2011-09-10

Bra men ändå inte bra

Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna är rubriken på en debattartikel skriven av prästen Annika Borg och Humanisternas ordförande Christer Sturmark. När en präst och en företrädare för humanisterna skriver en debattartikel skulle man ju kunna tro att den bygger på ömsesidig självrannsakan. Men icke. Artikeln handlar bara om hur dumma och elaka företrädare för Svenska kyrkan är intoleranta och dekonstruktiva.

Borg och Sturmark exemplifierar, vad de kallar, en oförsonlig hållning från kyrkans sida med hur etikforskaren professor Elisabeth Gerle i boken "Farlig förenkling" (Nya Doxa 2010) påvisar kopplingar mellan religionskritik och främlingsfientlighet. Vidare hur tankesmedjan Seglora smedja under ledning av prästen Helle Klein skullle ha försökt sjukdomsstämpla Humanisterna som islamofoba och menar att dess företrädare lider av en ”grandios självbild”.

Om man följer Seglora smedja och lyssnar till Gerle får man dock en mer nyanserad bild. Borg och Sturmark är helt enkelt tendentiösa.

Det är självklart att kyrkans företrädare ska lyssna på humanisterna och det är självklart att man ska finna beröringspunkter och verka tillsammans när man har gemensamma budskap. Men samtidigt blir det närmast vämjeligt att Sturmark inte kan rannsaka sig själv. Karlen uttrycker sig ju minst sagt aggresivt och intolerant när han ibland talar om troende personer. Om nu Helle Klein ens är i närheten av att ställa psykiatrisk diagnos på humanisterna genom att tala om islamofobi och grandios självbild är ju Sturmark knappast bättre. Sturmark har utan att vara psykiatriker låtit berätta att kristna har "tomtar på loftet". Humanisterna har skrämt hotellkedjor att plocka bort biblar från hotellrummens byrålådor och Sturmark själv menar att religionsfriheten som mänsklig rättighet är onödig.

- Sturmark har anledning till självrannsakan och jag är benägen att hålla med Helle Klein när hon talar om grandios självbild. En grandios självbild kan vara bra men man bör behålla den för sig själv.

Läs även andra bloggares åsikter om ,


3 kommentarer:

JemyM sa...

Efter din intressanta öppning hade man gärna tagit lite exempel och så lägger du denna bomb.


"Humanisterna har skrämt hotellkedjor att plocka bort biblar från hotellrummens byrålådor"

Tack för ditt bidrag till listan över osakliga påståenden. Fantastiskt hur du bekräftar problemet med ditt eget bidrag.

Per Westberg sa...

Fast detta med tomtar på loftet var nog det viktigaste. Men man hör det man vill.

Anonym sa...

"Tomtar på loftet"! Ruggigt!