2013-06-21

Ska man tro på piloter?Bild: Här är jag ute och flyger 2001 och vi får tryckfall i kabinen. Det var inte roligt men nästa gång kommer jag att vara lite coolare.

Ska man tro på piloter?
Jag är trygg när jag flyger men tänker ofta på att piloterna säkert inte kommer att tala sanning om det går dåligt. Tyvärr fick jag idag mina misstankar besannade när jag läste en rapport från Statens Haverikommission. Piloter kan ljuga.

Den 2 februari startade en av Malmö Aviation British Aerospace Avro-146- RJ100 med 102 passagerare från Stockholm/Bromma flygplats för en reguljärflygning mot Malmö/Sturup. Cirka fem minuter efter start drabbades befälhavaren av illamående och yrsel och lämnade över kontrollerna till den biträdande föraren. Flygningen avbröts och flygplanet återvände mot Bromma. Den biträdande föraren hanterade den resterande delen av flygningen med endast sporadiskt deltagande från befälhavaren. Efter landning togs befälhavaren om hand av väntande medicinsk personal och fördes till sjukhus för undersökning.

Allt gick bra men läser man rapporten noggrant ser man att kapten, när han blev illamående, meddelade befälhavaren passagerare och kabinpersonal att planet måste återvända till Stockholm på grund av ett mindre tekniskt fel. En vit lögn kanske för att inte skapa för stor oro. 

Haverikommissionen skriver: 
Haverikommissionen kan ha förståelse för att befälhavaren inte ville oroa passagerarna genom att säga att han blivit sjuk, men ser inte några rimliga skäl till att inte meddela kollegorna i kabinen om den rådande situationen. Det är sannolikt så att medvetenhet hos samtliga i besättningen om det korrekta förhållandet bidrar till en högre beredskapsnivå för det fall den fortsatta flygningen på något sätt skulle avvika från normala rutiner. 
Statens Haverikommission,Slutrapport RL 2013:10,  Tillbud den 2 februari 2012 med luftfartyget SE-DSX efter start från Bromma flygplats, Stockholms län.

Inga kommentarer: