2010-11-20

Den lille Havefrue och plundringen av sommarpalatset

'Two robbers breaking into a museum, devastating, looting and burning, leaving laughing hand-in-hand with their bags full of treasures; one of the robbers is called France and the other Britain." ur Victor Hugos brev 1861 om fransmännens och engelsmännens skövling av den kinesiska kejserliga Qingdynastins sommarpalats 1860. Länk

Köpenhamns stolthet - Den lille Havfrue - har varit på Kinaresa och har besökt den danska paviljongen på världsutställningen World Expo 2010 i Shanghai. I Kina har hon beskådats av 5,5 miljoner åskådare.

Men att skicka en nationell stolthet i orginal till Kina väcker känslor och kan bli politik. Att resa är att leva skrev HC Andersen men det gäller kanske inte alltid. När danskarna sände sin stolthet till Kina protesterade Dansk Folkeparti och frågan kom till och med upp i Folketinget. I debatten förklarade Dansk Folkeparti att man ville protestera mot den kinesiska regimens diplomatiska hot efter det att Danmarks statsminister mött Dalai Lama. Men man framförde även kritik mot att flytta den tunga tingesten över jorden och den klimatpåverkan detta skulle innebära. Vilka bevekelsegrunder Dansk Folkeparti egentligen hade är oklart men det är uppenbart att kultur och politik hör ihop och att det påverkar förhållandena mellan olika stater.
Nu är Den lille Havefrue återbördad till Köpenhamn och vittnesmålen om att det var en bra resa tycks samstämmiga.

Med den lilla historien om Den lille Havefrues Kinabesök i tankarna läser jag en artikel i Upsala Nya Tidning om plundringen av Sommarpalatset utanför Peking. Professorn Per Sevastik som undervisar i folkrätt vid Pekinguniversitet levererar ett tydligt budskap om västvärldens dialog med Kina. Han tar sin utgångspunkt i att kineserna inte glömt opiumkrigen, röveriet av kulturskatter och den koloniala historien och skriver:
Hur Kina, som i princip är tillbaka till sin dynastiska struktur, kommer att förhålla sig till väst är ännu oklart. Om inte väst förbättrar sin dialog med Kina, så att den bygger på ömsesidighet och respekt, kommer Kina inte att visa någon hänsyn till väst om dess egenintressen inte gynnas.
Ännu under 1900-talet dolde engelsmännen sanningen bakom opiumkrigen. Det är uppenbart om man till exempel studerar vad engelska elever fick lära sig i skolan. En historia berättad av en kolonialregim som inte vill kännas vid ett mörkt avsnitt i historien. Nu är det bättre och bilden av opiumkrigen är en annan. Men det kan bli ännu bättre och nog är det läge att flytta föremål från British museum och Louvren till Kina. Lille Havfrue hälsade på i Kina men är nu tillbaka där hon hör hemma. I det ljuset är det en självklarhet att just det stöldgods som finns i London och Paris borde återlämnas till Kina. Det skulle vara en gest fylld med respekt.


Inga kommentarer: