2010-07-27

Politiker med rollproblem

Moderaten Kristina Alvendal, ordförande i Polisstyrelsen i Stockholms län, socialdemokraten Harald Ullman, vice ordförande i City polisnämnd och Berns vd Yvonne Sörensen Björud skriver idag på SvD Brännpunkt om Syndikalisternas absurda blockad av Berns restauranger i Stockholm. De reagerar med all rätt på att Syndikalisterna blockerar restaurangen under täckmantel av en facklig konflikt som Berns restauranger inte har någon som helst del i. Berns har kollektivavtal och sköter sig. Debattörerna tar definitivt inte till överord när de i blockaden ser tydliga paralleller till organiserad brottslighet med inslag av utpressning.

Men Alvendal och Ullman kan kritiseras för att de undertecknar artikeln som ordförande i en polismyndighet respektive vice ordförande i en så kallad polisnämnd. Som politiker måste man veta vilken stol man sitter på och man kan inte bara dra till med en juste titel som ser ut att passa för ändamålet. Undertecknar man som ordförande i en polisstyrelse ska det var i den rollen man agerar.

Varje polismyndighet skall enligt 5 § polislagen (1984:387) för sin ledning ha en polisstyrelse. Polisstyrelsen får enligt 5 a § polislagen (1984:387) inrätta en eller flera polisnämnder under styrelsen. Polisstyrelsens uppgifter är att se till att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och riktlinjer som riksdagen och regeringen har lagt fast för polisverksamheten samt att polisarbetet bedrivs effektivt och uppfyller rättssäkerhetens krav. Polisstyrelsen ska förvisso biträda länspolismästaren och föreslå honom eller henne de åtgärder som styrelsen finner motiverade men styrelsen får inte avgöra frågor som avser polisledning i särskilda fall. Styrelsen sköter alltså inte den dagliga verksamheten. De kan prata med länspolismästaren och ge henner råd hur hon bör agera men de bestämmer inte.

Det är därför lite förvånande när de båda politikerna undertecknar som polisstyrelseledamöter och skriver:
Vi kräver att Samverkansrådet utreder syndikalisternas agerande och att de samverkande myndigheterna agerar lika oavsett vilka förevändningar utpressarna har.
Samverkansrådet är ett samverkansorgan mellan nio statliga myndigheter (Bland andra Kronofogden och Tullen) för att bekämpa brottskonstellationer. Polisstyrelseledamöter i Stockholm kan inte kräva någonting när det gäller dessa myndigheters brottsbekämpning. Polisstyrelseledamöterna kan verka för en viss inriktning men inte mer. Om de vill kräva någonting bör de uttala sig som privatpersoner eller politiker i största allmänhet. Det är oerhört viktigt att man har klart för sig på vilken stol man sitter och vilket uppdrag man har. Det är bra att polismyndigheterna har folkvalt inslag men man måste hålla sig till vad som reglerats i lag och känna till sin roll.
Replik Syndikalisterna
Bloggar om

2 kommentarer:

Erik Larsson Metallarbetare sa...

Hur kan du säga att Berns sköter sig när de kränker rätten att organisera sig fackligt och behandlar sina arbetare som rent skit?

Detta är papperslösa arbetare det handlar om, de FÅR inte vara med i LO och kan inte kräva några kollektivavtal, därför är de med i SAC.

Berns har inte skött sig för fem öre!

Resten av ditt inlägg är bra, men Berns har knappast skött sig.

Anonym sa...

Det är värre än så. Ullman PR är den PR-firma som skickar ut Berns pressmeddelanden och inbjudningar till "informationsseminarier" om konflikten med SAC. Ullman är alltså fritidspolitiker i polisnämnden men arbetar som VD för ett företag anlitat av Berns.