2012-02-08

Leif GW Persson kan också ha fel

Leif GW Persson känns ibland som ett orakel. Förutom sitt expertområde verkar han duktigt allmänbildad. Själv tillhör jag dem som tror på allt han säger. Men igår blev det en repa i lacken när han på minst två punkter hade duktigt fel i SVT:s Veckans Brott.

Fel om Anna-Greta Leijon
Om man får tro Aftonbladet har förre statsrådet Anna-Greta Leijon reagerat på att Persson i programmet påstod att hon efter terrorangreppet på Västtyska ambassaden 1975, mot läkares inrådan utvisade den brännskade RAF-terroristen Siegfried Hausner. I själva verket var det terroristen Hanna Krabbe som utvisades direkt. Hausner utvisades i samråd med läkare efter en vecka och dog ytterligare en vecka senare på Stuttgart Stammheimfängelset i sviterna av sina skador. Leif GW Persson berättar att han kommer att göra en rättelse i nästa avsnitt av programmet.

Fångar och Internet
Men Perssons fel tar inte slut där. I en annan del av programmet har han en utläggning där han påstår att intagna i kriminalvårdsanstalter kan ha tillgång till Internet. Men så är det inte.

Jag frågade Kriminalvårdens huvudkontor idag. Systemförvaltaren Bengt Wallin svarade snabbt att intagna generellt inte har tillgång till Internet. Intagna som t.ex. studerar vid högskola kan dock få tillstånd att använda Internet för kommunikation med en lärare på högskolan. Detta sker i så fall under sekundbevakning det vill säga att personal övervakar hela tiden som den intagne använder datorn. Kriminlavårdens dator är dessutom filtrerad så att det är omöjligt att komma åt sidor om t.ex. droger, vapen och pornografi.

Kriminalvårde har dock för avsikt att göra ett försök på några anstalter med en s.k. Whitelist. Whitelist innebär att Internet är avstängt förutom sidor som är godkända för access. Det kan handla om utbildning, uppslagsverk, vissa tidningar och så vidare Förutsättningen för detta är dock att det inte finns kommunikationsmöjligheter på de godkända sidorna.

6 kommentarer:

Per Hagwall sa...

Jag känner inte riktigt igen mig i din beskrivning. Vad säger du då om internettillgången för Sture Bergwall, inlåst på Säter? Han kommunicerar fritt med hela världen: https://twitter.com/#!/StureBergwall http://sturebergwall.wordpress.com/

Per Westberg sa...

Sture Bergwall sitter inte på kriminalvårdsanstalt. Han är dömd till rättspsykiatrisk vård. Lagen om rättspsykiatrisk vård ger för närvarande inte samma möjligheter som kriminalvårdslagstiftningen att inskränka den grundläggande informationsfriheten. Men lyckligtvis tittar lagstiftaren över den lagstiftningen.

Per Hagwall sa...

Vad gäller Sture Bergwall tycker jag det är alldeles utmärkt att han bereds tillgång till internet.

Anonym sa...

Heter det "intagen i kriminalvårdsanstalter"? Heter det inte på?
Maria

Per Westberg sa...

Maria
I förra veckan läste jag ett JO-beslut om en intagen läkare PÅ Kirsebergsanstalten som tvingats bära hand- och fotboja vid ett sjukhusbesök. Jag såg då att både Kriminalvården och JO konsekvent skrev intatgen i Kriminalvårdsanstalt och inte på. Ibland påverkerkar lagar valet av prepositioner. Lagen heter Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740203.htm

Per Westberg sa...

FAst den lagen är upphävd och numera heter lagen Fängelsalag (2010:610)

https://lagen.nu/2010:610