2012-08-30

Uniformspetimäter

En turbanklädd sergeant vid den stolta
Kanadensiska ridande polisen (RCMP)
Jag läser i Dagen att norska soldater nu får bära religiösa symboler. Då mäste jag vara petimäter och påstå att norska soldater burit religiösa soldater sedan uniformsupplösningen och sannolikt även för dem. De bär nämligen norska riksvapnet vilket i likhet med det svenska toppas av en krona med ett kors.

Annars tycker jag att det är bra att det numera är tillåtet för norska soldater får bära turban, hijab eller kalott till uniform. I den svenska försvarsmakten är det sedan några år tillåtet med kippa, turban och huvudduk.

UPDATE: Den 31 augusti skriver även Kyrkans Tidning om detta. Man citerar den danska tidningen Kristeligt Dagblad som även berättar att den norska polisen 2009 beslutade sig för att inte tillåta religiösa symboler till polisuniformen. Den svenska polisen öppnade genom sin nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 för att polisen tillåter att en medarbetare i enlighet med sin religiösa tro ges möjlighet att bära turban, kippa eller huvudduk i tjänsten. Turbanen, kippan respektive huvudduken ska anpassas till form och färg och uniform.

Det är rätt egendomligt att majoriteten av danska försvarspolitiker idag uttalar att man inte vill gå i Norges (Sveriges) fotspår. Forsvarsordfører for Socialdemokraterne Bjarne Laustsen er ikke i tvivl.

-Religiøse symboler skal fylde så lidt som muligt i offentligheden. For mig er det at tro en privatsag, og derfor behøver man ikke skilte med det. Jeg synes man bør bibeholde uniformen, da det gør det lettest for alle, säger exempelvis socialdemokraten Bjarne Laustsen, ordförande i Folketingets försvarsutskott, till Kristeligt Dagblad.

Inga kommentarer: