2012-06-20

Bedrövlig rubrik

Att redigerare skojar till det med rubrikerna är inte ovanligt. Men i Sydsvenskans tryckta edition ser jag en rubrik där det antingen skett ett misstag eller så har redigeraren tappat omdömet. 

Bakgrunden är att Diskrimineringsmannen krtiserat gymnasieskolan Heleneholm i Malmö för att ha varit alltför passiv när kvinnliga elever föolämpades och trakasserades på Facebook. Detta sedan några kvinnliga elever bildat den feministiska "Systerskapskören" med syftet att bland annat skapa en frizon mot grabbighet på skolan. På körens Facebooksida publicerades uttalanden som maktgalna kvinnor som inte vet sin plats i samhället”. På körens Facebooksida publicerades påståenden som: ”Jag ska leta upp er och knulla er i ansiktet era jävla slynor" och "maktgalna kvinnor som inte vet sin plats i samhället". Alla skolor har enligt diskrimineringslagen en skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta för att förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön och sexuella trakasserier. Skolorna ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling där de dokumenterar sitt arbete. 

Att i ett så här allvarligt ämne skriva rubriken "Flat kränkningsplan får hård kritik av DO" är att gå över gränsen. Hoppas att det är ett misstag att Sydsvenskan använder ordet "flat" i detta sammanhang. 

Inga kommentarer: