2009-07-30

Den sista landshövdingen på ön


Foto: Tidigare i somras observerade jag att det förekom omfattande svartmålning på Visby domkyrka. Detta eftersom taket tjärades av alpinister på hög höjd. Svartmålning kan betyda många saker. Att måla svart, att måla utan kvitton och att klanka ned på.

Landshövding Marianne Samuelssons hantering av ett delikat planärende är en tragisk historia som kommenterats en masse. Det är skönt att den föredragande tjänstemannen utnyttjat sin rätt enligt förvaltningslagen att skriftligt anteckna avvikande mening. Denna regel är skyddet för att inte behöva åtalas för tjänstefel.
Samtidigt är det med blandade känslor man noterar att det finns en "hemlig" ljudinspelning från föredragningen. Detta är ju inte olaglig om den som spelat in närvarat vid samtalet men känns lite olustigt. Men kanske resulterar detta faktum i att den som utövar myndighet,det vill säga beslutar om förmåner och förpliktelser för enskilda, verkligen måste tänka sig för hur han eller hon uttrycker sig och motiverar sitt beslut. Alla argument man har måste kunna antecknas i beslutsmotiveringen. Det är grundläggande.

En annan relevant frågeställning är om denna typ av sannolikt tjänstefel även förekommer i all den myndighetsutövning som inte kan överklagas. I regel är det ju så att beslut som ges till den sökandes fördel inte går att överklaga eller underställa annan myndighet. Till skillnad från ett sådant här planärende som ju bygger på en annan typ av lagstifning. Detta innebär att vi ofta inte får chansen att veta om beslutet stått i överensstämmelse med lagens mening. Så tillvida inte frågan om tjänstefel skulle dyka upp.

Jag läser nu i Svenskan att statsrådet Odell kallar till sig landshövdingen i Gotlands län, Marianne Samuelsson, för samtal. När Gotland åter blev svenskt 1645 blev amiralen Åke Hansson Ulfsparre dess första landshövding och Marianne Samuelsson blir sannolikt den sista.

Marianne Samuelsson sexårsförordnande som landshövding går ut nästa år och det har väl länge varit ganska uppenbart att hon skulle bli Gotlands sista landshövding. Det ligger liksom i luften.

Det vore tråkigt om landshövdingalängden avbryts radikalt. Och för regeringen blir det ett litet bekymmer att man kanske långt före valet måste börja ge besked om den framtida länsindelningen.

Jag såg att förre överåklagaren Sven-Eric Alheim på sin blogg var ganska öppenhjärtig. -Gotland är i oundgängligt behov av en ny landshövding. Den nuvarande är helt förbrukad, skriver han.

Det har helt klart sina fördelar för ön att ha sin egen landshövding. Men om länspolismästaren i Stockholm tillika kan vara myndighetschef i Gotlands län så funkar det väl med länsstyrelsen. Och om man går till Sven-Eric Alheims åklageri är det ju rätt intressant att lokal åklagare i Visby tillhör Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Det är inget som bekymrar den som har med Gotlands åklagare att göra.

Aftonbladet,
Sydsvenska Dagbladet
, SvD, SvD

Bloggar om ,

2 kommentarer:

Bengt O. sa...

Tragiskt nog är ju Samuelsson bara en smula före sin tid. Litet ironiskt att hon skall få bära hundhuvudet för vad som snart blir svensk lag. Se En landshövding före sin tid. Det finns alltså större bovar enligt min uppfattning.

Per Westberg sa...

Bengt
Jag försöker undvika att avkunna dom redan nu.

Men när det gäller nya strandskyddsregler är jag inte så orolig. Om detta har jag skrivit - http://kyrkoordnaren.blogspot.com/2008/10/en-ondig-opinionsunderskning.html