över den stad som förorenas av koleldning och industrier. Många drömmer sig bort från staden och trädgårdsstäder som Djursholm, Saltsjöbaden och Lidingö börjar planeras.

Strindberg börjar:

Där gamla kåkar stodo tätt
och skymde ljuset för varandra,
dit sågs en dag med stång och spett
en skara ungfolk muntert vandra

Min bild av monstret - Betongklipparen återfinns hos Strindberg när han skriver:

Och hackan högg och stången bröt
och väggen föll för kraftig stöt.

Och skrapan rev och tången nöp,
att taket föll och skorsten stöp.

Strindberg avslutar sin dikt:

En gammal man går där förbi
och ser med häpnad hur man river.
Han stannar; tyckes ledsen bli,
när bland ruinerna han kliver.

-- "Vad skall ni bygga
här, min vän?
Skall här bli nya Villastaden?"
-- "Här skall ej byggas upp igen!
Här röjes blott för Esplanaden!"

-- "Ha! Tidens sed: att riva hus!
Men bygga upp? -- Det är förskräckligt~"
-- "Här rivs för att få luft och ljus;
är kanske inte det tillräckligt?"

Läs Strindbergs Esplanadsystemet på Runeberg
DN, Rivningsvåg skapar nytt city
Läs även andra bloggares åsikter om

Varför attackerar ateister?

Det berättas en anektdot att pastor primarius* Ludvig Jönsson (1923-1985) en gång åkte taxi i Stockholm och kom i samtal med taxichauffören som deklarerade att han inte trodde på gud. Taxichauffören drog exempel på exempel på att gud, om Gud nu fanns, var en dålig gud. Slutfrågan till Ludvig Jönsson blev: -Hur kan du tro på en sådan gud? Ludvig Jönsson blev inte svaret skyldig utan konstaterade bara: -Den gud du beskriver tror inte jag heller på.

I senaste numret av Fokus (nr 43/2007) är temat "Gud är tillbaka". I tidningen finns även en intressant artikel där sex religiösa ledare talar ut. Ganska typiskt är att alla är män och det hade ju varit kul om man till exempel valt att samtala med Svenska Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn.

Men den mest djuplodande artikeln är ändå "Ateist möter biskop" där ett samtal om tro förs mellan författaren Lena Andersson och Stockholms biskop Caroline Krook. Artikeln är på något vis avslöjande och visar på den militanta och anklagande hållning många debatterande ateister intar. När Caroline Krook är resonerande och lyssnande är Lena Andersson snabb med att lägga på de kristna sin egen syn på tro. Lena Andersson uttalar till exempel tvärsäkert:
-Jag har inga problem med dem som är sofistikerade med det här. Om man tror att Gud är kärleken. Men det är ju väldigt får som har den synen. För de flesta troende är Gud någon som går in och bestraffar och belönar.
Caroline Krook svarar:
-Vi måste umgås i väldigt olika kretsar. Jag träffar många kristna, men få som tror att Gud bestraffar och belönar.
I hela samtalet intar Lena Andersson en anklagande position. Detta visar än mer det klara problem som ligger i att ateisterna orättfärdigt försöker lägga beslag på orden humanism och humanist. När Caroline Krook på punkt efter punkt markerar förståelse för andras övertygelser visar Lena Andersson på en syn som går ut på att det bara finns en sanning och den innehar ateisterna. I grunden är det en problematisk människosyn. Det är därför föga förvånande att ateisternas ordförande översturmarkaren Christer Sturmark ställer psykiatrisk diagnos på kristna som han menar har tomtar på loftet. Effekter av en sådan människosyn har vi under 1900-talet sett fruktansvärda exempel på i sovjetkommunism och nationalsocialism.

*-pastor primarius var från 1500-talet till 1989 titeln för kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm (egentligen den främste av kyrkoherdarna i Storkyrkoförsamlingen, Klara och Jakobs församlingar). 1989 ersattes titeln med domprost.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Göran Skytte kommer med glädje

Under hela året har jag väntat på Göran Skyttes ledarkrönika i Svenska Dagbladet. Varenda gång jag läst honom har jag tyckt att han är tendentiös i sitt förutsägbara gnäll på allt som kommer från vänster eller det han anser är vänster.

Men idag kommer Göran Skytte med det glada budskapet när han skriver:

Mörker är frånvaro av ljus, och det är denna frånvaro av ljus som gör mörkret outhärdligt.

Men många av oss vet också att det i mörker ofta kan uppstå ett slags nytt ljus. I det nya ljuset får vi syn på en ny väg att gå, och man får ny mark under fötterna. Ibland på stigar och vägar som vi förr inte kände till, eller vägrade beträda. Och jag känner mig nyfiken på de nya vägar som nu kommer att öppna sig.

Dessutom är det passande nog så att julens innersta budskap på många sätt handlar just om detta ljus i mörkret.

Mer sådant Skytte. Men frågan är om du då får vara kvar på ledarsidan. Kanske blir det förpassning till familjesidan. Men känner jag Skytte rätt kommer han om ett par veckor att skriva en krönika om hur han överösts av människor som kritiserat hans krönika och gudstro.

Läs: Skytte och jag lever i olika världar
SvD, När döden ger kärlek till livet

Kvällsposten de 20 december 2007, Jesus räddade livet på Göran Skytte

Läs även andra bloggares åsikter om

2007-12-21

Svärd är ett bra val

Den förre riksdagsledamoten, närkingen och vägmästaren Anders Svärd kommer att leda den parlamentariska kommitté som ska se över lagändringar och andra åtgärder för frivillig rekrytering till försvaret.

Anders Svärd är slipad [svärd -slipad :)] försvarspolitiker bland annat efter tiden som ledamot i försvarsberedningen och är en av få borgerliga politiker som har det förtroende som krävs för att få socialdemokraterna att sluta upp i en gemensam politik. Det är bra att Tolgfors tar en 68-åring till heders.

Försvarspolitik är ett område där det är mycket viktigt med breda politiska lösningar.

DN, DN, SvD, Sydsvenskan

Försvarsmakten, Perspektivstudien - Ett hållbart försvar för framtida säkerhet

Andra som skriver om

Vem viger kronprinsessan?

Den 17 december chattade hovreporter Catarina Hurtig i SvT Aktuell apropå rykten om ett förestående bröllop mellan kronprinsessan och Daniel Westling.

Grejen är bara att Olof Sundby levde 1917–96, han var biskop i Växjö 1970–72 och ärkebiskop 1972–83. Han vigde kungen och drottningen 1976 och han döpte kronprinsessan och möjligen är det detta som spökar när Catarina tvärsäkert vet besked.

Själv tippar jag att ärkebiskop Anders Wejryd eller överhovpredikanten, biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark leder vigselgudstjänsten.

Läs andra bloggare som skriver om ,

90-konton är trygga

Svenska Dagbladet skriver om oseriösa organisationer som samlar in pengar till välgörande ändamål men som i själva verket är bluffare eller på gränsen till bluffare. Att det överhuvud taget finns oseriösa inslag på fundraisingområdet är allvarligt. Risken är uppenbar att givarna blir allmänt skeptiska och därmed återhållsamma med sina gåvor. Därmed drabbas alla goda krafter och de är ju i realiteten den absoluta majoriteten.

Det är därför bra att vi har 90-konton och Stiftelsen för Insamlingskontroll - SFI som bevakar givarens intressen. SFI:s huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv samt FAR SRS (FAR SRS
Branschorganisationen för revisiorer och rådgivare. Tidigare FAR).

Regeln för oss givare är enkel - Vi frågar om insamlingsorganisationen har Plusgiro eller Bankgiro som börjar på 90. Det är enkelt att skänka pengar. Kolla till exempel här hur Du kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter - Hellre ett mikrolån för att köpa en egen get, än ett matpaket.

SvD, SvD, Kristianstadbladet, SvD

Listan över varnade eller uteslutna organisationer

2007-12-20

Från Pablo till Marie


Jag såg någonstans i nyhetsvimlet i dag att en Picassomålning stulits i USA. Så här på kvällen kollar jag Helsingborgs Dagblad och drar en snabb slutsats när jag läser rubriken: Snabba ryck på Picassos turné.

Nu klarnar allt för mig. En utställning med Picassokonst är på turné och i USA tar sig tjuvar in på utställningen och rycker åt sig en tavla.

Men ack så besviken jag blir när jag förstår att det handlar om Marie Picasso som far runt i landet, signerar skivor och drar ett par låtar. '
Vill man veta något om tavlan som stulits från konstmuseet i São Paulo i Brasilien får man läsa i SvD eller DN.

Skadar tilltron till rättsväsendet

Det är bra att advokat Michael Niklasson inte skräder orden när han kritiserar en nämndeman i Stockholms tingsrätt som han menar är olämplig för sitt uppdrag. Han påstår på goda grunder att nämndemannen skrivit under pseudonym i ett diskussionsforum om ett pågående mål i vilket hon varit meddomare. Advokat Niklasson ifrågasätter även nämndemannens lämplighet på andra grunder.

Nämndemän är lekmän som ska tillföra den dömande verksamheten särskilda dimensioner. Systemet är uråldrigt men samtidigt bräckligt.

Nu måste antagligen det parti som nominerat denna nämndeman träda fram och förklara hur urvalsprocessen gått till.

Trots att denna historia har unika ingridienser är saken allmänt sett mycket sorglig och skadar tilltron till rättsväsendet.

Aftonbladet ringar in omdömesfrågan genom sina slutrader:
Senare kontaktar nämndemannen Aftonbladet och vill ta tillbaka sina uttalanden.
– Jag hänvisar till domaren, säger hon.


Aftonbladet, DN, SvD

2007-12-19

Öppen ansökan ger sämre urval

Regeringen slår stort på trumman när man i allt större utsträckning annonserar ut befattningar som verkschefer. Nu försöker man hämta billiga poänger genom att rekrytera ny rikspolischef i "öppenhet och full konkurrens".

Det låter bra men är bara trams.

Genom den öppna processen kommer många goda kandidater att avstå ifrån att söka. Vilken generaldirektör, kompetent jurist eller länspolismästare för den delen tar risken att stå med mössan och inte få jobbet. Många som eventuellt skulle kunna komma ifråga avstår att söka inför risken att betraktas som token som sökte jobbet han eller hon ju aldrig fick. Likaså är det väl knepigt för till exempel en verkschef att visa att han eller hon egentligen är intresserad av ett annat jobb. Sådant frestar på ledarskapet.

Till höga befattningar headhuntar man. Det funkar i näringslivet och funkar givetvis för en regering som har goda ambitioner. De tidigare rikspolischeferna Carl Persson, Holger Romander, Nils Eric Åhmansson, Björn Ericsson och Stefan Strömberg kan knappast beskyllas vara politurker. Sten Heckscher hade förvisso partibok men är även framstående jurist och erfaren ledare efter tiden som generaldirektör. Nils Eric Åhmansson var länspolischef när han blev rikspolischef. På grund av omständigheter han knappast kunde rå över blev hans tid som rikspolischef kort. Men vem tror att han hade sökt jobbet om det hade skett i konkurrens med ett antal generaldirektörer, någon generalmajor, en ICA-handlare och ett knippe poliskollegor.

Men i och för sig skulle det vara kul att se vilka polisassistenter, inspektörer och kommissarier som söker jobbet.

Om vi inte hade en offentlighetsprincip skulle nog läget vara annorlunda. Men offentlighetsprincipen vill vi väl ha kvar?

Jag ler också lite när statsministern talar om "folkets polischef". Det låter liksom lite DDR. Där hade man Volkspolizisten. :)

DN, SvD

Bra att Petersson frias - Dömdes på förhand


UPDATE: 2 januari 2008, Åklagaren överklagar till HD, SvD, DN
Skandias förre verkställande direktör Lars-Eric Petersson frias i hovrätten om trolöshet mot huvudman. Hovrätten menar, enligt Dagens Industri, bland annat att ingen som hörts i målet angett att Petersson rundat styrelsen när han beslutade om att lyfta bonustaket.
Den 25 maj 2006 skrev jag med anledning av att Lars-Eric Petersson fällts i Stockholms tingsrätt. Jag uttryckte tvivel att domen skulle hålla i hovrätten och jag tyckte det var beklagligt att Petersson var dömd på förhand av media och allmänhet. Vid min kommentar av tingsrättens dom ansåg jag att tre saker var värt att uppmärksamma särskilt.

För det första att vi skulle vara lite försiktiga innan hovrätten avkunnat dom - Petersson kunde ju komma att frias i hovrätten. Och så blev det.

För det andra att Petersson inte haft någon egen personlig vinning på de handlingar han fällts för i tingsrätten.

För det tredje att åtalet inte gällt renoveringar av lägenheter till personer i företagsledande ställning. Historierna blandas ihop och tre personer fälldes småningom till ansvar i hovrätten.

Mediadrevet och styrelsen sköt pianisten
Mediadrevet mot Petersson innebar att man sköt på pianisten. I debatten kändes det som att Petersson får klä skott för saker som andra personer åtalats för.

Att det funnits en girighetskultur i Skandia är uppenbart och den finns säkert spridd ganska allmänt i näringslivet och organisationsvärlden. Men när vi tänker på Petersson borde vi fundera på hur vi själva skulle ha agerat om vi varit verkställande direktör på Skandia. I tingsrätten var en av de lagfarna domarna skiljaktig och menade att Petersson borde ha kunnat förlita sig på att Skandis chefsjurist skulle ha klargjort för Petersson att han inte hade rätt, att utan styrelsens tillstånd, fatta de beslut han gjorde.
Av detta kan man dra slutsatsen att de flesta av oss, eftersom vi i allmänhet tar råd av experter, antagligen hade fattat samma beslut som Petersson.

Som vd skall man dagligen fatta stora och svåra beslut med bolagets bästa framför ögonen. När man då, som i Peterssons fall, ställs inför faktum att ett antal mycket betydelsefulla chefer kan komma att sluta i företaget sågs det som en utväg att föreslå förändringar eller egentligen frysningar i ett avtal. Petersson var tvungen att fatta snabba beslut och måste då lita på medarbetare i sin omgivning. Av dessa tog han råd och fick expertutlåtanden men som beslutsfattare under tidspress var det han ensam som fattat beslutet. Nu visar det sig att han denna gång möjligen överskred sina befogenheter. De som kommit fram till detta är åklagare och vissa styrelseledamöter som kunnat sitta i lugn ro och analysera faktiska förhållanden. Detta var ju inte riktigt den situtation som Petersson befann sig i när han fattade beslutet.
Om nu Petersson hade fällts i hovrätten hade detta inneburit att lönekraven skulle ha ökat från de få personer som har kompetens att bli vd i stora företag. Vem vill riskera att hamna i fängelse på grund av de misstag man gör i jobbet? Alla gör vi större och mindre misstag varje dag men sällan får de så stora konsekvenser som det fått i denna affär. VD:ns tillvaro handlar inte om trevliga affärsluncher utan det handlar om att snabbt sätta sig in i nya situationer och snabbt göra överväganden där svaret inte är givet. Kring de flesta vd-beslut finns sannolikt en osäkerhetskänsla. Detta är ett av skälen till att de har bra betalt.

Vi får inte heller hålla för otroligt att det ofta sker formella kompetensöverskridanden men detta blir det ingen affär av om det visar sig vara lyckliga beslut. Vidare kan vem som helst inte bli verkställande direktör i ett börsnoterat företag även om det är många som tror sig klara jobbet. Vem som helst kan inte heller bli snickare, bilmekaniker eller flygsteward. Men sannolikt är det fler som är lämpliga för de tre sistnämnda yrkena än de som kan bli aktuella som vd i börsbolag.
Jag vet att jag inte skulle platsa som storföretags-vd och sannolikt inte heller så många som läser detta. Petersson skulle nog kunna ta mitt jobb men i likhet med mig vore han säkert inte den bästa skolvaktmästaren, sjukgymnasten eller bagaren. Alla har vi något vi är bra på.
Men det är också värt att hålla i minnet att Lars-Eric Pettersson i januari kommer att åtalas för skattebrott vilket bland andra uppmärksammas av Ekonominyheterna.


Andra bloggar om:

2007-12-18

Lång dags färd mot natt


Jag läser i DN att Mikael Persbrandt "går till Stadsteatern". Det är långt. Om jag inte missminner mig är det väl 35 kilometer mellan Ingarö och sceningången på Beridarbansgatan 5 i Stockholm. Enligt tidningen vill Persbrandt göra "I väntan på Godot" mot Leif Andrée. Om Persbrandt ska spela luffaren Vladimir lär Estragon få vänta på både Godot och den vandrande Persbrandt på väg till teatern.

Persbrandt var inte med i Dramatens senaste uppsättning av Eugene O´Neills "Lång dags färd mot natt" och frågan är hur han tar sig hem när han gått till jobbet - "Rid i natt", kanske?

Å andra sidan skriver TT: "Persbrandt kan spela på Stadsteatern". Klart som sjutton att han kan spela på teater. Han har ju gått Statens scenskola.

DN SvD Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Avhemligats - Ett nyord?


Bild: Den 29 november 2007 tog jag denna bild på en av Sveriges fem ubåtar i ytläge på Danziger gatt.
Jag läser i Aftonbladet att Försvarsmakten offentliggjort den omtalade inspelningen av ett ljud från ubåtsjakten i och utanför Hårsfjärden 1982. I Försvarsmaktens pressmeddelande skriver man att inspelningen avhemligats.

Avhemligats är förvisso ett ord som idag förekommer med 62 träffar på Google men är detta ett nyord? I såfall är det dåligt. Om man sekretessbelägger en handling skulle den alltså "hemligas".

Nej jag håller på att det inte heter "avhemligas". I stället talar vi om "att det inte längre föreligger sekretess". Möjligen lite mer omständligt mening men mer korrekt.

Nu kommer jag att ladda ned ljudinspelningen som ringsignal i mobilen. Sedan käkar jag ärtsoppa och pannkaka på Högkvarteret på torsdag och kollar hur marinofficerarna reagerar positivt när det ringer samtidigt som armé- och flygvapenofficerarna bli förbannade för att jag inte har ljudlöst på mobilen.