2012-08-30

Rappakalja från TT och adekvat kausalitet

TT gick under kvällen ut med ett telegram om olycksutredningen efter en tragisk spårvagnsolycka i Göteborg i början av året. TT:s rubrik är "Förare fick klartecken vid olycka". Denna rubrik saknar helt och hållet relevans vid denna händelse där en 17-årig flicka omkom efter att ha klättrat över kopplet mellan två vagnar samtidigt som spårvagnen sattes i rörelse.

Den som läser detta kan ju tycka att det verkar skumt och man anar att det brustit i något tekniskt system. TT:s kortfattade text ger ingen ytterligare klarhet.

Men vad var det då som timade?

Flickan och hennes kamrater hade bråttom till ett tåg från Göteborgs central. På Drottningtorget står ett spårvagnssätt och flickans sällskap valde att gena genom att klättra över kopplet på mellan vagnarna. När flickan tog sig över kopplet startade tåget och hon släpades under spårvagnen.

Det är viktigt att man försöker minska risker. Att någon dör är katastrofalt och ofattbart. Göteborgs spårvägar tar sådant här på allvar. På moderna spårvagnar kan man inte klättra mellan vagnarna. Spårvägen låter även montera staket för att försvåra passage mellan spåren.

Men när TT skriver ett kortfattat telegram och sätter en fullständigt irrelevant rubrik blir ingen klokare. Saningen med ett s.k. "klartecknet" var att föraren fick klarsignal och därmed körde iväg.

Kanske skulle textredigerarna på TT studera detta med adekvat kausalitet. Om till exempel blixten slår ned i en hästdroska som genom kuskens misstag kommit på avvägar, så kan inte skadestånd yrkas med motiveringen att blixten inte hade träffat droskan om inte kusken kört fel väg.

SvD

Inga kommentarer: