2013-03-29

Kan ett tåg heta Bäckahästen?

Ett av pågatågen kommer att få namnet Bäckahästen (X62, 049). Det är både bra och inte bra.

Eftersom Bäckahästen var ett lömskt rovdjur som lurade barnen att sitta på dess rygg för att sedan dra ned dem i vattnet; känns det lika dåligt som att namnge en båt till Titanic. Å andra sida blev Bäckahästens rygg bara längre och längre ju fler som satte upp. Det är bra när det är trängsel.

Men sammantaget funkar namnet på ett tåg. Enda chansen att hindra bäckahästen från att dränka barnen var att kasta en bit stål mellan hästen och vattnet. Lyckligtvis är det ordentligt med stål under tåg.

Inga kommentarer: