2012-01-26

På torget ska man inte ha bälte

Jag läser i Skånska Dagbladet att Ystadspolisen haft trafikkontroll i Sjöbo. Tidningens rubrik är "Fem bälteslösa fast på torget". Men på torget ska man väl inte ha bälte. Möjligen för att hålla upp byxorna.

Nu inser jag givetvis om att man haft kontroll runt torget. Skulle det däremot vara så att någon åker bil på torget, vilket ju ibland kan vara tillåtet, behöver man inte ha bilbälte enligt 4 kap. 10 § trafikförordningen (1998:1276). Det är endast vid färd på väg som bilbälte ska användas.

Annars får man väl konstatera att det är bra att polisen gör kontroller av bilbälten. Det är väldigt dumt att inte ha bilbälte och man kan inte säga att folk får skylla sig själva. Dessutom är trafikkontroller bra eftersom polisen inte sällan fångar fulla fiskar när man gör rutinkontroller.

Inga kommentarer: