2010-07-01

Värnplikt var bra

Idag är värnplikten borta. Det gick lite väl fort tycker jag. Bra är det inte och det blir knepigt när man inte kommer att kunna rekrytera vettiga kompetenta soldater. Ty den dagen kommer.

Inga kommentarer: