2011-02-11

Alla hjärtans dag är löjligt men Sankt Valentinus var bra

Jag läser att Sölvesborgs kommun ska ha en "pusstation" på Stortorget nu på Alla hjärtans dag. Om jag förstår rätt kommer kommnunalrådet Helene Björklund (s) att vara aktiv i egen hög person.

Att sätta upp ett soppkök är komplicerat. Vi har ju en livsmedelslagstiftning och det är på goda grunder väldigt stränga krav på livsmedelshanteringen. Saken är ju att det faktiskt förekommer att människor dör av matförgiftning.

Vill man vara lite ironisk kan man konstatera att kommunen enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) ansvarar för åtgärder att hindra uppkomsten av sanitära olägenheter och för att undanröja sådana olägenheter. Med sanitär olägenhet avses en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Själv har jag fått lära att detta med pussar är lite knepigt. Särskilt i influensatider. Men Sölvesborgs kommun har säkert gjort en riksbedömning.

Den stora frågan är om inte Alla hjärtans dag, som vi firar den, är löjligt. Skicka kort som man borde skicka alla dagar och käka godishjärtan. Alla dagar borde vara alla hjärtans dag. Att vi har varma hjärtan visar vi inte genom att pussa kommunalråd. Att däremot fira Sankt Valentinus är inte helt fel. Han återgav synen åt sin fångvaktares dotter. Ibland sägs det också att han trotsade kejsarens påbud att viga unga förälskade par.

Inga kommentarer: