2012-07-16

Egendomlig debatt om Eurovision Song Contest

I Aftonbladet i torsdags skriver tre hotelldirektörer i Stockholm under rubriken "Grattis Danmark  vinnare i ESC 2013". De menar att beslutet att lägga finalen i Malmö är en samhällsekonomisk skandal eftersom vi tar hem ett internationellt jätteevenemang och sedan skänker bort en massa möjligheter till marknadsföring, skatteintäkter, näringsintäkter och tillväxt till vår granne Danmark.  Hotelldirektörerna radar upp mängder av argument som ger vid handen att mycket av evenemangets intäkter kommer att hamna Danmark.  I sak må de ha rätt i mångt och mycket men nog blir man lite förvånad när de bland uteblivna intäkter radar upp "uteblivna landningsavgifter".

Särskilt egendomligt är det att tre hotelldirektörer i Stockholm beklagar sig för uteblivna hotellnätter. Stockholm må ha 17 000 hotellrum att jämföra med Malmös 4 000 rum. De flesta som frekvent besöker Stockholm vet att staden redan idag har för få hotellrum. Kanske borde hotelldirektörerna yvas över problemen i vardagen i stället för i samband med en  unik händelse som att Sverige står som arrangör för ESC.

Hotelldirektörerna må vara duktiga i sin argumentering men nog framskymtar avundsjukan när det skriver:
SVT motiverar beslutet med att det blir ett lyft för ett mångkulturellt Malmö. Tyvärr kommenterar man inte att man ger bort större delen av den ekonomiska vinsten med arrangemanget till ett land som i mångt och mycket inte delar samma åsikter vad det gäller mångkultur och migration.
Idag berättar Sydsvenskan hur avtalet mellan SVT och Malmö ser ut. Av detta framgår att en semifinalerna kommer att ligga just i Köpenhamn. Detta gör att evenemanget blir en gemensam angelägenhet för både svenskar och danskar. Det är givetvis bra och gynnar båda länderna och evenemanget i sin helhet. Det är bara att konstatera att det ligger i tiden att stora evenemang numera är bilaterala. Där har Malmö klara fördelar framför Stockholm. Hockey-VM 2012 var inte direkt någon success.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, inte en semifinal i Köpenhamn, ett event i samband med Danmarks semi...

Anonym sa...

profetiskt...cheir thifici