2011-04-25

SOS med Svenska kyrkans vapen

Jag åkte förbi ett församlingshem i Lunds stift idag.

Att hissa flaggan uppochnedvänd är ett tecken på att ett fartyg befinner sig i nöd eller behöver assistans. Detta enligt en källa i Svenska akademiens ordbok på uppslagsordet schau. Se här

Bloggar om