2012-06-15

Dalahästar är löjliga


Den 13 juni höll Region Dalarnas direktion sammanträde. Där uppmanade man sina medlemskommuner att före 2013 byta sina heraldiska kommunvapen mot en logotyp som är en ordbild med kommunens namn i versaler där bokstaven A (eller Ä) byts mot en dalahästar. Vackra traditionsrika vapensköldar byts ut mot vämjeliga tramsloggor.

Dalahästar är kul men hur i all världen tänker till exempel Avesta när de ger sig in i något som fullständigt tar död på det illustrativa kommunvapen som man har. En vacker vapensköld där Dalälven flyter och järn- och kopparmärket framträder som symboler för mineralernas betydelse i bygden. Räcker det inte med att man i Avesta kan stoltsera med en Dalahäst i megaformat. 


Statsheraldikern Henrik Klackenberg vid Riksarkivet är minst sagt skeptisk och tar starkt avstånd från region Dalarnas inititativ. Riksarkivet har, via statsheraldikern och den heraldiske konstnären, ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom rådgivning och framställning av modellritningar.  -Den föreslagna logotypen med dalahästen har dessutom brister som grafisk design, skriver statsheraldiker Henrik Klackenberg i ett brev till Region Dalarna.

Hoppas att respektive kommunstyrelse inser att man måste tänka om.

Jag tänkte att jag på formella grunder skulle kunna uppmana dalkullor och dalmasar att begära laglighetsprövning av regionens direktions beslut. Men eftersom respektive kommun fattar beslut tror jag inte att det är någon framgång.

Däremot ler jag lite när jag läser regionens protokoll. I dessa kan man nämligen läsa att datum för nedtagande av anslag om justerat protokoll sker 14 dagar efter anslagets uppsättande. Detta är fel enligt kommunallagen då det ska vara tre veckor. Av 10 kap. 6 § kommunallagen (1991:900)
framgår att  ett överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden skall löpa ut.

Det vore bättre om kommunalförbundet Region Dalarna lärde sig kommunallagen än höll på med anskrämliga logotyper.

Som nybliven naturaliserad skåning ifrågasätter jag skarpt Region Dalarnas något grandisosa slogan "First Region Sweden".  Så är det möjligen om man kör bil över gränsen från Norge. Men vem gör det . Jag vill på goda grunder hävda att Region Skåne är First Region Sweden. Region Dalarna är legalt sett bara ett kommunalförbund. Men region Skåne är en region.

Region Dalarnas sammanträde den 13 juni 2012
Förbundsordning för Region Dalarna

1 kommentar:

Anonym sa...

Inte blott Statsheraldikern, utan även Svenska Heraldiska Föreningen protesterar mot denna anskrämlighet!
Självklart ska Dalarnas kommuner fortsätta att använda sina fina vapen, istället för att överge dem för ett generiskt typsnitt och en dalahäst.
Tyvärr har detta "koncerntänkande" ju ett starkt fäste i Sverige. Vi ser det bland annat inom Svenska kyrkan var riksnivån lyckades övertala de flesta församlingarna att göra sig av med sin egen identitet till förmån för "den gemensamma logotypen"...