2008-11-25

Feltänkt


UPDATE: Med förvåning noterar jag att SvD idag refererar till en polisman på Rikskriminalen som tycker att det är bra att sexköp kan straffas i Sverige även om handlingen inte är straffbar i landet för gärningen. Det är lite egendomligt att man oreflekterat applåderar ett inslag i lagstiftningen som ska användas restriktivt i ett land som vill kalla sig rättssäkert och som hyllar legalitetsprincipen. Som vanligt gäller att man ska sitta i båten och fundera innan man gör avsteg från viktiga principer.
Att straffa någon i Sverige för en handling som denne begått i ett land där gärningen inte är straffbar är i grunden fel. Legalitetsprincipen är en viktig utgångspunkt som innebär att ingen ska straffas för brott utan stöd i lag. I vissa fall kan det dock vara motiverat att göra inskränkningar i den viktiga principen om dubbel straffbarhet. Så är till exempel fallet med våldtäkt men då handlar det om en gärning som i princip är straffbar enligt de flesta rättssystem. När det dock gäller sexköp är det att gå för långt att ge avkall på kravet på dubbel straffbarhet så länge denna gärning bara är straffbar i ett fåtal länder i västvärlden.

Läsaren av denna blogg vet att jag är anhängare av den svenska sexköpslagen och att jag är övertygad om att det inte lär dröja många årtionden innan hela Europa har liknande lagar. Det som idag ter sig som utopiskt kommer att bli en realitet när medvetenheten ökar om att sexhandeln kantas av tvång, människohandel och annan grov brottslighet.

Idag är det böter eller fängelse i högst sex månader i straffskalan och med tanke på att fängelse sällan eller aldrig döms ut kan det finnas skäl att justera straffskalan något. Det känns inte helt rätt att sexköpsbrottet jämställs med snatteri. Ett kortare frihetsberövande skulle kanske få dessa män att inse att de begått en brottslig gärning riktad mot utsatta kvinnor som realiteter ofta är delar i en människohandel, det vill säga slaveri. Först efter ett kortare frihetsberövande kanske de kan få ett perspektiv på sitt eget beteende. Som det är nu verkar det värsta straffet bestå i att polisen skickar kallelse till förhör och att åklagaren strafföreläggande levereras till privatadressen så att frun eller sambon kan fatta misstanke.

Vänsterpartiet föreslår nu att sexköp ska vara ett sådant brott för vilket man kan dömas i Sverige även om brottet skett utomlands och var straffritt. Det är obegripligt att politiker från andra partier är försiktigt positiva till ett sådant förslag.

Möjligheten att straffa gärningar i Sverige som inte är olagliga i andra länder måste förbehållas ett begränsat antal brott. Grundregeln för att straffa någon för ett brott som begåtts utomlands måste vara att brottet är straffbart också i landet där gärningen ägt rum - så kallad dubbel straffbarhet. Denna princip är i grunden ett utflöde av legalitetsprincipen, som bland annat innebär att ingen kan straffas för brott utan stöd i lag. Idag kan en gärningsman straffas i Sverige för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och koppleri som begåtts i ett land där dessa handlingar inte är straffbara.

Alla dessa brott är sådana brott som i regel är straffbara i västvärlden. Detta motiverar ett avsteg från legalitetsprincipen. Det finns ett särskilt skyddsintresse för vår rättsordning. Men att straffa sexköp som begåtts i länder där detta inte är olagligt är fel. Att bevissvårigheterna är stora bör man också ha med i bilden.

Det är fullt tillräckligt att lagens långa arm kan nå den som vid tjänstgöring utom riket tilhör utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller Polisen och eventuellt köper sexuella tjänster i länder där det inte är straffbart. Här hemma i Sverige bör vi inrikta oss på att spana på och lagföra inhemska sexköpare.

SvD, SvD, Aftonbladet

Bloggar om ,

16 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns INGEN varken i Sverige eller nån annanstans som har med att göra vad folk gör med sina egna kroppar. Kroppen äger man 100% själv och bestämmer 100% själv över. Jag kommer ALDRIG acceptera nåt annat än det, oavsett vilka lagar som nånsin stiftas. De är isåfall brott mot den mest fundamentala mänskliga rättigheten som finns. Sånt ska och kommer alltid att bekämpas tills folk fattar att man inte kan påföra andra sin egen personliga smak. Något som folk borde fattat för 100-tals år sedan.

Anonym sa...

För en tid sedan kunde jag läsa på skvallerpressens löp att Bea blivit övergiven av sin man. Som man vill jag bara säga att så länge Sverige “producerar” femitrister och andra jobbiga kvinnor i stort antal så hjälper inga sexköpsförbudslagar. Vanliga svenska män vill ha vanliga okomplicerade omtänksamma kvinnor och de andra kvinnorna kan tala sig varma diverse förbud, men tro mig karlarna kommer ändå inte. Jag tror på marknadskrafterna och därför är jag övertygad om att när Sverige slutar att producera femitrister, då behövs inga sexköpsförbudslagar längre eftersom då anser vi svenska män att de svenska kvinnorna blivit attraktiva. Nu skall vi plågas med TV-serier där egoister görs till hjältar i olika såpor där ensamma mammor är hjältinnor. Vore det inte bättre att göra kvinnor som låter sina barn växa upp med sin pappa bli hjältinnor?
Sedan förstår jag inte varför förbuden skall fokusera på sex. Varför skall vi inte lagar som förbjuder ojusta arbetsvillkor i alla branscher? Är det värre att gå till lättfotade Lisa än att betala Svetlana svart svältlön för städning, eller ge svältlöner till utländska jordbruksarbetare, chaufförer eller byggnadsarbetare? Är det kanske så att vi skall straffa de som inte vill ge femitristerna det de vill ha? Om vi skall lagstifta om att visa omtanke om andra människor då skall det gälla i alla yrken och inte bara i de yrken som konkurrerar ut femitristerna.

Per Westberg sa...

Problemet med sexköp är att prostituerade mycket ofta befinner sig i en tvängssituation eller beroendeställning som innebär att de inte till "hundra procent" bestämmer över sin kropp. Detta är orsaken till att kopppleri är straffbart enligt de flesta rättssystem och att sexköp är kriminellt i till exempel Sverige.

Per Westberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Per Westberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

OK!
Prostituerade bestämmer kanske inte till 100% över sina kroppar. Men hur mycket bestämmer en arbetslös över sitt liv när AFs personal hittar ett jobb hos en samvetslös "entreprenör" som behandlar folk som skit.
Jag tror att väldigt många är prostituerade inom yrken som inte har med sex att göra.

Anonym sa...

Per, jag förstår att du menar väl med att stödja den svenska sexköpslagen för att du helt enkelt vill hjälpa utsätta kvinnor, men kan du vara snäll att läsa följande text och sedan ge mig ett logiskt argument för att förbjuda prostitution:

Många män har ingen annan möjlighet till sexuellt umgänge än att köpa sex: detta MEDFÖDDA behov som vi inte någonsin kan "utbilda bort". Den frustration som det innebär för en man att gå långa tider och längta förgäves efter sex leder i många fall till psykologiska problem som inte bara berör dem utan hela sammhället - dig och mig - frustration som i många fall leder till aggression och i slutänden våld mot män och våldtäkt av kvinnor. Så även om du inte bryr dig om dessa sexuellt frustrerade mäns lidande, tänk på att våldet i slutänden berör våra vänner, våra döttrar, mödrar, systrar, söner, fäder och bröder.

Jag tycker det är självklart att prostitution ska vara lagligt och regleras som i Holland, där de prostituerade får skydd och får genomgå regelbundna hälsokontroller för att förhindra att smitta sprids. Mängden lagliga bordeller gör att människosmugglare FÖRLORAR en stor del av sin marknad. Självklart ska polisen samtidigt ges MAXIMALA resurser att samtidigt fånga de människosmugglare som ändå finns: resurser som inte ska slösas bort på att jaga män som köper sex för att bara fylla ett medfött behov.

Per Westberg sa...

Jag har hört argumentet förr men en enskild individs egen definition av egna behov kan aldrig rättfärdiga kränkning av andra. JAg tycker att det skulle vara spännande att köra min bil i 240 km/h. Men jag gör det inte av tre skäl. För det första är det straffbart, för det andra utsätter jag andra för fara och för det tredje utsätter jag mig själv för ökade risker. Lagstiftaren har sammanfattat detta genom att införa straffbestämmelser. En högst relevant åtgärd tycker jag.

Att sedan tro att allt är frid och fröjd i Nederländerna är en stark överdrift. Även där är tvångsinslagen, drogerna och utslagningen påtagliga. Så även ohälsam både hos prostituerade och kunder. Myndigheterna upplever prostitutionen som ett stort problem som generar annan grov brottslighet. BBC skrev om detta i början av 2008 Länk här: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7172087.stm

Per Westberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Jag håller med dig om att en enskild individs behov aldrig kan rättfärdiga kränkning av andra och definitivt inte av kvinnor som tvingats till prostitution. Men vad jag menar är att laglig prostitution med tillräcklig kontroll leder till att betydligt *färre* kvinnor tvingas till prostitution än ett förbud som gör att en svart marknad lättare överlever.

Länken du skickade var relevant och visar definitivt att läget i Holland inte är perfekt. Dock tror jag att den bästa lösningen skulle vara att myndigheterna arbetar mer på att förbättra kontrollen för att förhindra koppling till organiserad brottslighet än förbjuda bordeller.

PS Jag förutsätter ovan att du inte menar att en kvinna som helt frivilligt blir prostituerad ändå "kränks" till den grad att handlingen bör förbjudas. Annars lär mina argument inte göra någon skillnad (särskilt om du heller inte tror på vad jag skrev om kopplingen mellan sexuell frustration och våld/våldtäkt samt den kränkning detta innebär).

Anonym sa...

Hej igen, Jag har bläddrat runt lite utifrån den intressanta länk du skickade om läget i Holland. Även om allt är långt ifrån perfekt får jag intrycket att situationen ändå är klart bättre än i länder där prostitution förbjuds, från följande artikel (notera även kommentarerna från läsare från hela världen): http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6178793.stm

Anonym sa...

Det är redan förbjudet att kränka andra.. precis som det redan är förbjudet att köra 240.

Men det ska självfallet inte under några som helst omständigheter vara förbjudet att göra något som alla inblandade parter är med på. Man är myndig vid 18 och då bestämmer man över sig själv o sin egen kropp.
Det är en mänsklig rättighet. Den tar iaf jag mig o kommer alltid att ta mig oavsett vilka lagar som stiftas i strid med detta. Det är inte jag som begår nåt brott utan lagstiftarna i det fallet.

Eftersom det finns folk som vill köra 240 så har man byggt speciella banor för det.. där det är lagligt att köra 240. Alla inblandade är med på dessa spelregler. Det är ingen som kommer utifrån o säger att NEJ du får inte tävla.. du vill egentligen inte köra 240.. det är farligt.. på precis samma sätt om jag inte kommer o säger till dig att du egentligen inte tycker om pizza... eftersom jag själv ogillar pizza. Pizza är dåligt för dig.. det innebär risk för hjärtsjukdomar fetma o annat... alltså förbjuder jag inte bara mig själv att äta pizza... utan även dig.

Att det sjuka i detta inte inses är helt ofattbart. Diktatorer kör den metoden... att bestämma över andra med sin egen personliga smak som grund.. men att folk kan sitta år 2008 o fortsätta med samma tankeprinciper är skrämmande.


När det gäller tävlingsbanorna och att köra 240.. så uppkommer problem när folk inte har nånstans att köra 240 på... det är då man gör det olagligt... o DÅ kan folk råka illa ut... får då sker det på vanliga vägar.

För att lösa detta bygger man en bana för detta där alla vuxna inblandade SJÄLVA bestämmer om de ska vara med eller ej.. där de kan få köra av sig. Det är en självklar lösning..

Det är inte du eller någon annan som bestämmer om det är kul, farligt, dåligt, eller bra att köra 240 på en bana när alla inblandade är med på körningen. Det är självfallet upp till var och en att avgöra för sin egen del på samma sätt som det är upp till dig att avgöra om du tycker om kakor eller inte. Jag kan inte förbjuda dig att äta kakor bara för att jag tycker att det är onyttigt.

Sen är det redan olagligt att tvinga någon att köra på en bana som inte vill..... men det har alltid varit olagligt o det har aldrig varit tal om nåt annat.

Men man är inte så urbota korkad att man förbjuder alla andra att köra på en bana bara för att man själv ogillar o köra på en bana o tycker det är farligt.

Att det ska vara så svårt att förstå dessa fundamentala principer...

Världen består av olika människor med olika smak. O varken din, min eller någon annans smak kan gälla även för alla andra.. den gäller oss själva, sen är det SJÄLVFALLET stopp!

Ms Garbo sa...

http://besokaren2.blogspot.com/2008/11/dumhet-som-i-en-liten-ask.html

Dawit sa...

Hej, jag är prostituerad.

Jag säljer min kropp för att få ihop till mat till min familj och betala hyran osv. Jag är inte nöjd med min tillvaro och skulle hellre slippa förnedringen och hellre stanna hemma med mina barn, men utan mitt horeri skulle vi svälta ihjäl. Glöm bort det där med den glada horan - hon finns inte i verkligheten, detta är rent slaveri och tvång. Det är sant att det är en maffia som styr över all prostitution.

Min hallick som säljer min kropp till högstbjudande är en vidrigt slemmig typ som heter Borg. Han tog över efter Luder-Nuder. Borg tar ungefär hälften av mina inkomster och ger till andra som inte orkar/kan/vill prostituera sig.

Dawit sa...

Hej Anonym!

Du skrev: "Många män har ingen annan möjlighet till sexuellt umgänge än att köpa sex: detta MEDFÖDDA behov som vi inte någonsin kan "utbilda bort"."

Är man ful (och framförallt fattig)ska man egentligen inte fortplanta sig vilket sex handlar om. Det hela är en evolutions fråga som handlar om survival of the fittest. (de bäst anpassades överlevnad) men det finns vissa undantag...

...teorin om det Sexuella Urvalet: Sexuellt urval eller sexuell selektion är en form av naturligt urval, som berör hur framgångsrik en individ är i att bli vald som partner. Ofta är det så att hanarna konkurrerar om att få para sig med honorna, och det är honorna som är den enväldige domaren.

Glöm inte bort att det inom teorin om det Sexuella Urvalet ingår att ge den påtänkta sexuella partnern gåvor för att vinna gunsten. sk investeringar. En hanne kan vara ful men ändå kunna köpa sig en hona. Dvs den hanne som ger honan mest gåvor får sex. Detta går att överföra till alla djur - alltså även det tvåbenta djuret. Mannen kan bjuda på drinkar, exklusiva middagar, köpa gåvor i olika ädelmetaller, betala hyran, inredningen och reparera hålen i väggen som hennes andre romantiske man slagit, ge frikostiga lån med lång återbetalningsplan (om kvinnans mamma i hemlandet plötsligt behöver vård och dyr medicin för en särskilt sällsynt sjukdom som du inte kan uttala), eller sätta sig framför datorn och exekvera regelrätta banktransfers av oidentifierbara anledningar som du inte ifrågasätter, eftersom att ifrågasätta skulle innebära att du inte litade på henne. Kontanter fungerar i de flesta fall ganska bra som smörjmedel för romantik. Rullar allt på fint och framförallt på frekvent basis och kvinnan känner sig nöjd så kan du få sex. Sen kan det bli ännu större investeringar och ännu mer sex om ni växlar ringar.

Sen händer vanligtvis en liten följddetalj - Honan tar när hon tröttnat på dig hela huset, sommarstället, bilen och allt som finns på dina bankkonton. Dina barn tar hon också med sig under förevändningen att du är en usel far, då du jobbar alldeles för mycket. Du frågar dig hur du kunde göra på annat sätt, Hon ville likt fiskarens hustru ha finare saker hela tiden? Och pengarna klarade du inte av att trycka i badrummet utan var tvungen att jobba. Hon var ju helt omättlig på gåvor! Hon flyttar ihop med trädgårdsmästaren som var anhängare av det naturliga urvalet.

Inget av detta har med prostitution att göra som du förstår. Det handlar om ett helt naturligt förfarande. Prostitution är äckligt.

Anonym sa...

Om en kvinnas enda motivation för att ha sex inte är kärlek utan enbart pengar är principen densamma om det handlar om kortsiktig prostitution i vanlig bemärkelse eller om mer långsiktig ekonomisk ersättning. I båda fallen handlar det om att sälja sex: Det bör vara lagligt i båda fallen, oavsett hur "äckligt" det är. Och eftersom principen är detsamma blir det där argumentet om "naturligt urval" helt meningslöst.

Att använda naturligt urval som princip för vad som är rätt och fel i vårt samhälle är för övrigt ingen lyckad metod ändå: med det argumentet skulle man kunna rättfärdiga vilka brott och och grymheter som helst i värden.