2010-09-23

Helle Klein borde kräva att Per Westerberg sitter kvar

Helle Klein skriver idag ledare i Aftonbladet med rubriken "Välj ny talman". Hennes krav på en ny talman har sin bakgrund i att talmannen Per Westerberg (m) i en intervju i Radio Sörmland uttalat:

Jag tror man alltid måste ha respekt för hur svenska folket har valt. Man får försöka leva med det och försöka samarbeta där det är möjligt.
Detta upprör Helle Klein och hon menar att Per Westerbergs uttalande går på tvärs med statsminister Reinfeldts klargöranden om samarbetet med Sverigedemokraterna.

Helle Klein vill ha en socialdemokratisk talman och hon markerar att det är viktigt att Sverigedemokraterna ges proportionell plats i riksdagens utskott. Helle Kleins bekymmer verkar vara att talmannen är moderat och att han sannolikt kommer att föreslås för förlängt mandat.

Men givetvis är det fel att på dessa grunder kräva en ny talman. Per Westerberg gör genom sina uttalanden precis det han ska göra som talman. Utan att ta hänsyn till sin politiska hemvist tar han ansvar för att det i riksdagen finns stöd för statsministern. Han lägger grunden för ett effektivt och ansvarsfullt riksdagsarbete.

Jag vill samtidigt applådera att socialdemokraterna vill släppa in Sverigedemokraterna i utskotten. Det leder till transparens och vi väljare får se vad Sverigedmokraterna står för. Om Sverigedemokraterna står utanför utskotten kommer de bara att få arbetsdagar över under veckorna för att åka runt i landet på skattebetalarnas bekostnad och göra politiska utspel. SvD DN Sydsvenskan

Helle Klein borde kräva att Per Westerberg sitter kvar som talman.

Bloggar om ,

5 kommentarer:

Sofia sa...

Helle Klein har väl aldrig riktigt varit den vassaste kniven i lådan.

TF sa...

Är det inte konstigt att Helle Klein, liksom de flesta andra journalister, anser att Sverigedemokraterna är fördomsfulla, men att hon sedan kräver att Per Westerberg, efter att ha visat prov på en osedvanlig fördomsfrihet, ska avsättas?

Spontant kan det kännas en aning inkoherent.

Anonym sa...

Klein är politisk ledarskribent, inte journalist.

Anonym sa...

Per Westberg är konsekvent och har fungerat som talman på ett netralt vis. Det är underligt att en Statsminister vill undanröja möjligheterna till likabehandling när det gäller utskottsplatser.
Det kanske var Täbyfrossan som kom till ytan. "Inte lyssna inte höra bara köra". Det går inte an under nuvarande valperiod.

Anonym sa...

Per Westberg är konsekvent och har fungerat som talman på ett netralt vis. Det är underligt att en Statsminister vill undanröja möjligheterna till likabehandling när det gäller utskottsplatser.
Det kanske var Täbyfrossan som kom till ytan. "Inte lyssna inte höra bara köra". Det går inte an under nuvarande valperiod.