2011-11-24

Svårt väglag är sällan hårt väglag

Svenskan menar nog att det blir svårt väglag. Och ska man vara riktig petimäter så innebär vägmärket "Varning för slirig väg" att vägen kan vara slirig. Slirig väg är ofta ganska mjuk. Märket används oftast när man lagt på ny vägbeläggning. Enligt vägmärkesförordningen (2007:90) får vägmärket "varning för halka" på grund av snö eller is om det finns särskilda skäl. Allmänt dåligt väder en dag i november är knappast särskilda skäl.

Inga kommentarer: