2007-11-30

Färre lämnar Svenska kyrkan

Antalet utträden ur Svenska kyrkan minskar enligt Kyrkans Tidning och Dagen.

Läs även andra bloggare om

2007-11-29

Fartyg flaggade på halv stång

Bilden föreställer M/S Gute i Visby hamn. Detta fartyg har till nyligen gått mellan Kapellskär och Paldiski. Nedan flaggan utanför Gotlandsbolagets huvudkontor på halv stång.

Gotlandsbolagets fartyg vid kaj flaggade i dag på halv stång i aktern. Det har jag aldrig sett förut. Men saken är ju att fartyg i hamn följer de flaggregler som gäller i land och i dag hölls begravningsgudstjänst för Destination Gotlands vd Sten-Crister Forsberg.
Det är stil på Gotlandsbolaget.

Läs även andra bloggare som skriver om
Nypåstigna Karl Marx


Marx the traveling communist would like to travel all over the world. If he visits you please send him on! var ett meddelande jag fick på Facebook nu i morse.

Jag vet inte vad jag ska göra med karlen. Han saknar biljett och hävdar antagligen att han ska åka i första klass. Jag tar med honom tillbaka till Highgatekyrkogården i London.

2007-11-28

Nioårig bilförare


Gotlandspolisen även kallad Gotland Yard har haft trafikkontroller på ön idag. Jag hittade detta roliga klipp på Hela Gotland. Frågan är om föraren var åtta eller nio år. Själv är jag i efterfyrtioårsåldern.
Man kan skriva förtiårsåldern och fyrti men förtio är lite egendomlig trots att sagan heter "Ali Baba och de förtio rövarna - Tusen och en natt". Innan jag är femtio/femti kanske jag också skriver förti.
Sesam öppna dig.
Läs även andra bloggares åsikter om

Det inmurade skrinet i Maglarp

När man bygger en kyrka är det tradition att mura in ett skrin med tydstypiska föremål. Nu har man för första gången på mycket länge rivit en kyrka i Sverige - Maglarp utanför Trelleborg.

Jättespännande att Sydsvenskan idag berättar att man återfunnit skrinet med tidningar, brev och mynt från 1907. Läs mer här

Läs andra bloggare om

Nu kan det bli svårt med minnesmärken

Läs länsrättens dom i dess helhet

Jag tillhör inte gänget som kväljer dom. Men det kliar i fingrarna när jag läser att länsrätten i Stockholm upphävt ett beslut från Södertälje kommun om att uppföra ett minnesmärke över de som drabbades av Seyfofolkmordet 1914-15. Detta är en känslig fråga eftersom Turkiet har en annan version om morden på 275.000 civila assyrier, syrianer och kaldéer.

Om jag får tro DN och SvD rätt menar länsrätten att ett minnesmonument över Seyfofolkmordet kan ses som ett politiskt ställningstagande som "enbart ankommer på den svenska staten att besluta om". En av de särskilda ledamöterna i avgörandet av detta kommunalbesvär har varit adjungerade professorn Curt Riberdahl och han har sannolikt juridiskt sett rätt när han anför att beslut om att bygga monumentet innebär att kommunen ägnar sig åt utrikespolitik. Och det är givetvis inte någon kommunal angelägenhet att föra utrikespolitik.

Men det är något som inte stämmer. Det verkar hart när omöjligt om en kommun ska behöva göra en grundlig undersökning av hur statsmakterna ställer sig i frågor av utrikespolitisk natur när man ska uppföra ett konstverk.

Ett av de konstverk jag uppskattar mycket är Le Mano på Katarinavägen i Stockholm. Jag utgår ifrån att Stockholms stad var inblandad i uppförandet av detta minnesmärke av Liss Eriksson. Texten är stark:
Av 500 svenskar som år 1936 - 38 kämpade för Spaniens demokrati stupade var tredje. De gav sitt yttersta vid Madrid, Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel, Aragon, Ebro. Vandrare, stanna - minns dem med stolthet.
Spanienkämparna mot fascisterna är värda uppmärksamhet men med våra dagars syn kan vi konstatera att deras vapenbröder inte alltid slogs för demokrati. Inte någon av sidorna i spanska inbördeskriget är fri från anklagelser om övergrepp mot civila.

Men att en kommun inte får uppföra ett minnesmonument bara för att staten inte officiellt erkänt händelserna håller inte. När det till exempel gäller de jämförbara morden på armenier erkändes dessa av Sverige först år 2000. Långt tidigare hade bland andra Uruguay (1965) och Cypern (1982) erkänt att mordet på armenier, syrier, pontier och kaldéer var ett folkmord (Källa: Forum för levande historia).

Länsrätten har en extensiv tolkning om vad som är att betrakta som utrikespolitik. Det är sannolikt att många minnesmärken i Sverige inte hade blivit uppförda med kommunal medverkan om de prövats på denna grund.

Men frågan är om detta nu inte blir en moment 22-situation. I en riksdagsdebatt den 26 oktober yttrade utrikesminister Carl Bildt om dessa folkmord:
Regeringens uppgift är inte att slå fast ett historiskt händelseförlopp. Den saken är en fråga för historiker och för parterna själva. Jag kommer dock fortsatt att uppmuntra till dialog, till gemensam forskning och till att alla relevanta historiska dokument görs tillgängliga samt starkt betona vikten av öppen debatt och respekt för olika åsikter i Turkiet.
Utrikesministern har säkert skäl för sitt förhållningssätt men det leder samtidigt till att en kommun aldrig kan uppmärksamma en händelse som angår många av deras kommuninvånare.

Vi behöver flera kommuner som uppför minnesmärken av utrikespolitisk karaktär. Det kan handla om platser där balter internerades på flykt från kommunismen och det kan handla om platser där flyktingar från öst nådde friheten i Sverige. Och visst är det bra att det finns kommuner i Sverige som uppkallat gator och platser efter personer som till exempel Martin Luther King, Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg,

Militärt språk - Pågång och förfånga

Jag läser att Fjärde sjöstridsflottiljen på Muskö gått högvakt på slottet. Men ibland blir det militära språket lite väl svårt. Rubriken är "Pågång genomförd" och i texten läser jag:
Kungliga 4.sjöstridsflottiljens 45.högvaktskompani förfångade högvakten från
ett högvaktskompani ur Norrbottens flygflottilj - F 21.
Pågång har jag nog hört men inte förfångad. Förfång känner jag som en term i juridiken är synonym med skada.

Genom att konsultera Svenska akademiens ordbok - SAOB förstår jag dock att förfånga är en sjömansterm som betyder "avlösa".

När jag åker hem från Gotland ska jag frågan fartygsintendenten om det kom på någon förfångare i Visby. -Vi får se vad han eller hon svarar.

SAOB om förfång

Sällsamt möte


Jag mötte precis en u-båt på Danziger gatt i höjd med Mällsten. Det var inte igår man såg en sådan farkost.

Bilden är kanske inte den bästa. För det första ska man inte fotografera ubåtar mot fören. För det andra ska man inte glömma sin riktiga kamera i packningen. För det tredje blir det inte helt bra att dra förstora en mobilkamerabild.

Om kränkande särbehandling

Sällan har jag läst en debattartikel som så träffar pudelns kärna som den som idag publiceras på DN Debatt. Chefsekonom Stefan Fölster och ekonom Björn Lindgren på Svenskt Näringliv kommer med förfärande uppgifter att 350 000 svenskar inte trivs på sina arbetplatser. Men det verkligt intressanta är att Fölster och Lindgren hittar en faktor som är grunden för individens känsla av att vara utsatt för kränkande särbehandling. De båda forskarna konstaterar nämligen att de som vantrivs ofta tror eller upplever att kolleger och chefer tycker att de gör ett dåligt jobb.

I arbetsmiljölagstiftning definieras kränkande särbehandling som återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Detta är en bra definition liksom de stora krav som läggs på arbetsgivaren. Utgångspunkten är att individens uppfattning är den rätta. Också det är en metodologiskt riktig utgångspunkt.

Vad som däremot inte är bra är om arbetsgivare och den anställde blundar inför viktiga orsaker. Och det är uppenbart att Fölster och Lindgren hittat en sådan faktor. Det är inte heller osannolikt att arbetsgivare saknar förmåga att konstruktiv tala med arbetstagare om deras svårigheter att klara sina jobb. Inte sällan kanske arbetsgivaren har orimliga förväntningar.

Kompetensutveckling är en pusselbit. Rörlighet på arbetsmarknaden en annan.

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:17) - Kränkande särbehandling i arbetslivet

2007-11-27

Nej inte JK


Bilden har jag tagit i Berlin och kommer från en kampanj för Tyska Evangeliska kyrkans kamp mot den utbredda människohandeln som följer i prostitutionens spår.
Rädda Barnens distriktsordförande på Gotland har enligt DN.se JK- och PO-anmält Vecko-Revyns mycket egendomliga artikel om en 25-årig kvinna som extraknäcker som prostituerad.

Det är naturligt för Rädda Barnen att reagera på den här typen av journalistik. Rädda Barnen ska ju uppmärksamma barn- och ungdomars problem och försöka påverka makthavare och samhällets institutioner. Rädda barnen kommer i kontakt med prostitution både i Sverige och utomlands och har sannolikt en bild som inte överensstämmer med den som förmedlades i Vecko Revyn. Likaså möter Rädda Barnen ungdomar som har ett komplicerat förhållande till den egna och andras sexualitet. Men när någon företrädare för organisationen gör ett sådant medialt utspel att de rapporteras i Dagens Nyheter hade man hoppats att det föregåtts av en gemensam strategi i organisationen. Rädda Barnen har ju annars en sällsynt kompetent styrelse och ledning och vet säkert hur man bör hantera sådan här situationer.

Nu blir det bara lite löjligt men anmälningar till höger och vänster i stället för att sakligt kritisera artikeln. Rädda Barnen har en rik erfarenhetsbank för att övertyga Vecko-Revyns läsare om att artikeln om den prostituerade kvinnan ger en felaktig bild.

Justitiekanslern kommer att avskriva ärendet eftersom det inte handlar om tryckfrihetsbrott. Det är lyckligtvis tillåtet att skriva om de flesta tokigheter liksom det är tillåtet att bemöta dem. För det är väl inte så att anmälaren tror att artikeln gör sig skyldig till uppvigling.

En anmälan till PO är kanske mer rätt även om jag har svårt att förstå att artikeln skulle strida mot god publicistisk sed - Se spelregler för press, radio och tv.

Håll nu fokus på den verkliga frågan. Prostitution orsakar elände. Det menar även Vecko-Revyns chefredaktör och det är trots allt väldigt rakryggat att ångra och beklaga bildvalet.

Min knapp


IGNOREknappen är nog min grej på Facebook.

Andra bloggare om

MMS-frågan på rätoromanska


Foto: Patrique Harrie Victorii Taiblain
Kollegan i Schweiz har skickat några bilder via MMS och frågat vad de föreställer. I lördags kom en bild som jag gissade föreställde gränsen mellan Schweiz och Frankrike men det visade sig vara vinrankor på rad.

Men idag skickade han denna bild med frågan: Vad betyder förkortningen?

Nu är det så att jag ser den där symbolen varje dag. På mitt kontorsrum har jag en härlig schweizisk jänvägsklocka på väggen och där finns symbolen för den tidigare statliga schweiziska järnvägen.

Vad förkortningarna står för vet jag inte. Men med hjälp av Wiki konstaterar jag:

SBB - Schweizerische Bundesbahnen (tyska)
CFF -Chemins de fer fédéraux suisses (franska)
FFS -Ferrovie federali svizzere, (italienska)

Däremot används inte förkortningen - VFS - vilket uttyds - Viafiers federalas svizras på rätoromanska det vilket är ett delvis officiellt språk i Schweiz (talas av cirka 50 000 personer).

Läs även andra bloggare om

Tystnad i politiken

Den senaste tiden har statsministern kritiserats för att vara frånvarande och tyst. Kritiken har till och med givits på Svenska Dagbladets ledarplats. Möjligen kan dessa omdömen om statsministerns person till viss del vara orättvis eftersom bakgrunden faktiskt kan vara ett ledarskap som står i bjärt kontrast med vad den förre statsministern symboliserade. Men nu inrättas enligt DN en ny befattning som presschef vid statsrådsberedningen och kanske kommer kritiken om frånvaron att mattas av. För i mångt handlar nog kritiken om medial frånvaro.

Men Aftonbladets ledare i dag tar upp en politiskt relevant del av frånvaro och tystnad. Ledarskribenten uttrycker nämligen oro över situationen i Ryssland inför det förestående valet. Aftonbladet drar sig inte för att tala om feghet och artikeln avslutas:
Vad är det egentligen som händer med svensk utrikespolitik? Är statsministern bortkopplad när Carl Bildt formulerar Sveriges linje under alla sina resor? Eller saknar Fredrik Reinfeldt verkligen viljan att kritisera ett Ryssland på väg mot diktatur?
Modet att ifrågasätta demokratiska brister i Ryssland borde finnas. EU-kommissionens ordförande har sagt att han oroats över rapporterna och den franska utrikesministern är tydlig när han menar att arresteringarna svärtar ner Rysslands rykte.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

2007-11-26

Ärkebiskopen bloggar


Foto: Jim Elfström, IKON
Idag tar ärkebiskop Anders Wejryd vid i Uppsala Nya Tidnings stafettblogg. Nu ska vi följa honom under en vecka.
”Det är redan länge sedan den första personen i Sverige fick diagnosen aids. Under den tiden har Svenska kyrkan förhållit sig till hiv och aids som till andra livshotande sjukdomar: det har funnits en beredskap för enskild själavård (…), men kyrkan har inte offentligt uttalat något entydigt förhållningssätt i frågor som rör hiv. Samma tystnad har med några få undantag präglat hela det svenska samhället”, skriver ärkebiskop Anders Wejryd i förordet.
Kyrkliga ledare har i många länder bidragit till problemen genom att ge missvisande information, säger Lunds biskop, Antje Jackelén. En av uppmaningarna som biskopsbrevet riktar till kyrkoledare i världen är att börja rekommendera användning av kondom för att rädda människoliv.
Läs: DN, Dagen,

s även andra bloggares åsikter om ,

Tomtemasken en myt

Det är alltid bra med avlivade skrönor och visst har vi hört den om människor som maskerar sig för att undgå hastighetskameror. Norrländska Socialdemokraten har besökt Rikspolisstyrelsen i Kiruna som är den enhet som utreder hastighetsöverträdelser som dokumenterats med elektronisk hastighetsövervakning. På frågan om folk försöke dölja sin ansikten svarar chefen, Sven-Olov Hansson:
-Vissa gömmer sig bakom solskyddet eller håller upp handen när de passerar en kamera, men det är inte särskilt vanligt förekommande.
- Folk maskerar sig inte, uppger han, men bekräftar att det finns personer som ibland kommer med osannolika bortförklaringar då de har fastnat på ett kort.

Däremot skriver Aftonbladet idag om en stackars skaraborgare som fick en blixt i nunan trots att han körde i 70 km/h. Han vände åter och kollade en gång till men även när han körde 65 km/h utlöste blixten. Lång näsa blev det dock när polisen upplyste honom om att det var 50 km/h som högsta tillåtna hastighet.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2007-11-25

Sängkammarpipa

I ena ögonvrån har jag TV 4:s Bingolotto med en charmig. slagfärdig och geografiskt bevandrad Rickard Olsson. Men när en kvinna med mörk röst från Hälsingland ringer in är det då lämpligt att kommentera detta med orden: Vilken härlig sängkammarpipa?

Knappast.

Hade inte Olsson varit programledare hade han kunnat få en Färilakorv i huvudet.

PetimäterPer

TT berättar genom SvD.se med flera att nätverket Rättviseakademin överlämnat 2 500 underskrivna vykort till biskop Anders Arborelius i Sveriges katolska kyrka. Deras krav är att katolska kyrkan ska tillåta kondomer för att bekämpa hiv-spridningen. TT:s rubriksättning är vädigt skum då man skriver: Katolska biskopen krävs på kondomer. Kondomer får man väl ändå skaffa själv.

Det är sorgligt att det finns kyrkor och samfund som motverkar kondomanvändning så något ligger det i kritiken mot katolska kyrkan.

Men som petimäterPer måste jag påpeka att Anders Arborelius alls icke är biskop i "Sveriges katolska kyrka". Han är biskop i Katolska kyrkan i Sverige. Det är en väldig skillnad och Sverige är ett självständigt stift i Romerskt katolska kyrkan och heter officiellt Stockholms katolska stift. Ett stift med 42 församlingar mellan Luleå i norr och Ystad i söder.

Men vad i all världen är egentligen Rättviseakademien? En googling skapar än större förvirring.

Lesbisk präst i USA riskerar mista ämbetet

New York Times berättar i dag om den omtyckta pastor Katrina D. Foster i Fordham Evangelical Lutheran Church i Bronx, New York som riskerar att förlora sitt prästämbete. Hon kom till församlingen 1994 men dolde sin sexuella läggning även efter att en kvinna flyttat in till henne. Men 2002 blev hon gravid och bestämde sig för att komma ut. Kritiken i den egna församlingen har varit måttlig.

Men nu väntar andra bullar. Tillsammans med fyra andra präster i New York och 81 stycken över hela USA riskerar hon nu att 2009 mista sitt prästämbete. USA:s största lutheranska kyrka tillåter förvisso öppet homosexuella präster men förbjuder dem att leva i samkönade förhållanden.

New York Times, Gay Pastor in the Bronx Could Lose Her Collar
Evangelical Lutheran Church in America, ELCA
Fordham Evangelical Lutheran Church
Pastor Fosters blogg

Andra bloggar om ,

Varför vårda kärnor i Skövde


Skövdepolisen har enligt DN beslagtagit tio påsar med vitt pulver dolda i en gardin på KSS (Kärnsjukhuset i Skövde).
Vad jag inte begriper är att man har sjukhus för kärnor. Kärnor är ju frön ur nötter eller kärnfrukter. Lika dumt som man i början av 70-talet planerade att bygga ett jättesjukhus i Enskededalen. Vi hade ju inga jättar söder om söder!
Om Kärnsjukhuset i Skövde har jag funderat ända sedan 1980 då jag var där med ett olycksfall. Skumt namn men det är alltid bra när man träffar Skövdebor och kan snacka om KSS liksom jag försöker sprida andra sjukhusförkortningar som SöS, NÄL, SU, UMAS, Akademiska och fordom Serafen, Sabb och RIL.
Annars är det lite lustigt att man har kvar begreppet kärnsjukhus från tiden i mitten av 60-talet då man bestämde sig för att samla kvalificerade sjukvårdsresurser vid ett länsjukhus för dåvarande Skaraborgs län. Man skapade en kärna för vården i hela länet.
Andra bloggare skriver om

Påven har fått en armékniv - påvens egg


Knivar att ta med på flyget
Det där med de schweiziska arméknivarna från Victorinox har jag aldrig imponerats av. Jag tycker att en rejäl morakniv från Frosts knivfabrik AB är mycket mer användbar. Sedan det blev förbud att ta med fickknivar på flyget har de definitivt blivit ännu mer ointressanta att bära på. Men det är klart. Tillverkar man 22 miljoner arméknivar varje år är det naturligtvis en användbar pryl och ett väl inarbetat varumärke. Man är till och med så finurliga att man tagit fram armeknivar för flygbruk. Sedan några år finns det ju arméknivar med utfällbart USB-minne och man har helt sonika gjort dem "flygmässiga" genom att ta bort knivbladen. SIC! Se - SwissMemory Flight

Påvens egg
I maj fick påven en Victorinox-Duo-Sets. Det är en vacker tingest med 33 funktioner och påven har ett särskilt förhållande till den schweiziska armén. Påvens livvakt är ju Schweizergardet som bara består av schweiziska medborgare som bekänner sig till den romersk-katolska tron. Nyrekryterade gardister måste vara män mellan 19 och 30 år gammal som är minst 174 cm långa. De ska vid rekryteringen vara ogifta och ha avlagt yrkesexamen eller studentexamen.
Schweizergardet har tre motiv för att att inte öppna tjänsten för kvinnor.

1. Schweizergardisterna har sitt logi i dubbel eller trebäddsrum (Kan inte två kvinnor bo i samma rum då?) I början av karriären bor man på stora logement (Jaha och så är det i många militära förband världen över där män och kvinnor tjänstgör).
2. Kamratskapen som utvecklas mellan unga ogifta män ska inte undervärderas (Men den ska säkert inte överdrivas. Möjligen anar jag att det kan ha negativa konsekvenser).
3. En tvåkönad kår är inte lämplig för Schweizergardets uppgift och gemenskap (När argumenten tryter).
Personligen tror jag att påven måste öppna för kvinnor i Schweizergardet snart. Det kan komma att krävas inte minst genom att man har vissa rekryteringsproblem. I den scheweiziska försvarsmakten är mönstring för kvinnor öppen och alla befattningar är öppna för båda könen.

Schweizergardets webbplats

Bloggare om

Tidningsanka om Facebook eller


Blockad på Facebook
Jag läser i finlandssvenska Hufvudstadsbladet om Reidar Wasenius från Grankulla väster om Helsingfors. Han uppger att han blivit utkastad från Facebook då han varit inaktiv men samtidigt samlat på sig 773 vänner på tre veckor. Wasenius tror att det finns hemliga regler på Facebook och den första varningen ska han ha mottagit i en privat e-post där han ombads sluta.

Det är väl möjligt att Wasenius har rätt men borde det inte komma flera sådana här rapporter om det skulle finnas dolda regler som inte vinner acceptans. Med tanke på hur stor grej Facebook blivit är det intressant att konstatera att kritiken är relativt måttlig och att skeptikerna överlag finns bland kretsen som inte använder Facebook.

Reklam på Facebook
I går kväll gjorde jag bekantskap med reklam på Facebook. Under tiden jag skrev på en väns wall om Nationalencyklopedien dök det upp en bild, en text och en länk till Nationalencyklopedien. Förklaringen var att jag skrev länken http://www.ne.se/ och den transformerades automatiskt. Klart träffsäker marknadsföring men samtidigt lite skrämmande.

Läs även andra bloggares åsikter om

Nämnaren får aldrig vara nollBråk vid universitetet skriver SvD.se och DN.

Men är inte det inte lite väl simpel sysselsättning att hålla på med täljare och nämnare på matematiska institutionen.

Men skämt åsido. Det är väldigt tragiskt att två gärningsmän misshandlar tio personer och att polismän hamnar i underläge. Vågar jag tro att det inte handlar om studenter och att överkonsumtion av alkohol finns med i bilden.

Andra bloggare skriver om

De osynliga

Den senaste tiden har det talats om en osynlig statsminister. Själv har jag kommenterat att man inte heller sett mycket av oppositionen. Jo förresten jag såg Morgan Johansson i en pamflett för Humanisterna i Fokus.

Men nu får vi svaret på vad som sysselsatt Mona Sahlin. Hon har skrivit en debattartikel att serveras DN:s läsare till morgonkaffet. Mona Sahlin avslutar sin artikel:
När statsministern får ordning på sitt regeringskansli och det blir lite lugnare igen behöver han därför ta sig tid för den verkliga svekdebatt som väntar honom och moderaterna. Där kommer vi att finnas!
Men väljarna är nog ganska trötta på svekdebatter. Sakpolitisk debatt och alternativ till det så kallade systemskiftet är nog vad som behövs om Mona Sahlin ska bli nästa statsminister.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2007-11-24

Nya kardinaler

Påven har idag upphöjt 18 ärkebiskopar och 5 andra prelater till kardinaler. Påven hade även tänkt utnämna den polske biskopen Ignacy Jez of Koszalin-Kołobrzeg till kardinal men han avled dagen före tillkännagivandet.

En av de som utsågs var Patriarch of Babylon for Chaldeans Emmanuel III i Irak. Han fick församlingens mest utdragna applåder och påven uttalade att beslutet att upphöja den 80-årige Emmanuel till kardinal var ett uttryck för påvens andliga närhet och tillgivenhet för de kristna i Irak. Den Kaldeisk katolska kyrkan erkänner fullt ut påvens överhöghet.

BBC, New Catholic cardinals elevated

Läs även andra bloggares om

Friluftsfängelset Gaza

Det är uppenbart att människor som kommer i nära kontakt med situationen för palestinerna fylls av starka känslor och inte sällan omvärdera sina tidigare uppfattningar. Finansmannen och bokförläggaren Tomas Fischer skriver tänkvärt om palestiniernas situation i senaste numret av Fokus. Han avslutar sin krönika som på ett utmärkt sätt summerar tiden från 1947 med de starka orden:
Glöm bort den palestinska staten som om den någonsin blir av aldrig kan bli livsduglig på 15 procent av Palestinas yta! Över en miljon palestinier som inte begått något brott är livstidsfångar och lever på svältgränsen under vidriga förhållanden i världens största friluftsfängelse, Gaza. Det får vara vems fel det vill, att vi inte skäms!
Läs hela krönikan här

Andra bloggare om ,

När minnet sviker

Vid en konversation nu i kväll var det en kamrat som tappade orden. Men jag förstod faktiskt med en gång vad som avsågs när vederbörande viftade med handen åt obestämt håll och uttalade:
-Nu är det borta det där dit man kan gå och titta.
Vad var det då som avsågs? Jo, Handens tingsrätt är nedlagd och sedan den 1 april 2007 finns verksamheten vid den nybildade Södertörns tingsrätt i Huddinge.

Hur jag kunde förstå detta på den knapphändiga beskrivningen begriper jag inte.

Rubrik för att få oss att läsa


Kolla vilken egendomlig rubrik på svd.se och DN.se för att berätta om sex skolbarn, tre vuxna afghaner och en italiensk soldat som dödats idag av en självmordsbombare i Kabul.

Men jag förstår rubriksättaren på TT. Man får göra så här för att få oss att läsa om den tragiska situationen i Afganistan. BBC väljer dock rubriken: Children killed in Afghan bombing när man samtidigt konstaterar att det hitintills varit 130 självmordsattentat i Afganistan i år. Sydsvenskan väljer samma rubrik: Barn ihjälsprängda i Kabul
Andra bloggares inlägg om

Är Skytte förutsägbar eller?

Lördag och ytterligare en krönika av Göran Skytte på SvD:s ledarsida. Denna gång med rubriken: Nyheter i tv som en ond dröm. Egendomligt nog ser jag aldrig Skyttes krönika när jag bläddrar i papperstidningen på morgonen men vad gör det när man sedan kan läsa enligt god lördagstradition på nätet. Det är faktiskt med stor behållning jag läser de förutsägbara texterna.

Men börjar han inte bli lite tjatig. Förvisso har han sedan lång tid tystnat i sina patologiska utspel mot förre ärkebiskopen K G Hammar. De allmänna lovorden kring Hammars storhet blev väl för mycket för Skytte och han tvingades uppfinna nya ämnen att tendentiöst uppröras över.

Nu har jag läst Göran Skytte så många gånger att jag skulle kunna skriva en fiktiv Skyttekrönika över vilket ämne som helst.

Hitta på ett ämne och jag antar utmaningen.

Men i sanning ska jag säga att även om jag sannolikt sympatiserar i mycket med Skytte har jag svårt att se omvärlden med samma misstänksamhet som han gör. Men med en skopa misstro och förutfattade meningar som går ut på att alla är kommunister med en politisk agenda i allt är det inte svårt att skriva en uppdiktad Skyttekrönika.

Läs även andra bloggares åsikter om

Günther Grass och Waffen SS

Dagens Nyheters Tysklandskorrespondent Jan Lewenhagen berättar att nobelpristagaren Günther Grass stämmer det förlag som givit ut biografin "Günter Grass - en tysk biografi" av Michael Jürg. Orsaken är att man lagt in ett nytt förord där det hävdas att Grass frivilligt gick med i Waffen-SS. Spiegel Online rapporterar om historien under rubriken Günter Grass klagt gegen SS-Vorwurf och Grass talar om ärekränkning.

Den 11 augusti 2006 skrev jag blogginlägget - Günther Grass bryter tystnaden. - och reflekterade över detta med att bära på hemligheter:


-Ich war Mitglied der Waffen-SS
Idag berättar nobelpristagaren Günther Grass, inför publicereringen av sina memoarer, att han tjänstgjorde i Waffen-SS. Ingen skugga över Grass för det. Det var inte frivilligt och 1944 var han 16 år. Men kanske är det bra för oss att påminnas om att även Waffen-SS bestod av människor som vet att efter kriget kämpa för frihet och mänskliga rättigheter. Vi skall också påminnas om att de tryggaste av alla kan bära på en hemlighet. Att man bär på en hemlighet handlar bara om osäkerhet kring om vi andra skall klara av att bära på sanningen.
Det är egendomligt att vi 62 år efter andra världskriget fortfarande ser exempel på misstänkliggöranden av enskilda personer för deras göranden och låtanden som barn i nazityskland. Ordet försoning verkar inte existera.

Tidigare i veckan har jag skrivit om en nyutgiven barnbok om påve Benediktus XVI - Joseph e Chico - där en katt berättar om påvens liv. Vi får veta att den Joseph Ratzinger i praktiken tvingades in i Hitler Jugend som de flesta andra barn och att den korta tiden i den tyska armén var en plåga fram till dess han deserterade och tillfångatogs av amerikanska styrkor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Intervju med Grass på tyska

Andra bloggar om: ,

Snygga ord i Corren

Östgöta Correspondenten skildrar med språklig finess ett så kallat envarsgripande i Motala. Tidningen berättar om en man som ertappat två 21-åringar med att kasta sten mot fönstren på Motala kyrka. Skadegörelsen slutade i tre krossade fönster men lyckligtvis straffas nu missdådarna.

Nog är det tjusigt när tidningen använder underbara språkliga konstruktioner som:
- Man med civilkurage stoppade helgerån
- Ett vittne med civilkurage lyckades gripa duon

Helgerån är ju en hänsynslös handling som kränker grundläggande värderingar och en synonym till ordet är sakrilegium som möjligen används just när det gäller ting som uppfattas som heliga.

Om jag fortsätter med vackra ordkonstruktioner kan jag berätta att envarsgripande (alternativt envarsingripande) är reglerat i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken:

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman
"..bar gärning och flyende fot" är poesi.

Men så är väl också tidningsnamnet Östgöta Correspondenten det vackraste tidningsnamnet i Sverige.

Ratar gröna rattar

DN berättar att näringlivets toppar är dåliga på att välja miljövänligare tjänstebilar. Ett "t" kan betyda mycket och med denna typ av av journalistik kanske rubriken nästa år kan lyda "Toppchefer rattar miljöbilar privat.

Är det för övrigt bara ett sammanträffande att tidningen tar in denna artikel samma dag som DN:s ekonomijournalist Knut Kainz Rognerud på Debattsidan redogör för sin magisteruppsats som visar ekonomijournalistiken är okritisk i allmänhet och nästan alltid släpper fram företagens versioner.

2007-11-23

Gotlandstrafiken

Foto: Roland Hejdström
Så glad jag blir.

Rikstrafiken har genom anbudsförfarande tecknat avtal med Destination Gotland AB om drift av Gotlandstrafiken under perioden 2009-2014.

Nu blir höghastighetsfärjorna kvar och ett seriöst företag fortsätter befraktningen.

Under en lång tid har gotlänningarna och fartygsbesättningarna hållit på halster. Inte minst har det funnits en oro över att vi åter ska få se långsamgående färjor. Statsmakterna kanske borde ta sig en funderare över det faktum att Destination Gotland var ensam anbudsgivare.

Nu gäller det för oss passagerare att inte svika. På onsdag sätter jag mig i bilen och åker de 36 kilometrarna från Haninge till Visby innerstad. Längre är det inte tack vare Destination Gotland.

Hela Gotland, Destination Gotland kör Gotlandstrafiken
Rikstrafikens pressmeddelande
Destination Gotland, pressmeddelande

Läs även andra bloggare som skriver om

Kör så det ryker


DN berättar att det förs samtal om STCC-lopp mitt inne i Stockholm.

Jag kollar min kalender extra noga. Jo det är den 23 november och inte den 1 april.

Detta vore givetvis jättebra för sporten men är det verkligen realistiskt? Monaco Grand Prix i alla ära men kan man verkligen skapa säkerhet på gator där det är 90 graders svängar som gäller? Frågan är om det inte är bättre för Stockholmarna att titta på STCC på Mantorp eller åka till Karlskoga.
Men okej. Start vid Medborgarplatsen och jag finns på plats.

STCC

Läs även andra bloggare om

Men Sahlin då


UPDATE: På lördagen skriver Mats Engström på ledarplats i Aftonbladet att väljarna måste ha besked före nästa val. Han efterlyser en förnyad analys och besked från de båda regeringsalternativen. Mats Engström summerar läget bra genom följande text:
Sveriges situation år 2014 kommer att vara annorlunda än år 2003. Att blunda för det är dåligt politiskt ledarskap.
Min ursprungliga bloggtext
I morse levererade Svenska Dagbladets ledarsida en salva mot den osynlige statsministern. Men frågan är om inte socialdemokraternas ledare - Mona Sahlin heter hon - är ännu mer frånvarande på den politiska arenan.

Jag läser i Västerbottens Folkblad att hon är på turné i inlandet och i dag besökt Dorotea och Lycksele. Det är bra att Mona Sahlin åker runt i Sverige och gör sig synlig men är hon inte märkvärdigt frånvarande i debatten. Det hade ju till exempel varit kul om hon kommenterat det faktum att danskarna kommer att genomföra en folkomröstning om Euron. Det är ett svaghetstecken att vika sig för sina samarbetspartner och inte markera det alla vet. Vi måste fundera på hur vi tar sista steget i det EMU-samarbete vi deltar i och inför Euron.

Självklart ska oppositionens ledare uttala sig i veckans viktigaste politiska skeende (Se DN). Varför säger Mona Sahlin nada?

Det är besvärande att inte tala om hur Euron ska bli vår valuta. Sverige är med i EMU liksom samtliga EU:s medlemsländer. Vi deltar nämligen i EMU:s två första etapper (fria kapitalrörelser och Europeisk centralbank) men Sverige, Danmark och Storbritannien deltar inte i den tredje etappen som innebär att införa euron som gemensam valuta. Någon gång måste vi inse att vi ska vara med i Euron om vi ska vara med i EU. Och jag hoppas att tillhörigheten i den Europeiska unionen står fast.

Mats Engström på Aftonbladets ledarredaktion bloggar i alla fall i ämnet.

Dagens Eko, Fredrik Reinfeldt om euroomröstning

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Ledare levererar ledarkritik

"Nu måste Reinfeldt fram ur skuggorna" skriver Svenska Dagbladet på ledarplats samtidigt som Aftonbladets Ingvar Persson basunerar ut att Ericssons vd Carl-Henric Svanberg förlorat greppet.

Att statsministern uppfattas som osynlig har vi hört ett tag nu. Det är en kritik som i mångt är ganska orättvis eftersom det faktiskt kan handla om en ledarstil som egentligen är ganska sympatisk. Vem minns inte hur Göran Persson kritiserades utifrån motsatt perpektiv. Det man dock har anledning att oroa sig över är de tecken som finns på att det är en teknokratisk finansministern som är den ideologiske ledaren i regeringen. Försvarsminister Mikael Odenbergs avgång är den nuvarande regeringens största motgång och givetvis var finansministern huvudaktören i detta drama. I går sattes fokus på att den danska statsministern lovar en ny omröstning om euron. Och givetvis var det finansministern som tydligt deklarerade att detta inte var aktuellt i Sverige.

Att Svanberg inte är rätt ledare för Ericsson tvivlar jag på. Men Aftonbladet har dock en poäng när man skriver:
I åratal har våra viktigaste företag nästan bara beskrivits som föremål för olika placeringar. Resultat har mätts i kursrörelser på både börsen och i förtroende bland de olika spekulanterna. Kvartalsrapporter har fått mycket större tyngd än företagets långsiktiga utveckling.

2007-11-22

Vatikanens lönekriterier

Vatikanen kommer att införa ett meritvärderingssystem för lönesättning som bygger på lönekriterier som engagemang, yrkesskicklighet, produktivitet och förändringsbenägenhet.

BBC, Vatican unveils merit-based pay

Läs även andra bloggare som skriver om

Lamm och lammunge


Ibland förknippar jag Gotland så mycket med får att jag glömmer att ordet får också är presensformen på verbet "få". Jag var därför tvungen att läsa en rubrik på Hela Gotland flera gånger i dag.

Systembolagets skylt snedtände

Foto: Torbjörn Zygmunt
Jag bloggar aldrig om jobbet men väl om händelserna vid Medborgarplatsen. Nu skriver DN om en brand i Söderhallarna och utan att vara kriminaltekniker kan jag avfärda spekulationen om att branden börjat i ett fläktrum.

Det var en av Systembolagets ljuskyltar i gallerian som tog fyr. Genom rådigt ingripande med ett halvt dussin brandsläckare kunde branden nedkämpas av Församlingsförbundets ordförande Jösta Claeson och förhandlingschefen Bo Engervall innan Kungsholmens, Nacka och Solna brandstationer anlänt tillsammans med ledningresurser från Johannes. Det är värt att notera att även de 27 brandmän som varit på platsen talar om ett rådigt ingripande i sin rapport:

Personal från fastigheten gjorde ett rådigt ingripande med att hålla ned branden med hjälp av att tömma hela fem handbrandsläckare före brandstyrkans framkomst.
Även SvD har missuppfattat läget när man skriver om en brand i en butik som släckts av butikspersonalen.

DN, Brand i Söderhallarna
Aftonbladet, Ljusslinga orsakade branden i Söderhallarna vFoto ovan: Jösta Claeson

2007-11-21

Påven som katt och rappare


Igår hörde jag att ett katolsk förlag givit ut en kristen barnbok där påvens liv berättas av en katt. Med tanke på att påven tidigare hette Rat(zinger) är väl en katt en mycket lämplig referent. Boken heter Joseph e Chico av Jeanne Perego och Donata Dal Molin Casagrande. Förordet är skrivet av påvens personliga sekreterare, Monsignor Geor Gaenswein, och återger bland annat att Benediktus tvingades in i Hitler Jugend.

I dag berättar Dagen att Vatikanen ska ge ut en DVD som hyllning till den förre påven Johannes Paulus II.

Lyssna här

BBC, Late Pope becomes a singing star

Här kan man köpa DVD:n men även rösta om man tycker att Johannes Paulus II ska helgonförklaras bums. När jag röstade var det bara 93 procent som förordade en snabb helgonförklaring.

Läs även andra bloggares åsikter om

Billig korvett byggd i Karlskrona


Gotlands Allehanda berättar att intresset för den gotländske marinmålaren Jacob Häggs målningar blir allt större. Nu i dagarna pågår visning på Bukowskis Internationella där tre målningar av Hägg kommer att gå under klubban. Gotlands Allehanda berättar att Häggs målning "Korvetten Norrköping i Stockholms skärgård" i våras bjöds ut på Bukowskis och att slutbudet stannade på den nätta summan - 540 000 kronor.

Det var ett bra pris tycker jag. De nya korvetterna av Visbyklass kostar drygt 2 000 000 000 (två miljarder) kronor styck. För den summan får man 3 700 stycken "Korvetten Norrköping i Stockholms skärgård".

Korvetten Norrköping var svenska flottans sista segelfartyg utan hjälpmaskineri.
Jacob "Jaques" Hägg (1839-1931) var född vid Östergarn på Gotland, blev officer i flottan och slutade som konteramiral. Men för eftervärlden är han känd som en produktiv och skicklig marinmålare.

Inte kan man gå med i Villaägarnas Riksförbund


Även om jag ogillar systemet med telefonförsäljare tycker jag att det är viktigt att vara hövlig och korrekt. Telefonförsäljare är ju vanligt hyggligt folk som jobbar på för att tjäna sin utkomst.
Likaså var jag snäll i kväll när en person ringde från Villaägarnas Riksförbund och ställde frågor om min elkonsumtion. Man la orden i munnen på mig och det handlade om elbolag som tog ut för högt pris och energiskatter som var för höga.

Säljaren, för det var nog ingen representant för folkrörelsen Villägarna, berättade att elpriserna för villaägare var för höga. Min lilla kontrollfråga blev då: Men tycker ni inte att priset är för högt för industrin och boende i flerfamiljshus då? -Det vet jag inte, svarade representanten.

Sedan kom en litania om hur synd det är om oss villaägare (vilket det definitivt generellt sett inte är) men att Villägarnas Riksförbund minsann är remissinstans som kan påverka. Min sista fråga blev hur man tänkte finansiera skattebortfallet. Det blev tyst i andra änden och sedan kom svaret: -Vi har förslag som regeringen lyssnar på.

Men nej. Villaägarnas Riksförbund är inget för mig. När organisationen nu fått gehör för förändringar i fastighetsskatten bör man nog tänka igenom hur man driver frågor. Skickar man ut telefonförsäljare som värvare ska man inte låta dem ge intryck av att det är medlemmar i organisationen som ringer för att värva grannen. Det känns inte seriöst.

Risken är stor att Villaägarnas Riksförbund betraktas lika oseriösa som de oktanstinna farbröderna i Bensinskatteupproret. De har en löjlig snurra på sin webbplats som berättar att de för 353 dagar sedan begärde uppvaktning hos finansministern men att han inte svarar.

De verkar inte fatta att Anders Borg inte har tid med farbröderna. Varje dag som går blir räknesnurran mer och mer patetisk. Nu har de flyttat ner den så att den inte ska synas så mycket men för eller senare måste den tas bort. Gubbarna har ju inget att komma med.

Men sen då

DN skriver idag att många tonårspojkar dagligen är ute på nätet och tittar på avrättningar, tortyr, grova våldtäkter och hårdporr på nätet. Psykologer och medieforskare uttalar att denna konsumtion kan leda till att de trubbas av och kanske själva blir våldsutövare. DN refererar också till Mediarådet som är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan och barns och ungas mediesituation, med syfte att minska riskerna för skadlig påverkan. En riktigt intressant webbplats.

Även om jag tycker att det vore bättre att unga pojkar samlade frimärken är jag tveksam till nyttan av sådana här larmrapporter eftersom de har enkla förklaringar till tragiska fenomen i vår samtid. I alla tider har äldre förfasat sig över yngres kultur. Men frågan är vad vi drar för slutsatser. Knappast några skulle jag tro.

De föräldrar som skaffar sig insikt och har förmåga och kraft att påverka sina barn lär vara få. Censur brukar inte vara någon framgångsmelodi. Jag är ganska övertygad om att flertalet ungdomar som begår brott kommer från hem där man inte har några datorer, där man inte har eget rum och där de inte har den senaste spelkonsolen.

Även om jag själv är tveksam till en knepig mediakonsumtion tror jag inte påverkan på individen ska överdrivas. Det ger oss bara överdrivet enkla svar på tragiska samhällsfenomen. SvD har sammanställt en mängd svåra brott som begicks i samband med årets studentfirande. Trevliga tilldragelser med spår av tragik. Men inte vore det sunt att skylla på datorspel när det ligger närmare tillhands att ifrågasätta spritkulturen.

Och om nu mediakonsumtion leder till att unga män blir monster är det knappast någon som skulle våga peka ut den verkliga drivkraften. Drivkraften att producera sådan här skit heter givetvis pengar. Och den drivkraften är ju helig och får aldrig angripas.

2006 hörde jag den socialdemokratiske riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson på Almedalsveckan. Läs här. I ett infall av naiv spontanitet uttalade han att det borde införas en beskattning på skräpkultur. Det är givetvis en omöjlighet eftersom detta skulle kräva en censorsfunktion. Men hur orealistisk hans vision än var berörde hans pudelns kärna.

2007-11-20

Läs Helle Klein

Hur ofta får man inte höra den förenklade teorien att religion är orsak till alla krig. Jag är skeptisk till detta påstående alltsedan jag på 70-talet började läsa om konflikten mellan protestanter och katoliker på Nordirland. Det är därför hälsosamt och tankeväckande att läsa Helle Kleins krönika i Aftonbladet den 19 november. Hon skriver:
Jag är skeptisk mot talet om religionskrig. De flesta krig handlar i grunden om materiella frågor såsom fattigdom, sociala spänningar, mark, vatten, mat och makt. Sen kan förstås religionen användas som argument och få människor att begå de mest avskyvärda handlingar.
Helle Klein, Religionsdialogen kan ge språk för försoning

Läs även andra bloggares åsikter om

Slå inte mot Ask

Inget tvivel om att angrepp och hot mot företrädare för rättsväsendet realiter är hot mot demokratin och alla medborgare. Men det är tveksamt och högst förenklat att som juristen och journalisten Maria Abrahamsson på SvD:s ledarblogg uttala: Bombdåden borde få Ask på bättre tankar och senare på ledarplats Asks strategi alltmer verklighetsfrämmande.

Maria Abrahamsson hänsyftar på att justitieministern så sent som i helgen utttryckte tvekan mot rikspolischefens önskemål om en nationell specialstyrka mot organiserad brottslighet.

Jag ifrågasätter varken rikpolischefens bedömning och önskemål eller justitieministerns dubier. Däremot är jag skeptisk mot förnumstiga debattörer som talar om en svensk FBI-styrka och är tvärsäkra på vad som är bästa polistaktik. Beatrice Ask har som ytterst politiskt ansvarig givetvis skäl för sina invändningar.

FBI behövs i USA därför att det är en federal polis. Men Sverige har en nationell polis uppdelad på 22 myndigheter (tror jag) som knappast har några problem att samarbeta eftersom de genom ett pennstreck kan stå under gemensamt befäl. I USA finns 16 000 olika myndigheter! På federal nivå har man också flera polisorganisationer med olika uppgifter. FBI är den mest kända och Secrets Service är väl ganska känt. Men frågan vilken amerikan som helst och de kan knappast reda ut vilka uppgifter som ligger på andra federala polisorganisationer som US Marshal, Drug Enforcement Administration (DEA) och Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Det torde inte vara några problem att samordna verksamheten genom Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen är ju Sveriges enda centrala operativa polis med ansvar för att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten på nationell och internationell nivå. När man hör polischefer uttala sig får man uppfattningen att Rikskriminalpolisen inte är operativ.

Svenska Dagbladets ledarsida har tidigare deklarerat att man inte vill se fler myndigheter. Men här gör man uppenbart ett undantag. Bättre att stödja rättsväsendet än att hålla på med sådant här pennfäkteri. Polisen behöver resurser och legala möjligheter att bekämpa allvarliga brott. Streck och fyrkanter i form av organisation måste vara underordnat.

UPDATE: Riksåklagare Fredrik Wersäll skriver den 22 november på SvD Brännpunkt. Han ger tydligt besked hur åklagararbetet framledes ska organiseras för att bidra till ökad effektivitet när det gäller bekämpningen av grov organiserad brottslighet. Genom att utse en särskild överåklagare menar han att samordningen i förhållande till andra myndigheter såsom polisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullen, Kustbevakningen, Skatteverket med flera kan öka. Men han uttalar även:
Utan att ha synpunkter på den omdebatterade organisationsfrågan är det enligt min mening uppenbart att polisen, på såväl central nivå som länsnivå, måste ha särskilt avdelade resurser för att utreda den organiserade brottsligheten.
Detta är väl inget som justitieministern motsätter sig. Det är ju en ledningsfråga som måste kunna rymmas inom nuvarande organisation.

På något vis är det ironiskt att det nu förs en debatt om att inrätta nya polismyndigheter samtidigt som det ligger ett förslag på att avveckla Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten är ju en egen myndighet ledd av en åklagare med anställda poliser,åklagare, ekorevisorer och ekosekreterare som fungerar som ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning. Myndigheten skall vara den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige.

SvD, Åklagare utsatt för sprängattentat
DN, Det vibrerade i golvet
Sydsvenskan, Åklagare utsatt för sprängattentat

Läs även andra bloggares åsikter om

Barista?

Utskrattad av mor, 78 år, nu på kvällen.

-Vet Du inte vad barista är?

Nej, jag visste inte det.

Men jag vet vad en sommelier har för kompetens.

2007-11-19

Det är nog bara jag som tycker detta är roligt

I Svea hovrätts dom i dag där en 19-åring döms för dataintrång finns skadeståndsanspråk från målsägandena - Uppsala universitet, Umeå universitet och Linköpings universitet.

Matematiska institutionen vid Uppsala universitet är hovsamma i sina krav och vill ha blygsamma 2 768 kronor. Detta utgör ersättning för att närmare 100 personer tvingades byta lösenord. Den IT-ansvarige på institutionen har gjort en nogrann och snygg anställning och beräkningarna är tämligen enkla.

Men på matematiska institutionen är man nog alltid noga med beräkningar. En extrakoll är viktig. Och givetvis ska en professor i matematik utföra kontrollen. Det är roligt.

Sydsvenskan, DN och SvD

s även andra bloggares åsikter om

Klockrent


Jag läste precis Svea hovrätts dom där en ung man född 1988 fälls till ansvar för dataintrång. Brott han begick precis 16-år fyllda. Gärningsmannen är kritisk till domslutet vilket väl är ganska naturligt eftersom han friades i tingsrätten
-Jag hoppas att politikerna börjar ta den här frågan på allvar. Domstolarna har inte tillräckligt med kunskap om datorer och it. De förstod sig inte på mig, men det är väl inte realistiskt att några 70-åriga gubbar ska göra det, säger han till SvD.

Vilka de 70-åriga gubbarna är förstår jag inte. Av de tre lagfarna domarna är två kvinnor och det manliga hovrättsrådet är 63 år. Därutöver finns det en manlig och en kvinnlig nämdeman. Mannen är förvisso 72 år men med tanke på att han är teknologie doktor är det sannolikt att han har stor förmåga att förstå komplexiteten.

Domen är klockren. Indicierna är tunga och sammantaget leder de till att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått gärningarna. Det handlar om programmen i hans dator och hur vissa typer av intrång plötsligt upphört efter husrannsakan. Vidare skyller gärningsmannen på en rumänsk och en thailändsk hackare som man på intet viss kan finna spår efter. Trots att han under lång tid flitigt använt ett script för att generera lösenord i en cryptoloop har han efter husrannsakan glömt var detta script varit placerat.
Rent allmänt anser hovrätten att det ter sig osannolikt att den annars så säkerhetsmedvetne unge mannen skulle upplåta konton till okända personer utan att ha någon form av kontroll över vem som gjorde vad på servern.
Det är inte utan att man imponeras av skickligheten kring detta intrång och vi får verkligen hoppas att den villkorliga domen, de höga skadeståndsbeloppen till trots, möjliggör för honom att i framtiden kunna använda sin talang på rätt sätt.

Morgonkoll

Nu på morgonen kritiserar TV4 biståndsminister Gunilla Carlsson för att hon låtit statsrådsberedningen betala en konferensnota för henne och ett par medarbetare. Bakgrunden är att de övervarade ett möte med riksdagsgruppen. I går "avslöjade" man att moderata statsråd förfarit på annat sätt i samband med partiets kommundagar.

Att kalla detta avslöjanden är ter sig lite överdrivet och jag har svårt att se vari felet ligger. Självklart kan statsråd delta i partiengagemang just i egenskap av regeringsföreträdare och det är värt att notera att inga tidningar nu på morgonen tagit upp denna icke-nyhet.

Däremot är Aftonbladets ledare från i fredags desto mer motiverad. Ingvar Persson tar upp utbildningsminister Jan Björklunds senaste utspel kring Forum för levande historia som ett skolexempel på så kallat ministerstyre. Björklund har mer eller mindre kommenderat myndigheten att de för att sprida kunskap om kommunismens brott ska samarbeta med föreningen Upplysning om kommunismen.

Regeringen har stora möjligheter att påverka inriktningen på en myndighets verksamhet. Detta gör man genom att lägga fram propositioner till riksdagen, skriva egen förordningstext och genom att utfärda regleringsbrev.

Det finns ingen anledning att tvivla på att Forum för levande histora inte kommer att klara sin uppgift att granska illdåd i kommunismens namn. Detta har den nya myndighetschefen Eskil Frank tydligt klargjort på SvD Brännpunkt den 2 september. Självklart måste fokus på myndighetens verksamhet baseras på samarbete med forskarvärlden. Men regeringen ska nog vara försiktig att kommendera fram samarbete med olika organisationer. En tidning som däremot inte reflekterar över att Björklund kanske gick över gränsen för vad som är ett statsråds uppgift är SvD där Claes Arvidsson på ledarplats skriver med anledning av premiärvisningen av en utställning från Upplysning om kommunismen (UOK).

Det är givetvis helt rätt av SvD att applådera UOK. Men en myndighet måste själv få bestämma sina metoder. Jag är helt övertygad om att samarbetet mellan Forum för levande historia och UOK kommer att bli bra. Men bäst blir det om inte utbildningsministern petar i detaljer och avlsöjar att han minsann för samtal med kulturministern. Det är nuvarande regering som tillsatt Eskil Frank och de har all anledning att lita på hans oväld och förmåga att driva arbetet.

Personligen känner jag oro över om den gamla pedagogiken att föra ut kunskap om kommunismens och nazismens övergrepp verkligen kommer att fungera länge till. Snart är de levande vittnena borta och tiden suddar ut de starka intrycken från minnesplatser som koncentrationsläger. Kanske borde vi i stället utgå från mänskliga rättigheter och sätt dem i sammanhanget nu och då.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2007-11-18

Nästa Lund och Höör sedan


Centrum för järnvägssverige denna helg ser ut att ha legat i Lund. DN har den lustiga rubriken Tåggäster spårade ur när man berättar om fyra yngre män som levt bus på vandrarhemmet Tåget. Detta trevliga vandrarhem består av sex gamla sovvagnar som står på ett stickspår vid Lunds centralstation. Om gästerna drabbats av delirium tremens vet jag inte. Men ordet delirium är latin och betyder - just det - urspårning. Tremens kommer av tremo som betyder darra

Samtidigt berättar SvD.se om att Lunds centralstation börjat få problem med råttor. Bland andra har vittnen sett hur en lat råtta tagit rulltrappan ner till en av perrongerna (jag trodde man åkte upp till perrongerna i Lund)

Läs mer om Vandrarhemmet Tåget
Sydsvenskan, Fyra män greps efter blöt natt
Sydsvenskan, Råttorna tar rulltrappan till perrongen

Lite hästnyheter från Rumänien

I Rumänien med 21,6 miljoner invånare finns det 750 000 hästvagnar, motsvarande, registrerade. Hästar används fortfarande i stor utsträckning i de rumänska jord- och skogsbruket och en stor andel av befolkningen har sin utkomst i naturbruk.

BBC rapporter nu att en ny lag kommer att förbjuda hästar och hästdragna vagnar på huvudvägar och landsvägar. Orsaken till detta drastiska ingrepp är att dessa fordon skylls för 10 procent av alla vägtrafikolyckor i Rumänien. Slaget mot bondebefolkningen blir hårt.

BBC, Romania's horse and cart crackdown

Konstnärlig frihet


Bild: Normgivande Mångfalds projektbild. Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin. Läs mer om bilden här
Två saker jag har svårt för är när makthavare inte begriper innebörden i ordet redaktionell frihet och när de inte förstår att konsten är fri.
Det är alltid lika pinsamt när man hör att personer med framstående positioner ringer upp tidningsledningen och beklagar sig över innehållet i en tidningen. Givetvis är det tillåtet att ha åsikter och kritisera men när man försöker påverka innehållet blir det vämjeligt.

Samma sak är det när man bjuder in konstnärer för att gestalta något i konst eller drama. Tar man steget får man också inse att det finns ett stort mått av konstnärlig frihet och gestaltning.

Sydsvenskan skriver i dag om detta dilemma. Bakgrunden är att polisen i Skåne försökt stoppa två bilder av konstnären Elisabeth Ohlson-Wallin i ett konferenssammanhang. Bilderna ansågs för politiskt laddade, ”inte opartiska”. Tidningen skriver:

De ingår i Elisabeth Ohlson Wallins utställning ”In Hate We Trust”, med tema hatbrottens orsaker. Fotografen bokades redan i våras som föreläsare på den stora konferens Skånepolisen höll i Malmö den 24 oktober på initiativ av läspolismästare Eva Årestad-Radner. – Men någon vecka före konferensen blev jag uppringd av arrangörerna, jag fick höra att de skulle stryka mig, helt, om jag inte tog bort de två fotografierna, säger Elisabeth Ohlson Wallin till Sydsvenskan.
De aktuella bilderna är en med kd-ledaren Göran Hägglund som är fotografens sätt att peka på politikernas ansvar för hur åsikter om homosexuella grundläggs. Det är också en tidigare omdiskuterad bild med hitlerhälsande kyrkobesökare som speglar vad Elisabeth Ohlson Wallin känner när hon hör pingstpastorn Åke Green predika.

Polisförbundet reagerar starkt mot polisledningens handlande och en företrädare säger: – Om någon skulle ge sig på ett konstverk är det ju vi, polisen, som ska skydda det och konstnärens rätt att uttrycka sig. Vi ska inte hindra någon.

Nu hör det dock till saken att Elisabeth Ohlson Wallin till slut fick visa alla bilder. Det är därför lite synd att hon fortsätter att tjata om detta. Det är ju uppenbart att denna historia givit insikt. Det är också synd att åklagare ska behöva lägga resurser på denna fråga. Att förfarandet skulle vara tjänstefel har jag svårt att tänka mig. Det faller redan på grunden att beställning av ett föredrag och en konstutställning inte är myndighetsutövning.

Det är uppenbart att konst och drama väcker känslor och dessa uttryckssätt är enormt viktiga för att åstadkomma positiva förändringar.
Läs även Kristdemokraten som skriver att utställningen vållar debatt i Kronobergs län då den monteras på Smålands museum.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Det ska fan vara teaterdirektör


Dramatens styrelse, med professor Sigbrit Franke i spetsen, är en ansvarsfull arbetsgivare. Redan nu är man ute med en annons där man söker efterträdare till den nuvarande chefen Staffan Valdemar Holm vars förordnande som VD och Teaterchef går ut den 30 juni 2009.

Vilket häftigt jobb. Men dessvärre kan man inte pricka av sökprofilen mot det egna CV:et:

• Tydlig i sin konstnärliga vision och sitt ledarskap
• Närvarande och tydlig som ledare med förmåga att stimulera och entusiasmera alla medarbetare
• Bevandrad i litteratur och teater - både klassisk och samtida
• Etablerat nätverk inom scenkonsten, både i Sverige och internationellt
• Vilja att förnya och utveckla Dramatens repertoar och medarbetare
Men läser jag rätt i sista punkten? Den nya vd:en ska förnya Dramatens medarbetare. SIC! Det verkar svårt. Jag tycker att Björn Granath och Marie Göranzon kan fortsätta som de är.
Tänk annars att ha fredagsmöte med den fantastiska ensemblen på 110 skådespelare och 15 regissörer.

Dagordning:
- Återanställning av Persbrant.
- Frågan om bisysslor.
- Pensionsavgångar: -Börje Ahlstedt du fyller nu i år (2009) 70 år och jag tänkte satsa lite på din son.
- Vad gillade ni mitt linjetal: Anders de Wahl som förebild i scenkonsten.
- Tema 2010 - Hela ensemblen ska på samtliga scener spela Strinbergs "Lycko-Pers resa".
- Teaterchefens seminarium - Det är inte synd om människorna, omgestaltning av "Ett drömspel"
- Nästa veckas utvecklingssamtal: måndag - Elin Klinga och Stina Ekblad, torsdag - Jan-Olof Strandberg och Morgan Alling.
- 2009 års julfest på Teaterbaren. Vilka kommer.
- Avslutning, -Nu kör vi, hur var det? Skulle jag säga: Lycka till!
Nej, -Det ska fan vara teaterdirektör, som August Blanche skrev i sin komedi "Ett resande teatersällskap" - 1848.

Andra bloggare om

PetimäterPer

"Den som en gång i tiden gjorde DN till landets ledande tidning, Sten Dehlgren, var ursprungligen sjökapten vid marinen" skriver professor Stig Hadenius i en mycket läsvärd artikel på DN Debatt.

Nej han var inte sjökapten i marinen. Han var örlogskapten i flottans reserv. Det är skillnad det.

Jag tror han var örlogskapten av andra graden vilket motsvarar dagens örlogskapten. Det kanske inte är helt fel att säga marinen men 1935 när Dehlgren blev örlogskapten bestod marinen av två vapenslag flottan och kustartilleriet. Sjökapten däremot är den högsta behörigheten för fartygsbefäl i handelsflottan.

Men debattartikeln stärker min skepsis till gratistidningarna och petimäteranmärkningar är som alltid off topic.

2007-11-17

Södertörn i våra hjärtan


Ortsnamnet Södertörn har gjort intåg och vi får nog tacka polisen för detta. Förr användes knappast detta geografiska uttryck om halvön i Södermanland (antagligen också i Uppland). Södertörn begränsas av Mälaren och Saltsjön i norr, Himmerfjärden och Hallsfjärden i väster och Östersjön i öster och söder. De kommuner som finns på Södertörn är Stockholm, Nacka, Värmdö (tror jag), Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem, Södertälje och Nynäsham.

Mitt första möte med ordet Södertörn tror jag härrör från det faktum att flygflottiljen F18 i Tullinge hette kungl. Södertörns flygflottilj (1946-1986). Men nu används detta uttryck av allt fler. Vi har Södertörns brandförsvarsförbund, Huddinge och Handens polisdistrikt utgör numera Södertörns polismästardistrikt och sedan halvårskiftet finns Södertörns tingsrätt som omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn kommuner samt Söderortsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör.

När SvD nu på kvällen berättar om ett rån på Södertörn skulle man för tio år sedan ha sagt att rånet inträffat i Huddinge.

Södertörn är helt okej. Namnet påstås betyda "sönderskuren klippstrand". Så ser det ut efter kusten och går man i skogen här kan man nog även där se den sönderskurna klippstranden som efter inlandsisen tryck höjts ur havet.

Visst kan man köra bil i New York och visst kan man hyra bil även om man inte fyllt 25 år

Karin Fyrlund eller är det Per Johnsson ger några fina tips om bilande i USA på SvD.se. Hon eller han skriver att trafiken nästan är osannolikt enkel att ratta i (undantaget New York City).

Så är det. God trafikkultur, tuff polisövervakning och sunda männsikor. Men inte heller New York är något problem. En GPS underlättar men liksom i övriga USA är bilisterna i USA extremt vänliga. Även om det kan vara tjockt ibland håller man sig överlag till trafikreglerna och den som kör på Manhattan förstår snabbt systemet med enkelriktningar.

Ytterligare ett litet sakfel är att den som är under 25 år inte kan hyra bil i USA. Så är det inte. Åldersgränsen är 21 och är man under 25 år får man betala en extra avgift men annars är regeln att man ska haft körkort i ett år. Se till exempel Hertz avtalsvillkor

Själv fick jag stort självförtroende som bilist när jag av misstag en eftermiddag handlade i cirkulationsplatsen vid Triumbågen i Paris. Det finns bara ett ställe där jag kört som jag kommer att undvika i framtiden - Neapel. Möjligen skulle jag återvända om jag hade en Folkracebil i min ägo.

Två viktiga möten


Två möten med människor denna lördag bär jag med mig.
Mötet med Göte
På ett äldreboende mötte jag spontant demente Göte. Han skrattade glatt åt mig när jag torkade upp det kaffe han spillde på sig. Även om Göte ibland kan vara mycket arg noterade jag hur han förgyllde personalens och min tillvaro. Göte bemöttes med värdighet och respekt såsom äldre förtjänar.
Egentligen borde det finnas en pliktlag på att vi som inte arbetar i vård- och omsorg eller som har anhöriga som bor på sjukhem borde göra besök i verkligheten.
Mötet med Anette
Det andra spontana mötet var med Anette Kyhlström* som tillsammans med sin son Kristoffer skrivit boken "Offer på en sekund". Hösten 2000 drabbades Kristoffer av en oprovocerad allvarlig misshandel när han lämnade sin skola i Mälarhöjden i södra Stockholm.
Kristoffer och hans mor har gjort och gör en viktig insats genom att skriva en bok och genom att åka runt och berätta om våldet. Anette lovar en uppföljare på boken där en anhörig till ett brottsoffer berättar om sina känslor. Den nya boken får titeln Tigermamman och det är ett bokprojekt som inte kan misslyckas.
Boken på en sekund presenteras med texten:
Så i boken får du titta in i Kristoffers inre värld. En femtonåring, som blivit misshandlad utan anledning och som försöker komma tillbaka till ett helt liv igen.
Genom att skriva böcker och fortsätta berätta om våldet tillhör Anette och Kristoffer de som aldrig ger upp i kampen mot våldet. Efter mötet med Anette slår det mig att världen är densamma även nu efter alla aktiviteter efter det tragiska morden i Rödeby och vid Eiraskolan på Kungsholmen i Stockholm.
Hur ska vi göra för att fortsätta vårt engagemang mot våld. Hur ska vi bli uthålliga. Det räcker ju inte med att personer som Anette och Kristoffer arbetar på oförtrutet. Det räcker inte heller med alla de polismän, socialarbetare och skolpersonal som försöker sprida kunskap om verkligheten.
*- Anette Kyhlström är diakon och har lång erfarenhet som social fältarbetare.
Läs mer om och beställ boken "Offer på en sekund". Jag har bestämt mig för att läsa boken när jag i nästa vecka sitter på Gotlandsfärjan.
s även andra bloggares åsikter om

Tyskar om Astrid Lindgren

Tyska tidningen Focus har intervjuat några av de nu vuxna barnskådespelarna från Astrid Lindgrens värld. Det handlar om Inger Nilsson (Pippi) som numera varvar halvtidsjobb som läkarssekreterare med skådespeleria. Maria Persson (Annika) som jobbar inom hemtjänsten på Mallorca. Pär Sundberg (Tommy) som jobbar med reklam. Vidare Jan Ohlsson (Emil) som arbetar med IT och Lillebror i Karlsson på Taket Lars Söderdahl.

Det är intressant att tidningen Focus beskriver Pippi som det antiauktoritäre drömbarnet för 68:orna (Möjligen har jag missat pregnansen i den tyska texten).

Men det finns en baksida på stora framgångar för barnskådespelare. Inger Nilsson säger:

Wenn ich mit jemandem rede, sagt er irgendwann: ´Ach, Sie sind ...´ Jede wischenmenschliche Magie geht da verloren“ (När jag talar med någon kan denna person plötsligt utbrista: -Aha det är du som är... Då går alla ömsesidig mänsklig magi förlorad)

Läs även mitt blogginlägg: Inger Nilsson spelar obducent i tysk produktion av Mari Jungstedts deckare

Sydsvenskan - Emils mamma mötte Astrid Lindgrens barn

Läs även andra bloggares åsikter om

Om skatter

Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik, SKAP, har beslutat att deras hederspris ska tilldelas vår favorit Gullan Bornemark. Motiveringen är att hon "berikat den svenska visskatten".

Klart hon har berikat den. På många sätt. Förutom att sådan som jag kan sjunga "Sudda bort din sura min" har hon även berikat visskatten så till vida att royalties på visor är beskattningsbara - vis-skatt.

Webbtidning när den är som bäst


SvD.se visar nu på morgonen upp en webbtidning när den är som bäst. På nyhetplats skriver man från huvudförhandlingen i Örebro tingsrätt om att eventuellt tidsbestämma livstidsstraffet för dubbelmördaren Leif Axmyr - dömd för två mord i Gävle 1982. Men denna artikel får en fördjupning genom att man på ledarplats skriver mer allmänt om livstidsstraffet.

Två sidor av samma mynt
Redan i söndags hade tidningen en intervju med Axmyr i vilken hans egen bild gavs ett stort utrymme. Detta är inget att säga om även om textförfattaren på ett skickligt sätt ställer den inledande frågan: "Kärleksfull familjefar eller psykopatisk dubbelmördare?". En fråga som läsaren själv naturligtvis får bilda sig en uppfattning om.

Nyhetsrapporten kan uppfattas ha en viss glidning mot en önskan att Axmyr, som är den som suttit längst i fängelse i Sverige just nu, får ett tidsbestämt straff och att han kan gå ut i frihet.

Men det goda med nättidningen är att man i puffen på förstasidan också länkar till Maria Abrahamsons huvudledare. Man gör sin puff med rubriktexten "Den mannen borde inte släppas ut". Nu är det dock så att Maria Abrahamssons egen ledarrubrik är betydligt mer hovsam. Hon skriver "Ansvaret vilar tungt på Örebro tingsrätt" när hon i sin ledartikel skriver om Axmyr. Med anledning av att den så kallad Stenbergamannen* i torsdags fick sitt livstidsstraf omvandlat till 29 års fängelse skriver Maria Abrahamsson:

Jag känner mig inte bekväm med beslutet. Nog för att livstids fängelse i särskilda fall bör kunna tidsbestämmas, det anser även jag. Men bara undantagsvis vid överlagda mord, mordbrand och andra grova brott som till exempel grovt spioneri. Livstidsstraffet är och förblir rättssamhällets yttersta möjlighet att försvara sig mot sina fiender, och den möjligheten bör man inte göra sig av med i första taget.

Om livstidsstraff
Livstidsstraff är livstid men regeringen kan benåda och tidsbegränsa straffet för den som dömts till detta straff.

Den som fått livstid och avtjänat mer än tio år kan hos Örebro tingsrätt begära att straffet tidsbestämmes. Denna nya lag är bra då den gör att allmänheten kan bilda sig en uppfattning om hur en person som har ett tidsobestämt straff kan fungera i fängelset och få en uppfattning om prognos vid en eventuell frigivning. Detta gör att vi faktiskt kan inse att det är rimligt att någon gång släppa ut den som dömts till livstid. Givetvis är det bra också därför att man kan förvänta sig de som sitter inne på livstid kan förstå vad som krävs för att deras straff skall omvandlas till ett tidsbegränsat straff.

Om omvandling av fängelse på livstid

* Stenbergamannen är en nu 69-årig före detta lektor som 1989 dömdes för mord på två äldre personer och för att därefter ha tänt eld på deras gård utanför Vetlanda. Samtidigt med detta dåd anlades elva stycken eldhärdar på andra gårdar i trakten och mannen erkände smånningom att han anlagt ett 30-tal bränder från 60-talet och framåt. Aftonbladet skriver om detta.

Om papperstidningen
Även i papperstidningen lyckas man väl koppla ihop de båda artiklarna genom ett bra bildval och liknande proportioner på ledarartikeln och nyhetsartikeln.

s även andra bloggare om