2011-08-28

Eskil nu måste du slåss för kroppkakan

Jag lyssnar till Radio Blekinge som berättar att det inte blir några kroppkakor i matdiskarna på IKEA-varuhusen runtom i världen. Bakgrunden var att ett Blekingeföretag fick leverera kroppkakor till IKEA i Kalmar. Succén var total och tillåkande Söderåkrabor och Räpplinge dito köpte på sig kroppkakor en masse. Men när man sedan började lanseringen på åtta andra IKEA-varuhus i Sverige tog det stopp. I Haparanda föredrog man Pitepalt. Bakgrunden var att vare sig kunder eller personal visste vad kroppkakor var. Funkar kroppkakan inte i Sverige kommer den inte heller att funka i Australien eller Sydafrika.

Ett av problemen är att översätta ordet kroppkaka.

Statsrådet Eskil Erlandsson pratar hela tiden om matlandet Sverige. Nu är det dags att han tar ett snack med Jan Björklund och ser till att kunskap om kroppkaka blir ett krav för att uppnå godkänt i geografi och hemkunskap.

2011-08-16

Finansminister in spe kastar in handduken

Socialdemokraterna har ju genom åren haft en rad begåvade, färgstarka och synnerligen kompetenta finansministrar. Namn som Ernst Wigforss, Per Edvin Sköld, Gunnar Sträng, Kjell-Olof Feldt och Göran Persson förpliktar.

Men Håkan Juholt har plockat fram Tommy Waidelich som finansministerkandidat och hitintills har han inte imponerat. Han ger ett mycket osäkert intryck och har inga visioner att förmedla.

Idag intervjuades Waidelich i SR P1, Studio Ett. Han fullständigt kastade in handduken på en fråga om euron. Anders Borg hade tidigare under dagen konstaterat att det just nu inte finns stöd hos folket för att införa euron.

På frågan när Sverige kommer att ansluta sig till euron svarade finansministern in spe: -Jag tror inte att jag kommer att få uppleva det under min livstid.

Men hur tänker han? Waidelich är född 1963 och skulle väl i snitt leva leva i minst 32 år till. Nog är det sannolikt att Euron kommer att introduceras under den tiden. Om inte annat kanske man som blivande finansminister vara lite försiktig med sådana här uttalanden och absolut inte utesluta något.

Om man är lite elak skulle man kunna tro att Waidelich med uttrycket "sin livstid" avser tiden som framträdande politiker och att den tiden kanske inte kommer att vara så länge.

2011-08-15

Brottslingars anhöriga är också brottsoffer

Återigen namnpublicering av en mördare. Allmänintresset har blivit rena rama bugyjumpen. En lång gummisnodd.

Men var finns ansvaret när Expressen nu i kväll låter publicera en intervju med en mor som har en son som idag dömts till nio års fängelse för ett avskyvärt brott. Modern säger kloka saker men borde få vara ifred. Redaktören har klart för sig vad hon skriver. Men en mor är inte helt tillräknelig i sina handlingar en dag som denna. När en anhörig döms till nio års fängelse rasar världen.

De pressetiska riktlinjerna säger att man alltid ska visa brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Därvid ska media noga pröva publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

Brottslingars anhöriga är också brottsoffer. Stor tragik blir bara större.

Men ICA ska väl inte försöka lura oss

Igår var jag inne i en ICA-butik och styrdes omedvetet mot frysdisken där jag hittade några nedfrysta laxfiléer för 99 kronor. När något kostar 99 kronor är det varningssignal i sig och jag blev klart fundersam över "erbjudandet". Det kändes helt enkelt inte billigt.

Och visst. Jag konstaterar att ICA-köpmannen försökte lura mig. Konsumentverket tar nu upp en granskning om kraftuttryck som "Superklipp" med röd text på gul botten kan vara vilseledande marknadsföring. Det är bra. Även ICA måste vara seriösa.

2011-08-13

Stanley Sjöberg har fel

"Kyrkospelningar ifrågasätts" är rubriken i Skånska Dagbladet när man publicerar en artikel om konserter i kyrkor. Utgångspunkten är naturligtvis de många framgångsrika kyrkokonserter som givits i Göteborgs kyrkor under musikfestivalen "Way out West" med bas i Slottsskogen i Göteborg. Göteborgsposten och andra tidningar är något mer positiv när man på samma artikel sätter rubriken "Taket har lyft för kyrkospelningar".

Vid Annedalskyrkan i Göteborg var det till exempel en 300 meter lång kö fyra timmar innan den brittiska kompositören och musikern James Blake satte sig vid pianot. Enligt Göteborgsposten fick 3 000 festivalbesökare vända i dörren, då kyrkan "bara" tar 900 personer. -Begåvningen får kyrkorgeln att skaka, skriver Göteborgsposten i sin hyllande recension.

På en punkt blev det dock fel i Göteborg. Den vakne vikarierande kyrkoherden i Domkyrkoförsamlingen, Madeleine Forsberg, upptäckte att den inbokade brittiska gruppen Wu Lyf (World Unite! Lucifer Youth Foundation - SIC!) hade klart tveksamma texter. Kyrkoordningen säger ju att församlingens kyrkoråd inte får upplåta kyrkorummet för något som kränker kyrkorummets helgd. Upplåtelsen kan inte heller ske om det kan antas att
kyrkorummet och dess inventarier inte kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Madeleine Forsberg agerar naturligtvis rätt och möjligen har församlingen inte varit särskilt omsorgsfull när man beslutat om upplåtelse av kyrkan (SvD, GP). Det är ju formellt sett inte möjligt att hyra ut ett kyrkorum hur som helst. Man måste försäkra sig om vad som kommer att ske i kyrkorummet. Kyrkan är inte vilken samlingslokal som helst och en konsertarrangör får inte ha fullt ansvar för arrangemangen.

Men att sedan i artikeln låta den pensionerade frikyrkopastorn Stanley Sjöberg vara någon form av sanningsvittne genom att låta hans kritik vara generell för konserter i frikyrkolokaler och kyrkor känns en smula bisarrt. Även om Sjöberg är pensionerad och 75 år gammal verkar han ständigt vilja ge de yngra pastorerna i Filadelfiakyrkan i Stockholm pekpinnar. Nu har han gått igång på att punkaren P J Harvey är inbokad på Filadelfia i höst. Han säger att han läst hennes texter och menar at kyrkan kan förknippas med satanism. Men så är det nog bara om man läser texterna som Stanley Sjöberg gör. "As soon as I'm left alone The devil wanders into my soul" är ju en text man kan förfäras över men enligt min mening är det en text om olycklig kärlek och ett hopp som saknas. Det är nog lite lättare att hos P J Harvey hitta texter om Jesus och hoppet i Jesus:

Even the son of god had to die my darling"
Go on, say it!
Jesus save me
Jesus save me

2011-08-09

Socialtjänsten i Malmö tolkar lagen fel

När socialtjänsten, med hänvisning till sekretess inte lämnar ut uppgifter till polisen om var barn som enligt domstolsbeslut ska överlämnas till fadern vistas. tolkar man lagen fel. Detta gör en svår situation ännu värre. Socialtjänsten sviker barnen och trotsar FN:s barnkonvention. Likaså trotsas Haagkonventionen som säger att som förts bort ska återföras till det land där de haft sin hemvist. Där ska vårdnadstvisten avgöras och detta ska ske med hänsyn till barnens bästa.

Den senaste veckan har det skrivits om ett fall där socialtjänsten i Malmö stad vägrar lämna ut uppgifter till polisen med hänvisning till sekretessen i socialtjänstlagen. Bakgrunden är att hovrätten beslutat att en mor ska överlämna sina två barn till deras far i Sydafrika. När polisen sedan önskar uppgift om barnens adress vägrar socialtjänsten medverka i detta. Chefen för socialtjänsten i Limhamn-Bunkeflo hänvisar till offentlighets- och sekretesslagen och får stöd av stadsjuristen i Malmö.

Sekretessen får endast brytas när lagen säger att det finns en sekretessbrytande bestämmelse i lag, en sådan fanns inte i detta fall, säger stadsjuristen. Till saken hör att både chefen för socialtjänsten och stadsjuristen menar att saken är olycklig. Underförstått skulle de vilja bistå polisen.

Socialtjänsten tolkar fel
Men jag menar att socialtjänsten tolkar sekretesslagstiftningen fel och dessutom inte agerar med det ansvar socialtjänsten ska ha.

För det första gäller att socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) har ett så kallat omvänt skaderekvisit. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess är alltså huvudregel men med hänvisning till FN:s barnkonvention om att barnets bästa ska sättas i första rummet och då barnen kommer att lida om de hålls gömda är det uppenbart att barnen inte skadas av om uppgifterna röjs. Förvisso skulle modern kunna lida men eftersom hon kan komma att lagföras för egenmäktighet med barn men socialtjänsten ska tolka sekretessen i förhållande till barnen.

För det andra finns det, stadsjuristen påstående till trots, en sekresssbrytande bestämmelse. Enligt 10 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen gäller att socialtjänstsekretessen inte hindrar att en uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till en polismyndighet när någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom socialtjänsten under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Så är uppenbart fallet när en förälder begår egenmäktighet med barn. Slutligen bör väl noteras att en rimlig åtgärd från socialtjänstens sida vid egenmäktighet med barn är att barnen omhändertas enligt lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga. Vård ska ju beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

2011-08-07

Skärgårslandstingsrådet gick på grund i veckan


Foto: Kustbevakningen, sållningsinstrument

Den politiker som gjorde bort sig mest i veckan var nog det centerpartistiska miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson i Stockholm. Karlen tycker att det är okej att köra båt på fyllan. Man tar sig för pannan.

I veckan skrev tidningen Skärgården med braskande rubriker att skärgårdskrogar drabbas hårt av den nya sjöfyllerilagen. Även regional-tv, SvT ABC, följde upp den så kallade nyheten.

Krögare baklagar sig
Med utgångspunkt från en enskild krögare, som hävdar att hans krog drabbats av 20-procentigt intäktsbortfall på grund av strängare båtfylleriregler, låter man göra ett reportage. Att krögaren drabbats av intäktsbortfall kan givetvis ha många orsaker men både media och skärgårdslandstingsrådet ser honom som ett sanningsvittne.

Nya regler motverkar fylla på sjön
Men vad handlar då de nya bestämmelserna om?
Sedan den första juni 2010 finns en fast gräns på 0,2 promille för sjöfylleri. Det vill säga i princip samma nolltolerans som gäller i trafiken. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför fartyget och personer ombord, med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande, omfattas av reglerna. Även när det gäller grovt sjöfylleri har straffansvaret utvidgats för de fartyg som omfattas av promilleregeln. Den som har en promille alkohol i blodet eller mer döms i normalfallet för grovt sjöfylleri. Lagen innebär också att Kustbevakningen och Polisen får göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten i svenska vatten.

Detta var en efterlängtad lagändring för att minska sjöfylleri och bus på sjön och det är fullständigt absurt att på lösa grunder ta denna lag som intäkt för att det går sämre för en skärgårdskrog. Jag har svårt att tro att något sällskap väljer bort ett skrovmål på lokal bara för att skepparen inte kan ta sig några glas vin. Om så, mot förmodan skulle vara fallet, tror jag att vi får ta den olägenheten.

Landstingsrådet måste tillhöra en snedseglad Stureplanscenter
Det blir då fullständigt befängt att Gustav Andersson förnumstligt står i tv och menar att lagen är fel. Denna bergslagsson vet att det nog ska gå bra att ta några järn på skärgårdskrogen för att sedan fatta post vid rodret och navigera bland kobbar och skär i 30 knop.

Veckans knäppaste och minst genomtänkta politiska utspel. Landstingsråd måste vara mer omsorgsfulla innan de gör sina utspel.

Sjöpolisen i Stockholm klargör att sedan den nya lagen om sjöfylleri trädde i kraft förra året har antalet som Sjöpolisen i Stockholm tagit för sjöfylleri minskat till hälften, jämfört med samma period förra året. Detta talar för att lagändringen nått sitt syfte. Färre olyckor, färre drunkande.

Men skärgårdslandstingsrådet tycker att det är okej att dricka lite. Otroligt.

Nej Mona Lisa har inte eget rum


Bilden: Alexander Roslins Damen med slöjan från 1768 är bättre än La Gioconda (Mona Lisa).

Svenska Dagbladet publicerar idag en läsvärd artikel historien om hur da Vincis målning Mona Lisa stals från Louvren 1911 för att sedan kunna återbördas 1913. Men tidningen skriver:
Idag är La Gioconda innesluten i en specialkonstruerad låda av pansarglas och disponerar ett eget rum i museet.
Det är nog inte riktig med sanningen överensstämmande. Det är gott om konst i den sal där Mona Lisa förevisas välbevakad bakom ett skyddsglass.

En i mitt tycke klart överskattad målning. Roslins Damen med slöjan är bättre.

2011-08-06

Pride sjunger på sista versen


Stockholm Pride är viktig och lyfter fram angelägna frågor. Likaså är Pridetåget en höjdpunkt då enskilda medmänniskor stolt kan få vara i centrum till glädje för oss som kantar tåget. Men efter att under flera år ha glatts som åskådare är min slutsats klar. Pridetåget sjunger på sista versen. Kanske får vi se det under fem år till men knappast längre.

I år dök ingen av Alliansen partiledare upp; inte heller Juholt. Det är nog ingen slump. Man har helt enkelt konstaterat att man lyckats driva igenom HBT-rörelsens viktigaste frågor. Nu kvarstår en del subtila frågor som sterilisering vid könsbyte men det är en fråga som kommer att lösas utifrån kliniska aspekter och inte vara central politiska frågor.

HBT-rörelsen har i mångt lyckats med att ändra normen och förebygga fördomar. Det är idag ovanligt att höra hbt-associationer som skällsord och folk i allmänhet tycker att sexuell läggning och sexuell identifikation är odramatiskt.

Men utanför våra gränser finns det bedrövliga situationer för hbt-situationer och Pridetåget och folkets jubel må möjligen vara viktigt att visa för andra.

Men hur kan jag dra slutsatsen att tåget sjunge på sista versen?

Jo man är försiktig med att publicera uppgifter om deltagare. Jag kan defintivt säga att publiken minskat. Vidare är det uppenbart att se hur vissa deltagande avdelningar tunnas ut. Partierna börjar bli mindre än antalet läderbögar. Gaypoliserna och Försvarsmakten har tunnats ur betänkligt.

Själv blir jag ledsen över att se hur de kristna är väldigt få. Jag ser många med kyrklig anknytning i andra avdelningar men runt biskopen i Stockholm går endast några få församlingsanställda. Mest framträdande blir en man som har för vana att klä sig som biskop utan att vara präst.

Kul dock att Kriminalvårdens personal är något fler än när de debuterade i tåget för två år sedan.

Bloggar om


Gardell kommer ut som sosse

Posted by Picasa