2006-07-20

Centerrörelsen ger besked - Federley gjorde en björntjänst

Den 15 juli frågade jag mig: Vad säger Centerrörelsen om Fredrick Federleys utspel att skänka pengar till Israels försvar? Det fanns skäl att känna sig allvarligt bekymrad över en enskild ungdompolitikers omdömeslösa agerande för att skapa opinion. Fredricks och CUF:s stöd för månggifte har ju inte åstadkommit några större applådåskor och nu var hans syfte att föra in Centern på den utrikespolitiska arenan. Federley gjorde Centern en björntjänst

Bra Centerpartiet
Idag går Centern ut med ett pressmeddelande. Det är en allmänt hållen och välbalanserad text. Alls inte något Federleysk spontant och naivt utkast. Det känns också ansvarsfullt att partiet inte gör inrikespolitik av hemtagandet av svenskar från krigsområdet och man skriver:
Centerpartiet gör i nuläget bedömningen att utrikesdepartementet gör vad som
står i deras makt för att skydda svenska liv och snabba på evakueringen av
nödställda svenskar.

Tur att Centern har Bassem Nasr, Malmö
Bassem Nasr, förstanamn på Centerpartiets malmölista tar idag tydligt avstånd från Federley i en replik införd i Expressen. Nasr ger uttryck för en allvarlig oro när han skriver:

Fredrick Federleys utspel har skadat centerpartiets trovärdighet när vi berättar för potentiella väljare om vår syn mänskliga rättigheter och vikten av att följa internationella konventioner. Bidraget är något av det mest osmakliga och omdömeslösa inslaget i svensk politik i dag och kommer att förfölja oss länge. Centerpartister jag har pratat med uttrycker starkt missnöje, men även partiet måste tydligt och officiellt ta avstånd från våldet mot civilbefolkningarna och stå upp för våra värderingar, precis som vårt syskonparti i Finland.

Det är bra att Bassem Nasr vågar replikera Federley och trotsar den vanlig taktiken att tiga ihjäl partikamraters snedsteg. Det är också bra att Nasr relaterar till Finlands centerparti. Ett parti som i sina led har haft en av de skickligaste utrikespolitikerna som vår värld sett - Republikens president (1956-1981) Urho Kekkonen.

Länk till Keskusta - Centern i Finland

Andra bloggar om: , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Från min post i ämnet.

Pressmeddelande säger i klartext inte någonting om Federleys artikel. Men det är intressant att partiet känner ett behov av att förklara sin ståndpunkt och mellan raderna säger det en hel del om att CUF-ordförande Federleys försök att göra svensk valpolitik av den pågående krisen i mellanöstern inte faller i god jord.

Anonym sa...

Och min post finns här.

Anonym sa...

Som jag skrev någon annanstans så är i princip alla partiers ungdomsförbund en aning radikala i jämförelse med moderpartierna. Troligen så har det att göra med att man nog har lättare för att se saker och ting enbart i svart och vitt då man är yngre. Jag har förvisso inget vetenskapligt stöd för detta, men som gissning så torde den nog duga.

Anonym sa...

Erik: Ska vi alltså tolka ditt eget inlägg i frågan som "en aning radikalt" jämfört med moderpartiet?

Det låter mest som om du försöker friskriva dig själv nu. Inte minst märks detta av din ovilja att ta emot pingbacks från andra bloggare.