2012-04-20

Stockholms län och övriga världen

I mars i år kritiserade JO polismyndigheten i Stockholm och en polisinspektör efter det att Söderortspolisen i ett varingsutskick till personer som är engagerade i Grannsamverkan varit lite väl detaljerade och svepande kring uppgifter om personer som misstänkts för bostadsinbrott. Justitieombudsmannen skrev:
Sydamerikaner - i första hand från Chile. Flera tips om att garanter som hushållar med rum och mat har tagit hit hitresta "turister" för att begå bostadsinbrott. 
Rumäner - den senaste tiden har det i olika sammanhang dykt upp anmärkningsvärt många personer med rumänskt påbrå och som kan misstänkas för diverse tillgreppsbrott, bl.a. bostadsinbrott. OBS! grupper om både kvinnor och män gripna (och sedermera släppta) för förberedelse till inbrott. 
Litauer - det finns även tips och iakttagelser om att hitresta personer från Litauen just nu begår flitigt med tillgreppsbrott.
Extra vaksamhet på bilar med litauiska registreringsnummer.  
JO konstaterade i sitt beslut att texterna var  fördomsfulla även om de grundades på underrättelseinformation och sådant som framkommit vid förundersökningar.  JO menade att uttalanden på en myndighets vägnar måste göras med respekt för alla människors lika värde (jfr 1 kap. 2 § regeringsformen). JO skrev vidare att det fanns  skäl att erinra om 4 kap. 1 § polisförordningen, där det föreskrivs att anställda inom polisen ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning.

Mot bakgrund av JO:s kritik kan man inte annat än le åt det uttryckssätt polismyndigheten idag använder då man berättar om hur särskilda satsningar mot inbrott i Stockholm gett effekt. Man skriver i sitt pressmeddelande bland annat:
Sedan insatsen startade har totalt 55 personer gripits i länet . 17 av de 55 gripna ingår i den krets som identifierats som särskilt brottsbenägna och är föremål för vårt arbete. 15 av de övriga gripna är boende i länet. 23 kommer från olika delar av världen utanför länet.
Vad skriver de? 23 kommer från olika delar av världen utanför länet. SIC!!!

Det är inte helt bra att polisen blir orolig att lämna ut fakta och gör sådana här egendomliga omskrivningar. Man borde givetvis ha tagit bort dessa uppgifter som egentligen är rätt ointressanta. Nu sitter vi alla och funderar på om de 23 bovarna kommer från Trosa, Hudiksvall, Saint Tropez eller Bahrain. De var i alla fall inte folkbokförda på Banérgatan eller Svennebygränd.

I själva verket ska vi glädjas över att polisen är framgångsrika och att tjuvar kan lagföras.En lika lustig text hittar jag i Sydsvenskan som rapporterar om några underåriga tjejer som rykt ihop i centrala Malmö under eftermiddagen.  Några av kombattanter har misshandlats. Tidningen skriver:
Enligt polisen handlade bråket om att flickorna kallade varandra olika invektiv.
Väl medveten om att flickorna gått i Björklunds kunskapsskola undrar jag hur de skulle svara på frågan:
-Vilka invektiv hörde du?

Inga kommentarer: