2011-11-28

Kan gator vara notoriska

Sydsvenskan berättar om efterspelen kring den vedervärdiga rättssaken där en fjortonårig begåvningshandikappad flicka utnyttjades sexuellt av ett stort antal pojkar och män. Många av förövarna var släkt med varandra och deras anhöriga har visat dem stort stöd och försvarat deras simpla handlingar. I samband med målet uttalades till exempel allvarliga hot mot företrädare för rättsväsendet.

I detta avskyvärda sammanhang känns det futtigt att kommentera ett ordval i Sydsvenskans text. Man skriver bland annat om en föreningslokal på '"notoriska svartklubbsgatan" Norra Grängesbergsgatan.

Enligt Svenska akademiens ordlista betyder notorisk - allbekant; otvivelaktig; ökänd. Och det är väl uppenbart att de flesta malmöiter känner till att Norra Grängesbergsgatan inte är hemvist för filatelistföreningar, ornitologer och syföreningar. Därmed uppfyller denna gata med råge notorisk i egenskap av allbekant. Med tanke på alla våldshandlingar och polistillslag på adressen uppfylls även begreppet otvivelaktig svartklubbsgata. Slutligen är denna gata knappast målet för söndagsutflykten och därigenom får gatan nog kallas ökänd.

Men möjligen har redaktören inte haft valt ordet notorisk på dessa grunder. DN:s språkexpert Catharina Grünbaum skrev 2008 under rubriken "Notoriskt - ett ord på glid". Hon konstaterar att ordet ofta används i betydelsen vanligt förekommande och att ett ord som klassiskt använts för något negativt numera även används i positiva sammanhang.

Inga kommentarer: