2012-11-08

Jävet ett moras och hur blir det med domare i Rotary

Så startar det avdömda s.k. Södertäljemålet på nytt i tingsrätten. Bakgrunden till att rättegången mot den så kallade Södertäljemaffian tas om är att en av nämndemännen i den föregående rättegången betraktades som jävig då det befunnits att han var ersättare i polisstyrelsen i Södertälje (fast egentligen var det väl polinämnden i Södertälje polismästardistrikt?). Södertäljepolisen hade vid något tillfälle varit på polisnämnden och informerat om spaning och utredning. På den grunden befanns karlen jävig.

Men idag kan man uppleva ett fullständigt moras i rättegången då försvarsadvokater och målsägandebiträden ifrågasätter två av de nya nämndemännens objektivitet. Bakgrunden är att de två nämndemännen varit på ett möte i Nämndemannaföreningen där Södertäljepoliser föreläst om det påstådda Södertäljenätverket. Som om inte detta vore nog riktas även jävsanklagelser mot rättens lagfarna domare som man menar känt till omständigheterna som man nu menar utgör jäv.

Utgången kring detta är given. De som är jävsanklagade  kommer att ersättas av andra domare oavsett om det formellt är jäv eller inte. Man kommer givetvis att iakta en försiktighet.

Men i grunden kan det väl knappast vara jäv att man lyssnar till ett föredrag som ges som en information om polisarbete. Samma information kan man sannolikt inhämta på annat sätt. Några sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut på Nämndemannaföreningens möte.

Skulle detta vara jäv har rättsväsendet problem. Tidigare har det ju klargjorts att en domare i normalfallet inte är jävig för det att hon eller han är med i Rotary, ordensliv eller har annat föreningsengagemang. Se JK:s beslut 2769-97-21. På Rotary konverserar rådmannen med poliskommissarien och försvarsadvokaten. Så ska det vara och inte medför det jäv. Lika lite är det jäv att höra några poliser berätta om sitt arbete i en spekulativ utredning.SvD, DN

Inga kommentarer: