2013-06-21

Jag vill inte åka med danska lokförareOnsdagen den 2 november 2011 inträffade ett tillbud till urspårning på sträckan Malmö C – Helgoland (Danmark).
En motorvagnsenhet som hade en axel upptrallad på grund av hjulskada skickades utan att någon uppmärksammade trallan i ett tåg över Öresundsförbindelsen. Tåget hade som högst en hastighet på cirka 180 km/h. Enheten med trallan hade en hastighetsbegränsning som innebar att den i Sverige fick framföras med en högsta tillåten hastighet av 20 km/tim på rakspår och 5 km/tim genom växlar. I Danmark var hastigheten begränsad till 40 km/tim på rakspår och 10 km/tim genom växlar.

En av orsakerna till tillbudet var att den danska lokföraren utförde klargöring enligt danska regler. Det innebar att han innan han startade bara gjorde ett bromstest och kontrollerade funktionen ”död mans grepp”. Däremot gjorde han ingen utvändig kontroll, vilket ska ingå i klargöringen enligt de regler som gäller i Sverige.

Hujedamej så konstigt.

Statens Haverikommissions rapport

Inga kommentarer: