2012-09-01

Läs på Thorwaldsson

LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson intervjuades idag i SR P1:s lördagsintervju. Det var inte många budskap han fick ut eftersom han pressades om LO:s beslut om en non-profitprincip. Det vill säga ett stopp för "orimliga" vinstuttag i den skattefinansierad välfärdssektorn - vård, skola omsorg.

Två gånger upprepade Thorwaldsson skrönan om "blöjvägningen" som ett exempel på girighet bland vårdföretagare. När det gäller den detaljen måste Thorwaldsson ha missat att blöjvägning handlar om att ge rätt inkontinensskydd och inte för att snåla på blöjor.

Att hitta brister hos giriga företag är inte svårt och då är det synd att han vidareförmedlar felaktigheter. I stället kanske han borde fråga medlemmarna i LO-förbundet Kommunal  hur det egentligen är. Men det är klart. Kommunals ordförande Annelie Nordström uttalade nyligen i den norska tidningen Finansavisen, a propos välfärdsföretag som går med vinst,  att alla företag måste gå med överskott över tid för att de ska fungera. Nordström pekar i stället på att problemet med vård och omsorg bottnar i att resurserna är för små. 

Det blir jobbigt för LO när man populistiskt ropar på vinststopp. Under Almedalsveckan sa Annelie Nordström: 
När det gäller vad LO tycker, så är Kommunal en av medlemmarna i LO. Det finns bara 14 medlemmar i LO, och då har man en demokratisk kongress. Kongressen tyckte något på två områden: 1. Ta bort LOV. 2. Att non profitföretag är bättre än vinstföretag. De åsikterna kan du inte trä på Kommunal idag. Vi har ett annat förhållningssätt i den här frågan, och vi förlorade debatten på LO-kongressen. Däremot kommer det att ske en stor utredning inom LO nu där man kommer att jobba vidare med de här frågorna. Men LO är ett särintresse.
SvD, DN
Lördagsintervjun


Inga kommentarer: