2012-11-24

Förvånande om sexköp

När tre borgerliga kvinnoförbund idag kräver att svenskars sexköp utomlands kriminaliseras låter de populistiska utspel gå före grundläggande juridiska principer. Hur skulle de förhålla sig om polska kvinnor som kommer till Sverige för genomgå abort straffades i Polen?

Sexköpslagen är bra och skyddar män och kvinnor som tvingas till prostitution. Mycket tyder på att den svenska sexköpslagen kommer att införas i andra europeiska länder. Men det är förvånande att Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Centerkvinnorna och Liberala kvinnor nu ansluter sig till ett krav från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att kriminalisera sexköp som begåtts utomlands. Företrädare för dessa kvinnoförbund skriver idag på DN Debatt under rubriken "Dags att kriminalisera sexköp utomlands". Men en sådan lagstiftning skulle strida mot de grundläggande så kallade legalitetsprincipen.

Grundregeln för att straffa någon för ett brott som begåtts utomlands ska givetvis vara att brottet är straffbart också i landet där gärningen ägt rum - så kallad dubbel straffbarhet. Denna princip är i grunden ett utflöde av legalitetsprincipen, som bland annat innebär att ingen kan straffas för brott utan stöd i lag. När det gäller sexualbrott  kan en gärningsman straffas i Sverige för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och koppleri som begåtts i ett land där dessa handlingar inte är straffbara.

Principen om dubbel straffbarhet kan man undantagsvis göra undantag för när det gäller grova brott som är straffbara i de flesta länder. Men så är det inte med sexköp. Även om vi kan känna stolthet för sexköplagen är det få länder som kriminaliserat sexköp. Att då göra avsteg från dubbel straffbarhet är högst tveksamt. Hur skulle skribenterna reagera om Polen gjorde avsteg från lagalitetsprinicipen och straffade polska kvinnor som genomgått abort i Sverige. I Polen är  abort straffbart men man tillämpar principen om dubbel straffbarhet. Polen är ju ett rättssäkert land.

Att det realiter knappast skulle vara omöjligt att lagföra någon för detta brott om det begåtts utomlands gör det hela ännu mer absurd. Utländska myndigheter skulle inte kunna medverka vid bevisupptagning och utredningen är hart när omöjlig. 

1 kommentar:

Arlav sa...

Vi bör knappast nämna svenska kvinnor och unga k-ta gambianer i detta sammanhang??
Nej, det är ju en stor skillnad förstås..