2011-06-01

En påminnelse om Estonia

Jag läser att man nu bärgat 127 kroppar från det Air Franceplan som störtade i Atlanten för två år sedan. 228 människor omkom vid olyckan.

Dagarna efter flygolyckan bärgades 50 kroppar. Och i april meddelade franska myndigheter att man funnit flygplanskroppen och hade för avsikt att bärga de kroppar man kunde. Minst en anhörigförening har motsatt sig detta.

När vi nu läser om bärgningen av kroppar från en Airbus på havets botten kommer tankarna återigen upp. Var det rätt eller fel att inte försöka bärga så många offer som möjligt från Estonia?

Frågan är omöjlig. Havet kan ses som en grav. Men det var fel att säga att havet alltid varit sjömäns grav. Passagerarna på Estonia var inte sjömän. Dessutom har det inte varit ovanligt att man bärgat kroppar från handelsfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg om det varit möjligt.

Inga kommentarer: