2011-04-06

Kommunerna och balanskravet och "Vi flytt int"

-Hurra vad vi är bra utropar Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m) när han idag skriver på SvD Brännpunkt om bristerna i regelverket om det kommunala balanskravet.
Stockholms stad presenterar i dag ett överskott om 1,7 miljarder ­kronor. Men för att pengarna ska kunna investeras i välfärd måste regeringen ändra lagen så att kommuner själva får bestämma över överskottet, skriver finansborgarråd Sten Nordin
Stockholms stads gigantiska överskott visar att Sverige inte är runt och att Stockholm är gynnat av yttre omständigheter samtidigt som stora delar av landet är missgynnat. Stockholms överskott i skatteintäkterna beror på att man är lyckligt lottad och råkar vara en tillväxtregion. Skillnaderna i Sverige när det gäller att driva kommunal verksamhet är gigantiska och avstånden blir bara större.

Men Sten Nordins debattartikel är inget annat än en politisk pamflett. Han har rätt i sak (bortsett ifrån att det inte är regeringen som ändrar lagar) men samtidigt vet han att han kommer att bli bönhörd. Redan i höst kommer en utredning som lär justera olägenheterna i det annars sunda balanskravet för kommunerna. Se kommittédirektiv nedan.

Som borgarråd i min kommun behöver inte Sten Nordin bekymra sig över att vårt överskott sker i priset av att många andra kommuner utarmas. Den stora politiska utmaningen ligger inte i att justera balanskravet. Den stora utmaningen ligger i att hela Sverige ska leva.

Jag längtar tillbaka till den tid på 70-talet då det näst största partiet utropade "Decentralisera mera" och folk i norra Sverige hade kavajknappar med texten "Vi flytt in".

Inga kommentarer: