2010-08-02

Om Heckscher raljerar överreagerar Rosengren

Den sista månaden har en animerad debatt förts på SvD Debatt mellan advokat Björn Rosengren och Regeringsrättens ordförande Sten Heckscher. Bakgrunden är att Gamla Skogsinstitutet i Nationalstadsparken på Strandvägen i Stockholm just nu byggs om för att inhysa Israels ambassad. I Nationalstadsparken råder enligt miljöbalken i princip förbud ny bebyggelse, nya anläggningar och andra åtgärder som innebär intrång i parklandskap eller naturmiljö men regeringen har sagt ja till en lång och hög stålpallisad och fordonshinder. Alla dessa detaljer är dock reversibla.

Rosengren är ursinnig då Regeringsrätten inte beviljat så kallad rättsprövning. Rättsprövning är ett inslag i EU-rätten och innebär att Regeringsrätten kan överpröva regeringsbeslut utifrån en laglighetsprövning när det gäller någons civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Heckscher konstaterar lugnt och saklig att Regeringsrätten avvisat rättsprövningen då Rosengren företrädde ett antal närboende varav dock ingen var bosatt i någon fastighet inom planområdet, ägde någon fastighet som påverkades av planen eller på annan grund var berörd av planen annat än indirekt. Regeringsrätten fann att sökandena inte visat att regeringens beslut innefattat en prövning av deras civila rättigheter i den mening som avses i Europakonventionen och avvisade ansökningarna.

Det är en ganska solklar slutsats låt vara att en och annan kan känna sig störd av en stålpallisad eller få en promenadväg avskuren. Men att det kränker civila rättigheter gör det inte.

Men advokat Rosengren kallar detta överreaktion från Heckschers sida. Om Heckscher raljerar tror jag Rosengren överreagerar när han skriver:
- Jag anklagar Regeringsrätten för brott mot de mänskliga rättighetera.
- Jag anklagar Regeringsrätten för politrukverksamhet.
- Jag anklagar Regeringsrätten för lagstridig vägran av den enskildes rätt till rättsprövning.
intressant i sammanhanget är att ingen av debattörerna nämner att det rör sig om Israels ambassad. Det har givetvis ingen betydelse när det gäller den juridiska prövningen men visar på att just Israel väcker så många känslor att många läsare förmodligen inte kan ta till sig sakfrågan.

1 kommentar:

Christina Meltin Westerlund sa...

Detta borde kanske Härnösands kommun läst/vetat, när de satte krokben för domkyrkoprojektet.