2012-03-04

Delat ansvar inget ansvar - om olyckan i Globen


Bilden ovan visar en sida från Yellow Line AB. Det företag som byggt den läktare som i fredags rasade på Globen. Företaget vägrar svara på frågor och texten under fliken "Läktare" blir nästan ironiskt.

Olyckan på Globen i fredags visar återigen att delat ansvar innebär inget ansvar.
I fredags kväll gav en uppbyggd plattform vika under en konsert på Ericsson Globe med dj:n Avicii. Jag väljer att använda det officiella namnet Ericsson Globe i stället för Globen vilket ju är beteckningen i folkmun. 30 personer föll handlöst upp till fyra meter ned mot golvet under plattformen. 26 personer fördes till sjukhus varav sex stycken i ambulans. En person fick allvarligare skador. Olyckan kan vara en parallell till den olycka på Norrlandsoperan som inträffade 2007 då ett 30-tal ungdomar skadades vid en konsert med Mando Diao. Norrlandsoperans VD dömdes till 120 dagsböter för vållande av kroppskada och framkallande av fara för annan.

Splittrat ansvar innebär risker
Men det är illa att intäkter går före sunt förnuft och hög säkerhet. Trots att utredningen inte är slutförd bestämmer sig Stockholm Globe Arenas tillsammans med arrangörer SPG Live att bygga upp scenen och dagen efter köra nästa konsert. Man kan givetvis känna sig helt säker efter att ha konsulterat expertis men man borde vara försiktig innan orsaken till olyckan är kartlagd.

I DN läser jag Yellow Line som byggt upp den plattform som rasade i Globen inte vill ge några kommentarer om hur besiktningen gått till eller om några brister gjorts av själva byggandet. "Ni får återkomma på måndag", meddelar företaget. Fullständigt oseriöst. Särskilt som just byggaren kan blir straffrättsligt ansvarig. Så är fallet om det är en totalentreprenad annars går ansvaret tillbaka mot fastighetsägaren. SGA Fastigheter AB äger Globen och är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB vilket i sin tur ägs av Stockholms stad. Stockholms stad är alltså fastighetsägare. Evenemangsverksamheten drivs av Stockholm Globe Arenas som ägs av AEG Facilities. Detta företag är i sin tur ett helägt dotterbolag till Anschutz Company. Konserten med Avicii arrangerades av SPG Live, en del av Stureplansgruppen som enligt sin företagspresentation är en upplevelsekoncern med säte och verksamhet kring Stureplan. SIC! De borde inte släppas söder om Slussen. :)

Hopp till Statens Haverikommission
Nu får vi hoppas att Statens Haverikommission tar initiativ till en undersökning parallellt med polisens förundersökning. Det är uppenbart att det kan finnas mängder av systemfel när det gäller godkännanden och ansvar vid konserter. Hade det varit frågan om en byggställning hade konstruktionen förhandsgodkänts men så är inte fallet med scenanläggningar av denna typ.

Delat ansvar inget ansvar är en sanning.

1 kommentar:

IT validerare inom danska läkemedelsindustrin sa...

Det verkar inte som de ansvariga förstår att en last på 30 personer inte är detsamma som en last som består av 30 personer som hoppar i takt med musiken. Jag tvivlar på att konstruktionen är testad för "hoppande publik". Normalt brukar man bara testa för statiska laster, dvs i detta fallet 30 personer som står stilla medan de lyssnar på musiken. Kontrollera hur tester och godkänande gjorts. Ofta brukar tester och godkännande enbart omfatta protokollskrivande där man intygar att man följt en process medan ingen tar ansvar för fullt processen eller att processen är tillämpbar på den aktuella tillämpningen.