2012-02-10

Lagar avgör val av preposition

Häromdagen skrev jag blogginlägget "Leif GW Persson kan också ha fel". I mitt inlägg skrev jag om intagna "i" kriminalvårdsanstalters tillgång till Internet. I en läsarkommentar skriver signaturen Maria:
Heter det "intagen i kriminalvårdsanstalter"? Heter det inte på?
Själv har jag använt propositionen "på" i detta sammanhang tills i förra veckan då jag läste ett beslut från JO och konstaterade att både Kriminalvården och JO genomgående använde prepositionen "i" -intagen i kriminalvårdsanstalt. Att "på" spökar beror nog på att många i dagligt tal säger: "sitter på fängelse".

Men lagar kan vara normerande när det gäller val av prepositioner. I den nu gällande Fängelselagen (2010:610) uttalar man i portalparagrafen att lagen gäller bestämmelser om verkställighet i fängelser. Den lagen ersatte lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Redan 1974 var det alltså prepositionen "i" som gällde. Och det börjar inte där. Föregångaren var lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt.

Det är alltså en lång tradition att säga "intagen i kriminalvårdsanstalt.

Inga kommentarer: