2012-07-18

Ship to Gaza - Om kommuner och utrikespolitik

Idag anlöpte skonaren S/V Estelle Malmö hamn. Hon är ett av fartygen som deltar i aktionen Ship to Gaza med syftet att segla med förnödenheter till Gaza som ju är försatt i blockad av staten Israel.

Opinionssidan i Sydsvenskan skriver idag tre vänsterpartistiska politiker om Ship to Gaza. De politiker som skriver är tvivelsutan företrädare för kommunen eftersom det handlar om kommunalråden Hanna Gedin och Hanna Thomé samt ordföranden i kulturnämnden, Daniel Sestrajck.

Allt har hitintills tytt på att Ship to Gaza är ett fredligt projekt med humanitära syften. Det är därför inget att säga om kommunalpolitiker vill skapa engagemang kring den tragiska situationen för palestinierna i Gaza. Men vissa citat i texten väcker frågor. De skriver blanda annat:
För Malmö stads rödgröna majoritet är det viktigt att göra vad vi kan för att bidra till en lösning på konflikten. 
Nu är det dock så att utrikespolitik, enligt kommunallagen, inte är en kommunal angelägenhet. Detta gäller oavsett hur gott uppsåtet än är. Det är staten som ansvarar för utrikespoliiiken. Kampen för internationell  solidiaritet får kommunpolitiker ägna sig år som privatpersoner men inte som kommunalpolitiker. De vänsterpartistiska politikerna påstår att Malmö stad just nu ser över problematiken med varor som produceras på ockuperad mark. Jag menar att en sådan utredning knappast kan resulterar i ett direktiv att bojkotta sådana varor. Det skulle strida mot vad som är kommunens kompetens.  Utrikespolitik är inte kommunernas kompetens.

 Bloggar om


Inga kommentarer: